CK HELLAS 2010

 • View
  219

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CK HELLAS 2010

Transcript

 • ECKO 2010

 • Dmy a pnov, ven ptel,

  dovolte nm, abychom Vm upmn podkovali za pze, kterou jste vnovali v uplynulch estncti letech na cestovn kanceli. Bhem psoben na trhu jsme si vybudovali postaven nezvislho touroper-tora pro ecko a eck ostrovy. Jsme rdi, e i pes tak velkou konku-renci, jak v cestovnm ruchu bezesporu je, se nm podailo vytvoit si dobr jmno u Vs - naich klient, o em svd nejen rostouc zjem o nmi podan zjezdy, ale i fakt, e se k nm ada z Vs opa-kovan vrac, co je pro ns nejvt ocenn.

  V zjem a projeven dvra ns zavazuje ke stlmu zlepovn naich slueb, piem se sname vyut nejen nov zskanch zku-enost, ale erpme i z Vaich dobrch npad a podntnch pipo-mnek.

  Mte ped sebou katalog s ucelenou nabdkou autobusovch a letec-kch zjezd do ecka.

  Absolutnm cenovm hitem letonho lta zstv nabdka ubytovn v komplexu dvou hotel Thetis a Electra v letovisku Tolo na Pelopon-su, kde je mon garantovat stl a tepl poas od dubna a do konce jna. Zde nabdneme klientm nejen bezkonkurenn cenu ubytovn v blzkosti moe s polopenz, ale tak monost navtvit v rmci fa-kultativnch vlet ta nejvyhledvanj msta ecka jako jsou Athny, Korinth, Olypie, Epidaurus a Mykny. Meme-li Vm tedy doporuit dovolenou, kter uspokoj i nronjho klienta, lete s nmi do Tola. Dle navazujeme na zkuenost z pedelch let a nabzme Vm obl-ben pobyty s plnou penz v aparthotelu Panorama v Polichronu a v komplexu Ouzery v Leptokarii.

  Ti z Vs, kte netrpliv ekte na hork novinky, jist potme roz-enou nabdkou ubytovn na ostrov Korfu, kde nabzme pobyty v tch nejvyhledvanjch letoviscch, Sidari a Ag. Gordis. Tak na Kefalonii pichzme s kvalitnm ubytovnm ve studich Eleana, v le-tovisku Skala a s apartmny Anastazia na ostrov Thassos, kter Vs jist nadchnou svou nepatrnou vzdlenost od moe. Rozili jsme tak nabdku pro klientelu, kter dv pednost ubytovn v hotelo-vch komplexech. Krom hotel Sergios a Athina na Krt, nabzme ubytovn v nov zrekonstruovanm hotelu Sofokles. Tm nronj-m, doporuujeme hotely All Inclusive - Talea v Bali a Admiral v letovisku Tsilivi na ostrov Zakynthos.

  Po velkm spchu z minulch let pokraujeme v organizaci autobu-sovch zjezd na Korfu, kter se staly oblben zejmna kvli po-hodlnmu cestovn na ostrov, trajektem z Bentek. Na stlic opt zstvaj autobusov a leteck zjezdy do Leptokarie zde bychom chtli upozornit na ubytovn v oblbenm aparthotelu Helena pmo u ple, o kter projevujete kadoron velk zjem. Jako vdy s nmi mete cestovat i na ostrov Thassos, jeho obliba stle roste. Zde navazujeme na loskou sezonu na pobyty s plnou penz, ve studich Georgia v absolutn blzkosti pohdkov ple Psili Amos. Vjime-n spnm se stal tak hotel Sun Astris s polopenz a ubytovn v komplexu Anna s baznem, kter se nachz pmo u psit ple.

  Nejsteli vyznavai lenoen na pli, vnujte prosm pozornost nmi pipravenm poznvacm zjezdm. Jako kadoron pichzme s nkolika originlnmi programy, z nich bychom rdi upozornili zejm-na na Putovn po Jnskch ostrovech.

  Vme, e i v letonm roce se setkme s mnohmi z Vs a e bude-me schopni vyhovt vem Vaim tajnm pnm. Pot ns, pokud si vyberete z na nabdky a rozhodnete se uskutenit s nmi cestu za hranice vednch dn do mst, kde zapomenete na starosti a budete se zcela oddvat odpoinku a snn.

  Pejeme Vm sprvnou volbu, mnoho krsnch zitk a pjemn proitou dovolenou.

  Kolektiv cestovn kancele

  CK HELLAS TOUR s.r.o.

