CN Tip Glue Tipragasztó

  • Published on
    12-Aug-2015

  • View
    104

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>Elite Cosmetix Kft.BIZTONSGI ADATLAPAz Eurpai Parlament s a Tancs 1907/2006/EK rendelete alapjn Kiads idpontja: 2006.08.28. 1 Fellvizsglat dtuma: 2009.06.12.</p> <p>AZ ANYAG/KSZTMNY S A VLLALKOZS AZONOSTSA:</p> <p>Az anyag vagy ksztmny azonostsa: CRYSTAL NAILS Tip Glue Ajnlott alkalmazsi cl: kozmetikai termk, tip ragaszt A vllalat/vllalkozs azonostsa: Forgalmazza: Elite Cosmetix Kft. 1085 Budapest Jzsef krt. 44. tel.: 461 0144 fax: 461 0145 Srgssgi esetben hvhat telefonszm: Elite Cosmetix Kft. 06-1/461 0144 (munkaidben) Egszsggyi Toxikolgiai Tjkoztat Szolglat 1096 Budapest Nagyvrad tr 2. 06-80/201199 (jjel-nappal hvhat) 2 A VESZLYEK AZONOSTSA:</p> <p>A ksztmny osztlybasorols szerint veszlyes minsts: irritatv. Az ksztmny emberre vonatkoz veszlyei: Szem- s brizgat hats, izgatja a lgutakat. Ksztmny krnyezetre vonatkoz veszlyei: 3 AZ ALKOTRSZEKRE VONATKOZ SSZETTEL/INFORMCI:</p> <p>Veszlyes sszetev:Kmiai nv Etil -2cianoakrilt CAS szm 7085-85-0 EU szm 230-391-5 Osztlyozs Xi R: 36/37/38 R-szm m% &gt; 90</p> <p>4</p> <p>ELSSEGLYNYJTSI INTZKEDSEK:</p> <p>ltalnos: A srlt szemlyt eltvoltani a veszlyeztetett krnyezetbl. A szennyezdtt, tnedvesedett ruhadarabokat azonnal el kell tvoltani.</p> <p>ntudatlan, vagy grcss llapotban lv srltnek ne adjunk be semmit szjon t. Belgzs esetn: A srltet friss levegre kell vinni s nyugalomba kell helyezni. Panasz esetn orvosi elltst kell ignybe venni. Brre jutva: Brprt, irritcit okozhat. A szennyezett ruhzatot el kell tvoltani. Vzzel le kell blteni, majd szappannal le kell mosni a brt. Panasz esetn orvoshoz kell fordulni. Ha a ragaszt a brre rszrad, akkor pl. aceton alap oldszerrel eltvolthat. De ez a szem krnykn TILOS! Szembejuts esetn: Folykony ragaszt szembejutsa esetn knnycsorgst, szr fjdalmas rzst, vrssget, duzzanatot okozhat. bltsk ki az als szemhjat lehzva, nyitott llapotban a szemet azonnal, legalbb 15 percig b foly vzzel! Brmilyen oldszert hasznlni TILOS! Orvosi elltst kell ignybe venni. Szraz ragasztdarab szembejutsa a szem irritcijt okozhatja. Eltvoltsra orvosi elltst kell ignybe venni. Lenyels esetn: A szjat ki kell blteni. Egy-kt pohr vizet kell itatni. TILOS hnytatni! Orvosi elltst kell ignybe venni! 5 TZVDELMI INTZKEDSEK:</p> <p>Megfelel tzolt kszlk: por, hab, szn-dioxid, vzsugr. Biztonsgi okok miatt nem hasznlhat tzolt kszlk: Veszlyes bomlstermkek: Az anyag bomlik hevtsre vagy getsre, mrgez s izgat fstket/gzokat fejlesztve, belertve nitrognoxidokat s cianidokat. Klnleges expozcis veszlyek: Tz esetn a tartlyokat vzpermettel kell hteni. A tzoltk klnleges vdfelszerelsre vonatkoz elrsok: a hatlyos tzvdelmi elrsoknak megfelelen. A tz nagysgtl fggen vdruha s krnyezeti levegtl fggetlen lgzsvd viselse. 6 INTZKEDSEK VLETLENSZER KRNYEZETBE ENGEDS ESETN:</p> <p>Szemlyi vintzkedsek: Illetktelen szemlyeket el kell tvoltani a helysznrl. A brrel, szemmel s ruhzattal val rintkezst, a szer belgzst, valamint lenyels el kell kerlni. Vdintzkedseket ld. a 7. s a 8. pontokban is. Krnyezetvdelmi vintzkedsek: Oldal: 2 / 7</p> <p>Kimls esetn gondoskodni kell arrl, hogy a termk ne kerljn a csatornahlzatba, vzgyjtkbe folykba, talajvzbe s a talajba. Nagyobb mennyisg kimlse esetn az illetkeshatsgokat rtesteni kell.</p> <p>A szennyezs mentests mdszerei: A veszlyeztetett terletet ki kell rteni! Szellztets. Minden gyjt forrst el kell tvoltani. Nagy mennyisg szabadba jutsa esetn a termk nagyobb rszt vissza kell gyjteni, a tbbit felitatni folyadkmegkt abszorbenssel, pl. homok, fld, vagy ms inert abszorbens. Az sszegyjttt anyagot felcmkzett gyjttartlyokba kell tenni a ksbbi rtalmatlantsig. A szennyezett terletet bsges vzzel kell megtiszttani 7 KEZELS S TROLS:</p> <p>Kezels: Tartsa tvol htl, gyjtforrstl, lngtl, s ms robbanforrstl. Kerlje a szemmel, brrel s ruhval val rintkezst! Kerlje a gzk bellegzst! Hasznlja megfelel szellzs mellet. Hasznlat utn, tkezs, ivs, dohnyzs eltt alapos kzmoss szksges. Ne hasznljuk ers savakkal, vagy ms termkekkel egyszerre. Trols: A termket hvs, napfnytl vdett helyen kell trolni. Csak eredeti, zrt csomagolsban troljuk. Klnleges felhasznls(ok): Ne hasznljuk ers savakkal, vagy bzisokkal egyszerre. 8 AZ EXPOZCI ELLENRZSE/EGYNI VDELEM:</p> <p>Expozcis hatrrtkek: A ksztmny a munkahelyek kmiai biztonsgrl szl 25/2000 (IX.30.) EM-SzCsM egyttes rendeletben munkahelyi expozcis hatrrtkkel s/vagy biolgiai expozcis hatrrtkkel szablyozott sszetevt nem tartalmaz. Az expozci ellenrzse: A munkahelyek kmiai biztonsgrl szl 25/2000.(IX.30) EM-SzCsM egyttes rendelet 7. (6) bekezdse rtelmben a hatrrtkkel nem szablyozott veszlyes anyag esetben a munkltat kteles a tudomnyos, technikai sznvonal szerint elvrhat legkisebb szintre cskkenteni az expozci mrtkt, amely szinten a tudomny mindenkori llsa szerint a veszlyes anyagnak nincs egszsgkrost hatsa. 1. Foglalkozsi expozci ellenrzse: A munkavgzs sorn megfelel krltekints szksges a ksztmny ruhzatra, szembe, ill. brre jutsnak elkerlsre. Szoksos alkalmazsi felttelek mellett s megfelel szellzs mellett hasznlhat. Munkahelyi sznetek eltt s a munka befejezsekor mossunk kezet. Egyni vdfelszerels: Lgzsvdelem: ltalban nem szksges. Mindazonltal gzei s pora belgzst kerlni kell.</p> <p>Oldal: 3 / 7</p> <p>Kzvdelem: megfelel kmiailag ellenll vdkeszty (EN 374) hosszantart kzvetlen rintkezs esetre is, ami megfelel &gt;480 perc penetrcis rtknek, pl. nitrilgumi (0,4 mm), kloroprngumi (0,5 mm). Beszennyezdtt kesztyt le kell mosni. Amennyiben a keszty kilyukadt, bels rsze beszennyezdtt, ill. a szennyezds nem tvolthat el, a kesztyt veszlyes hulladkknt kell kezelni. Szemvdelem: oldalvdvel elltott vdszemveg (EN 166). Brvdelem: megfelel vdruhzat viselse ajnlott (EN 463). 