CHƯƠNG TRNH GIO DỤC TRUNG CẤP CHUYN trinh dao tao/03...7.1 Phn bố thời gian hoạt động ton ... l lao động của doanh nghiệp trong ngnh Sợi ... chuyn ngnh cơ kh, ...

 • Published on
  06-Feb-2018

 • View
  214

 • Download
  0

Transcript

 • 1

  B CNG THNG CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM TRNG CAO NG KINH T K THUT c lp T do Hnh phc CNG NGHIP II

  CHNG TRNH GIO DC TRUNG CP CHUYN NGHIP (H o to chnh quy)

  (Ban hnh km theo quyt nh s 261/Q CCN II ngy 15 thng 9 nm 2008 ca Hiu trng trng Cao ng Kinh T K Thut Cng Nghip II)

  1. Ngnh o to: CNG NGH K THUT C KH 2. M ngnh: 3. Thi gian o to: 24 thng 4. i tng: Hc sinh tt nghip trung hc ph thng hoc tng ng 5. Gii thiu chng trnh:

  - Chng trnh o to trung hc chuyn nghip ngnh C kh c xy dng da trn cc qui ch o to THCN hin hnh. Chng trnh bao gm: 70 VHT l thuyt, 30 VHT thc hnh, thc tp ti cc xng nh trng, nh my.

  - Sau khi kt thc kho o to, ngi hc khng nhng nm vng kin thc v l thuyt chuyn mn m cn thnh tho v thc hnh: Tho lp sa cha, tin, phay, bo, ngui, hn, g.

  - Sau khi tt nghip, ngi hc c cp bng trung cp chuyn nghip chnh quy ngnh cng ngh k thut c kh, c th hc lin thng ln cao ng v i hc.

  6. Mc tiu o to: Sau khi hc xong chng trnh ny, ngi hc t c cc yu cu sau y: - Chun kin thc:

  V cc bn v chi tit v bn v lp c hiu cc bn v chi tit v bn v lp Nm c cc nguyn l, kt cu v vt liu ca cc chi tit my Bit v xy dng c ng li cng ngh gia cng cc chi tit my Bit v vn dng c cc ch nhit luyn chi tit my Trnh tay ngh t bc 2/7

  - Chun k nng: Thc hin gia cng cc chi tit theo bn v Thc hin tho lp cc thit b cng nghip Bo tr cc thit b thuc ngnh cng nghip Lm vic ti cc phn xng c kh

  - Tc phong v thi lm vic:

  C tc phong lm vic khoa hc, ham hc hi, lun c thc tm ti sng to v kin tr.

  C trnh nng lc v k nng thch ng vi cc thay i nhanh chng ca cng ngh v yu cu hc tp sut i.

 • 2

  - o c li sng v trch nhim cng dn Hiu bit v kin thc c bn ca ch ngha Mc Lenin v t tng H Ch

  Minh, Hin php php lut ca nc Cng ha x hi ch ngha Vit Nam.

  C c tnh trung thc, t m, thn trng, chnh xc, khim tn vi thc k lut cao. C sc kho p ng yu cu bo v T Quc.

  7. K hoch thc hin: 7.1 Phn b thi gian hot ng ton kho

  Hot ng o to n v tnh H tuyn THPT Ghi ch (1) (2) (3) (5)

  1. Hc Tun 37 2. Sinh hot cng dn Tun 1 3. Thi Tun 3.1. Thi hc k: 8 3.2. Thi tt nghip 4 4. Thc tp: Tun 4.1. Thc tp mn hc: 30 4.2. Thc tp tt nghip 5 5. Hot ng ngoi kho Tun 6. Ngh h, ngh tt, ngh l Tun 14 7. Lao ng cng ch Tun 1 8. D tr Tun 4 Tng cng:(1+2+3+4+5+6+7+8) 104

  7.2. Cc mn hc ca chng trnh v thi lng :

  S tit hc B tr theo hc k (HK) Tn mn hc

  Tng s

  L thuyt

  Thc hnh

  Mn thi

  HK1 HK2 HK3 HK4

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) A. Mn chung 20 1. Chnh tr 1 3 3 T 3

  2. Chnh tr 2 3 3 T 3

  3. Gio dc php lut 2 2 2

  4. Tin hc 4 3 1 4

  5. Anh vn 1 4 4 T 4

  6. Anh vn 2 4 4 T 4

  7. Gio dc th cht 4 4

  8. Gio dc quc phng 75 T 75 T B. Mn c s 31 1. An ton v mi trng cng nghip

  2 2 2

  2. T chc sn xut 2 2 2 3. V k thut 1 4 4 T 4 4. V k thut 2 2 2 T 2

 • 3

  5. Dung sai v k thut o 3 3 T 3 6. C ng dng 4 4 4 7. Nguyn l my 2 2 2 8. K thut in 3 3 3 9. Vt liu hc 3 3 3 10. Auto CAD 4 2 2 4 11. Trang b in 2 2 2 C. Mn chuyn mn 19 1. My ct kim loi 3 3 3 2. Chi tit my 4 4 T 4 3. n chi tit my 1 0 1 1 4. Cng ngh ch to my 4 4 T 4 5. Cng ngh sa cha 4 4 T 4 6. HT kh nn thy lc 3 3 3 Tng cng 70 64 5 21 19 19 10

  7.3. Thc tp: Thi lng Nm th 1 Nm th 2 a im

  Mn thc tp H s VHT Gi HK1 HK2 HK3 HK4 A. Thc tp 1. TT Ngui 3 90 3 2. TT g hn 3 90 3 3. TT Tin 4 120 4 4. TT phay bo 4 120 4 5. TT trang b in 1 30 1 6. TT tho lp sa cha 3 90 3 7. TT K thut o 1 30 1 8. TT HT kh nn thy lc

  1 30 1

  Xng

  B. Thc tp tt nghip 5 5 Nh my Tng cng 25

  7.4. Thi tt nghip: 5 vht TT Mn thi Hnh thc thi

  (Vit, vn p, thc hnh) Thi gian

  (pht) Ghi ch

  1. Chnh tr Vit 90 2. V k thut - dung sai Vit 150 3. Thc hnh ngh Thc hnh 180 8. M t vn tt ni dung v khi lng cc hc phn 8.1 Mn i cng 1. Chnh tr 1, 2 6 vht

  Mn chnh tr nhm trang b cho hc sinh nhng hiu bit mi, c bn v thit thc v:

 • 4

  - Th gii vt cht, x hi loi ngi v con ngi, ch th ca lch s x hi. - Thi i ngy nay trong qu trnh pht trin ca x hi loi ngi, ng li chnh

  sch ca ng trong thi k qu ln CNXH nc ta. T tng H Ch Minh cng vai tr lnh o ca ng nhn t quyt nh mi thng li trong s nghip cch mng ca nhn dn ta.

  Trn c s , bi dng cho hc sinh th gii quan v phng php lun khoa hc, tinh thn yu nc, l tng XHCN, phm cht o c cch mng v quyt tm thc hin tt ngha v hc tp, lao ng v bo v t quc; hn ch, khc phc nhng nh hng tiu cc ca x hi, c thc v kh nng thch ng mt cch tch cc vi cuc sng x hi ang i mi. 2. Gio dc php lut 2 vht

  Ni dung bao gm nhng kin thc c bn v Nh nc v php lut, quan h trch nhim php l, cc quy phm, cc vn bn quy phm php lut v h thng php lut Vit Nam, cu trc ca b my Nh nc, cng nh chc nng, thm quyn v a v php l ca cc c quan trong b my Nh nc CHXHCN Vit Nam. 3. Tin hc 4 vht

  Mn hc trang b cho sinh vin nhng kin thc c bn v tin hc dn i su tm hiu v ngnh CNTT v cc lnh vc lin quan.

  Hc phn bao gm cc phn chnh: khi qut cc vn cn bn ca CNTT, h iu hnh Windows, hng dn khai thc v s dng mt s dch v trn Internet v tm hiu v lp trnh Pascal. 4. Anh vn 1, 2 8 vht

  Cc bi hc da trn sch Streamline Departure. Ni dung cc bi hc bao gm phn ng php, t vng, bi tp, m thoi cn bn. Sinh vin s hc theo 02 cun sch bi hc v sch bi tp rn luyn 4 k nng: nghe, ni, c, vit. 5. Gio dc th cht 4 vht

  + Kin thc: - Hc sinh bit c ngha ca mn GDTC. - Hiu c lut thi u ca cc mn th thao hc trong chng trnh.

  + K nng: - Thc hnh c k thut c bn ca cc mn th thao hc. - Vn dng nhng kin thc hc vo i sng

  + Thi : Hc sinh c thc t tp luyn th thao v tch cc tham gia cc phong tro TDTT. 6. Gio dc quc phng 75 tit

  Mn hc trang b cho hc sinh nhng kin thc cn thit v quc phng - an ninh, mt s nhim v cng tc quc phng - an ninh ca ng, nh nc trong tnh hnh mi, bao gm nhng ni dung ch yu v xy dng lc lng dn qun t v, d b ng vin, phng chng chin tranh cng ngh cao, nh bi chin lc Din bin ho bnh, bo lon lt ca cc th lc th ch i vi cch mng Vit Nam. Bo v ch quyn lnh th, bin gii, an ninh quc gia, u tranh phng chng ti phm, t nn x hi, xy dng phong tro ton dn bo v an ninh t quc.

  Rn luyn k nng i ng, thc hnh bn sng tiu lin AK; Hun luyn nhng ng tc c bn chin thut chin u b binh, hnh ng ca tng ngi trong cng s, ngoi cng s trong chin u tin cng v phng ng.

 • 5

  8.2 Mn c s 1. An ton v mi trng cng nghip 2 vht

  Cung cp nhng kin thc chung v cc yu t nh hng c bn trong cc mi trng c kh c trng. K thut an ton trong cc x nghip cng nghip, cng cc bin php phng nga, ci thin mi trng cng nghip v phng trnh tai nn lao ng. 2. T chc sn xut 2 vht

  Mn hc ny nhm trang b cho sinh vin nhng kin thc cn bn v kinh t v t chc sn xut.Gip sinh vin nm c cc khi nim c bn trong t chc v qun l sn xut sn xut qun l lao ng ca doanh nghip trong ngnh Si cc phng php tnh ton chi ph sn xut v gi thnh sn phm. 3. V k thut 1 4 vht

  Cung cp nhng quy tc c bn xy dng bn v k thut, bao gm: cc tiu chun hnh thnh bn v k thut. Cc yu t c bn ca bn v k thut: im, ng, hnh chiu, hnh ct; cc loi bn v lp v bn v chi tit trn c s tiu chun TCVN v ISO. Gii thiu v ng dng my tnh trong bn v 2D. 4. V k thut 2 2 vht

  Mn hc trang b kin thc v chuyn ngnh c kh, th hin trn bn v cc mi ghp c bn nh mi ghp ren, then, cc loi ln v trc, bc trt, bnh rng

  Cch ghi dung sai cc mi ghp trn bn v, cng c kin thc v hnh chiu, hnh chiu ring phn, th hin hnh ct mt ct th hin y mt bn v.

  Phng php v cc s truyn ng trong my thit b nh: S truyn ng bnh rng, truyn ng bng xch, truyn ng ai 5. Dung sai v k thut o 3 vht

  Cung cp cc kin thc c bn v: Tnh i ln chc nng trong ngnh ch to my. Dung sai v lp ghp cc mi ghp thng dng trong ngnh ch to my nh mi ghp hnh tr trn, mi ghp then v then hoa, mi ghp ren. Phng php gii bi ton chui kch thc v cc nguyn tc c bn ghi kch thc trn bn v chi tit, mt s loi dng c o v phng php o cc thng s c bn ca chi tit. 6. C ng dng 4 vht

  Cung cp cc kin thc nn tng tip thu nhng hc phn c s v chuyn ngnh khc ca lnh vc c kh ni chung. Ni dung hc phn bao gm: Cc tin tnh hc, lc, lin kt, phn lc lin kt, phng php kho st cc h lc phng, ngu lc v mmen; tnh ng sut v bin dng ca vt liu kim loi trong min n hi, v biu ni lc. 7. Nguyn l my 2 vht

  Nghin cu cu trc, nguyn l lm vic v ng lc hc ca cc c cu truyn ng v bin i chuyn ng, cc mi ghp v cc chi tit my thng dng trong c kh. 8. K thut in 3 vht

  Mn hc v in trnh by cc ni dung nh: Khi nim c bn ca mch in, cc nh lut c bn ca mch in, cc phng php phn tch v gii mch in DC v AC. Cu to ngun xoay chiu ba pha, ti ba pha, mch ba pha, phng php gii mch in xoay chiu ba pha, trnh by cc cu to v nguyn l c bn trong vic vn hnh nhng loi my in thng dng gm: My bin p, ng c khng ng b, my in ng b, my in mt chiu .

 • 6

  9. Vt liu hc 3 vht

  Cung cp kin thc chung v cu to kim loi v hp kim, cch s dng vt liu kim loi trong ch to c kh v cc kin thc c bn trong nhit luyn cc vt liu kim loi bo m c tnh lm vic. Cung cp kin thc c bn v cu to, tnh cht v s dng cc vt liu phi kim loi cho cc ngnh cng nghip. Nhng khi nim v vt liu polime, cht do, vt liu composites, cao su, vt liu keo, 10. Auto CAD 4 vht

  Cung cp k nng c bn trong ng dng phn mm AutoCAD v v thit k cc chi tit c kh trn my tnh. 11. Trang b in 2 vht

  Mn hc cung cp nhng kin thc v: Gii thiu ng dng cc kh c in trong iu khin, cc nguyn tc c bn trong k thut iu khin, cc mch in m my, o chiu quay, iu khin nhiu tc ng c xoay chiu. Cc mch in m my, o chiu quay, iu khin nhiu tc ng c mt chiu. Mt s mch in iu khin my tin. 8.3 Mn chuyn mn 1. My ct kim loi 3 vht

  Cung cp kin thc cn bn v nguyn l cu to, cc thnh phn, s truyn ng ca my ct kim loi, lm c s cho hiu bit v cc loi my tin phay bo, mi, ct rng. Kin thc nn tng c th phn tch, thit k cc my cng ngh. 2. Chi tit my 4 vht

  Phng php tnh ton thit k ng hc ca cc c cu truyn ng v bin i chuyn ng, cc mi ghp v cc chi tit my thng dng trong c kh. Sau khi hc sinh vin c kh nng c lp gii quyt nhng vn tnh ton v thit k cc chi tit my, lm c s vn dng trong qu trnh tnh ton thit k my v chi tit my trong thc t k thut sau ny. 3. n chi tit my 1 vht ng dng kin thc nguyn l - chi tit my, v k thut, dung sai k thut o thit k hp gim tc mt cp hoc cc c cu truyn ng c tnh nng tng ng. 4. Cng ngh ch to my 4 vht

  Cung cp nhng nguyn l c bn ca qu trnh ct gt; nhng c trng v vai tr ca h thng cng ngh; cc vn lin quan ti sai s gia cng v cc bin php khc phc chng nng cao chnh xc gia cng v cht lng b mt ca sn phm. Lp c quy trnh cng ngh gia cng chi tit my. 5. Cng ngh sa cha 4 vht

  - Mn hc cung cp kit thc v vic t chc cng tc sa cha. - K thut sa cha my thit b cng nghip, phng php tho v lp my. - Phng php tho v lp cc b truyn ca my. - Bit phn tch cc dng h hng ca my thit b, v phng php sa - Cng ngh sa cha chi tit my. - Cc nguyn nhn lm hng my, cc bin php nng cao tui th ca my. - Cc dng hng ca cc c cu truyn ng, nguyn nhn v phng php sa

  cha. Nh c cu truyn ng ai, bnh rng, trc vt bnh vt. B truyn bnh ma st cn, a.

 • 7

  - Sa cha h thng kh nn, thy lc, c v lp c h thng iu khin. 6. H thng kh nn thy lc 3 vht

  Trang b cho hc sinh cc kin thc v truyn ng bng kh nn - thy lc, cc phn t kh nn, in kh nn. Phng php thit k mch kh nn v in kh nn. 8.4 Thc tp 1. TT ngui 3 vht

  Cung cp kin thc v k nng c bn trong cng ngh gia cng c kh vi cc dng c cm tay v mt s thit b gia cng n gin: vch du, c, da, ca ct, un, nn, khoan, khot, doa, ct ren, tn inh,; o cc kch thc bng cc dng c cm tay: thc kp, palme, dng ren, calips, 2. TT g hn 3 vht

  Gip sinh vin nm c nguyn l c bn ca qu trnh hn, phn bit cc phng n hn, nguyn l cu to v lm vic ca cc thit b hn in v hn hi. Quy trnh hn. Thc hin mt s bi tp hn hi v hn in c bn.

  Gip sinh vin nm c nguyn l c bn ca qu trnh g, phn bit cc phng n g, nguyn l cu to v lm vic ca cc thit b cun. Quy trnh g. Thc hin mt s bi tp g cc ng ng. 3. TT tin 4 vht

  Ni dung thc tp gm cc bi gia cng c bn v: tin, nhm gip cho sinh vin cng c kin thc l thuyt hc c cc mn ct li, chun b cho vic hc tp cc kin thc chuyn mn v trang b mt s k nng c bn ca ngh tin. 4. TT phay bo 4 vht

  Ni dung thc tp gm cc bi gia cng c bn v: phay, bo nhm gip cho hc sinh cng c kin thc l thuyt hc c cc mn ct li, chun b cho vic hc tp cc kin thc chuyn mn v trang b mt s k nng c bn ca ngh, phay, bo, lm c s cho cc ni dung l thuyt chuyn mn v thc tp k tip. 5. TT trang b in 1 vht

  Mn hc cung cp cho hc vin nhng bi thc hnh v: Cc mch in m my trc tip, qua my bin p t ngu, a in tr ph vo rotor, stator, chuyn i sao tam gic, m my tam gic song hnh o chiu quay, iu khin nhiu tc . 6. TT tho lp sa cha 3 vht

  - Mn hc trang b cho hc sinh kin thc v tho v lp my c bn, bit cng tc chun b trc khi tho v lp my, bit s dng ng cc loi dng c. Rn luyn k nng thao tc s dng cc dng c tho, lp nh cha kha, m lt, m lt rng, m lt xch, c, ba, km

  - Phng php v bn v phc khi tho my. - Bit phng php kim tra khi lp my. - Rn luyn k nng thao tc khi tho, lp ng c. Cc b truyn ng trong c kh

  nh b truyn bnh rng thng, rng nghing, rng cn, b truyn bnh ma st, b truyn trc vt- bnh vt.

  - Lp c k hoch sa cha v bo tr thit b 7. TT k thut o 1 vht

  - Mn hc rn luyn k nng thao tc o cc kch thc hnh hc ca chi tit nh o di, ng trn, cn

  - Phng php o cc kch thc hnh hc bn trong bn ngoi ca chi tit.

 • 8

  - Phng php o, kim tra khng phng, khng song song v vung gc ca cc b mt.

  - Nm c phng php o v s dng cc loi dng c o nh thc kp, panme, ng h so, cn mu, bn mp, khi V, thc phng, thc ng, com pa o ngoi, o trong, niv my o nhm

  - Yu cu sau khi o xc nh chnh xc kch thc, nhm ca chi tit v v th hin c kch thc, dung sai ca chi tit.

  8. TT h thng kh nn thy lc 1 vht Lp rp cc mch kh nn v in kh nn theo cc phng php thit k.

  Tp. H Ch Minh, ngy 15 thng 09 nm 2008 HIU TRNG

 • 9

  CHNG TRNH CHI TIT MN HC 1. Tn mn hc: CHNH TR 1 2. M s mn hc: 850 3. S tit: 45 4. Thi im thc hin: hc k th 3 5. Thi gian: S tit/tun: 5, tng s 9 tun 6. Mc ch ca mn hc:

  Trang b cho ngi hc nhng hiu bit mi, c bn v thit thc v th gii vt cht, con ngi v x hi loi ngi; v thi i ngy nay v ng li, chnh sch ca ng trong thi k qu ln CNXH nc ta hin nay; v ng Cng sn Vit Nam v vai tr lnh o ca ng i vi s nghip cch mng ca t nc. Trn c s , bi dng cho hc sinh v th gii quan v phng php lun khoa hc, tinh thn yu nc, l tng XHCN, phm cht cch mng v quyt tm thc hin tt ngha v hc tp, lao ng v bo v t quc, c thc v kh nng thch ng mt cch tch cc vi x hi ang i mi.

  Kt thc mn hc, hc sinh c kh nng nm c nhng c s khoa hc trong ng li chnh sch ca ng. C kh nng nht nh trong vic phn tch ng li chnh sch ca ng v Nh nc theo phng php duy vt lch s. 7. iu kin tin quyt:

  Hc sinh phi tt nghip ph thng trung hc. 8. Ni dung tm tt:

  Mn hc gm: - Trit hc Mc-Lnin.

  9. K hoch ln lp: L thuyt Tho lun Bi tp Tng s

  35 10 0 45

  10. Phng php dy v hc: Ch yu l thuyt trnh, din gii. Sinh vin nghe ging v c sch theo s hng

  dn v yu cu ca gio vin 11.nh gi kt thc mn hc:

  Thi vit. Cho im theo thang im c nh trc. 12. cng chi tit mn hc

  BI M U PHM CHT CHNH TR V O C, LI SNG CA NGI LAO NG

  C TRNH TRUNG HC CHUYN NGHIP 3 tit (l thuyt : 2, xmina : 1)

  I - Phm cht chnh tr v o c, li sng-mt ni dung quan trng trong mc tiu o to

 • 10

  II - Mc tiu xy dng phm cht chnh tr v o c li sng ca ngi lao ng c trnh trung hc chuyn nghip 1 - Phm cht v nng lc chung. 2 - Phm cht chnh tr v o c li sng.

  III - Con ng hnh thnh phm cht chnh tr v o c, li sng ca ngi lao ng c trnh trung hc chuyn nghip.

  1 - Nng cao nhn thc qua thc hin chng trnh gio dc chnh tr. 2 - Rn luyn trong sinh hot tp th, trong giao tip v trong hot ng x hi.

  BI 1 TH GII VT CHT V S VN NG, PHT TRIN

  6 tit (l thuyt: 4, xmina: 2) I - Bn cht ca th gii

  1 - Quan im duy tm v bn cht ca th gii 2 - Quan im duy vt v bn cht ca th gii

  II - Phm tr vt cht 1 - Quan im ca cc nh trit hc duy vt trc Mc 2 - Quan im trit hc Mcxt v vt cht

  III - Vn ng l phng thc tn ti ca vt cht 1 - nh ngha vn ng 2 - Ngun gc ca vn ng 3 - Nhng hnh thc vn ng c bn ca vt cht 4 - Vn ng v ng im

  IV - Tnh thng nht ca th gii 1 - Nhng quan im khc nhau 2 - Quan im trit hc Mc-lnin

  V - thc, mi quan h gia vt cht v thc 1 - Phm tr thc 2 - Ngun gc, bn cht ca thc

  a - Ngun gc ca thc b - Bn cht ca thc

  3 - Mi quan h gia vt cht v thc a - Nhng quan im trc trit hc mc-lnin b - Quan im trit hc Mc-Lnin

  BI 2 NHNG NGUYN L V NHNG QUY LUT C BN

  CA PHP BIN CHNG DUY VT

 • 11

  6 tit (l thuyt: 4, xmina: 2) I - Hai nguyn l ca php bin chng duy vt

  1 - Nguyn l v mi lin h ph bin 2 - Nguyn l v s pht trin

  II - Th gii vn ng v pht trin theo quy lut 1 - Phm tr quy lut 2 - Quy lut t nhin v x hi 3 - Tnh khch quan ca quy lut v vai tr ca con ngi

  III - Nhng quy lut c bn ca php bin chng duy vt 1 - Quy lut thng nht v u tranh ca cc mt i lp

  a - Mu thun bin chng b - Nhng ni dung c bn ca quy lut thng nht v u tranh ca cc mt

  i lp c - Mt s loi mu thun d - ngha phng php lun ca quy lut mu thun

  2 - Quy lut chuyn ha t s thay i v lng dn n s thay i v cht v ngc li

  a - Nhng ni dung c bn ca quy lut b - Mi quan h bin chng gia lng v cht c - Nhng hnh thc bc nhy d - ngha phng php lun ca quy lut

  3 - Quy lut ph nh ca ph nh a - Ph nh bin chng b - Ni dung c bn ca quy lut ph nh ca ph nh c - ngha phng php lun ca quy lut

  BI 3 T NHIN V X HI-NHNG VN MI TRNG, SINH THI

  V DN S I VI X HI 2 tit

  I - Tc ng qua li gia x hi v t nhin II - Mi trng sinh thi i vi i sng con ngi

  1 - Mi trng t nhin l iu kin vt cht ca i sng x hi 2 - Vn bo v mi sinh thi hin nay

  III - Dn s v nh hng ca n i vi s pht trin ca x hi 1 - Vai tr ca iu kin dn s i vi s tn ti v pht trin x hi 2 - Vn bng n dn s hin nay

 • 12

  BI 4 LNH VC KINH T CA I SNG X HI V NHNG QUY LUT C

  BN CA S VN NG V PHT TRIN CA X HI 5 tit (l thuyt: 4, xmina: 1)

  I - Lnh vc kinh t ca i sng x hi 1 - Sn xut ra ca ci vt cht l yu cu khch quan ca s tn ti v pht trin

  ca x hi a - Quan im ca ch ngha duy tm v ch ngha duy vt siu hnh b - Quan im ca trit hc Mc-Lnin

  2 - Vai tr ca phng thc sn xut a - Khi nim phng thc sn xut b - Vai tr ca phng thc sn xut

  II - Nhng quy lut c bn ca s vn ng v pht trin ca x hi 1 - Quy lut v s ph hp ca quan h sn xut vi tnh cht v trnh ca lc

  lng sn xut a - Khi nim v tnh cht v trnh ca lc lng sn xut b - Mi quan h bin chng gia lc lng sn xut v quan h sn xut c - S vn dng quy lut v s ph hp ca quan h sn xut vi tnh cht v

  trnh ca lc lng sn xut trong cch mng x hi ch ngha nc ta.

