Conversatorio Exp

  • View
    213

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

:3

Transcript

EL CONVERSATORIOINTEGRANTES:CANDO ALVAROMAILA ERIKQU ES UN CONVERSATORIO?OEs un espacio e iscusi!n "#o $e%e&i!n e un 'e(a espec)*co a+o$ao po$ '$es o cua'$o in,i'aos -uienes p$esen'an sus ieas. e&pe$iencias " p/an'ea(ien'os so+$e un 'e(a pa$'icu/a$ so+$e e/ -ue se esea con,e$sa$0 OLa pa$'icipaci!n e/ p1+/ico asis'en'e " e/ a(+ien'e casua/ o 2a(i/ia$ -ue se e+e 3ene$a$ pa$a a+$i$ e/ e+a'e " /a iscusi!n4 a i2e$encia e o'$as ac'i,iaes aca5(icas0ACTORES INVOLUCRADOS EN UN CONVERSATORIOOCreador:Rep$esen'an'eeun 3$upo#co(unia-uep$oponee/'e(ae/ Con,e$sa'o$io"/osposi+/esin,i'aospa$a esa$$o//a$/o0Ese/-ueise6a/aac'i,ia" p$o+a+/e(en'ese$7e/(oe$ao$o p$esen'ao$ e /a (is(a0 Invitados especiales: OEspecia/is'asin,i'aosco(oe&posi'o$espa$a a+o$a$ /a 'e(7'ica e/ Con,e$sa'o$io0O No$(a/(en'e. se +usca -ue /os in,i'aos a+o$en /a 'e(7'ica ese un pun'o e ,is'a o ese su p$opia e&pe$iencia0 Las is'in'as e&pe$iencias. (e'oo/o3)as " 7n3u/os e an7/isis e una (is(a 'e(7'ica son /as (a"o$es ,en'a8as e /os Con,e$sa'o$ios0 Coordinador general OEse/$esponsa+/e3ene$a/e/aac'i,ia0Si$,ee in'e$/ocu'o$en'$e/osac'o$ese&'e$no"/os(ie(+$ose/ e-uipo in'e$no in,o/uc$aos en /a ac'i,ia0 OSu'a$eap$incipa/esa$'icu/a$/aac'i,ia"a/can9a$/os o+8e'i,os -ue p$e'ene caa Con,e$sa'o$io0 OAe(7s.ese/$esponsa+/ee'ene$puen'esen'$e'oos /osac'o$esin,o/uc$aos./ie$a$/ao$3ani9aci!n3/o+a/e/ e,en'o"supe$,isa$/ae8ecuci!n"cie$$ee/ase'apasen /as -ue se esa$$o//a un Con,e$sa'o$io0 Facilitador de tecnologas: OLapa$'icipaci!neesa*3u$aepenee/as:e$$a(ien'as 'ecno/!3icas-ueu'i/i9a$7e/Con,e$sa'o$io;se$,iciose con2e$encia