CMC Online

  • Published on
    14-Nov-2015

  • View
    7

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

cmc online

Transcript

OSOBNO

Osobne (nesocijalne) aktivnosti putem interneta pod utjecajem su razliitih initelja: znanja i vjetina iz uporabe raunala, motivacije za uporabu interneta, potreba koje mogu biti ispunjene on-line, problematinih oblika ponaanja povezanih s uporabom interneta, kao i oblikovanja osobnog identiteta na internetu.

OSOBNO - Pismenost 1/4

On-line komunikacija pod utjecajem je razine znanja i vjetine u uporabi raunalate suvremene informacijske i komunikacijske tehnologije (engl. information and communication technology - ICT). Ukoliko itate ovaj tekst, vrlo vjerojatno imate barem osnovne vjetine vezane uz raunalnu pismenost tebarem minimalno znanje o internetu i ICT-u. U svakom sluaju, mogli biste imati korist od upoznavanja pojmova kao to su raunalna i informacijska pismenost jer vea strunost iz tog podruja moe imati pozitivan utjecaj na vae on-line aktivnosti i komunikaciju.

Raunalna pismenost je popularan pojam koji oznauje sposobnost djelotvornog koritenja raunala (tj. ICT-a) za privatne i profesionalne potrebe, a povezana je s kompetencijom iz nekoliko podruja:- poznavanje informatike terminologije i znanje o raunalima;- sposobnost rukovanja raunalima (tipkovnica, mi, operacijski sustav);- koritenje programa za obradu teksta, tablinih kalkulatora itd.;- uporaba web preglednika (npr. MS Explorer), elektronike pote i sl.;- vjetine programiranja raunala u jednom ili vie programskih jezika.

OSOBNO - Pismenost 2/4

HYPERLINK "http://cmc.foi.hr/hr/SELF/Literacy_3.html"

Pojam raunalna pismenost mogue je proiriti tako da ukljuuje djelotvorno koritenje interneta i prilagodbu specifinim on-line okruenjima, tj. tako da oznaauje i sljedee specifine elemente:- iskustvo i pozitivne stavove o koritenju on-line tehnologije i resursa;- kompetenciju u traenju informacija koje su dostupne pomou interneta;- sposobnost distribuiranja (diseminacije) informacija koritenjem interneta;- mogunost da se ispune osobne potrebe koristei internetsku tehnologiju i resurse;- sposobnost za produktivno djelovanje (obrazovanje, posao) koristei internet.

Informacijska pismenost iri je pojam od raunalne pismenosti, a kad se misli na internet kao izvor informacija, informacijski pismena osobaima mogunost (sposobna je)uiniti sljedee:- identificirati mogue izvore informacija na webu iliu on-line bazama podataka;- oblikovati djelotvorne strategije pretraivanja za pronalaenje potrebnih on-line resursa;- procijeniti vrijednost i tonost informacija koje su prikupljene putem interneta;- organizirati i koristiti on-line informacije za razliite praktine potrebe;- rjeavati probleme i odluivati na temelju cjelovitih i tonih on-line informacija.

OSOBNO - Pismenost 3/4

HYPERLINK "http://cmc.foi.hr/hr/SELF/Literacy_4.html"

Pismenost u on-line komunikaciji povezana je s poznavanjem i uporabom internetskih komunikacijskih tehnologija:- pregledavanje weba, elektronika pota i prijenos datoteka (engl. file transfer).- distribucijske/mailing liste, diskusijske skupinei forumi na webu, priaonice (chatrooms) itd.- istovremene poruke (npr. IRC, ICQ, Yahoo messenger, AOL messenger);- videokonferencije (MS NetMeeting) i emitiranje na webu (webcasting);- internetska telefonijaili audiokonferencije preko interneta.

Mrena kompetencija (engl. network competency)pojam je koji oznauje sposobnost svrhovitog koritenja internetske tehnologije i resursa, a povezan je sa sljedeim elementima:- sposobnost za uporabu ICT-a za komunikaciju (npr. elektronikom potom, istovremenim porukama, videokonferencijama itd.);- svjesnost koje su informacije dostupne on-line, kako su strukturirane te moguem nainupristupa;- efikasnost u koritenju pretraivaa interneta (npr. Google), direktorija na webu (npr. Yahoo! Directory), web portala, on-line enciklopedija (npr. Infoplease) i on-line baza podataka;- evaluacija relevantnosti, novosti, cjelovitosti i tonosti on-line informacija uz filtriranja irelevantnih podataka;- uinkovitost i prikladnost u koritenju raunalom posredovane komunikacije;- kompetencija u uporabi on-line servisa za kupce/klijentekao to su narudbe i plaanje proizvoda i usluga, kuno bankarstvo itd.

OSOBNO - Pismenost 4/4

Kako poveati osobnu razinu raunalne pismenosti? Provodite vie vremena u aktivnostima kod kojih koristite raunala i internet. Druite se i suraujte s ekspertima za raunala i internetili siskusnijim korisnicima te uite od njih uvijek kad je to mogue. itajte asopise o raunalima i internetu. Paljivo prouavajte upute za razliite raunalne tehnologije i servise.Isprobavajte i eksperimentirajte najnovijim tehnologijama i servisima koji su zasnovani na internetu.Pohaajte odgovarajue obrazovne predmete ili teajeve. Uzmite instrukcije iz rada s raunalima i internetom. Koristite on-line obrazovanje (engl. e-learning).

U pravilu, on-line komunikacija je ea, djelotvornija i prikladnija kod osoba koje imaju odgovarajuu raunalnu pismenost. Postanite znalaki korisnik interneta! Razvijte sloenije informacijske i komunikacijske kompetencije te steknite to vie iskustva s razliitim internetskim tehnologijama i iskoristite inovativne mogunosti internetskih aplikacija.

