Creole chants d'esperance

 • Published on
  16-Mar-2016

 • View
  252

 • Download
  17

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • REDANMT MWEN MOURI SOU LAKWA 001KCE2 Kreyl, Chants D'Esperance

  1

  Redanmt mwen mouri sou lakwaPou moun kapab viv ki resevwa LLi vin rachte tout moun nan pecheSi nou kw nou pape kondane

  Chorus

  L Bondye w yon pech (bis)Tout kouvri avk peche lMet lafwa l nan Jezi, li padonnen l.

  2

  A ! Ou mt pi mechan sou latK ou m di tankou yon bout fSi ou vin jwenn Jezi pou SovTout syl la kontan ou delivre

  3

  Bondye bon, Li ban nou Pitit LiPandan nou gen lavi repantiPaske Kl Bondye se difeKouri vin sti anba mal.

  4

  Vi ou dwe pwp tankou Jezi-KriSan L va lave ou, wa gen LespriVini, vini, tan an ap pase,Si ou mize twp, sa ou va f ?

 • SAN PA JZU GIN GRAN VAL2 Kryl, Chants D'Esperance

  1

  San pa Jzu gin gran val,Li ban nou padon;Jzu vl sov tout pch,Dlivr-l tout bon.

  Chorus

  San an koul pou tout pch,Rbl kont Bon-Dieu;San pa Jzu gin gran val,S sa ki racht-m.

  2

  Esk chay pch ou tr lou,Rouj kon kramouazi?Jzu kab ntouay k ou,F ou pu kou li.

  3

  Koun y a nou kapab antrNan przans Bon-Dieu,Asur k san pa JzuOut tout pch.

  4

  Ak san an nou kapab brizTout puisans Satan;Ak san an nou kapab trouvLa p pou tout tan.

 • 3 KCE - SI OU VL KRAS TOUT KD VIPCH

  3 Kryl, Chants D'Esperance

  1

  Si ou vl kras tout kd vi pch,Gin fs nan san Kris, (2 foua)Si ou vl vink sou tout mchanst.Gin fs nan gnou sl sakrifis.

  Chorus

  Oui, gin fs, fs, oui gin fs anpilNan san Kris krusifi,Oui, gin fs, fs, oui gin fs anpilNan prsi san Kris, Lagno Bon-Dieu.

  2

  Si ou vl kit pasion ak lgey,Gin fs nan san Kris, (2 foua)Sous Kalv a kab lav tout pch,Gin fs nan gnou sl sakrifis.

  3

  Si ou vl jt tout fbls la ch,Gin fs nan san Kris, (2 foua)Bon zv ou pap f ou chap lanf,Gin fs nan gnou sl sakrifis.

  4

  Si ou vl svi Bon-Dieu fidlman,Gin fs nan san Kris, (2 foua)Moun ki chant gloua li tnlman,Gin fs nan gnou sl sakrifis.

 • JEZI LESE M MACHE AK OU 4 Kryl, Chants D'Esprance 1

  Jezi lese m mache ak ou,Byen kontan pou m f svis ouDi mwen tout sekr ou genyenEde m pa enky pou demen,Montre m ede k moun ki pAvk bon pawl ou SeyGade m toutan nan bon chemenE kondwi mwen jiska la fin.

  2

  F m gin plis pasyans tankou ou,Gade m tou pr ou tou l jouPou mf travay mwen ak lafwaE konfyans ou ki bay viktwa,Nan espwa ou ki kon soly,Klere tout bagay sou la t,Nan lap ou sl ka ban nou,Lese m viv, Jezi, tou pr ou.

 • MOUN KI MT NAN JZU 5 Kryl, Chants D'Esperance 1

  Moun ki mt nan JzuGnou konfians ki san mzu,Yo kapab pa janm tonb;Dlivrans yo asur.

  Chorus

  Ak konfians n-a va mach,Ak konfians n-a trionph,Ak konfians juska la fin,Bon-Dieu va louvri chmin.

  2

  Ak konfians n-a va mach,Kout k kout psvr;Jzu-Kri f nou proms,Li ak nou nan tout dtrs.

 • SGN, ANGNIN M-PA KA BA OU6 Kryl, Chants D'Esperance

  1

  Sgn, angnin m-pa ka ba ouSl gnou k ki bouk soufri,E san ou mouin pa kab gri,Miz mouin dvan ou.

  Chorus

  Pran mouin jan ou ou-m la,San fs san soutiin,Jan ou ou-m la,(2 foua)O Jzu, gran fr mouin.

  2

  Mouin pa janmin obi ou,Pch kouvri-m la tt o pi,E pou-m przant dvan ouPeche Selman m-pote.

