CTCP Dây cáp điện Việt Nam

 • View
  225

 • Download
  8

Embed Size (px)

Transcript

 • CTCP Dy cp in Vit Nam M giao dch: CAV Reuters: CAV.HM Bloomberg: CAV VN

  D bo hng li t gi u vo gim

  Ngnh dy cp in

  Bo co cp nht

  17 thng 3, 2015

  Doanh nghip dn u ngnh dy cp in: CAV l mt trong nhng doanh

  nghip dn u trong ngnh dy cp in ti Vit Nam vi thng hiu Cadivi

  c nhiu ngi tiu dng bit n v th phn dy in dn dng trn 30%.

  Hng li trc tip t cc d n h tng ti Tp HCM. n ngm ha li

  in trung v h th giai on 2011-2020 ca Tp HCM hin ang c trin khai

  vi vn u t 14.000 t, ngm ha 5.000 km ng dy trung v h th. CAV

  l n v chnh cung cp dy cp in cho d n.

  Gi bn gim chm hn gi u vo. Da trn cc c tnh thn trng v gi

  nguyn liu u vo ca CAV (ng -9% yoy, nhm +6% yoy, t gi +2% yoy),

  chng ti c tnh gi thnh trung bnh ca CAV c th gim 5% yoy do ng l

  nguyn liu chnh trong c cu nguyn vt liu. Gi bn d kin gim t hn gi

  u vo do nhu cu tiu th 2015 d bo tng trng tt. Bin li nhun gp

  mng dy cp in d kin tng 1%.

  Trin vng di hn. Vi nhu cu s dng v sn lng in tng trng hng

  nm mc 2 con s ti Vit Nam, h thng truyn ti v phn phi in s tip

  tc c pht trin, to c hi cho ngnh dy cp in v CAV.

  Khuyn ngh u t. Vi mc gi hin ti, CAV ang c giao dch vi mc

  P/E forward 2015 khong 6,5 ln, tng i thp so vi trung bnh th trng.

  CAV l doanh nghip u ngnh dy cp in, nhu cu cho cc sn phm ca

  cng ty d bo vn tip tc tng trng trong cc nm ti. Vi nh gi mc

  45.300 ng/c phn, chng ti nh gi OUTPERFORM i vi c phiu CAV.

