Co powinieneś wiedzieć, jeśli chcesz stworzyć kreatywną firmę

  • Published on
    26-May-2015

  • View
    688

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li> 1. CO POWINIENE WIEDZIE, JELI CHCESZ STWORZYKREATYWN FIRM ? Micha Semczyszyn</li></ul> <p> 2. CO WPYWA NA BUDOWANIE KREATYWNEJ FIRMY? </p> <ul><li>PRACOWNICY </li></ul> <ul><li>RODOWISKO PRACY </li></ul> <ul><li>KADRA ZARZDZAJCA </li></ul> <ul><li>KLIENCI </li></ul> <p> 3. </p> <ul><li>Kreatywno nie jest przeznaczona dla nielicznych. Dotyczy wszystkich.</li></ul> <ul><li>Rzadko kiedy jednak kto jest kreatywny we wszystkich dziedzinach.</li></ul> <ul><li>Wikszo z nas ujawnia swj talent w konkretnej dziedzinie , ktra go fascynuje i motywuje do twrczych poszukiwa.</li></ul> <p>PRACOWNICY 4. PRACOWNICY WIEDZA MOTYWACJA UMIEJTNO TWRCZEGO MYLENIA KREATYWNO 5. </p> <ul><li>Grupy czsto osigaj bardziej twrcze wyniki , ni jednostki pracujce w samotnoci. </li></ul> <ul><li>W zespoach niezbdni s ludzieo rnych stylach mylenia i umiejtnociach. </li></ul> <ul><li>W szczeglnoci naley zadba orwnowag pomidzy ekspertami i nowicjuszami. </li></ul> <p>PRACOWNICY 6. PRACOWNICY Prosz zapisa pi uwag odnonie tego projektu: 7. </p> <ul><li>Stosunek ocen negatywnych do uwag typu to ciekawe przedstawia si w rnych grupach nastpujco: </li></ul> <ul><li>Dyrektorzy przedsibiorstw 20:1 </li></ul> <ul><li>Grupy osb wybitnie inteligentnych 22:1 </li></ul> <ul><li>Grupa nauczycieli 27:1 </li></ul> <ul><li>Dzieci w wieku12-13 lat 2:1 </li></ul> <p>PRACOWNICY 8. </p> <ul><li>W duych organizacjach trudno wiedzie wszystko o kompetencjach, zainteresowaniach i dowiadczeniach innych osb. Ograniczona z tego powodu staje si moliwo wzajemnej inspiracji. </li></ul> <ul><li>W zwizku z tym niezwykle cenne snarzdzia, ktre pozwalaj szybko zlokalizowa osoby , z ktrymi warto wymieni si pomysami lub od ktrych mona uzyska wsparcie.</li></ul> <p>RODOWISKO PRACY 9. </p> <ul><li>Oprogramowanie do zarzdzania wiedz(m.in. BiznesWiki): </li></ul> <ul><li><ul><li>Pynna wymiana informacji </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Profile pracownikw </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Budowanie sieci kontaktw i grup zainteresowa </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Prezentowanie nowych idei i pomysw </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Wsplne rozwizywanie problemw </li></ul></li></ul> <p>RODOWISKO PRACY 10. </p> <ul><li>Oprogramowanie do zarzdzania pomysami rozwizanie British Telecom (BT ideas): </li></ul> <ul><li><ul><li>Intranetowy portal tworzenia bazy pomysw </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Zgaszanie wasnych pomysw lub udzia w konkursach </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Ocena i komentowanie pomysw przez ekspertw </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Korzyci z wdroenia pomysw zebranych w 2002 roku: 300 mln funtw</li></ul></li></ul> <p>RODOWISKO PRACY 11. IDEO sia wielu pomysw </p> <ul><li>Rejestr wszystkich pomysw jakie pojawiaj si na burzach mzgw i w trakcie lunych rozmw.</li></ul> <ul><li>Skyline </li></ul> <ul><li><ul><li>W cigu roku 4 tysice pomysw na nowe zabawki.</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>230 z nich uznano za wystarczajco dobre by narysowa projekty i zbudowa prototypy.</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Sprzedano 12 projektw do firm takich jak Fisher-Price czy Mattel.</li></ul></li></ul> <p>RODOWISKO PRACY 12. </p> <ul><li>Cechy organizacji wspierajcej kreatywno: </li></ul> <ul><li><ul><li>Akceptowanie ryzyka i przyzwolenie na popeniane bdy </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Popyt na pomysy rozwizujce konkretne problemy (Siemens Urgent Request) </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Swobodny przepyw informacji </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Dostp do rde wiedzy </li></ul></li></ul> <p>RODOWISKO PRACY 13. </p> <ul><li>Cechy organizacji wspierajcej kreatywno c.d.: </li></ul> <ul><li><ul><li>Czas przeznaczony na wasne projekty(zasada 15% firmy 3M; Google) </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Odpowiednie nagradzanie (nie pienidze, lecz uznanie) </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Kreatywne rodowisko fizyczne </li></ul></li></ul> <p>RODOWISKO PRACY 14. RODOWISKO PRACY 15. RODOWISKO PRACY 16. RODOWISKO PRACY 17. RODOWISKO PRACY 18. RODOWISKO PRACY 19. RODOWISKO PRACY 20. RODOWISKO PRACY 21. RODOWISKO PRACY 22. RODOWISKO PRACY 23. </p> <ul><li><ul><li>Istotnym zadaniem kadry zarzdzajcej jestinformowanie ludzi o strategicznym kierunku rozwoju firmy.</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Jeli kreatywni pracownicy nie wiedz, dokd zmierza firma, moe istnie niebezpieczestwo, e ich pomysy zostan odrzucone jedynie z powodu niezgodnoci ze strategi firmy.</li></ul></li></ul> <p>KADRA ZARZDZAJCA 24. </p> <ul><li><ul><li>Liderzy organizacji powinni byosobicie zaangaowani ju we wczesnych etapach powstawania innowacji.Dziki temu, pracownicy dostaj jasny komunikat, e nowe pomysy i idee s podane i wspierane przez kierownictwo. </li></ul></li></ul> <p>KADRA ZARZDZAJCA 25. </p> <ul><li><ul><li>Jak zmieniay si okrelenia dotyczce klientw w USA: </li></ul></li></ul> <p>KLIENCI </p> <ul><li><ul><li>klient</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>konsument</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>uytkownik </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>wspuczestnik </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li> dostosowywacz</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>WSPTWRCA </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>1980 </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>2000 </li></ul></li></ul> <p> 26. </p> <ul><li><ul><li>Nie chodzi ju jedynie o to, by poznawa opinie i potrzeby klientw. Jak twierdzi Elizabeth Sanders: </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li> Projektanci naucz si, jak wykorzystywa swj potencja twrczy do wspomagania kreatywnoci innych ludzi.W przyszoci bd twrcami baz, za pomoc ktrych ludzie bd mogli wyraa swoj kreatywno .</li></ul></li></ul> <p>KLIENCI 27. PODSUMOWANIE</p>