Dac nhan tam

  • Published on
    18-Jul-2015

  • View
    48

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Cng Ty Samsung Trn trng gi n bn cun sch ny.</p><p>Phin bn ebook ny c thc hin theo bn quyn xut bn v pht hnh n bn</p><p>ting Vit ca cng ty First News - Tr Vit vi s ti tr c quyn ca cng ty</p><p>TNHH Samsung Electronics Vit Nam. Tc phm ny khng c chuyn dng</p><p>sang bt k hnh thc no hay s dng cho bt k mc ch thng mi no.</p></li><li><p>in gi tng ngi bn thn yu nht ca ti - Homer Croy - ngi khng cn c quyn sch ny. </p><p>C vn xut bnDOROTHY CARNEGIE</p><p>Tr l xut bnTIN S TRIT HC ARTHUR R. PELL</p><p>Nhng ngi thc h inNGUYN VN PHC - DNG NGC HN NGUYN CNG VINH - VNG BO LONG</p><p>NGUYN TRNH KHNH LINH - PHM PH NGC TRAI </p></li><li><p>Quyn sch u tin v hay nht ca mi thi i a bn n thnh cng </p><p>FIRST NEWS</p><p>NH XUT BN TR</p></li><li><p>Revised &amp;Updated Edition by Dale Carnegie &amp;Dorothy Carnegie </p><p>Copyright1936 by Dale Carnegie</p><p>Copyright renewed 1964 by Dale Carnegie and Dorothy Carnegie.</p><p>Revised edition 1983 by Donna Dale Carnegie and Dorothy Carnegie.</p><p>ALL RIGHTS RESERVED.</p><p>Vietnamese Edition copyright 2008 by First News Tri Viet.</p><p>Published by arrangement with original publisher, </p><p>Simon &amp; Schuster, Inc. USA.</p><p>Cng ty First News Tr Vit gi bn quyn xut bn v phthnh n bn ting Vit trn ton th gii theo hp ng chuyngiao bn quyn vi Simon &amp; Schuster, Inc., Hoa K v gia nhDale Carnegie.</p><p>Bt c s sao chp no khng c s ng ca First Newsv Simon &amp; Schuster u l bt hp php v vi phm Lut Xutbn Vit Nam, Lut Bn quyn Quc t v Cng c Bo hBn quyn S hu Tr tu Berne.</p><p>CNG TY VN HA SNG TO TR VIT FIRST NEWS</p><p>11H Nguyn Th Minh Khai, Qun 1, TP. HCMTel: (84.8) 8227979 8227980 8233859 8233860Fax: (84.8) 8224560; Email: triviet@firstnews.com.vnWebsite: www.firstnews.com.vn</p></li><li><p>LI GII THIU</p><p>elieve that you will succeed and you will!Tin rng thnh cng Bn s thnh cng!</p><p>- Dale Carnegie</p><p>c Nhn Tm How To Win Friends and InfluencePeople ca Dale Carnegie l quyn sch ni ting nht, bn chynht v c tm nh hng nht ca mi thi i. Tc phm c chuyn ng sang hu ht cc th ting trn th gii v cmt hng trm quc gia. y l quyn sch duy nht v thloi self-help lin tc ng u danh mc sch bn chy nht(Best-selling Books) do bo The New York Times bnh chn sut 10nm lin. Ring bn ting Anh ca sch bn c hn 15triu bn trn th gii. Tc phm c sc lan ta v cng rngln d bn i n bt c u, bt k quc gia no cng u cth nhn thy. Tc phm c nh gi l quyn sch u tinv hay nht, c nh hng lm thay i cuc i ca hng triungi trn th gii.