  3

  Mouin fb nan k, mouin fb nan ch,Pou-m rzist dvan satan;O sgn mouin, mouin fb tout tan,Map rl: ban-m lumi.

  4

  San li koul a va blanchi-mSint-Espri ou va purifi-mRichs ou yo va anrichi-m,Min mouin! Vini sov-m

 • JZU, SL UNIK ESPRANCE 7 Kryl, Chants D'Esprance 1

  Jzu, sl unik sprance,S li sl ki bay asurans,Li s soutiin-m, Li s fs mouinE mouin pap rt nan chmin.

  Chorus 1

  Ki kote-m ta ye,Pou ou pa ta w-mSi-m monte nan sil se la ou yE si-m ta desann nan fon lanmPa gin sekr pou ou, ou konn tout bagay

  Chorus 2

  Jzu s ou ki dlivr-m;S ou, Sov-m kap kinb-m. (2foua)

  2

  Okinn lot plas pa kab kach-mOkinn lot non pap dlivr-m,Moun ki chouazi lot dirksion,Soufri, pri san rmision.

  3

  Min, l tout bagay vl sombr,Mouin gad Jzu, mouin kanp;L koura mouin ta vl fbli,Mouin jouin skou nan przans li.

  4

  Kon sa lan m gin pou vini,Min toutfoua sa s pa mouri,Avk Jzu pa gin lan m,S fminj, louvri-l lot b.

 • 8 CEK - SAN SOV, SAN BON-DIEU8 Kryl, Chants D'Esperance

  1

  San Sov, san Bon-Dieu, sa ou va f?L ou ap mouri, sa ou va f?L sa li sri, nanm ou pral;Ki sa ou va tounin ; sa ou va f

  2

  Ou-minm kap ri tout tan; sa ou va f?Jou sa ou va tout sl; sa ou va f?Si l lan m vini, ou pa parLa p va szi ou; sa ou va f?

  3

  Esk gin gnou kot pou ou kach?L Bon-Dieu rl ou, sa ou va f?Gran moun tan ap pas, jn jan, jn fi;Moun ki rinmin pch; sa ou va f?

  4

  Moun ki rinmin Jzu, al jouin Bon-Dieu;Li bon, li patnl; li sov yo.Lan m pa f yo p, Jzu ak yo;Li kach yo nan bra-l, li sov yo.

 • 9 CEK - NAN POUIN LANM 9 Kryl, Chants D'Esperance 1

  Nan pouin lanm! Krtiin yo pa kab pduParl Bon-Dieu asur salu mouinMouin t pdu, Koul ye a mouin sov,Oui, mouin sov nan Kris, Sov divin.

  Chorus

  Nan pouin lanm! S la gloua, Allouya!Pitit Bon-Dieu nan plas mouin t soufri;Li t pran plas mouin pou mouin kapab sov,E li t sov mouin nan tout gras li.

  2

  Nan pouin lanm! Pch mouin yo padoninnMouin asur puisk Jzu mouri.Fs Satan ki t dont mouin fi-n kraz,Jzu vivan pou kinb-m avk li.

  3

  Nan pouin lanm, pask l k-m ap mouri,Nanm mouin ap mont tou douat nan sil;Ak tout fr yo ma rt nan przans li,Mouin t konfi-m nan li, Sov tnl.

 • SAN JEZI MWEN PAKAPAB VIV 11 Kreyl, Chan Desperans 1

  San Jezi mwen pakapab viv,Mwen pa ka f yon sl pa;Se li menm sl mwen ta vle swiv,Map swiv li jouk sa kaba.

  Chorus

  Anyen mwen pa gen pou m krenn,Pwiske sov m ap veye ;Map swiv li san mwen pa janm plenn ,Li pap kite mwen neye.

  2

  Amou li avk proms liPlen k mwen ak yon gran jwaMwen mt tou fb , mwen mt kagou,Sten lap banm laviktwa.

  3

  L fnwa vi n pou f m tranble,Avk kris mwen brav fasil ;L vwa satan ape gronde ,Mwen rete dousman trankil.

  4

  Jezi wete tout sa ki trp,Nan k mwen pou mwen mache ;Purifye mwen, lave m,f m prp,Jan Bon Dye vle pou mwen ye.

 • PANDAN LANWIT L BJE YO 12 Kreyl, Chan Desperans 1

  Pandan lanwit l bje yoOkipe mouton yo,Anj le Segn vini desann,Laglwa briye patou ,Li di, "pa p" paske yo tout,Te tranble, tou sezi,Ma pote ba nou bon nouvlPou nou ak tou lzm.

