CN Tip Glue Tipragasztó

  • Published on
    12-Aug-2015

  • View
    104

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Elite Cosmetix Kft.BIZTONSGI ADATLAPAz Eurpai Parlament s a Tancs 1907/2006/EK rendelete alapjn Kiads idpontja: 2006.08.28. 1 Fellvizsglat dtuma: 2009.06.12.

AZ ANYAG/KSZTMNY S A VLLALKOZS AZONOSTSA:

Az anyag vagy ksztmny azonostsa: CRYSTAL NAILS Tip Glue Ajnlott alkalmazsi cl: kozmetikai termk, tip ragaszt A vllalat/vllalkozs azonostsa: Forgalmazza: Elite Cosmetix Kft. 1085 Budapest Jzsef krt. 44. tel.: 461 0144 fax: 461 0145 Srgssgi esetben hvhat telefonszm: Elite Cosmetix Kft. 06-1/461 0144 (munkaidben) Egszsggyi Toxikolgiai Tjkoztat Szolglat 1096 Budapest Nagyvrad tr 2. 06-80/201199 (jjel-nappal hvhat) 2 A VESZLYEK AZONOSTSA:

A ksztmny osztlybasorols szerint veszlyes minsts: irritatv. Az ksztmny emberre vonatkoz veszlyei: Szem- s brizgat hats, izgatja a lgutakat. Ksztmny krnyezetre vonatkoz veszlyei: 3 AZ ALKOTRSZEKRE VONATKOZ SSZETTEL/INFORMCI:

Veszlyes sszetev:Kmiai nv Etil -2cianoakrilt CAS szm 7085-85-0 EU szm 230-391-5 Osztlyozs Xi R: 36/37/38 R-szm m% > 90

4

ELSSEGLYNYJTSI INTZKEDSEK:

ltalnos: A srlt szemlyt eltvoltani a veszlyeztetett krnyezetbl. A szennyezdtt, tnedvesedett ruhadarabokat azonnal el kell tvoltani.

ntudatlan, vagy grcss llapotban lv srltnek ne adjunk be semmit szjon t. Belgzs esetn: A srltet friss levegre kell vinni s nyugalomba kell helyezni. Panasz esetn orvosi elltst kell ignybe venni. Brre jutva: Brprt, irritcit okozhat. A szennyezett ruhzatot el kell tvoltani. Vzzel le kell blteni, majd szappannal le kell mosni a brt. Panasz esetn orvoshoz kell fordulni. Ha a ragaszt a brre rszrad, akkor pl. aceton alap oldszerrel eltvolthat. De ez a szem krnykn TILOS! Szembejuts esetn: Folykony ragaszt szembejutsa esetn knnycsorgst, szr fjdalmas rzst, vrssget, duzzanatot okozhat. bltsk ki az als szemhjat lehzva, nyitott llapotban a szemet azonnal, legalbb 15 percig b foly vzzel! Brmilyen oldszert hasznlni TILOS! Orvosi elltst kell ignybe venni. Szraz ragasztdarab szembejutsa a szem irritcijt okozhatja. Eltvoltsra orvosi elltst kell ignybe venni. Lenyels esetn: A szjat ki kell blteni. Egy-kt pohr vizet kell itatni. TILOS hnytatni! Orvosi elltst kell ignybe venni! 5 TZVDELMI INTZKEDSEK:

Megfelel tzolt kszlk: por, hab, szn-dioxid, vzsugr. Biztonsgi okok miatt nem hasznlhat tzolt kszlk: Veszlyes bomlstermkek: Az anyag bomlik hevtsre vagy getsre, mrgez s izgat fstket/gzokat fejlesztve, belertve nitrognoxidokat s cianidokat. Klnleges expozcis veszlyek: Tz esetn a tartlyokat vzpermettel kell hteni. A tzoltk klnleges vdfelszerelsre vonatkoz elrsok: a hatlyos tzvdelmi elrsoknak megfelelen. A tz nagysgtl fggen vdruha s krnyezeti levegtl fggetlen lgzsvd viselse. 6 INTZKEDSEK VLETLENSZER KRNYEZETBE ENGEDS ESETN:

Szemlyi vintzkedsek: Illetktelen szemlyeket el kell tvoltani a helysznrl. A brrel, szemmel s ruhzattal val rintkezst, a szer belgzst, valamint lenyels el kell kerlni. Vdintzkedseket ld. a 7. s a 8. pontokban is. Krnyezetvdelmi vintzkedsek: Oldal: 2 / 7

Kimls esetn gondoskodni kell arrl, hogy a termk ne kerljn a csatornahlzatba, vzgyjtkbe folykba, talajvzbe s a talajba. Nagyobb mennyisg kimlse esetn az illetkeshatsgokat rtesteni kell.

A szennyezs mentests mdszerei: A veszlyeztetett terletet ki kell rteni! Szellztets. Minden gyjt forrst el kell tvoltani. Nagy mennyisg szabadba jutsa esetn a termk nagyobb rszt vissza kell gyjteni, a tbbit felitatni folyadkmegkt abszorbenssel, pl. homok, fld, vagy ms inert abszorbens. Az sszegyjttt anyagot felcmkzett gyjttartlyokba kell tenni a ksbbi rtalmatlantsig. A szennyezett terletet bsges vzzel kell megtiszttani 7 KEZELS S TROLS:

Kezels: Tartsa tvol htl, gyjtforrstl, lngtl, s ms robbanforrstl. Kerlje a szemmel, brrel s ruhval val rintkezst! Kerlje a gzk bellegzst! Hasznlja megfelel szellzs mellet. Hasznlat utn, tkezs, ivs, dohnyzs eltt alapos kzmoss szksges. Ne hasznljuk ers savakkal, vagy ms termkekkel egyszerre. Trols: A termket hvs, napfnytl vdett helyen kell trolni. Csak eredeti, zrt csomagolsban troljuk. Klnleges felhasznls(ok): Ne hasznljuk ers savakkal, vagy bzisokkal egyszerre. 8 AZ EXPOZCI ELLENRZSE/EGYNI VDELEM:

Expozcis hatrrtkek: A ksztmny a munkahelyek kmiai biztonsgrl szl 25/2000 (IX.30.) EM-SzCsM egyttes rendeletben munkahelyi expozcis hatrrtkkel s/vagy biolgiai expozcis hatrrtkkel szablyozott sszetevt nem tartalmaz. Az expozci ellenrzse: A munkahelyek kmiai biztonsgrl szl 25/2000.(IX.30) EM-SzCsM egyttes rendelet 7. (6) bekezdse rtelmben a hatrrtkkel nem szablyozott veszlyes anyag esetben a munkltat kteles a tudomnyos, technikai sznvonal szerint elvrhat legkisebb szintre cskkenteni az expozci mrtkt, amely szinten a tudomny mindenkori llsa szerint a veszlyes anyagnak nincs egszsgkrost hatsa. 1. Foglalkozsi expozci ellenrzse: A munkavgzs sorn megfelel krltekints szksges a ksztmny ruhzatra, szembe, ill. brre jutsnak elkerlsre. Szoksos alkalmazsi felttelek mellett s megfelel szellzs mellett hasznlhat. Munkahelyi sznetek eltt s a munka befejezsekor mossunk kezet. Egyni vdfelszerels: Lgzsvdelem: ltalban nem szksges. Mindazonltal gzei s pora belgzst kerlni kell.