</p><p>5</p></li><li><p> Vit Nam, tc phm How to Win Friends and InfluencePeople ca Dale Carnegie c hn 50 nm gn b cng bnc Vit Nam qua bn dch c Nhn Tm ca hc gi NguynHin L v gip nhiu th h bn c Vit Nam thnh cngtrong cuc sng. Trong sut 50 nm y, How to Win Friendsand Influence People tng nhiu ln c nhng ngi con caDale chnh sa, b sung cho ph hp vi thi i mi. Rtnhiu v d, dn chng qu c c thay bng nhng cuchuyn mi, mang tnh thi i v ngha hn. V cngchnh l mong mun ca Dale Carnegie lc sinh thi. ng vnhng mong tc phm ca mnh c mt sc sng hp vi thi iv ngy cng lan ta, pht trin mi. </p><p>Chnh v s cp nht mi ca tc phm cng nh khtkhao mang n cho c gi Vit Nam mt tc phm tht s gitr v ngh thut giao tip v chinh phc lng ngi, First News quyt nh mua bn quyn n bn mi nht v bin dch litc phm ni ting ny. </p><p>c Nhn Tm - How to Win Friends and Influence Peoplec First News mua bn quyn ca Nh xut bn Simon &amp;Schuster ca M. y l bn dch u tin v duy nht VitNam t trc n nay c bn quyn t nh xut bn gc v cs ng ca gia nh Dale Carnegie. </p><p>Cng nh nhiu ngi tng chim nghim v thnhcng nh nhng trit l trong quyn sch ny, ng Phm PhNgc Trai, Ch tch v Tng Gim c PepsiCo, ng Dng, </p><p>6</p><p>HOW TO WIN FRIENDS &amp; INFLUENCE PEOPLE</p></li><li><p>chia s cm nhn su sc ca mnh: c Nhn Tm khng nthun l cch c x ch c lng ngi. l mt trong nhngnhn thc hnh thnh nhn cch con ngi theo nhng chun gi trc a s ng v chia s. Trong cuc sng, c Nhn Tm thhin qua s quan tm, tn trng nhng ngi quanh ta v x hi mnhang sng. Trong kinh doanh, n th hin s cng bng (fairness) vt duy cng thng (win-win). Trch nhim vi cng ng, vi x hiqua s ng gp ca bn thn tng con ngi v doanh nghip, hiutheo c nhn tm, s khng cn l s c gng lm hi lng hocban pht m chnh l thc o nhn cch, l bn phn v trchnhim ca nhng ngi qun l v doanh nghip . </p><p>Khng cn na khi nim gii hn c Nhn Tm l nghthut thu phc lng ngi, l lm cho tt c mi ngi yu mnmnh. c Nhn Tm ca thi i mi i hi s hin din caci Tm, ci Tm v ci Ti trong mi ngi chng ta. c NhnTm trong ngha cn c th c bng s hiu r bnthn, thnh tht vi chnh mnh, hiu bit v quan tm nnhng ngi xung quanh nhn ra v khi gi nhng timnng n khut ni h, gip h pht trin ln mt tm cao mi.y chnh l ngh thut cao nht v con ngi v chnh l ngha su sc nht c kt t nhng nguyn tc vng ca DaleCarnegie. </p><p>ng cm vi mc ch tt p ca First News v mongmun gp phn pht trin nt vn ha ng x c Nhn Tm Vit Nam, Trng Doanh nhn c Nhn Tm - i dinchnh thc ca t chc Dale Carnegie ti Vit Nam ng</p><p>7</p><p> C N H N T M</p></li><li><p>hnh vi First News gii thiu quyn sch u tin v haynht mi thi i v ngh thut giao tip v ng x, quyn sch tng mang n thnh cng v hnh phc cho hng triu ngitrn khp th gii. </p><p>Chn thnh chc cc bn s tm c nhng iu b chv thnh cng vi quyn sch c bit ny.