DANH SCH NG DY NNG - media. day nong(1).pdfDANH SCH NG DY NNG 8 Fanpage ... Nhm knh Gii p Khch hng trc tuyn Nhm knh gii p dch v Vin thng

  • Published on
    06-Feb-2018

  • View
    215

  • Download
    0

Transcript

TT Tn knh Din gii Phm vi gii p Cc phI1 197Knh IVR cung cp thng tin khuyn mi, DV GTGTKnh IVR cp nht cc chng trnh KM, DV GTGT mi c nhiu KH quan tm nhtGi t TB Viettel: Min ph218008098/ 198Knh gii p dch v di ng v cc sn phm khc- T vn, bo hng v h tr KH s dng cc DV di ng v cc sn phm khcMin ph t thu bao Viettel v thu bao mng khc3 18008119Knh gii p dch v C nh, Truyn hnh, Internet Cp quang- T vn, bo hng v h tr KH s dng cc DV C nh, Truyn hnh v Internet Cp quangMin ph t thu bao Viettel v thu bao mng khc989198198983198198Nhnh 1: H tr Dch v internet, in thoi c nh, truyn hnh v cc Dch v GPCNTTNhnh 2: H tr phn mm bn hng; Voffice B Y T v d n im thi ca B Gio dcNhnh 3: DV Knh truynII- Tip nhn bn hng Hotline tt c cc dch v ca Viettel- Tip nhn kho st cho knh phn phi trn ton quc cc DV ADSL, FTTH, PSTN v NextTV.III7cskh@viettel.com.vnT vn, h tr/x l thng tin cho KH qua Email- Fanpage Vietteltelecom: https://www.facebook.com/Vietteltelecom- Group Viettel-Gii p online: https://www.facebook.com/groups/CSKH.Viettel5 18008000 KH doanh nghipMin ph t thu bao Viettel v thu bao mng khcDANH SCH NG DY NNG8 FanpageKnh h tr bn hng6 18008168 Bn hng hotlineMin ph t thu bao Viettel v thu bao mng khcNhm knh Gii p Khch hng trc tuynNhm knh gii p dch v Vin thng4 HotlineTip nhn t vn, bo hng, gii quyt khiu ni v tt c cc DV ca Viettel (ring dch v c nh ch t vn thng tin)Tnh ph nh cuc gi thng thngmailto:cskh@viettel.com.vnmailto:cskh@viettel.com.vnIV- Hng dn ngi dn x l cc s c khi nc ngoi.- Cung cp danh b cc c quan trc thuc B Ngoi giao.- Cung cp cc thng tin quan trng khc (cc ri ro, b bo hnh).- Cung cp th tc xut nhp cnh ra nc ngoi.Tng i Bo h cng dn9 84981848484Tng i Bo h cng dn B Ngoi giaoTnh ph nh cuc gi thng thng

Recommended

View more >