  Cestovn kancel HELLAS TOUR s.r.o. je pojitna proti padku a tmto pojitnm je v ppad padku CK zarueno klientm pihl-enm na zjezd:- zajitn nvratu z msta pobytu v zahrani do esk republiky- vrcen ji zaplacen stky zazjezd v ppad, e se zjezd neuskutenil- vrcen rozdlu mezi zaplacenou cenoua cenou sten poskytnutho zjezdu v ppad, e se zjezd uskutenil pouze z sti.

  Toto pojitn plat pro vechny zjezdy uveden v tomto katalogu. Certifikt je zveejnn nawww.hellastour.cz.

  VAE JISTOTA

  informace 02 09THaSSoS 10 21oLYmPSK riViera 22 25Korfu 26 33cHaLKiDiKi 34 38ZaKYnTHoS 39 44KefaLonie 45 49PeLoPonS 50 53KrTa 54 60ecKo - PoZnVac ZjeZDY 61 63ZjeZDY Pro KoLeKTiVY 64ceSToVn SmLouVa 65 - 66ProVinZ ProDejci 67

  Obsah

  2 I C K H E L L A S T O U R s . r . o .

  Pojitn CK

  sezna17.

 • v pobokch CK HELLAS TOUR s.r.o. mailem - rezervace@hellastour.cz www.hellastour.cz, kde klikem na zvolen termn zjezduvytvote poptvku, kter bude zaslna do naeho rezervanho centra. Bezodkladn budete kontaktovni na telefonistkou, kter Vm monost rezervace potvrd nebo Vm nabdne jin alternativy.

  u proviznch prodejc viz str. 67

  ZJEZd SI mETE REZERVOVAT OSObn,TELEfOnICKy nEbO mAILEm A TO:

  CK Hellas tour s.r.o.

  IO: 26252490, DI: CZ26252490

  Bankovn spojen:

  esk Spoitelna.: 1505568309/0800 (CZK)

  esk Spoitelna.: 1686708293/0800 (EUR)

  GE Money Bank.: 155835117/0600 (CZK)

  info@hellastour.cz

  Netuilova 1623/1796 01 Prostjov

  582 330 535, 582 335 549 HOT LINE: 776 743 713

  Ekonomick odd: Boena Ren

  Rezervan odd: Alena Krahulcov

  Eva Irnkov, DiS.

  Renata Kovov

  C K H E L L A S T O U R s . r . o . I 3

  Rezervace

  Centrla Prostjov

  Prodejna Prostjov

  Poboka Ostravai

  Referent prodeje: Iveta Kadlkov

  Sokolsk 4, 702 00 OstravaTel/fax: 596 110 009

  E-mail: ostrava@hellastour.cz

  Referent prodeje: Renta Pohnkov

  nEVybRALI JSTE SI ZJEZd pRV dO ECKA? Kontaktujte nae ZJEZDOV CENTRUM s.r.o. na prodejnch mstech v Prostjov nebo Ostrav.

  Zde Vm nai pracovnci nabdnou zjezd dle Vaich pedstav. Mme k dispozici ucelenou nabdku zjezd do celho svta od rznch cestovnch kancel. Meme Vm doporuit a zprostedkovat jejich produkty a to za stejnch podmnek, jako by jste si zjezd objednali pmo u nich.

  Bankovn spojen: GE Money Bank .: 182327118/0600

 • SLEVy A CEnOV ZVHOdnn

  4 I C K H E L L A S T O U R s . r . o .

  DTSK CENA DTI DO 15TI LET POBYT ZDARMAVelmi zvhodnn cena pro dti do 15 let je uvedena pmo v cenku. Vae dt na pistlce m ubytovn zdarma, plat pouze dopravu, pop. stravu, mstn taxy a poplatky spojen s pobytem, transfery a sluby delegta. V mimo seznnch termnech je dtsk cena dokonce ni, ne je cena pouh jzdenky. Tato nabdka plat pouze pro dti, ubytovan na jednom pokoji s minimln dvmi plnplatcmi dosplmi osobami.

  1. DT DO 15 LET ZCELA ZDARMAPi objednn zjezdu do 31.3., cestuje Vae dt ZCELA ZDARMA!Dt plat pouze letitn poplatky, pojitn, pop. stravu, nen-li tato zahrnuta v cen. Akce plat pro VECHNY MIMOSEZONN ZJEZDY, kter termnem konn nezasahuj do 7.a 8.msce.Tuto vhodu nen mon kombinovat s dnou dal slevou a nen mon ji erpat u zjezd do Sarti a u vech hotel, kde jeposkytovna sleva dtem do 12 let.