  2 - Quy lut v mi quan h bin chng gia c s h tng v kin trc thng tng

  a - Khi nim v c s h tng v kin trc thng tng b - Mi quan h bin chng gia c s h tng v kin trc thng tng c - S vn dng quy lut v mi quan h bin chng gia c s h tng v kin

  trc thng tng ca ng ta trong ng li i mi BI 5

  CU TRC X HI 5 tit (l thuyt: 4, xmina: 1)

  I - Cu trc x hi 1 - Cu trc x hi cha c giai cp 2 - Cu trc x hi c giai cp

  II - Giai cp v mi quan h giai cp 1 - Vn giai cp

  a - nh ngha giai cp b - Kt cu giai cp

  2 - u tranh giai cp v vai tr ca n trong s pht trin ca x hi c giai cp

 • 13

  a - nh ngha u tranh giai cp b - Vai tr ca u tranh giai cp c - u tranh giai cp ca giai cp v sn

  III - Nh nc 1 - Ngun gc, bn cht, c trng v chc nng ca nh nc

  a - Ngun gc b - Bn cht c - c trng d - Chc nng c bn

  2 - Nh nc x hi ch ngha a - Nh nc x hi ch ngha b - Nh nc Cng ha x hi ch ngha Vit Nam

  IV - Dn tc, quan h dn tc 1 - Qu trnh hnh thnh dn tc

  a - Khi nim b - Qu trnh hnh thnh dn tc

  2 - Tnh giai cp ca vn dn tc a - Tnh giai cp ca vn dn tc b - Dn tc Vit Nam

  V - Gia nh 1 - Khi nim, lch s gia nh 2 - V tr ca gia nh trong s pht trin ca x hi 3 - Gia nh di ch ngha x hi

  a - Nhng tin ra i gia nh mi x hi ch ngha b - c im ca gia nh x hi ch ngha

  BI 6 CON NGI, NHN CCH, MI QUAN H GIA C NHN V X HI

  4 tit (l thuyt: 3, xmina: 1) I - Bn cht con ngi

  1 - Khi nim 2 - Bn cht

  II - Nhn cch 1 - Khi nim v cu trc ca nhn cch

  a - Khi nim b - Cu trc

 • 14

  2 - Nhng tin v qu trnh hnh thnh nhn cch ca con ngi mi x hi ch ngha Vit Nam a - Nhng tin b - Qu trnh hnh thnh nhn cch con ngi mi x hi ch ngha Vit Nam

  III - Quan h gia c nhn vi tp th, c nhn v x hi 1 - Quan h gia c nhn vi tp th

  a - Khi nim c nhn v tp th b - Mi quan h gia c nhn v tp th

  2 - Quan h gia c nhn v x hi a - Khi nim x hi b - Xy dng quan h ng n gia c nhn v x hi trong giai on hin

  nay nc ta BI 7

  THC X HI 4 tit

  I - Ni dung, bn cht v tnh c lp tng i ca thc x hi 1 - thc x hi l s phn nh tn ti x hi 2 - Tnh giai cp ca thc x hi 3 - Tnh c lp tng i v sc mnh ci to ca thc x hi

  II - Hnh thi thc x hi 1 - thc chnh tr 2 - thc php quyn 3 - thc o c 4 - thc khoa hc 5 - thc tn gio

  BI 8 NHN THC KHOA HC V HOT NG THC TIN

  5 tit (l thuyt : 4, xmina : 1) I - Bn cht ca nhn thc

  1 - Mt s quan im trong lch s v bn cht ca nhn thc 2 - Quan im trit hc Mc-Lnin v bn cht ca nhn thc

  II - Thc tin v vai tr ca thc tin i vi nhn thc 1 - Phm tr thc tin 2 - Vai tr ca thc tin i vi nhn thc

  a - Thc tin l c s, ngun gc ca nhn thc b - Thc tin l ng lc v mc ch ca nhn thc

 • 15

  c - Thc tin l tiu chun ca chn l

  III - Hai giai on ca qu trnh nhn thc 1 - Trc quan sinh ng 2 - T duy tru tng 3 - S thng nht bin chng gia nhn thc cm tnh v nhn thc l tnh

  III - Quan h gia i mi nhn thc v i mi x hi nc ta 1 - Thc tin cch mng i hi i mi nhn thc 2 - Ni dung v phng hng i mi nhn thc 3 - Phi lm g i mi nhn thc

  BI 9 THI I HIN NAY V QU TRNH CCH MNG TH GII

  5 tit (l thuyt : 4, xmina : 1) I - Thi i v ni dung c bn ca thi i

  1 - C s xc nh v phn chia thi i 2 - Ni dung c bn ca thi i hin nay

  II - Cc giai on chnh ca thi i hin nay 1 - Giai on 1: t nm 1917 n kt thc chin tranh th gii ln th hai 1945 2 - Giai on 2: t sau nm 1945 n u nhng nm 70 3 - Giai on 3: t nhng nm 70 n cui nhng nm 80 4 - Giai on 4: t u nhng nm 90 n nay

  III - Nhng mu thun c bn ca thi i v c im ca thi i hin nay 1 - Nhng mu thun c bn ca thi i ngy nay

  a - Mu thun gia ch ngha x hi v ch ngha t bn b - Mu thun gia t bn v lao ng c - Mu thun gia cc dn tc thuc a v ph thuc vi ch ngha quc d - Mu thun gia cc nc t bn vi nhau e - Ngoi bn mu thun trn, cn c nhng mu thun chung

  2 - c im v xu th ch yu ca th gii hin nay a - c im ni bt ca thi i trong giai on hin nay b - Xu th ch yu trn th gii

  13. Trang thit b dy cho mn hc: Micro, bng, phn, my tnh v gio n in t.

  14. Yu cu v gio vin: T c nhn tr ln, tt nghip i hc loi kh tr ln.

  15. Ti liu tham kho dng cho mn hc Gio trnh chnh:

 • 16

  Sch Chnh tr dng cho cc trng THCN, NXB CTQG, H Ni, nm 2000.

  Sch, ti liu tham kho : Cc gio trnh Trit hc Mc - L nin, Kinh t chnh tr Mc Lnin, Ch ngha

  x hi khoa hc, Lch s ng Cng sn Vit Nam dng cho sinh vin cc trng cao ng, i hc do NXB CQG xut bn t khong nm 1999 n nay.

  Mt s vn kin ng c lin quan.

 • 17

  CHNG TRNH CHI TIT MN HC 1. Tn mn hc: CHNH TR 2 2. M s mn hc: 851 3. S tit: 45 4. Thi im thc hin: hc k th 4 5. Thi gian: S tit/tun: 5, tng s 9 tun 6. Mc ch ca mn hc:

  Trang b cho ngi hc nhng hiu bit mi, c bn v thit thc v th gii vt cht, con ngi v x hi loi ngi; v thi i ngy nay v ng li, chnh sch ca ng trong thi k qu ln CNXH nc ta hin nay; v ng Cng sn Vit Nam v vai tr lnh o ca ng i vi s nghip cch mng ca t nc. Trn c s , bi dng cho hc sinh v th gii quan v phng php lun khoa hc, tinh thn yu nc, l tng XHCN, phm cht cch mng v quyt tm thc hin tt ngha v hc tp, lao ng v bo v t quc, c thc v kh nng thch ng mt cch tch cc vi x hi ang i mi.

  Kt thc mn hc, hc sinh c kh nng nm c nhng c s khoa hc trong ng li chnh sch ca ng. C kh nng nht nh trong vic phn tch ng li chnh sch ca ng v Nh nc theo phng php duy vt lch s 7. iu kin tin quyt:

  Hc sinh phi tt nghip ph thng trung hc. 8. Ni dung tm tt:

  Mn hc gm: - Kinh t chnh tr Mc-Lnin - Ch ngha x hi khoa hc - ng li chnh sch ca ng trn cc lnh vc: kinh t, chnh tr, vn ha x

  hi, quan h kinh t i ngoi. - Khng nh s lnh o ng n ca ng l nguyn nhn nhng thng li to

  ln ca cch mng Vit nam. - T tng H Ch Minh

  9. K hoch ln lp: L thuyt Tho lun Bi tp Tng s

  35 10 0 45

  10. Phng php dy v hc: Ch yu l thuyt trnh, din gii. Sinh vin nghe ging v c sch theo s hng

  dn v yu cu ca gio vin. 11. nh gi kt thc mn hc:

  Thi vit. Cho im theo thang im c nh trc. 12. cng chi tit mn hc

 • 18

  BI 10 CH NGHA T BN

  6 tit (l thuyt : 5, xmina : 1) I - Ch ngha t bn t do cnh tranh

  1 - Sn xut hng ha v s ra i ca ch ngha t bn a - Sn xut hng ha v iu kin ra i ca n b - Hng ha v cc thuc tnh ca n

  2 - Bn cht ca ch ngha t bn a - S chuyn ha tin t thnh t bn b - Qu trnh sn xut t bn ch ngha c - Qu trnh tch lu t bn

  3 - Qu trnh lu thng t bn, s phn chia gi tr thng d trong x hi t bn v c im ca ch ngha t bn t do cnh tranh a - Tun hon v chu chuyn t bn b - Cc loi hnh t bn v cc hnh thc biu hin ca gi tr thng d c - c im c bn ca ch ngha t bn t do cnh tranh

  II - Ch ngha t bn c quyn 1 - Nhng c im kinh t c bn ca ch ngha t bn c quyn

  a - Tp trung sn xut v s ra i cc t chc c quyn b - S hnh thnh t bn ti chnh c - Xut khu t bn d - S phn chia th trng th gii gia cc t chc c quyn e - S phn chia lnh th th gii gia cc cng quc quc

  2 - Ch ngha t bn c quyn nh nc a - Nguyn nhn hnh thnh b - Hnh thc biu hin c - Cc cng c v chnh sch iu tit

  III- Vai tr lch s ca ch ngha t bn 1 - Ch ngha t bn to ra nhng nhn t mi thc y s pht trin kinh t 2 - Ch ngha t bn gy ra nhng hu qu nng n cho nhn loi 3 - Ch ngha t bn to tin vt cht y v tin x hi chn mui cho

  s ra i ca x hi mi BI 11

  CH NGHA X HI 6 tit (l thuyt : 4, xmina : 2)

  I - Tnh tt yu v nhng c trng c bn ca ch ngha x hi

 • 19

  1 - Tnh tt yu 2 - Nhng c trng

  II - Cng cuc i mi xy dng ch ngha x hi 1 - Tnh tt yu ca cng cuc i mi xy dng ch ngha x hi 2 - Tnh hnh i mi cc nc x hi ch ngha 3 - Cng cuc i mi Vit Nam

  BI 12 THI K QU LN CH NGHA X HI

  4 tit I - Tnh tt yu ca thi k qu ln ch ngha x hi II - Qu ln ch ngha x hi b qua ch t bn ch ngha

  1 - Kh nng qu ln ch ngha x hi b qua ch t bn ch ngha 2 - Nhng iu kin qu ln ch ngha x hi b qua ch t bn ch ngha 3 - Ni dung ca thi k qu ln ch ngha x hi

  a - V kinh t-x hi b - V chnh tr c - V vn ha t tng

  III - Thi k qu ln ch ngha x hi Vit Nam 1 - c im c bn ca thi k qu ln ch ngha x hi 2 - Mc tiu v phng hng c bn ca qu trnh xy dng ch ngha x hi

  nc ta a - Mc tiu b - Phng hng c bn

  BI 13 NG LI V CHNH SCH KINH T

  5 tit I - S hu v cc thnh phn kinh t

  1 - S hu v cc hnh thc s hu a - S hu, ch s hu b - Cc hnh thc s hu

  2 - Cc thnh phn kinh t a - Tnh tt yu v tc dng ca s tn ti nn kinh t nhiu thnh phn b - c im c bn ca cc thnh phn kinh t

  3 - Ch trng v chnh sch pht trin cc thnh phn kinh t

 • 20

  a - Nm vng nh hng x hi ch ngha trong vic xy dng nn kinh t nhiu thnh phn

  b - Chnh sch i vi tng thnh phn kinh t

  II - Cng nghip ha, hin i ha 1 - Tnh tt yu v tc dng ca cng nghip ha, hin i ha

  a - Tnh tt yu b - Tc dng

  2 - Mc tiu, quan im cng nghip ha, hin i ha a - Mc tiu b - Quan im

  3- Ni dung ca cng nghip ha, hin i ha a - Tin hnh cch mng khoa hc cng ngh b - Xy dng c cu kinh t hp l v phn cng lao ng x hi mi

  4 - Ni dung cng nghip ha, hin i ha nc ta t nay n nm 2010 III - Pht trin kinh t hng ha

  1- Tnh tt yu khch quan v s cn thit pht trin kinh t hng ha a - Tnh tt yu khch quan b - S cn thit phi pht trin kinh t hng ha

  2 - c im ca nn kinh t hng ha nc ta a - Kinh t hng ha cn tnh trng km pht trin b - Nn kinh t hng ha da trn c s nn kinh t tn ti nhiu thnh phn c - Kinh t hng ha vn ng theo c ch th trng, c s qun l ca Nh

  nc, theo nh hng x hi ch ngha 3 - Quan im v gii php pht trin kinh t hng ha ca ng ta

  a - Quan im b - Cc iu kin v gii php pht trin kinh t hng ha nc ta

  IV - Quan h phn phi v cc hnh thc thu nhp ch yu trong thi k qu 1 - V tr ca phn phi 2 - Mt s nguyn tc phn phi nc ta hin nay 3 - Cc hnh thc thu nhp

  V - Quan h kinh t quc t 1 - S cn thit m rng v nng cao hiu qu quan h kinh t quc t nc ta 2 - Cc nguyn tc, iu kin v hnh thc m rng quan h kinh t quc t

  a - Cc nguyn tc b - Cc hnh thc quan h kinh t quc t ch yu c - Nhng iu kin v gii php m rng quan h kinh t quc t

 • 21

  BI 14 I MI V KIN TON H THNG CHNH TR

  4 tit (l thuyt : 3, xmina : 1) I - Khi nim, ni dung, phng hng i mi h thng chnh tr

  1 - Khi nim h thng chnh tr 2 - Ni dung, phng hng c bn nhm i mi, kin ton h thng chnh tr

  a - i mi t chc v phng thc lnh o ca ng b - i mi v nng cao hiu qu qun l ca Nh nc c - i mi v kin ton cc on th chnh tr- x hi

  II - Thc hin v pht huy dn ch x hi ch ngha 1 - Quan nim v dn ch 2 - Dn ch l bn cht ca ch x hi ch ngha, mc tiu ng lc ca cng

  cuc i mi a - Dn ch l bn cht ca ch x hi ch ngha b - Cng cuc i mi yu cu pht huy dn ch

  3 - Thc hin v pht huy dn ch gn lin vi tng cng php ch x hi ch ngha

  BI 15 CHNH SCH X HI

  3 tit (l thuyt : 2, xmina : 1) I - Chnh sch x hi nc ta - v tr, vai tr v quan h ca n i vi chnh

  sch kinh t 1 - V tr, vai tr ca chnh sch x hi 2 - Quan h gia chnh sch x hi vi chnh sch kinh t

  II - Phng hng, quan im v nhng nhim v ch yu ca chnh sch x hi nc ta hin nay 1 - Phng hng 2 - Quan im ch o 3 - Cc nhim v ch yu

  a - Tp trung sc to vic lm b - Thc hin xo i gim ngho, n n p ngha, bo him x hi v hot

  ng nhn o, t thin c - Chm lo v bo v sc kho, nng cao th cht ca nhn dn d - y mnh cng tc dn s - k hoch ha gia nh e - y li t nn x hi

 • 22

  BI 16 CHNH SCH I NGOI CA NG V NH NC TA

  4 tit (l thuyt : 3, xmina : 1) I - Tm quan trng ca chnh sch i ngoi ca ng v Nh nc ta II - Mc tiu, chnh sch i ngoi ca ng v Nh nc ta

  1 - Mc tiu a - Cng c mi trng ha bnh v to iu kin quc t thun li hn na

  y mnh pht trin kinh t-x hi, cng nghip ha, hin i ha t nc, phc v s nghip xy dng v bo v t quc

  b - Gp phn tch cc vo cuc u tranh chung ca nhn dn th gii v ha bnh, c lp dn tc, dn ch v tin b x hi

  2 - Ni dung

  III - T tng ch o chnh sch i ngoi ca ng v Nh nc ta 1- Tip tc thc hin ng li i ngoi c lp, t ch, rng m, a phng

  ha, a dng ha cc quan h i ngoi vi tinh thn Vit Nam mun l bn vi tt c cc nc trong cng ng th gii, phn u v ha bnh, c lp v pht trin

  2- Hp tc nhiu mt, song phng v a phng vi cc nc, cc t chc quc t v khu vc trn nguyn tc tn trng c lp, ch quyn, ton vn lnh th ca nhau, khng can thip vo cng vic ni b ca nhau, bnh ng, cng c li, gii quyt cc vn tn ti v tranh chp bng thng lng

  3- Kt hp sc mnh dn tc vi sc mnh thi i, sc mnh trong nc vi sc mnh tranh th c t bn ngoi, to nn v pht huy sc mnh tng hp trn mt trn i ngoi, bo m li ch ton dn kt hp vi ch ngha quc t ca giai cp cng nhn

  IV - Phng chm c bn ca hot ng i ngoi 1- Bo m li ch dn tc chn chnh, kt hp nhun nhuyn ch ngha yu nc

  vi ch ngha quc t ca giai cp cng nhn 2 - Gi vng c lp t ch, t lc t cng, y mnh a dng ha, a phng

  ha quan h quc t 3 - Nm vng hai mt hp tc v u tranh trong quan h quc t 4 - Tham gia m rng hp tc khu vc, ng thi m rng quan h vi cc nc

  trn th gii BI 17

  NG CNG SN VIT NAM - I TIN PHONG CA GIAI CP CNG NHN, I BIU TRUNG THNH LI CH CA GIAI CP CNG NHN,

  NHN DN LAO NG V CA C DN TC 5 tit (l thuyt : 3, xmina : 2)

 • 23

  I - Vai tr ca ng Cng sn Vit Nam II - S ra i ca ng Cng sn Vit Nam l tt yu lch s, l bc ngot v i ca cch mng Vit Nam

  1 - S khng hong v ng li cu nc trc khi ng ra i 2 - Ch tch H Ch Minh - ngi sng lp v rn luyn ng Cng sn Vit Nam

  a - Nguyn i Quc - ngi sng lp ng cng sn Vit Nam b - Ch tch H Ch Minh - ngi rn luyn ng Cng sn Vit Nam

  III - ng Cng sn Vit Nam - i tin phong ca giai cp cng nhn Vit Nam, i biu trung thnh ca li ch ca giai cp cng nhn, nhn dn lao ng v c dn tc

  1 - Lun gi vng v tng cng bn cht giai cp cng nhn ca ng 2 - ng ra ng li, chnh sch ng n, ph hp vi quy lut khch quan

  v thc tin vit nam, ph hp vi nguyn vng ca nhn dn 3 - ng thng xuyn cng c v tng cng mi quan h gia ng vi qun

  chng 4 - ng lun coi trng cng tc xy dng ng v chnh tr, t tng v t chc;

  lun xy dng, chnh n ngang tm vi nhim v trong cc giai on cch mng

  BI 18 NHNG THNG LI TO LN V BI HC KINH NGHIM CA CCH

  MNG VIT NAM DO NG CNG SN LNH O 3 tit

  I - Nhng thng li to ln ca cch mng vit Nam 1 - Cch mng Thng tm ginh chnh quyn v tay nhn dn trn c nc 2 - Gi vng chnh quyn cch mng, nh thng cuc chin tranh xm lc ca

  quc Php (1945-1954) 3 - Kt hp cch mng x hi ch ngha min Bc v cch mng dn tc dn ch

  nhn dn min Nam, tin hnh cuc khng chin chng M, cu nc ginh thng li hon ton (1954-1975)

  4 - Xy dng v bo v t quc x hi ch ngha trn c nc t thnh tch to ln II - Nhng bi hc kinh nghim ca lch s

  1 - Nm vng ngn c c lp dn tc v ch ngha x hi 2 - Cch mng l s nghip ca nhn dn, do nhn dn v v nhn dn 3 - Khng ngng cng c v tng cng khi i on kt, kt hp sc mnh dn

  tc vi sc mnh thi i 4 - S lnh o ng n ca ng l nhn t quyt nh bo m thng li ca

  cch mng Vit Nam

 • 24

  BI 19 T TNG H CH MINH

  5 tit I - Khi nim v ngun gc ca T Tng H Ch Minh:

  1 - Khi nim 2 - Ngun gc hnh thnh t tng H Ch Minh

  - Truyn thng tt p ca dn tc - Tinh hoa vn ha nhn loi - Ch ngha Mc Lnin - Ti nng v hot ng thc tin ca Nguyn i Quc

  II - Nhng ni dung c bn ca T Tng H Ch Minh: 1 - T tng v cch mng gii phng dn tc 2 - T tng v con ng i ln ch ngha x hi 3 - T tng v i on kt dn tc 4 - T tng v o c cch mng

  III - Hc tp v vn dng T tng H Ch Minh vo trong thc tin cch mng Vit Nam.

  13. Trang thit b dy cho mn hc: Micro, bng, phn, my tnh v gio n in t.

  14. Yu cu v gio vin: T c nhn tr ln, tt nghip i hc loi kh tr ln.

  15. Ti liu tham kho dng cho mn hc Gio trnh chnh:

  Sch Chnh tr dng cho cc trng THCN, NXB CTQG, H Ni, nm 2000. Sch, ti liu tham kho :

  Cc gio trnh Trit hc Mc - L nin, Kinh t chnh tr Mc Lnin, Ch ngha x hi khoa hc, Lch s ng Cng sn Vit Nam dng cho sinh vin cc trng cao ng, i hc do NXB CQG xut bn t khong nm 1999 n nay.

  Mt s vn kin ng c lin quan.

 • 25

  CHNG TRNH CHI TIT MN HC 1. Tn mn hc: GIO DC PHP LUT 2. M s mn hc: 100 3. S tit: 30 4. Thi im thc hin: hc k th 4 5. Thi gian: S tit/tun: 5, tng s 6 tun 6. Mc ch ca mn hc:

  Hc sinh hiu v vn dng mt s l lun v quy nh ca php lut trong thc tin, c kh nng tra cu v ng dng cc quy phm php lut, nng cao thc tn trng v thc hin php lut phng nga vi phm php lut. 7. iu kin tin quyt:

  Hc sinh hc qua cc hc phn chnh tr. 8. Ni dung tm tt

  Gm 10 chng cung cp cho hc sinh nhng kin thc c bn v Nh nc v php lut. Gip sinh vin nm c mt s vn c bn v Nh nc v php lut. ng thi gii thiu mt s ngnh lut quan trng trong h thng php lut Vit Nam. 9. K hoch ln lp:

  L thuyt Thc hnh Bi tp Tng s

  30 0 0 30

  10. Phng php dy v hc: Gio vin ging bi, t cu hi, sinh vin t ghi chp v t cu hi cho gio vin gii p.

  11.nh gi kt thc mn hc: Kim tra gia k nh gi im chuyn cn v rn luyn ca sinh vin. Kim tra ht mn hc cui k.

  12. cng chi tit mn hc Chng 1: NHNG VN C BN V NH NC (3 tit) - Mc ch: Gii thiu cho hc sinh nm c nhng ni dung c bn nht v bn cht, c im ca nh nc. - Ni dung chnh:

  1.1. Bn cht v c trng ca nh nc 1.1.1. Bn cht ca nh nc 1.1.2. c trng ca nh nc

  1.2. Chc nng ca nh nc, b my ca nh nc 1.2.1. Chc nng c bn ca nh nc 1.2.2. B my nh nc 1.2.3. Nh nc php quyn

  Chng 2: MT S VN C BN V PHP LUT (3 Tit) - Mc ch: Gii thiu khi qut nhng ni dung c bn v php lut - Ni dung chnh:

  2.1. Bn cht c trng v vai tr ca php lut

 • 26

  2.1.1. Bn cht ca php lut 2.1.2. c trng c bn ca php lut 2.1.3. Vai tr ca php lut

  2.2. H thng php lut 2.2.1. Khi nim 2.2.2. H thng cu trc 2.2.3. H thng cc vn bn quy phm php lut

  Chng 3: THC HIN PHP LUT, VI PHM PHP LUT, TRCH NHIM PHP L (3 tit) - Mc ch: Nng cao thc tn trng php lut vi cc hnh thc thc hin php lut; gip hc sinh nm c cc ni dung v vi phm php lut v trch nhim php l. - Ni dung chnh:

  3.1. Thc hin php lut 3.1.1. Khi nim, cc hnh thc thc hin php lut 3.1.2. Khi nim, c im p dng php lut

  3.2. Vi phm php lut, trch nhim php l 3.2.1. Khi nim phn loi vi phm php lut 3.2.2. Khi nim c im phn loi trch nhim php l

  Chng 4: THC PHP LUT V PHP CH XHCN (3 tit) - Mc ch: Gii thiu khi nim v nhng vn c bn ca thc php lut nhm hnh thnh thc php lut cho mi hc sinh, hn ch vi phm php lut. - Ni dung chnh:

  4.1. thc php lut 4.1.1. Khi nim thc php lut 4.1.2. Cu trc thc php lut 4.1.3. Nng cao thc php lut

  4.2. Php ch XHCN 4.2.1. Khi nim 4.2.2. Yu cu c bn ca php ch XHCN 4.2.3. Cc bin php tng cng php ch XHCN

  Chng 5: LUT NH NC (3 tit) - Mc ch: Gip hc sinh nm c th no l lut nh nc, ni dung c bn ca Hin php Vit Nam - Ni dung chnh:

  5.1. Khi nim v i tng iu chnh ca lut Nh nc 5.1.1. Khi nim 5.1.2. i tng v phng php iu chnh ca lut Nh nc

  5.2. Mt s ni dung c bn ca Hin php 1992 5.2.1. Mt s ch nh c bn ca Hip php 1992 5.2.2. B my nh nc CHXHCN Vit Nam theo Hin php 1992

  Chng 6: LUT HNH CHNH (3 tit)

 • 27

  - Mc ch: Gip hc sinh hiu v cng tc hnh chnh, nghip v hnh chnh v cng chc nh nc. Cc quy nh c bn ca nh nc v lnh vc qun l hnh chnh nh nc. - Ni dung chnh:

  6.1. Khi nim v i tng iu chnh 6.1.1. Khi nim 6.1.2. oi tng ieu chnh 6.1.3. Quan h php lut hnh chnh 6.1.4. Qun l hnh chnh nh nc

  6.2. Vi phm hnh chnh, x l vi phm hnh chnh 6.2.1. Khi nim c im ca vi phm hnh chnh

  6.2.2. X l vi phm hnh chnh (thm quyn, nguyn tc, cc hnh thc x l vi phm)

  Chng 7: LUT LAO NG (3 tit) - Mc ch: Gii thiu cho hc sinh nhng ni dung quan trng ca lut lao ng, cc nguyn tc v cc ch nh c bn. - Ni dung chnh:

  7.1. Khi nim, i tng v phng php iu chnh ca lut lao ng 7.1.1. Khi nim 7.1.2. i tng v phng php iu chnh 7.1.3. Quan h php lut lao ng

  7.2. Mt s ch nh c bn 7.2.1. Tin lng 7.2.2. Hp ng lao ng 7.2.3. K lut lao ng 7.2.4. Bo him

  Chng 8: LUT DN S (3 tit) - Mc ch: Gii thiu cho hc sinh nm cc ni dung ca lut dn s, cc ch nh c bn, quan h dn s v hp ng dn s. Nhng giai an t tng dn s. - Ni dung chnh:

  8.1. Khi nim, i tng, phng php iu chnh v quan h php lut dn s 8.1.1. Khi nim

  8.1.2. i tng v phng php iu chnh 8.1.3. Quan h php lut dn s

  8.2. Mt s ch nh c bn ca lut dn s 8.2.1. Quyn s hu 8.2.2. Quyn tha k 8.2.3. Hp ng dn s 8.2.4. Hp ng dn s

  Chng 9: LUT HNH S V T TNG HNH S (3 tit) - Mc ch: Gip hc sinh nm c cc ni dung quan trng v lut hnh s v t tng hnh s, phn bit i tng iu chnh ca lut hnh s vi cc ngnh lut khc, cu thnh ti phm v trch nhim hnh s.

 • 28

  - Ni dung chnh: 9.1. Khi nim, i tng iu chnh v phng php iu chnh

  9.1.1. Khi nim 9.1.2. i tng v phng php iu chnh

  9.2. Ti phm 9.2.1. Khi nim 9.2.2. Cc du hiu ca ti phm 9.2.3. Phn loi ti phm

  9.3. Hnh pht 9.3.1. Khi nim 9.3.2. Cc loi hnh pht 9.3.3. Cc bin php t php

  Chng 10: PHP LUT V T TNG (3 tit) 10.1. T tng v hnh chnh 10.1.1. Quyn khiu kin hnh chnh 10.1.2. Thm quyn gii quyt cc v n hnh chnh ca ta n 10.1.3. Thi hiu khi kin v n hnh chnh 10.2. T tng dn s 10.2.1. Nguyn tc c bn ca t tng 10.2.2. Ngi tham gia t tng dn s 10.2.3. Th tc gii quyt v n dn s 10.3. T tng hnh s 10.3.1. Nguyn tc ca t tng hnh s 10.3.2. C quan tin hnh t tng, ngi tin hnh, ngi tham gia t tng 10.3.3. Cc giai on t tng hnh s. Tho lun 2 tit Kin thc t chn 6 tit

  13. Trang thit b dy cho mn hc n chiu, mn chiu, my tnh.

  14. Yu cu v gio vin: C nhn Lut tr ln v c k nng s phm.

  15. Ti liu tham kho dng cho mn hc - Gio trnh php lut i cng NXB Chnh tr Quc gia 2006 - Gio trnh Php lut Tp th gio vin trng Cao ng Kinh t K thut Cng

  nghip 2 - Cc vn bn php lut, Hin php, B lut hnh s, dn s, B lut lao ng. - Gio trnh Php lut Khoa Lut Kinh t - i hc Kinh t TPHCM 2007.

 • 29

  CHNG TRNH CHI TIT MN HC 1. Tn mn hc: TIN HC 2. M s mn hc: 720 3. S tit: 60 4. Thi im thc hin: hc k th 1 5. Thi gian: S tit/tun: 5, tng s 12 tun 6. Mc ch ca mn hc:

  - Hc phn ny trang b cho sinh vin nhng kin thc c bn, nn tng v my tnh, Internet v h son tho MS Word, sinh vin c kh nng nghin cu, khai thc v s dng cc mt s ng dng trong ngnh CNTT.

  7. iu kin tin quyt: - Ch cn hiu bit s lc my tnh.

  8. Ni dung tm tt - Mn hc trang b cho sinh vin nhng kin thc c bn v tin hc dn i su tm

  hiu v ngnh CNTT v cc lnh vc lin quan. - Hc phn bao gm cc phn chnh: khi qut cc vn cn bn ca CNTT. H iu

  hnh Windows, hng dn khai thc v s dng mt s dch v trn Internet v h son tho MS Word.

  Nhim v ca sinh vin: - D lp: Thi lng tham gia hc l thuyt: 80 % v 20% thc hnh - Bi tp: Lm bi tp theo tng chng ca mn hc.

  9. K hoch ln lp: L thuyt Thc hnh Bi tp Tng s

  45 15 0 60 tit

  10. Phng php dy v hc: - Trnh chiu slide bi ging v thuyt trnh din gii. - Minh ha bng v d trn my tnh.

  11.nh gi kt thc mn hc: - D lp: 80 % s tit v lm y bi tp ca mn hc. - Thi gia hc k: 25 % im nh gi. - Thi cui hc k: 75 % im nh gi. - Thang im: 10.

  12. cng chi tit mn hc Chng 1: CC VN CN BN CA CNTT. 10 tit

  I. Cc khi nim cn bn I.1. Khi nim v thng tin I.2. Khi nim v d liu I.3. X l thng tin I.4. n v o thng tin I.5. X l thng tin bng my tnh I.5. Chu trnh x l thng tin I.6. Tin hc

 • 30

  I.7. My tnh in t v lch s pht trin II. Biu din thng tin trong my tnh

  II.1. Biu din s trong cc h m II.2. H m thp phn (decimal system) II.3. H nh phn (binary system) II.4. H bt phn (octal system) II.5. H thp lc phn (hexa decimal system) II.6. i mt s nguyn t h thp phn sang h m c s b. II.7. Mnh logic II.8. Biu din thng tin trong my tnh in t.

  III. H thng phn cng. III.1. B x l trung tm CPU III.2. B nh (memory) III.3. Thit b nhp(input devices) III.4. Thit b xut (output devices)

  IV. H thng phn mm. IV.1. H iu hnh (operating system) IV.2. Phn mm ng dng (application software) IV.3. Cc ngn ng lp trnh v chng trnh.

  Chng 2: H IU HNH WINDOWS XP. 20 tit I. Tng quan v Windows.

  I.1. Khi ng Windows I.2. Cc thnh phn trn desktop I.3. S dng chut (mouse) trong Windows I.4. Ca s chng trnh I.5. S dng menu I.6. Thot khi Windows I.7. Cch g du ting Vit trong Windows

  II. Trnh ng dng Windows Explorer. II.1. M Windows Explorer II.2. Thay i hnh thc hin th trn khung phi II.3. Sp xp d liu bn khung phi II.4. Qun l th mc v tp tin II.5. Qun l a vi My Computer II.6. My Network place

  III. Trnh ng dng Control Panel. III.1. Khi ng III.2. Thay i cch biu din ngy, gi, s, tin t III.3. Qun l font ch III.4. iu chnh cc thng s ca chut (mouse) III.5. iu chnh cc thng s ca bn phm (keyboard)

 • 31

  Bi tp thc hnh ca chng ny. Chng 3: KHAI THC V S DNG INTERNET 10 tit

  I. Tng quan v Internet. I.1 Gii thiu chung. I.2 Tn my tnh. I.3 Mt s dch v thng dng trn Internet. I.4 Cc phng thc kt ni Internet. I.5 Cc nh cung cp dch vu Internet.

  II. S dng trnh duyt web Internet Explorer. II.1. Khi ng v thot. II.2. Mt s thao tc c bn II.3. Tm kim thng tin.

  III. Gi v nhn Email. III.1. Gi v nhn email bng Gmail, Yahoo mail. III.2. Gi v nhn email bng Outlook Express. III.3. Mt s tin ch khc.

  Chng 4: NGN NG LP TRNH PASCAL 20 tit I. Tng quan.

  I.1 Cc thnh phn c bn I.2 Cc kiu d liu chun I.3 Hng, bin v biu thc. I.4 Cu trc ca mt chng trnh Pascal.

  II. Cc lnh c bn ca Pascal. II.1 Lnh gn. II.2 Cc th tc vo-ra d liu. II.3 Cu lnh iu kin, cu lnh lp.

  III. Cc kiu d liu m rng. III.1 Kiu d liu min con. III.2 D liu mng III.3 D liu kiu xu k t.

  IV. Bn ghi (record) IV.1 Khi nim v bn ghi. IV.2 Khai bo bn ghi. IV.3 Mng cc bn ghi. IV.4 Cch vit chng trnh. .

  13. Trang thit b dy cho mn hc: My chiu, overhead, phn, bng v mt s thit b khc (nu c).

  14. Yu cu v gio vin: Tt nghip cao ng ngnh CNTT tr ln.

  15. Ti liu tham kho dng cho mn hc Sch, gio trnh chnh.

 • 32

  - Hong Kim, Bi Huy Qunh, Gio trnh Tin hc i cng, NXB Gio dc 2002.

  - T Vn Nam, Gio trnh Nhp mn tin hc, V Gio dc chuyn nghip, NXB Gio dc 2004.

  Sch tham kho. - Quch Tun Ngc, Gio trnh hc cn bn , NXB gio dc 1995. - Gio trnh Tin hc i cng, Trng CKT Cao Thng 2007 - Nhiu tc gi, Gio trnh Tin hc i cng, NXB Gio dc 2002

 • 33

  CHNG TRNH CHI TIT MN HC 1. Tn mn hc: ANH VN 1 2. M s mn hc: 860 3. S tit: 60 4. Thi im thc hin: hc k th 2 5. Thi gian: S tit/tun: 5, tng s 12 tun 6. Mc ch ca mn hc:

  Hnh thnh cho hc sinh kin thc ngn ng v cc k nng c bn nh: nghe, ni, c, vit. Ngoi kin thc ngn ng hc sinh cn phi c rn luyn cc k nng ban u c th giao tip ting Anh v nhng vn n gin nh: c th m thoi v cc hot ng hng ngy, c c cc vn bn n gin nh mu khai, ch dn, hoc vit th cho bn b v gia nh. Sau kha hc hc sinh c th tip tc hc tp hoc t nng cao vn Anh vn ca mnh. 7. iu kin tin quyt:

  Sinh vin phi hc ht lp 12, hc qua chng trnh Anh vn ph thng 7 nm hoc 3 nm. 8. Ni dung tm tt:

  Cc bi hc da trn sch Streamline Departure. Ni dung cc bi hc bao gm phn ng php, t vng, bi tp, m thoi cn bn. Sinh vin s hc theo 02 cun sch bi hc v sch bi tp rn luyn 4 k nng: nghe, ni, c, vit.

  Do qu thi gian hn hp, t chuyn mn chn la mt s bi c nhng ni dung v ng php v m thoi tiu biu dy cho sinh vin. Tuy nhin cc bi cn li sinh vin phi t tham kho v lm bi tp. 9. K hoch ln lp:

  L thuyt Thc hnh Bi tp Tng s

  Hc theo sch Students Book

  Theo sch: Students Book v

  Work Book

  Lm theo sch Work Book 60

  10. Phng php dy v hc: Dy: theo phng php giao tip. Ch trng k nng thc hnh. Hc: Sinh vin phi c v nghin cu trc gio trnh. Trong gi hc s c hc l thuyt v thc hnh (hc m thoi, lm bi tp,). Hng ngy hc sinh s phi tr bi v d cc bi kim tra trong hc k. Cui k hc, sinh vin s phi tham gia k thi.

  11.nh gi kt thc mn hc: Theo quy ch v t chc o to kim tra v thi: hc sinh s phi d lp y , tham

  gia tch cc vo gi hc, lm y cc bi tp v bi kim tra. Cui mi k s tham gia vo k thi. 12. cng chi tit mn hc

  No. Lesson Name Content Period Note

  Unit 1 Hello - Vocabulary + Expressions - Grammar: The verb to be - Practice + Exercises

  2,5

 • 34

  No. Lesson Name Content Period Note

  Unit 2 Excuse me - Vocabulary + Expressions - Grammar: The simple present of to be - Practice + Exercises

  2,5

  Unit 3 What is it? - Vocabulary + Expressions - Grammar: Nouns: Singular nouns - Plural nouns - Practice + Exercises

  2,5

  Unit 4 Whats your name? Whats your job?

  - Vocabulary + Expressions - Grammar: The verb to be (cont.) - Practice + Exercises

  2,5

  Unit 5 Im cold - Vocabulary + Expressions - Grammar: Descriptive Adjectives - Practice + Exercises

  2,5

  Unit 7 Everyday conversation

  - Vocabulary + Expressions - Note: asking the way - Practice + Exercises

  2,5

  Unit 8 A family reunion - Vocabulary + Expressions - Question: Who is it?/Who are they? Who is this?/Who are these? Who is that?/Who are those? - Practice + Exercises

  2,5

  Unit 9 Whose is it? - Vocabulary + Expressions - Grammar: 1. Who + noun + 2. The possessive case - Practice + Exercises

  2,5

  Unit 10 Is there any wine in the bottle?

  - Vocabulary + Expressions - Grammar: 1. There is + /There are + 2. Some and any 3. How much How many - Practice + Exercises

  2,5

  Unit 12 Do this! Dont do that!

  - Vocabulary + Expressions - Grammar: 1. The imperative form

  2,5

 • 35

  No. Lesson Name Content Period Note 2. Personal Pronouns - Subject pronouns - Object pronouns - Practice + Exercises

  Unit 14 At the hair-dressers - Vocabulary + Expressions - Grammar: Modal can - Practice + Exercises

  2,5

  Unit 15 Everyday conversation

  - Vocabulary + Expressions - Practice + Exercises

  2,5

  Unit 16 Gloria Gusto, Tom Atkins and Terry Archer

  - Vocabulary + Expressions - Grammar: 1. to have got + noun 2. the difference b/w - to have got and to have - there is / are - Practice + Exercises

  2,5

  Unit 17 At the customs - Vocabulary + Expressions - Questions: What have you got? has she got? How much? How many? - Practice + Exercises

  2,5

  Unit 18 Which one? - Vocabulary + Expressions - Grammar: 1. Possessive Pronouns 2. Demonstrative Pronouns: one, ones 3. Questions: Which one/ones? - Practice + Exercises

  2,5

  Unit 20 A postcard - Vocabulary + Expressions - Practice + Exercises

  2,5

  Unit 21 What are they doing? - Vocabulary + Expressions - Grammar: The present continuous tense - Practice + Exercises

  2,5

 • 36

  No. Lesson Name Content Period Note

  Unit 22 Can you help me? - Vocabulary + Expressions - Modal can,-Present continuous tense with questions - Practice + Exercises

  2,5

  Unit 23 Everyday conversation

  - Vocabulary + Expressions - Practice + Exercises

  2,5

  Unit 24 The Fashion show - Vocabulary + Expressions - Grammar: 1. too, either 2. Adjective order in a sentence - Practice + Exercises

  2,5

  Unit 25 At the cinema - Vocabulary + Expressions - Grammar: The present continuous tense with prepositions - Practice + Exercises

  2,5

  Unit 26 Whats on television tonight?

  - Vocabulary + Expressions - Grammar: 1. Telling the time 2. - Ordinal numbers - Cardinal number from 1 to 12 - Practice + Exercises

  2,5

  Unit 27 In Prison - Vocabulary + Expressions - Grammar: The near future tense - Practice + Exercises

  2,5

  Unit 28 An English Wedding - Vocabulary + Expressions - Grammar: The near future tense with questions - Practice + Exercises

  2,5

  The 1st examination

  13. Trang thit b dy cho mn hc: S dng my Cassette, Micro, gio v trc quan, phn, bng,

  14. Yu cu v gio vin: Tt nghip i hc chuyn ngnh Anh vn, c nghip v s phm trong ging dy

  Ngoi ng. 15. Ti liu tham kho dng cho mn hc

  Sch gio trnh chnh: Sch Streamline Departure. Sch tham kho: Sch ng php cn bn ting Anh Trn Vn Hi

 • 37

  CHNG TRNH CHI TIT MN HC 1. Tn mn hc (hoc hc phn): ANH VN 2 2. M s mn hc: 861 3. S tit: 60 4. Thi im thc hin: hc k th 3 5. Thi gian: S tit/tun: 5, tng s 12 tun 6. Mc ch ca mn hc:

  Hnh thnh cho hc sinh kin thc ngn ng v cc k nng c bn nh: nghe, ni, c, vit. Ngoi kin thc ngn ng hc sinh cn phi c rn luyn cc k nng ban u c th giao tip ting Anh v nhng vn n gin nh: c th m thoi v cc hot ng hng ngy, c c cc vn bn n gin nh mu khai, ch dn, hoc vit th cho bn b v gia nh. Sau kha hc hc sinh c th tip tc hc tp hoc t nng cao vn Anh vn ca mnh. 7. iu kin tin quyt:

  Sinh vin phi hc ht lp 12, hc qua chng trnh Anh vn ph thng 7 nm hoc 3 nm. 8. Ni dung tm tt:

  Cc bi hc da trn sch Streamline Departure. Ni dung cc bi hc bao gm phn ng php, t vng, bi tp, m thoi cn bn. Sinh vin s hc theo 02 cun sch bi hc v sch bi tp rn luyn 4 k nng: nghe, ni, c, vit.

  Do qu thi gian hn hp, t chuyn mn chn la mt s bi c nhng ni dung v ng php v m thoi tiu biu dy cho sinh vin. Tuy nhin cc bi cn li sinh vin phi t tham kho v lm bi tp. 9. K hoch ln lp:

  L thuyt Thc hnh Bi tp Tng s

  Hc theo sch Students Book

  Theo sch: Students Book v

  Work Book

  Lm theo sch Work Book 60

  10. Phng php dy v hc: Dy: theo phng php giao tip. Ch trng k nng thc hnh. Hc: Sinh vin phi c v nghin cu trc gio trnh. Trong gi hc s c hc l thuyt v thc hnh (hc m thoi, lm bi tp,). Hng ngy hc sinh s phi tr bi v d cc bi kim tra trong hc k. Cui k hc, sinh vin s phi tham gia k thi.

  11. nh gi kt thc mn hc: Theo quy ch v t chc o to kim tra v thi: hc sinh s phi d lp y , tham

  gia tch cc vo gi hc, lm y cc bi tp v bi kim tra. Cui mi k s tham gia vo k thi. 12. cng chi tit mn hc

  No. Lesson Name Content Period Note

  Unit 30 I want you, Fiona - Vocabulary + Expressions - Note: Questions - Who wants Fiona?

  2,5

 • 38

  No. Lesson Name Content Period Note (Who is a subject) - Who does Charles want? (Who is a object) - Practice + Exercises

  Unit 35 Never on a Sunday - Vocabulary + Expressions - Grammar: Adverbs of Frequency - Practice + Exercises

  2,5

  Unit 38 Well or Badly? - Vocabulary + Expressions - Grammar: 1. Adverbs of Manner 2. Adverbs of Degree - Practice + Exercises

  2,5

  Unit 39 Everyday conversation

  - Vocabulary + Expressions - Practice + Exercises

  2,5

  Unit 42 Holidays - Vocabulary + Expressions - Grammar: 1. There was + There were + 2. What was it like? = How was it? - Practice + Exercises

  2,5

  Unit 43 Everyday conversation

  - Vocabulary + Expressions - Note: too + Adj - Practice + Exercises

  2,5

  Unit 44 Return from Space - Vocabulary + Expressions - Grammar: the simple past tense of to have - Practice + Exercises

  2,5

  Unit 45 Yes, dear! - Vocabulary + Expressions - Grammar: the simple past tense of irregular verbs (come, go, have, get) - Practice + Exercises

  2,5

  Unit 48 Foreign Holidays - Vocabulary + Expressions - Grammar: the simple past tense of irregular verbs (have, come, go, get, see, eat, drink, take, fly, shine, meet, write, ride, buy, bring, ) - Practice + Exercises

  2,5

  Unit 49 Survivors - Vocabulary + Expressions - Grammar:

  2,5

 • 39

  No. Lesson Name Content Period Note 1. a little / a few 2. Much and many - Practice + Exercises

  Unit 50 Robbie and the Rebels - Vocabulary + Expressions - Grammar: review adverbs of Manner - Practice + Exercises

  2,5

  Unit 55 An Accident - Vocabulary + Expressions - Grammar: the past continuous tense - Practice + Exercises

  2,5

  Unit 57 A photograph album - Vocabulary + Expressions - Grammar: Modal could - Practice + Exercises

  2,5

  Unit 58 A Spy story - Vocabulary + Expressions - Grammar: Modals: Must and Need - Practice + Exercises

  2,5

  Unit 61 On the Moon - Vocabulary + Expressions - Grammar: 1. Review the present cont. tense and the near future tense 2. The present perfect tense - Practice + Exercises

  2,5

  Unit 62

  Wheres he gone? - Vocabulary + Expressions - Grammar: the present perfect tense (cont.) - Practice + Exercises

  2,5

  Unit 64 Town and country - Vocabulary + Expressions - Grammar: 1. How much - How many 2. There isnt enough There arent enough 3. Theres too much There are too many - Practice + Exercises

  2,5

  Unit 67 Have you ever? - Vocabulary + Expressions - Grammar: Have you ever? - Practice + Exercises

  2

  Unit 68 Unit 70

  Comparisons - Vocabulary + Expressions - Grammar:

  2,5

 • 40

  No. Lesson Name Content Period Note Unit 71 1. Adjectives

  2. Comparisons of Adjectives - Positive degree - Comparative degree - Superlative degree - Irregular comparisons - Practice + Exercises

  Unit 69 A Hard Life - Vocabulary + Expressions - Grammar: to have to + verb - Practice + Exercises

  2,5

  Unit 72 George and Brenda - Vocabulary + Expressions - Grammar: the simple future tense - Practice + Exercises

  2,5

  Unit 74 Something, Nothing, Anything, Everything

  - Vocabulary + Expressions - Grammar: Indefinite Pronouns - Practice + Exercises

  2,5

  The 2nd examination

  13. Trang thit b dy cho mn hc: S dng my Cassette, Micro, gio v trc quan, phn, bng,

  14. Yu cu v gio vin: Tt nghip i hc chuyn ngnh Anh vn, c nghip v s phm trong ging dy

  Ngoi ng. 15. Ti liu tham kho dng cho mn hc

  Sch gio trnh chnh: Sch Streamline Departure. Sch tham kho: Sch ng php cn bn ting Anh Trn Vn Hi

 • 41

  CHNG TRNH CHI TIT MN HC 1. Tn mn hc: GIO DC TH CHT 2. M s mn hc: 801 3. S tit: 60 4. Thi im thc hin: hc k th 1 5. Thi gian: S tit/tun: 5, tng s 12 tun 6. Mc ch ca mn hc:

  - Gm 4 n v hc trnh bao gm nhng ni dung c bn ca mn hc GDTC - Qu trnh GDTC i vi sinh vin tin hnh trn c s khoa hc gio dc khoa hc

  v h thng gio dc quc dn. - Phn l lun c truyn th theo hnh thc bi ging kt hp vi thc hnh. - Phn l lun chuyn mn c ging dy. - Phn thc hnh bao gm nhng ni dung nhm gii quyt c th nhim v GDTC

  cho sinh vin. Ch trng cc bi ging th lc ton din v khc phc s mt cn i ca mt s sinh vin.

  - Tip n c bit ch trng vic tp luyn v kim tra tiu chun rn luyn thn th, bi dng k nng vn ng v phng php t chc thi u trong cc mn th thao t chn, cc t cht cn thit cho ngnh ngh o to.

  7. iu kin tin quyt: Khng. 8. Ni dung tm tt (m t vn tt ni dung chnh ca mn hc)

  - L thuyt nhp mn. - Bi tp th dc pht trin chung bui sng. - Chy 100m. - Chy bn. - Nhy xa. - Bng chuyn.

  9. K hoch ln lp: L thuyt Thc hnh Bi tp Tng s

  2 58 0 60

  10. Phng php dy v hc: GV m t v th phm ng tc. 11. nh gi kt thc mn hc:

  Theo qui ch v t chc nh gi v cp chng ch khi kt thc mn hc do b GD&T. Ban hnh theo quyt nh ca b trng b GD&T s 1262/G-T_ngy 12/04/1997

  12. cng chi tit mn hc I. HC PHN BT BUC (30 tit)

  Mc ch : - Cung cp cho sinh vin nhng kin thc c bn v l lun v phng php tp

  luyn.

 • 42

  - Nm c k thut c bn theo ni dung quy nh v vn dng vo vic luyn tp hng ngy nng cao sc kho v t c nhng ch tiu th lc v chun rn luyn thn th.

  Ni dung: Bi 1: L thuyt nhp mn

  - ngha GDTC. - Tc dng GDTC.

  Bi 2: Bi th dc pht trin chung bui sng - Bi th dc pht trin chung bui sng cho nam v n. - Kim tra: K thut, l thuyt bi tp pht trin chung.

  Bi 3: Chy 100m - Gii thiu v chy ngn 100m. - Nguyn l k thut chung. - K thut chy. - Bc chn. - Cch nh tay.

  Bi 4: Chy bn - K thut bc chy. - Cc bi tp b tr. - Cc bi tp tng cng th cht. - Mt s tr chi vn ng.

  Bi 5: Nhy xa kiu n thn - K thut nhy xa - nhy xa kiu ngi. - Chy : Cch o . - Dm nhy. - Bay trn khng . - Ri xung t (tip t). - Cc bi tp b tr cho chy v dm nhy. - Cc bi tp tng cng th cht. - n tp.

  II. MN HC T CHN: BNG CHUYN (30 tit) Bi 1: Gii thiu mn hc bng chuyn

  - K thut m bng. - Phn tch k thut. - im tip xc bng. - Cc ng tc sai cch sa cha.

  Bi 2: K thut chuyn bng - Phn tch k thut. - im tip xc bng. - Cc ng tc sai cch sa cha.

  Bi 3: K thut pht bng

 • 43

  - Phn tch k thut. - im tip xc bng. - Cc ng tc sai cch sa cha.

  Bi 4: K thut p bng - Phn tch k thut. - im tip xc bng. - Cc ng tc sai cch sa cha.

  Bi 5: K thut di chuyn Bi 6: Hng dn lut thi u

  - Phng php trng ti. - ]Phng php thi u. - n tp.

  13. Trang thit b dy cho mn hc - Nh trng chun b dng c v sn bi theo yu cu ca mn hc. - Chun b trang thit b cho ging dy.

  14. Yu cu v gio vin - Gio vin phi c trnh i hc hoc sau i hc. - Lin tc cp nht thng tin kin thc mi.

  15. Ti liu tham kho dng cho mn hc - Gio trnh ca B i Hc - Ti liu tham kho. - L lun v phng php GDTC. GSTS inh Lm - Ti liu v ging dy in kinh, Bng chuyn, Cu lng. Tng cc TDTT

 • 44

  CHNG TRNH CHI TIT MN HC 1. Tn mn hc: GIO DC QUC PHNG 2. M s mn hc: 800 3. S tit: 75 4. Thi im thc hin: hc k th 1 5. Thi gian:

  - Hc phn II: S tit/tun: 45, tng s 1 tun - Hc phn III: S tit/tun: 30, tng s 1 tun

  6. Mc ch ca mn hc: Chng trnh gio dc quc phng an ninh dng cho sinh vin cao nhm:

  - Gio dc lng yu nc, yu ch ngha x hi, nim t ho v s trn trng i vi truyn thng dng nc v gi nc ca dn tc, ca cc lc lng v trang nhn dn Vit Nam. V nhim v, cng tc quc phng an ninh nhn dn trong tnh hnh mi, phng chng chin lc Din bin ha bnh, bo lon lt ca cc th lc th ch i vi cch mng Vit Nam.

  - Trang b k nng qun s, an ninh cn thit p ng yu cu xy dng, cng c nn quc phng ton dn, an ninh nhn dn, sn sng bo v t quc Vit nam x hi ch ngha.

  7. iu kin tin quyt: Mn Gio dc quc phng c th b tr cho hc sinh hc tp vo nm 1, nm 2.

  - Lp hc l thuyt khng qu 150 Sinh vin - Lp hc thc hnh khng qu 50 Sinh vin

  8. Ni dung tm tt - Mn hc trang b cho hc sinh nhng kin thc cn thit v quc phng - an ninh,

  mt s nhim v cng tc quc phng - an ninh ca ng, nh nc trong tnh hnh mi, bao gm nhng ni dung ch yu v xy dng lc lng dn qun t v, d b ng vin, phng chng chin tranh cng ngh cao, nh bi chin lc Din bin ha bnh, bo lon lt ca cc th lc th ch i vi cch mng Vit Nam. Bo v ch quyn lnh th, bin gii, an ninh quc gia, u tranh phng chng ti phm, t nn x hi, xy dng phong tro ton dn bo v an ninh t quc.

  - Rn luyn k nng i ng, thc hnh bn sng tiu lin AK; Hun luyn nhng ng tc c bn chin thut chin u b binh, hnh ng ca tng ngi trong cng s, ngoi cng s trong chin u tin cng v phng ng.

  NHIM V CA SINH VIN HC SINH: - Phi c v nghin cu trc gio trnh, ti liu tham kho, chun b bi chu o,

  lm y bi tp, tch cc, ch ng nu kin khi gio vin yu cu. - Sau khi hc xong chng trnh, Sinh vin phi hiu r cc ng li qun s ca ng, cc ch trng chnh sch ca ng v cng tc quc phng an ninh. Nm chc mt s ni dung v qun s chung.

  - Nu cao tinh thn trch nhim ca bn thn, tch cc tham gia ng gp cng sc ca mnh, cng vi ton ng, ton dn, ton qun xy dng nn quc phng ton dn vng mnh, bo v vng chc t quc Vit nam x hi ch ngha.

  9. K hoch ln lp: Hc phn II:

 • 45

  L thuyt Thc hnh Bi tp Tng s

  45 0 0 45

  Hc phn III:

  L thuyt Thc hnh Bi tp Tng s

  6 24 0 30

  10. Phng php dy v hc: Thc hin theo quy nh t chc dy, hc v nh gi kt qu hc tp mn hc gio dc quc phng an ninh, ban hnh km theo quyt nh s 69/2007/Q-BGDT ngy 14 thng 11 nm 2007 ca b trng GDT. 11. nh gi kt thc mn hc: Hc sinh trung cp chuyn nghip c u vo tt nghip trung hc ph thng, hc hai hc phn II v III.

  - Hc phn II (45 tit 03 n v hc trnh) thi l thuyt - Hc phn III (30 tit 02 n v hc trnh) thi thc hnh - im TKMH l trung bnh cng ca hai hc phn II v III.

  12. cng chi tit mn hc HC PHN II BI 1: ( 06 tit)

  PHNG CHNG CHIN LC DIN BIN HA BNH, BO LON LT CA CC TH LC TH CH I VI CCH MNG VIT NAM.

  I. Mc ch yu cu: Nm vng m mu th on Din bin ha bnh, bo lon lt ca cc th lc th ch chng ph cc nc XHCN v cch mng Vit Nam hin nay, trn c s mi ngi cao cnh gic cch mng, gp phn cng ton ng, ton dn v lc lng v trang lm tht bi chin lc Din bin ha bnh, bo lon lt ca chng. Ra sc hc tp trau di phm cht, nng lc ca ngi on vin thanh nin, k tip cc th h cha anh gp phn thc hin thng li nhim v xy dng v bo v t quc Vit nam XHCN. II. Ni dung:

  1. Chin lc Din bin ha bnh, bo lon lt ca cc th lc th ch chng ph ch ngha x hi.

  2. Chin lc Din bin ha bnh, bo lon lt ca cc th lc th ch chng ph cch mng Vit Nam.

  3. Mc tiu, nhim v, quan im v phng chm phng, chng chin lc Din bin ha bnh, bo lon lt ca ng , nh nc ta.

  4. Nhng gii php phng, chng chin lc Din bin ha bnh, bo lon lt Vit Nam hin nay.

  BI 2: ( 06 tit)

  PHNG CHNG CH TIN CNG HO LC BNG V KH CNG NGH CAO

  I. Mc ch yu cu:

 • 46

  Nhm trang b cho hc sinh nhng kin thc c bn v khi nim, c im, th on nh ph v kh nng s dng v kh cng ngh cao ca ch trong chin tranh tng lai (nu xy ra).

  Nm c nhng kin thc c bn v v kh cng ngh cao. Tip tc nghin cu nng cao nhn thc trong phng trnh v kh cng ngh cao. II. Ni dung:

  1. Khi nim, th on nh ph v kh nng s dng v kh cng ngh cao ca ch trong chin tranh.

  2. Mt s bin php phng chng ch tin cng ha lc bng v kh cng ngh cao.

  BI 3: ( 07 tit ) XY DNG LC LNG DN QUN T V, LC LNG

  D B NG VIN V NG VIN CNG NGHIP QUC PHNG. I. Mc ch yu cu:

  Nhm trang b cho HS nhng kin thc c bn v xy dng lc lng dn qun t v, d b ng vin v ng vin cng nghip quc phng.

