CV Magnus Thörn - ?· är både utvecklande för mig som person samt för branschen. Genom att arbeta…

 • Published on
  25-Jun-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Transcript

 • Curriculum Vitae

  Magnus Thrn

  SENSUM AB Strangsvgen 27 182 56 Danderyd magnus.thorn@sensum.nu 070-6423153 Kompetensprofil och m lsttning 20 rs erfarenhet inom mark- och infrastrukturssektorn, bde i rollen som entreprenr och bestllare.

  Nyckelkunskaper: Analytisk, lugn och mlinriktad. ger frmgan att entusiasmera, samt att f gruppen och dra och samma hll. Stark drivkraft.

  Har som ml att verka inom byggledning samt inom projektering. Mixen mellan projektering och byggledning r bde utvecklande fr mig som person samt fr branschen. Genom att arbeta ute direkt i projekt erhlls mycket kunskaper och erfarenheter som verfrs direkt in i det projekterande arbetet. P detta stt erhlls bttre handlingar och bttre resultat ute i den kommande produktionen.

  Anst llningar okt 2011 - Projekt- och byggledare, SENSUM AB, Stockholm

  Innehar rollen som delgare i bolaget. Arbetar idag med byggledning och projektering. Har frmst strre uppdrag inom byggledning men ven mindre projekt i varierande roller.

 • okt 2008 okt 2011 Projekt- och byggledare, MTN Projektledning AB Arbetade med byggledning och projektering. feb 2007 okt 2008 Projekt- och byggledare, Grontmij AB Arbetade med byggledning och projektering. dec 2005 feb 2007 Platschef stora projekt, Vgverket Produktion Ekonomisk ansvarig samt ansvarig fr att objektet innehller stlld krav. jan 2005 dec 2005 Blockchef mark stora projekt, Vgverket Produktion

  Bist platschefen i hans arbete ven verka som platschefens stllfretrdande. Skter ven kontakten/planeringen inom markarbetena inklusive UE.

  nov 2003 jan 2005 Kalkylerare, Vgverket Produktion Sjlvstndigt ta fram kalkyler till anlggningsprojekt. nov 2003 jan 2005 Platschef mindre projekt, Vgverket Produktion Ekonimskt ansvarig fr anlggningsprojekt < 10 miljoner aug 2001 nov 2003 Bitrdande platschef, Vgverket Produktion Bist platschefen i hans arbete samt skta planeringen med UE samt egna

  arbeten.

  juni 1996 aug 2001 Mtchef, Vgverket Produktion Skta och leda det praktiska mtningsarbetet. Skall ven skta alla fr projektets mngdregleringar samt vara delaktig i planeringen av projektets produktion

  okt 1994 juni 1996 Mtare, Vgverket Produktion Sjlvstndigt utfra utsttning fr vgarbeten mm. Utbildning aug 1988 juni 1991 4-rig Tekniskt gymnasium, Fredrika Bremer, Haninge

