De PSV Supporter april 2015

  • Published on
    21-Jul-2016

  • View
    213

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Officile uitgave van de Supportersvereniging PSV

Transcript

<ul><li><p>SEIZOEN 14 | 15Maandblad van de Supportersvereniging PSV</p><p>PSVSUPPORTER</p><p>DE</p><p>NR 8 APR / 2015</p><p>DE MEXICAANSE MOTER VAN PSV </p><p>HARRY VAN RAAIJPSV CORYFEE OPEN EN EERLIJKOVER CLUBCULTUUR </p><p>WEL &amp; WEE VAN PSVTEGENWIND VOORDE KOPLOPER </p><p>ANDRSGUARDADO</p><p>supver psv apr15_Opmaak 1 07-04-15 11:43 Pagina 1</p></li><li><p>Een optimaal functionerende ICT-omgeving is voor elke </p><p>organisatie van belang. Deels wordt dit bepaald door </p><p>de juiste hardware en software, maar nog veel meer </p><p>door het op een juiste manier beheren en onderhouden </p><p>van uw ICT-omgeving. </p><p>AXIANS heeft een private cloud waardoor organisaties en </p><p>haar gebruikers zorgeloos kunnen werken en verzekerd</p><p>zijn van een up-to-date omgeving. Hierin kunt u uw </p><p>eigen virtuele server laten draaien of uw complete ICT-</p><p>omgeving plaatsen. </p><p>Welke keuze u ook maakt u betaalt alleen voor datgene </p><p>wat u gebruikt. Zo heeft u altijd inzicht in uw kosten.</p><p>Meer weten? Bel 040 - 250 20 30.</p><p>The human value in ICT Solutions.</p><p>Uw eigen exibele,</p><p>gebruiksvriendelijke en </p><p>overzichtelijke ICT-omgeving.</p><p>www.axianscloud.nl</p><p>0128836.pdf 1 1-4-2015 9:52:46</p></li><li><p>DE PSV SUPPORTER | 56e JAARGANG | NR 8 | APRIL 2015 WWW.SUPVER-PSV.NL</p><p>De PSV Supporter. Officieel orgaan van deSupportersvereniging PSV te Eindhoven.</p><p>HOOFDREDACTEUR:Peter VosEINDREDACTEUR:Ronald BerkhofREDACTIECOMMISSIE:Peter Luijten, Ad SchreudersREDACTIE-ADRES:Postbus 171, 5600 AD Eindhoven.Tel.: 040-2574782E-mail: clubblad@supver-psv.nlBANKNUMMERS: ING: NL63 INGB 0003 0956 11,ABN:NL68 ABNA 0860 6801 42(beiden ten name van Supportersvereniging PSV).</p><p>Adreswijzigingen doorgeven via:ledenadministratie@supver-psv.nlBEZOEKADRES:Frederiklaan 10A (bij ingang 11)REDACTEUREN:Anne Beks, Remco Faasen, TedGijsel, Georgo Gruijters, Wil van den Heuvel,Jonathan van Melle, Nol van de Laar, StanSchrijen, Stijn Slaats, Peter Visser, Diana Vos,Peter Vos, Franciska Salazar .SUPPORTERSVERENIGING (INGANG 11):Openingstijden: Op afspraak via 040-2574782en voor thuiswedstrijden van PSV.SUPPORTERSHOME (INGANG 25):Geopend voor en na de thuiswedstrijdenvan PSV.</p><p>TELEFOONNUMMERS:Supportershome: 040-2505605Supver PSV: 040-2574782Internet: www.supver-psv.nlE-mail: info@supver-psv.nl</p><p>UITGEVER:</p><p>Postbus 10153300 BA DordrechtTel. 078 639 70 70www.zpress.nl</p><p>ACQUISITIE:ZPRESS SportMichel Bezemer, Jesper van den BergAlexander Deckers 078 639 70 70</p><p>FOTOGRAFIE:Fotopersbureau John ClaessensT. 06 53 327 670, www.fotojc.nl</p><p>ONTWERP &amp; VORMGEVING:New Vision BV, HelmondT. 088 - 01 02 700, info@newvision.nl</p><p>DRUK:Van der Weij BV, Hilversum</p><p>OPLAGE: 13.000 ex.VOLGENDE UITGAVE:15 mei 2015INLEVEREN KOPIJ:uiterlijk 24 april 2015</p><p>Plaatsing van artikelen en ingezonden stuk-ken in dit blad, houdt niet in, dat deze hetstandpunt van het bestuur en/of redactieweergeven. Gehele of gedeeltelijke overnamevan het gepubliceerde in dit blad is, behou-dens toestemming van de redactie,NIET toegestaan 2015.</p><p>COLOFON56e JAARGANG NR. 8 / APR 2015</p><p>De laatste tijd is het sentiment rond de club</p><p>gelukkig weer positief. Sinds de overwinning</p><p>tegen Feyenoord in misschien wel de beste</p><p>wedstrijd in de Eredivisie dit jaar, durfden we</p><p>steeds vaker en ook hardop te denken aan een</p><p>naderend kampioenschap. Helemaal toen na</p><p>de winterstop de concurrentie zoveel steken</p><p>liet vallen dat we opeens een voorsprong van</p><p>14 punten hadden.