đánh giá cảm quan.doc

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

ti: Mt cng ty sn xut sa mun a ra th trng mt sn phm mi va h mun bit sn phm ca h c khc vi sn phm cng loi ca 2 cng ty khc dang c tiu th rng ri trn thi trng. Cng ty ngh nhm nh gi cm quan tin hnh mt p

1. B CNG THNG

TRNG I HC CNG NGHIP TPHCM

MN : NH GI CM QUAN

BI TP:

PHP TH PHN BITGVHD: NGUYN B THANH

SVTH: NHM

MSHP: Tp H Ch Minh 11/2012

DANH SCH NHM

H v tnmssv

Ly Ly10293141

Nguyn Th Kiu Ngn10236931

Trn Th Thanh Mai10271161

MC LC52.TOPIC 1:

52.1TIN HNH TH NGHIM

52.1.1Mc ch tin hnh:

5Nhm xc nh sn phm sa mi ca cng ty c khc vi sn phm sa ca 2 cng ty ang c tiu thu rng ri trn th trng.

52.1.2Chn php th: A-not A.

52.1.3Nguyn liu:

52.1.4La chn ngi:

52.1.5K hoch chun b mu v dng c th nghim:

82.1.6Tin hnh th nghim:

92.1.7X l kt qu:

92.1.8Bo co kt qu

93.TOPIC 2:

93.1TIN HNH TH NGHIM

93.1.1Mc ch tin hnh:

93.1.2Phng php:

9dng php th 2-AFC.

93.1.3Nguyn liu v i tng:

93.1.4Ngi th:

103.1.5Phn cng cng vic:

103.1.6K hoch chun b mu v dng c th nghim:

113.1.7Tin hnh th nghim:

123.1.8X l kt qu:

123.1.9Bo co kt qu:

124.Topic 3:

124.1TIN HNH TH NGHIM

124.1.1Mc ch tin hnh:

12C s khc bit hay khng gia hai sn phm cream sa c v mi khi thay i cng thc mi.

124.1.2Phng php:

134.1.3Nguyn liu v i tng:

134.1.4Ngi th:

134.1.5Phn cng cng vic:

134.1.6K hoch chun b mu v dng c th nghim:

154.1.7Tin hnh th nghim:

154.1.8X l kt qu:

164.1.9Bo co kt qu:

1. TOPIC 1: Mt cng ty sn xut sa mun a ra th trng mt sn phm mi v h mun bit sn phm ca h c khc vi sn phm cng loi ca 2 cng ty khc dang c tiu th rng ri trn th trng. Cng ty ngh nhm nh gi cm quan tin hnh mt php th cm quan tr li cu hi trn.

1.1 TIN HNH TH NGHIM

1.1.1 Mc ch tin hnh: Nhm xc nh sn phm sa mi ca cng ty c khc vi sn phm sa ca 2 cng ty ang c tiu thu rng ri trn th trng.

1.1.2 Chn php th: A-not A.

1.1.3 Nguyn liu:

Sa c ca cng ty A

: A

Sa c ca cng ty B

: A

Sa mi

: not A

Vi A l mu chun v not A l mu cn so snh.

Ta mc nh sa l sa ti tit trng c ng.

1.1.4 La chn ngi:

Da vo quy tc cn bng chng ti quy ra s lng ngi tham gia th nghim l 28 ngi: 28 ngi c hun luyn quen vi sn phm sa c ca cng ty A v cng ty sa c B.

C 5 ngi phc v chun b th nghim. Trong gm:

M ha mu: 1 ngi.

Rt mu :2 ngi (1 ngi rt mu sa c, 1 ngi rt mu sa mi)

Phc v th nghim v hng dn: 1 ngi.

Thu v v tng hp kt qu:

1 ngi.

Chun b mu: 1 ngi

Ch : Th nghim vin phi hng dn ngi lm th nghim v quy tc cng nh cch vit cu tr li tht k. Th nghim ch c tin hnh khi tt c thnh vin tham gia th nghim hiu r cch th nghim.

1.1.5 K hoch chun b mu v dng c th nghim:

V k hoch chun b mu th chng ti chun b: 1.5 lt sa A ca cng ty A, 1.5 lit sa A ca cng ty B v 3 lt mi, tng cng 240 cc tt c mu s c cha trong cc mi cc ng 50 ml sa.Tn cng tyS lng sa trong 1 cc(ml)Tng sa cn dng

Sp sa mi ca cng ty chn b a ra th trng501500 (ml)

Sp sa c ca cng ty A501500 (ml)

Sp sa c ca cng ty B503000 (ml)

Thm vo cn chun b: nc thanh v, 60 ci khn giy, 10 cy bt ch, 10 cc ty Chun b 3 phiu hng dn: 1 phiu gc, 1 phiu cho nhn vin hng dn, 1 phiu d tr.

Chun b 60 phiu tr li: 30 phiu tr li cho th nghim so snh vi cng ty A, 30 phiu tr li cho th nghim so snh vi cng ty B. (Trong gi li 2 phiu tr li gc v 2 phiu d tr)

Lp danh sch m ha mu c trnh by trong bng 1 v bng 2. Theo nguyn tc cn bng trong php th A-not A, mu c 4 v tr cn bng (A-not A/ A-A/ not A-A/ not A-not A) Bng 1:

Vi A l mu sa c ca cng ty A.

Vi not A l sn phm sa mi:

149122137692298280777771916514

AAAAAAAAAA

398767958593914922780468439974

AAAAAAAAAA

274600773100593986446623

AAAAAAAA

643555433355977907664470508108

notAnotAnotAnotAnotAnotAnotAnotAnotAnotA

123111134452441739891781271972

notAnotAnotAnotAnotAnotAnotAnotAnotAnotA

052089065645658732755590

notAnotAnotAnotAnotAnotAnotAnotA

Bng 2:

Vi A l mu sa c ca cng ty B:

Vi not A l sn phm sa mi:

156842906688865643258168532578

AAAAAAAAAA

542589835752808753642897325556

AAAAAAAAAA

648989799560220357863685

AAAAAAAA

697683667900888768788999043432

notAnotAnotAnotAnotAnotAnotAnotAnotAnotA

301691510489190443358661763589

notAnotAnotAnotAnotAnotAnotAnotAnotAnotA

734608435769790883742890

notAnotAnotAnotAnotAnotAnotAnotA

Bng 3: Danh sch th t a mu:

Stt ngi nhnTh nghim so snh vi sa ca cng ty ATh nghim so snh vi sa ca cng ty B

B mu AB mu B

1149122156542

2643555697301

3732986648734

4274052999532

5137692683691

6433355906835

7755446989608

8600089043578

9773065799435

10590623688752

11977907667589

12298280432325

13777771560769

14664470661556

15100645900489

16739914865808

17916514220790

18508108890753

19593658643753

20441922888190

21398767258642

22123111357883

23780781768443

24891468510842

25958593763685

26134452863742

27439972168897

28271974788358

Lu : Chng ti tin hnh 2 th nghim so snh song song vi hai b mu A v B.

Phiu hng dn:

ngh sc ming vi nc trc khi bt u. C hai b mu, mi b gm hai mu cn cn c nm, mi ngi s c nhn ln lt hai b mu: b mu A v b mu B. Hy nm ln lt tng mu c m ha trong mi b theo th t t mu, t tri qua phi, bt u vi b mu A sau l b mu B. C th nm nhiu ln nhng khng c nm li, sau khi nm xong mt b mu th ta sc ming v dng nc thanh v ri mi tip tc nm b mu sau. Anh/ ch hy cho bit cc mu trong mi b mu no l mu A , mu no l mu khng phi A, hy vit m s ca mu vo phiu tr li. Sau giao li cho ngi hng dn.

Ch : p n ca cu tr li trc v th t mu c trnh by ngu nhin khng nh hng n cu tr li ca anh/ ch. V mi b mu l mt phiu tr li.Phiu tr li

Ngy ......, thng....., nm...........

H tn ngi th:............................................................................................................

M s mu A

:............................................................................................................

M s mu not A:............................................................................................................

1.1.6 Tin hnh th nghim:

Phc v vin hng dn th nghim vin tht k v cch tin hnh v cch ghi phiu tr li trc khi cho th nghim vin vo phng lm th nghim. Sau khi th nghim vin hiu r th hng dn vin cho th nghim vin vo phng th, mi ln l 7 ngi (ty vo s lng phng th nghim), mi phng chun b sn 1 cy bt ch, 1 cc khn giy.

Tip theo phc v vin s a ln lt tng b mu c chun b sn bn trong vo phng th km theo l hai phiu tr li tng ng vi hai b mu, phc v vin s thu li phiu tr li sau khi th nghim vin kt thc, c nh vy cho n khi th nghim vin cui cng kt thc.

Cui cng phc v vin tng hp kt qu.1.1.7 X l kt qu:

Dng phng php chi- bnh phng x l s liu

Theo cng thc: X2 = O: tn s quan st

T: tn s l thuyt

T =Gi s: C 28 ln th nu X2 > 21 vi mc ngha 0.05 th gia hai mu c s khc bit nu nh hn th khng.

X2 > 22 vi mc ngha 0.01 th gia hai mu c s khc bit nu nh hn th khng.

X2 = 0 th tn s quan st bng tn s l thuyt.1.1.8 Bo co kt quSau khi x l xong kt qu th nhn vin bo co ln cp trn v th nghim kt thc.

2. TOPIC 2: Mt cng ty sn xut c ph nhn c mt li than phin v v ng ca sn phm h mi tung ra th trng . Cng ty khng mun thay i lng c ph trong mt gi, m ch mun thay i lng nc thay i pha c ph. Cng ty mun bit rng liu vic b sung mt lng nh nc c lm gim i v ng ca c ph hay khng , nhm nh gi cm phi thc hin mt php th xem c s khc nhau khng.2.1 TIN HNH TH NGHIM

2.1.1 Mc ch tin hnh:

Thay i lng nc pha c ph c gim v ng hay khng.2.1.2 Phng php: dng php th 2-AFC.2.1.3 Nguyn liu v i tng:

C ph bt pha phin ca cng ty khng dng chung vi sa.2.1.4 Ngi th: Da vo quy tc cn bng chng ti quy ra s lng ngi tham gia th nghim l 20 ngi. Ngi th l nhng ngi s dng c c ph v phn bit c mi v c ph. Chn nhng ngi s dng c ph hng ngy v c hun luyn quen vi sn phm.

2.1.5 Phn cng cng vic:

Chun b mu: 1 ngi

Phc v th nghim: 2 ngi ( rt mu v thu mu)

M ha mu: 1 ngi

Hng dn th nghim: 2 ngi

Tng hp kt qu v vit bo co: 1 ngiCh : Trong qu trnh th nghim cn hng dn r rng cho cc th nghim vin bit v hiu r vic mnh lm, khi tin hnh th nghim cn gim st cc th nghim vin gii p kp thi nhng thc mc ca th nghim vin v pht hin ci sai.

2.1.6 K hoch chun b mu v dng c th nghim:Mu b phn nn b ng v mu thay i hm lng nc pha. Cc mu c ng trong ly nha s lng mi mu 20 v th tch l 65ml cho mi ly. C 5 b mu, mi b c hai mu cn phi so snh. Tng th tch mu cn c l 3.21(lt) Dng c dnh cho th nghim

Dng cS lng

Ly nha80

Khn20

Bt ch10

Ty10

Chun b 3 phiu hng dn: 1 phiu gc, 1 phiu cho nhn vin hng dn, 1 phiu d tr.

Chun b 25 phiu tr li: mi th nghim vin mi ngi mt phiu cn li 5 phiu d tr Chun b mu:

( Mu b phn nn ng l A c pha nh sau:

Ly khong 20g c ph cho vo phin lc v nn nh c ph tip cho khong 15ml nc si hoc khong 90oC 30 giy n mt pht ri cho khong 40ml nc si v ch c ph ra. Thm khong 2 - 3g ng.

( Mu B c pha nh sau:

Ly khong 20g c ph cho vo phin lc v nn nh tip cho khong 20ml nc si hoc khong 90oC 30 giy n mt pht ri cho khong 45ml nc si v ch c ph ra. Thm khong 2- 3g ng.

S dng nc thanh v. Mu khong 40oC l ung c.

M ha mu: mu c m ha thnh con s