  aug 1991 aug 1993 80-pongs Byggnadsingenjr, KTH Haninge

  Pbyggnadsutbildning 2013 Effektiva mten, Canea, 1 dag

  2013 Bas-P och Bas-U, EGA, 2 dagar 2013 Mediautbildning, Trafikverkets utbildningscenter, 1 dag

  2012 Utbildning besiktningsman, EGA, 2 dagar

  2011 ESA utbildning, Svenska kraftnt, 1 dag

  2011 Hjlp p vg, VUC, 1 dag

  2009 Skerhet p vg, VUC, 1 dag

 • 2008 AMA 07, EGA, internt Grontmij, 1 dag

  2008 Fortsttningskurs Entreprenadjuridik, EGA, internt Grontmij, 1 dag

  2007 Utmrkningsansvarig, VUC, 2 dag

  2007 Uppdragsledarutbildning, Internt Grontmij, 1 dag

  2007 AF AMA 07, EGA, internt Grontmij, 1/2 dag

  2007 Grundkurs ABK 96, EGA, internt Grontmij, 1 dag

  2006 Personlig Ledarskapsutveckling, Internt, 10 tillfllen under ett r

  2005 Bttre Arbetsmilj i Samverkan (BAS), Internt, 2 dagar

  2004 AB04, Internt, 1 dag

  2003 Mt och ersttningsregler, AMA98 och MER2002, Internt, 2 dagar

  2001 Geoteknisk grundutbildning, Vgverkets utbildningscenter, 2 dagar

  1999 Miljbalken / miljlagstiftning, Internt, 1 dag

  1998 Mtningsbehrighet klass A

  1998 Vidareutbildning inom mtteknik, KTH, 5 dagar

  1997 Fortsttningskurs entreprenadjuridik, Internt, 2 dagar

  1996 Mt och ersttningsregler (ME95), Internt, 1 dag

  1995 Vg 94, Vgverkets utbildningscenter, 2 dagar

  1995 Grundkurs entreprenadjuridik, Internt, 3 dagar

  Sprk Svenska, modersml Engelska, kunskaper i tal och skrift Tyska, kunskaper i tal Datorkunskaper Adobe Acrobat MS Excel MS Office MS Power Point MS Project MS Word Chaos Systems

 • Referensuppdrag 201402 Trafikverket Frbifart Stockholm, FSE61 Trafikplats Akalla Oberoende granskare

  Entreprenaden r en Trafikplats i Frbifart Stockholm som innehller ca 400 m betongtrg, 2 stycken broar, omfattande ledningsarbeten, grundfrstrkningar, grundvattensnkningar mm. Min roll i projektet r att utfra en oberoende granskning av framtaget FU. Granskningen syftar till att skerstlla att tekniska lsningar hller, FU:t r tydligt och kalkylerbart mm. Bedmd entreprenadsumma: 1 000 MKR Stefan Wennerstrm, Trafikverket 010-123 89 22 alt stefan.wennerstrom@trafikverket.se

  201311- Vrmd kommun VA och exploateringsarbete Gustavsbergs centrum Byggledare

  Sensum uppdrag best av att byggledning fr ett exploateringsomrde vid Gustavsbergs centrum infr en framtida bostadsbebyggelse. Min roll i projektet var dels att utva byggledning fr alla ingende arbeten i entreprenaden. Arbetet innefattande frutom ordinarie byggledning samordning av ledningsgare, granskning av projekterade handlingar mm. Bedmd entreprenadsumma: 50 MKR Mikael Carlsson, 08-570 483 37 alternativt mikael.carlsson@varmdo.se

  201309-201310 Trafikverket E4 Sundsvall, Finplanering Tpl Sknsmon och Sknsberg Kalkylansvarig

  Sensum uppdrag bestod i att utfra en entreprenadkalkyl samt granskning aven frdig handling. Entreprenaderna bestod av att frdigstlla tv trafikplatser i form av en finplaneringsentreprenad. Min roll i projektet var dels att utfra en kalkyl fr den framtagna handlingen. I uppdraget genomfrdes ven en granskning s att hela frfrgningsunderlaget skall vara kalkylerbart och i mjligaste mn fritt frn felaktigheter och motsgelser. I projektet arbetar Sensum som underkonsult t Niv Landskapsarkitekter med Trafikverket som slutkund. Bedmd entreprenadsumma: 10 MKR Helena Emrani, 08-702 12 77 alt helena@nivaland.se

  2013 - Trafikverket Frbifart Stockholm, FSK05 Trafikplats Hjulsta Funktionsansvarig produktionsplanering

  Projektet syftar till att projektera fram bygghandlingar fr tv stycken totalentreprenader fr Frbifart Stockholm vid Trafikplats Hjulsta. Entreprenaderna innehller trafiknra arbeten ca 300 m betongtrg, 500 m broar, omfattande ledningsarbeten och grundfrstrkningar.

 • Min roll i projektet r att tillse att den projekterade lsning r byggbar, tidseffektiv samt ekonomiskt realistisk. Vidare deltar jag i arbetet att ta fram ett tydligt och kalkylerbart frfrgningsunderlag dr min entreprenaderfarenhet kommer vl till pass. I projektet arbetar Sensum som underkonsult t Tyrens med Trafikverket som slutkund. Bedmd entreprenadsumma: 2 000 MKR Claes Runesson Tyrens, 010-452 28 58 alt claes.runesson@tyrens.se

  201208-201305 Trafikverket Ombyggnad bussh llplatser Norra Skndal

  Funktionsansvarig produktionsplanering Projektet syftar till att ta fram en arbetsplan fr ombyggnad av tv stycken motorvgsbusshllplatser samt ny GC-bo under V222. I projektet arbetade Sensum som underkonsult t Cowi med Trafikverket som slutkund. Bedmd entreprenadsumma: 30 MKR Henrik Johansson Cowi, 010-850 23 00 alt hkjn@cowi.se