</p><p>Zo vreemd was het dan ook niet dat de redac-</p><p>tie het aprilnummer in het teken wilde laten</p><p>staan van het kampioenschap. En nu aan mij</p><p>de eer om daarover mijn licht te laten schij-</p><p>nen. Precies in de week na het verlies tegen</p><p>Feyenoord met de traditioneel lastige uitwed-</p><p>strijd tegen FC Twente voor de boeg.</p><p>Hoe luidt het spreekwoord ook al weer? Iets</p><p>met een huid en een beer. Kan het nog fout</p><p>gaan dan? Ik weiger dat te geloven. Ik kan ook</p><p>moeilijk anders vanuit mijn rol als voorzitter</p><p>van de Supportersvereniging. Stel je voor zeg,</p><p>dat ik ineens ga vertellen dat ik denk dat we</p><p>het niet gaan redden. Mooie voorzitter zou</p><p>dat zijn.</p><p>Los daarvan durf ik ook te vertrouwen op de</p><p>kwaliteit van ons team. Het hele jaar hebben</p><p>ze laten zien gegroeid te zijn in volwassen-</p><p>heid. Meer dan eens werd op basis van wils-</p><p>kracht een achterstand omgezet in winst.</p><p>En stond er een team wat voor elkaar wilde</p><p>knokken en wat de harten van de supporters</p><p>wist te winnen.</p><p>Supporters die de weg naar uitwedstrijden</p><p>weer weten te vinden. Steeds vaker en sneller</p><p>kunnen we melden dat het uitvak uitverkocht</p><p>is. En ondertussen zien we weer een stijging</p><p>van ons ledenbestand. En ons Supportershome</p><p>is steeds voller en steeds langer gezellig.</p><p>Het hoge woord moet er dan ook maar uit:</p><p>PSV wordt kampioen! En daarmee wil ik ieder-</p><p>een van harte feliciteren. De tijd van hunkeren</p><p>is voorbij. De schaal is weer terug waar die</p><p>thuishoort, in Eindhoven.</p><p>En stel dat ik onverhoopt de verkeerde voor-</p><p>spelling heb gedaan? Dan hebben we ook een</p><p>historisch seizoen achter de rug wat we ons</p><p>leven lang niet zullen vergeten.</p><p>Met rood-witte groet,</p><p>Harrie Timmermans.</p><p>De redactie van ons blad werkt hard om van ieder nummer een feestjete maken. Met mooie reportages, interviews met spelers maar ook door hetbenoemen van zaken die beter zouden kunnen bij onze club. Kritische tegen-spraak hoort ook nou eenmaal bij een onafhankelijke vereniging. Maar altijdmet een rood-witte bril.</p><p>VISIE VAN DE VOORZITTER</p><p>De huid en de beer</p><p> Harrie Timmermans</p><p>3</p><p>supver psv apr15_Opmaak 1 07-04-15 11:43 Pagina 3</p><p>Een optimaal functionerende ICT-omgeving is voor elke </p><p>organisatie van belang. Deels wordt dit bepaald door </p><p>de juiste hardware en software, maar nog veel meer </p><p>door het op een juiste manier beheren en onderhouden </p><p>van uw ICT-omgeving. </p><p>AXIANS heeft een private cloud waardoor organisaties en </p><p>haar gebruikers zorgeloos kunnen werken en verzekerd</p><p>zijn van een up-to-date omgeving. Hierin kunt u uw </p><p>eigen virtuele server laten draaien of uw complete ICT-</p><p>omgeving plaatsen. </p><p>Welke keuze u ook maakt u betaalt alleen voor datgene </p><p>wat u gebruikt. Zo heeft u altijd inzicht in uw kosten.</p><p>Meer weten? Bel 040 - 250 20 30.</p><p>The human value in ICT Solutions.</p><p>Uw eigen exibele,</p><p>gebruiksvriendelijke en </p><p>overzichtelijke ICT-omgeving.</p><p>www.axianscloud.nl</p><p>0128836.pdf 1 1-4-2015 9:52:46</p></li><li><p> hulp is...