Oldal: 3 / 7

Kzvdelem: megfelel kmiailag ellenll vdkeszty (EN 374) hosszantart kzvetlen rintkezs esetre is, ami megfelel >480 perc penetrcis rtknek, pl. nitrilgumi (0,4 mm), kloroprngumi (0,5 mm). Beszennyezdtt kesztyt le kell mosni. Amennyiben a keszty kilyukadt, bels rsze beszennyezdtt, ill. a szennyezds nem tvolthat el, a kesztyt veszlyes hulladkknt kell kezelni. Szemvdelem: oldalvdvel elltott vdszemveg (EN 166). Brvdelem: megfelel vdruhzat viselse ajnlott (EN 463). 9 FIZIKAI S KMIAI TULAJDONSGOK:

ltalnos informcik:Megjelens: Szag: szntelen, ttetsz folyadk les, szrs szag

Az egszsgre, biztonsgra s krnyezetre vonatkoz lnyeges informcik:pH-rtk: Forrspont/forrsi hmrsklettartomny: Lobbanspont: Robbansveszlyes tulajdonsgok Oxidl tulajdonsgok: Gznyoms: Relatv srsg: Vzben val oldhatsg Megoszlsi hnyados (n-oktanol/vz): Viszkozits: Gzsrsg: Prolgsi sebessg: nem meghatrozhat 54-56 C 75 C nincs rendelkezsre ll adat nincs rendelkezsre ll adat 0,5 mm

1,05oldhatatlan nincs rendelkezsre ll adat nincs rendelkezsre ll adat nincs rendelkezsre ll adat nincs rendelkezsre ll adat

10 STABILITS S REAKCIKPESSG: Stabilits: rendeltetsszer hasznlata sorn stabil. Kerlend krlmnyek: magas hmrsklet, direkt UV fny. Kerlend anyagok: vz, alkoholok, aminok, ers savak. Veszlyes bomlstermkek: vzzel reakciba lphet. Az anyag gyorsan polimerizl. Az anyag bomlik hevtsre, vagy getsre mrgez s izgat fstket/gzokat fejlesztve, belertve nitrognoxidokat s cianidokat. 11 TOXIKOLGIAI INFORMCIK: Acut Oralis Toxicits: nincsenek rendelkezsre ll adatok Oldal: 4 / 7

Acut Dermalis Toxicits: Acut Belgzsi Toxicits: Sub-acut Toxicits: Szenzibilizls: Mutagenits: Reprodukcit krost hats: Karcinogn hats

nincsenek rendelkezsre ll adatok nincsenek rendelkezsre ll adatok nincsenek rendelkezsre ll adatok nincsenek rendelkezsre ll adatok nincsenek rendelkezsre ll adatok nincsenek rendelkezsre ll adatok nincsenek rendelkezsre ll adatok

Akut hats: A ksztmnnyel kapcsolatban nincsenek mrt adatok. A ksztmny olyan anyagokat tartalmaz, amelyek hosszantart s ismtelt rintkezs esetn csekly brsrlst (brpr, duzzanat) brirritcit okozhatnak. Szembejuts s a gzk nagyobb mennyisgben trtn belgzse esetn irritcis tneteket okozhat. Szub-krnikus hats: Nincsenek rendelkezsre ll mrt adatok. Korltozott szm llatksrlet alapjn a ksztmnynek nincs reprodukcit krost s rkkelt hatsa. 12 KOLGIAI INFORMCIK: kotoxikolgiai informcik:Acut toxicits halakra: Acut toxicits gerinctelenekre: Acut toxicits algkra:

nincsenek rendelkezsre ll adatok nincsenek rendelkezsre ll adatok nincsenek rendelkezsre ll adatok

Mobilits: nincsenek rendelkezsre ll adatok Perzisztencia s lebonthatsg: nincsenek rendelkezsre ll adatok Bioakkumulcis kpessg: nincsenek rendelkezsre ll adatok A PBT-rtkels eredmnyei: nincsenek rendelkezsre ll adatok Egyb kros hatsok: nincsenek rendelkezsre ll adatok A ksztmnyre vonatkozan mrt adatok nem llnak rendelkezsre. Tilos a ksztmnyt lvzbe, vzfolysokba s a talajba juttatni! 13 RTALMATLANTSI SZEMPONTOK: A ksztmny maradkainak kezelse s rtalmatlantsa a 98/2001. (VI.15) Korm. rendeletben s a 16/2001. (VII.18) KM rendeletben foglaltak szerint. EWC kd: 15 01 10* veszlyes anyagokat maradkknt tartalmaz, vagy azokkal szennyezett csomagolsi hulladkok. Oldal: 5 / 7

