Chuyện đời tôi

  • Published on
    04-Jan-2016

  • View
    45

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Chuyn i ti. Ti sinh ra Thi xa vng ca bc L Lu , vo mt n m mo mt ngn chn trm khng nh . Ti c 4 anh ch em , trong c mt a em cng m khc cha, khi m i b c na nh mi li ca bc Nguyn Th Ph ng. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<ul><li><p>Ti sinh ra Thi xa vng ca bc L Lu, vo mt nm mo mt ngn chn trm khng nh . Ti c 4 anh ch em , trong c mt a em cng m khc cha, khi m i bc na nh mi li ca bc Nguyn Th Phng.</p></li><li><p>Nh ngho kh, ti phi i lm con nui hai ng b ngi khc tc sng vng Rng x nu ca Nguyn Trung Thnh, pha Bn kia bin gii L Khm .</p></li><li><p>Ti may mn c B b ca T Hu yu thng chm cht</p></li><li><p>c cho n hc t t , ngy m ti chong n khng ht bng do Thin s Wantanabe Zunichi trc tc, say m di mi kinh s </p></li><li><p>Mt ngy kia, ti bng sng s gp c em</p><p> Hi rng em qu u D tha em rt lu qu nh (Bi Ging)</p></li><li><p>Em l Con Nai en ca b Nguyn nh Thi, yu kiu quyn r, nhng li khng c cc bc trng thng tha nhn</p></li><li><p>Nhng tic thay, tri tim em li thuc v Anh Keng nh bc Nguyn Kin ri!</p></li><li><p> Ti nh ci xc khng hn Ci chai khng ru Ti cn v chai (Nguyn Trng To) </p></li><li><p>Ti m ra thnh Ch Pho, hm h gy s vi thin h</p></li><li><p>Sng nht l choang cho tnh ch Mt n cht by theo kiu Truyn c Grim cho n nh i</p></li><li><p>V cng tng din tr Nng bn ln nh Ng Y Linh tng thut</p></li><li><p>Ri tha thu t thng cho mnh, lim dim nm th gin spa sang trng, m theo Chingiz Aitmatov lm sao Mt ngy di hn th k.. </p></li><li><p>Nhng ri i c nhim The Hunters ca Griffin bt ti phi Gi t v kh Hemingway</p></li><li><p>Sau bao vp vp, ti ng ra rng mun kh ln trong i, t nhiu phi hc c my Chuyn lng Nho thm thy thi Nh Thanh ca Ng Knh T </p></li><li><p>Mt my nm Lu chng theo c Ng Tt T</p></li><li><p>Ti leo ln ti nh cao mun trng cui Con ng au kh ca hc vn mang tn Aleksei Tolstoy</p></li><li><p> Nhng ri li phi n kip Sng mn nh Nam Cao thi y, lm mt chn co giy vn phng, d c dng chut hng ngy x l cng vic </p></li><li><p>May sao mt sng mt trong nh sng nm xa </p><p> Tnh yu (mi) (li) n gia i khng bo ng Tri tim anh khng li hn bao gi (Hong Nhun Cm)</p></li><li><p> Gi y, ti vn c mt vng C non ring t th v nh tay bc H Phng trng </p></li><li><p>Trong khi vn m m vi Hng cy - Bp la ca hai nh Lu Quang V-Bng Vit !!! (hehe)</p></li><li><p> Chn thnh cm n! Merci beaucoup ! </p><p> Chng Cht phc (Candide) con b Voltaire</p></li></ul>