Chuong 3 Truyen Dong Dai

  • View
    2.389

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Hnh 3.1Bi ging Chi tit myChng 3TRUYN NG AI3.1 Khi nim chung3.1.1 Cu to chnh v nguyn l lm vic ca b truyn ai _B truyn ai hot ng theo nguyn l ma st: cng sut t bnh ch ng (1) truyn cho bnh b ng (2) nh vo ma st sinh ra gia dy ai (3) v bnh ai (1), (2)._ Ma st sinh ra gia hai b mt xc nh theo cng thc:.msF f N Nh vy, c lc ma st th cn thit phi c p lc php tuyn. Trong b truyn ai, to lc php tuyn th phi to lc cng ai ban u, k hiu l S0.3.1.2 u nhc im v phm vi s dng a. u im C th truyn ng gia cc trc cch xa nhau (