De cuong Mang truyen tai va phan phoi dien.doc

  • Published on
    08-Feb-2017

  • View
    218

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

Mu cng mn hc

TRNG I HC

K THUT CNG NGH TP. HCM

KHOA C - IN IN T

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

c lp T do Hnh phc

CNG CHI TIT HC PHN(Mu chng trnh o to tn ch)

1. Thng tin chung v mn hc

Tn mn hc: Mng truyn ti v phn phi in M mn hc: 401075 S tn ch: 03 Thuc chng trnh o to ca kha, bc: Kho 2011, bc i hc. Loi mn hc: Bt buc: ( La chn:

Cc mn hc tin quyt (nhng mn phi hc trc mn ny): H thng cung cp in. Cc mn hc k tip (nhng mn hc ngay sau mn ny): an tt nghip. Gi tn ch i vi cc hot ng:

Nghe ging l thuyt: 30 tit Lm bi tp trn lp: 15 tit Tho lun: 15 tit Thc hnh, thc tp ( PTN, nh my, studio, in d, thc tp...): . tit Hot ng theo nhm: 15 tit T hc: 15 gi Khoa/ B mn ph trch mn hc: B mn in cng nghip, Khoa C-in-in T.2. Mc tiu ca mn hc

Kin thc: sinh vin hiu bit mng li in trong truyn ti v phn phi. K nng: Sinh vin c kh nng tnh ton, thit k v chn la thit b trong h thng in.3. Tm tt ni dung mn hc: Cung cp cc kin thc c bn v h thng sn xut, truyn ti v phn phi: ph ti in, cc tham s ca mng in, tnh ton tn tht in p, tn tht cng sut, tn tht in nng, iu chnh in p, la chn tit din dy, tnh ton mng in phc tp. 4. Ti liu hc tp Ti liu liu bt buc, tham kho bng ting Vit, ting Anh (hoc ngoi ng khc) ghi theo th t u tin (tn sch, tn tc gi, nh xut bn, nm xut bn, ni c ti liu ny, website, bng hnh, ...). [1] H Vn Hin, Mng truyn ti v phn phi in, NXB i hc Quc gia Tp. H Ch Minh, 2007.

[2] Bi Ngc Th Mng in NXB H v THCN 1985..

[3] W. Stevenson Elements of Power System Analysis Lahabana Revolutionaria 1999.

[4] Nguyn Cng Hin Gio trnh cung cp in NXB H & THCN 1995.

[5] Electric power Distribution system engineering turan Gonen McGraw Hill 1986. (Ging vin ghi r): Nhng bi c chnh: [1] Nhng bi c thm: [2]-[5] Ti liu trc tuyn: sinh vin c th tm kim ti liu ti www.google.com vi t kha: power system, power system analysis, electric power distribution system, power flow, 5. Cc phng php ging dy v hc tp ca mn hc

Nghe giang trn lp

Lam bai tp

Thao lun

6. Chnh sch i vi mn hc v cc yu cu khc ca ging vin

Yu cu sinh vin phi c ti liu tham kho. Yu cu sinh vin phi tm ti liu trn internet.

Yu cu sinh vin lm bi tp ngay trn lp.

Tm hiu thng s mng li in Vit Nam v mt s mng in trn th gii.

K vng: sinh vin sau khi hc xong mn hc ny l c th t tnh ton, la chn thit b v v bn v thit k cho mng in.7. Thang im nh gi

Ging vin nh gi theo thang im 10, Phng o to s quy i sang thang im ch v thang im 4 phc v cho vic xp loi trung bnh hc k, trung bnh tch ly v xt hc v.

8. Phng php, hnh thc kim tra - nh gi kt qu hc tp mn hc

8.1. i vi mn hc l thuyt hoc va l thuyt va thc hnh

8.1.1. Kim tra nh gi qu trnh: C trng s chung l 30%, bao gm cc im nh gi b phn nh sau (vic la chn cc hnh thc nh gi b phn, trng s ca tng phn do ging vin xut, T trng b mn thng qua): im kim tra thng xuyn trong qu trnh hc tp: 10%

im nh gi nhn thc v thi tham gia tho lun;

im nh gi phn thc hnh;

im chuyn cn;

im tiu lun: 10%

im thi gia k: 10%

im nh gi khi lng t hc, t nghin cu ca sinh vin (hon thnh tt ni dung, nhim v m ging vin giao cho c nhn/ tun; bi tp nhm/ thng; bi tp c nhn/ hc k,).8.1.2. Kim tra - nh gi cui k: im thi kt thc hc phn c trng s 70% Hnh thc thi: T lun. Thi lng thi: 90 pht. Sinh vin khng c tham kho ti liu.8.2. i vi mn hc thc hnh:

Tiu ch nh gi cc bi thc hnh: S lng v trng s ca tng bi thc hnh:8.3. i vi mn hc d n hoc bi tp ln: Tiu ch nh gi, cch tnh im c th: 9. Ni dung chi tit mn hc v phn b thi gian Ni dungHnh thc t chc dy hc mn hcTng

Ln lpThc hnh, th nghim, thc tp, rn ngh,...T hc, t nghin cu

L thuytBi tpTho lun

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)

Chng 1: Khi nim chung v h thng in

1.1 c im ca qu trnh sn xut in nng.

1.2 H thng in Vit Nam.

1.3 Cu trc c bn ca mng in.

H thng truyn ti, truyn ti ph.

H thng phn phi s cp, th cp.

H thng cung cp.

H thng lin hp.

1.4 Cc yu cu i vi mng in.

1.5 Cc thit b dng in c trng ca x nghip cng nghip.

1.6 Cc bi ton chnh ca HT.211611

Chng 2 : Ph ti in

A. Khi nim chung

2.1 th ph ti.

2.2 Cc nh ngha v k hiu c bn dng trong tnh ton:

Cng sut nh mc.

Ph ti trung bnh.

Ph ti trung bnh bnh phng.

Ph ti cc i.

Ph ti tnh ton.

2.3 Cc h s c trng ca cc thit b tiu th in v th ph ti :

H s s dng.

H s ng in.

H s ph ti.

H s hnh dng ca th ph ti.

H s cc i.

H s cn dng (nhu cu).

H s in kn ph ti.

H s ng thi.

H s phn tn.

2.4 S thit b ng nht ng tr (s thit b hiu qu).

nh ngha.

Phng php tnh chnh xc.

Phng php tnh gn ng.

B. Xc nh ph ti tnh ton v ph ti nh.

2.5 Gii thiu chung v ni dung cc phng php tnh ton.

2.6 xc nh ph ti tnh ton cng sut t v h s cn dnd.

2.7 xc nh ph ti tnh ton theo sut tiu th in nng trn n v sn phm.

2.8 Xc nh ph ti tnh ton theo cng sut trung bnh v h s ca i.

2.9 Xc nh ph ti nh.

4221220

Chng 3: Tnh ton cc tham s ca mng in3.1 Tng tr ca dy dn.

in tr.

Cm khng.

3.2 Tng dn ca ng dy :

in dn tc dng.

Dung dn.

3.3 Tng tr v tng dn ca cp ngm.

3.4 S ng tr ca ng dy :

ng dy ngn.

ng dy trung bnh.

ng dy di.

3.5 Tng tr ca my bin p 2 dy qun:

s thay th.

Xc nh tham s ca my bin p.

3.6 Tng tr ca my bin p 3 dy qun v my bin p t ngu

S thay th.

Xc nh cc tham s ca my bin p.

3.7 Thanh ci v cng ln.

3.8 S n tuyn.

4221220

Chng 4 : Tnh ton tn tht in p trn ng dy

4.1 Tnh ton tn tht in p trn ng dy :

ng dy c mt ph ti.

ng dy c nhiu ph ti.

Tnh gn ng in p ti cc nt trn ng dy.