  Ch s ti chnh 2012 2013 2014 2015F

  Doanh thu (triu ng) 3.394.378 4.462.426 5.394.385 5.523.076

  EBITDA (triu ng) 221.497 239.422 237.270 274.977

  EBIT (triu ng) 206.311 215.429 199.000 242.574

  Li nhun sau thu (triu ng) 124.261 126.726 132.581 167.396

  EPS (ng/c phn) 4.978 4.400 4.604 5.812

  P/E (x) 7,59 8,59 8,21 6,50

  P/B (x) 2,37 2,00 1,89 1,66

  ROA (%) 9% 8% 8% 10%

  ROE (%) 32% 27% 24% 27%

  Khuyn ngh OUTPERFORM

  Gi k vng (VND) 45.300

  Gi th trng (17/3/2015) 37.600

  Li nhun k vng 20,5%

  THNG TIN C PHN

  Sn giao dch HSX

  Khong gi 52 tun 35600 - 42300

  Vn ha 1.083

  SL c phiu lu hnh 28.800.000

  KLGD bnh qun 10 ngy 12.311

  % s hu nc ngoi 0,3%

  Room nc ngoi 49%

  Gi tr c tc/c phn NA

  Beta NA

  BIN NG GI

  YTD 1T 3T 6T

  CAV -2,1% 0,5% 4,4% NA

  VN-Index 6,6% -0,9% 12,3% -7,0%

  Chuyn vin phn tch

  Dng c Hiu

  (84 4) 3928 8080 ext 622

  duongduchieu@baoviet.com.vn

  CAV

  VN-Index

 • Bo co ln u

  2

  THNG TIN S HU CH S TI CHNH D BO

  S hu nh nc 65% Kt qu kinh doanh

  n v (t VND) 2011 2012 2013 2014 2015F

  Doanh thu 3.175 3.394 4.462 5.394 5.523

  Gi vn 2.753 3.012 4.032 4.978 5.049

  Li nhun gp 422 383 430 417 474

  Doanh thu ti chnh 19 2 3 6 7

  Chi ph ti chnh 85 75 75 57 49

  Li nhun sau thu 151 124 127 133 167

  Bng cn i k ton

  n v (t VND) 2011 2012 2013 2014 2015F

  Tin & khon tng ng tin 59 50 77 76 99

  Cc khon phi thu ngn hn 370 547 616 480 489

  Hng tn kho 605 559 679 652 661

  Ti sn c nh hu hnh 152 351 313 324 337

  Cc khon u t ti chnh di hn 9 9 9 9 9

  Tng ti sn 1.275 1.569 1.803 1.685 1.741

  N ngn hn 848 1.113 1.217 1.081 1.057

  N di hn 48 58 43 28 28

  Vn ch s hu 379 398 543 575 655

  Tng ngun vn 1.275 1.569 1.803 1.685 1.741

  Ch s ti chnh

  Ch tiu 2011 2012 2013 2014 2015F

  Ch tiu tng trng

  Tng trng doanh thu (%) 36% 7% 31% 21% 2%

  Tng trng li nhun sau thu (%) 67% -18% 2% 5% 26%

  Ch tiu sinh li

  Li nhun gp bin (%) 13% 11% 10% 8% 9%

  Li nhun thun bin (%) 5% 4% 3% 2% 3%

  ROA (%) 13% 9% 8% 8% 10%

  ROE (%) 43% 32% 27% 24% 27%

  Ch tiu c cu vn

  Tng n/Tng ti sn (%) 25% 32% 27% 26% 24%

  Tng n/Tng vn ch s hu (%) 84% 128% 90% 77% 63%

  Ch tiu trn mi c phn

  EPS (ng/c phn) 7.880 4.978 4.400 4.604 5.812

  Gi tr s sch (ng/c phn) 19.744 15.949 18.860 19.955 22.757

  S hu nc ngoi 0,3%

  S hu khc 34,7%

  C NG LN

  Tng Cng ty C phn Thit b in Vit Nam

  65%

  Khc 35%

 • Bo co ln u

  3

  Trin vng ngnh dy cp in Vit Nam

  Ngnh cng nghip ang trn pht trin

  Dy cp in l ngnh c tc tng trng nhanh, cng vi xu th th ha v

  nhu cu s dng in ngy cng tng cao Vit Nam cng nh trn th gii. Kim

  ngch xut nhp khu dy cp in tng trng trung bnh ln lt 21% v 18%.

  Dy cp in nhp khu ca Vit Nam ch yu l cc loi cp c bit, cp cao

  th trong nc cha sn xut c. Do khc phn khc nn sc p cnh tranh ca

  hng nhp khu c nh gi l khng nhiu.

  V sn xut trong nc, hin ti Vit Nam c trn 200 cng ty ang sn xut mt

  hng dy cp in vi c cu a dng, gm cc cng ty nh nc, c phn, t

  nhn v cc doanh nghip FDI. Mt s doanh nghip ln trong ngnh: Cadivi,

  Cadisun, c in Trn Ph, LG Vina Cable, Taya Vietnam.

  Trong nm 2015 v cc nm ti, ngnh dy cp in d bo vn tip tc tng

  trng, khi kinh t Vit Nam bt u hi nhp su rng vi khu vc v th gii.

  Thc t, kim ngch xut nhp khu dy cp in thng 1/2015 tng ti 30% so

  vi cng k.

  Th trng xut khu: cuc chi ca doanh nghip FDI

  Khong 97% th phn xut khu dy cp in thuc v cc doanh nghip FDI, trong

  phn ln l cc doanh nghip nc ngoi chuyn sn xut dy cp t. Cc

  doanh nghip ny thng c cng ty m ti M, Nht, Hn Quc u t nh my

  sn xut ti Vit Nam, mua nguyn liu v tn dng ngun nhn cng gi r ti Vit

  Nam sn xut v xut khu sang cng ty m cung cp cho ngnh cng nghip

  trong nc h.

  ng th 2 l cc doanh nghip c mt phn hoc 100% vn u t nc ngoi

  u t sn xut dy cp s dng trong cc cng trnh xy dng, gia dng hoc sn

  xut nguyn liu (ng ko si). Cp ny thng gm cc doanh nghip Hn

  Quc, i Loan hoc Singapore.

  Cc doanh nghip Vit Nam ch yu xut khu sang cc th trng ln cn nh

  Lo, Campuchia.

  442

  619678

  784

  553

  790

  889 910

  0

  200

  400

  600

  800

  1,000

  2011 2012 2013 2014

  Kim ngch xut nhp khu dy cp in Vit Nam (triu USD)

  Xut khu

  Nhp khu

 • Bo co ln u

  4

  Th trng trong nc: ng lc t ngnh in

  Th trng chnh ca cc cng ty dy cp in Vit Nam vn l th trng trong

  nc, khi nhu cu u t cho h tng ngnh in vn rt pht trin. Sn lng in

  Vit Nam tng trng hng nm mc hai con s, ko theo nhu cu u t li

  in t trung p ti h p v ti tng h gia nh tng trng tng ng.

