Chuong4 khoi dieukhien

  • Published on
    02-Jul-2015

  • View
    299

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li> 1. 1 - Tng qut v khi iu khin 1. Nhim v ca khi iu khin . Nh tn gi ca n th khi iu khin lm nhim v iu khin mi s hot ng ca my, bao gm cc iu khin nh sau : - iu khin m ngun . - iu khin duy tr ngun . - iu khin m ngun cho knh thu v knh pht tn hiu . - iu khin qu trnh np Pin - iu khin qu trnh m ho v gii m tn hiu - Kim sot tn hiu a ra mn hnh LCD - Kim sot m qut bn phm - Kim sot SIM Card - iu khin s hot ng ca Camera - iu khin cp ngun cho khi hng ngoi, Bluetooth - iu khin tn hiu bo dung, chung, led . Biu hin khi hng khi iu khin l g ? Tu theo cc mc h hng m dn n mt mt trong cc chc nng trn , v vy khi hng khi iu khin c th dn ti mt trong cc hin tng sau : - My khng m c ngun - M ln ngun nhng khng duy tr, ln ngun ri tt . - My hng thu, mt sng . - My hng pht . - Mt tn hiu a ra mn hnh LCD, hoc tn hiu trn mn hnh b sai vi thit k ca my . - Mt tc dng ca bn phm hoc mt tc dng ca mt s www.hocnghe.com.vn xuanvinh_0912421959 Ti liu ny ng k bn quyn </li></ul><p> 2. phm - My khng nhn SIM hoc bo li SIM - Khng s dng c Camera - Khng s dng c hng ngoi hay Bluetooth - Mt tn hiu m bo nh Dung - Chung - hay n Led . =&gt; Trong cc hin tng hng khi iu khin th hin tng my khng ln ngun v ngun khng duy tr l hay gp nht . 2. Cc thnh phn trong khi iu khin CPU ( Center Processor Unit - n v x l trung tm) cn gi l IC vi x l. - CPU hot ng theo cc m lnh c lp trnh sn np vo trong b nh , CPU s khng hot ng c nu khng c phn mm np trong b nh Memory. - Trong in thoi, CPU l linh kin nhiu chn nht, chn c mt dy v l linh kin kh thay th nht . IC vi x l Memory : l tp hp ca cc b nh bao gm : - ROM ( Read Olly Memory ) y l b nh ch c, d liu trong b nh ny c nh sn xut np sn, b nh ROM c nhim v lu gi cc trnh iu khin, cc lnh khi ng my . - Vi my Samsung th ROM l IC ring c 8 chn - Mt s my khc ROM c th tch hp vo trong FLASH - Vi NOKIA dng DCT4 hoc cao hn th ROM li c tch hp trong IC ngun, v vy khi thay IC ngun NOKIA ta phi vit li d liu vo ROM th my mi c th hot ng c ( Gi l qu trnh ng b IC ngun ) - FLASH : L IC nh c tc nhanh dng np cc phn mm iu khin my nh H iu hnh , vi x l khi hot ng s truy cp v ly ra cc phn mm iu khin my trong IC nh FLASH =&gt; qua gii m to ra cc lnh iu khin =&gt; iu khin cc b phn khc ca my hot ng . Nu c vn g b nh FLASH th my s khng hot ng ng c, thng thng khi hng FLASH th my khng duy tr ngun . - Qu trnh chy phn mm l xo v np li cc thng tin trn b nh FLASH , nu hng IC nh FLASH th bn khng th chy c phn mm . www.hocnghe.com.vn xuanvinh_0912421959 Ti liu ny ng k bn quyn 3. IC nh FLASH - SRAM : ( Syncho Radom Acccess Memory ) L b nh trung gian lu tr tm cc d liu trong qu trnh x l ca CPU, nu b nh SRAM hng th CPU s khng hot ng c , khi ta tt my th d liu trong SRAM s mt . IC nh SRAM Ch thch : - VK1, VK2, VK3 cc in p khi ng cp cho khi www.hocnghe.com.vn xuanvinh_0912421959 Ti liu ny ng k bn quyn 4. iu khin - Add Bus ( A0 - A20 ) : 21 ng dy a ch gia CPU v b nh FLASH, 21 ng a ch ngha l CPU s qun l c 221 a ch nh trong FLASH . - Data Bus ( D0 - D15 ) : 16 ng dy trao i d liu gia CPU v FLASH, trong mi xung nhp CPU s truyn qua li c 16 bit thng tin . - Write ( WR ) : Lnh cho php ghi d liu vo b nh - Read ( RD ) : Lnh c d liu t b nh - ChipSelect ( CS ) : Lnh chon chp, trong mt IC nh c th c nhiu chp nh, mi thi im th CPU ch giao tip vi mt chp nh ghi hay c thng tin . V my NOKIA 3310 3. Tn hiu x l trong khi iu khin . Tn hiu trong khi iu khin l g ? Cc tn hiu x l v lu tr trong khi iu khin chng tn ti di dng m nh phn ( tn hiu s Digital ) - Thnh phn nh nht ca m nh phn l cc bit 0 hoc 1 - M nh phn c t chc thnh n v l Byte , mi Byte c 8 bit Tn hiu Digital www.hocnghe.com.vn xuanvinh_0912421959 Ti liu ny ng k bn quyn 5. - 1KB = 210 Byte = 1024 Byte - 1MB = 210 KB = 220 Byte - Mi ngn trong b nh n cha c 1Byte thng tin v c nh mt a ch . - CPU s truy cp vo a ch ca ngn nh no thng qua b dy Address , np vo hay ly ra l ph thuc vo lnh Read hay Write, d liu ly ra c truyn v CPU thng qua b dy Data . CPU hot ng nh th no ? hiu CPU hot ng ra sao bn hy tm hiu qu trnh thao tc trn in thoi . - Khi bn bm bm .. bn phm , CPU cha lm g c n tm thi np cc thng tin ca bn vo SRAM . =&gt; Khi bn bm OK hay mt phm thc thi no n =&gt; ngha l bn yu cu CPU x l . - CPU s c yu cu ca bn v truy cp vo b nh ly ra phn mm iu khin tng ng, n thc thi cc lnh ca phn mm v tr v kt qu cho bn . - Nu khng ly c phn mm th CPU s khng thc thi yu cu ca bn . - Nu ly c phn mm khng ng =&gt; n s tr v kt qa sai cho bn . - Nu phn mm b thay th bi cc cu lnh c hai th n s thc thi cc lnh c hai ( V d mt yu cu Format li my c thay vo on m x l tin nhn, vy l khi bn nh tin thay v tin nhn c gi i th my li Format lm in thoi ca bn mt ht d liu ) l hin tng in thoi ca bn b Virus . *** Nhng iu trn c ngha g vi bn ?? - ngha nht vi bn l mun bn hiu rng , c ti 40% h hng trong khi iu khin l do li phn mm . - Nu bn c thy hng khi iu khin ( V d my khng m ngun, my khng duy tr ngun, my khng nhp mng ) l mang my kh my hn ra chun b thay th IC, iu ny cng ging nh mt Bc s c thy bnh nhn au bng l mang dao ko ra chun b m rut tha, nu khng phi th tnh sau : lm nh th khi tm c bnh th bnh nhn tc t !!! - Np phn mm nh th no s c cp cc phn sau, nu bn cha bit nhiu v my tnh th hy xem li Phn cng my tnh trc khi c th lm c phn mm in thoi . ngha ca b nh RAM - Khi bn bt my in thoi, cc phn mm cn thit s c np ln b nh RAM bn sn sng s dng, vy cc phn mm l g ? =&gt; cc phn mm l tt c nhng g hin th trn mn hnh ca bn, bao gm Menu qun l cc File v th mc qun l cc chng trnh ng dng, mn hnh nn ... - Khi bn nhp vo bn phm, cc d liu cng tm thi np www.hocnghe.com.vn xuanvinh_0912421959 Ti liu ny ng k bn quyn 6. 2 - Phng php S/C khi iu khin . vo RAM - Khi bn nhn mt tin nhn, d liu cng tm thi np vo RAM V vy nu khng c RAM hoc Ram b hng th my s khng nhn bt k mt yu cu no ca bn hay ni cch khc hng RAM th khi iu khin s khng hot ng c . ngha ca b nh FLASH - Nh ta bit mi s hot ng ca CPU u ph thuc vo phn mm np trong FLASH, nu hng FLASH th CPU s khng ly c phn mm iu khin my, v vy my s khng m ngun nu hng FLASH hoc mt sng nu phn mm b li . Nu l hng b nh th thng hng linh kin g ? - Nu l hng b nh th c ti 90% l hng FLASH, 10% cn li l hng ROM hoc SRAM . - Khi hng cc b nh s lm cho khi iu khin khng hot ng c v kt qu l bn khng m c ngun . - Cc trng hp li phn mm thng thng my vn ln ngun nhng s b mt mt trong cc chc nng khc V d My khng ni mng, my khng gi c tin nhn v v... 1. Phn tch cc nguyn nhn h hng trn khi iu khin . hiu c bn cht v nguyn nhn h hng ca khi iu khin ta hy phn tch s sau www.hocnghe.com.vn xuanvinh_0912421959 Ti liu ny ng k bn quyn 7. S lin quan gia cc khi . Nu hng khi ngun s khng c in p cung cp cho khi iu khin =&gt; My s khng m ngun , khng c hin th trn mn hnh Nu khi iu khin khng hot ng th =&gt; Khng hin th trn mn hnh LCD =&gt; Khng c lnh duy tr ngun v my khng m ngun . =&gt; Khng c lnh iu khin m ngun cho knh Thu - Pht =&gt; Khng c lnh iu khin cc chc nng khc hot ng . Cc nguyn nhn lm cho khi iu khin khng hot ng l : - Hng IC Vi x l - Hng FLASH - Hng RAM - Hng phn mm trong FLASH - Mt dao ng 13MHz Kt lun : - Nu khi iu khin khng hot ng th cha c chc nng no trong my hot ng , in thoi lc ny ging nh ta qun cha lp Pin . =&gt; Suy lun ngc li : Ch cn c mt chc nng no hot ng l chng t khi iu khin hot ng . Khi khi iu khin hot ng tuy nhin n vn c th gy ra mt s bnh nh : - My ln ngun ri mt ngay . - My mt sng - My hng pht - My mt dung - Mt chung - Khng bo Led, mn hnh ti om - My hng np . - Khng s dng c Camera - Bm mt s phm khng tc dng Cc nguyn nhn trn thng do : - Lng mi hn trn IC Vi x l, b nh FLASH, RAM - t cp tn hiu - t mch in trong khi iu khin . - Li phn mm trn IC - FLASH 2 . Cc bnh thng gp ca khi iu khin : T s phn tch trn ta c th chia cc h hng ca khi iu khin ra lm hai loi bnh : Bnh 1 : - Cha c chc nng no trong my hot ng =&gt; V vy my khng ln ngun, khng c mn hnh hin th . Bnh 2 : My b mt mt chc nng no nh : - My ln ngun ri mt ngay. - My mt sng - My mt Dung - My mt dung www.hocnghe.com.vn xuanvinh_0912421959 Ti liu ny ng k bn quyn 8. - My khng sng n Led - My khng np c Pin - Bm mt s phm khng tc dng - Mn hnh b mt nt hay chp chn . - Mt hin th trn mn hnh ( nhng my vn hot ng ) 3. Phng php kim tra khi iu khin 3.1 - Bnh 1 - My khng ln ngun, khng c mn hnh hin th . Nguyn nhn : - My b chp ngun V.BAT - Hng IC Ngun - Hng CPU - Hng FLASH - Hng RAM - Mt dao ng 13MHz - Hng phn mm trong FLASH . Cc bc kim tra : Bc 1 : ( Kim tra xem ngun V.BAT c b chp khng ? ) - Tho Pin ra, dng ng h thang X1 o tr khng gia chn dng v chn m ca kt ni Pin trn in thoi . =&gt; Nu kt qu o nh trn ( Mt chiu ln kim, mt chiu khng ln kim ) =&gt; l tr khng bnh thng : =&gt; Nu c hai chiu o kim ln = 0 l my b chp ngun V.BAT ( Bn hy xem li cch sa phn ngun ) Bc 2 : ( Kim tra IC ngun c hot ng khng ? ) - Kim tra cng tc ON/OFF xem c tip xc khng ? - Chn cng tc c b bong mi hn khng ? - Bm v gi phm ON/OFF v o cc in p VK1, VK2, www.hocnghe.com.vn xuanvinh_0912421959 Ti liu ny ng k bn quyn 9. VK3 Lu tn ca cc in p khi ng trn cc dng my nh sau : - Ta cn xc nh im o ca cc in p trn, lu trn v my bn khng th o vo chn IC chn gm , v vy bn cn tm v o in p ngun trn cc t lc . - Da vo s nguyn l bn bit c t lc trn cc ng ngun trn . - Da vo