  GARANCE CENYPi zakoupen zjezdu do 31.3.2010 garantujeme:- Zachovn ceny zjezdu v ppad zdraen slueb v ecku nebo naven ceny pohonnch hmot.- Zvhodnnou cenu kompletnch letitnch poplatk / vetn palivovho / - 2 000,- / os.

  Velk slevy pi vasn rezervaci zjezdu, pobyty pro dti zdarma a dal cenov zvhodnn jsou a na vjimky vhodnj ne ekn na last minute , kdy m klient jen omezen vbr termn a ubytovn. Zarezervujte si svj zjezd vas a zajistte si tak garanci konen ceny a zskejte navc ty nejlep slevy za vasn nkup, kter jsou vhodnj ne ekn na posledn chvli. Vyberte si svj zjezd v klidu z t nejbohat nabdky naich letovisek a naeho nejlepho ubytovn a vyhnte se tak shonu a nervozit, kter Vs jist ekaj pr dn ped termnem zjezdu.

  DT BEZ NROKU NA LKOTuto variantu nabzme rodim s dtmi do 6 let. Jedn se o pokoj, kdy dt sp s rodii na posteli nebo na lehtku, kter si sami dovezou. To znamen, e dt plat pouze dopravu. V ppad, e je dt vtho vzrstu, doporuujeme zvit, zda nen vhodn doplatit si pro dt pevnou dtskou cenu. Pedejdete tak stsnnmu prostoru v pokoji, kter je uren pro ni poet osob. Tuto monost je mon erpat v ppad, e dt jede v doprovodu dvou pln platcch osob. Dt do 2 let bez nroku na sluby plat vdy jen 1 000,-.

  b)

  a)

  c)

  z ceny Hellasa dal slevy pro dti pi platb do

  23. 12. 2009

  z ceny Hellasa dal slevypro dti piplatb do

  31. 01. 2010

  z ceny Hellas pi platb zjezdu do

  28.02. 2010

  z ceny Hellas pi platb zjezdu do

  31. 03. 2010

  z ceny Hellas a dal slevy pro dti pi platb

  od 15.11.2010do 23. 12. 2010

  Pi zakoupen autobusovho zjezdu do 28.2.2010. Nabdka se tk trasy z Ostravy.

  DTSK CENY

  Garance ceny

  RYCHLE ROZHODNUT

  slevy a20%

  20% 10% 8% 5% 20%a aaa

  SLEVY

  !SVOZY ZDARMA

  15pobyt zd

  armadti do -t

  i let

 • dRKy A bOnUSy

  C K H E L L A S T O U R s . r . o . I 5

  ECK FONETICK SLOVNEK - obdr kad rodina, kter si objedn zjezd do 31.3.2010

  STLM KLIENTM - SLEVA 300,- K pro klienta, kter s nmi ji 1 3 x cestoval- SLEVA 500,- K pro klienta, kter s nmi vce ne 3 x cestoval

  500,- ksleva a

  CENA HELLASPi zvolen tto varianty obdrte za velice vhodnou cenu ubytovn z na nabdky nebo minimln ve stejn kvalit a typu v jeho okol. Msto a nzev se dozvte v den odjezdu, nebo na mst u delegta.

  - NOVOMANELM - JUNIORM do 21 let

  - SENIORM od 60 let - INVALIDM

  Nemte prv k dispozici potebnou hotovost k nkupu zjezdu? NEVAD !!!

  Zarezervujte si zjezd za pouhch 500,- / os.!Nebudete mt sice monost uplatnit dnou z nmi nabzench slev a cenovch vhod, ale zajistte si Vmi vysnnou dovolenou, kter by mohla bt pozdjivyprodna.

  Rezervace mete provdt do 31.3.2010. Zjezd mete uhradit jednouplatbou nebo ve spltkch, ale tak, aby byla jeho celkov cena uhrazena nejpozdji 45 dn ped odjezdem.

  DREK

  BONUS

  SLEVY 500,- K

  ZVHODNNREZERVACE ZA 500,- K/os.

  20% z www.hellastour.cz Provedete-li rezervaci prostednictvm naich webovch strnek, zskteSLEVU 3 % z katalogovch cen. Zjezd mete rezervovat pmo v CENKUkonkrtnho zjezdu, nebo v sekci REZERVACE. Ihned po obdren rezervaceVs budeme kontaktovat.

  Jete na zjezd do ecka