contoh rph matematik 2015

  • View
    37

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

rph

Transcript

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN(Dengan Program LINUS Numerasi)

Tarikh / Hari :2 Mac 2015 /Isnin/ 740-840 pgMata Pelajaran dan kelas:Matematik Tahun DuaTajuk:Nombor Bulat Hingga 1000Standarad Kandungan:2.2 Menambah sebarang tiga nomborStandard Pembelajaran: i) Menambah sebarang tiga nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul semula.

(ii) Menambah sebarang tiga nombor hingga tiga digit dengan mengumpul semula dari: a) sa ke puluh, b) puluh ke ratus, c) sa ke puluh dan puluh ke ratus, hasil tambahnya hingga 1000.

Pada akhir pengajaran pembelajaran, murid berupaya untuk menambah sebarang tiga nombor hingga tiga digit a) Tanpa mengumpul semulab) Mengumpul semulai) Sa ke Puluhii) Puluh ke Ratusiii) Sa ke Puluh, Puluh ke Ratus hasil tambahnya hingga 1 000

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran: ( 4 murid linus dibawah bimbingan guru pemulihan) Murid dikehendaki menambah dua nombor tanpa mengumpul semula dan mengumpul semula. Menambah tiga nombor yang ditunjukkan oleh guru dengan menggunakan blok asas atau dekak-dekak. Menambah nombor yang disebut dalam bentuk lazim. Murid membuat latihan dalam lembaran.

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Kreativiti & Inovasi: Menghasilkan idea daripada pemerhatian, praktikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea secara berterusan. Nilai Murni & Sikap Keusahawanan : Kesungguhan, ketelitian, yakin pada diri sendiri, sifat tidak putus asa dan bekerjasama.

Bahan Bantu Mengajar:Papan putih, marker, dekak-dekakPenilaian pengajaran dan pembelajaran:Penilaian melalui pemerhatian semasa P&P dan kebolehan murid menjawab soalan dalam latihan yang diberi.

Refleksi:

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN(Dengan Program LINUS Numerasi)

Tarikh / Hari :3 Mac 2015 /Selasa/ 710-810 pgMata Pelajaran dan kelas:Matematik Tahun DuaTajuk:Nombor Bulat Hingga 1000Standarad Kandungan:2.2 Menambah sebarang tiga nomborStandard Pembelajaran: i) Menambah sebarang tiga nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul semula.

(ii) Menambah sebarang tiga nombor hingga tiga digit dengan mengumpul semula dari: d) sa ke puluh, e) puluh ke ratus, f) sa ke puluh dan puluh ke ratus, hasil tambahnya hingga 1000.

Pada akhir pengajaran pembelajaran, murid berupaya untuk menambah sebarang tiga nombor hingga tiga digit c) Tanpa mengumpul semulad) Mengumpul semulaiv) Sa ke Puluhv) Puluh ke Ratusvi) Sa ke Puluh, Puluh ke Ratus hasil tambahnya hingga 1 000

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran: ( 4 murid linus dibawah bimbingan guru pemulihan) Murid dikehendaki menambah dua nombor tanpa mengumpul semula dan mengumpul semula. Menambah tiga nombor yang ditunjukkan oleh guru dalam bentuk lazim Murid mennyusun nombor mengikut nilai tempat Murid membuat latihan dalam buku aktiviti

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Kreativiti & Inovasi: Menghasilkan idea daripada pemerhatian, praktikkan proses kreatif Nilai Murni & Sikap Keusahawanan : Kesungguhan, ketelitian, yakin pada diri sendiri,

Bahan Bantu Mengajar:Papan putih, marker, rekenrekPenilaian pengajaran dan pembelajaran:Penilaian melalui pemerhatian semasa P&P dan kebolehan murid menjawab soalan dalam latihan yang diberi.

Refleksi:

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN(Dengan Program LINUS Numerasi)

Tarikh / Hari :4 Mac 2015 /Rabu/ 740-840 pgMata Pelajaran dan kelas:Matematik Tahun DuaTajuk:Nombor Bulat Hingga 1000Standarad Kandungan:2.2 Menambah sebarang tiga nomborStandard Pembelajaran: i) Menambah sebarang tiga nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul semula.