s linh kin bn bit c v tr t lc cn o trn v my : - o kim tra ba in p khi ng trn, nu thiu mt trong cc in p trn th khi iu khin s khng hot ng . - Nu thy thiu mt trong cc in p trn =&gt; bn hy xem li phng php sa cha khi ngun . S linh kin nhn bit v tr cc linh kin trn v my . Bc 3 : ( Kim tra dng tiu th ca my bng ng h dng ) - Chnh ng h khong 4,5V DC - Cp in cho my - Bt cng tc ON/OFF trn in thoi v quan st ng h dng, tin so snh th bn hy dng tiu th ca mt my bnh thng nh sau : NOKIA SAMSUNG VK1 VCXO XVCC VK2 VCORE AVCC VK3 VBB VCC www.hocnghe.com.vn xuanvinh_0912421959 Ti liu ny ng k bn quyn 10. Dng tiu th ca mt my bnh thng - My hng khi ngun th s khng c dng khi ng . - My hng khi iu khin th c dng khi ng ri mt ngay do khng c lnh duy tr ngun . Hng khi iu khin, khi bt cng tc thy c dng iu khin ri mt ngay - Nu khi iu khin hot ng th dng khi ng s duy tr v tip tc c cc dng khc tiu th khc. Bc 4 : ( Dng hp np phn mm kim tra ) - Hp np phn mm s c hng dn chi tit trong chng Phn mm sa cha . ( Phn ny tm coi nh bn bit s dng ) - Hp np phn mm c th s dng lm cng c c lc kim tra cc bnh ca khi iu khin . www.hocnghe.com.vn xuanvinh_0912421959 Ti liu ny ng k bn quyn 11. Hp np phn mm cho in thoi - Cm hp np phn mm vo my tnh qua cng USB - Kch hot biu tng chy tng ng vi hng in thoi Cc biu tng kch vo khi chy phn mm Giao din chy phn mm cho my NOKIA Chy li phn mm cho my ( cc bc chy s cp sau ) di y l minh ho hai trng hp vi my NOKIA my hng khi iu khin . www.hocnghe.com.vn xuanvinh_0912421959 Ti liu ny ng k bn quyn 12. Thng bo khi chy phn mm trn cc my hng khi iu khin CPU khng hot ng. M giao din chy phn mm, kt ni in thoi vo hp UFS, chn ng dng my : V d my NOKIA-6610 l dng DCT4, chn ng tn my, chn File chy thch hp =&gt; sau kch vo ch Flash nu my a ra thng bo nh trn " Process Failed, Repowerring Mobile " l khi iu khin trn in thoi khng hot ng . Cc bc ci t v chy phn mm s c cp nht chng Phn mm sa cha . Hin tng my b li phn mm, khi bt ngun , mn hnh sng ln ri tt hoc mn hnh chp sng lin tc . =&gt; Vi hin tng trn bn chy li phn mm cho my l c. Lu : - Nu my cho php chy phn mm l khi iu khin hot www.hocnghe.com.vn xuanvinh_0912421959 Ti liu ny ng k bn quyn 13. 3 - Khi iu khin trn cc my NOKIA ng . - Nu trong qu trnh chy phn mm b li khng th chy c th thng do bnh mi hn khng tip xc, hoc hng b nh FLASH. 4 : Cc bc sa cha khi iu khin . Nu xc nh chnh xc khi iu khin khng hot ng mc d vn c cc in p cung cp th ta lm nh sau : Ra v sy kh mch in khu vc IC vi x l nu c du hiu m mc, nc vo . Kim tra k v thay th cp tn hiu cc my c hai v trt hay gp. Kh li IC - FLASH Kh li CPU Thay th IC FLASH Kh li IC RF vi my NOKIA ( V IC ny chia tn s 26MHz thnh 13MHz cp xung Clock cho CPU hot ng .) Thay th CPU ( Phng php thay IC chn gm c cp trong chng " Thc hnh sa cha" .) A - Phn tch khi iu khin my NOKIA 3310 My TD NOKIA 3310 dng IC - D300 lm IC vi x l, bn cnh l cc IC nh D301( FLASH ) v D302 ( SRAM ) 1 . IC Vi x l CPU vi D300 . www.hocnghe.com.vn xuanvinh_0912421959 Ti liu ny ng k bn quyn 14. Cc chc nng iu khin ca CPU : IC vi x l vi nhim v chnh ca n l kim tra v iu khin cc b phn khc