</p><p>- First News</p><p>8</p><p>HOW TO WIN FRIENDS &amp; INFLUENCE PEOPLE</p></li><li><p>QUYN SCH CA MI THI I</p><p>Khi xut bn ln u tin vo nm 1936, tc phm Howto Win Friends and Influence People ca Dale Carnegie ch in cnm nghn bn. C Dale Carnegie v nh xut bn Simon &amp;Schuster u khng ng rng ngay khi pht hnh, quyn sch tr thnh mt hin tng ng kinh ngc trong ngnh xut bnHoa K. Simon &amp; Schuster phi ti bn lin tc mi kp p ng nhu cu ca bn c. Trong sut nhiu thp k tip theo vcho n tn by gi, tc phm ny vn chim v tr s mt trongdanh mc sch bn chy nht v tr thnh mt s kin c mtkhng hai trong lch s ngnh xut bn th gii v c nh gil mt quyn sch c tm nh hng nht mi thi i. </p><p>Dale Carnegie tng ni kim c mt triu -la cnd dng hn l sng to ra mt cm t ting Anh thng dng.How to win friends and influence people tr thnh mt cm</p><p>9</p></li><li><p>t ni ting c s dng nhiu n mc chnh ngi to ra ncng khng ng n. Cm t ny v nhng gi tr trong tcphm ca Dale Carnegie c cp, trch dn, bn lun,ng dng trong v vn tnh hung khc nhau ca cuc sng.Tc phm c dch sang hn 45 ngn ng trn th gii. V,tht diu k, quyn sch cha bao gi b lc hu bi thi gian.Mi th h u cm nhn, khm ph t quyn sch cch t duy,cch ng x v cch sng mi m, th v v rt hu ch cho cucsng ca chnh mnh.</p><p>Mt vn rt ng c nu ln: Ti sao phi nh gili mt tc phm m s thnh cng v ni ting ca n cminh chng qua thc tin ca mi thi i? Ti sao phi hini ha mt tc phm c xem l kinh in, l mt biutng vn ha ca nhn loi?</p><p> tr li cu hi trn, trc ht chng ta cn hiu rngDale Carnegie dnh tm huyt c cuc i mnh vit nntc phm ny. How to Win Friends and Influence People cdng lm ti liu chnh cho cc bi ging v cc cuc ni chuynv Thut i nhn x th v giao tip hiu qu ca Dale Carnegiev nhng th h din gi sau ny. Cho n trc khi qua ivo nm 1955, ng vn khng ngng b sung v cp nhtnhng kinh nghim sng ca mnh vo tc phm ny trong miln ti bn quyn sch lun ph hp vi t duy ca thi imi. Dng nh khng ai nhy cm bng Dale Carnegie trongcm nhn v xu hng pht trin ca cc mi quan h v cucsng ni tm con ngi. Nu nh Dale Carnegie cn sng, chc</p><p>10</p><p>HOW TO WIN FRIENDS &amp; INFLUENCE PEOPLE</p></li><li><p>chn ng s vn tip tc b sung, cp nht tc phm tmhuyt ca mnh lun ng hnh, sng mi vi thi gian. </p><p>Tn tui ca nhiu nhn vt ni ting t trc nhng nm1930 tng c cp, trch dn trong cc ln xut bn trcca quyn sch ny khng cn quen thuc vi bn c ngy nayna. Mt s dn chng v v d minh ha lc hu vi hinti. Do , trong ln xut bn mi nht ny, chng ti cp nhtv b sung nhng v d, dn chng lm ni bt hn nhng tng tinh t, tm nhn v nhng kinh nghim c gi tr vnhhng ca Carnegie. Tht vy, Dale Carnegie vit nh ng ngh, ni v sng bng c tri tim mnh, mt tri tim chnthnh, giu lng trc n v lun trn y nhit huyt.