  Lm chuyn bin nhn thc nng cao trch nhim cng dn trong xy dng LLDQTV, LLDBV v ng vin cng nghp quc phng, nng cao trch nhim t kt qu tt trong hc tp. II. Ni dung: 1. Xy dng lc lng dn qun t v. 2. Xy dng lc lng d b ng vin. 3. ng vin cng nghip quc phng.

  BI 4: ( 06 tit ) XY DNG V BO V CH QUYN

  LNH TH BIN GII QUC GIA. I. Mc ch yu cu:

  Trang b cho hc sinh nhng kin thc c bn v ch quyn lnh th, bin gii quc gia ca nc cng ha x hi ch ngha Vit Nam; Nhng ni dung ch yu v xy dng v bo v ch quyn lnh th, bin gii quc gia ca nc ta trong tnh hnh hin nay.

  Nng cao lng t ho yu nc v thc trch nhim cng dn trong vic gp phn xy dng, bo v v gi gn ton vn ch quyn, lnh th, bin gii quc gia ca t quc Vit Nam XHCN. II. Ni dung:

  1. Xy dng v bo v ch quyn lnh th quc gia. 2. Xy dng v bo v bin gii quc gia. 3. Quan im ca ng v nh nc ta v xy dng v bo v ch quyn lnh th,

  bin gii quc gia. BI 5 (5 tit)

  MT S NI DUNG C BN V DN TC, TN GIO V U TRANH PHNG CHNG CH LI DNG VN DT-TG CHNG PH CMVN.

  I. Mc ch yu cu:

 • 47

  Trang b cho hc sinh nhng kin thc chung, c bn nht v dn tc, tn gio, gii quyt nhng vn dn tc, tn gio theo quan im ca ch ngha Mc-Lnin, t tng H Ch Minh, v quan im, chnh sch ca ng, nh nc ta trong giai on hin nay.

  Nng cao thc trch nhim, cht lng hiu qu, tuyn truyn thc hin quan im, chnh sch dn tc, tn gio ca ng, nh nc ta, cnh gic u tranh ch li dng vn dn tc, tn gio ca cc th lc th ch. II. Ni dung: 1. Mt s vn c bn v dn tc. 2. Mt s vn c bn v tn gio. 3. u tranh ch li dng vn dn tc v tn gio chng ph cch mng vit nam.

  BI 6 ( 5 tit) NHNG VN C BN V BO V AN NINH

  QUC GIA V GI GN TRT T, AN TON X HI. I. Mc ch yu cu:

  Gii thiu cho hc sinh nhng kin thc c bn v bo v an ninh quc gia v gi gn trt t an ton x hi.

  Trn c s nhn thc ng n v ngha v v trch nhim ca mnh trong cng tc bo v an ninh quc gia v gi gn trt t an ton x hi. II. Ni dung.

  1. Cc khi nim v ni dung c bn v bo v an ninh quc gia, gi gn trt t an ton x hi.

  2. Tnh hnh an ninh quc gia v trt t an ton x hi. 3. D bo tnh hnh an ninh quc gia v trt t an ton x hi trong thi gian ti. 4. i tc v i tng u tranh trong cng tc bo v an ninh quc gia, gi gn trt

  t an ton x hi. 5. Mt s quan im ca ng v nh nc trong cng tc bo v an ninh quc gia,

  trt t an ton x hi. 6. Vai tr trch nhim ca hc sinh trong cng tc bo v an ninh quc gia, gi gn

  trt t an ton x hi. BI 7 ( 5 tit)

  XY DNG PHONG TRO TON DN BO V AN NINH T QUC

  I. Mc ch yu cu: Trang b cho hc sinh nhng kin thc c bn v cng tc vn ng qun chng bo

  v an ninh trt t v phong tro ton dn bo v an ninh t quc, gip ngi hc nhn thc ng v vai tr ca qun chng nhn dn trong cng tc bo v an ninh trt t.

  Nm c cc hnh thc, bin php t chc, vn ng nhn dn tham gia phong tro bo v an ninh trt t a bn c s. II.Ni dung.

  1. Nhn thc chung v phong tro ton dn bo v an ninh t quc. 2. Ni dung phng php xy dng phong tro ton dn bo v an ninh t quc. 3. Trch nhim ca hc sinh trong vic tham gia xy dng phong tro bo v an ninh

  t quc.

 • 48

  BI 8 ( 5 tit) NHNG VN C BN V U TRANH

  PHNG CHNG TI PHM V T NN X HI I. Mc ch yu cu:

  Trang b cho hc sinh nhng kin thc c bn v ti phm v cc t nn x hi; Ni dung v phng php phng nga ti phm, cc loi t nn x hi c th trong x hi v trong nh trng.

  Hiu c ni dung, nhim v phng chng ti phm v cc loi t nn x hi, tham gia tch cc trong nhim v phng chng ti phm v cc loi t nn x hi trong nh trng v khu vc dn c. II. Ni dung.

  1. Nhng vn c bn v phng chng ti phm. 2. Cng tc phng chng t nn x hi.

  HC PHN III BI 9 ( 5 tit)

  TNG NGI TRONG CHIN U TIN CNG I. Mc ch yu cu:

  Hun luyn cho hc sinh nm c c im mc tiu, th on i ph ca ch mt s mc tiu thng gp trong cng s v mc tiu ngoi cng s; Cch nh v hnh ng ca tng ngi khi nh tng loi mc tiu.

  Nm c nhng ni dung c bn v c im ca ch, cch nh v hnh ng ca tng ngi khi nh chim tng loi mc tiu. II. Ni dung 1. Nhim v, yu cu chin thut. 2. Hnh ng ca chin s sau khi nhn nhim v. 3. Thc hnh chin u. 4. Hnh ng ca tng ngi sau khi nh chim c mc tiu.

  BI 10 ( 5 tit) TNG NGI TRONG CHIN U PHNG NG

  I. Mc ch yu cu: Hun luyn cho hc sinh nm c c im, th on tin cng ca ch; Ni dung

  cng tc chun b v hnh ng ca tng ngi trong chin u phng ng. Nm c ni dung c bn v yu cu chin thut, cng tc chun b v hnh ng

  chin u ca tng ngi trong phng ng. II.Ni dung 1. c im tin cng ca ch. 2. Nhim v, yu cu chin thut. 3. Hnh ng ca tng ngi sau khi nhn nhim v. 4. Hnh ng ca tng ngi khi thc hnh chin u.

  BI 11 ( 20 tit) K THUT BN SNG TIU LIN AK

  I. Mc ch yu cu

 • 49

  Trang b cho hc sinh nm c mt s ni dung c bn v l thuyt ngm bn; thc hnh ngm chm v trng, thnh thc ng tc thc hnh bn, bit bn trng vo mc tiu c nh c tnh im. Thnh tho cch ly ng ngm chm v trng; tch cc luyn tp ng tc bn vo mc tiu c nh, khi kim tra t kt qu cao nht. II. Ni dung

  1. Ngm bn 2. Ngm chm v trng 3. T th ng tc bn, bn v thi bn sng tiu lin AK. 4. Tp bn mc tiu c nh ban ngy bng sng tiu lin AK.

  13. Trang thit b dy cho mn hc - My chiu a nng. - Thit b dy hc gio dc quc phng - an ninh c quy nh trong danh mc v tiu chun b mu thit b dy hc ti thiu mn hc gio dc quc phng cho cc trng trung hc ph thng, trung cp chuyn nghip, cao ng v i hc. 14. Yu cu v gio vin Gio vin gio dc quc phng an ninh trc khi thc hin k hoch ging dy phi c tp hun v ni dung chng trnh, bi ging, phng php ging dy v nh gi kt qu hc tp. 15. Ti liu tham kho dng cho mn hc

  Sch, gio trnh chnh: [1] Gio trnh Gio dc quc phng an ninh, tp 1 + 2 (Dng cho hc sinh cc trng trung cp chuyn nghip) Nguyn Hu Ho, Phan Tn Hng, Nguyn Thanh Ngh - NXBGD 08/2008 Sch tham kho: [1] Ngh thut Vit Nam nh gic gi nc B quc phng. [2] Sch dy bn sng tiu lin AK, cc qun hun- B tng tham mu nm 1997 [3] Sch dy s dng lu n/ cc qun hun- B tng tham mu nm 1998 [4] Gio trnh kim tra k thut chin u b binh/ cc qun hun- B tng tham mu nm 2005

 • 50

  CHNG TRNH CHI TIT MN HC 1. Tn mn hc: AN TON V MI TRNG CNG NGHIP 2. M s mn hc: 200 3. S tit: 30 4. Thi im thc hin: hc k th 1 5. Thi gian: S tit/tun: 5, tng s 6 tun 6. Mc ch ca mn hc:

  - Sinh vin c kh nng hiu bit v an ton lao ng, v sinh mi trng trong cng nghip.

  7. iu kin tin quyt: Hc sinh hc song song cng cc mn hc c ng dng.

  8. Ni dung tm tt: - Trang b cho sinh vin v kin thc v an ton lao ng, mi trng trong cng

  nghip. - Cc yu t, tc hi ngh nghip trong sn xut, cc bin php phng chng . - Hc phn bao gm hai phn chnh: an ton lao ng v mi trng.

  9. K hoch ln lp: L thuyt Thc hnh Bi tp Tng s

  25 0 5 30

  10. Phng php dy v hc: - Thuyt trnh - Tho lun

  11. nh gi kt thc mn hc: - D lp: 75% - Tho lun - Bo co. - Thi gia hc k: 25% im nh gi. - Thi cui hc k: 75% im nh gi. - Thang im: 10.

  12. cng chi tit mn hc Chng 1

  V SINH LAO NG V MI TRNG (5 tit)

  I. Khi nim. II. Cc yu t tc hi ngh nghip trong sn xut.

  1. Tc hi lin quan n qu trnh sn xut 2. Tc hi lin quan n t chc lao ng 3. Tc hi lin quan n iu kin v sinh an ton 4. Tc hi lin quan n chc phn hat ng tm l

  III. Bin php phng tc hi ngh nghip 1. Bin php cng ngh k thut

 • 51

  2. Bin php k thyt v sinh 3. Bin php phng h c nhn 4. Bin php t chc lao ng khoa hc 5. Bin php y t bo v sc khe

  IV. nh hng ca kh hu n c th v bin php phng chng tc hi ca vi kh hu. 1. nh hng ca vi kh hu nng 2. nh hng ca vi kh hu lnh 3. nh hng ca tia bc x - tia hng ngai tia t ngai 4. Bin php chng tc hi ca vi kh hu

  V. nh hng ca bi v kh c 1. Tc hi ca bi v kh c 2. Bin php chng bi v phng bnh bi phi 3. Bin php k thut 4. Bin php v sinh c nhn 5. Bin php y t 6. Phng php ht bi v ra kh c

  VI. Yu cu v thng gi 1. Cc bin php thng gi 2. Thng gi t nhin 3. Thng gi c kh

  VII. Cc yu cu v k thut chiu sng 1. K thut chiu sng 2. Chiu sng t nhin do thit k xng 3. Chiu sng nhn to 4. Ngun sng in 5. Bng n trn 6. Bng n hunh quang 7. Thit k chiu sng in

  Chng 2 NHNG VN AN TON KHI THIT K CC X NGHIP CNG NGHIP

  (5 tit) I. Nhng vn an ton khi thit k mt tng th ca x nghip. II. Nhng yu cu m bo an ton khi thit k cc phn xng sn xut.

  1. Kch thc xng sn xut 2. B tr xng v thit b sn xut 3. Cc phng

  III. Cp thot nc v x l nc thi 1. Tiu chun cp thot nc 2. Thot nc v x l nc thi 3. Cc phng php x l nc thi

 • 52

  Chng 3 V SINH LAO NG V MI TRNG

  (4 tit) I. Khi nim. II. Cc yu t c hi cho ngh nghip v sn xut

  1. Tc hi lin quan n qu trnh sn xut 2. Yu t vt l v ha hc 3. Nhit , m, bc x, bi, ting n, vi khun bi 4. Tc hi lin quan n t chc lao ng 5. Tc hi lin quan n iu kin v sinh 6. Yu t tm l

  III. Bin php phng 1. C kh ha, t ng ha 2. V sinh ci thin thng gi, chiu sng, ht bi 3. Bin php c nhn 4. Bin php y t

  IV. nh hng kh hu 1. Nng 2. Lnh 3. Bc x nhit 4. Bin php phng h

  V. nh hng ca bi, kh c 1. Tc hi ca bi v kh c 2. Bin php phng

  Chng 4 AN TON LAO NG IN

  (4 tit) I. Nhng nguy him dn n tai nn do dng in gy ra

  1. in git 2. t chy in

  II. Tc hi ca dng in i vi c th con ngi 1. Gi tr ln nht cho php khng to nn tim b ngng p i vi ngi

  khe 2. Gi tr ln nht cho php khng to nn tim b ngng p i vi ngi

  yu 3. Tc dng ca dng in xoay chiu i vi con ngi

  III. Nhng bin php bo v an ton in 1. Tip t 2. S dng in p ng qui nh 3. Ni ng th 4. Dng phng tin bo v 5. Chp hnh tt nhng qui nh an ton in

 • 53

  6. An ton nhng b phn in tm thi cng trng IV. Cp cu ngi khi b tai nn

  Chng 5 AN TON KHI LM VIC VI CC THIT B C KH

  (4 tit) I. An ton khi lm vic vi my tin

  1. Cc yu t nguy him khi vn hnh my 2. Phng php vn hnh an ton 3. Cc qui tc vn hnh an ton khi gia cng trn my tin.

  II. An ton khi lm vic vi my phay 1. Cc yu t nguy him khi vn hnh my 2. Cc bin php phng

  III. An ton khi lm vic vi my bo. 1. Cc yu t nguy him khi vn hnh my 2. Cc qui tc an ton

  IV. An ton khi lm vic vi my mi. 1. Cc yu t nguy him khi vn hnh my 2. Phng php vn hnh an ton

  V. An ton khi lm vic vi my dp Chng 6

  K THUT AN TON HN IN (4 tit)

  I. Mt s khi nim c bn v hn h quang. 1. Hn bng dng DC 2. Hn bng dng AC II. Thit b v dng c hn ng yu cu k thut

  1. Yu cu chung ca cc loi my hn 2. Dng c hn

  III. Cc yu t nguy him v c hi trong hn in IV. Cc bin php an ton khi hn in

  Chng 7 K THUT AN TON HN HI

  (4 tit) I. Cc kh dng trong cng ngh hn hi.

  1. Oxy 2. Axtylen 3. t n

  II. Thit b hn hi. 1. Chai oxy 2. Chai axtylen 3. Thit b ngn la tt li

 • 54

  4. Van gim p 5. p k 6. Van an ton 7. ng dn kh 8. M hn

  III. Nhng yu t nguy him v c hi 1. Nguy c n 2. Nguy c chy 3. Kh c

  IV. Mt s bin php an ton khi hn. 1. T chc ni lm vic 2. Vn hnh thit b hn hi 3. Ngng cng vic khi hn hi

  13. Trang thit b dy cho mn hc My chiu, bng.

  14. Yu cu v gio vin K s c kh.

  15. Ti liu tham kho dng cho mn hc - Sch, gio trnh chnh

  [1]. An ton lao ng; NXB i hc Bch khoa tp HCM [2] Hng dn thc hin cng tc an ton v sinh lao ng trong cc doanh nghip ca Cc an ton lao ng B Lao ng thng binh x hi

  - Sch tham kho [1]. Ti liu hun luyn k thut an ton trong cng tc hn ca Ban thanh tra k thut an ton BHL

 • 55

  CHNG TRNH CHI TIT MN HC 1. Tn mn hc: T CHC SN XUT 2. M s mn hc: 214 3. S tit: 30 4. Thi im thc hin: hc k th 4 5. Thi gian: S tit/tun: 5, tng s 6 tun 6. Mc ch ca mn hc:

  Trang b cho sinh vin nhng kin thc cn bn v kinh t v t chc sn 7. iu kin tin quyt:

  hc tt mn ny sinh vin cn trang b trc nhng kin thc v kinh t hc v chnh tr, php lut kinh t 8. Ni dung tm tt:

  Mn hc gm c cc ni dung chnh nh sau: - Mt s vn c bn v doanh nghip - T chc qu trnh sn xut trong doanh nghip - T chc qu trnh lao ng trong doanh nghip - Chi ph v gi thnh sn phm

  9. K hoch ln lp: L thuyt Thc hnh Bi tp Tng s

  20 0 10 30

  10. Phng php dy v hc: Phng php ging dy ch yu c p dng l ging l thuyt, hng dn gii bi

  tp. 11. nh gi kt thc mn hc:

  Bi tp, tho lun, kim tra trong qu trnh hc: 50% tng im Bi thi ht mn : Hnh thc thi trc nghim chim 50% tng im.

  12. cng chi tit mn hc Chng 1: Mt s vn c bn v doanh nghip

  Mc ch ca chng : phn ny gii thiu cho sinh vin bit v doanh nghip v cc c im cng nh cc loi hnh doanh nghip Ni dung chnh :

  Khi nim v doanh nghip c im doanh nghip Nhim v quyn hn doanh nghip Phn loi doanh nghip.

  Chng 2. T chc qu trnh sn xut trong doanh nghip Mc ch ca chng : Hiu c cc khi nim c bn trong sn xut cng nh cch thc t chc sn xut trong doanh nghip v cc phng php t chc sn xut nhm t c mc tiu ra. Ni dung chnh :

  o Khi nim v qu trnh sn xut o Khi nim v qu trnh cng ngh

 • 56

  o Chu k sn xut o Cc phng php iu v t chc sn xut

  Chng 3. T chc qu trnh lao ng trong doanh nghip Mc ch ca chng : Hiu c cc khi nim c bn v lao ng v tin lng cng nh cc cch tnh nng sut lao ng v cc cch tnh tr lng. Ni dung chnh :

  o Phn cng v hip tc lao ng o Nng sut lao ng o Cc vn c bn v tin lng

  Chng 4. Chi ph sn xut v gi thnh sn phm Mc ch ca chng: Phn bit c cc loi chi ph trong sn xut v nm bt c cc khi nim v cch tnh gi thnh sn phm. Ni dung chnh :

  o Khi nim chi ph o Phn loi chi ph o Khi nim gi thnh o Cch tnh gi thnh sn phm

  13. Trang thit b dy cho mn hc S dng my chiu Projecter kt hp vi bng phn

  14. Yu cu v gio vin t trnh theo quy nh ca B GD&T

  15. Ti liu tham kho dng cho mn hc 1. Ti liu v qun tr doanh nghip : Tp th tc gi t qun tr kinh doanh khoa kinh t trng CKTKT CN2. 2. Qun tr doanh nghip v t chc sn xut, NXB Gio dc .

 • 57

  CHNG TRNH CHI TIT MN HC 1. Tn mn hc: V K THUT 1 2. M s mn hc: 226 3. S tit: 60 4. Thi im thc hin: hc k th 1 5. Thi gian: S tit/tun: 5, tng s 12 tun 6. Mc ch ca mn hc:

  - Hc sinh c v phn tch c bn v theo phng php hnh chiu vung gc. - V c cc bn v chi tit n gin.

  7. iu kin tin quyt: - Hc sinh hc song song vi cc mn hc c s.

  8. Ni dung tm tt: - Cc tiu chun v bn v k thut. - V hnh chiu ca vt th t hnh chiu trc o (hoc mu) - Dng hnh chiu trc o ca vt th t ba hnh chiu vung gc. - V hnh ct, mt ct. - c bn v v v hnh chiu th ba. - Rn luyn tnh cn thn, cn c, t m, chnh xc, khoa hc.

  9. K hoch ln lp: L thuyt Thc hnh Bi tp Tng s

  45 0 15 60

  10. Phng php dy v hc: - Thuyt trnh. - Tho lun.

  11. nh gi kt thc mn hc: - Thi gia hc k: 25% im nh gi. - Thi cui k: 75% im nh gi. - Hnh thc thi: vit - Thang im: 10.

  12. cng chi tit mn hc CHNG 1

  M U 1 tit ( l thuyt: 1, bi tp: 0 )

  I. Lch s pht trin II. Vai tr ca bn v k thut trong sn xut III. Vt liu v

  1. Giy v 2. Bt v 3. Cc vt liu khc

  IV. Dng c v v cch s dng 1. Vn v

 • 58

  2. Thc T 3. ke 4. Compa 5. Cc dng c v khc

  CHNG 2

  TIU CHUN TRNH BY BN V K THUT 4 tit ( l thuyt: 4, bi tp: 0 )

  I. Kh giy II. Khung bn v v khung tn

  1. Khung bn v 2. Khung tn

  III. T l IV. Nt v

  1. Cc loi nt v 2. Chiu rng nt v 3. Qui tc v

  V. Ch vit v ch s 1. Kh ch 2. Kiu ch

  VI. Ghi kch thc 1.Quy nh chung 2. ng ging v ng kch thc 3. Mi tn 4. Ghi ch s kch thc 5. Ghi cc k hiu

  CHNG 3

  V HNH HC 5 tit ( l thuyt: 5, bi tp: 0 )

  I. Dng hnh c bn 1. Dng ng thng song song 2. Dng ng thng vung gc 3. Chia u on thng 4. Chia u ng trn 5. Chia u gc

  II. Dng mt s ng cong hnh hc 1. Elp 2. van 3. ng thn khai ca ng trn

 • 59

  4. ng Acsimet III. V ni tip

  1. V cung trn ni tip vi hai ng thng 2. V cung trn ni tip vi mt ng thng v mt cung trn khc 3. V cung trn ni tip vi hai cung trn khc

  CHNG 4

  HNH CHIU VUNG GC 10 tit ( l thuyt: 7, bi tp: 3 )

  I. Php chiu 1. Php chiu xuyn tm 2. Php chiu song song 3. Php chiu vung gc

  II. Hnh chiu vung gc ca im, ng thng, mt phng. 1. Hnh chiu vung gc ca im 2. Hnh chiu vung gc ca ng thng 3. Hnh chiu vung gc ca mt phng

  III. Hnh chiu vung gc ca cc khi hnh hc 1. Hnh chiu vung gc ca a din

  a. Hnh chiu vung gc ca lng tr b. Hnh chiu vung gc ca hnh chp chp ct

  2. Hnh chiu vung gc ca khi trn a. Hnh chiu vung gc ca hnh tr b. Hnh chiu vung gc ca hnh nn-nn ct c. Hnh chiu vung gc ca hnh cu

  CHNG 5

  GIAO TUYN CA VT TH 5 tit ( l thuyt: 5, bi tp: 0 )

  I. Giao tuyn ca mt phng vi cc khi hnh hc 1. Giao tuyn ca mt phng vi khi a din 2. Giao tuyn ca mt phng vi hnh tr 3. Giao tuyn ca mt phng vi mt cu

  II. Giao tuyn ca cc khi hnh hc 1. Giao tuyn ca 2 khi a din 2. Giao tuyn ca 2 khi trn 3. Giao tuyn ca khi a din vi khi trn

  CHNG 6: BIU DIN VT TH

  10 tit ( l thuyt: 7, bi tp: 3) I. Hnh chiu

 • 60

  1. Hnh chiu c bn 2. Hnh chiu ph 3. Hnh chiu ring phn 4. Hnh trch

  II. Cch ghi kch thc vt th 1. Phn tch kch thc

  a. Kch thc nh hnh b. Kch thc nh v c. Kch thc nh khi

  2. Phn b kch thc III. V ba hnh chiu t hnh chiu trc o ca vt th IV. V hnh chiu th ba t hai hnh chiu ca vt th V. Bi tp

  CHNG 7

  HNH CT - MT CT 7 tit ( l thuyt: 5, bi tp: 2 )

  I. Khi nim v hnh ct - mt ct II. Cc loi hnh ct v ng dng

  1. Chia theo v tr mt phng ct a. Hnh ct ng b. Hnh ct bng c. Hnh ct cnh d. Hnh ct nghing

  2. Chia theo s lng mt phng ct a. Hnh ct n gin b. Hnh ct phc tp

  III. Hnh ct ring phn IV. Hnh ct kt hp V. Cc loi mt ct v ng dng

  1. Mt ct ri 2. Mt ct chp

  VI. K hiu v qui c trn hnh ct VII. Bi tp

  CHNG 8

  HNH CHIU TRC O 8 tit ( l thuyt: 5, bi tp: 3 )

  I. Hnh chiu trc o vung gc 1. Hnh chiu trc o vung gc u 2. Hnh chiu trc o vung gc cn

 • 61

  II. Hnh chiu trc o xin gc 1. Hnh chiu trc o ng u 2. Hnh chiu trc o ng cn

  III. Cc qui c v hnh chiu trc o IV. Cch dng hnh chiu trc o V. V hnh ct trong hnh chiu trc o

  Chng 9

  BN V CHI TIT 5 tit ( l thuyt: 3, bi tp: 2 )

  I. Ni dung ca bn v chi tit II. Hnh biu din ca chi tit

  1. Hnh chiu chnh 2. Cc hnh chiu khc

  III. Kch thc ghi trn bn v chi tit IV. c bn v chi tit V. V bn v chi tit theo mu.

  Chng 10

  BN V LP 5 tit ( l thuyt: 3, bi tp: 2 )

  I. Khi nim bn v lp II. Ni dung ca bn v lp

  1. Hnh biu din 2. Qui c biu din trn bn v lp 3. Kch thc ghi trn bn v lp 4. Yu cu k thut 5. Bng k v s v tr 6. Kt cu ca n v lp 7. Khung tn

  III. c bn v lp, v tch chi tit. 13. Trang thit b dy cho mn hc My chiu, bng. 14. Yu cu v gio vin K s, cao ng c kh. 15. Ti liu tham kho dng cho mn hc

  1. V k thut TG Nguyn Vn Qu NXBGD 2. Bi tp v k thut 1, 2 TG Nguyn Vn Qu NXBGD

 • 62

  CHNG TRNH CHI TIT MN HC 1. Tn mn hc: V K THUT 2 2. M s mn hc: 227 3. S tit: 30 4. Thi im thc hin: hc k th 2 5. Thi gian: S tit/tun: 5, tng s 6 tun 6. Mc ch ca mn hc:

  - Hc sinh hon thin k nng c v v bn v chi tit, bn v lp. - V tch cc chi tit t bn v lp. - V c cc chi tit: ren, bu lng, ai c, bnh rng, then, then hoa

  7. iu kin tin quyt: - Hc sinh hc sau khi hc xong mn v k thut 1.

  8. Ni dung tm tt: - Cc chi tit c ren, then, then hoa, bnh rng - Kt cu hp l ca chi tit. - Ni dung ca bn v lp. - V s

  9. K hoch ln lp: L thuyt Thc hnh Bi tp Tng s

  20 0 10 30

  10. Phng php dy v hc: - Thuyt trnh. - Tho lun.

  11. nh gi kt thc mn hc: - Thi gia hc k: 25% im nh gi. - Thi cui k: 75% im nh gi. - Hnh thc thi: vit - Thang im: 10.

  12. cng chi tit mn hc Chng 1: V QUI C MT S CHI TIT V MI GHP THNG DNG

  15 Tit ( l thuyt: 11, bi tp:4) I. Ren

  1. S hnh thnh ren 2. Cc yu t ca ren

  a. Prfin ren b. ng knh ren c. S u mi d. Bc ren e. Hng xon

  3. Cc loi ren thng dng v k hiu a Ren h mt

 • 63

  b Ren cn h mt c Ren trn d Ren ng e Ren hnh thang f Ren vung

  4. Biu din ren a Biu din nguyn dng b Biu din qui c

  5. Ghi ch dn v ghi kch thc ren II. Ghp bng ren

  1. Cc chi tit ghp a. Bulng b. ai c c. Vng m d. Cht ch e. Vt cy f. Vt

  2. Ghp bng bulng 3. Ghp bng vt cy 4. Ghp bng vt

  III. Then, Then hoa, Cht. 1. Ghp bng then

  a. Then bng b. Then vt c. Then bn nguyt

  2. Ghp bng then hoa 3. Ghp bng cht

  IV. Bnh rng 1. Khi nim chung v bnh rng 2. V qui c bnh rng tr

  a. Thng s ca bnh rng b. Cch v bnh rng tr c. Cch v cp bnh rng tr n khp

  3. V qui c bnh rng cn a. Thng s ca bnh rng cn b. Cch v bnh rng cn c. Cch v cp bnh rng cn n khp

  4. V qui c trc vt - bnh vt a. Thng s ca trc vt - bnh vt b. Cch v bnh trc vt - bnh vt

  V. V qui c mi ghp inh tn, mi ghp hn.

 • 64

  VI. V qui c l xo VII. Bi tp

  Chng 2: BN V CHI TIT 5 Tit ( l thuyt: 3, bi tp:2)

  I. Kt cu hp l ca chi tit

  1. nghing thot khun v dy phi c 2. Bn kn gc ln v mp vt 3. Rnh thot dao 4. L khoan 5. Mt ta

  II. Khung tn III. Cch gp bn v IV. Bn v phc chi tit

  1. Ni dung bn v phc 2. Cch lp bn v phc

  V. c bn v chi tit VI.V bn v chi tit theo mu.

  Chng 3: BN V LP 8 Tit ( l thuyt: 4, bi tp:4)

  I. V bn v lp theo mu 1. Phn tch b phn lp 2. Lp bn v phc chi tit 3. V bn v lp

  II. c bn v lp v v tch chi tit 1. c bn v lp 2. V tch chi tit

  III. Bi tp Chng 4: S

  2 Tit( l thuyt: 2, bi tp:0)

  I. S ng II. S h thng in III. S h thng thu lc kh nn

  13. Trang thit b dy cho mn hc My chiu, bng. 14. Yu cu v gio vin K s, cao ng c kh. 15. Ti liu tham kho dng cho mn hc

  1. V k thut TG Nguyn Vn Qu NXBGD 2. Bi tp v k thut 1, 2 TG Nguyn Vn Qu NXBGD

 • 65

  CHNG TRNH CHI TIT MN HC 1. Tn mn hc: DUNG SAI V K THUT O 2. M s mn hc: 208 3. S tit: 45 4. Thi im thc hin: hc k th 2 5. Thi gian: S tit/tun: 5, tng s 9 tun 6. Mc ch ca mn hc:

  - Sinh vin c kh nng tnh ton dung sai cho chi tit theo cc tnh nng khc nhau. Bit tnh ton chn cc phng php lp ghp hp l. Bit s dng cc dng c o thng dng, bit cc phng php o ng k thut.