A ksztmnnyel szennyezett csomagolanyagot veszlyes hulladkknt kell kezelni, gyjteni s elszllttatni. 14 SZLLTSI INFORMCIK: Veszlyes ru szllts szempontjbl nem jellskteles ksztmny. Kzti/vasti (ADR/RID) besorols: Megfelel szllt nv: Azonostszm: Tengeri szennyez anyag: nem Klns rendelkezsek: Folyami/tengeri (ADN/IMDG) besorols: Megfelel szllt nv: Osztly vagy feloszts: Azonost szm: Lgi szllts ICAO/IATA besorols: Megfelel szllt nv: Osztly vagy feloszts: Azonost szm: 15 SZABLYOZSI INFORMCIK: A 67/548/EGK s a 1999/45/EK irnyelvnek megfelelen a cmkn szerepl egszsgre, biztonsgra s a krnyezetre vonatkoz informcik: A termk megnevezse: Crystal Nails Tip Glue Veszlyes sszetev: Etil -2- cianoakrilt

Xi-irritatv R 36/37/38 S2 S23 S 26 S 24/25 Szem- s brizgat hats, izgatja a lgutakat. Gyermekek kezbe nem kerlhet A keletkez fstt nem szabad bellegezni Ha szembe jut, b vzzel azonnal ki kell mosni s orvoshoz kell fordulni Kerlni kell a brrel val rintkezst s a szembejutst Cianoakrilt. Veszlyes Nhny msodperc alatt a brre s a szembe ragad. Gyermekektl elzrva tartand.

Oldal: 6 / 7

Korltozsok: a ksztmnyre s sszetevire korltozsok nincsenek rvnyben. Vonatkoz nemzeti jogszablyok jegyzke: A trvnyeket s rendeleteket a mindenkori mdostsokkal kell alkalmazni. 1993. vi XCIII. trvny a munkavdelemrl 2000. vi XLIII. 2000. vi XXV. 98/2001. (VI.15) 44/2000. (XII.27.) trvny a hulladkgazdlkodsrl trvny a kmiai biztonsgrl Korm. rendelet a veszlyes hulladkkal kapcsolatos tevkenysgek vgzsnek feltteleirl EM rendelet a veszlyes anyagokkal s veszlyes ksztmnyekkel kapcsolatos egyes eljrsok, illetve tevkenysgek rszletes szablyairl. BM rendelet az Orszgos Tzvdelmi Szablyzat kiadsrl EM SZCsM egyttes rendelet a munkahelyek kmiai biztonsgrl KM rendelet a hulladkok jegyzkrl KM EM egyttes rendelet a vegyi anyagok kockzatnak becslsrl. EM rendelet az Eurpai Uniban osztlyozott veszlyes anyagok jegyzkrl.

35/1996. (XII.29.) 25/2000. (IX.30.) 16/2001. (VII.18.) 12/2001. (V.4.) 3/2006. (I.26.)

16 EGYB INFORMCIK: Vonatkoz R mondatok teljes jegyzke: R 36/37/38 Szem- s brizgat hats, izgatja a lgutakat.

A gyrt ltal javasolt felhasznlsi korltozsok: A termk szakipari felhasznlsra kszlt. A termk szakszer felhasznlsa rdekben krjk, olvassa el a rszletes felhasznlsi tmutatt is. Jelen adatlap a 2006. 08. 28-n kiadott magyar nyelv biztonsgi adatlapot felhasznlva, a jelenleg rvnyes 1907/2006/EK szablyozsnak megfelelen kszlt. A 2006. 08. 28-n kiadott magyar nyelv biztonsgi adatlap fellvizsglata sorn vltoztatott pontok: 1-16. A biztonsgi adatlap a termkre vonatkoz felhasznlsi tmutatst nem helyettesti, termktanstsra (minsgtanstsra), megfelelsg igazolsra nem hasznlhat.

Oldal: 7 / 7

Recommended

View more >