Danh thuc con ng` trong ban

  • Published on
    24-Jun-2015

  • View
    28

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

<p>DanhThucConN-ThuongTrongBanby UnknownDanhThucConNguoiPhiThuongTrongBan</p> <p>NH THC CON NGI PHI THNG TRONG BN</p> <p>Anthony Robbins</p> <p>Mc Lc</p> <p>LI NI UVi t cch l nh tm l chnh ca bnh vin Bellevue, thnh ph New York, ti chng kin nhiu mnh i kh au, khng ch ring nhng bnh nhn tm thn, m c nhng nhn vin bnh thng,kho mnh ang cha tr cho bnh nhn. Ti cn thy s bt hnh c nhng ngi tng i thnh cng v c a v cao n gp ti phng khm t. Rt thng, s au n v s khn kh l iu khng mong mun v cui cng cng qua i khi con ngi chu cho cc nim tin, tnh cm v hnh ng ca h lm thay i qui trnh ca i sng. Kh ni nhiu khi h khng lm th. H nn n, ri c thay i kt qu xu hay thng ri vo s lng l ch than trch cuc i khng khip ca h hay bng cch no c mt ai sp xp cho.</p> <p>Nhng ngi c kh nng nhn ra rng h nh ot kt qu ca cuc sng ring khng phi lc no cng d. Thc t l, n thng l mt cng vic c tnh cht p o. Do , ti lun tm kim mt phng php v nhng k thut mi khi lm vic bnh vin v i vi nhng bnh nhn ring ca ti. Nm nm v trc, ln u tin ti nghe bit v tc phm ca Tony Robbins v theo mt trong nhng kha tp hun ca anh new York. Ti , ti thy l, Tony gp phn vo nim tin ca ti khi cho rng bt k ai lnh mnh c bn u c th lm ch v sng cuc i trn y, ngay sau , ti theo kha hc hai tun c cp giy chng nhn ca Tony, cng nh cng cc ng nghip v cc bnh nhn theo tip cc kha khc. Ti gi l khaHun luyn c Bn cho cuc sng. Ri ti gii thiu hng lot bng ghi m v cun sch u tay ca anh, Nng Lc v tn.</p> <p>Mc du mt s ng nghip ca ti kh chu v ngc nhin khi ti gii thiu nhng tc phm ca mt thanh nin chng c bng cp, m nhng ai c v nghe Tony l i n ch tn thnh. Thm vo ti liu ng n v d lnh hi, Tony c mt ti nng v mt phong thi li cun lm cho iu vit ra ca anh d nm bt.</p> <p>Cui cng, v ti v ti tham d kha hcBy Ngy Hnh thnh cuc Sngcha ng nhng khi nim c bn trong tc phm mi nht ca anh, nh Thc Con Ngi Phi Thng Trong Bn. Ngy ngh cui tun cho chng ti phng cch to nhng thay i ni nhng gi tr, nguyn tc v nhng tiu chun so snh, m trn hai nm qua, gip chng ti sng mt i sng hu ch v trn y hn.</p> <p>Ti nhn thy ni Tony mt ngi thy v i trong cuc chi i sng. Ci nhn thu sut, s thng minh, nim say m v s dn thn xc ng ca anh ta lun hin din v truyn cm hng. c cun sch ny nh th chng ta ngi i din vi Tony v ht tm tr vo cuc tr chuyn th v vi anh. Cun sch ny cn tip tc c chng ta tham kho nh mt loi s tay ca ngi s dng cho bt k lc no cuc sng t ra nhng th thch mi hay c nhng i hi ang din bin. N cung cp mt kho phng tin cho s thay i lu di, cng nh nhng bi hc lm phong ph cht lng cuc sng. Tht vy, nu c nhiu ngi c cun sch ny v thc tm p dng nhng iu ch dn ca n, hn ti v nhiu ng nghip ca ti ht vic lm mt.</p> <p>FREDERICK L. COVAN, Tin s trit.</p> <p>PHN MT: GII PHNG NGUN TIM NNG CA BNChng 1: NHNG C M CHO I MNH"Ngi chn chn tin vo vn mnh,</p> <p>ngi nng ni tin vo may ri".