  201205 Trafikverket Successiv kalkyl, E18 Trafikplats Roslags-Nsby

  Kalkylansvarig Kostnadskalkylering av projektbudget fr en komplett trafikplats. Ansvarig fr kostnader fr produktionsdelarna i trafikplatsen. Bedmd entreprenadsumma: 170 MKR Birger Back Trafikverket, 070-659 88 50 alternativt Henrik Johansson, 010-850 23 00 alt hkjn@cowi.se

  2011 - Trafikverket Projektering E18, Trafikplats Viggbyholm

  Funktionsansvarig produktionsplanering Uppdraget bestod i att projektera en bygghandling fr byggande av en komplett trafikplats. Trafikplatsen inkluderade 1 motorvgsbro samt ombyggnation av lokalvgntet. I uppdraget ingick ven att ta fran ett frfrgningunderlag fr totalentreprenad. Min roll i projektet r att tillse att den projekterade lsning r byggbar, tidseffektiv samt ekonomiskt realistisk. Vidare deltar jag i arbetet att ta fram ett tydligt och kalkylerbart frfrgningsunderlag dr min entreprenaderfarenhet kommer vl till pass. I projektet arbetar Sensum som underkonsult t Atkins med Trafikverket som slutkund. Bedmd entreprenadsumma: 120 MKR Gulhan Peker, 010-123 71 42 alternativt Henrik Johansson, 010-850 23 00 alt hkjn@cowi.se

  201104 Trafikverket Successiv kalkyl E18, Trafikplats Viggbyholm

  Kalkylansvarig Kostnadskalkylering av projektbudget fr en komplett trafikplats. Ansvarig fr kostnader fr produktionsdelarna i trafikplatsen. Bedmd entreprenadsumma: 120 MKR Gulhan Peker, 010-123 71 42 alternativt Henrik Johansson, 010-850 23 00 alt hkjn@cowi.se

 • 2011 Trafikverket Byggledning E18 Hjulsta/ Kista, E260 Trafikplats Rissne Samordnande Byggledare Entreprenaden omfattar komplett trafikplats innehllande 2 stycken motorvgsbroar, omlggning av 800 m huvudvattenledning dimension 800 mm samt 250 m huvudvattenledningar dimension 1 000 m, omfattande dagvattensystem, anlggande av dammar och pumpstation, avancerade grundlggning- och spontarbeten samt komplexa trafikomlggningar. I min roll som samordnade byggledare har jag som vergripande uppgift att tillse entreprenren fljer de kontraktsfrutstttningar som freligger. I mina arbetsuppgifter ingr bland annat att samordna byggledarna inom delprojektet, granska och godknna tillggs och ndringsarbeten, granska och styra projektering som pgr under byggtiden, kvalitetsskra den kommande produkten bde genom att tillse att dokumentation utfrs samt kontroll/uppfljning praktiskt i flt. Jag deltar ven tillsammans med projektledningen i ekonomimten samt vriga frhandlingar som kan vara aktuella. Entreprenadsumma: 280 MKR Patrik Hamberg, 073-355 99 15 alt patrik.hamberg@trafikverket.se

  2010 Trafikverket

  Byggledning E18 Hjulsta/ Kista, E150 Spngadalen Rinkeby Samordnande Byggledare Entreprenaden omfattar en betong verdckning om 300 m inklusive anslutande motorvgar om ca 500 m. Efter trafikomlggning skall ven ca 1 km lokalgata byggas samt en befintlig bro renoveras. I min roll som samordnade byggledare har jag som vergripande uppgift att tillse entreprenren fljer de kontraktsfrutstttningar som freligger. I mina arbetsuppgifter ingr bland annat att samordna byggledarna inom delprojektet, granska och godknna tillggs och ndringsarbeten, granska och styra projektering som pgr under byggtiden, kvalitetsskra den kommande produkten bde genom att tillse att dokumentation utfrs samt kontroll/uppfljning praktiskt i flt. Jag deltar ven tillsammans med projektledningen i ekonomimten samt vriga frhandlingar som kan vara aktuella. Entreprenadsumma: 200 MKR Patrik Hamberg, 073-355 99 15 alt patrik.hamberg@trafikverket.se

