Complete KKP

  • Published on
    01-Jul-2015

  • View
    1.233

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

<p>PISMP BM SEM 1</p> <p>WAJ 3101 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (TITAS)</p> <p>PERKARA Halaman Pengakuan Penghargaan Pendahuluan Jadual Pelaksanaan Tugas Soalan Tugasan Hasil Tugasan Refleksi Individu Borang Kolaborasi Bibliografi Lampiran</p> <p>MUKA SURAT 2 3 4 5-6 7-8 9-18 19-23 24 25 26</p> <p>1</p> <p>PISMP BM SEM 1</p> <p>WAJ 3101 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (TITAS)</p> <p>Dengan ini, kumpulan kami, iaitu</p> <p>CYRILLYNE MARK MADINAH, NO K/P : 910925-12-5634, VELERIA CHUNG SIAW LEN, NO K/P : 900513-12-5110 PISMP BM AMBILAN JANUARI 2011 mengaku bahawa hasil tugasan kami adalah asli kecuali sumber-sumber yang dibenarkan.</p> <p>( ) CYRILLYNE MARK MADINAH PISMP BM SEMESTER 1</p> <p>( ) VELERIA CHUNG SIAW LEN PISMP BM SEMESTER 1</p> <p>PENGHARGAAN2</p> <p>PISMP BM SEM 1</p> <p>WAJ 3101 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (TITAS)</p> <p>Salam sejahtera diucapkan kepada Encik Abdul Rahman Ismail selaku pensyarah bagi mata pelajaran WAJ 3101: Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS), juga kepada tuan dan puan yang memeriksa tugasan Kerja Kursus Pendek (KKP) untuk subjek TITAS ini. Pertama sekali, kami ingin mengungkapkan rasa kesyukuran kepada Tuhan kerana dengan berkat dan kemuliaanNya telah memberi kekuatan dalam diri kami untuk sentiasa bersemangat bagi menyempurnakan tugasan ini sehingga selesai secara berkumpulan. Seterusnya, kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada beliau atas segala tunjuk ajar dan luangan masa yang diberikan kepada kami dan rakan-rakan sekelas yang lain semata-mata untuk menjelaskan dengan lebih tepat lagi mengenai pelaksanaan tugasan ini. Selain itu, tidak lupa juga perkongsian maklumat daripada beliau yang banyak membantu kelancaran pelaksanaan tugasan kami ini. Terima kasih juga atas segala nasihat dan teguran yang diberikan oleh beliau yang memperbetulkan kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Ungkapan terima kasih juga kami ingin ucapkan kepada rakan-rakan sekuliah kami atas kerjasama yang baik kepada kumpulan kami melalui perkongsian maklumat, teguran dan juga nasihat sepanjang tempoh kami bersama-sama mencari dan berkongsi maklumat untuk menyiapkan tugasan ini. Sesunguhnya hanya Tuhan saja yang dapat membalas jasa mereka. Akhir sekali ucapan terima kasih juga kami ingin ucapkan kepada keluarga kami, terutamanya ibu dan bapa kami kerana memberikan dorongan dan sokongan yang berterusan kepada kami sehingga kini. Segala jasa dan pengorbanan ibu dan bapa amat kami hargai.</p> <p>PENDAHULUAN3</p> <p>PISMP BM SEM 1</p> <p>WAJ 3101 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (TITAS)</p> <p>Seperti yang diberitahu kepada semua guru pelatih, tugasan KKP ini meminta para guru pelatih untuk menjawab beberapa soalan yang dibahagikan kepada satu soalan bagi setiap kumpulan.</p> <p>Kerja Kursus Tamadun Islam bermatlamat untuk melahirkan guru yang menghayati sifat toleransi dan bangga dengan aspirasi dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Hal ini juga bertujuan untuk melahirkan guru yang mengetahui konsep dan prinsip asas Tamadun Islam serta menyedari sumbangan tamadun ini terhadap prinsip hidup universal yang telah melahirkan kesejahteraan hidup manusia.</p> <p>Kumpulan kami mendapat soalan yang ketiga dimana kami dikehendaki untuk berbincang dan menerangkan peranan yang dimainkan oleh peradaban cina dalam proses pembentukan Tamadun Malaysia.</p> <p>Keseluruhan tugasan ini merupakan tugasan berkumpulan dan setiap kumpulan hendaklah menyiapkan tugasan ini dan dihantar pada tarikh yang telah ditetapkan, iaitu pada 18 Februari 2011.</p> <p>JADUAL PELAKSANAAN TUGAS4</p> <p>PISMP BM SEM 1</p> <p>WAJ 3101 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (TITAS)</p> <p>TARIKH 25 JANUARI 2011</p> <p>PERKARA Penerimaan (perbincangan) pensyarah.</p> <p>CATATAN soalan Memahami dengan soalan. kehendak</p> <p>25 JANUARI 2011</p> <p>Berbincang dengan rakan Memahami mengenai soalan.</p> <p>soalan</p> <p>dengan lebih dalam lagi. berkaitan Fotostet berkenaan. bahan</p> <p>27 JANUARI 2011</p> <p>Mencari tajuk -</p> <p>buku</p> <p>Tamadun cina Pembentukan tamadun malaysia</p> <p>27 JANUARI</p> <p>Mengagihkan</p> <p>tugasan Pengagihan tugas</p> <p>dengan rakan kumpulan 28 JANUARI Memulakan n dll. 30 JANUARI Menyambung tugasan 31 JANUARI Mencari tambahan maklumat Fotostet maklumat. mengenai menaip Menyiapkan tugasan penaipan Menyiapkan bahagian-</p> <p>pengharagaan/pendahulua</p> <p>bahagian kecil tugasan.</p> <p>peradaban tamadun cina.</p> <p>2 FEBUARI</p> <p>Menaip tugasan -pengenalan tamadun pembentukan5</p> <p>Menyiapkan tugasan mengenai dan Tamadun</p> <p>cina</p> <p>PISMP BM SEM 1</p> <p>WAJ 3101 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (TITAS)</p> <p>Malaysia 4 FEBUARI Menaip (proses pembentukan Tamadun Malaysia) 7 FEBUARI Menaip soalan kawapan Menyiapkan tugasan (perana tugasan Menyiapkan tugasan</p> <p>tamadun cina) 9 FEBUARI Menyambung peranan cina pembrntukan tamadun Malaysia. 10 FEBUARI Mencari maklumat di internet (mengenai peradaban cina) 11 FEBUARI Menyiapkan jawapan soalan (perana tamadun cina) 12 FEBUARI Menyemak tugasan Penyemakan terakhir Menyiapkan tugasan Menyiapkan bahan lampiran KKP tamadun dalam Menyiapkan tugasan.</p> <p>6</p> <p>PISMP BM SEM 1</p> <p>WAJ 3101 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (TITAS)</p> <p>SOALAN TUGASAN</p> <p>SOALAN TUGASAN KUMPULAN1) Bincangkan peranan yang telah dimainkan oleh peradaban cina dalam proses pembentukan Tamadun Malaysia.</p> <p>7</p> <p>PISMP BM SEM 1</p> <p>WAJ 3101 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (TITAS)</p> <p>HASIL TUGASAN</p> <p>8</p> <p>PISMP BM SEM 1</p> <p>WAJ 3101 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (TITAS)</p> <p>1.0 PENGENALAN 1.1 Maksud Peradaban</p> <p>9</p> <p>PISMP BM SEM 1</p> <p>WAJ 3101 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (TITAS)</p> <p>KAMUS DEWAN (EDISI KETIGA) membawa maksud peradaban sebagai keadaan serta tingkat kemajuan pada kehidupan jasmani dan rohani sesuatu bangsa, masyarakat,tamadun dan sebagainya.</p> <p>1.2 Tamadun China Orang cina merupakan salah satu bangsa yang mencapai peradaban yang paling awal. Tamadun China merupakan salah satu daripada tamadun terawal di dunia. Peradaban yang mula-mula di negara China ialah di Sungai Kuning di utara, kirakira 4000 hingga 2000 Sebelum Masihi. Era ini dikenali sebagai Zaman Batu Terakhir. Perkembangannya selama 4000 tahun yang telah membawa kepada kegemilangan dalam beberapa bidang seperti pentadbiran, falsafah, sastera, unsur moral, penciptaan dan sains. Budaya tradisi masyarakat cina dapat dilihat daripada pencapaian dalam aspek politik, ekonomi dan sosial. Dalam masyarakat cina, hubungan dengan keluarga merupakan struktur social yang terpenting. Pendidikan dalam tamadun China pula amat menentingkan kebijaksanaan dan pembentukan akhlak, di mana kerajaan melibakan system peperiksaan yang melibatkan sejarah, pilotik, ekonomi dan kesusasteraan.</p> <p>1.3 Pembentukan Tamadun Malaysia Negara Malaysia merupakan satu dataran bagi pertembungan beberapa tamadun utama Timur dan Barat kerana kedudukannya yang strategic, oleh itu Malaysia mempunyai masyarakat majmuk dengan berbilang kelompok etnik dan masing-masing mempunyai budaya yang berakar umbi dalam tamadun-tamadun yang bertembung itu. Sejak mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, integrasi nasional diberikan penekanan dalam proses pembinaan negara dan pemantapan tamadun Malaysia.</p> <p>10</p> <p>PISMP BM SEM 1</p> <p>WAJ 3101 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (TITAS)</p> <p>2.1 Kehidupan Berasaskan Humanisme Tamadun Cina memiliki sifat-sifat terbuka dalam interaksinya dengan tamadun-tamadun dunia yang lain selain integratif dan dinamik dalam menghadapi cabaran-cabaran dalam proses perkembangan yang panjang begitu juga dengan cabaran-cabaran daripada tamadun-tamadun dunia yang lain. Kehidupan masyarakat tamadun cina adalah berasaskan humanisme yang membawa kepada konsep sifat perikemanusiaan yang mengutamakan nilai-nilai, kepentingan, dan maruah manusia serta moralisme seperti yang terkandung dalam buku The Great Unity.</p> <p>Ajaran yang terkandung dalam buku demikian sememangnya menekankan keharmonian, kesederhanaan, keadilan, ketaatan dan ideal-ideal yang demokrasi dalam kehidupan masyarakat cina.. Sifat perikrmanusiaan yang terkandung dalam buku berkenaan sesungguhnya memberi kesesuaian yang telah menjadi ikutan kepada negara Malaysia dalam memantapkan bidang politik tamadun Malaysia. Hal ini telah dilakukan dalam pemberian tumpuan kepada integrasi nasional disamping menekankan juga ideal demokrasi khasnya kematangan, kemuafakatan, keamanan dan keharmonian, keadilan dan dedikasi terhadap negara oleh pemimpin negara dalam bidang politik.</p> <p>11</p> <p>PISMP BM SEM 1</p> <p>WAJ 3101 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (TITAS)</p> <p>2.2 Sosial Dalam bidang sosial , pembentukan tamadun Malaysia mengidamkan sebuah masyarakat yang bermoral dan beretika, berbudaya penyayang, bersifat terbuka dan toleransi, bersifat bebas untuk mengamalkan tradisi budaya dan ajaran agama, bersifat saintifik dan pembentukan masyarakat yang berasaskan institusi keluarga yang kukuh. Manakala Tamadun China mempunyai struktur masyarakat sosial yang bersifat terbuka dan bertolak ansur selaras dengan pengalama interaksi masyarakat cina dengan tamadun yang pelbagai. Sistem etika China sejak zaman purba adalah berasaskan keluarga semata-mata dan mengutamakan kebaikan hati serta keharmonian dalam hubungan. Dalam konsep kekeluargaan, masyarakat Cina terdiri daripada unit keluarga yang menjadi asas struktur sosial. Hubungan antara individu, lelaki dan perempuan, orang tua dengan orang muda adalah penting dalam sesebuah keluarga. Dalam sesebuah keluarga, lelaki yang paling berumur merupakan ketua keluarga yang aka bertanggungjawab seluruhnya terhadap keluarga, isteri hanya menguruskn halhal dalam keluarga seperti menjaga anak-anak manakala anak-anak sebagai generasi baru yang akan mewarisi harta benda dan keunikan sesebuah keluarga. Anak-anak mesti patuh kepada arahan ibu bapa dan menghormati mereka. Sesungguhya dalam aspek perhubungan sosial dan nilai dalam masyarakat, nilai-nilai sosial dalam tamadun China sangat sesuai dengan konsep yang ingin diketengahkan dalam pembentukan tamadun Malaysia. Sebagai contoh, Malaysia yang ingin membentuk masyarakat bermoral, beretika, mengamalkan budaya penyayang, bersifat terbuka dan mengamalkan sikap toleransi dalam diri. Penerapan pembentukan masyarakat yang sedemikian boleh dilihat secara kasar melalui beberapa ajaran dalam agama dan cara hidup masyarakat dalam tamadun China seperti ajaran Konfusianisme yang menekankan hubungan kekeluargaan yang memberi banyak implikasi bagi pemupukan kebudayaan penyayang dan pembangunan masyarakat yang beretika, liberal, bebas dari segi agama dan budaya begitu juga dengan ajaran Taoisme yang melibatkan hubungan harmoni antara manusia dengan alam sekitar. Kesemua nilai hidup dalam masyarakat cina adalah sesuai untuk menjadi ikutan dalam proses pembentukan tamadun Malaysia.</p> <p>12</p> <p>PISMP BM SEM 1</p> <p>WAJ 3101 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (TITAS)</p> <p>2.3 Psikologi Dalam bidang psikologi, proses pembentukan tamadun Malaysia membawa kepada target rakyat yang harus dibangunkan psikologinya agar selaras dengan aspek pembangunan yang lain, terutamanya pembangunan kebendaan. Sifat-sifat psikologis yang diperlukan ialah keyakinan kendiri secara kolektif, iaitu rasa bangga, besifat teguh terhadap pelbagai cabaran dan tabah. Peradaban Cina yang bercirikan personalisme membawa kepada pemupukan kendiri bahawa manusia berkeupayaan untuk mencapai semaksima kebaikan dan memberi manfaat. Oleh