</p> <p>-BENJAMIN DISRAELI</p> <p>Chng ta ai ai cng c nhng c m...Ai ai cng mun tin vng tn y lng rng mnh c mt nng khiu ring. C kh nng thay i, c th gy nh hng c bit trn ngi khc v c th bin i th gii ny tr nn tt hn. C nhng lc trong cuc i, chng ta ai ai cng c mt vin nh v cuc sng ti p hn m chng ta ao c v ng c hng. Th nhng, vi nhiu ngi trong chng ta, nhng c m b bao ph dy c bi nhng tht vng v nhng nhng ci tm thng ca cuc sng khin chng ta thm ch khng cn ch c gng vn ln. vi qu nhiu ngi, nhng nhng c m b tan v-v cng vi n, mun lm nn vn mnh ca mnh cng tan v theo. Nhiu ngi mt nim tin vng chc, l yu t sc bn ca thnh cng. Cuc i ti l mt cuc tm kim khng ngng phc hi c m v bin n thnh hin thc, nhc nh chng ta nh li v s dng ngun nng lng v bin cn ang ng yn trong mi ngi chng ta.</p> <p>Ti khng th no qun ci ngy ti b tc ng mnh lit, ci ngy ti thc s sng vi c m ca mnh. Hm y ti ang bay trn chuyn trc thng ring t los Angeles n qun Cam c mt cuc thuyt trnh. ang khi bay trn thnh ph Glendale, ti t nhin nhn ra mt ta nh nguy nga bn di v ti cho trc thng ca ti bay l l trn ngi nh . Nhn xung, ti nhn ra y chnh l ngi nh m mi cch y 12 nm, ti tng gi chn gc cng .</p> <p>Hi y, lc no ti cng lo khng bit chic Volkswagen 1960 ca ti c sc chy ht qung ng 30 pht a ti ti ch lm vic hay khng. Mi bn tm trng yu ca i ti l lm sao tn ti; ti thy s hi v c n. Nhng hm , khi ti bay ln trn khng, ti thm ngh, mi ch mt thp nin m thay i n th!. Hi trc, ti cng tng c nhng gic m, nhng hnh nh chng chng bao gi tr thnh hin thc. Nhng nay, ti tin rng mi tht bi v v vng ti gp trong qu kh tht s t nn mng cho s hiu bit gp phn to nn cuc sng mi m ti ang c hng. ti tip tc bay dc theo b bin xung pha nam v ti nhn thy nhng ch c heo ang chi a vi nhng ngi lt vn trn nhng ngn sng bin. l hnh nh m Becky, v ti cng vi ti tng yu thch v coi nh mt mn qu c bit ca cuc i. Cui cng ti ti Irvine. trng xung di, ti hi lo lng khi thy bn ngoi hng ro ch ti sp thuyt trnh, ng x kt cng xe c v ngi sut c vi cy s. ti ngh thm,tri, mong sao chuyn g ang xy ra c th kt thc sm ngi ta kp n d bui thuyt trnh ca ti.</p> <p>Nhng khi ti h cnh xung sn bay, trc mt ti l mt quang cnh mi:Hng ngn ngi ang c bo v chn li ngay ti ch ti sp p xung. t nhin ti bt u hiu ra s thc. Giao thng b kt l v ngi ta n d bui thuyt trnh ca ti! Chng ti d kin khong 2 ngn ngi tham d, th m by gi c n 7 ngn ngi trong mt hi trng ch kh nng cha ti a 5 ngn! Khi ti t sn bay bc vo hi trng, hng trm ngi vy kn ly ti v i c m hn ti hay k cho ti nghe nhng g m cng vic ca ti nh hng trn i sng ca h.</p> <p>Nhng cu chuyn h k cho ti tht kh tin. mt b m gii thiu cho ti a con trai b tng b nh gi lHiu ng vKhuyt nng hc tp.bng cch p dng nhng nguyn tc X L Trng Thi dy trong sch ny, khng nhng b khng phi cho cu b ung Ritalin na, m hai m con t do y di sang California v y cu b c nh gi l thin ti! Mt qu ng k cho ti nghe chuyn ng ta p dng nhng k thut ca khoa iu khin S Thnh Cng v b hn c thi s dng cocain. Mt cp v chng tui 50 chia s cho ti nghe chuyn ca h ang chun b ly hn th hc c bi hc v Qui Lut Bn Thn. Mt thng gia k ti nghe, thu nhp hng thng ca ng ch trong 6 thng tng t 2,000 la ln trn 12,000 la v mt nh doanh nghip k rng ng tng doanh thu ca cng ty ln trn 3 triu la trong vng 18 thng nh p dng nhng nguyn tc v Nhng cu Hi Cht Lng v X L Cm xc. Mt c gi tr p cho ti xem nh ca c hi trc, nay c gim c trn hai chc k l nh p dng nhng nguyn tc v n By trong sch ny.