  2010 Trafikverket

  Byggledning E18 Hjulsta/ Kista, E210 Trafikplats Rinkeby Samordnande Byggledare Entreprenaden omfattar komplett trafikplats innehllande 3 stycken motorvgsbroar, 3 gc-portar samt ca 1,5 km motorvg. Arbetena innebr avancerad grundlggning fr motorvgsbroarna. I min roll som samordnade byggledare har jag som vergripande uppgift att tillse entreprenren fljer de kontraktsfrutstttningar som freligger. I mina arbetsuppgifter ingr bland annat att samordna byggledarna inom delprojektet, granska och godknna tillggs och ndringsarbeten, granska och styra projektering som pgr under byggtiden, kvalitetsskra den kommande produkten bde genom att tillse att dokumentation utfrs samt kontroll/uppfljning praktiskt i

 • flt. Jag deltar ven tillsammans med projektledningen i ekonomimten samt vriga frhandlingar som kan vara aktuella. Entreprenadsumma: 340 MKR Patrik Hamberg, 073-355 99 15 alt patrik.hamberg@trafikverket.se

  2009 - 2010 Trafikverket Byggledning E18 Hjulsta/ Kista, E101 Ledningsomlggning Samordnande Byggledare Entreprenaden r en frberedande entreprenad i projektet E18 Hjulsta-Kista. I entreprenaden lggs ca 2 000 m frskvattenledning, dim 800, om samt nytt gng- och cykelvgsnt anlggs. I min roll som samordnade byggledare har jag som vergripande uppgift att tillse entreprenren fljer de kontraktsfrutstttningar som freligger. I mina arbetsuppgifter ingr bland annat att samordna byggledarna inom delprojektet, granska och godknna tillggs och ndringsarbeten, granska och styra projektering som pgr under byggtiden, kvalitetsskra den kommande produkten bde genom att tillse att dokumentation utfrs samt praktisk kontroll/uppfljning i flt. Jag deltar ven tillsammans med projektledningen i ekonomimten samt vriga frhandlingar som kan vara aktuella. Entreprenadsumma: 30 MKR Patrik Hamberg, 073-355 99 15 alt patrik.hamberg@trafikverket.se

  2009 2010 Trafikverket Byggledning E18 Hjulsta/ Kista, E103 Hjulsta Spngadalen Samordnande Byggledare Entreprenaden r en frberedande entreprenad i projektet E18 Hjulsta-Kista. Entreprenaden omfattar omlggning av befintlig trafik p E18 fr att mjligra kommande entreprenader. I entreprenaden ingr 3 km breddning av befintlig E18, 1 gc-bro samt ny gc-vg. I arbetet ingr trafiknra arbete med strre trafikomlggningar vid genomfrandet. Entreprenadsumma: 70 MKR Patrik Hamberg, 073-355 99 15 alt patrik.hamberg@trafikverket.se

  2009 2011 Trafikverket Projektering Sdertrnsleden delen Masmolnken Funktionsansvarig produktionsplanering Ta fram arbetsplan innehllande handlingar fr komplett trafikplats vid E4/Vrby backe samt tunnel om 1 km. Bedmd entreprenadsumma: 1 100 MKR Jonas Nimfeldt, 073-025 88 95

  2010 Exploateringskontoret, Stockholm Stad Projektering Palmfledts vg Samgranskning Samgransking av frfrgningsunderlag. Sofia Nylen, 08-410 608 71

 • 2007 2009 Trafikverket Projektering E18, Rinkeby - Kista Bitrdande funktionsansvarig produktionsplanering Framtagande av bygghandling fr E18 mellan Rinkeby Kista Bedmd entreprenadsumma: 1 500 MKR Eva Nordberg, 010-123 88 14

  2008 Statens Fastighetsverk

  Projektering av ny VA-anlggning Ulriksdals slottsomrde Sakkunnig Projektet bestr av nyanlggning av en va-anlggning i Ulriksdals slottsomrde. Statens fastighetsverk Bedmd entreprenadsumma: 20 MKR

  2008 Stockholm Stad

  Projektering av upprustning Rosenlundsparken, 0804-0804 Sakkunnig Projektet bestr av en upprustning av lekmiljn i Rosenlundsparken. Bedmd entreprenadsumma: 3 MKR

  2008 2009 Nacka och Vrmd kommun Va-anlggning mellan Kilsviken och Lvbergavgen Samordnande Byggledare Entreprenaden omfattade nylggning av tryckspillvattenledning om ca 2 km, nylggning av spillvatten, vatten och dagvatten om ca 1km, uppbyggnation och terstllning av tidigare gatumilj. Entreprenadsumma: 25 MKR Mikael Carlsson, 08-570 483 37 alternativt mikael.carlsson@varmdo.se

  2007 Fortum Ramavtalsuuphandling Fortum Sakkunnig Framtagning av frfrgningsunderlag fr ramavtalsupphandling. Niklas Eriksson, 08-671 70 00