(ii) Menambah sebarang tiga nombor hingga tiga digit dengan mengumpul semula dari: g) sa ke puluh, h) puluh ke ratus, i) sa ke puluh dan puluh ke ratus, hasil tambahnya hingga 1000.

Pada akhir pengajaran pembelajaran, murid berupaya untuk menambah sebarang tiga nombor hingga tiga digit e) Tanpa mengumpul semulaf) Mengumpul semulavii) Sa ke Puluhviii) Puluh ke Ratusix) Sa ke Puluh, Puluh ke Ratus hasil tambahnya hingga 1 000

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran: ( 4 murid linus dibawah bimbingan guru pemulihan) Murid dikehendaki menambah dua nombor tanpa mengumpul semula dan mengumpul semula. Menambah tiga nombor yang ditunjukkan oleh guru dengan menggunakan blok asas atau penyedut minuman Menambah nombor pada kad angak yang dipamerkan dalam bentuk lazim. Murid membuat latihan dalam buku latihan

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Kreativiti & Inovasi: Menghasilkan idea daripada pemerhatian, Nilai Murni & Sikap Keusahawanan : , sifat tidak putus asa dan bekerjasama.

Bahan Bantu Mengajar:Papan putih, marker, penyedut minumanPenilaian pengajaran dan pembelajaran:Penilaian melalui pemerhatian semasa P&P dan kebolehan murid menjawab soalan dalam latihan yang diberi.

Refleksi:

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK TAHUN 3

Mata Pelajaran:Matematik

Kelas:Tahun 2

Tema / topik:Nombor dan operasi / nombor bulat hingga 1000

Tarikh/ hari /masa:09.Mac.2015/Isnin / 0740-0840

Standard Kandungan:Perdana 3.1 Menambah sebarang dua nombor dengan mengumpul semulaLinus Murid linus bersama guru pemulihan sepenuhnya

Standard Pembelajaran:Perdana(ii) Sebarang dua nombor hingga tiga digit dengan mengumpul semula dari: (a) puluh ke sa, (b) ratus ke puluh, (c) puluh ke sa dan ratus ke puluh. Linus

Objektif Pembelajaran:Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menolak;Perdana (ii) Sebarang dua nombor hingga tiga digit dengan mengumpul semula dari: (a) puluh ke sa, (b) ratus ke puluh, (c) puluh ke sa dan ratus ke puluh. Linus Murid linus bersama guru pemulihan sepenuhnya

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:Murid perdanaMurid di beri kad nombor yang dipilih secara rawak Murid membaca kad angka Murid mengenalpasti nombor yang besar dan kecil Meminta murid melakukan operasi tolak menggunakan bentuk lazimSaringan lisan 2 dijalankan k1-k6Murid linus bersama guru pemulihan

Elemen Merentas Kurikulum (EMK):Nilai murni,keusahawanan

Bahan Bantu Belajar:Kertas nilai tempat, kad imbasan

Penilaian pnp:Penilaian melalui pemerhatian semasa P & P dan perbincangan.

RefleksiTindakan susulan

:

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK TAHUN 3

Mata Pelajaran:Matematik

Kelas:Tahun 2

Tema / topik:Nombor dan operasi / nombor bulat hingga 1000

Tarikh/ hari /masa:10.Mac.2015/selasa/ 0710-0810

Standard Kandungan:Perdana 2.3 Menyelesaikan masalah tambahLinus Murid linus bersama guru pemulihan sepenuhnya

Standard Pembelajaran:Perdana(i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah yang diberi.

Linus Murid

Objektif Pembelajaran:Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menambah;Perdana . (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah yang diberi.

Linus Murid linus bersama guru pemulihan sepenuhnya

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:Murid perdanaMurid di beri kad nombor yang dipilih secara rawak Murid membaca kad angka dan ayat matematik Murid mengenalpasti maklumat yang diberi Guru member contoh di papan tulis dan berbincang bersama Meminta murid membina ayat mudah berdasarkan ayat matematik (bukuteks ms 39)Saringan lisanSaringan lisan k1-k6(sambungan )Murid linus bersama guru pemulihan

Elemen Merentas Kurikulum (EMK):Nilai murni,keusahawanan

Bahan Bantu Belajar:Kertas nilai tempat, kad imbasan

Penilaian pnp:Penilaian melalui pemerhatian semasa P & P dan perbincangan.

RefleksiTindakan susulan

: