CO KADE DZIECKO POWINO WIEDZIE O WSZAWICY I WIERZBIE

  • Published on
    10-Jan-2016

  • View
    44

  • Download
    1

DESCRIPTION

CO KADE DZIECKO POWINO WIEDZIE O WSZAWICY I WIERZBIE. POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA w SZCZECINKU. POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA w SZCZECINKU. Co to jest wszawica? - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA w SZCZECINKUCO KADE DZIECKO POWINO WIEDZIE O WSZAWICY I WIERZBIEPOWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA w SZCZECINKUCo to jest wszawica?Wszawica jest gron chorob pasoytnicz zwizan wycznie z czowiekiem. Wszawice dzieli si na gowow i odzieow.Wesz gowowa jest malekim owadem o niegronym wygldzie i trudno j dojrze na gowie, znacznie atwiej spostrzega si jej jaja, zwane gnidami. Kiedy zadomowi si we wosach i zoy tam swoje jajeczka staje si grona.POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA w SZCZECINKUNiezwykle atwo si rozmnaa, samica moe znie okoo 300 jaj, a z kadego wyrasta dorosy osobnik, zdolny do podzenia potomstwa.POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA w SZCZECINKUJak rozprzestrzeniaj si te owady?S dwa sposoby:-bezporedni kontakt z zawszon gow-poredni kontakt wymienianie midzy sob grzebieni a take okry gowy.POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA w SZCZECINKUPOWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA w SZCZECINKUAby zapobiec zaraeniu trzeba zachowa podstawowe zasady higieny, ktre w kadej rodzinie powinny obowizywa to:-mycie gowy co najmniej raz w tygodniu-przegldanie wosw raz w miesicu i czesanie gstym grzebieniem Wszawica rozprzestrzenia si w kadym rodowisku, take w twojej szkole, na koloniach i obozach, gdzie najatwiej o kontakt z kim zawszonym. POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA w SZCZECINKUJeli pomimo tych rodkw ostronoci zdarzy si, e wszy zagnied si na twojej gowie, szybko rozpocznij walk z nimi. W tym okresie unikaj kontaktw z innymi dziemi, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu si wszawicy stosuj odpowiednie preparaty.POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA w SZCZECINKUCo to jest wierzb?wierzb jest zakanym pasoytniczym schorzeniem skry, wywoanym przez tzw. wierzbowca ludzkiego. Pasoyt ten przenosi si bezporednio od chorego do zdrowego czowieka lub porednio przez zakaon bielizn i inne przedmioty.POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA w SZCZECINKUObjawem choroby jest silne swdzenie skry, wystpujce zwaszcza w nocy, po rozgrzaniu si ciaa w pocieli. Pniej na skutek drapania, wystpuj lady zadrapa, krosty, strupy i czsto bble.POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA w SZCZECINKUPodstawowym warunkiem zapobiegania zakaeniu si wszawic i wierzbem jest przestrzeganie higieny osobistej, tzn. mycie rk i kpiel caego ciaa, czsta zmiana bielizny i prasowanie odziey oraz systematyczna kontrola wosw.POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA w SZCZECINKUPrezentacje sporzdzi Pion Owiaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia:Danuta Kubicka i Mariusz KujawaPOWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA w SZCZECINKU