Pomou kviza ispitajte koliko znate o raunalnoj i informacijskoj pismenosti! Upotrijebite upitnik da procijenite svoje raunalne i informacijske vjetine! Prema potrebi, isprobajte vjebe za unapreenje osobne raunalne i informacijske pismenosti. Prouite dodatne izvore iz ovog podruja na internetu i u strunoj literaturi!

OSOBNO - Kiberfobija 1/4

Mnoge osobe suoavaju se sa strahom od raunala ili kiberfobijom (engl. cyberphobia). Slian, ali mnogo iri pojam je tehnofobija,a on oznauje nelagodu, anksioznost i strah koji je povezan s uporabom razliitih tehnolokih sredstava. Premda je tehnofobija prisutna kod mnogih osoba, najee se ne radi o nekom obliku mentalne bolesti. Naime, uobiajeni uzroci tehnofobije su pomanjkanje vjetina ili iskustva u koritenju nekog tehnolokog ureaja ili medija. Treba imati u vidu da jepojava straha, strepnje inelagode mogua i kod koritenja interneta, to smanjuje kompetencijupojedinca koji ga trebakoristiti.

Problem (ne)prihvaanja tehnologije jo je jedan mogui uzrok tehnofobije. Dok se neki pojedinci ne mogu prilagoditinovim tehnologijama, drugi teko mogu zamisliti svoj ivot bez najnovijih tehnolokih ureaja. Strah od raunala ili kiberfobija oituje se kao osjeaj anksioznosti u vezi s koritenjem raunala, kao i zbog potrebe svladavanja rada s raunalom. Posljedice kiberfobije mogu biti iracionalan strah, osjeaj odbojnosti prema raunalima, nervoza i panika prije ili tijekom uporabe raunala, strah od neuspjeha, ukoenost kad treba napraviti neku novu aktivnost na raunalu, zabrinutost zbog dojmova drugih osoba itd.

OSOBNO - Kiberfobija 2/4

HYPERLINK "http://cmc.foi.hr/hr/SELF/Technophobia_3.html"

Raunalni stres (engl. computer stress)jo je jedan mogui uzrok kiberfobije. Rad s raunalima ponekad izaziva osjeaj frustracije i nezadovoljstva, a uzrokuju ga i sami korisnici raunala, kao npr. u sljedeim sluajevima:

- gubitak podataka jer se nije napravila sigurnosna kopija (engl. backup);

- teta od virusa na nezatienim raunalima; - uporaba jeftinih, ali nesigurnih ili nepouzdanih rjeenja; - pomanjkanje treninga, nedostatno prouavanje prirunika; - perfekcionizam ili prevelika oekivanja od tehnologije.

Raunalna anksioznost i frustracija mogu se pojaviti i kod iskusnih korisnika kad su njihova raunala izloena tehnikim problemima. Treba imati u vidu da veina korisnika raunala ima tehnike zastoje ili probleme (hardver i/ili softver) u prvoj godini nakon kupnje raunala. Takoer, oko 50% korisnika raunala ima probleme u konfiguriranju raunalnog sustava i postizanje stabilnosti u radu. Anksioznost izazivaju i nepotpune ili teko razumljive upute za rad s raunalom. S druge strane, korisnici interneta susreu se s problematinim internetskim vezama, sporim uitavanjem te s prekinutim poveznicama (linkovima) na webu. Zanimljivo je da vie od 50% korisnika vie na raunalo ili govore pogrdne izraze raunalu, a ak jedna etvrtinaje fiziki udarila raunalo.

OSOBNO - Kiberfobija 3/4

HYPERLINK "http://cmc.foi.hr/hr/SELF/Technophobia_4.html"

Strah od interneta ili internetska fobija jo uvijek nije rairen pojam, premda su neki strahovi od tehnologije povezani i s internetom. Ova vrsta straha najvie se odnosi na privatnost i sigurnost korisnika interneta. Privatnost korisnika interneta ugroena je zbog mogunosti da neka trea strana prikuplja podatke o korisniku interneta pomou tzv. kolaia (engl. cookies) ili pijunskih softvera (engl. spyware), a njegovu je komunikaciju putem interneta takoer mogue presretati i nadzirati na lokalnoj, regionalnoj ili globalnoj raunalnoj mrei. Sigurnost korisnika povezana je s naruavanjem povjerljivosti podataka ili gubitkom podataka zbog raunalnih virusa ili drugih tetnih programa (tzv. crva, trojanaca i sl.).

Kiberfobija i strah od interneta negativno utjeu na motivaciju za koritenje interneta i on-line komunikaciju. Meutim, uzroci i "terapija" kiberfobije nisu isti za razliite vrste korisnika.- Poetnicima nedostaju temeljna znanja ili vjetine te obino imaju najvie koristi od vie treninga i iskustva u radu s raunalima.- Uplaeni korisnici raunala i interneta svoje e problemenajvjerojatnije rijeiti veim iskustvom i boljim vjetinama, manje zahtjevnim zadacima i oekivanjima u vezi s uporabom raunala/interneta, kao i uporabom tehnika oputanja, pozitivnim miljenjem ili nekom vrstom racionalno-emocionalne terapije.- Nepovjerljivi i skeptici trebali bi imati u vidu da aktivnostima na internetu mogu ispuniti mnoge svoje potrebe (npr. pristup poslovnim i zdravstvenim informacijama, bolji kontakti s drugima i sl). Vea svijest o osobnim negativnim stavovima uz dodatni trening u koritenju raunala i interneta mogu rezultirati veim zadovoljstvom i uspjehom u on-line aktivnostima.