Chuyện Đời Chưa Kể Hết

  • Published on
    09-Jan-2016

  • View
    66

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Chuyn i Cha K Ht. T thng T chuyn i cha k ht, Mi mt nm li bc pht vt thng, Bao chng nhn vn ln ting hng hn, i phm nhn phi chuyn tm, sm hi (Trch Chuyn i Cha K Ht ca Nguyn P. Thy) Mi ng bo xem mt phn ca ti c CS t thng T en. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<ul><li><p>T thng T chuyn i cha k ht,Mi mt nm li bc pht vt thng,Bao chng nhn vn ln ting hng hn,i phm nhn phi chuyn tm, sm hi</p><p>(Trch Chuyn i Cha K Ht ca Nguyn P. Thy) </p><p>Mi ng bo xem mt phn ca ti c CS t thng T en. Nhng ti c ny khng th no k ht.</p><p>Phn I: Bao Gi Anh Tr Li?Phn II: Ngi T Khng C Ti !!!Phn III: Bin enPhn IV: Trm LunPhn V: Him Ha Ba VyPhn VI: Em B Vit Nam</p></li><li><p>Th: Nguyn P. ThyNhc: Reset ~Thank You Version~ (Okami)Hnh nh: CBS News Video and Internet sources</p></li><li><p>m tng m, nc mt ru gic ng,i qu tang thng lng nh c qun,c mng vy quanh, m nh, mun phin,Tay bt tc, m u, dm ting khc.</p></li><li><p>Chic thuyn nan, nht nhi bao sinh mng,</p></li><li><p>Bin mnh mng, sng bc rt v tnh,</p></li><li><p>Cung n,Dp vi,X nt con thuyn,Vc thm nut bng mnh v con nh.</p></li><li><p>T trch mnh khng cht tay m n,Mi ln nm, trong trng, c ti g,Con i uTing gi vang i,Con c s, c lnh mnh khng h?</p></li><li><p>Bn tay vy, nhn chm trong tuyt vng,Vi tht go: ng Hy rng i anh,Bi ngc dng, tranh th vi thi gian,Anh van ly T thn tha mng sng.</p></li><li><p>Em Em u...Con i, u l nh,Bin v tri, mt khi ti en thui,ui m qu qung, Lp chp, y x,Anh in di, tri tim kh kit qu.</p></li><li><p>Mt st na,Bn b m, thn nh,Dp dnh theo sng v, dt vo b,c nc tun, hi tnh, kip sng tha,Khng v con, na i ngi mt ht.</p></li><li><p>Anh on Tri cao sao khng c mt,L ti ,khng bt chng em i,Xung a ngc, em x ti lng tr,Vc du si, t tan thnh tro bi.</p></li><li><p>Bi v chng m thn anh chm ni,Qu hng v dn tc kh, lm than,</p></li><li><p>Mi th nh, n nc mikhc mang,Dit Cng Sn, raoan hn khut.</p></li><li><p>m tng m, nc mt ru gic ng,i qu tang thng lng nh c qun,c mng vy quanh, m nh, mun phin,Tay bt tc, m u, dm ting khc.</p><p>Chic thuyn nan, nht nhi bao sinh mng,Bin mnh mng, sng bc rt v tnh,Cung n,Dp vi,X nt con thuyn,Vc thm nut bng mnh v con nh.T trch mnh khng cht tay m n,Mi ln nm, trong trng, c ti g,Con i uTing gi vang i,Con c s, c lnh mnh khng h?Bn tay vy, nhn chm trong tuyt vng,Vi tht go: ng Hy rng i anh,Bi ngc dng, tranh th vi thi gian,Anh van ly T thn tha mng sng.Em Em u...Con i, u l nh,Bin v tri, mt khi ti en thui,ui m qu qung, Lp chp, y x,Anh in di, tri tim kh kit qu.</p><p>Mt st na,Bn b m, thn nh,Dp dnh theo sng v, dt vo b,c nc tun, hi tnh, kip sng tha,Khng v con, na i ngi mt ht.Anh on Tri cao sao khng c mt,L ti , khng bt chng em i,Xung a ngc, em x ti lng tr,Vc du si, t tan thnh tro bi.Bi v chng m thn anh chm ni,Qu hng v dn tc kh, lm than,Mi th nh, n nc mi khc mang,Dit Cng Sn, ra oan hn khut.</p><p>Nguyn P. Thy, 08/30/2007</p><p>***************************</p></li></ul>