Contoh Rph Lesson Study (Matematik)

 • View
  1.999

 • Download
  34

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Contoh Rph Lesson Study Untuk Matematik

Transcript

 • 5/24/2018 Contoh Rph Lesson Study (Matematik)

  1/179

  RPH MATEMATIK

  1

  RPH 1 TINGKATAN 5 : UNGKAPAN KUADRATIK

  Tarikh : 17 Julai 2011 Masa : 80 minit

  Kelas :Tingkatan 5 Bilangan Murid : 30 orang

  Tahap Pencapaian Pelajar: Rendah Mata Pelajaran: Matematik

  Topik : Ungkapan Kuadratik dan Persamaan Kuadratik

  Subtopik : Pemfaktoran Ungkapan Kuadratik

  Pengetahuan sedia ada:

  i. menyelesaikan Persamaan Linear.

  Hasil Pembelajaran : Pada akhir sesi pengajaran murid dapat:

  i. memfaktorkan ungkapan kuadratik dalam bentuk ax2+bx + c, b dan c bukan sifar.

  Kemahiran berfikir : Membuat perkaitan, menyelesaikan masalah, menerangkan sebab

  Nilai murni : Kerjasama, rajin, hormat-menghormati

  Bahan Bantu Mengajar : Kad soalan, pita pelekat, slaid PowerPoint untuk penerangan guru, contoh penyelesaian melalui graf, projektor LCD, papan putih,

  pen marker

 • 5/24/2018 Contoh Rph Lesson Study (Matematik)

  2/179

  RPH MATEMATIK

  2

  Strategi/teknik : Ekspositori, perbincangan, penyoalan, pembelajaran masteri

  (Nota: Pelajar telah diagihkan mengikut prestasi. Kumpulan pelajar dikategori sebagai kumpulan pantas, sederhana dan kumpulan yang memerlukan

  perhatian.)

  Langkah / Masa Isi Kandungan Aktiviti P & P Jangkaan Respons MuridCatatan

  Set Induksi

  (10 minit)

  Mengulang kaji tajuk

  persamaan linear

  o Guru menggunakan slaid Powerpoint

  untuk membentangkan soalan

  kepada murid.

  o Murid diberikan peluang untuk

  menjawab.

  o Soalan disusun daripada aras mudah

  kepada aras sukar.

  Contoh soalan:

  x+ 5 = 2; x= ?

  25

  x

  ; x= ?

  (2)x= 3; x= ?

  Murid mengingat kembali

  pelajaran-pelajaran lepas.

  Murid boleh

  menyelesaikan masalah

  algebra mudah

  Strategi/teknik : Penyoalan

  Bahan bantu mengajar:

  Slaid PowerPoint

  mengandungi soalan-soalan

  Nilai murni: Berani,

  bersopan-santun

  Kemahiran berfikir:

  Memberikan penjelasan

 • 5/24/2018 Contoh Rph Lesson Study (Matematik)

  3/179

  RPH MATEMATIK

  3

  Perkembangan

  Pelajaran

  (20 minit)

  o Ungkapan

  Kuadratik

  02 cbxax

  o Kuasa paling

  tinggi ialah dua.

  o Menyelesaikan

  persamaan

  kuadratik untuk

  mencari nilaix

  apabila b dan c

  0.

  o Bentuk Am

  Nota: Kuasa dua

  sempurna

  x24 = 0

  (x+ 2)(x2) = 0

  b = 0

  x248 = 0

  Aktiviti 1:

  o Guru menggunakan slaid PowerPoint

  untuk menunjukkan contoh

  persamaan kuadratik.

  o Guru bertanyakan murid cara

  mencari nilaixdalam persamaan.

  o Guru menerangkan dua contoh

  dengan menggunakan kaedah

  pemfaktoran.

  o Guru meminta murid cuba

  melakukan kaedah pemfaktoranbersama-sama.

  o Soalan contoh disusun daripada

  mudah kepada sukar.

  i. a= 1, bdan cnombor

  positif

  ii. a= 1, batau cnombor

  negatif

  iii. a 1

  Contoh soalan dan jalan kerja:

  Cari penyelesaian bagi

  Dapat mencadangkan

  kaedah penyelesaian

  seperti graf, formula atau

  pemfaktoran.

  Dapat mencari faktor.

  Mengingat kembali:

  (-) x (-) = (+)

  (-) x (+) = (-)

  Melakukan penyelesaianpersamaan linear satu

  anu.

  Strategi/teknik :Ekspositori

  Perbincangan

  BBM : Slaid PowerPointuntuk contoh soalan dan

  penyelesaian

  Nilai murni: Bekerjasama,

  hormat-menghormati

  Kemahiran berfikir:

  Membuat perkaitan

  Menyelesaikan masalah

 • 5/24/2018 Contoh Rph Lesson Study (Matematik)

  4/179

  RPH MATEMATIK

  4

  1. c = 0

  2. x27x= 0

  x(x7) = 0

  x23x4 = 0

  Langkah 1: cari faktor untuk (-4)

  Pilihan (-1) 4; (-4) x 1; (-2) x 2

  x23x4 = 0

  (-3)x

  Jadi (x -2)(x +2) bukan penyelesaian.

  X (-2) = (-2)x

  X 2 = + 2x

  0

 • 5/24/2018 Contoh Rph Lesson Study (Matematik)

  5/179

  RPH MATEMATIK

  5

  = (-3)x

  Jadi, (x+ 1)(x4) ialah faktor

  (x+ 1)(x4) = 0

  x+ 1 = 0 or x4 = 0

  x=1 or x= 4

  Nota: Gunakan juga contoh yang

  mengandungi nombor negatif.

  X (-4) = (-4)x

  X 1 = + x

  -3x

 • 5/24/2018 Contoh Rph Lesson Study (Matematik)

  6/179

  RPH MATEMATIK

  6

  Perkembangan

  pembelajaran

  (20 minit)

  Penyelesaian

  persamaan

  kuadratik.

  Aktiviti 2: Perbincangan dalam kumpulan

  o Guru memberikan penerangan

  mengenai aktiviti berkumpulan.

  o Masa untuk bincang: 20 minit

  o Lantik ketua, pembentang, agihan

  tugas: faktor yang berbeza untuk c

  dicuba oleh pelajar lain.

  o Faktor bagi adan cperlu ditunjukkan

  semasa pembentangan.

  o Tulis jalan kerja dengan pensel dulu,

  kemudian baru salin dengan penmarker.

  o Pembentangan cara kerja.

  o Guru mengedarkan kad manila yang

  bertulis soalan.

  o Setiap kumpulan diberikan soalan

  yang berbeza (mengikut aras).

  Lampiran 1

  o Murid digalakkan bertanya soalan.

  o Guru mengawal keadaan kelas dan

  pelaksanaan aktiviti.

  Murid dapat mengaplikasi

  pengetahuan yang baru

  diperoleh.

  Murid

  menghubungkaitkan

  pemfaktoran dengan

  pelajaran lepas (iaitu

  nombor negatif, faktor,

  penyelesaian persamaan

  linear).

  Strategi/teknik :

  Perbincangan dalam

  kumpulan

  BBM :

  6 kad soalan, pen marker

  Nilai murni :

  Bersopan-santun,

  bekerjasama

  Kemahiran berfikir:

  Membuat perkaitan

 • 5/24/2018 Contoh Rph Lesson Study (Matematik)

  7/179

  RPH MATEMATIK

  7

  Contoh soalan pada kad manila (untuk

  kumpulan lemah)

  x2+ 4x + 3 = 0

  Aras rendah: c= nombor perdana

  supaya hanya ada satu faktor

  penyelesaian.

  Perkembangan

  pembelajaran.

  (20 minit)

  Penyelesaian

  persamaan kuadratik

  pelbagai aras.

  i. a= 1, bdan c

  nombor positif

  ii. a= 1, batau c

  nombor negatif

  iii. a 1

  Aktiviti 3: Pembentangan secara

  berkumpulan diikuti oleh ulasan guru.

  o Guru meminta murid menampal hasil

  kerja di papan putih.

  o Murid diberikan peluang melihat dan

  mencari kesalahan pada mana-mana

  langkah.

