Công thức chè chuối

  • Published on
    04-Jan-2016

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ch chui

Transcript

<ul><li><p>Nguyn liu cn c cho mn n ny+ Chui chn: 5-6 qu to+ Bt bng: 30gr+ Nc ct da: 200ml+ ng: 100gr+ u phng (lc): 30gr+ Ru np: 1 tha c ph</p><p>Cch nu ch chui n gin nht sau y l cch nu ch chui nc ct da vi bt bng thmngon, c bit khng b cht. Chui l loi tri cy rt ph bin trong cuc sng hng ngy ca chngta, chui n ti hay ch bin thnh cc mn n u rt ngon v b dng. Cch nu ch chui btbng vi nc ct da kh n gin, nguyn liu gn gi v d tm. Ch chui l mn n nh, chbin nhanh nhng bn trong li l s kt hp hon ho mang m hng v min qu vi v ngtthanh ca chui, va gin va do ca lc rang v bt bng li kt hp vi v bo thm ca nc ctda. Cch lm ch chui ngon kh n gin nhng c cch nu ch chui khng b cht th cngphi c mt cht kinh nghim y nh!</p><p>Cch nu ch chui n gin nht vi nc ct da v btbngCch lm ch chui: Chui lt v, ct ming va n, nn ct ming hi xo mt cht trng p hn. Chui thngdng l chui xim chn, cch nu ch chui ngon nht l bn nn chn chui chn va, chui chachn ti s khng ngt hay c v cht, cn chui qu chn khi nu s rt mm lm cho ngi n d ccm gic ngn. Bt bng ra sch, ngm nc cho n mm, thi gian ngm khng cn chnh xc u nh v mcch ngm l nu nhanh hn nn bn c thi gian th ngm trc 2-3 gi, khng th ngm 5-10pht hoc khng ngm trc vn c. Lc rang vng, bc v. Nu bn t vt ly nc ct da th ln vt u tin bn cho nc t thi ly phn nc ct c ring, sau tip tc vt ly nc nu bt bng. Dng nc nc ct da va vt cho bt bng vo v bt u nu (nu bn mua nc ct da thha chung vi nc nu). un nh la v phi thng xuyn o bt bng khng b kh. Khibn thy bt bng chuyn t mu trng c sang mu trng trong nhng cn mt nhn trng c nh gia th mi bt u cho chui v ng vo (khng nn cho ng vo trc v s lm bt bnglu chn). Nu tip cho bt bng trong hon ton v chui chn th cho phn nc ct da ringvo, khuy u, nm va n, ch cho si tr li th tt la. Ngoi cch nu ch chui ct da va trnh by th cn c cch lm ch chui chng, i vi mnch chui ny th sau khi ct ming bn p chui vi ru np, dng mng bc thc phm bc chuili, khong 20 pht. Ring cch lm ch chui hp th bn vn p chui vi ru nhng sau em hp cch thy.</p><p>Trang ch Nu ch Cch nu ch chui n gin nht vi nc ct da v bt bngCch nu ch chui n gin nht vi nc ct da vbt bngTm Kim...</p><p>Cch nu ch chui n gin nht vi nc ct da v bt bng | 8mo... http://8monngonmoingay.com/cach-nau-che-chuoi-don-gian-nhat-voi-...</p><p>1 of 3 10/30/2015 9:51 PM</p></li><li><p> c khc hn mt cht l s bc mt lp np mng (np c xo chnnh) bn ngoi tri chui, dng l chui qun li v nng trn than. Khi thy l chui b chy nhiuv np vng l c th n c, nc ct da v bt bng cng nu ring nh trn. Cui cng mc ch chui bt bng ca chng ta ra chn, ly, v ri lc rang ln trn.Cch lm ch chui bt bng vi nc ct da ny c th n nng hay n lnh u rt ngon v vyma nng hay ma lnh u thch hp thng thc mn ny.Chc cc bn tm c cch lm ch chui ngon ph hp vi khu v v s thch ca mnh!</p><p>Cch lm ch ng nc ct da ngon ngt n gin d lm</p><p>Cch nu ch b ct thm ngon cho c nm ngt ngo</p><p>Cch nu ch tri nc n gin khng b cng tuyt ngon</p><p>Cch lm xi mt nc ct da n gin ngon hp dn</p><p>Cch nu xi cm bng ni cm in thm ngon p mt</p><p>Cch lm ch lam do ngon ti nh cho hng v ngy Ttthm m </p><p>Cch nu ch cm u xanh n gin do quo thmhng la np</p><p>Cch nu ch b u xanh cc ngon thanh nhit gii ccho c th</p><p>Cch nu ch en ngon m v cng n gin</p><p>Cch nu ch u xanh ph tai ngon mt d lm</p><p>Cch nu ch con ong do hn ko vi mu vng nu ctrng</p><p>Cch nu ch chui n gin nht vi nc ct da v bt bng | 8mo... http://8monngonmoingay.com/cach-nau-che-chuoi-don-gian-nhat-voi-...</p><p>2 of 3 10/30/2015 9:51 PM</p></li><li><p>Cch nu ch chui n gin nht vi nc ct da v bt bng | 8mo... http://8monngonmoingay.com/cach-nau-che-chuoi-don-gian-nhat-voi-...</p><p>3 of 3 10/30/2015 9:51 PM</p></li></ul>