4.2 Tnh ton tn tht in p trn ng dy ca mng phn phi

ng dy lin thng

ng dy c phn nhnh

ng dy c ph ti phn b u

ng dy c ph ti tng dn, gim dn

ng dy 3 pha c trung tnh, ph ti khng i xng

4.3 Tnh ton tn tht cng sut trn ng dy

ng dy c mt ph ti

ng dy c nhiu ph ti

ng dy c ph ti phn b u

ng dy c ph ti tng dn, gim dn

4.4 Tnh tn tht cng sut trong my bin p hai v ba dy qun

Phn tn tht khng i

Phn tn tht thay i theo ph ti

4.5 Kho st vn hnh ng dy

Hng s mch A, B, C, D

Phng trnh cng sut

Ch bnh thng - B cng sut khng

Ch khng ti

4221220

Chng 5 : Tnh ton tn tht in nng

5.1 Cc i lng c trng ca tn tht in nng trn ng dy

- Thi gian s dng cng sut cc i Tmax- Thi gian tn tht cng sut ln nht (- H s tn tht

5.2 Tn tht in nng trn ng dy

- Trm c mt my bin p

+ Trng hp khng c th ph ti

+ Trng hp c th ph ti

- Trm c nhiu my bin p vn hnh song song

+ Cc my bin p c thng s ging nhau

+ Cc my bin p song song c dung lng khc nhau211610

Chng 6: Gim tn tht in nng trong mch in 6.1 Khi nim chung

6.2 H s cng sut v vn nng cao h s cng sut ca ph ti

6.3 Nng cao in p vn hnh ca mng in

6.4 Vn hnh kinh t trm bin p

6.5 S phn b cng sut trong mng kn

6.6 Gim tn tht in nng bng cch gim cng sut phn khng chuyn ch trong mng in

- Gii thiu chung

La chn dung lng t b

Cc kiu ni t v s u t b vo mng

6.7 La chn dung lng b hp l v mt kinh t.

6.8 Phn phi dung lng b ti pha cao p v pha h p ca trm bin p x nghip, phn phi thit b b ti cc phn xng.211610

Chng 7: iu chnh in p trong mng in

7.1 Khi nim chung

7.2 Cc phng php iu chnh in p

7.3 Cc thit b iu chnh in p

u phn p ca my bin p

My bin p iu p di ti

My bin p b tr v my bin p iu chnh ng dy

My b ng b

B t in c iu chnh

7.4 iu chnh in p ti cc nh my in

7.5 iu chnh in p bng cch thay i u phn p

- Chn u phn p ca my bin p gim p hai dy qun.

Chn u phn p ca my bin p tng p hai dy qun.

Chn u phn p ca my bin p ba dy qun.

7.6 iu chnh in p bng cch thay i tng tr ng dy.

7.7 iu chnh in p bng cch thay i dng cng sut khng.

7.8 Xc nh tn tht in p cho php trong mng phn phi theo lch in p cho php.

7.9 Cht lng in p trong mng h p.

7.10 So snh cc bin php iu chnh in p.211610

Chng 8: Phng php tnh ton kinh t k thut La chn phng n ti u 8.1 Gii thiu chung

8.2 - Hm mc tiu

Ph tn vn hnh hng nm

Hm chi ph tnh ton

8.3 Xy dng hm chi ph tnh ton i vi cng trnh xy dng trong nhiu nm211610

Chng 9: La chn tit din dy dn v dy cpA Chn tit din dy dn theo tiu chun kinh t

9.1 Xc nh tit din kinh t

9.2 Mt kinh t ca dng in

9.3 Xc nh tit din dy dn theo khong chia kinh t

B Chn tit din dy dn theo tiu chun in p cho php

9.4 Xc nh tit din dy dn khi ton b ng dy dng cng mt tit din

9.5 Xc nh tit din dy khi mi on ng dy chn mt tit din khc nhau

Theo iu kin ph tn kim loi mu t nht.

Theo iu kin tn tht in nng t nht.