  2

  Nan lavil David jodi a,Yon pitit vini ft,Se li ki Kris, Sov, Seny,Men ki siy m a ba nou :Nou va jwen n pitit l syl la,Li la devan je moun,Vlope nan rad tout din,E kouche nan yon krch.

  3

  L anj la te pale konsa,Yon foul part tou swit,Se te lame anjyo l sylPou chante kantik sa :Tout glwa pou Bondye nan syl la,E la p sou lat,Bondye voye bn vonlonte,Pou lzm pou tout tan.

 • L NAP MACH AK DIEU - 13 KCE13 Kreyl, Chan Desperans

  1

  L Nap Mach Ak Dieu, Nan lumi Parl li,Ki bl gloua li voy sou rout nou!L nap f volont-l,Li rt kot nou,E ak tout moun ki obi-kou.

  Chorus

  Obi-kou, s tou sa pou nou f,Pou nou kontan nan Jzu,S pou-n obi-kou.

  2

  Lonbraj ki va part, tout nuaj ka nan si la,Souri Jzu va f-l dispart;Pa gnou dout, pa gnou p, Ni soupi , ni gnou kri,Ka rt l nou obi-kou.

  3

  Nou pap pot gnou chaj, Pou l zt kap soufriSan Jzu pa bni nou pou saNou pas subi gnou pd, Nou pap pt gnou koua,San n-pa bni, si-n obi-kou.

  4

  Min nou pakab kounin tout mvy amou liAvan nou konsakr tout bagay;Pask biinf li yo, la joua li ban nou,S pou moun ki vl obi-kou

  5

  Kon sa nan przan li, na chita nan pi liOu nou va mach nan rout av-l.Sa li di, nou va f, nou poual kot li vl;San p angnin, na obi-kou.

 • MOUIN VLE MIL LANG POU CHANTE BYEN 14 Kreyl, Chan Desperans

  1

  Mouin vl mil lang pou m-chant biinLouanj Rdanmt mouin;Tout gloua, s pou Bon-Dieu, Roua mouin,Gras li gin tout viktoua.

  2

  Mt mouin, Bon-Dieu mouin, d-mPou-m a-nons patou:Pou-m rpann nan la t antiKonnsans non Jezu.

  3

  Jzu, non ou chas krintif,Li chas trists nou.Jzu, non ou s bl muzik,S vi ak sant tou.

  4

  Li kraz puisans vi pch,Prizonni yo lag,San li netouay pch yo,San li netouay mouin.

  5

  Nou-minm, tout pp, gad kot-l,S li ki Bon-Dieu nou.La foua sov nou, la foua sl;Gras li padonnin nou.

  6

  Bon-Dieu t rinmin tout pch,Li rinmin nou s si!Pou tout moun patou sou la tPitit li t mouri.

 • MOUIN VLE SUIV JZU JOUK LA FIN15 Kreyl, Chan Desperans

  1

  Mouin vle suiv jezu jouk la fin.Se li ki Segne mouin!Ma va persevere avek li;Sa, se lide-m pou tout la vi;Le zot kab fe sa yo vle.Map deside pou-m gingnin la pe.Ma va mache avek Jezu Kri,Ma chache fe volonte li.

  2

  Mouin konnin m-kapab gin febles,Le-m an fas gran detres.Jezu promet ede ninpot ki;Tout moun ki gin la foua nan li.Jezu kinbe-m avek min.Pa gras li, gnou peche ka vin-n sin.Tout konfians mouin, se nan li-minm,Kon sa ma suiv li jouk la fin

  3

  Tout moun yo kap suiv Jezu-KriDoue konprann ya soufri.Satan va okupe tante yoPou fe yo suiv chemin ki fo.Min se Jezu-Kri ki Met,Se li ki te gin gnou viktoua net.Ma va mache avek Jezu-Kri,Ma chache fe volonte li.

 • OU PA DWE P ANYEN 16 Kreyl, Chan Desperans 1

  Ou pa dwe p anyen ;Mwen toujou ak ou :Men pwoms la kretyen,Ki soutni k nou.Rout sou t a mt nwa,Sa pap f mwen p ;Nanm mwen plen ak espwa,Map mache ak bon sov m.

  Chorus

  Mwen pa janmen sl ; ( 2 fwa )Jezi, sov m ap veye mwen,Li pa janm kite mwen sl.Mwen pa janmen sl ( 2 fwa )Jezi , sov m, ap veye mwen,Mwen pa janm rete sl.

  2

  Soly la klere byen,Ll tan slman ;Men Jezi, limy mwen.Li klere tout tan.L mwen pa w klte,Soly ki se bl,Nan nenpt ki koteJezi part ,mwen w syl.

 • MOUIN BIIN KONTAN KE PAPA MOUIN NANSIL

  17 Kreyl, Chan Desperans

  1