  7. iu kin tin quyt: - Cc mn hc tin quyt: V k thut 1

  8. Ni dung tm tt: - Mn hc trang b cho sinh vin nhng kin thc c bn v dung sai v k thut o,

  lm c s cho cc mn hc chuyn ngnh c kh. Phc v trong qu trnh thit k, ch to my v trong qu trnh sn xut gia cng c.

  - Hc phn bao gm cc phn chnh: Khi qut v dung sai v k thut o, phng php tnh dung sai cho thit k v ch to, phng php o trong sn xut v kim tra, cc mi ghp c bn trong ngnh c kh, cc tiu chun v dung sai lp ghp, ng dng trong cc qu trnh cng ngh c kh.

  9. K hoch ln lp: L thuyt Thc hnh Bi tp Tng s

  30 0 15 45

  10. Phng php dy v hc: - Thuyt trnh. - Tho lun.

  11. nh gi kt thc mn hc: - Thi gia hc k: 25 % im nh gi. - Thi cui hc k: 75 % im nh gi. - Hnh thc thi trc nghim - Thang im 10.

  12. cng chi tit mn hc PHN I: DUNG SAI LP GHP Chng 1: KHI NIM C BN V DUNG SAI LP GHP 5 tit

  1. Khi nim v i ln chc nng trong ch to c kh. 2. Khi nim v kch thc sai lch gii hn v dung sai. 3. Khi nim v lp ghp. 4. Biu din s phn b dung sai ca lp ghp.

  Chng 2: H THNG DUNG SAI LP GHP B MT TRN. 5 tit 1. H thng dung sai 2. H thng lp ghp 3. Chn kiu lp tiu chun cho mi ghp khi thit k

 • 66

  4. Phm vi ng dng ca cc lp ghp tiu chun Chng 3: DUNG SAI HNH DNG, V TR V NHM B MT. 5 tit

  1. Dung sai hnh dng, v tr b mt 2. Nhm b mt

  Chng 4: DUNG SAI KCH THC V LP GHP CA CC MI GHP THNG DNG. 10 tit

  1. Mi ghp ln vi trc v l thn hp. 2. Dung sai lp ghp then. 3. Dung sai lp ghp then hoa. 4. Dung sai lp ghp cn trn. 5. Mi ghp ren. 6. Dung sai truyn ng bnh rng.

  Chng 5: CHUI KCH THC. 5 tit 1. Cc khi nim c bn. 2. Gii chui kch thc

  PHN II : K THUT O LNG. Chng 6: CC KHI NIM C BN TRONG O LNG. 5 tit

  1. o lng. 2. n v o, h thng n v o. 3. Phng php o. 4. Kim tra phng php kim tra . 5. Phng php tnh ton kt qu o. 6. Phn quyn v bo mt thng tin.

  Chng 7: DNG C O THNG DNG TRONG CH TO C KH. 5tit 1. Dng c o kiu thc cp. 2. Dng c o kiu panme. 3. ng h so. 4. Cc my o chuyn v. 5. Knh hin vi o lng. 6. My chiu hnh. 7. My o ta .

  Chng 8: PHNG PHP O CC THNG S HNH HC TRONG CH TO C KH. 5 tit

  1. Phng php o di. 2. Phng php o gc. 3. Phng php o cc thng s sai s hnh dng. 4. Phng php o cc thng s sai s v tr.

  13. Trang thit b dy cho mn hc: My chiu, bng.

  14. Yu cu v gio vin: K s, cao ng c kh. 15. Ti liu tham kho dng cho mn hc

 • 67

  Sch, gio trnh chnh. [1]. Gio trnh Dung sai v k thut o dnh cho h cao ng v i hc, khi

  ngnh k thut nh xut bn gio dc.

 • 68

  CHNG TRNH CHI TIT MN HC 1. Tn mn hc: C NG DNG 2. M s mn hc: 203 3. S tit: 60 4. Thi im thc hin: hc k th 1 5. Thi gian: S tit/tun: 5, tng s 12 tun 6. Mc ch ca mn hc:

  Cung cp cc kin thc c bn v lc, phng php xc nh phn lc lin kt v s cn bng h lc ca vt th hay ca c c h v phng php kho st cc h lc: phng, ngu lc v moment, tnh ng sut v bin dng ca vt liu kim loi trong min n hi. Cc c trng chuyn ng ca cht im, chuyn ng tnh tin v chuyn ng quay, chuyn ng song phng ca vt rn. Cch xc nh c ni lc, v biu ni lc ca cc thanh chu lc; tnh c ng sut v bin dng ca cc thanh chu lc; Xc nh c kch thc, ti trng cho php ca chi tit my hay cng trnh.

  7. iu kin tin quyt: Cc mn hc tin quyt: Ton, Vt l

  8. Ni dung tm tt: Cung cp cc kin thc c bn v: - Tnh hc: cc tin tnh hc, lc, lin kt, phn lc lin kt, phng php kho st

  cc h lc: phng, ngu lc v moment, tnh ng sut v bin dng ca vt liu kim loi trong min n hi.

  - ng hc: cc c trng chuyn ng ca cht im, chuyn ng tnh tin v chuyn ng quay, chuyn ng song phng ca vt rn.

  - Sc bn vt liu: cc phng php tnh ton sc bn chu lc ca cc chi tit my. 9. K hoch ln lp:

  L thuyt Thc hnh Bi tp Tng s

  45 0 15 60

  10. Phng php dy v hc: Thuyt trnh. Tho lun.

  11. nh gi kt thc mn hc: Thi gia hc k: 25 % im nh gi. Thi cui hc k: 75 % im nh gi. Hnh thc thi vit Thang im: 10.

  12. cng chi tit mn hc CHNG I : CC KHI NIM C BN V H TIN TNH HC

  02 tit ( l thuyt : 02 tit , bi tp : 0 tit ) I. Cc khi nim c bn

  I.1. Vt rn tuyt i I.2. Cn bng I.3. Lc

 • 69

  I.4. Mt s nh ngha khc II. H tin tnh hc III. Lin kt - Phn lc lin kt

  III.1. Khi nim III.2. Mt s lin kt thng gp

  IV. Nhn nh h lc tc dng ln vt rn CHNG II : H LC PHNG C BIT

  10 tit ( l thuyt : 7 tit , bi tp : 3 tit ) I. H lc phng ng quy

  I.1. Kho st HLPQ bng phng php hnh hc I.2. Kho st HLPQ bng phng php gii tch I.3. iu kin cn bng ca h lc phng ng quy

  II. H lc phng song song II.1. Hp hai lc song song II.2. Hp h lc phng song song II.3. iu kin cn bng ca h lc phng song song

  III. H lc phng bt k III.1. Mmen ca mt lc i vi mt im III.2. Ngu lc III.3. Thu h lc phng bt k v mt tm III.4. iu kin cn bng ca h lc phng bt k III.5. Phng php gii bi ton h lc phng

  CHNG III : C TRNG HNH HC CA MT CT 03 tit ( l thuyt : 02 tit , bi tp : 01 tit )

  I. Khi nim II. Trng tm ca vt rn III. Mmen tnh ca mt ct ngang

  III.1. Mmen tnh i vi mt trc III.2. Cng thc xc nh mmen tnh ca mt s hnh phng c bit

  IV. Mmen qun tnh ca mt ct ngang IV.1. Mmen qun tnh i vi mt trc IV. 2. Mmen qun tnh c cc

  V. Mmen qun tnh i vi h trc song song CHNG IV : CHUYN NG CA IM 05 tit ( l thuyt : 04 tit , bi tp : 01 tit )

  I. Kho st chuyn ng ca im bng phng php vc t II. Kho st chuyn ng ca im bng phng php ta Cc III. Kho st chuyn ng ca im bng phng php ta t nhin IV. Nhng chuyn ng thng gp

 • 70

  CHNG V : CHUYN NG C BN CA VT RN 03 tit ( l thuyt : 02 tit , bi tp : 01 tit )

  I. Chuyn ng tnh tin ca vt rn II. Chuyn ng quay ca vt rn quanh mt trc c nh III. Chuyn ng ca im thuc vt rn quanh trc c nh

  CHNG VI : CHUYN NG TNG HP CA IM 02 tit ( l thuyt : 02 tit , bi tp : 0 tit )

  I. Khi nim v nh ngha II. nh l hp vn tc v gia tc

  CHNG VII :: CHUYN NG SONG PHNG CA VT RN 05 tit ( l thuyt : 04 tit , bi tp : 01 tit )

  I. Khi nim v chuyn ng song phng ca vt II. Kho st chuyn ng song phng bng php tnh tin v quay III. Kho st chuyn ng song phng bng php quay tm tc thi

  CHNG VIII : CC KHI NIM C BN V SC BN VT LIU

  03 tit ( l thuyt : 03 tit , bi tp : 0 tit ) I. Nhim v v i tng nghin cu ca mn hc II. Cc gi thuyt c bn III. Ngoi lc - ni lc - phng php kho st - ng sut IV. Cc loi bin dng c bn

  CHNG IX : KO - NN NG TM 06 tit ( l thuyt : 04 tit , bi tp : 2 tit )

  I. Khi nim - lc dc - biu lc dc II. ng sut - bin dng III. ng sut cho php - h s an ton - Ba bi ton c bn

  CHNG X : XON THUN TU 07 tit ( l thuyt : 05 tit , bi tp : 02 tit )

  I. Khi nim - mmen xon ni lc - biu mmen xon I.1. Khi nim I.2. Mmen xon ni lc I.3. Biu mmen xon ni lc

  II. ng sut v bin dng II.1. Quan st bin dng ca thanh II.2. Cng thc tnh ng sut tip trn mt ct - Biu phn b ng sut II.3. Hnh dng hp l ca mt ct ngang II.4. Bin dng ca thanh chu xon

  III. Tnh thanh c mt ct trn chu xon III.1. iu kin bn - Ba bi ton c bn III.2. iu kin cng - Ba bi ton c bn

 • 71

  CHNG XI : UN NGANG PHNG 08 tit ( l thuyt : 06 tit , bi tp : 02 tit )

  I. Khi nim chung II. Ni lc v biu ni lc III. Lin h vi phn gia cng ti trng phn b, lc ct v mmen un

  III.1. Lin h vi phn III.2. Phng php v nhanh biu ni lc

  IV. iu kin bn ca dm chu un ngang phng IV.1. ng sut php trn mt ct ngang ca dm chu un ngang phng IV.2. ng sut tip trn mt ct ngang ca dm chu un ngang phng IV.3. iu kin bn ca dm chu un ngang phng

  CHNG XII : THANH CHU LC PHC TP 06 tit ( l thuyt : 04 tit , bi tp : 02 tit )

  I. Khi nim II. Un xin

  II.1. Khi nim II.2. Tnh ng sut II.3. iu kin bn - Ba bi ton c bn II.4. Trc trung ha

  III. Un xon ng thi III.1. Khi nim III.2. Tnh ng sut III.3. iu kin bn - Ba bi ton c bn

  13. Trang thit b dy cho mn hc My chiu, bng. 14. Yu cu v gio vin K s c kh. 15. Ti liu tham kho dng cho mn hc

  1. C k thut NXB KHKT 2. Sc bn vt liu NXBGD 3. Nguyn Trng Hip, Chi tit my, NXB i hc v trung hc chuyn nghip 4. Nguyn Hu Lc, Bi tp chi tit my, NXB HQG TPHCM

 • 72

  CHNG TRNH CHI TIT MN HC 1. Tn mn hc: NGUYN L MY 2. M s mn hc: 211 3. S tit: 30 4. Thi im thc hin: hc k th 1, nm th nht 5. Thi gian: S tit/tun: 5, tng s 6 tun 6. Mc ch ca mn hc:

  Gip cho hc vin nhng kin thc c bn v cc c cu s dng trong cc my mc khc nhau. 7. iu kin tin quyt:

  Hc sinh hc song song cng cc mn hc c ng dng. 8. Ni dung tm tt:

  Mn hc gm 7 chng: Trnh by nhng kin thc c s v cu to c cu, ng hc c cu, c cu nhiu thanh, h ma st, c cu bnh rng, h bnh rng mt s c cu c bit. 9. K hoch ln lp:

  L thuyt Thc hnh Bi tp Tng s

  25 0 5 30

  10. Phng php dy v hc: Thuyt trnh. Tho lun.

  11. nh gi kt thc mn hc: Thi gia hc k: 25 % im nh gi. Thi cui hc k: 75 % im nh gi. Hnh thc thi t lun Thang im: 10.

  12. cng chi tit mn hc CHNG I

  CU TO C CU 5 tit (l thuyt: 4 tit, bi tp : 1 tit)

  I - Khi nim c bn: 1 - Tit my 2 - Khu 3 - Bc t do ca vt rn 4 - S ni ng, khp ng 5 - Chui ng v c cu

  II - Bc t do ca c cu 1 - nh ngha. 2 - Bc t do ca c cu phng 3 - Bc t do ca c cu khng gian 4 - Bc t do tha, rng buc tha

 • 73

  5 - Khu dn, ngha bc t do ca c cu III - Xp loi c cu phng

  1 - Nguyn l to thnh c cu 2 - Nguyn tc tch nhm 3 - Xp loi c cu.

  CHNG II NG HC C CU

  10 tit ( l thuyt : 07 tit , bi tp : 03 tit ) I - Mc ch, nhim v, phng php nghin cu. II - Phn tch ng hc c cu loi 2

  1 - Phng php v. 2 - Phng php gii tch

  CHNG III

  C CU NHIU THANH 4 tit ( l thuyt : 03 tit , bi tp : 01 tit )

  I - i cng 1 - c im 2 - nh ngha, cng dng 3 - Cc dng ca c cu 4 khu bn l

  II - c im ng hc 1 - c im qu o 2 - c im v vn tc 3 - c im ng hc ca cc c cu bin th

  CHNG IV MA ST

  4 tit ( l thuyt : 03 tit , bi tp : 01 tit ) I - i cng

  1 - Phn loi ma st 2 - Lc ma st v h s ma st 3 - nh lut Culng v ma st trt kh

  II - Ma st trn khp tnh tin 1 - Ma st trn mt phng nghing 2 - Ma st trn rnh ch V 3 - Ma st trn khp ren vt 4 - Ma st bnh ai v dy ai

  CHNG V C CU BNH RNG

  3 tit ( l thuyt : 03 tit , bi tp : 00 tit ) I - i cng II - ng hc bnh rng

 • 74

  1 - Phn tch ng hc 2 - nh l n khp

  III - Bnh rng thn khai 1 - ng thn khai ph hp vi nh l c bn v n khp 2 - c im n khp ca bnh rng thn khai 3 - iu kin n khp ca bnh rng thn khai

  IV - Khi nim v cch to v ct bin dng bnh rng thn khai 1 - Cp thanh rng bnh rng thn khai 2 - To bin dng rng than khai bng thn rng sinh

  CHNG VI H THNG BNH RNG

  3 tit ( l thuyt : 02 tit , bi tp : 01 tit ) I - i cng

  1 - Cng dng 2 - Phn loi

  II - Phn tch ng hc h bnh rng thng 1 - Phn tch ng hc 2 - T s truyn

  III - Phn tch ng hc h bnh rng vi sai 1 - Phn tch ng hc 2 - T s truyn

  CHNG VII CC C CU C BIT

  1 tit ( l thuyt : 01 tit , bi tp : 00 tit ) I - C cu cam II - C cu truyn ng gin on cc

  1 - C cu cc 2 - C cu Geneva

  III - C cu cc ng 13. Trang thit b dy cho mn hc:

  My chiu, bng. 14. Yu cu v gio vin: K s c kh. 15. Ti liu tham kho dng cho mn hc

  - Sch gio trnh chnh : Nguyn l my: Bi Xun Lim, NXB KHKT nm 1998

  - Sch tham kho : Bi tp nguyn l my: T Ngc Hi, NXB KHKT 2000

 • 75

  CHNG TRNH CHI TIT MN HC 1. Tn mn hc: K THUT IN 2. M s mn hc: 304 3. S tit: 45 4. Thi im thc hin: hc k th 1 5. Thi gian: S tit/tun: 5, tng s 9 tun 6. Mc ch ca mn hc:

  Gip cho hc sinh khi nim chung v mch in. Dng in hnh sin. Cc phng php gii mch hnh sin xc lp. Mch in ba pha. Khi nim chung v my in. My bin p. My in khng ng b. My in ng b. My in mt chiu. 7. iu kin tin quyt:

  Sinh vin, nm c cc nh lut c bn v mch in, phn tch v gii c cc bi ton mch in xoay chiu. 8. Ni dung tm tt:

  Hc phn gm 07 chng bao gm cc khi qut c bn ca mch in, cc nh lut c bn ca mch in, cc phng php phn tch v gii mch in DC v AC. Cu to ngun xoay chiu ba pha, ti ba pha, mch ba pha, phng php gii mch in xoay chiu ba pha, trnh by cc nguyn l c bn trong vic vn hnh nhng loi my in thng dng gm: My bin p, ng c khng ng b, my in ng b, my in mt chiu . 9. K hoch ln lp:

  L thuyt Thc hnh Bi tp Tng s

  30 0 15 45

  10. Phng php dy v hc: Thuyt trnh.

  11. nh gi kt thc mn hc: Hnh thc thi trc nghim.

  12. cng chi tit mn hc CHNG I : NHNG KHI NIM C BN V MCH IN

  I. Mch in: II. Cc i lng c trng qu trnh nng lng trong mch in III. M hnh mch in, cc thng s IV. Hai nh lut Kichp

  CHNG II : DNG IN HNH SIN I. Cc i lng c trng cho dng in hnh sin II. Tr s hiu dng ca dng in hnh sin III. Biu din dng in hnh sin bng vect IV. Biu din dng in hnh sin bng s phc V. Dng in hnh sin trong nhnh thun tr VI. Dng in hnh sin trong nhnh thun cm VII. Dng in hnh sin trong nhnh thun dung VIII. Dng in hnh sin trong nhnh R-L-C mc ni tip

 • 76

  IX. Cng sut trong dng in hnh sin X. Nng cao h s cng sut cos.

  CHNG III : CC PHNG PHP PHN TCH MCH IN I. Khi nim chung. II. ng dng s phc gii mch in. III. Cc phng php bin i tng ng. IV. Phng php dng in nhnh. V. Phng php dng in vng. VI. Phng php in p nt. VII. Nguyn l xp chng .

  CHNG IV: MCH BA PHA I. Khi nim chung v mch ba pha . II. Mch ba pha ph ti ni hnh sao. III. Mch ba pha ph ti ni hnh tam gic. IV. Cng sut mch ba pha. V. Cch gii mch ba pha i xng. VI. Cch ni ngun v ti trong mch in ba pha .

  CHNG V: MY IN I. nh ngha v phn loi. II. Cc nh lut in t c bn dng trong my in. III. Cc vt liu ch to my in. IV. Pht nng v lm mt my in. V. My bin p.

  1. Khi nim chung v my bin 2. Cc my bin p c bit. 3. Cu to v nguyn l lm vic ca my bin p. 4. My bin p 3 pha. 5. Cc my bin p c bit.

  VI. My in khng ng b. 1. Khi nim chung. 2. Cu to my in khng ng b ba pha 3. Nguyn l ca my in khng ng b 4. M my ng c in khng ng b ba pha. 5. Cc c tnh ca ng c in khng ng b ba pha v mt pha.

  VII. Khi nim v nguyn l lm vic ca my in ng b VIII. Khi nim v nguyn l lm vic ca my in mt chiu

  CHNG VI: AN TON IN I. Tc dng sinh l ca dng in vi c th ngi II. Cc trng hp thng gy tai nn in III. Cc bin php bo v an ton in.

  1. Ni t

 • 77

  2. Cc phng tin bo v 3. Nhng quy nh v an ton in

  IV. Cp cu ngi b tai nn in CHNG VII: MNG IN DN DNG V CNG NGHIP

  I. Khi nim II. Mng in sinh hot III. Mng in cng nghip.

  13. Trang thit b dy cho mn hc: My chiu.

  14. Yu cu v gio vin: K s, c nhn in cng nghip.

  15. Ti liu tham kho dng cho mn hc - Sch gio trnh chnh : [1] K thut in: NGUYN KIM NH. Nh xut bn khoa hc k thut nm 2001.

  - Sch tham kho : [1] K thut in: NGUYN CHU HNG TN THT CNH HNG. HQG -TP.HCM NM 2000 [2] K thut in: NG VN O. Nh xut bn Gio Dc nm 2002.

 • 78

  CHNG TRNH CHI TIT MN HC 1. Tn mn hc: VT LIU HC 2. M s mn hc: 224 3. S tit: 45 4. Thi im thc hin: hc k th 1 5. Thi gian: S tit/tun: 5, tng s 9 tun 6. Mc ch ca mn hc:

  Gip cho hc vin nhng kin thc c bn v cu to ca vt liu kim loi v phi kim loi, ng dng ca chng trong ngnh c kh. 7. iu kin tin quyt:

  Hc sinh hc tt nghip PTTH. 8. Ni dung tm tt:

  Mn hc gm 11 chng: Trnh by nhng kin thc c s cu to kim loi, hp kim, cc phng php tng tnh bn ca chng. Cc loi vt liu phi kim loi nh cao su, g, polyme cc ng dng ca chng. 9. K hoch ln lp:

  L thuyt Thc hnh Bi tp Tng s

  45 0 0 45

  10. Phng php dy v hc: Thuyt trnh. Tho lun.

  11. nh gi kt thc mn hc: Thi gia hc k: 25 % im nh gi. Thi cui hc k: 75 % im nh gi. Hnh thc thi trc nghim Thang im: 10.

  12. cng chi tit mn hc Chng 1: CU TO TINH TH CA LIM LOI NGHUYN CHT V

  S KT TINH. (L thuyt: 04 tit)

  I. Khi nim, c im ca kim loi. 1. nh ngha kim loi 2. c im cu to nguyn t

  II. Cu to mng tinh th l tng ca kim loi. 1. Vt liu tinh th v v nh hnh 2. Cc thng s mng thng gp ca kim loi 3. Thng s mng 4. Tnh hnh th ca kim loi

  III. Cu to mng tinh th ca kim loi nguyn cht 1. a tinh th 2. Cc sai lch trong mng tinh th

  IV. Cu to ca kim loi lng v s kt tinh.

 • 79

  Chng 2: NHNG KHI NIM C BN V KIM LOI V HP KIM (L thuyt: 5 tit)

  I. Nhng tnh cht chung ca kim loi v hp kim. 1. C tnh 2. L tnh 3. Ha tnh 4. Tnh cng ngh

  II. Cu trc cu to v c tnh ca kim loi. 1. Hp kim 2. Cc c tnh ca hp kim 3. Cc dng cu to ca hp kim

  Chng 3: GIN TRNG THI Fe C. THP CACBON V GANG (L thuyt: 6 tit)

  I. Cacbon v st. 1. St 2. Cacbon 3. Tnh hnh th 4. Tng tc gia st v cacbon 5. Gin trng thi Fe-C 6. Dng ca gin 7. Cc im gii hn A0, A1, A2, A3, Am 8. Thp cacbon 9. Khi nim 10. Cc tp cht trong thp cacbon 11. Phn loi

  II. Gang 1. Khi nim 2. Phn loi gang

  Chng 4: THP HP KIM, HP KIM CNG, THP LM DAO CT V THP KHNG G

  (L thuyt: 5 tit) I. Thp hp kim

  1. Khi nim 2. Phn loi v k hiu thp hp kim 3. Hp kim cng 4. Cu to ca hp kim cng v cng 5. Nhm BK 6. Nhm TK 7. Nhm TTK

  II. Thp lm dao ct 1. Yu cu i vi vt liu lm dao ct 2. Phn loi vt liu lm dao ct

 • 80

  3. Thp lm dao ct c nng sut thp 4. Thp lm dao ct c nng sut cao

  III. Thp khng g 1. S n mn ca kim loi 2. Thp khng g 1 pha 3. Thp khng g 2 pha

  Chng 5: CC KIM LOI MU THNG DNG (L thuyt: 5 tit)

  I. S lc mt s kim loi mu, hp kim mu v cng dng ca chng. II. ng v hp kim ca ng. III. Nhm v hp kim ca nhm. IV. Thic, km, mannh, titan v hp kim ca n V. Mt s kim loi mu khc: wonfram, nikel, molipden Chng 6: NHIT LUYN (L thuyt 6 tit) I. Nhit luyn.

  1. Khi nim v nh ngha 2. Bn yu t quan trng ca qu trnh nhit luyn

  II. Cc phng php nhit luyn 1. 2. Thng ha 3. Ti 4. Ram

  III. Cc khuyt tt xy ra khi nhit luyn thp 1. Bin dng nt 2. Oxit ha v thot than 3. cng khng t 4. Tnh dn cao

  Chng 7: HA NHIT LUYN (L thuyt 5 tit) I. Khi nim.

  1. nh ngha 2. Cc nhn t ch yu nh hng ti ha nhit luyn

  II. Thm cacbon. 1. Thm cacbon th rn 2. Thm cacbon bng mui cacbon silic 3. Thm cacbon th lng 4. Thm cacbon th kh

  III. Thm nit IV. Thm cyanua.

  1. Thm cyanua th rn 2. Thm cyanua th lng 3. Thm cyanua th kh

 • 81

  V. Cng sut cn thit VI. Lc cn chuyn ng ca c cu ko mm. VII. Lc ko chung. VIII. Lc cng nh nht ca b phn ko. IX. Lc ng xch ti. Chng 8: NHNG KHI NIM V VT LIU POLIME

  (L thuyt 2 tit) I. Khi nim v polyme. II. Phn loi polyme. III. Tnh cht polyme. Chng 9: CHT DO (L thuyt 2 tit) I. Thnh phn tnh cht v phn loi. II. Cc cht do nhit do. Chng 10: CAO SU (L thuyt 2 tit) I. Khi nim

  1. Cu to 2. Thnh phn 3. Phn loi

  II. Cao su thin nhin III. Cc cht ph gia cho vo cao su

  1. Cht lu ha 2. Cht xc tc lu ha 3. Cht chng lo ha 4. Cht ha do 5. Cht n

  Chng 11: G (L thuyt 3 tit) I. i cng. II. L ha tnh ca g

  1. T trng 2. Sc bn ca g 3. cng ca g

  III. Phn loi g 1. G qu 2. G hng nht 3. G hng nh 4. G hng ba

  IV. S n g v bo qun g V. Cc loi g c bit

  13. Trang thit b dy cho mn hc My chiu, bng.

  14. Yu cu v gio vin:

 • 82

  K s c kh. 15. Ti liu tham kho dng cho mn hc

  - Sch, gio trnh chnh. [1]. Nghim Hng Gio trnh Kim loi hc v nhit luyn; NXB i hc v

  trung hc chuyn nghip [2]. PGS TS Hang Trng B S dng vt liu phi kim loi trong ngnh c kh,

  NXB Khoa hc v k thut - Sch tham kho

  [1]. T Anh Tun, H Lm Thnh Hi p v nhit luyn; NXB i hc v trung hc chuyn nghip

 • 83

  CHNG TRNH CHI TIT MN HC 1. Tn mn hc: AUTOCAD 2. M s mn hc: 201 3. S tit: 60 4. Thi im thc hin: hc k th 3 5. Thi gian: S tit/tun: 10, tng s 6 tun 6. Mc ch ca mn hc:

  - Sinh vin c kh nng ng dng phn mm Autocad 2D v cc bn v chi tit c kh, h tr cho qu trnh ch to chi tit c chnh xc, nng cao nng sut lao ng.