</p><p> meer dan een zetje in de goede richting </p><p>Schakenraad advocatenNachtegaallaan 10-12, 5611 CV Eindhoven(040) 244 76 08 info@schakenraad.nl - www.schakenraad.nl</p><p>0126466.pdf 1 18-3-2015 14:38:30</p></li><li><p>Supporters SnapshotsRubriek29Wel en Wee van PSVRubriek31</p><p>ZijnlijncommentaarRubriek05</p><p>Visie van de VoorzitterRubriek03</p><p>Inhoud</p><p>Uit een Rood / Wit hartColumn21</p><p>PosterAndrs Guardado18</p><p>Supporterswereld PSVRubriek07</p><p>ZIJLIJNCOMMENTAAR</p><p>5</p><p>DE PSV SUPPORTER | 56e JAARGANG | NR 8 | APRIL 2015 WWW.SUPVER-PSV.NL</p><p>Ieder mens heeft wel een oogappel. Dan bedoel ik niet de ietwat vreemdeaanduiding voor het specifieke gekleurde gedeelte binnen je oog. In demeeste gevallen gaat het over een bijzonder persoon, meestal niet jepartner maar iemand waar je maar heel moeilijk negatief over kan zijn.Deze persoon koester je en als die bescherming nodig zou hebben, ga jeer pal voor staan. Af en toe komen er in het voetbal ook oogappels voor.</p><p>Peter VosHoofdredacteur De PSV Supporter</p><p>Email: peter@supver-psv.nl</p><p>Oogappels</p><p>Een andere omschrijving van oogappel is</p><p>lieveling. De lieveling van het publiek. Dan</p><p>begin je meestal te denken; wie zijn dat</p><p>eigenlijk bij PSV? De oogappel hoeft niet</p><p>per se de meest succesvolle speler in de se-</p><p>lectie te zijn. Als het over voetballers gaat,</p><p>dan is het vaak een combinatie van karak-</p><p>ter en een opvallende verschijning op het</p><p>veld. Vormverlies of een wat minder leuke</p><p>eigenschap van deze speler wordt vaak</p><p>met de mantel der liefde bedekt. De laat-</p><p>ste publiekslieveling van de PSV supporters</p><p>was duidelijk Heurelho Gomes. De Brazili-</p><p>aanse keeper maakte een show van de warming up, deed zijn reddingen op katachtige wijze</p><p>en leek een vriend van elke fan. Zijn vertrek naar Engeland in 2008 deed veel fans pijn, maar</p><p>werd hem al snel vergeven. Als hij vandaag de dag weer eens in de buurt is, mag hij bij</p><p>iedereen spontaan langskomen en is het applaus groot als hij zich in het Philips Stadion laat</p><p>zien. Na Gomes is het stil geworden, lang stil. Ibrahim Afellay kwam in de buurt. Mark van</p><p>Bommel had de status al nog vr Gomes bereikt en was in zijn afscheidsjaar meer een vader</p><p>dan een lieveling.</p><p>De redactie sprak voor het aprilnummer ook met een andere oogappel van de fans; Harry</p><p>van Raaij. Weliswaar geen voetballer, maar een voormalig bestuurslid met een duidelijk ka-</p><p>rakter. Zijn jarenlange functie als penningmeester en later ook voorzitter heeft PSV doen</p><p>groeien tot een internationaal gelouterde club. Van Raaij heeft als een van de weinige PSV-</p><p>mensen buiten het voetbal de status van oogappel bereikt. De preses blikt uitgebreid terug</p><p>op bijzondere tijden bij PSV.</p><p>Op het veld is er nu eindelijk ook weer een nieuwe oogappel: Andres Guardado! Met zijn to-</p><p>meloze inzet, scherpe duels en mooie passes is hij dit eerste jaar al uitgegroeid tot d man</p><p>van PSV. Zonder veel doelpunten en blingbling, maar met een open gezicht en de juiste men-</p><p>taliteit. Vorige maand eerde de fans Guardado al met een enorme Mexicaanse vlag (wat ook</p><p>Gomes had gekregen) en een paar weken geleden tekende hij voor drie seizoenen bij in Eind-</p><p>hoven. De status van oogappel kan voor de Mexicaan alleen maar uitgroeien tot ongekende</p><p>hoogten. Lees meer over de familiemens en topsporter Guardado in deze PSV Supporter.</p><p>Heeft u vragen voor trainer Phillip Cocu? De redactie verzamelt uw vragen en stelt deze in het</p><p>eerstvolgende interview met de trainer! ( juninummer) Stuur een email naar clubblad@sup-</p><p>ver-psv.nl Wij stellen uw reactie altijd op prijs!