</p><p>Tng ngy, tng gi, hng triu ngi trn khp th giivn ang c tc phm bt h ny ca Carnegie. Quyn sch gip thay i cuc i ca rt nhiu ngi tt p hn. Chngti trn trng gii thiu vi bn c n bn cp nht mi ny vtin tng n s em li cho bn s thnh cng v hnh phctrong cuc sng. </p><p>DOROTHY CARNEGIE</p><p>11</p><p> C N H N T M</p></li><li><p>LI TC GI DALE CARNEGIE</p><p>C NHN TMRA I NH TH NO?</p><p>Trong 35 nm u th k hai mi, cc nh xut bn M in trn 200.000 u sch khc nhau. Hu ht chng unhm chn v tht bi v doanh thu. Gim c mt trongnhng nh xut bn ln nht trn th gii cho ti bit rng dnh xut bn ca ng c by mi lm nm kinh nghimsong vn tht bi 7 trn 8 u sch in trong nm. </p><p>Nh vy, ti sao ti vn quyt tm vit cun sch ny vsau khi hon tt, ti cn tm c c i c li rt nhiu ln? </p><p>T nm 1912, ti ging dy ngh thut kinh doanh NewYork. Ban u, vi kinh nghim thc t, ti dy hc vin cch</p><p>13</p></li><li><p>din thuyt trc cng chng. Sau , ti nhn thy cc hc vincn c hng dn cch din t hiu qu, c bit l nghthut ng x vi con ngi, trong kinh doanh cng nh giaotip x hi hng ngy. Ti ngh rng, chnh bn thn ti cngcn t nhn li mnh. Suy nghim v thi gian qua, ti tnhn thy bn thn c rt nhiu ln x s thiu t nh. Nucch y 20 nm m c c mt quyn sch dy cch ng xtt th c l ti khc i rt nhiu.</p><p>C x sao cho p lng ngi nhng khng thit phnmnh l c mt ngh thut. iu i hi s nhy cm, tinht trong giao tip hng ngy, c bit l trong quan h kinhdoanh. iu ny ng vi tt c mi ngi thuc mi tng lp,giai cp trong x hi. </p><p>Theo mt nghin cu c tin hnh di s bo tr caVin Carnegie th ngay c trong lnh vc k thut cng ngh,thnh cng v ti chnh ca mt ngi thng ch c 15% l dokh nng chuyn mn, 85% cn li ty thuc vo nhn cch, skho lo, t nh trong giao tip v kh nng qun l, lnh o. </p><p>Trn 1.500 k s n vi cc lp hc do ti ging dyti Cu lc b cc k s Philadelphia v Vin K thut in HoaK. L do h n vi lp hc ny l v h nhn ra rng nhngngi c tr lng cao nht trong ngnh c kh khng phil nhng ngi thng tho nht v my mc m chnh l nhngngi c trnh k thut kt hp vi kh nng giao tip thngminh v tinh t, c kh nng lnh o, bit khi dy lng nhit</p><p>14</p><p>HOW TO WIN FRIENDS &amp; INFLUENCE PEOPLE</p></li><li><p>tnh v bit ng vin mi ngi mt cch tt nht. Rockefellercng tng ni rng: Nu c th mua c kh nng i nhn xth th ti sn sng dc ht hu bao ca mnh v y chnh l iuquan trng hn bt c iu g khc trn i.</p><p>Cch y kh lu, trng i hc Chicago v cc trngca Hi Cng gio M tin hnh mt cuc thm d tronghai nm vi 156 cu hi tm hiu xem nhng ngi trngthnh mun hc hi iu g nhiu nht. Trong danh sch cnhng cu nh: Cng vic v ngh nghip ca bn l g? Miquan tm ca bn l g? Thi gi rnh bn lm g? Thu nhpca bn ra sao? Nhng s thch, c m ca bn? Nhng vn kh khn ca bn trong cuc sng? Ngoi cng vic, hc tp,bn quan tm n iu g nht?...