9 FIZIKAI S KMIAI TULAJDONSGOK:</p> <p>ltalnos informcik:Megjelens: Szag: szntelen, ttetsz folyadk les, szrs szag</p> <p>Az egszsgre, biztonsgra s krnyezetre vonatkoz lnyeges informcik:pH-rtk: Forrspont/forrsi hmrsklettartomny: Lobbanspont: Robbansveszlyes tulajdonsgok Oxidl tulajdonsgok: Gznyoms: Relatv srsg: Vzben val oldhatsg Megoszlsi hnyados (n-oktanol/vz): Viszkozits: Gzsrsg: Prolgsi sebessg: nem meghatrozhat 54-56 C 75 C nincs rendelkezsre ll adat nincs rendelkezsre ll adat 0,5 mm</p> <p>1,05oldhatatlan nincs rendelkezsre ll adat nincs rendelkezsre ll adat nincs rendelkezsre ll adat nincs rendelkezsre ll adat</p> <p>10 STABILITS S REAKCIKPESSG: Stabilits: rendeltetsszer hasznlata sorn stabil. Kerlend krlmnyek: magas hmrsklet, direkt UV fny. Kerlend anyagok: vz, alkoholok, aminok, ers savak. Veszlyes bomlstermkek: vzzel reakciba lphet. Az anyag gyorsan polimerizl. Az anyag bomlik hevtsre, vagy getsre mrgez s izgat fstket/gzokat fejlesztve, belertve nitrognoxidokat s cianidokat. 11 TOXIKOLGIAI INFORMCIK: Acut Oralis Toxicits: nincsenek rendelkezsre ll adatok Oldal: 4 / 7</p> <p>Acut Dermalis Toxicits: Acut Belgzsi Toxicits: Sub-acut Toxicits: Szenzibilizls: Mutagenits: Reprodukcit krost hats: Karcinogn hats</p> <p>nincsenek rendelkezsre ll adatok nincsenek rendelkezsre ll adatok nincsenek rendelkezsre ll adatok nincsenek rendelkezsre ll adatok nincsenek rendelkezsre ll adatok nincsenek rendelkezsre ll adatok nincsenek rendelkezsre ll adatok</p> <p>Akut hats: A ksztmnnyel kapcsolatban nincsenek mrt adatok. A ksztmny olyan anyagokat tartalmaz, amelyek hosszantart s ismtelt rintkezs esetn csekly brsrlst (brpr, duzzanat) brirritcit okozhatnak. Szembejuts s a gzk nagyobb mennyisgben trtn belgzse esetn irritcis tneteket okozhat. Szub-krnikus hats: Nincsenek rendelkezsre ll mrt adatok. Korltozott szm llatksrlet alapjn a ksztmnynek nincs reprodukcit krost s rkkelt hatsa. 12 KOLGIAI INFORMCIK: kotoxikolgiai informcik:Acut toxicits halakra: Acut toxicits gerinctelenekre: Acut toxicits algkra:</p> <p>nincsenek rendelkezsre ll adatok nincsenek rendelkezsre ll adatok nincsenek rendelkezsre ll adatok</p> <p>Mobilits: nincsenek rendelkezsre ll adatok Perzisztencia s lebonthatsg: nincsenek rendelkezsre ll adatok Bioakkumulcis kpessg: nincsenek rendelkezsre ll adatok A PBT-rtkels eredmnyei: nincsenek rendelkezsre ll adatok Egyb kros hatsok: nincsenek rendelkezsre ll adatok A ksztmnyre vonatkozan mrt adatok nem llnak rendelkezsre. Tilos a ksztmnyt lvzbe, vzfolysokba s a talajba juttatni! 