  Quy hoch li in Vit Nam ti nm 2030

  Hng mc n v 2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030

  ng dy 500kV Km 3.833 4.539 2.234 2.724

  ng dy 220kV Km 10.637 5.305 5.552 5.020

  u t cho ngnh in ti nm 2030

  Giai on Tng vn Ngun in Li in

  (nghn t) Gi tr T l Gi tr T l

  2011 2020 929,7 619.3 66,60% 210,4 33,40%

  2021 2030 1.429,3 935.3 65,50% 494 34,50%

  Ngun: Quy hoch in 7, BVSC tng hp

  Ngoi ra, cng vi s hi phc ca th trng bt ng sn trong cc nm ti, nhu

  cu dy din dn dng phc v h tng cc khu cng nghip, khu th mi, ta

  nh vn phng tip tc tng trng.

  S lc v CAV

  Cadivi tin thn l Cng ty Dy ng Vit Nam, c thnh lp nm 1975. Thng

  9/2007, cng ty chuyn thnh cng ty c phn v c nim yt chnh thc vo

  thng 12/2014. Vn iu l ca cng ty hin l 288 t.

  Sn phm v nng lc sn xut

  Hot ng sn xut: Hot ng kinh doanh chnh ca Cng ty hin nay l sn xut

  cc loi dy v cp in phc v rng ri cho cc ngnh kinh t quc dn cng nh

  cc nhu cu s dng in trong sinh hot thng ngy v cho xut khu. Khch

  hng ch yu ca CAV l cc Cng ty in lc; cc nh thu xy lp in dn

  dng, cng nghip; cc nh sn xut, cc nh u t c s dng my, thit b

  70%

  27%

  3%

  C cu xut khu dy cp in ca Vit Nam

  Doanh nghip sn xut dy t

  Doanh nghip FDI khc

  Doanh nghip trong nc

  24%

  21%

  8%7%

  7%

  6%

  5%

  22%

  Th trng xut khu dy cp in 2014

  Nht

  Trung Quc

  Hn Quc

  Hoa K

  Hong Kong

  Singapore

  Campuchia

  Khc

 • Bo co ln u

  5

  cng nghip; cc cng ng dn c v cc h gia nh. Trong nhng nm qua, sn

  phm dy v cp in mang nhn hiu CADIVI lun c khch hng nh gi

  cao.

  Hot ng thng mi: ng nguyn liu Cathode, dy ng 8mm, ph kin li

  in

  Cng sut hin ti: 14.000 tn ng, 6.000 tn nhm, 8.000 tn nha. nh hng

  ca cng ty trong thi gian sp ti s m rng sn xut nng cng sut ln thnh

  60.000 tn sn phm ng/nm, 30.000 tn sn phm nhm/nm v 20.000

  sn phm tn nha/nm.

  C cu doanh thu

  Dy cp in vn l sn phm chim c cu doanh thu cao nht ca CAV, tuy nhin

  t trng trong tng doanh thu ang gim do tng trng ca hot ng thng mi.

  Xt v c cu li nhun gp, mt hng dy cp in vn ng gp ln nht vi trn

  90% t trng, do hot ng thng mi c bin li nhun kh thp.

  C cu chi ph

  Chim t trng ln nht trong gi thnh sn phm ca CAV l chi ph nguyn liu,

  trung bnh chim khong 93%. Nguyn vt liu chnh ca CAV l ng, nhm v

  ht nha, trong , nguyn liu ng chim 77% chi ph nguyn liu.

  0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

  2012

  2013

  6t2014

  C cu doanh thu ca CAV (t ng)

  Dy v cp in Dy in t Kh c in Thng mi - Khc

  0 100 200 300 400 500

  2012

  2013

  6t2014

  C cu li nhun gp ca CAV (t ng)

  Dy v cp in Dy in t Kh c in Thng mi - Khc

  93%

  3%1%

  1%2%

  C cu gi thnh nm 2013

  Nguyn vt liu

  Nhn cng

  Khu hao

  Dch v mua ngoi

  Khc

  74%

  80%

  77%

  10%

  8%

  7%

  0% 20% 40% 60% 80% 100%

  2012

  2013

  1H2014

  C cu nguyn liu ca CAV

  ng Nhm Ht nha Chi ph khc

 • Bo co ln u

  6

  Kt qu hot ng kinh doanh