</p> <p>Ti xc ng v nghn ngo khng th ni ln li lc ng trong phng. Khi ti nhn xung c ta vi 5,000 khun mt ti ci d thng, lc y ti thc c ti ang sng gic m ca mnh! Tht l mt mt cm gic k diu khi bit rng n sau nhng m my nghi ng, ti li c c nhng thng tin, nhng chin lc, trit l, k nng c th gip bit bao ngi ang hin din y c th t to kh nng cho mnh bin i cuc i mnh. C mt dng hnh nh v cm xc tun tro trong ti. Ti bt u nh li mt kinh nghim n vi ti mi ch cch y t nm. Khi ngi n c trong cn h nh ca ti Venice, California v trong tm trng c n bun ti ti ru mnh theo iu tr tnh ca mt bn tnh ca Neil Diamond. Ti c cm tng nh cuc i mnh chng l g c, mi s kin ca cuc i hon ton lm ch con ngi ti. Th ri ti cng nh li ci giy pht m cuc i ti bin i, giy pht ti tht ln,Thnh cng ri! Ti bit l mnh ng gi hn tt c nhng g mnh hin ang c trong cuc i, v tr c, tnh cm v th xc. Th l ti lm mt quyt nh v chnh quyt nh ny thay i hn cuc i ca mnh. Ti quyt nh s khng bao gi hi lng vi nhng g di mc tim nng ca mnh. Ai c th ng c quyt nh ny dn ti n pht giy k diu nh th?</p> <p>Ti c con ngi mnh tun tro ra trong bui thuyt trnh ti hm y v khi ti ri ging ng, hng ngn ngi ra tn sn bay tin ti. mt ti bng tro l khi ti t n Thng ban cho ti giy pht hnh phc ny. Ti ang sng thc hay trong m? Vn l cng mt anh chng m mi cch y 8 nm lun lun phi vt ln vi cuc i, tht vng, c n v khng th iu hnh c cuc i mnh? Thn hnh th bo ph, ti th khng mt ng xu, ti mang tm trng khng bit c th sng cn hay khng. Lm sao mt anh chng t tui nh ti vi trnh hc vn ch ht bc trung hc, m c th to ra nhng thay i k diu n th?</p> <p>Cu tr li ca ti tht n gin: ti hc c cch trang b cho mnh mt nguyn tc m by gi ti gi l tp trung nng lng. Nhiu ngi khng bit g v ci kh nng to ln m chng ta c th trc tip iu khin khi chng ta tp trung mi ngun lc ca mnh lm ch ch mt lnh vc duy nht ca i mnh. iu khin tp trung ging nh mt tia lade c kh nng chc thng bt c vt cn no ngn chn bn. Khi chng ta kin tr tp trung vo vic ci thin mt lnh vc no, chng ta pht trin c nhng cch thc phn bit c o lm cho lnh vc tt hn. Mt l do khin t ngi chng ta t c iu chng ta mong mun, l v chng ta khng bao gi nh hng s tp trung ca chng ta: chng ta khng bao gi tp trung nng lng ca mnh. Ti tin rng mt trong nhng bi hc quan trng ca cuc i l hiu c ng c no thi thc chng ta trong hnh ng ca mnh. iu g hnh thnh nhn cch ca mt ngi? Tr li cu hi ny s cng hin chng ta nhng cha kha c bn hnh thnh vn mnh ring ca mi ngi.</p> <p>Sut cuc i, ti khng ngng b thu ht bi mt tiu im duy nht v thc bch: Ci g lm nn nhng khc bit v cht lng ca mi cuc i? Lm sao chng ta thng gp khng t ngi xut thn t mi trng ngho kh v v vng, vy m h thnh cng trong cuc i v li nhng n tng su sc cho chng ta? Ngc li, lm sao nhiu ngi c hon cnh u i. Cc phng tin thnh cng c sn trong tm tay, vy m h i n mt kt cuc thm hi, tht vng v nhiu khi ri vo thi nghin ngp? iu g lm cho mt s cuc i tr thnh mu mc v mt s khc tr thnh li cnh bo? B quyt no to nn nhng cuc i hnh phc, say m, sung mn, trong khi nhng cuc i khc tr thnh v v, nhm chn?