  2007 Stockholm Stad

  Projektering Skanstullshallen Kalkylansvarig Upprttande av rambeskrivning mark samt anbudskalkyl fr ny idrottshall. Bedmd entreprenadsumma: 8 MKR

  2007 Statens Fastighetsverk Va-inventering Ulriksdals slottsomrde Projektledning Inventering av befintliga ledningar inom slottsomrdet samt utfra en programhandling infr projekteringsarbetet. Anders Ahln: 08-696 71 62

 • 2007 2008 Stockholms lokaltrafik, Fastighetsavdelningen Modernisering vderskydd, 0702-0806 Byggledning Genomfra en ny upphandling av vderskydd samt byggledning fr den befintliga utbytesprocessen av vderskydd. Jenny Rydker: 08-686 40 30

  2006 2007 Vgverket Region Stockholm

  Norrortsleden Norrsttra-Tby kyrkby, etapp E211:022 Platschef Nybyggnation av 4,1 km motorvg. Entreprenadsumma: 200 MKR Kent Ericsson: 08-7576600

  2005 Vgverket Region Stockholm

  Norrortsleden Norrsttra-Tby kyrkby, etapp E211:022 Blockchef Nybyggnation av 4,1 km motorvg. Entreprenadsumma: 200 MKR Kent Ericsson: 08-7576600

  2004 Vgverket Region Stockholm

  Norrortsleden Tby kyrkby-Rosenk lla, etapp E211:025 Kalkylansvarig mark och va Ansvarig fr kalkylerna av mark och va samt samordning av kalkyler fr drift och underhllstgrder. Objektet avser en funktionsentreprenad p 8 km 2+1 vg med drifttagande. Entreprenadsumma: 800 MKR

  2004 Vgverket Region Stockholm

  Norrortsleden Trafikplats Tby kyrkby, etapp E211:023 Kalkylansvarig mark och va Ansvarig fr kalkylerna av mark och va. Objektet bestod av nybyggnation av en koplett trafikplats inklusive ca 1 km motorvg. Entreprenadsumma: 120 MKR

  2004 Vgverket Region Stockholm

  Norrortsleden Norrsttra - Tby kyrkby, etapp E211:022 Kalkylansvarig mark och va Ansvarig fr kalkylerna av mark och va. Objektet bestod av nybyggnation av 4,1 km motorvg Entreprenadsumma: 200 MKR

  2004 Vgverket Region Stockholm

  Geotekniska frstrkningstgrder vid Roslagsbanan Bitrdande platschef En grundfrstrknings entrprenad p Roslagsbanan. Entreprenaden var en frberedande entreprenad infr vriga entreprenader p Norrortsleden. Enetreprenadsumma: 5 MKR Anna Sandahl: 08-7576600

 • 2003 Stockholms Gatu- och fastighetskontor

  Akallavgen Platschef Breddning av akallavgen vid korsning med E18. Entreprenadsumma: 2 MKR

  2003 Huvudstaden Golfklubb

  Upprustning vgar Platschef Upprustning av vgar runt Huvudstadens golfklubb. Entreprenadsumma: 1 MKR Crister Ahlson

  2001 2002 Vgverket Region Stockholm

  Trafikplats Gillinge Bitrdande platschef Trafikplats vid Gillinge inkl 5km 9 m vg. Entreprenadsumma: 60 MKR Caroline Ljungcrantz: 08-757 66 00

  1998 2001 Vgverket Region Stockholm Infart Nynshamn Mtchef Nyggnation av 5 km 13 m's vg. Entreprenadsumma: 140 MKR Kent Sahlman: 08-757 66 00

  1998 Vgverket Region Stockholm

  Trafikplats Hallunda Mtchef Nybyggnation av trafikplats ver E4'an inkl upprustning av 1 km vg. Entreprenadsumma: 100 MKR

  1996 1998 Stockholms lokaltrafik

  Snabbsprvg Globen-Bolidenvgen Mtchef Nybygnation av 1 km snabbsprvg inkl verdckning. Entreprenadsumma: 100 MKR Bjrn Damberg

  1995 - 1996 Vgverket Region Stockholm

  Fors-Jordbro Mtare Nybyggnation av 8 km motorvg Entreprenadsumma: 110 MKR

  1994 1995 Banverket Nynsbanan Mtare Restaurering och breddning av bef banvall p en strcka av 1,5 km. Entreprenadsumma: 50 MKR

Recommended

View more >