13 RTALMATLANTSI SZEMPONTOK: A ksztmny maradkainak kezelse s rtalmatlantsa a 98/2001. (VI.15) Korm. rendeletben s a 16/2001. (VII.18) KM rendeletben foglaltak szerint. EWC kd: 15 01 10* veszlyes anyagokat maradkknt tartalmaz, vagy azokkal szennyezett csomagolsi hulladkok. Oldal: 5 / 7</p> <p>A ksztmnnyel szennyezett csomagolanyagot veszlyes hulladkknt kell kezelni, gyjteni s elszllttatni. 14 SZLLTSI INFORMCIK: Veszlyes ru szllts szempontjbl nem jellskteles ksztmny. Kzti/vasti (ADR/RID) besorols: Megfelel szllt nv: Azonostszm: Tengeri szennyez anyag: nem Klns rendelkezsek: Folyami/tengeri (ADN/IMDG) besorols: Megfelel szllt nv: Osztly vagy feloszts: Azonost szm: Lgi szllts ICAO/IATA besorols: Megfelel szllt nv: Osztly vagy feloszts: Azonost szm: 15 SZABLYOZSI INFORMCIK: A 67/548/EGK s a 1999/45/EK irnyelvnek megfelelen a cmkn szerepl egszsgre, biztonsgra s a krnyezetre vonatkoz informcik: A termk megnevezse: Crystal Nails Tip Glue Veszlyes sszetev: Etil -2- cianoakrilt</p> <p>Xi-irritatv R 36/37/38 S2 S23 S 26 S 24/25 Szem- s brizgat hats, izgatja a lgutakat. Gyermekek kezbe nem kerlhet A keletkez fstt nem szabad bellegezni Ha szembe jut, b vzzel azonnal ki kell mosni s orvoshoz kell fordulni Kerlni kell a brrel val rintkezst s a szembejutst Cianoakrilt. Veszlyes Nhny msodperc alatt a brre s a szembe ragad. Gyermekektl elzrva tartand.</p> <p>Oldal: 6 / 7</p> <p>Korltozsok: a ksztmnyre s sszetevire korltozsok nincsenek rvnyben. Vonatkoz nemzeti jogszablyok jegyzke: A trvnyeket s rendeleteket a mindenkori mdostsokkal kell alkalmazni. 1993. vi XCIII. trvny a munkavdelemrl 2000. vi XLIII. 2000. vi XXV. 98/2001. (VI.15) 44/2000. (XII.27.) trvny a hulladkgazdlkodsrl trvny a kmiai biztonsgrl Korm. rendelet a veszlyes hulladkkal kapcsolatos tevkenysgek vgzsnek feltteleirl EM rendelet a veszlyes anyagokkal s veszlyes ksztmnyekkel kapcsolatos egyes eljrsok, illetve tevkenysgek rszletes szablyairl. BM rendelet az Orszgos Tzvdelmi Szablyzat kiadsrl EM SZCsM egyttes rendelet a munkahelyek kmiai biztonsgrl KM rendelet a hulladkok jegyzkrl KM EM egyttes rendelet a vegyi anyagok kockzatnak becslsrl. EM rendelet az Eurpai Uniban osztlyozott veszlyes anyagok jegyzkrl.</p> <p>35/1996. (XII.29.) 25/2000. (IX.30.) 16/2001. (VII.18.) 12/2001. (V.4.) 3/2006. (I.26.)</p> <p>16 EGYB INFORMCIK: Vonatkoz R mondatok teljes jegyzke: R 36/37/38 Szem- s brizgat hats, izgatja a lgutakat.</p> <p>A gyrt ltal javasolt felhasznlsi korltozsok: A termk szakipari felhasznlsra kszlt. A termk szakszer felhasznlsa rdekben krjk, olvassa el a rszletes felhasznlsi tmutatt is. Jelen adatlap a 2006. 08. 28-n kiadott magyar nyelv biztonsgi adatlapot felhasznlva, a jelenleg rvnyes 1907/2006/EK szablyozsnak megfelelen kszlt. A 2006. 08. 28-n kiadott magyar nyelv biztonsgi adatlap fellvizsglata sorn vltoztatott pontok: 1-16. A biztonsgi adatlap a termkre vonatkoz felhasznlsi tmutatst nem helyettesti, termktanstsra (minsgtanstsra), megfelelsg igazolsra nem hasznlhat.</p> <p>Oldal: 7 / 7</p>