trong my, cc b phn chu iu khin ca CPU nh - iu khin m ngun v duy tr ngun - iu khin knh thu pht - iu khin truy cp SIM Card - iu khin Dung - Chung - Led - iu khin mch np in cho Pin - iu khin mn hnh LCD - iu khin m ho v gii m tn hiu Mch iu khin m ngun v duy tr ngun : - Khi CPU hot ng, sau khi ly c phn mm trong MEMORY n s cho lnh CCONT-INT v CCONT-CS iu khin v duy tr cc in p khi ng . - Khi tt my, nu ta nhn phm ON/OFF qu 64ms, in p chn PWR-OFF i qua V414 qua R402 v ang t mc cao chuyn xung mc thp, CPU s cho chy chng trnh tt my v ngt cc in p khi ng . - VCORE ( 1,8V ) Cp cho CPU - VBB ( 2,8V ) Cp cho CPU, MEMORY - VCXO ( 2,8V) in p cp cho mch dao ng - PURX lnh Reset CPU www.hocnghe.com.vn xuanvinh_0912421959 Ti liu ny ng k bn quyn 15. - CLK xung ng h 13MHz to nhp cho CPU hot ng . Ghi ch : Trong cc my NOKIA mch to xung nhp 13MHz cung cp xung Clock cho CPU c ly t IC Cao tn RF, mch to dao ng OSC to ra tn s 26MHz sau c chia tn trong IC RF ly ra 13MHz, v vy cc my NOKIA , hng IC RF cng c th lm cho my khng m ngun . Mch iu khin khnh Thu - Pht Cc lnh iu khin knh thu pht bao gm : - RX-PWR lnh iu khin cho IC ngun cp ngun VRX cho knh thu - TX-PWR Lnh iu khin IC ngun cp ngun VTX cho knh pht - Lnh SYN-PWR iu khin cp ngun VSYN1 cho mch dao ng ni - RESET lnh khi ng IC RF N500. - SYN-EN lnh cho php mch ng b hot ng - SYN-DAT &amp; SYN-CLK Tn hiu ng b gia CPU v IC RF Tn hiu s trong CPU, IC m m tn v IC Cao tn RF cn phi c ng b thng nht v tn s . =&gt; Cc lnh iu khin thu pht cng c gii m t chng trnh phn mm np trong b nh FLASH , v vy li phn mm cng l mt nguyn nhn lm knh thu hoc knh pht khng hot ng . =&gt; Trong trng hp CPU dn mi hn cc chn lnh trn th my cng b hng thu hoc hng pht . Mch iu khin truy cp SIM Card www.hocnghe.com.vn xuanvinh_0912421959 Ti liu ny ng k bn quyn 16. - Trong my NOKIA 3310 SIM Card khng trao i d liu trc tip vi CPU m thng qua IC Ngun , t IC ngun giao tip vi SIM Card thng qua cc chn : - V-SIM chn cp ngun cho SIM Card - SIM-DAT trao i d liu vi SIM Card - SIM-CLK xung ng h - SIM-RST lnh RESET SIM ( Khi ng SIM ) Lnh iu khin SIM t CPU thng qua cc chn - SIM-PWR iu khin chn in p cho SIM - SIM-DET : D xem my gn SIM hay cha ? - SIM-RST lnh RESET SIM - SIM-CLK Xung ng h iu khin SIM - SIM- IO Trao i d liu vi SIM Diode kp V203 l mch bo v SIM Mt s h hng ca mch truy cp SIM Card + Khi bt my nu bn nhn c mt trong cc thng bo : " In Sert SIM " " Ch c SIM " " Cho SIM vo " " Lp th SIM " " No SIM " ... =&gt; l nhng trng hp my cha nhn SIM =&gt; Bn cn x l phn cng nh =&gt; Kim tra cc tip im kt ni SIM, thay th mch bo v V203, kh li IC Ngun, kh li CPU . + Nu khi bt my bn nhn c mt trong cc thng bo dng " SIM Card Notacepted " " SIM hng " " SIM khng hp l " www.hocnghe.com.vn xuanvinh_0912421959 Ti liu ny ng k bn quyn 17. " T chi th SIM " " SIM b t chi " " Invalid SIM " .... =&gt; l cc trng hp my nhn SIM nhng cha c d liu, vi trng hp ny bn ng b li phn mm l c , " ng b phn mm c cp trong chng - Phn mm sa cha " Mch iu khin Dung - Chung - Led Khi nhn c tn hiu cuc gi hoc tin nhn, CPU s chy chng trnh m bo a ra cc m...</p>