</p> <p>Ni m nh k diu ca bn thn ti bt u bng nhng cu hi n s:Lm cch no ti kim sot trc tip i mnh? Hm nay ti c th lm g bin i i ti cng nh gip ti v ngi khc hnh thnh vn mnh ca mnh? Lm cch no ti m rng, hc hi, pht trin v chia s s hiu bit ca ti vi nhng ngi khc mt cch th v v c ngha?</p> <p>T hi cn rt tr, ti pht trin mt nim tin l tt c chng ta c mt trn i l cng hin mt ci g c o, ti tin l tn trong thm tm chng ta ai ai cng c ph bm mt thin khiu c bit. Ti thc s tin rng trong mi ngi chng ta u tim n mt nng lc siu phm. mi ngi chng ta u c mt ti nng, mt thin khiu, mt cht thin ti no ang ch chng ta m ra. C th l nng khiu ngh thut hay m nhc. C th l kh nng giao tip k diu vi nhng ngi chng ta thn thng. C th l mt nng khiu kinh doanh hay sng to a chng ta vo ngnh doanh nghip hay mt s nghip no. ti tin l To Ha khng thin v ai. tt c chng ta c To Ha dng nn mi ngi vi nt c o ca mnh, nhng tt c u c ngi ph cho nhng c hi ng u trong i sng c th sng hnh phc. Nhiu nm trc, ti quyt sng cuc i mnh bng cch u t n hu ca To Ha vo mt ci g cn lu li sau khi cuc i ti qua i. Ti quyt l mt cch no ti phi cng hin th no cho cuc i n cn tn ti mi sau khi ti ra i.</p> <p>Ti tha thit ku mi bn khng ch c gng c ht cun sch ny, m cn tn dng tt c nhng g bn hc c em p dng vo cuc sng n s hng ngy. y l bc cn thit v ti quan trng bn mang li kt qu cho cc c gng ca bn trong cuc i.</p> <p>LM TH NO TO C NHNG THAY I LU BN</p> <p>Nhng thay i ch c gi tr ch thc khi chng lu bn v hp l. Chng ta ai cng tng c kinh nghim v nhng thay i nht thi, ri li cm thy chn nn v tht vng ngay sau . Thc ra nhiu ngi mun thc hin nhng thay i, nhng km theo mun l ni e ngi v lo lng khng bit nhng i thay ca mnh c lu bn hay ch l tm b. Mt v d n s cho chuyn ny l trng hp mt ngi mun bt u n king, nhng cm thy chn ch, ch yu l v ni tim thc h, h tin chc l nhng c gng h thc hin s ch mang li cho h mt phn thng trong pht chc m thi. C i ti, ti theo ui nhng nguyn tc t chc c bn, l nguyn tc thay i lu bn v bn s hc c cc nguyn tc ny v cch p dng chng trong sch ny. Nhng by gi, ti mun chia s vi bn 3 nguyn tc thay i s ng m bn cng nh ti c th p dng ngay thay i i mnh. Chng rt n gin, nhng li v cng hiu qu nu ta bit p dng kho lo.</p> <p>Bc Th Nht</p> <p>NNG CAO TIU CHUN</p> <p>Mt ln bn mun thc hin mt s thay i, vic u tin bn phi lm l nng cao cc tiu chun ca bn. Khi ngi ta hi ti iu g thay i i ti tm nm v trc, ti tr li rng dt khot iu quan trng nht l thay i nhng g ti i hi ni chnh mnh. Ti vit ra trn giy tt c nhng g m ti khng cn mun chp nhn trong i mnh, tt c nhng g ti khng cn chu ng na v tt c nhng g ti kht khao t ti.</p> <p>Lch s cn li cho chng ta bit bao tm gng danh nhn y gi hng nh Leonardo da vinci, Abraham lincoln, Helen Keller, Mahatma Gandhi, Martin Luther king, Rosa Parks, Albert Einstein, Cesar Chavez, Soichiro Honda v bit bao ngi khc tng c nhng bc k diu khi nng cao tiu chun ca h. Sc mnh tng c ni h cng ang c ni bn, nu bn c can m i hi n. Thay i con ngi bn chnh l bc u n gin thay i mt t chc, mt cng ty, mt t nc hay mt th gii.