D05 - Nikolic N. - Efekti primene inteligentnih transportnih sistema.ppsx

  • Published on
    17-Oct-2015

  • View
    23

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

seeee

Transcript

<ul><li><p>5/27/2018 D05 - Nikolic N. - Efekti primene inteligentnih transportnih sistema.ppsx</p><p> 1/7</p><p>EFEKTI PRIMENE ITS U KONTROLI BRZINE</p><p>Nenad Nikolic, dis</p><p>SEETO</p></li><li><p>5/27/2018 D05 - Nikolic N. - Efekti primene inteligentnih transportnih sistema.ppsx</p><p> 2/7</p><p>Primena ITS u kontroli saobraaja</p><p>Prekoraenje brzine</p><p>Prolazak na crveno svetlo</p><p>Odstojanje izmeu vozilaKorienje traka namenjenih JGPP</p><p>Neregistovano vozilo</p><p>Neregularne dimezije vozila i osovinska</p><p>optereenja</p><p>Klasifikacija i kontrola pristupa vozila</p></li><li><p>5/27/2018 D05 - Nikolic N. - Efekti primene inteligentnih transportnih sistema.ppsx</p><p> 3/7</p><p>Dileme u debati o primeni kamera</p><p>Da li su kamere su fabrike novca ?</p><p>Da li je ponaanje vozaa promenjeno ?</p><p>Da li kamere ometaju vozae ?Da li je primena kamera podlona uticaju javnogmnjenja ?</p><p>Da li je procenat saobraajnih nezgoda na koje</p><p>se utie primenom kamera za kontrolu brzineveliki?</p><p>Uticaj kamera na profesionalne vozae ?</p></li><li><p>5/27/2018 D05 - Nikolic N. - Efekti primene inteligentnih transportnih sistema.ppsx</p><p> 4/7</p><p>Evropska iskustva u primeni kamera</p><p>Elvik</p><p>Upotreba kamera ovoi o smanjenja saobradajnih nezgoa za</p><p>19 %, a nezgoa sa povreenima za 17 %. Ova mera ima</p><p>vedih efekata u graskim sreinama - 28 %. Odnos koristitrokova varira u intervalu 1:2,6 do 1:26,7.</p><p>Studija The Cochrane library</p><p>U neposrednoj blizini mesta na kojima su postavljene kamere</p><p>smanjenje svih nezgoda za 8 do 49%, a nezgoda sa</p><p>poginulima i teko povreenima11% do 44%. Pozitivan</p><p>tren se orava ili poboljava tokom vremena.</p></li><li><p>5/27/2018 D05 - Nikolic N. - Efekti primene inteligentnih transportnih sistema.ppsx</p><p> 5/7</p><p>Evropska iskustva u primeni kamera</p><p>Engleska</p><p>Dugogoinji program u lokalnim samoupravama. Finansiranje</p><p>trokova postavljanja, oravanja i operacija. Broj</p><p>saobradajnih nezgoa sa poginulima smanjen za22 %, abroj poginulih i povreenih za 42 %. Odnos koristi - trokovi</p><p>je 2.7:1. Koristi dobijene primenom kamera procenjene su</p><p>na 258 mil. .</p><p>kotskaBroj poginulih i teko povreenih lica nii za 68%, a broj nezgoda</p><p>sa povreenim licima smanjen za 48%. U anketi 82%</p><p>ispitanika vidi upotrebu kamera kao korisnu stvar u</p><p>bezbenosti saobradaja.</p></li><li><p>5/27/2018 D05 - Nikolic N. - Efekti primene inteligentnih transportnih sistema.ppsx</p><p> 6/7</p><p>Zakljuak</p><p>Efekti primene ITS u kontroli brzine su</p><p>nedvosmisleno pozitivni</p><p>Postojei zakonski okvir omoguava primenu</p><p>Treba paljvo objasniti primenu novih merajavnom mnjenju</p><p>Neophodno je konstantno pratiti rezultate i</p><p>stavove javnosti</p></li><li><p>5/27/2018 D05 - Nikolic N. - Efekti primene inteligentnih transportnih sistema.ppsx</p><p> 7/7</p><p>HVALA NA PANJI.</p></li></ul>