  Pembentangan berulang-

  ulang membantu

  kefahaman murid.

  Strategi/teknik :

  Perbincangan

  BBM :

  MS Office, Contoh

  penyelesaian melalui graf

  (MS Word), pita pelekat

  Nilai murni :

  Sopan, berani, bekerjasama.

 • 5/24/2018 Contoh Rph Lesson Study (Matematik)

  8/179

  RPH MATEMATIK

  8

  o Guru meminta murid

  membentangkan langkah

  penyelesaian

  o Murid lain digalakkan kemukakan

  soalan dan membetulkan kesilapan.o Guru menerangkan kesilapan lazim.

  o Guru juga menerangkan kaedah lain

  untuk mencari penyelesaian

  persamaan kuadratik iaitu kaedah

  graf, formula dan cara menggunakan

  kalkulator.

  Kemahiran berfikir:

  Menerangkan sebab

  Penutupan

  (10 minit)

  Refleksi

  pembelajaran

  Latihan pengukuhan.

  o Murid merumuskan pelajaran hari ini

  dengan bantuan guru.

  o Murid menjawab soalan latihan yang

  diberikan. Lampiran 2

  Murid menerangkan cara

  penyelesaian yang

  dipelajari.Murid

  mengaplikasikan teknik

  pemfaktoran untuk

  menyelesaikan

  persamaan kuadratik.

  Strategi/teknik:

  Pembelajaran masteri,

  Penyoalan

  Bahan: Handout (fotostat

  soalan).

  Nilai murni:

  Rajin

  Kemahiran berfikir:

  Membuat rumusan

 • 5/24/2018 Contoh Rph Lesson Study (Matematik)

  9/179

  RPH MATEMATIK

  9

  1.2 Lembaran Kerja

  a. 259x2 = b. 6 x2 + 7x + 2 = c. 2y2y6 =

  d. 2x2 + 5x3 e. 4y23x1 =

 • 5/24/2018 Contoh Rph Lesson Study (Matematik)

  10/179

  RPH MATEMATIK

  10

  a. 4x + 6x2 = b. 2x2 14x =x

  2

  3x2

  24

  d. 94 x2 = e. x2 + x2 = f. ( x5 )29 =0

  c.

 • 5/24/2018 Contoh Rph Lesson Study (Matematik)

  11/179

  RPH MATEMATIK

  11

  RPH 2 TINGKATAN 4 : GARIS LURUS

  Tarikh : 4 Julai 2011 Masa : 80 minit

  Kelas : 4F Bilangan Pelajar : 30 orang

  Tahap pencapaian pelajar : Sederhana Mata Pelajaran :Matematik

  Topik : Garis Lurus

  Subtopik : Persamaan Garis Lurus

  Pengetahuan sedia ada:

  i. Plot graf dengan menggunakan data yang diberikan.

  ii. Mengetahui bahawa m mewakili kecerunan dan c mewakili pintasan-y.

  Hasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran murid dapat;

  i. melukis graf garis lurus bagi persamaan .

  ii. menentukan sama ada suatu titik yang diberikan terletak pada suatu garis lurus tertentu.

  Kemahiran Berfikir: Membuat perkaitan, membandingbezakan, menerangkan sebab

  Nilai Murni : Yakin, kerjasama

  Bahan Bantu Mengajar : PowerPoint, Komputer, Projektor LCD, skrin LCD, Geometers Sketchpad, kalkulator, lembaran kerja, pembaris panjang, papan

  putih, pen marker

 • 5/24/2018 Contoh Rph Lesson Study (Matematik)

  12/179

  RPH MATEMATIK

  12

  Strategi/teknik : Penyoalan, ekspositori

  Susunan di dalam Bilik Darjah : Kumpulan

  Langkah /Masa

  IsiKandungan

  Aktiviti P & P Jangkaan Respons Murid Catatan

  Set Induksi

  (10 minit)

  Persamaan

  Garis Lurus

  o Guru menggunakan teknik

  soal jawab iaitu apakah yang

  diwakili oleh m dan c kepada

  murid

  Murid mengimbas kembali

  dan mencuba memberikan

  jawaban yang betul, iaitu m

  i