C Chn tit din dy theo iu kin pht nng cho php

9.6 Nhit cho php ca dy dn v dy cp.

9.7 Dng in cho php ca dy dn v dy cp.

9.8 iu kin la chn v kim tra tit din dy dn theo iu kin pht nng.211610

Chng 10: Tnh ton mng in kn

A Tnh ton mng in kn n gin

10.1 Khi nim chung

10.2 Phn b cng sut trn cc ng dy ca mng in c hai u cung cp in, in p bng nhau

10.3 Phn b cng sut trn cc ng dy c hai u cung cp in , in p khc nhau

10.4 Nhng trng hp c bit ca ng dy c hai u cung cp in

10.5 Phn b cng sut trn cc ng dy ca mng in kn c xt n tn tht cng sut trn ng dy

10.6 Tn tht in p trong mng kn

10.7 Bin i mng in

B Tnh ton mng in kn phc tp

10.8 Ma trn tng dn nt Cch thnh lp

10.9 Ma trn tng tr nt Cch thnh lp

10.10 H phng trnh phi tuyn ca ch xc lp

10.11 Php lp Gauss Zeidel dng ma trn tng dn nt

10.12 Php lp Gauss Zeidel dng ma trn tng tr nt

10.13 Php lp Newton - Raphson dng ma trn tng dn nt211610

Chng 11: S cn bng cng sut tc dng v phn khng trong h thng in

11.1 S ph thuc ca tn s v in p vo cn bng cng sut

11.2 S cn bng v d tr cng sut tc dng ca h thng

11.3 S cn bng cng sut phn khng ca h thng in

11.4 Phn b thit b b trong mng in B cng bc trong mng in211610

Chng 12: ng dy truyn ti in i xa v ng dy mt chiu cao p 12.1 Gii thiu v ng dy siu cao p

12.2 M hnh ng dy di

Hng s mch A, B, C, D

Mch ( tng ng

12.3 Phn on ng dy di B ngang v b dc

12.4 ng dy HVDC

Cu trc, cc phn t chnh

S thay th

Vn hnh ng dy HVDC

12.5 u v khuyt im ng dy HVDC211610

10. Ngy ph duyt : 28/07/2012Ngi vit(K v ghi r h tn)T trng B mn(K v ghi r h tn)Trng khoa

(K v ghi r h tn)

( k)

( k) ( k)

ThS. L nh Lng TS. Nguyn Hng TS. Nguyn Thanh Phng

TRNG I HC

K THUT CNG NGH TP. HCM

KHOA C - IN IN T

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

c lp T do Hnh phc

PHIU NH GI CNG CHI TIT HC PHN

Tn mn hc: Mng truyn ti v phn phi in M mn hc: 401075S tn ch: 03

Tiu chun conTiu ch nh giim

210

1. Mc tiu hc phni) Th hin c c im v yu cu ring ca mn hc, c th ha c mt s yu cu trong mc tiu chng trnh, ph hp v nht qun vi mc tiu chng trnh2

ii) ng mc v kh thi, ph hp vi yu cu trnh sinh vin theo thit k cu trc chng trnh2

iii) R rng, c th v chnh xc, nhn t pha ngi hc, c kh nng o lng c, chng minh c v nh gi c mc p ng2

2. Ni dung hc phni) Ph hp vi mc tiu hc phn, khi lng hc phn v trnh i tng sinh vin2

ii) Th hin tnh k tha, pht trin trn c s nhng kin thc sinh vin c trang b2

iii) Th hin mt phm vi kin thc tng i trng vn c th d dng t chc ging dy v sinh vin d dng tch ly trong mt hc k2

iv) Th hin tnh c bn, hin i, theo kp trnh khoa hc-k thut th gii1

v) Th hin quan im ch trng vo khi nim (concept), nguyn l v ng dng, khng ch trng ti kin thc ghi nh thun ty hoc k nng sinh vin c th t hc2

vi) mc chi tit cn thit m bo phm vi v mc yu cu kin thc ca hc phn, ng thi mc khi qut cn thit ngi dy linh hot trong vic la chn phng php ging dy v tip cn ph hp1

3. Nhng yu cu khci) Quy nh v hc phn iu kin r rng nht qun, s hc phn iu kin khng qu nhiu2

ii) M t vn tt ni dng hc phn ngn gn, r rng, nht qun vi m t trong phn khung chng trnh v bao qut c nhng ni dung chnh ca hc phn2

iii) M t cc nhim v ca sinh vin phi y v th hin c vai tr hng dn cho sinh vin trong qu trnh theo hc2

iv) Tiu chun nh gi sinh vin v thang im nh gi a ra r rng v hp l, ph hp vi mc tiu hc phn2

v) C y thng tin v gio trnh (ti liu tham kho chnh) m sinh vin c th tip cn2

vi) Trnh by theo mu quy nh thng nht2

im TB = 9,33/3,0

Trng khoa Ngi nh gi

(hoc Ch tch HKH khoa)

Xp loi nh gi:- Xut sc:

9 n 10

- Tt:

8 n cn 9

- Kh:

7 n cn 8

- Trung bnh:

6 n cn 7

- Khng t:

di 6.