</p><p>Kt qu cuc thm d cho thy mi ngi quan tm nhiunht n sc khe, tip theo l cch ng x sao cho h cngi khc qu trng, tin tng v nghe theo. </p><p>Vi mong mun hun luyn, o to nhng hc vin Meriden mt kha hc v ngh thut giao tip ng x, nhngging vin c gng tm kim mt vi quyn sch c thlm ti liu ging dy nhng tht ngc nhin l khng h c mtquyn sch no c vit v ti ny c. </p><p>Khng th tm u ra mt cun sch lm gio trnh,th l ti bt tay vo vit mt quyn sch nh vy. Trc khivit, ti b nhiu thi gian lc tm v tham kho rt knhng vn mnh ang quan tm trn cc sch bo, tp ch,</p><p>15</p><p> C N H N T M</p></li><li><p>nhng cu chuyn v h s ghi chp cc v kin tng trong gianh v x hi, cc tc phm kinh in ca nhng trit gia vnhng nh tm l hc ni ting trn th gii...</p><p>Thm ch ti cn thu c mt nh nghin cu chuynnghip dnh ra hn mt nm ri tri tm c tt c nhngg c trong cc th vin m ti b st, o bi trong nhngbi hc v tm l, r sot hng trm bi bo, tm kim khngbit bao nhiu l tiu s vi n lc tm hiu cch m cc nhlnh o kit xut ca mi thi i i x vi nhng ngixung quanh h nh th no. </p><p>Bn cnh , chng ti cng c v gng thnh cng canhiu nhn vt xut chng nh Julius Caesar(1), Thomas Edison(2)</p><p>... Ti cn nh, ch ring Theodore Roosevelt, chng ti tmc n hn 100 bi t liu v cuc i ng. </p><p>C nhn ti trc tip phng vn rt nhiu ngi thnhcng, trong c nhng nhn vt ni ting th gii thuc nhiulnh vc: nh pht minh v i Marconi, Edison nh lnh ochnh tr xut chng nh Franklin D. Roosevelt, James Farley,nh kinh doanh ti nng Owen D. Young, ngi sao mn bcClark Gable, Mary Pickford, nh thm him Martin Johnson... c tm ra nhng b quyt thnh cng m h ng dngtrong cch i nhn x th. </p><p>T tt c nhng ti liu thu thp c, ti chun b mt</p><p>16</p><p>HOW TO WIN FRIENDS &amp; INFLUENCE PEOPLE</p><p>(1) Julius Caesar (100 44 Tr.CN): Hong La M c i.(2) Thomas Edison (1847 1931): Nh pht minh v i ngi M.</p></li><li><p>bi vit ngn c tn l c nhn tm Ngh thut i nhn xth v thu phc lng ngi. Bi vit ny ch ngn giai onu nhng khng lu sau c pht trin thnh mt biging ko di trong vng mt ting ri ng h. </p><p>Khi kt thc bi ging, ti ngh cc hc vin th nghimnhng kinh nghim, nhng nguyn tc m h hc vo trongcng vic v cuc sng ca h v khi quay tr li lp trong buihc sau, mi hc vin s trnh by nhng tri nghim v kt qum h t c. Ti tht s bt ng, th v v ng cm vinhng cu chuyn xc ng v nhng iu b ch m cc hcvin k li.</p><p>y khng phi l mt quyn sch bnh thng nm lngyn trn gi. N trng thnh theo thi gian nh s pht trinca mt a tr. N ln ln v pht trin vt ra khi nhngkinh nghim ca hng triu ngi qua cc thi i y binng ca rt nhiu nn vn ha khc nhau.</p><p>Lc khi u cch y nhiu nm, chng ti in nhngnguyn tc ng x trn mt tm th bng kch c tm buthip. Mt nm sau, chng ti phi in trn mt bu thip lnhn, sau l mt t giy kh ln Dn dn nhng nguyn tc c tng ln v c in thnh mt lot nhng quyn s taynh. Sau 15 nm nghin cu v tri nghim, quyn sch nychnh thc c hon thin v ra i.