</p> <p>Bc th hai</p> <p>THAY I NIM TIN HN HP CA BN</p> <p>Nu bn nng cao tiu chun nhng li khng tht s tin l mnh c th t c chng, bn ang hy dit chnh mnh . Bn thm ch cng khng mun th; bn s thiu nim tin c th gip bn m ra c nhng kh nng thm su hin din trong bn. Cc nim tin ca chng ta ging nh nhng mnh lnh tuyt i, ni cho chng ta bit s vic nh th no, ci g ta lm c, ci g khng lm c. Th nn, thay i h thng nim tin ca chng ta l iu trng yu thc hin bt k s thay i chc chn v lu bn trong cuc i mnh. Chng ta phi pht trin mt nim tin vng chc l chng ta c th v s t c nhng tiu chun mi trc khi chng ta thc s hnh ng.</p> <p>nu khng c nhng h thng nim tin vng chc, th d bn c nng cao tiu chun ca mnh n mc no, bn cng s khng bao gi c c nim xc tn h tr cho nhng tiu chun y. Bn th ngh Gandhi c th thnh t c bao nhiu gi nh ng khng tin vo sc mnh ca s phn khng bt bo ng? Nim tin ca ng gip ng t n nhng ngun lc ni tm ca mnh v gip ng i din c nhng thch nng n m mt ngi c quyt tm t hn ng c th phi u hng.</p> <p>Bc th ba</p> <p>THAY I CHIN LC CA BN</p> <p> duy tr quyt tm, bn cn c nhng chin lc tt nht t hiu qu. Mt trong nhng nim xc tn c bn ca ti l nu bn nhm tiu chun cao v bn c nim tin, th chc chn bn c th ngh ra nhng chin lc. n gin l bn s tm ra ng li. Ni cho cng, y chnh l ch ca c cun sch. N ch cho bn nhng chin lc hon thnh nhim v v ti s ni cho bn bit ngay l bt k trong trng hp no, chin lc tt nht chnh l tm ra mt mu, mt ai tng t nhng kt qu m bn mong mun v ri i su vo nhng hiu bit ca h. hy hc cch lm ca h, nim tin ca h v li suy ngh ca h. Khng nhng bn s thy iu ny gip bn hiu qu hn, m n cn tit kim cho bn bit bao thi gi v bn khng cn phi my m lu tm ra ng i. Bn ch cn iu chnh, un nn v c l lm n kh hn thi.</p> <p>Sch ny s cung cp cho bn nhng thng tin v ng lc thc y bn dn thn mnh vo c ba nguyn tc ch yu thay i cht lng cuc i.</p> <p>Trn i, c rt nhiu ngi bit phi lm g, nhng t ngi thc s lm iu h bit. Bit thi khng . Bn cn phi c hnh ng. v nu bn cho php, ti s nhn lm hun luyn vin cho bn qua cun sch ny. ti s cng hin bn cch phn bit nhng ngun sc mnh to nn nhng thay i lu bn v cht lng ca i sng bn. Cng nhau, chng ta s tp trung vo 5 lnh vc ca i sng m ti tin l nh hng n chng ta nhiu nht. l:</p> <p>1 Lm Ch cm xc</p> <p>Nm vng bi hc ny s gip bn qun trit phn ln phng php ca bn lnh vc cn li. Bn hy n iu . Ti sao bn mun gim cn? Phi chng ch v bn mun ngi mnh bt m thi ? Hay v bn ngh nu gim cn, bn s cm thy c nhiu ngh lc v do dai hn, bn tr nn hp dn hn trc mt ngi khc v bn cm thy t tin nhiu hn khi trc m ng? Hu nh tt c nhng g chng ta lm u l thay i cch cm ngh ca chng ta nhng hu ht chng ta t hay khng c hun luyn bit cch lm iu ny nhanh chng v hiu qu. Tht k l chng ta thng s dng tr thng minh ca mnh i vo nhng tm trng cm xc v ch, ang khi qun i bit bao nhiu nng khiu bm sinh m ai trong chng ta u c sn. Qu nhiu ngi trong chng ta khng kim sot c, trong khi qun mt vic chm lo cho nhng cm xc ca mnh, l nhng yu t m mi ngi u c th lm ch.</p> <p>2 Lm ch thn th</p> <p>Nu bn c tt c nhng iu bn m c, nhng li khng c sc kho th l vui hng nhng th , th hi c ch g? Mi sng thc dy bn c cm thy y sc sng, ngh lc v sn sng bc vo mt ngy mi khng? Hay bn thc dy mt mi ging nh ti hm trc, thn xc m v cm thy min cng phi bt u mt ngy mi? Np sng thng nht ca bn s lm bn thnh mt ngi thiu hat ng? C 2 ngi M th c 1 ngi cht v x va ng mch vnh;ba n...</p>