  7. iu kin tin quyt: Cc mn hc tin quyt: - V K THUT - DUNG SAI K THUT O - CHI TIT MY

  8. Ni dung tm tt: - Cung cp cu trc, chc nng, phm vi ng dng ca cc ln v 2D c bn v cc

  thao tc s dng chng, t gip sinh vin t mnh to ra c cc bn v thit k c kh khi cn thit.

  Nhim v ca sinh vin: - D lp: 80% - Bi tp:

  Bi tp 1: iu hiu giao din AutoCAD, thay i mu nn mn hnh, ln co tr, ly thanh cng c. ng dng cc lnh v c bn (line) v hiu chnh bn v (Line, Erase, Zoom-Pan).

  Bi tp 2: ng dng lnh Line, Circle, Rectangle, Polygon, Trim, Extend, Ch bt im tm tr. ng dng lnh Move, Copy, Offset, Rotate.

  Bi tp 3: ng dng lnh Fillet, Chamfer, ch bt im thng tr Bi tp 4: ng dng lnh Arc, Join, Array, Mirror, Spline, Ellipse, Break. Bi tp 5: ng dng lnh Layer, Hatch, Mtext. Bi tp 6: ng dng lnh Dimension, ghi dung sai hnh dng hnh hc.

  9. K hoch ln lp: L thuyt Thc hnh Bi tp Tng s

  30 30 0 60

  10. Phng php dy v hc: - Thuyt trnh. - Tho lun.

  11. nh gi kt thc mn hc: - Hon thnh cc bi tp c giao - Nghin cu cc phn t hc. - Thc hin thi v kim tra theo ng quy nh. - D lp: l thuyt v thc hnh.

 • 84

  - Thc hin y cc bi tp thc hnh - Thi gia hc k: 25 % im nh gi. - Thi cui hc k: 75 % im nh gi. - Thang im: 10.

  12. cng chi tit mn hc Chng 1: GIAO TIP VI NGI S DNG 2 tit I. GII THIU AUTOCAD 2004. II. CI T AUTOCAD 2004 III. GII THIU MN HNH AUTOCAD

  III.1. Khi ng AutoCAD 2004 III.2. Cu trc mn hnh ha AutoCAD 2004

  IV. CC TIN CH V FILE IV.1. To bn v mi IV.2. M bn v c sn IV.3. Lu bn v IV.4. Xut bn v thnh file dng khc

  IV.5. Thot khi AutoCAD 2004: (Lnh Quit, hay l Exit) IV.6. Lu bn v vi cc Version khc ca AutoCAD: (Lnh Save as)

  V. CC PHM TT CHN LNH Chng 2: IU KHIN MN HNH BN V 1 tit I. TNH TIN MN HNH I.1. Lnh PAN Realtime I.2. Cc la chn ca PAN II. THU NH, PHNG TO MN HNH II.1. Lnh ZOOM Realtime II.2. Cc la chn khc ca ZOOM III. KT HP PAN V ZOOM Chng 3: H TA V CC PHNG PHP NHP IM 2 tit

  I. H TA TRONG AUTOCAD I.1. H ta WORLD I.2. H ta USER I.3. Hin th / Che khut h ta I.4. To UCS mi trong bn v 2D

  II. PHNG PHP NHP IM II.1. Dng phm chn (Pick) II.2. Nhp im theo h ta Descartes II.3. Nhp im theo h ta Cc

  Chng 4: V CC I TNG C BN 15 tit I. CC LNH V C BN

  I.1. Lnh LINE I.2. Lnh CIRCLE

 • 85

  I.3. Lnh RECTANGLE I.4. Lnh ARC I.5. Lnh POLYGON I.6. Lnh ELLIPSE I.7. Lnh PLINE I.8. Lnh POINT I.9. Lnh SPLINE I.10. Lnh RAY I.11. Lnh XLINE I.12. Lnh MLINE

  II. CC LNH HIU CHNH II.1. Lnh MVSETUP II.2. Lnh LIMITS II.3. Lnh UNITS II.4. Lnh ERASE II.5. Lnh TRIM II.6. Lnh FILLET II.7. Lnh CHAMFER II.8. Lnh OFFSET II.9. Lnh EXTEND II.10. Lnh BREAK II.11. Lnh LENGTHEN II.12. Lnh ALIGN

  III. CC LNH BIN I V SAO CHP HNH III.1. Lnh MOVE III.2. Lnh COPY III.3. Lnh ROTATE III.4. Lnh SCALE III.5. Lnh STRETCH III.6. Lnh MIRROR III.7. Lnh ARRAY

  Chng 5: QUN L CC I TNG 2 tit I. GII THIU V LAYER II. TO LAYER BNG HP THOI LAYER PROPERTIES MANAGER III. CC DNG NG NT TRONG BN V K THUT IV. LM VIC VI THANH CNG C LAYER V PROPERTIES V. HIU CHNH I TNG BNG LNH MATCHPRO

  Chng 6: GHI V HIU CHNH VN BN 1 tit I. TO CC KIU CH BNG HP THOI TEXTSTYLE II. NHP NI DUNG DNG CH III. HIU CHNH VN BN

 • 86

  Chng 7: GHI - HIU CHNH KCH THC 3 tit I. CC THNH PHN KCH THC II. THANH CNG C DIMENSION III. LM VIC VI HP THOI DIMENSION STYLE MANAGER IV. HIU CHNH CH S KCH THC Chng 8: HNH CT, MT CT V K HIU VT LIU 2 tit I. V MT CT BNG LNH BHATCH II. V MT CT BNG LNH HATCH III. HIU CHNH MT CT Chng 9: BLOCK V CHN BLOCK 1 tit I. TO BLOCK

  I.1. To BLOCK bng lnh BLOCK I.2. To Block bng lnh BLOCK DEFINITION

  II. CHN BLOCK VO BN V II.1. Lnh INSERT II.2. Lnh MINSERT II.3. Lnh DIVIDE II.4. Lnh MEASURE II.5. Ghi Block thnh file

  Chng 10: IN N (PLOT PLOTTER) 1 tit I. Thc hin bn v hon chnh, ghi y kch thc, khung tn, II. Qun l LAYER PROPERTIES MANAGER III. Menu FILE\PLOT xut hin hp thoi PLOT. 13. Trang thit b dy cho mn hc:

  My chiu, bng 14. Yu cu gio vin:

  K s c kh. 15. Ti liu hc tp:

  - Sch, gio trnh chnh: [1]. Nguyn Hu Lc, S dng AUTOCAD 2004 tp 1, NXB TP. HCM

  [2]. Trn Hu Qu, V k thut c kh tp, NXB GIO DC [3]. Trn Hu Qu, Bi tp V k thut c kh, NXB GIO DC.

 • 87

  CHNG TRNH CHI TIT MN HC 1. Tn mn hc: TRANG B IN 2. M s mn hc: 319 3. S tit: 30 4. Thi im thc hin: hc k th 2 5. Thi gian: S tit/tun: 5, tng s 6 tun 6. Mc ch ca mn hc:

  Nhm cung cp cho Sinh vin nhng kin thc c bn v c im, nguyn l lm vic ca cc kh c in, cc h thng truyn ng, iu khin s lm vic ca cc loi ng c in ni chung. Trn c s c c nhng kin thc cn thit vn hnh, bo qun v sa cha cc thit b in v my in. 7. iu kin tin quyt:

  Hc sinh hc qua mn hc kh c in, c s k thut in. 8. Ni dung tm tt: Mn hc gm 5 chng:

  - Chng1: Kh c in v kh c iu khin. - Chng 2: Nguyn tc c bn trong k thut iu khin. - Chng 3: iu khin ng c xoay chiu - Chng 4: Mt s mch in iu khin my cng cthc t.

  9. K hoch ln lp: L thuyt Thc hnh Bi tp Tng s

  20 0 10 30

  10. Phng php dy v hc: - Thuyt trnh. - Tho lun

  11. nh gi kt thc mn hc: - Tiu lun, bo co: 25 % im. - Thi cui hc k: 75 % im. - Hnh thc thi trc nghim - Thang im 10

  12. cng chi tit mn hc CHNG I

  GII THIU CC THIT B C NG DNG TRONG K THUT IU KHIN

  I. Cc thit b c - in c 1. Cng tc (Swiches) 2. Cng tc xoay(Rotation swiches) 3. Cng tc cam (Cam swiches) 4. Cng tc in t ( Magnetic swiches) 5. Nt nhn (Push buttons) 6. R le trung gian(Relays)

 • 88

  7. R le bn dn(Solid State Relay) 8. Cng tc t (Contactors) 9. R le thi gian (Timing relays) 10. B m (Counter) 11. Cu Ch (Fuses) 12. CB (Circuit Breaker) 13. Nam chm in (Electromagnet) 14. Ly hp in t

  II. Cc thit b p lc (pressure switches) 1. Cng tc phao (Float swiches) 2. Cng tc thy lc ( Flow swiches) 3. Cng tc hnh trnh (Limit swiches) 4. Van kh nn (Slendnoi valve)

  III. Cc linh kin bn dn (solid-state divices) 1. Diode n nh (Zener dipde ) 2. Transisstor 3. Transissor mt mi ni (Unijunction transisstor) 4. Thyristor ( SCR) 5. The DIAC 6. The TRIAC 7. The 555 timer 8. OP-AMP (Operational Amplifier) 9. Cc thit b khc (other divices) 10. Cng tc nhit (Temperature Swiches) 11. u d (Proximity detectors) 12. Cm bin (Sensors) 13. Bin tn (Inverters) 14. Cc phn mm iu khin (Programable controllers) 15. iu khin s (Digital logic control)

  V. Cc thit b khc khi lm t iu khin 1. T in (Panel) 2. Ray 3. Mng xng c 4. Dy,cp iu khin 5. u cos 6. B s v.v

  CHNG II

  NGUYN TC C BN TRONG K THUT IU KHIN I. V , c v gii thch s iu khin II. Khi thit k s iu khin

 • 89

  III. iu khin nhiu v tr IV. Cc ch hot ng trong iu khin

  CHNG III IU KHIN NG C XOAY CHIU (AC)

  A. Khi ng ng c xoay chiu I. Khi ng ng c khng ng b 3 pha rotor lng sc

  1. Khi ng trc tip. 2. Khi ng bng cch a cc cp in tr (hoc cun khng in) vo phn ng

  Stator 3. Khi ng bng cch chuyn i cch u dy Stator t sao sang tam gic 4. Khi ng bng cch dng my bin p t ngu vo phn ng Stator 5. Khi ng bng cch tam gic song hnh.

  II. Khi ng ng c khng ng b 3 pha rotor dy qun. III. Khi ng ng c ng b 3 pha. IV. Khi ng ng c khng ng b 1 pha .

  1. Khi ng trc tip bng t . 2. Khi ng trc tip bng t ngm. 3. Khi ng trc tip bng t v t ngm.

  B. o chiu ng c xoay chiu I. o chiu ng c 3 pha II. Khi ng - o chiu ng c 3 pha III. o chiu ng c 1 pha

  1. o chiu ng c 1 pha c cun v cun chy khc nhau. 2. o chiu ng c 1 pha c cun v cun chy ging nhau.

  C. iu khin tc ng c xoay chiu I. iu khin tc ng c xoay chiu bng cch thay i s i cc ng c

  xoay chiu II. iu khin tc ng c xoay chiu bng cch thay i s i cc v o

  chiu ng c xoay chiu III. Thay i tn s ng c xoay chiu IV. Thay i in p a vo startor ng c xoay chiu V. a in tr ph vo dy qun rotor ng c khng ng b 3 pha rotor dy

  qun VI. Thay i dng in vo dy qun kch t ca ng c ng b 3 pha VII. Dng puly VII. Dng hp gim tc

  D. iu khin nhiu ng c xoay chiu E. Hm ng c xoay chiu

  I. Dng phanh hm in t II. Hm ngc II. Hm ng nng

 • 90

  CHNG IV MT S MCH IN IU KHIN MY THC T

  I. S iu khin my tin lux-1340g II. S iu khin my phay III. S iu khin qut ht(15hp)

  13. Trang thit b dy cho mn hc: My chiu, bng.

  14. Yu cu v gio vin: K s, c nhn in cng nghip.

  15. Ti liu tham kho dng cho mn hc - Sch, gio trnh chnh: [1] Stephen L. Herman - INDUSTRIAL MOTOR CONTROL [2] Dng vn Linh - Gio Trnh Trang B in Trong My Ct Kim Loi [3] Nguyn Ngc Cn - Gio Trnh Trang B in Trong My Ct Kim Loi [4] V Quang Hi - Trang B in in T Cng Sut NXB GD 2003

  - Sch tham kho: [1] Gio trnh k thut iu khin ng c in V THCN-Dy ngh NXBGD

  2002. [2] Nguyn Mnh Tin V Quang Hi - Trang b in in t my gia cng kim

  loi NXBGD 2001. [3] Trn Duy Phng - Hng dn thc hnh lp t in cng nghip NXB

  Nng 2000. [4] Cc Catologue ca cc my thc t

 • 91

  CHNG TRNH CHI TIT MN HC 1. Tn mn hc: MY CT KIM LOI 2. M s mn hc: 210 3. S tit: 45 4. Thi im thc hin: hc k th 2 5. Thi gian: S tit/tun: 5, tng s 9 tun 6. Mc ch ca mn hc:

  Mn hc nhm trang b cho hc sinh mt s kin thc c th sau: - Mt s kin thc c bn v ng hc my ct kim loi. - c hiu s ng cc loi my tin, my phay, my chuyn ng thng (my

  bo, xc, chut), my khoan, doa, my mi, cch iu chnh my gia cng chi tit my.

  7. iu kin tin quyt: Hc sinh cn phi c kin thc mn hc lin quan nh: V k thut, Nguyn l - chi

  tit my, Nguyn l ct. 8. Ni dung tm tt:

  Mn hc gm 7 chng : - Chng 1: I CNG V MY CT KIM LOI - Chng 2: NG HC MY CT KIM LOI - Chng 3: MY TIN - Chng 4: MY PHAY - Chng 5: MY CHUYN NG THNG - Chng 7: MY MI

  9. K hoch ln lp: L thuyt Thc hnh Bi tp Tng s

  35 0 10 45

  10. Phng php dy v hc: - Thuyt trnh. - Tho lun

  11. nh gi kt thc mn hc: - Thi gia hc k: 25 % im nh gi. - Thi cui hc k: 75 % im nh gi. - Hnh thc thi trc nghim v bi tp - Thang im 10

  12. cng chi tit mn hc Chng 1: I CNG V MY CT KIM LOI

  1. Khi nim v my 2. Vi nt lch s v s pht trin ca my cng c 3. Xu hng pht trin ca ngnh ch to my 4. Phn loi my ct kim loi

 • 92

  Chng 2: NG HC MY CT KIM LOI 1. B mt gia cng 2. Chuyn ng to hnh 3. Phng php to hnh 4. T hp chuyn ng 5. iu chnh chuyn ng 6. Chuyn ng ca my ct kim loi 7. Truyn ng ca my ct kim loi

  Chng 3: MY TIN 1. Cng dng my tin 2. Phn loi my tin 3. My tin ren vt vn nng 4. My tin chuyn dng 5. My tin ct 6. My tin revolve

  Chng 4: MY PHAY 1. Cng dng v phn loi 2. My phay ngang vn nng 3. My phay chuyn dng 4. My gia cng bnh rng

  Chng 5: MY CHUYN NG THNG 1. My bo 2. My xc 3. My chut

  Chng 6: MY KHOAN, DOA 1. Cng dng v phn loi my khoan doa 2. My khoan cn 2B56 3. Cng dng v phn loi my doa 4. My doa ngang 2620B 5. My doa to

  Chng 7: MY MI 1. Cng dng v phn loi my mi 2. Chuyn ng c bn ca my mi 3. My mi trn ngoi 4. My mi trn trong 5. My mi khng tm 6. My mi mt phng 7. My mi chuyn dng 8. My mi sc 9. My mi bng

  13. Trang thit b dy cho mn hc

 • 93

  My chiu, bng. 14. Yu cu v gio vin

  K s c kh. 15. Ti liu tham kho dng cho mn hc

  - Ti liu hc tp: Tp bi ging, bn v, bi tp ca gio vin hng dn.

  - Sch tham kho: [1]. GS NGUYN NGC CN, MY CT KIM LOI, Trng i hc S

  phm k thut Thnh Ph H Ch Minh 1991 [2]. GIA CNG C KH, Nh xut bn lao ng x hi [3]. TRN TH SAN HNG TR - NGUYN TH HNG, Thc hnh c kh

  TIN PHAY BO MI, Nh xut bn Lao ng

 • 94

  CHNG TRNH CHI TIT MN HC 1. Tn mn hc: CHI TIT MY 2. M s mn hc: 202 3. S tit: 60 4. Thi im thc hin: hc k th 2 5. Thi gian: S tit/tun: 5, tng s 12 tun 6. Mc ch ca mn hc:

  - Nm vng v cu trc, ng hc, ng lc hc ca c cu v cc b truyn ng. - Tnh ton v thit k c trm dn ng c kh, v cc c cu truyn ng

  7. iu kin tin quyt: Cc mn hc tin quyt: - V k thut. - C ng dng.

  8. Ni dung tm tt: - Nghin cu cc mi ghp, cc c cu truyn ng, v cc chi tit my thng dng

  trong c kh. 9. K hoch ln lp:

  L thuyt Thc hnh Bi tp Tng s

  50 0 10 60

  10. Phng php dy v hc: - Thuyt trnh. - Tho lun

  11. nh gi kt thc mn hc: - Thi gia hc k: 50% im nh gi. - Thi cui hc k: 50% im nh gi. - Thang im: 10.

  12. cng chi tit mn hc Chng 1: C S TNH TON THIT K CHI TIT MY 5 tit

  I. Ti trng v ng sut II. Nhng ch tiu ch yu v kh nng lm vic ca chi tit my III. bn mi ca chi tit my IV. tin cy V. Chn vt liu ch to chi tit my VI. Cc khi nim chung v tnh thit k

  Chng 2: CC MI GHP 5 tit I. Mi ghp ren II. Mi ghp then

  Chng 3: TRUYN NG AI 8 tit I. Khi nim

  I.1 Nguyn l lm vic I.2 Phn loi

 • 95

  I.3 Cc phng php iu chnh sc cng ai I.4 u nhc im

  II. Cc thng s hnh hc III. C hc truyn ng ai IV. Tnh ton truyn ng ai

  Chng 4: TRUYN NG BNH RNG 15 tit I. Khi nim chung II. Ti trng tnh III. Ti trng v ng sut - Cc dng hng v ch tiu tnh ton IV. B truyn bnh rng tr rng thng V. B truyn bnh rng tr rng nghing VI. B truyn bnh rng nn VII. Vt liu v ng sut

  Chng 5: TRUYN NG TRC VT- BNH VT 6 tit I. Khi nim chung II. Thng s ng hc, ng lc hc ca b truyn trc vt - bnh vt III. Tnh ton b truyn trc vt - bnh vt IV. Vt liu v ng sut cho php

  Chng 6: TRUYN NG XCH 5 tit I. Khi nim chung II. Cc thng s hnh hc III. Cc thng s ng hc, ng lc hc ca b truyn xch IV. Cc dng hng v ch tiu tnh ton V. Tnh ton b truyn xch Kim tra 1 tit

  Chng 7: TRC 5 tit I. Khi nim chung II. Cc dng hng v vt liu trc III. Tnh sc bn trc

  Chng 8: LN 5 tit I. Khi nim chung II. Lc v p sut trong ln III. Tnh ton ln

  Chng 9: KHP NI 5 tit I. Khi nim chung II. Ni trc

  II.1 Ni trc cht II.2 Ni trc b II.3 Ni trc n hi

  III. Ly hp III.1 Ly hp n khp

 • 96

  III.2 Ly hp ma st III.3 Ly hp t ng

  13. Trang thit b dy cho mn hc My chiu, bng

  14. Yu cu v gio vin K s c kh

  15. Ti liu tham kho dng cho mn hc - Sch, gio trnh chnh.

  [1]. Nguyn Trng Hip, Chi tit my, NXB gio dc nm 1999 [2]. Nguyn Hu Lc, Bi tp chi tit my NXB HQG Tp HCM

  - Sch tham kho. [1]. Trnh Cht, C s thit k my v chi tit my, NXB KHKT nm 2003

 • 97

  CHNG TRNH CHI TIT MN HC 1. Tn mn hc: N CHI TIT MY 2. M s mn hc: 212 3. S tit: 15 4. Thi im thc hin: hc k th 2 5. Thi gian: 8 tun lm nh 6. Mc ch ca mn hc:

  - Vn dng c kin thc hc ca hc phn chi tit my. - Tnh ton v thit k c trm dn ng c kh, v cc c cu truyn ng

  7. iu kin tin quyt: Cc mn hc tin quyt: Chi tit my.

  8. Ni dung tm tt: Thit k trm dn ng bao gm: b truyn ngoi hp v hp gim tc, bng ti

  9. K hoch ln lp: L thuyt Thc hnh Bi tp Tng s

  15 0 0 15

  10. Phng php dy v hc: Tho lun. 11. nh gi kt thc mn hc:

  - im qu trnh bao gm im chuyn cn, trnh by thuyt minh, bn v: 25% im nh gi.

  - im bo v: 75% im nh gi. - Thang im: 10.

  12. cng chi tit mn hc Chng 1: CHN S NG Chng 2: PHN PHI T S TRUYN Chng 3: THIT K CC B TRUYN Chng 4: THIT K TRC Chng 5: THIT K Chng 6 : CC CHI TIT KHC Chng 7 : BI TRN HP GIM TC Chng 8: CH LP GHP- THO LP HP GIM TC

  13. Trang thit b dy cho mn hc: My chiu, bng 14. Yu cu v gio vin

  K s c kh 15. Ti liu tham kho dng cho mn hc

  - Sch, gio trnh chnh. [1]. Nguyn Vn Lm, Thit k chi tit my [2]. Nguyn Trng Hip, Chi tit my , NXB gio dc nm 1999 [3]. Nguyn Hu Lc, Bi tp chi tit my NXB HQG Tp HCM

  - Sch tham kho: [1]. Trnh Cht, C s thit k my v chi tit my, NXB KHKT nm 2003

 • 98

  CHNG TRNH CHI TIT MN HC 1. Tn mn hc: CNG NGH CH TO MY 2. M s mn hc: 205 3. S tit: 60 4. Thi im thc hin: hc k th 3 5. Thi gian: S tit/tun: 5, tng s 12 tun 6. Mc ch ca mn hc:

  Sinh vin c kh nng: - Nm vng cc kin thc c bn v nguyn l ct gt, cht lng b mt v chnh

  xc gia cng chi tit my. - Nm vng cc khi nim v chun cng ngh v cch chn chun trong qu trnh

  cng ngh. 7. iu kin tin quyt:

  Cc mn hc tin quyt: - C hc ng dng - Nguyn l - chi tit my - Vt liu hc 1 - Thc tp my cng c

  8. Ni dung tm tt: Cung cp cho ngi hc nhng nguyn l c bn ca qu trnh ct gt; nhng c

  trng v vai tr cng ngh; cc vn c lin quan ti sai s gia cng v cc bin php nng cao chnh xc gia cng v cht lng ca b mt sn phm. 9. K hoch ln lp:

  L thuyt Thc hnh Bi tp Tng s

  45 0 15 60

  10. Phng php dy v hc: - Thuyt trnh. - Tho lun.

  11. nh gi kt thc mn hc: - D lp + Bi tp + Kim tra gia hc k: 25 % im nh gi. - Thi cui hc k: 75 % im nh gi.

  12. cng chi tit mn hc CHNG 1: NHNG KHI NIM C BN 4 tit

  I. Khi nim v qu trnh hnh thnh sn phm c kh II. Qu trnh sn xut v qu trnh cng ngh

  1. Qu trnh sn xut 2. Qu trnh cng ngh 3. Cc thnh phn ca qui trnh cng ngh

  III. Cc dng sn xut v hnh thc t chc sn xut 1. Cc hnh thc t chc sn xut 2. Cc dng sn xut

 • 99

  CHNG 2: C S L THUYT CT GT 7 tit I. Khi nim chung

  1. Cc b mt chi tit my 2. Cc chuyn ng to hnh b mt chi tit my 3. Tng quan cc phng php gia cng ct gt kim loi 4. Cc b mt hnh thnh trn chi tit my trong qu trnh gia cng

  II. L thuyt c bn dng c ct 1. Phn loi dng c ct 2. Kt cu dng c ct dao tin 3. Thng s hnh hc phn ct ca dng c ct khi thit k 4. Thng s hnh hc lp ct khi ct gt 5. G t dao v chuyn ng chy dao khi ct gt

  III. Vt liu ch to dng c ct 1. Yu cu i vi vt liu lm dng c ct 2. Cc loi vt liu ch to dng c ct

  CHNG 3: C S VT L CA QU TRNH CT GT KIM LOI 7 tit I. Lc ct trong qu trnh gia cng ct gt

  1. Lc ct 2. Nhn t nh hng n lc ct 3. Cng sut ct

  II. Qu trnh to phoi v hnh thnh b mt gia cng 1. S bin dng ca kim loi 2. Qu trnh to phoi v cc dng phoi 3. Hin tng co rt phoi 4. Qu trnh hnh thnh b mt gia cng v hin tng cng ngui

  III. Cc hin tng vt l thng gp trong qu trnh gia cng ct gt 1. Hin tng lo dao 2. Hin tng nhit 3. Hin tng rung ng 4. Hin tng mi mn dao ct

  IV. Vn tui bn v tui th dao 1. Tui bn dao 2. Tui th dao

  CHNG 4: PHNG PHP CHN KT CU DAO V CH CT HP L GIA CNG 5 tit

  I. Chn kt cu hp l v thng s hnh hc hp l ca dao 1. Chn mt trc ca dao 2. Chn cc gc ca dao

  II. Xc nh ch ct hp l gia cng 1. Mc tiu xc nh 2. Trnh t xc nh ch ct hp l.

 • 100

  3. Trnh t xc nh ch ct hp l khi tin CHNG 5: CHUN V CHUI KCH THC CNG NGH 7 tit

  I. nh ngha v phn loi chun 1. nh ngha 2. Phn loi

  II. Qu trnh g t chi tit my 1. Khi nim v qu trnh g t chi tit my khi gia cng 2. Cc phng php g t chi tit my trc khi gia cng. 3. Nguyn tc 6 im khi nh v chi tit.

  III. Sai s g t 1. Sai s kp cht 2. Sai s g 3. Sai s chun

  IV. Khi nim v cch chn chun 1. Cch chn chun th 2. Cch chn chun tinh

  V. Kch thc cng ngh 1. Khi nim 2. Tnh ton kch thc cng ngh

  KIM TRA GIA HC K 1 tit CHNG 6: CHT LNG B MT CHI TIT MY 7 tit

  I. Yu t c g cho cht lng b mt 1. Tnh cht hnh hc ca b mt chi tit my 2. Tnh cht vt l ca lp b mt chi tit my

  II. nh hng ca cht lng b mt ti kh nng lm vic ca chi tit my 1. nh hng ca nhp nh b mt 2. nh hng ca bin cng 3. nh hng ca ng ng sut d

  III. nh hng ca cc yu t cng ngh n cht lng b mt chi tit my 1. Phng php t bng b mt 2. Phng php to lp cng ngui b mt

  IV. Cc phng php nng cao cht lng b mt chi tit my CHNG 7: CHNH XC GIA CNG 7 tit

  I. Khi nim v nh ngha 1. chnh xc gia cng 2. Sai s h thng 3. Sai s ngu nhin

  II. Cc phng php t chnh xc gia cng trn my cng c 1. Phng php ct th tng kch thc ring bit 2. Cc phng php t ng t kch thc trn my cng c

 • 101

  III. Cc nguyn nhn gy ra sai s gia cng 1. Bin dng n hi ca h thng cng ngh 2. chnh xc ca h thng cng ngh v tnh trng mn ca chng 3. Bin dng nhit ca h thng cng ngh 4. Chn chun v g t chi tit my trong gia cng 5. Rung ng 6. Phng php o v dng c o

  IV. Cc phng php xc nh chnh xc gia cng 1. Phng php thng k theo kinh nghim 2. Phng php thng k xc sut 3. Phng php thng k theo th im 4. Phng php tnh ton phn tch

  V. Cc phng php iu chnh my 1. iu chnh tnh 2. iu chnh theo chi tit my ct th bng calip ca ngi th 3. iu chnh theo chi tit my ct th bng dng c o vn nng

  CHNG 8: GIA CNG CHUN B PHI 5 tit I. Chn phi v phng php ch to phi

  1. Chn vt liu ch to phi 2. Chn phng php ch to phi

  II. Gia cng chun b phi 1. Lm sch phi 2. Nn thng phi 3. Gia cng ph 4. Ct t phi 5. Gia cng l tm

  CHNG 9: CC PHNG PHP GIA CNG CT GT 10 tit I. Tin

  1. Kh nng cng ngh 2. Cc bin php cng ngh

  II. Bo v xc 1. Dao bo 2. Kh nng cng ngh 3. Cc bin php cng ngh 4. Cc bin php nng cao chnh xc

  III. Phay 1. Dao phay 2. Kh nng cng ngh 3. Cc bin php cng ngh 4. Cc bin php nng cao chnh xc

  IV. Khoan khot doa tar

 • 102

  1. Dng c ct 2. Kh nng cng ngh 3. Cc bin php cng ngh 4. Cc bin php nng cao chnh xc

  V. Chut 1. Dng c ct 2. Kh nng cng ngh 3. Cc bin php cng ngh 4. Cc bin php nng cao chnh xc

  VI. Cc phng php gia cng ct gt khc 13. Trang thit b dy cho mn hc

  My chiu, bng. 14. Yu cu v gio vin

  K s, cao ng c kh. 15. Ti liu tham kho dng cho mn hc

  - Sch, gio trnh chnh. [1]. Gio trnh Cng ngh ch to my 1 Trng C Kinh T K Thut Cng

  nghip II - Sch tham kho.