itu kepercayaan bahawa setiap orang tanpa mengira latar belakang harus dididik dan boleh dididik diberi penekanan. Selain itu, pemupukan kendiri dalam tradisi Cina yang bertujuan untuk kepentingan keluarga, negara dan dunia dan bukan untuk diri semata-mata sangat bersesuaian dengan sifat-sifat masyarakat yang ingin dibangunkan dalam Negara Malaysia. Bentuk pemikiran sebegini sememangnya relevan sebagai pedoman untuk merancang pedagogi bagi pembangunan psikologi yang diingini dalam pembentukan tamadun Malaysia. Hal ini bermaksud proses pembentukan di Malaysia dipengaruhi oleh peradaban Cina dari segi psikologi.</p> <p>13</p> <p>PISMP BM SEM 1</p> <p>WAJ 3101 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (TITAS)</p> <p>2.4 Ideal Konfusianisme Dari sudut kesesuaian, Ideal Konfusian mengenai penubuhan sesebuah negara beretika bersesuaian untuk menjayakan wawasan 2020 dalam proses pembentukan tamadun Malaysia. Hal ini kerana, perkara tersebut mempunyai konsepsi yang sama mengenai kepercayaan, ideal dan penerapan nilai hidup. Sebagai contoh, keluarga yang dianggap sebagai satu institusi sosial penting yang harus dipelihara dan dipertahankan dalam tamadun Cina bersesuaian dengan konsep yang ingin diketengahkan dalam negara Malaysia dalam proses pembentukan tamadun malaysia. Tambahan lagi, Malaysia sebagai satu negara yang mempunyai bangsabangsa moden amat komited terhadap pembangunan pendidikan berdasarkan kepercayaan dan perkembangan sepenuh potensi manusia yang bermula daripada peringkat perseorangan. Dalam skop yang komprehensif, Konfusianisme yang dikembangkan lebih kurang 2500 tahun dahulu oleh tamadun Cina masih lagi digunaakan pada masa kini, terutamanya konsep mengenai perhubungan sosial. Nilai, sifat moral dan prinsip etika yang berlkisar dalam lima perhubungan sosial adalah penting dan cukup sesuai untuk memberikan ilham kepada mereka yang memikirkan satu sistem nilai yang sewajarnya.</p> <p>14</p> <p>PISMP BM SEM 1</p> <p>WAJ 3101 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (TITAS)</p> <p>2.5 Ekonomi Selain itu, peradaban tamadun Cina juga memainkan peranan dari segi ekonomi dalam proses pembentukan tamadun Malaysia. Kegiatan pertanian seperti sutera dan logam merupakan asas ekonomi manakala kegiatan memburu dan menternak lembu dan kambing merupakan ekonomi sampingan bagi negara China. Tamadun Cina mementingkan nilai keadilan dan sikap berpatutan dalam bidang ekonomi. Hal ini merujuk kepada pengagihan kekayaan secara adil saksama dalam The Grand Unity dan pekerjaan tanpa mengira bangsa. Ekonomi tamadun China terbahagi kepada sistem ekonomi sara diri dan sistem ekonomi komersil. Seperti zaman Dinasti Shang, ekonomi Malaysia pada masa dahulu masih bersifat primitif. Peralatan tradisional seperti cangkul dan bajak digunakan dalam aktiviti pertanian. Penduduk Shang turut menjalankan aktiviti penternakan seperti yang dilakukan oleh masyarakat Malaysia pada masa dahulu. Dalam sistem ekonomi komersil pula, hasil tanaman dikeluarkan dalam jumlah yang banyak untuk tujuan perdagangan. Kaedah penanaman secara bergilir dan penggunaan baja digunakan untuk meningkatkan pengeluaran hasil pertanuan. Contoh aktiviti perdagangan ialah tekstil dan kraftangan. Seterusnya, nilai-nilai seperti kerajinan, berjimat-cermat, tanggungjawab, integriti dan ketaatan membawa kebaikan kepada pertubuhan perniagaan. Manakala nilai etika seperti keharmonian, kesetiaan, kesopanan, kepatuhan kepada norma dan peraturan, disiplin diri, semangat bekerjasama pula mendatangkan kesan baik bagi teori organisasi, tingkah laku organisasi, pengurusan perniagaan dan psikologi perindustrian. Kesemua nilai tersebut berfungsi dalam untuk membentuk tamadun Malaysia selaras dengan cabaran kelapan dalam Wawasan 2020.</p> <p>15</p> <p>PISMP BM SEM 1</p> <p>WAJ 3101 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (TITAS)</p> <p>2.6 Pendidikan Di samping itu, tamadun Cina memainkan peranan untuk membentuk tamadun Malaysia dalam aspe...</p>