Chuong i tong quan

  • Published on
    08-Jul-2015

  • View
    458

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Chng 1Tng quan vThanh ton quc tGing vin: Trng Hng H. MBA</p></li><li><p>Gii thiu chungHnh trnh tm kim s pht trin ca cc quc gia???Cc quc gia chu M la tinh (Mexico, Argentina, Peru,)Cc quc gia trung ng (Iran, Iraq,)Cc quc gia chu (Hn Quc, Thi Lan, i loan, Indonesia, Malaysia,</p></li><li><p>Gii thiu chungNgn t USDGi tr thng mi th gii t Qu 1-2007 n qu 1-2010Ngun: http//www.wto.org</p><p>Chart1</p><p>6.4</p><p>6.9</p><p>7.1</p><p>7.8</p><p>7.9</p><p>8.8</p><p>8.7</p><p>7</p><p>5.5</p><p>5.9</p><p>6.5</p><p>7.1</p><p>6.9</p><p>Series 1</p><p>Sheet1</p><p>Series 1</p><p>Q1_076.4</p><p>Q2_076.9</p><p>Q3_077.1</p><p>Q4_077.8</p><p>Q1_087.9</p><p>Q2_088.8</p><p>Q3_088.7</p><p>Q4_087</p><p>Q1_095.5</p><p>Q2_095.9</p><p>Q3_096.5</p><p>Q4_097.1</p><p>Q1_106.9</p></li><li><p>Gii thiu chungTc tng trng GDP v kim ngch xut khu th gii t 1998-2008</p></li><li><p>Ni dungKhi nim v c im ca Thanh ton quc t1Vai tr ca thanh ton quc t trong nn kinh t2Ni dung nghin cu ca Thanh ton quc t3</p></li><li><p>Ti liu tham khoPGS. TS Nguyn Vn Tin, Gio trnh Thanh ton quc t v ti tr ngoi thng, NXB Thng k, nm 2009PGS. TS Trn Hong Ngn, TS. Nguyn Minh Kiu, Thanh ton quc t, NXB Thng k, nm 2007.</p></li><li><p>1.1 KN v c im ca TTQTL vic thanh ton cc nghi v tin t pht sinh c lin quan ti cc quan h kinh t, thng mi v cc mi quan h khc gia cc t chc, cc cng ty v cc ch th khc nhau ca cc nc.</p></li><li><p>1.1 KN v c im ca TTQTL vic thc hin cc ngha v chi tr v quyn hng li v tin t pht sinh trn c s cc hot ng kinh t v phi kinh t gia cc t chc, c nhn nc ny vi t chc, c nhn nc khc, hay mt quc gia vi t chc quc t, thng qua quan h gia cc ngn hng ca cc nc lin quan</p></li><li><p>1.1 KN v c im ca TTQT</p></li><li><p>1.1 KN v c im ca TTQTc im ca Thanh ton quc t:</p></li><li><p>1.1 KN v c im ca TTQT</p><p>Cng ty C Phn K Ngh G Trng Thnh xut khu mt l bn gh 100 chic sn phm mi, nguyn chic, tr gi hp ng l 120 ngn la M (USD), thanh ton bng phng thc chuyn tin (quc t). iu kin giao hng CIF cng Si Gn theo Incoterms 2010V d</p></li><li><p>1.2 Vai tr ca TTQT trong nn KTi vi nn kinh tBi trn, thc y cc hot ng: sn xut, u t, HTQTThu ht ngun lc ti chnh bn ngoi cho pht trin KTThc y hi nhp gia nn ti chnh quc gia vi quc tGia tng uy tn ca NH trn th trng ti chnh QTTo thu nhp cho NH: ph dch v, ti tr, bo lnh,i vi Ngn hng</p></li><li><p>1.3 Ni dung NC ca TTQT &amp;TTNTThanh ton quc t</p></li><li><p>Hot ng ra tin</p></li></ul>