  [1]. GS.TS Trn vn ch, Cng ngh ch to my Nh Xut Bn Khoa Hc K Thut Tp.HCM.

  [2]. H Vit Bnh, Nguyn Ngc o Cng ngh ch to my, trng i hc S Phm K Thut.

  [3]. Trn Don Sn, C s Cng ngh Ch To My Nh Xut Bn Khoa Hc K Thut Tp.HCM nm 2001

 • 103

  CHNG TRNH CHI TIT MN HC 1. Tn mn hc: CNG NGH SA CHA 2. M s mn hc: 207 3. S tit: 60 4. Thi im thc hin: hc k th 3 5. Thi gian: S tit/tun: 5, tng s 12 tun 6. Mc ch ca mn hc:

  - Gip cho hc sinh bit t chc cng vic sa cha v bo tr thit b. - Phng php tho lp v sa cha my thit b cng nghip.

  7. iu kin tin quyt: - Sinh vin cn phi c kin thc cc mn hc lin quan nh: V k thut, Nguyn

  lChi tit my, cng ngh ch to my. iu khin h thng kh nn. Thc hnh c bn (tin, phay, bo, ngui, hn, trang b in cho my ct kim loi).

  8. Ni dung tm tt: - Mn hc nhm trang b cho hc sinh mt s k nng, mt s kin thc c bn v:

  T chc sa cha v s dng thit b, Cng ngh tho my, Qu trnh cng ngh lp my, Hin tng mn chi tit my, Cng ngh sa cha v phc hi chi tit my, Bi trn, Cc phng php kim tra cht lng v v tr cc b mt tng quan khi sa cha v lp rp.

  9. K hoch ln lp: L thuyt Thc hnh Bi tp Tng s

  50 0 10 60

  10. Phng php dy v hc: - Thuyt trnh. - Tho lun.

  11. nh gi kt thc mn hc: - Thi gia hc k: 25 % im nh gi. - Thi cui hc k: 75 % im nh gi. - Hnh thc thi trc nghim - Thang im 10

  12. cng chi tit mn hc Chng I

  T CHC SA CHA V S DNG THIT B (5 tit)

  I. CC H THNG SA CHA 1. Cc yu t chnh quyt nh n s la chn h thng sa cha. 2. H thng sa cha theo nhu cu. 3. H thng sa cha thay th cm. 4. H thng sa cha theo tiu chun. 5. H thng sa cha xem xt lin hon.

  II. H THNG SA CHA THEO K HOCH D PHNG 1. Khi nim.

 • 104

  2. Ni dung sa cha theo k hoch d phng. - Xem xt gia hai ln sa cha, chu k sa cha. - Bo dng. - Sa cha nh (Tiu tu) - Sa cha trung bnh (Trung tu) - Sa cha ln (i tu)

  III. T CHC V S DNG THIT B 1. Nhim v ca ngi s dng v qun l thit b 2. Nhng qui tc c bn v s dng thit b

  Chng II CNG NGH THO MY

  (10 tit) I. QU TRNH CNG NGH THO MY.

  1. Yu cu chung 2. Trnh t tho thit b 3. Cng tc chun b tho 4. Cc quy tc tho thit b 5. Cc phng php pht hin khuyt tt chi tit

  II. THO CC CHI TIT LP CHT 1. Tho v lp bc n 2. Tho vt cy hay bulng gy 3. Tho then vt

  Chng III QU TRNH CNG NGH LP MY

  (5 tit) I. QU TRNH CNG NGH LP MY

  1. Khi nim v phng php lp my 2. Cc phng php lp ln hon ton 3. Phng php lp c b phn iu chnh 4. Phng php lp sa

  II. LP MI GHP C BN 1. Lp mi ghp ren 2. Lp mi ghp then 3. Lp mi ghp inh tn 4. Lp trt 5. Lp khp ni

  III. LP RP CC C CU TRUYN NG 1. Lp b truyn bnh rng 2. Lp b truyn bnh vt - trc vt 3. Lp b truyn bnh ai 4. Lp b truyn xch

 • 105

  5. Lp Piston-Xylanh ChngIV

  HIN TNG MN CHI TIT MY (5 tit)

  I. BN CHT CA HIN TNG MN 1. Bn cht hin tng mn 2. Cc nguyn nhn gy h hng

  - H hng do bin dng do - H hng do mi mn - H hng do rn nt - H hng do Oxy ha - H hng do mt trt b dnh - H hng do b n mn

  II. CC TIU CHUN H HNG CHO PHP 1. Gii hn mn bnh rng 2. Lt trc c vt nt 3. Gii hn mn c trc

  Chng V CNG NGH SA CHA V PHC HI CHI TIT MY

  (20 tit) (10 tit l thuyt, 10 tit bi tp)

  I. SA CHA PHC HI CHI TIT BNG PHNG PHP CO 1. Khi nim 2. Co mt phng 3. Co mt cong 4. Co trang tr

  II. SA CHA BNG PHNG PHP GIA CNG P LC 1. Khi nim chung 2. Sa cha chi tit bng phng php nong rng l 3. Sa cha chi tit bng phng php nn p

  III. SA CHA MI GHP REN 1. Cc dng h hng ca mi ghp ren. 2. Cc phng php sa cha mi ghp ren

  IV. SA CHA MI GHP THEN 1. Cc dng h hng v phng php sa cha mi ghp then bng. 2. Cc dng h hng v phng php sa cha mi ghp then vt.

  V. SA CHA TRT 1. Cc nguyn nhn lm h hng trt, 2. Phng php sa cha trt.

  VI. SA CHA TRC MY 1. Cc dng h hng ca trc.

 • 106

  2. Phng php sa cha trc VII. BI TP CNG NGH SA CHA

  1. Chi tit dng trc 2. Chi tit dng cng

  VIII. CC DNG HNG&CCH SA CHA C CU MY THNG GP 1. Cc dng h hng thng gp trong b truyn bnh rng 2. Cc dng h hng thng gp trong b truyn bnh vt -trc vt 3. Cc dng h hng thng gp c cu Cam 4. Cc dng h hng thng gp trong C cu iu chnh v cp 5. Cc dng h hng thng gp trong b truyn Vt - ai c 6. Cc dng h hng thng gp ca cc loi khp ni trc

  - Khp ni cht - Khp ni hai na - Khp ni t la - Khp ni trc ch thp - Khp ni n hi - Khp ly hp

  IX. PHNG PHP CN BNG CHI TIT 1. Phng php cn bng tnh 2. Phng php cn bng ng

  X. BI TP LP QUY TRNH SA CHA CHI TIT MY 1. Chun, nh v sa cha 2. Phng php sa cha 3. G t chi tit sa cha

  Chng VI CC PHNG PHP KIM TRA CHT LNG V V TR CC B MT

  TNG QUAN KHI SA CHA V LP RP. (5tit)

  I. CC PHNG PHP KIM TRA 1. Kim tra khng phng ca b mt. 2. Kim tra cc mt cong. 3. Kim tra song song,vung gc, ng trc

  Chng VII BI TRN

  (10 tit)

  I. CC KHI NIM V MA ST 1. Ma st trt 2. Ma st ln 3. Ma st kh 4. Ma st t 5. Ma st gii hn

 • 107

  II. DU BI TRN 1. Yu cu i vi du bi trn 2. Cc ch tiu nh gi du bi trn 3. Phn loi v tnh nng mt s loi du bi trn

  III. M BI TRN 1. Thnh phn m bi trn 2. Ch tiu nh gi m bi trn 3. Phn loi v c tnh mt s loi m bi trn

  IV. S DNG DU M BI TRN 1. Nguyn tc chn du m bi trn 2. S dng du m bi trn 3. S dng m bi trn 4. Kim tra cht lng v phn bit cc loi du m bi trn 5. Du ng c 6. Du truyn ng 7. Cc loi du c bit

  V. CC PHNG PHP BI TRN 1. Bi trn bng th cng 2. Bi trn nh git 3. Bi trn bng phng php ngm nhng 4. Bi trn bng phng php vung t 5. Bi trn cng bc 6. Bi trn tun hon

  13. Trang thit b dy cho mn hc: My chiu, bng.

  14. Yu cu v gio vin: K s cao ng c kh.

  15. Ti liu tham kho dng cho mn hc 1. Sa cha thit b cng nghip. Tc gi: B.T.Ghenbec&G..Pe-ke-lic 2. Sa cha my cng c 3. Cng vic ca ngi th sa cha c kh. Tc gi: T Xun Gip. 4. S tay du m bi trn. Tc gi: on Mng Hng. 5. Chng chnh o to cng nhn c kh sa cha Vit nam Singapoge 6. Chng chnh o to sa cha c kh trung tm Vit c 7. Cng ngh dt thoi. Tc gi Hunh Vn Tr.

 • 108

  CHNG TRNH CHI TIT MN HC 1. Tn mn hc: H THNG KH NN - THY LC 2. M s mn hc: 228 3. S tit: 45 4. Thi im thc hin: Hc k th 4 5. Thi gian: S tit/tun: 5, tng s 9 tun 6. Mc ch ca mn hc:

  Sau khi hc xong hc phn ny sinh vin c kh nng tnh ton x l v thit k mt s h thng iu khin thy kh. 7. iu kin tin quyt:

  Cc mn hc tin quyt: - Cc mn c s - Cc mn c bn

  8. Ni dung tm tt Cung cp cho sinh vin mt s kin thc v k thut iu khin h thng, cc l

  thuyt v iu khin thy kh v cc phn t iu khin. ng thi rn luyn cho sinh vin kh nng t duy lgic, p dng l thuyt vo thc t.

  9. K hoch ln lp: L thuyt Thc hnh Bi tp Tng s

  30 15 45

  10. Phng php dy v hc: Nu vn v gii quyt vn .

  11.nh gi kt thc mn hc: Thi l thuyt 10

  12. cng chi tit mn hc PHN 1

  CHNG 1 I CNG V KH NN

  1 tit I. Lch s v s pht trin ca k thut kh nn II. Kh nng ng dng ca kh nn

  I.1 Trong lnh vc iu khin I.2 H thng truyn ng

  III. Tng quan v h thng kh nn IV. u, nhc im ca h thng truyn ng kh nn

  VI.1 u im VI.2 Nhc im

  CHNG 2

  MY NN KH THIT B LU TR V X L KH NN 2 tit

 • 109

  I. My nn kh I.1 Nguyn tc hot ng v phn loi - Nguyn tc hot ng - Phn loi I.2 Cc ch tiu chn mt my nn kh - Cng sut - Cht lng khng kh mong mun - Cc thng s khc

  II. Thit b lu tr kh nn II.1 Bnh cha II.2 B gii hn p sut

  CHNG 3 C CU CHP HNH

  3 tit I. Xylanh

  I.1 Chc nng I.2 Cc loi xylanh - Xylanh tc dng n - Xylanh tc dng kp - Xylanh c bit

  II. ng c II.1 ng c bnh rng II.2 ng c trc vt II.3 ng c cnh gt II.4 ng c pittng II.5 ng c tuabin II.6 ng c mng

  III. Cc b phn khc CHNG 4

  VAN 4 tit

  I. Cng dng II. Phn loi

  II.1 Phn loi theo kt cu bn trong ca van II.2 Phn loi theo s lng v tr chuyn mch II.3 Phn loi theo s lng cc cng ni II.4 Phn loi theo c cu tc ng

  III. Van o chiu III.1 Nguyn l hot ng III.2 K hiu van o chiu III.3 Tn hiu tc ng

 • 110

  III.4 Van o chiu c v tr Khng Van o chiu 2/2, tc ng c hc u d Van o chiu 3/2, tc ng c hc u d Van o chiu 3/2, tc ng bng tay nt nhn Van o chiu 4/2, tc ng bng tay Van o chiu 5/2, tc ng bng c u d Van o chiu 5/2, tc ng bng kh nn Van o chiu 4/2, tc ng trc tip bng nam chm in Van o chiu 3/2, tc ng bng nam chm in qua van ph tr

  III.5 Van o chiu khng c v tr Khng Van trt o chiu 3/2, tc ng bng tay Van xoay o chiu 4/3, tc ng bng tay

  CHNG 5 CC B PHN KHC

  1 tit I. Nt iu khin II. Phn t chuyn i tn hiu

  II.1 Phn t chuyn i tn hiu kh nn in II.2 Phn t chuyn i tn hiu in kh nn

  PHN 2 CHNG 1

  I CNG V THY LC 2tit

  I. u, nhc im ca h thng iu khin bng thu lc II. Cc tnh cht vt l c bn ca cht lng III. Cc i lng vt l v n v o IV. nh lut ca cht lng V. Tn tht trong h thng iu khin bng thu lc VI. So snh cc loi truyn ng VII. Phm vi ng dng

  CHNG 2 THIT B CUNG CP V X L DU

  1 tit I. B ngun I.1 Bm du v ng c du

  - Bm du - ng c du

  II. B du III. B lc du IV. Bnh trch V. o p sut v lu lng

 • 111

  V.1 o p sut V.2 o lu lng

  CHNG 3 H THNG IU KHIN BNG THU LC

  2 tit I. Khi nim II.Van p sut III. Van o chiu IV. Van tit lu V. B n tc VI. iu khin, iu chnh p sut v lu lng VII. Van chn VIII. Xy lanh IX. ng dn, ng ni, vng chn

  CHNG 4 CC PHN T IN, IN THU LC

  2 tit I. Kin thc c bn v k thut in

  I.1 Lc ht in t I.2 Cm bin in t I.3 Nam chm in

  II. Cc phn t in II.1 Cng tc II.2 Nt n II.3 R le II.4 Cng tc hnh trnh II.5 Cm bin II.6 Van o chiu II.7 Van p sut in t II.8 R le p sut II.9 Block iu khin II.10 Van n v thu lc

  PHN 3 CHNG 1

  C S L THUYT IU KHIN THY KH 2 tit

  I. Khi nim c bn II. Phn t mch logic III. L thuyt i s Boole IV. Biu din phn t logic ca kh nn- thy lc V. Phn t thi gian

 • 112

  CHNG 2 THIT K H THNG IU KHIN BNG KH NN THY LC

  10 tit I. Biu din chc nng ca qu trnh iu khin

  I.1 Biu din trng thi I.2 S chc nng I.3 Lu tin trnh

  II. Phn loi phng php iu khin II.1 Thit k mch theo chu trnh II.2 Thit k mch tng hp iu khin theo nhp II.3 Thit k mch iu khin theo tng

  BI TP 15 tit III. Thit k mch iu khin in kh nn thy lc

  III.1 Nguyn tc thit k III.2 Mch iu khin thy kh 1 xylanh III.3 Mch iu khin thy kh 2 xylanh III.4 Mch iu khin thy kh nhiu xylanh

  13. Trang thit b dy cho mn hc Bng thc hnh kh nn, thy lc v my tnh

  14. Yu cu v gio vin : Trnh thc s v c chuyn mn v cng ngh thy kh. 15. Ti liu tham kho dng cho mn hc

  - Sch, gio trnh chnh : [1]. Nguyn Ngc Phng. H thng iu khin bng kh nn. Nh xut bn gio dc. [2]. Nguyn Ngc Phng. H thng iu khin bng thy lc. Nh xut bn gio

  dc. [3]. Trng Cao ng KT KT CN II. Gio trnh iu khin kh nn, nm 2005. [4]. Trng Cao ng KT KT CN II. Gio trnh iu khin thy lc, nm 2005. [5] Digitaltechnik Stuttgart : BG teubner; 1989.

 • 113

  CHNG TRNH CHI TIT MN HC 1. Tn mn hc: TT NGUI 2. M s mn hc: 220 3. S tit: 45 (90 gi) 4. Thi im thc hin: hc k th 2 5. Thi gian: S gi/tun: 24 6. Mc ch ca mn hc:

  o to sinh vin c tay ngh ngui bc 2/7. C k nng c bn v ngh ngui nh gia, khoan, tar, bn ren. 7. iu kin tin quyt:

  Hc sinh cn c cc kin thc lin quan nh: V k thut, Vt liu hc, An ton lao ng. 8. Ni dung tm tt:

  Ni quy v quy tc an ton trong xng thc tp. S dng dng c o kim.Vch du trn mt phng v trn hnh khi. c kim loi. Da kim loi. Un, nn kim loi. Ca ct kim loi. Khoan, khet, doa.Ct ren bng bn ren v taro. 9. K hoch ln lp:

  L thuyt Thc hnh Bi tp Tng s

  15 75 0 90 gi

  10. Phng php dy v hc: - Thuyt trnh. - Thao tc mu

  11. nh gi kt thc mn hc: - Thi gia hc k: 25 % im nh gi. - Thi cui hc k: 75 % im nh gi. - Hnh thc thi thc hnh - Thang im: 10.

  12. cng chi tit mn hc CHNG M U

  (02 gi) I. Khi nim v ngh ngui II. Thit b dng c ch yu ca ngh ngui III. T chc ni lm vic ca th ngui

  Chng 1 VCH DU

  (03 gi) I. Khi nim II. Dng c vch du v cng dng III. Cc phng php vch du

  1. Vch du trn mt phng 2. Vch du trn hnh khi. 3. Cch kim tra k thut sau khi vch du

 • 114

  IV. Cc dng sai hng nguyn nhn v bin php khc phc 1. Cc dng sai hng 2. Nguyn nhn 3. Cc bin php khc phc

  V. Bi tp ng dng: (vch du ba ngui) Chng 2

  GIA KIM LOI (40gi)

  I. Khi nim II. Cu to v phn loi da

  1. Cu to 2. Phn loi

  III. K thut da kim loi 1. Cc thao tc da c bn 2. Phng php da kim loi 3. Cc dng sai hng, nguyn nhn v bin php khc phc 4. K thut an ton khi da

  IV. Bi tp ng dng: (gia cng ba ngui) Chng 3

  : CA CT KIM LOI BNG DNG C CM TAY (10 gi)

  I. Khi nim II. K thut ct kim loi bng ca tay

  1. Cu to ca v li ca, lp li v iu chnh 2. K thut ca

  III. K thut ct kim loi bng ko 1. Cc loi ko tay, cng dng 2. K thut ct

  IV. K thut ct kim loi bng c 1. Phng php c mt phng, c l, c rnh cong 2. Phng php c rnh

  V. Cc dng sai hng, nguyn nhn v bin php khc phc 1. Cc dng sai hng 2. Nguyn nhn 3. Bin php khc phc

  VI. Bi tp ng dng: (ct phi cc bi tp) Chng 4

  KHOAN, KHT, DOA (15 gi)

  I. Khi nim II. My khoan

 • 115

  1. My khoan bn, cu to, cng dng, thao tc 2. My khoa ng K125 3. My khoan cn 2B56

  III. K thut khoan, khot doa 1. Khoan l 2. K thut khoan l 3. Doa l

  IV. Cc dng sai hng, nguyn nhn v bin php khc phc V. Bi tp ng dng: (khoan l ba)

  Chng 5 CT REN BNG TARO, BN REN

  (10 gi) I. Khi nim cc loi ren c II. Ct ren bng taro

  1. Cu to tar 2. K thut ct ren bng tar

  III. Ct ren ngoi bng bn ren 1. Cu to bn ren 2. K thut ct ren bng bn ren

  IV. Cc dng sai hng, nguyn nhn v bin php khc phc V. Bi tp ng dng: (gia cng ai c M14) Chng 6: CO R

  (10 gi) I. Mc ch v yu cu

  1. Mc ch: 2. Yu cu:

  II. Ni dung 1. Dng c

  - Cu to, cng dng ca dao co 2. Phng php co r

  - Thao tc c bn - Cc sai hng thng gp nguyn nhn v cch khc phc

  3. Bi tp ng dng:(gia cng mng vung, mng mang c) - Bi tp tng hp gia cng compa

  13. Trang thit b dy cho mn hc: My chiu, bng.

  14. Yu cu v gio vin: K s,cao ng c kh.

  15. Ti liu tham kho dng cho mn hc - K Thut Ngui, Nguyn nh An NXB KHKT 1999 - Ch to my, ng Vn Nghn HBK TPHCM 1998

 • 116

  CHNG TRNH CHI TIT MN HC 1. Tn mn hc: TT G HN 2. M s mn hc: 217 3. S tit: 45 (90 gi) 4. Thi im thc hin: hc k th 2 5. Thi gian: S gi /tun:24 6. Mc ch ca mn hc:

  Sinh vin nm c cc kin thc v v khai trin g, phng php g, c k nng g c bn. Sinh vin nm c cc kin thc v hn v t tay ngh hn bc 2/7. 7. iu kin tin quyt:

  Hc sinh cn c cc kin thc lin quan nh: V k thut, Vt liu hc, An ton lao ng. 8. Ni dung tm tt:

  Mn hc nhm trang b cho sinh vin kin thc v ngh hn. Rn luyn cc k nng c bn v thc hnh bao gm cc ni dung: V khai trin hnh g, c c bn v k thut hn, vt liu hn, thit b hn v k nng hn cc v tr: Hn bng, hn ng, hn im. Kim tra cht lng mi hn. An ton khi hn. 9. K hoch ln lp:

  L thuyt Thc hnh Bi tp Tng s

  15 75 0 90 gi

  10. Phng php dy v hc: - Thuyt trnh. - Thao tc mu.

  11. nh gi kt thc mn hc: - Thi gia hc k: 25 % im nh gi. - Thi cui hc k: 75 % im nh gi. - Hnh thc thi thc hnh - Thang im: 10.

  12. cng chi tit mn hc Chng I

  V KHAI TRIN G (35 gi: l thuyt 5, thc hnh 30)

  I. KHAI TRIN HNH TR 1. Khai trin hnh tr trn 2. Khai trin khuu vung gc 3. Khai trin ch T c cng ng knh 4. Khai trin ch T nh gn vo ng ln

  II. KHAI TRIN CC DNG NN 1. Khai trin hnh nn 2. Khai trin hnh nn ct u 3. Khai trin nn xin

  III. KHAI TRIN CC KHI A DIN

 • 117

  1. Khai trin hnh chp cn c hai y hnh ch nht 2. Khai trin chp cn

  IV. CC K THUT G C BN 1. Cc loi dng c g 2. Cc my dng trong ngh g 3. Nn thng v lm phng vt liu kim loi 4. Un vt liu kim loi 5. Cc mi ghp trong k thut g.

  Thc hnh 1. G gp ni n 2. G hnh hp 3. G hnh nn ct

  Chng II BN V K THUT HN

  (5 gi) I. K HIU QUI C V MI HN

  1. K hiu qui c v mi hn cc loi 2. K hiu qui c c bn ca mi hn 3. k hiu ph trong mi hn 4. Cho php v mi hn bng nhng ng gch vung gc vi ng hn

  II. CCH GHI K HIU QUI C CA MI HN 1. Mi hn ghp i nh 2. Mi hn ghp ch T 3. Mi hn ghp gc

  Chng III VT LIU HN

  (5 gi) I. K HIU KIM LOI V HP KIM

  1. K hiu thp 2. K hiu gang 3. Mt s tiu chun vt liu

  II. VT LIU HN H QUANG TAY 1. in cc kim loi (Que hn hn h quang tay). 2. Dy hn 3. Dy hn bt 4. Bo qun que hn 5. Cc loi vt liu hn khc

  III. TNH HN CA KIM LOI V HP KIM 1. Khi nim v phn loi 2. Phn loi hn

 • 118

  Chng IV THIT B V CNG NGH HN IN

  (5 gi) I. MY IN H QUANG

  1. ng c tuyn tnh 2. in p mch h 3. Dng in nh mc v chu k ti 4. My bin p hn 5. iu khin dng in t xa 6. Cc b chnh lu h h quang 7. Cc my hn c bit

  - Kiu a nng - Kiu nhiu th hn cng lm vic - My hn TIC - Hn h quang plasma - My hn MIG-CO2

  II. HN H QUANG KIM LOI BNG TAY 1. Cc ph tng hn h quang tay 2. Cc quy trnh v k thut hn 3. K thut hn gang 4. K thut hn thp 5. K thut bng, hn ng, hn ngang, hn trn 6. Cc thng s hn

  III. HN H QUANG WOLFRAM KH TR 1. Trang thit b c bn 2. Cc quy trnh hn 3. Hn TIC bn t ng 4. Hn TIC t ng 5. Hn h quang plasma 6. Thit b hn plasma

  IV. HN KIM LOI KH TR CO2 1. Trang b hn c bn 2. S truyn kim loi 3. Cc thng s quy trnh 4. Cc quy trnh hn 5. V tr hn

  Chng V KIM TRA CHT LNG HN

  (5 gi) I. CC PHNG PHP KIM TRA CHT LNG HN

  1. Quan st bng mt

 • 119

  2. Chiu tia xuyn qua mi hn 3. Phng php siu m 4. Phng php thm thu bng du ha 5. Th mu cng ngh 6. Th c tnh

  II. CC KHUYT TT MI HN 1. Chy loang b mt mi hn 2. Vt lm mi hn 3. Chy thng 4. Thiu ht cui ng hn 5. R kh 6. R x 7. Hn khng ngu

  III. K THUT AN TON V BO H LAO NG 1. Cc nguy c tim n trong hn 2. Cc nguy c gy chy

  Chng VI BI TP THC HNH HN

  (35 gi) I. Hn im II. Mi hn v tr bng

  1. Hn gip mi 2. Hn gc 3. Hn chng mi

  III. Mi hn v tr ng 1. Hn gc v tr ng 2. Hn gip mi v tr ng

  IV. Mi hn v tr ngang 13. Trang thit b dy cho mn hc:

  My chiu, bng. 14. Yu cu v gio vin:

  K s, cao ng c kh. 15. Ti liu tham kho dng cho mn hc

  - Sch, gio trnh chnh. [1]. Thc tp hn

  - Sch tham kho [1]. Khai trin v g [2]. Thc hnh hn h quang- Mig Tig- Plasma, Tg: Trn Th San, NXB:

  Nng 2005. [3]. K thut hn, NXB Gio Dc, Tg: Trng Cng t

 • 120

  CHNG TRNH CHI TIT MN HC 1. Tn mn hc: TT TIN 2. M s mn hc: 223 3. S tit: 60 (120 gi) 4. Thi im thc hin: hc k th 3 5. Thi gian: S tit/tun: 24 6. Mc ch ca mn hc:

  Sinh vin hiu bit, vn dng cc kin thc v c kh nng tin c nhng chi tit c cc b mt thng thng 7. iu kin tin quyt:

  Cc mn hc tin quyt: My ct; Cng ngh ch to. Cc mn k thut c s khc v mn An ton lao ng 8. Ni dung tm tt:

  Gip cho sinh vin hon thin kin thc l thuyt cng nh hnh thnh cc k nng s dng my tin. 9. K hoch ln lp:

  L thuyt Thc hnh Bi tp Tng s

  20 gi 100 gi 120 gi

  10. Phng php dy v hc: - Thuyt trnh Trc quan th phm - Thc hnh ti xng gia cng ct gt ca khoa c kh

  11. nh gi kt thc mn hc: - im tng kt l im trung bnh cng ca cc bi thc tp - Thang im 10

  12. cng chi tit mn hc CHNG 1: M U

  3 gi (L thuyt: 3) I. V tr, mc ch, yu cu ca mn hc II. Ni quy thc tp xng III. An ton lao ng trong ngh tin