</p><p>Nhng iu c trnh by trong quyn sch ny khngch n thun l nhng l thuyt hay nhng l lun cm tnh,</p><p>17</p><p> C N H N T M</p></li><li><p>ch quan. Nhng kinh nghim ny tht s c mt php l vtng lm thay i cuc i ca rt nhiu ngi ng dng n.</p><p>Trong lp hc ca ti c mt v gim c qun l 314nhn vin. Trc y, ng thng xuyn p buc, ch trch vtrch mng nhn vin ca mnh. Hu nh chng bao gi ng cc thi du dng, nhng li ng vin, khuyn khch nhnvin. Nhng ngay sau khi nghin cu nhng nguyn tc c cp trong quyn sch, ng thay i hon ton trit l sngca mnh. Mi nhn vin trong cng ty ng nh c thi mtlung sinh kh mi, lm vic vi mt s trung thnh cao ,lng nhit tnh hng hi v mt tinh thn ng i mnh m iu m trc y cha h c. iu tuyt vi nht l ng bin314 con ngi m ng tng xem nh nhng k chng i trthnh 314 ngi bn tht s ca mnh. ng t ho k li: Trcy mi ln n cng ty, ti chng h c ai cho n. Cc nhn vin thng nhn v pha khc khi thy ti n gn. Nhng by gi tt cthc s u l bn ti, ngay c ngi bo v gc cng cng cho timt cch rt thn mt. </p><p>Ngi qun l ny t c nhiu thnh cng hn,nhiu nim vui hn v quan trng hn c l ng tm thyc hnh phc trong cng vic v cuc sng. </p><p>Cng nh ng dng hiu qu nhng nguyn tc trongquyn sch m rt nhiu nhn vin kinh doanh tng ngk doanh s ca mnh. Nhiu ngi pht trin thm cnhng khch hng mi nhng khch hng m trc h</p><p>18</p><p>HOW TO WIN FRIENDS &amp; INFLUENCE PEOPLE</p></li><li><p>hon ton v vng trong vic xy dng mi quan h. Cc lnho cp cao th c thng chc, tng lng. Nhng bui hcv ngh thut ng x khng nhng thay i c nhiungi bo th, c nh kin hay chng i, nhng ngi thiuha ng thot khi nguy c b sa thi m cn gip h nhnc lng tin v c giao ph nhng trng trch cao hn.Nhng cch ng x ny khng nhng gip hn gn li nhngrn nt trong cc mi quan h x hi, cng vic m cn to nnnhng tnh cm tt p, lm thng hoa hnh phc gia nh. </p><p>Hu ht cc hc vin u rt kinh ngc v nhng kt quta nh php mu m h t c. Nhiu hc vin inthoi n nh ti c vo ngy ch nht v khng th ch n 48ting ng h na chia s nhng tri nghim m h vakhm ph c. </p><p>Mt hc vin qu xc ng trc mt bi tham lun nmc ngi li tho lun vi cc hc vin khc n tn 3 gi sngmi ra v. Anh ta qu phn khch v hi hp trc nhng nhnnhn v li lm ca bn thn v trc nhng cm nhn cucsng c thm nhiu ngha, th gii y nhng iu mi m,y nhng cm hng ang ch i mnh n ni anh thao thc,khng th ng c trong nhiu m lin. </p><p>Gio s ni ting William James ca trng i hc Harvardni rng: So vi tt c nhng g chng ta hnh x, chng ta ch mitnh ng c na phn m thi. Chng ta mi ch s dng mt phnnh nhng kh nng th cht v tinh thn vn c. Con ngi thng d</p><p>19</p><p> C N H N T M</p></li><li><p>tha hip, bng lng vi chnh mnh v sng trong cc gii hn t tra m chng cch rt xa so vi kh nng tht s ca mnh. Rt nhiukh nng ln lao khng c dng n! V, mc ch duy nhtca...</p></li></ul>