  CHNG 2: VN HNH V BO DNG MY TIN 4 gi (L thuyt: 2; Thc hnh: 2)

  I. Nguyn l vn hnh my II. Bo dng my hng ngy III. Thao tc mu v thc hnh

  CHNG 3: DNG C O V PHNG PHP O 4 gi (L thuyt: 2; Thc hnh: 2)

  I. Thc kp II. Pan me III. Cc sai st khi o bng thc cp v panme IV. Thc hnh o

 • 121

  CHNG 4: DAO TIN 8 gi (L thuyt: 2; Thc hnh:6)

  I. Thng s hnh hc ca dao tin II. Cc loi dao tin thng dng III. Thc hnh mi dao tin

  CHNG 5: TIN TRC TRN, TRC BC 8 gi (L thuyt: 1; Thc hnh: 7)

  I. Phng php tin trc trn, bc II. Qui trnh cng ngh gia cng chi tit III. Cc sai hng v cch khc phc IV. Thc hnh

  CHNG 6: CT PHI 8 gi (L thuyt: 1; Thc hnh: 7)

  I. Phng php ct phi trn my ca cn II. Phng php ct phi trn my tin III. Thc hnh

  CHNG 7: TIN RNH VUNG 4 gi (L thuyt: 0.5; Thc hnh: 3.5)

  I. Phng php tin rnh vung II. Qui trnh cng ngh gia cng chi tit III. Cc sai hng v cch khc phc IV. Thc hnh

  CHNG 8: TIN CN NGOI 4 gi (L thuyt: 0.5; Thc hnh: 3.5)

  I. Cc phng php gia cng b mt cn II. Qui trnh cng ngh gia cng chi tit III. Cc sai hng v cch khc phc IV. Thc hnh

  CHNG 9: TIN LCH TM 4 gi (L thuyt: 0.5; Thc hnh: 3.5)

  I. Cc phng php gia cng lch tm II. Qui trnh cng ngh gia cng chi tit III. Cc sai hng v cch khc phc IV. Thc hnh

  CHNG 10: TIN RNH NH HNH 4 gi (L thuyt: 0.5; Thc hnh: 3.5)

  I. Cc phng php gia cng rnh nh hnh II. Qui trnh cng ngh gia cng chi tit III. Cc sai hng v cch khc phc IV. Thc hnh

 • 122

  CHNG 11: TIN TRC C CHNG TM 1 U 4 gi (L thuyt: 0.5; Thc hnh: 3.5)

  I. Phng php gia cng trc c chng tm 1 u II. Qui trnh cng ngh gia cng chi tit III. Cc sai hng v cch khc phc IV. Thc hnh

  CHNG 12: TIN TRC C CHNG TM 2 U 4 gi (L thuyt: 0.5; Thc hnh: 3.5)

  I. Phng php gia cng trc c chng tm 2 u II. Qui trnh cng ngh gia cng chi tit III. Cc sai hng v cch khc phc IV. Thc hnh

  CHNG 13: BI KIM TRA TNG HP 4 gi (L thuyt: 0; Thc hnh: 4)

  CHNG 14: TIN REN NGOI H MT- REN PHI 4 gi (L thuyt: 0.5; Thc hnh: 3.5)

  I. Cc loi chi tit c ren thng dng II. Phng php gia cng ren ngoi h mt - ren phi III. Qui trnh cng ngh gia cng chi tit IV. Cc sai hng v cch khc phc V. Thc hnh

  CHNG 15: TIN REN NGOI H MT- REN TRI 4 gi (L thuyt: 0.5; Thc hnh: 3.5)

  I. Cc loi chi tit c ren thng dng II. Phng php gia cng ren ngoi h mt - ren phi III. Qui trnh cng ngh gia cng chi tit IV. Cc sai hng v cch khc phc V. Thc hnh

  CHNG 16: TIN REN HAI U MI 4 gi (L thuyt: 0.5; Thc hnh: 3.5)

  I. Cc loi chi tit c ren thng dng II. Phng php gia cng ren 2 u mi III. Qui trnh cng ngh gia cng chi tit IV. Cc sai hng v cch khc phc V. Thc hnh

  CHNG 17: TIN REN VUNG 4 gi (L thuyt: 0.5; Thc hnh: 3.5)

  I. Cc loi chi tit c ren vung thng dng II. Phng php gia cng ren trong III. Qui trnh cng ngh gia cng chi tit IV. Cc sai hng v cch khc phc

 • 123

  V. Thc hnh CHNG 18: TIN REN C BC BT K

  4 gi (L thuyt: 0.5; Thc hnh: 3.5) I. Chi tit c bc ren h mt bt k II. Phng php gia cng ren 2 u mi III. Qui trnh cng ngh gia cng chi tit IV. Cc sai hng v cch khc phc V. Thc hnh

  CHNG 19: KHOAN, KHOAN TM 4 gi (L thuyt: 0.5; Thc hnh: 3.5)

  I. Cc loi chi tit c l thng dng II. Phng php gia cng l III. Qui trnh cng ngh gia cng chi tit IV. Cc sai hng v cch khc phc V. Thc hnh

  CHNG 20: TIN L SUT 4 gi (L thuyt: 0.5; Thc hnh: 3.5)

  I. Cc loi chi tit c l thng dng II. Phng php gia cng l III. Qui trnh cng ngh gia cng chi tit IV. Cc sai hng v cch khc phc V. Thc hnh

  CHNG 21: TIN L BC 4 gi (L thuyt: 0.5; Thc hnh: 3.5)

  I. Cc loi chi tit c l kn thng dng II. Phng php gia cng l kn III. Qui trnh cng ngh gia cng chi tit IV. Cc sai hng v cch khc phc V. Thc hnh

  CHNG 22: TIN L CN TRONG 4 gi (L thuyt: 0.5; Thc hnh: 3.5)

  I. Cc loi chi tit c l cn thng dng II. Phng php gia cng l cn III. Qui trnh cng ngh gia cng chi tit IV. Cc sai hng v cch khc phc V. Thc hnh

  CHNG 23: TIN REN TRONG REN PHI 4 gi (L thuyt: 0.5; Thc hnh: 3.5)

  I. Cc loi chi tit c ren trong thng dng II. Phng php gia cng ren trong III. Qui trnh cng ngh gia cng chi tit

 • 124

  IV. Cc sai hng v cch khc phc V. Thc hnh

  CHNG 24: TIN REN TRONG REN TRI 4 gi (L thuyt: 0.5; Thc hnh: 3.5)

  I. Cc loi chi tit c ren tri thng dng II. Phng php gia cng ren trong III. Qui trnh cng ngh gia cng chi tit IV. Cc sai hng v cch khc phc V. Thc hnh

  CHNG 25: TIN REN VUNG TRONG 4 gi (L thuyt: 0.5; Thc hnh: 3.5)

  I. Cc loi chi tit c ren vung trong thng dng II. Phng php gia cng ren vung trong III. Qui trnh cng ngh gia cng chi tit IV. Cc sai hng v cch khc phc V. Thc hnh

  CHNG 26: TIN REN H ANH 4 gi (L thuyt: 0.5; Thc hnh: 3.5)

  I. Cc loi chi tit c ren Anh thng dng II. Phng php gia cng ren Anh III. Qui trnh cng ngh gia cng chi tit IV. Cc sai hng v cch khc phc V. Thc hnh

  BI THI KT THC MN HC Thc hnh: 5 gi

  13. Trang thit b dy cho mn hc: - My tin - Dao tin - Dng c khc km theo

  14. Yu cu v gio vin: K s c kh

  15. Ti liu tham kho dng cho mn hc [1]. K thut Tin: Cc tc gi: P.enegini-G.Xchixkin-I.Tkho - Nguyn Quang

  Chu dch - Nh xb H&GD chuyn nghip H ni [2]. Tp bi ging hng dn thc hnh Tin - Khoa c kh trng C KTKTCN II

 • 125

  CHNG TRNH CHI TIT MN HC 1. Tn mn hc: TT PHAY - BO 2. M s mn hc: 221 3. S tit: 60 (120 gi) 4. Thi im thc hin: hc k th 3 5. Thi gian: S tit/tun: 24 6. Mc ch ca mn hc:

  Hng dn hc sinh tng bc vn dng cc kin thc l thuyt hc, rn luyn phng php lm vic khoa hc, hp l. Thc hnh cc k nng, k xo ca ngh PHAY BO. 7. iu kin tin quyt:

  Sinh vin cn phi c kin thc cc mn hc lin quan nh: V k thut, Nguyn l Chi tit my, Nguyn l ct v My ct kim loi. 8. Ni dung tm tt:

  Mn hc nhm trang b cho hc sinh mt s kin thc v ngh phay v bo. Thng qua rn luyn mt s k nng, k xo c bn ca ngh.

  Bao gm cc ni dung ch yu sau: - Ni quy thc tp xng: - Quy tc bo dng my - Gii thiu my bo - Gii thiu my phay, dao phay v g - Cc phng php gia cng trn my phay, bo: nh v v kp cht dao trn my

  phay, bo; phay rnh,bc, bng dao phay da; phng php chia u bng u chia ; phay bnh tr rng thng; bo mt phng song song, vung gc, rnh vung, bc.

  9. K hoch ln lp: L thuyt Thc hnh Bi tp Tng s

  20 100 120 gi

  10. Phng php dy v hc: - Thuyt trnh. - Thao tc mu, hc sinh quan st. - Hc sinh thc hin cc bi thc hnh theo bn v chi tit v phiu thc thp

  11. nh gi kt thc mn hc: - im kt thc mn hc l im trung bnh ca cc bi tp thc hnh trong sut t

  hc. - Thang im 10

  12. cng chi tit mn hc CHNG M U 4 gi (4 gi l thuyt)

  I. Ni quy thc tp xng II. Quy tc bo dng my III. Gii thiu my bo

 • 126

  IV. Gii thiu my phay, dao phay v g CHNG 1

  THC HIN BO DNG MY PHAY, BO 4 gi (1 gi l thuyt, 3 gi thc hnh)

  I. Khi nim II. Quy trnh bo dng

  CHNG 2 IU KHIN V IU CHNH MY PHAY VN NNG

  4 gi (1 gi l thuyt, 3 gi thc hnh) I. Cc thao tc trn my phay vn nng II. Cch c vng chia ca tay quay bn my

  CHNG 3 NH V V KP CHT DAO TRN MY PHAY

  4 gi (1 gi l thuyt, 3 gi thc hnh) I. Trnh t nh v v kp cht dao trn trc g II. Phay thun v phay nghch

  1. Phay thun 2. Phay nghch

  CHNG 4 PHAY RNH BNG DAO PHAY DA 20 gi (2 gi l thuyt, 18 gi thc hnh)

  I. Cc phng php phay rnh II. Cc dng ph phm khi phay rnh

  1. Cc dng ph phm 2. Khc phc

  CHNG 5 PHAY BC BNG DAO PHAY DA

  16 gi (2 gi l thuyt, 14 gi thc hnh) I. Cc phng php phay bc. II. Cc dng ph phm khi phay bc.

  1. Cc dng ph phm 2. Khc phc

  CHNG 6 PHNG PHP CHIA U BNG U CHIA

  4 gi (1 gi l thuyt, 3 gi thc hnh) I. Cc cng vic chia u khong trn my phay II. Cu to u chia vn nng c da chia III. PP phn bng u phn vn nng c da chia. IV. Cch s dng u chia

  CHNG 7 PHAY BNH TR RNG THNG

 • 127

  20 gi (2 gi l thuyt, 18 gi thc hnh) I. Thng s hnh hc ca bnh tr rng thng II. Phng php phay bnh tr rng thng III. Kim tra bnh tr rng thng IV. Cc trng hp sai hng v cch khc phc

  1. Cc dng ph phm 2. Khc phc

  CHNG 8 IU KHIN V IU CHNH MY BO

  4 gi (1 gi l thuyt, 3 gi thc hnh) I. Cc thao tc trn my bo II. c vng chia ca tay quay bn my & u dao

  CHNG 9 BO MT PHNG SONG SONG, VUNG GC

  16 gi (2 gi l thuyt, 14 gi thc hnh) I. Phng php bo mt phng song song & vung gc II. Cc dng ph phm v cch khc phc

  1. Cc dng ph phm 2. Khc phc

  CHNG 10 BO RNH VUNG

  12 gi (2 gi l thuyt, 10 gi thc hnh) I. Phng php g t bo rnh vung trn my bo ngang II. Cc dng ph phm v cch khc phc

  1. Cc dng ph phm 2. Khc phc

  CHNG 11 BO BC

  12 gi (1 gi l thuyt, 11 gi thc hnh) I. Phng php g t bo bc trn my bo ngang II. Cc dng ph phm v cch khc phc

  1. Cc dng ph phm 2. Khc phc

  13. Trang thit b dy cho mn hc - My phay, bo - Dao cc loi - Dng c km theo

  14. Yu cu v gio vin K s c kh, cao ng

  15. Ti liu tham kho dng cho mn hc Sch tham kho:

 • 128

  [1]. K thut phay NXBKHKT [2]. Nguyn l ct NXBKHKT [3]. GIA CNG C KH

 • 129

  CHNG TRNH CHI TIT MN HC 1. Tn mn hc: TT TRANG B IN 2. M s mn hc: 323 3. S tit: 15 (30 gi) 4. Thi im thc hin: hc k th 3 5. Thi gian: S gi/tun:24 6. Mc ch ca mn hc:

  - Gip sinh vin lm quen vi nhng thit b, kh c in cng nghip. - Gip sinh vin trc tip u ni nhng mch in iu khin thng dng, v tm

  hiu nhng li thng gp. - Gip sinh vin c v hiu nguyn l lm vic ca cc mch in. - Sau qu trnh thc tp sinh vin phi u ni c nhng mch in iu khin

  thng dng trong cng nghip. 7. iu kin tin quyt:

  Hc sinh hc qua cc mn c s k thut in, kh c in , trang b in. 8. Ni dung tm tt:

  Tm hiu c th v kh c in v kh c iu khin. - Lp t v vn hnh cc mch in: - iu khin ng c xoay chiu - iu khin ng c mt chiu. - Mt s mch in iu khin my thc t

  9. K hoch ln lp: L thuyt Thc hnh Bi tp Tng s

  5 25 0 30 gi

  10. Phng php dy v hc: - Thuyt trnh. - Thao tc mu

  11. nh gi kt thc mn hc: - Thi gia hc k: 25 % im nh gi. - Thi cui hc k: 75 % im nh gi. - Hnh thc thi thc hnh - Thang im 10

  12. cng chi tit mn hc PHN I

  M U 2 gi

  I. Gii thiu ni qui xng thc tp in. II. Gii thiu cc thit b in lp t trong xng thc tp. III. Phn cng v tr lm vic cho tng hc sinh, v pht dng c, thit b cho tng

  nhm nh.

 • 130

  PHN II S IU KHIN NG C KHNG NG B 3 PHA ROTOR LNG SC

  QUAY MT CHIU. 2gi

  I. S iu khin mt v tr. II. S iu khin ng c t dng dng cng tc hnh trnh. III. S ng dng.

  PHN III S IU KHIN NG C KHNG NG B BA PHA ROTOR LNG

  SC QUAY HAI CHIU. 8 gi

  I. S o chiu dng nt nhn n . II. S o chiu dng nt lin ng. III. Dng cng tc hnh trnh iu khin mch o chiu t ng dng.

  PHN III CC PHNG PHP GIM DNG M MY CHO NG C KHNG NG

  B BA PHA ROTOR LNG SC. 3 gi

  I. S iu khin m my qua my bin p t ngu. II. S iu khin m my sao - tam gic(Y- A ).

  PHN IV S IU KHIN NG C LM VIC TRNH T.

  3 gi I. S iu khin cc ng c m my trnh t. II. S iu khin cc ng c m my lun phin. III. S iu khin cc ng c tt m my trnh t.

  PHN V IU CHNH TC NG C KHNG NG B BA PHA.

  4 gi I. Phng php thay i s i cc p. II. Phng php u in tr ph. III. Cc s m rng.

  PHN VI CC S IU KHIN MT S MY THC T

  8 gi 13. Trang thit b dy cho mn hc

  My chiu, bng. 14. Yu cu v gio vin

  K s,cao ng c kh. 15. Ti liu tham kho dng cho mn hc

  - Sch gio trnh chnh :

 • 131

  [1] Trn Duy Phng Hng dn thc hnh lp t in cng nghip NXB Nng 2000.

  [2] Hng dn lp t in cng nghip Ngc Soan NXB Thanh Nin [3] Trn Th San Hng dn thit k lp t in cng nghip NXB Nng

  2001. [4] Cc catologue cc my cng c

 • 132

  CHNG TRNH CHI TIT MN HC 1. Tn mn hc: TT THO LP SA CHA 2. M s mn hc: 222 3. S tit: 45 (90 gi) 4. Thi im thc hin: hc k th 4 5. Thi gian: S gi/tun: 24 6. Mc ch ca mn hc:

  - Sinh vin nm c nguyn l, cu to cc c cu truyn ng - K nng s dng cc dng c tho, lp my - V bn v phc tho my - K nng tho v lp my - Sa cha v bo tr c my cng nghip

  7. iu kin tin quyt: - Sinh vin cn c cc kin thc lin quan nh: V k thut, cng ngh sa cha,

  thc tp ngui, hn. 8. Ni dung tm tt

  - Cc nguyn l truyn ng ca cc c cu my nh b truyn ng ai, truyn ng xch, truyn ng bnh rng, truyn ng bnh ma st, truyn trc vt bnh vt, truyn ng bnh rng thanh rng, c cu cam.

  - V bn v phc chun b tho my. - Phng php s dng cc dng c tho lp my. - Thc tp tho lp cc hp tc truyn ng.

  9. K hoch ln lp: L thuyt Thc hnh Bi tp Tng s

  20 100 90

  10. Phng php dy v hc: - Thuyt trnh. - Thao tc mu

  11. nh gi kt thc mn hc: - Thi gia hc k: 25 % im nh gi. - Thi cui hc k: 75 % im nh gi. - Hnh thc thi thc hnh - Thang im 10

  12. cng chi tit mn hc Chng I

  S DNG C THO LP (8 gi)

  I. Cc dng c cm tay 1. Cha kha 2. M lt 3. Vam (co)

 • 133

  4. Ba 5. c ngui 6. Thc kp 7. Pan me 8. Cn sit lc

  II. Phng php v bn v phc s tryn ng v tho lp 1. C cu ai 2. Hp tc bnh rng thng, bnh rng nghing. 3. Hp tc bnh vt trc vt 4. Hp tc bnh ma st a, cn 5. Truyn ng cam

  Chng II. THC TP THO LP

  (24 gi) I. Cc c cu truyn ng

  1. C cu ai 2. Hp tc bnh rng thng, bnh rng nghing. 3. Hp tc bnh vt trc vt 4. Hp tc bnh ma st a, cn 5. Truyn ng cam

  II.. Cc loi my bm 1. My bm ly tm cnh gt 2. My bm ly tm Cnh dn 3. My bm piston

  Chng III SA CHA MY CNG C

  (24 gi) I. Sa cha my tin T6M16

  1. Xc nh cc thng s ca cc b truyn ng 2. V bn v phac s truyn ng v tho lp my 3. Phng php tho v lp cc hp tc my 4. Cn chnh v sa cha cc dng hng ca my 5. Phng php bo tr v bo dng my.

  II. Sa cha my tin T6M12 1. Xc nh cc thng s ca cc b truyn ng 2. V bn v phac s truyn ng v tho lp my 3. Phng php tho v lp cc hp tc my 4. Cn chnh v sa cha cc dng hng ca my 5. Phng php bo tr v bo dng my.

  III. Sa cha my phay ng 1. Xc nh cc thng s ca cc b truyn ng

 • 134

  2. V bn v phac s truyn ng v tho lp my 3. Phng php tho v lp cc hp tc my 4. Cn chnh v sa cha cc dng hng ca my 5. Phng php bo tr v bo dng my.

  IV. Sa cha my khoan ng 1. Xc nh cc thng s ca cc b truyn ng 2. V bn v phac s truyn ng v tho lp my 3. Phng php tho v lp cc hp tc my 4. Cn chnh v sa cha cc dng hng ca my 5. Phng php bo tr v bo dng my.

  Chng IV SA CHA THIT B DT

  (16 gi) I. Sa cha cc c cu my

  1. C cu t si 2. C cu cun vi 3. C cu ko go 4. C cu nh thoi

  II. Sa cha cc dng hng ca my 1. t si ngang 2. Trng si ngang 3. Trng si dc 4. Cn chnh khe h ming vi 5. Lp go theo thit k mt hng 6. Phng php bo tr v bo dng my

  Chng V SA CHA MY NHUM JIGGER

  (12 gi) I. C cu truyn ng my

  1. V s truyn ng v tho lp my 2. Tho v lp b truyn ca my

  II. Sa cha cc dng hng ca my 1. Truyn ng vi khng u 2. Cun vi khng ng v tr 3. Sa cha h thng t ng ca my 4. Phng php bo tr v bo dng my

  Chng VI SA CHA CC LOI BM THY LC

  (20 gi) I. My bm thy ng

  1. My bm ly tm cnh dn

 • 135

  2. My bm ly tm cnh gt 3. My bm ly tm nhiu cp

  II. My bm th tch 1. My bm bnh rng 2. My bm piston hng knh 3. My bm piston hng trc

  Chng VII SA CHA NG C T TRONG, KH NN

  (16 gi) I. ng c t trong (my honda)

  1. Hp s my 2. B ly hp my 3. B ch ha kh my 4. H thng in my 5. Sa cha cc dng h hng ca my

  II. My nn kh 1. Phng php tho lp my 2. Sa cha h thng phn phi kh 3. S h thng iu khin v an ton ca my

  13. Trang thit b dy cho mn hc My chiu, bng. 14. Yu cu v gio vin

  K s, cao ng c kh. 15. Ti liu tham kho dng cho mn hc

  - Cng vic ca ngi th sa cha tp 1v 2, Tg : T Xun Gip - S dng bc n SKF - Chi tit my - My dt thoi Tg Hunh Vn Tr - Sa cha my cng c

 • 136

  CHNG TRNH CHI TIT MN HC 1. Tn mn hc: TT K THUT O 2. M s mn hc: 219 3. S tit: 15 (30 gi) 4. Thi im thc hin: hc k th 2 5. Thi gian: S gi/tun: 24 6. Mc ch ca mn hc:

  - Sinh vin c kh nng tnh ton dung sai cho chi tit theo cc tnh nng khc nhau. Bit tnh ton chn cc phng php lp ghp hp l. Bit s dng cc dng c o thng dng, bit cc phng php o ng k thut.

  7. iu kin tin quyt: Cc mn hc tin quyt:

  - Dung sai o lng - V k thut 2

  8. Ni dung tm tt: - Mn hc trang b cho sinh vin nhng kin thc c bn v dung sai v k thut o,

  lm c s cho cc mn hc chuyn ngnh c kh. Phc v trong qu trnh thit k, ch to my v trong qu trnh sn xut gia cng c.

  - Hc phn bao gm cc phn chnh: Khi qut v dung sai v k thut o, phng php tnh dung sai cho thit k v ch to, phng php o trong sn xut v kim tra, cc mi ghp c bn trong ngnh c kh, cc tiu chun v dung sai lp ghp, ng dng trong cc qu trnh cng ngh c kh.

  9. K hoch ln lp: L thuyt Thc hnh Bi tp Tng s

  5 25 30

  10. Phng php dy v hc: - Thuyt trnh. - Tho lun

  11. nh gi kt thc mn hc: - Thi gia hc k: 25 % im nh gi. - Thi cui hc k: 75 % im nh gi. - Hnh thc thi thc hnh - Thang im 10

  12. cng chi tit mn hc M u: PHNG PHP O V X L KT QU O 4 gi

  1. Khi nim v sai s o 2. X l kt qa o.

  Bi 1: O KCH THC NGOI V O CHIU DI 6 gi 1. Mc ch th nghim. 2. Chi tit o. 3. Dng c cn thit. 4. Cc bc tin hnh.

 • 137

  5. X l s liu. 6. nh gi kt qu o.

  Bi 2: O KCH THC L. 4 gi 1. Mc ch th nghim. 2. Chi tit o. 3. Dng c cn thit. 4. Cc bc tin hnh. 5. X l s liu. 6. nh gi kt qu o.

  Bi 3: O SAI LCH HNH DNG CA CHI TIT HNH TR TRN 6 gi 1. Mc ch th nghim 2. Chi tit o. 3. Dng c cn thit 4. Cc bc tin hnh 5. X l s liu 6. nh gi kt qu o

  Bi 4:O GC V B MT CN. 4 gi 1. Mc ch th nghim. 2. Chi tit o. 3. Dng c cn thit. 4. Cc bc tin hnh. 5. X l s liu. 6. nh gi kt qu o

  Bi 5: O KHI V V RNH UI 3 gi 1. Mc ch th nghim. 2. Chi tit o. 3. Dng c cn thit 4. Cc bc tin hnh 5. X l s liu 6. nh gi kt qu o

  Bi 6: O KIM BNH RNG. 3 gi 1. Mc ch th nghim 2. Chi tit o 3. Dng c cn thit 4. Cc bc tin hnh. 5. X l s liu. 6. nh gi kt qu o

  13. Trang thit b dy cho mn hc My chiu, bng

  14. Yu cu v gio vin K s,cao ng c kh

 • 138

  15. Ti liu tham kho dng cho mn hc - Sch, gio trnh chnh.

  Gio trnh Dung sai v k thut o dnh cho h cao ng v i hc, khi ngnh k thut nh xut bn gio dc.

  - Sch tham kho. Gs.ts Ninh c Tn, Nguyn Th Xun By.

 • 139

  CHNG TRNH CHI TIT MN HC 1. Tn mn hc: TT H THNG KH NN THY LC 2. M s mn hc: 218 3. S tit: 15 (30 gi) 4. Thi im thc hin: hc k th 4 5. Thi gian: S gi/tun: 24 6. Mc ch ca mn hc:

  Sinh vin c kh nng: - S dng c phn mm kh nn v thy lc - Thit k mch iu khin trn my tnh. - X l c mt s li thng dng khi thit k hy th.

  7. iu kin tin quyt: Cc mn hc tin quyt: - Chi tit my - Truyn ng kh nn thy lc

  8. Ni dung tm tt: - Hc phn trang b cho sinh vin v kh nng: Thit k mch kh nn, k nng lp

  rp v x l mt s li thng dng thng xy ra trong qu trnh thit k v vn hnh.

  - Hc phn bao gm cc phn chnh: quy trnh lp rp theo mch kh nn thit k v cch thc kim tra, x l li.

  9. K hoch ln lp: L thuyt Thc hnh Bi tp Tng s

  5 25 0 30 gi

  10. Phng php dy v hc: - Thuyt trnh. - Thao tc mu.

  11. nh gi kt thc mn hc: - Kim tra thng xuyn thc hnh: 100% im nh gi

  12. cng chi tit mn hc Bi 1: THC HNH THIT K BNG PHN MM KH NN V THY LC

  10 tit I. Khi ng my tnh II. Khi ng phn mm III. To tp tin mi IV. Thit k mch iu khin theo yu cu

  IV.1 Thit k mch theo chu trnh IV.2 Thit k mch tng hp iu khin theo nhp IV.3 Thit k mch iu khin theo tng IV.4 Thit k mch kh nn bng biu Karnaugh

  V. M phng xem kt qu.

 • 140

  Bi 2: THC HNH LP RP CC MCH IU KHIN KH NN 10 tit

  I. Thit k mch iu khin theo yu cu II. Chun b thit b v dng c lp rp mch iu khin III. Lp mch v kim tra IV. Chy th v s l li

  Bi 3: THC HNH LP RP CC MCH IU KHIN IN KH NN 10 tit

  I. Thit k mch iu khin theo yu cu II. Chun b thit b v dng c lp rp mch iu khin III. Lp mch v kim tra IV. Chy th v s l li

  13. Trang thit b dy cho mn hc My chiu, bng.

  14. Yu cu v gio vin K s c kh.

  15. Ti liu tham kho dng cho mn hc - Sch, gio trnh chnh :

  [1]. Nguyn Ngc Phng. H thng iu khin bng kh nn. Nh xut bn gio dc.

  [2]. Nguyn Ngc Phng. H thng iu khin bng thy lc. Nh xut bn gio dc.

  [3]. Trng Cao ng KT KT CN II. Gio trnh iu khin kh nn, nm 2005. [4]. Trng Cao ng KT KT CN II. Gio trnh iu khin thy lc, nm 2005.

  - Ti liu tham kho : [5] Digitaltechnik Stuttgart : BG teubner; 1989.

  Back Tp.HCM, ngy 15 thng 09 nm 2008 HIU TRNG

Recommended

View more >