</p><p>Andrs GuardadoInterview speler08</p><p>Supportertjes van de maandSupporters onder elkaar34</p><p>Harry van RaaijInterview supporter22</p><p>supver psv apr15_Opmaak 1 07-04-15 11:43 Pagina 5</p><p> hulp is...</p><p> meer dan een zetje in de goede richting </p><p>Schakenraad advocatenNachtegaallaan 10-12, 5611 CV Eindhoven(040) 244 76 08 info@schakenraad.nl - www.schakenraad.nl</p><p>0126466.pdf 1 18-3-2015 14:38:30</p></li><li><p> POSTBUS 171</p><p>Onze condoleances gaan uit naar:</p><p> Familie Bom bij het overlijden van de heer L.M.P. Bom.</p><p>7</p><p> BESTUURSMEDEDELINGEN</p><p>Wijzigingen ledenadministratie</p><p>Adreswijzigingen doorgeven via ledenadministratie@supver-psv.nl</p><p>of schriftelijk via ons postadres (Supportersvereniging PSV, T.a.v.</p><p>ledenadministratie, Postbus 171, 5600 AD Eindhoven). Leden die</p><p>hun lidmaatschap niet wensen voort te zetten dienen dit tijdig (vr</p><p>1 juli 2015) aan ons door te geven via ledenadministratie@supver-</p><p>psv.nl of via ons postadres. Telefonisch worden geen opzeggingen</p><p>aangenomen. Met ingang van het seizoen 2015-2016 is men dan</p><p>geen lid meer. </p><p>De PSV Supporter Digitaal</p><p>Op dit moment wordt op elk adres n uitgave van ons clubblad</p><p>De PSV Supporter bezorgd. In een digitaler wordend tijdperk kun-</p><p>nen wij begrijpen dat er leden zijn die de uitgave online wensen te</p><p>lezen en niet meer op papier thuis wensen te ontvangen. Digitale</p><p>verspreiding levert een besparing op van porto- en drukkosten. In-</p><p>dien jij je clubblad niet meer per post wenst te ontvangen en digitaal</p><p>wenst te lezen, stuur ons dan een e-mail naar ledenadministratie@</p><p>supver-psv.nl met je gegevens (naam, adres, woonplaats en lidnum-</p><p>mer). Vermeld in het onderwerp digitale versie clubblad. </p><p>VERHOGING CONTRIBUTIE </p><p>Afgelopen december is er tijdens de Algemene Leden-</p><p>vergadering van de Supportersvereniging PSV besloten</p><p>dat de contributie verhoogd zal worden met 2,25. Dit bete-</p><p>kent het volgende:</p><p>Seizoen 2014-2015 2015-2016</p><p>Normaal lidmaatschap 22,75 25,00</p><p>Seizoen Club Cardhouder 18,25 20,50</p><p>Gezinslid 16,00 18,25</p><p>Bovenstaande prijzen worden gehanteerd bij betaling via</p><p>automatische incasso. Indien je geen incasso hebt afgegeven</p><p>wordt er 1,60 administratiekosten in rekening gebracht.</p><p>Wij streven ernaar om de incasso begin juni plaats te laten</p><p>vinden. Ook zal er voor aanvang seizoen 2015-2016 een</p><p>nieuwe Supporters Club Card verstuurd worden. Deze zal</p><p>meerdere jaren geldig zijn.</p><p>Supporterswereld PSV</p><p>VERSCHIJNING MEI UITGAVEDE PSV SUPPORTER</p><p>Verschijning mei uitgave De PSV Supporter vanwege de</p><p>sluiting van de drukkerij op 4 en 5 mei 2015 zal de mei</p><p>uitgave van De PSV Supporter later bezorgd worden.</p><p>Het drukken van het magazine en de aanlevering bij Sandd</p><p>vindt enige vertraging door de nationale feestdag op 5 mei.</p><p>De bezorging zal nu op 15 mei in plaats</p><p>van 12 mei plaatsvinden. </p><p>ADVERTENTIE</p><p> GESPOT ONDERWEG</p><p>DE PSV SUPPORTER | 56e JAARGANG | NR 8 | APRIL 2015 WWW.SUPVER-PSV.NL</p><p>supver psv apr15_Opmaak 1 07-04-15 11:43 Pagina 7</p><p>OP DE FOTO MET DE SCHAAL?</p><p>D HANDTEKENING VAN ANDRS GUARDADO?</p><p>FEEST OOK MEE MET DE KAMPIOENEN!!!!</p><p>OPTREDENS VAN DIVERSE ARTIESTEN.</p><p>datum: 15 mei 2015 Aanvang: 20:00 uur (deuren open 19:30 uur)</p><p>Locatie: Philips Stadion Entree: Gratis voor leden, niet-leden 12,50</p><p>Kaartverkoop: Start 20 april 2015 &gt; reserveren via info@supver-psv.nl</p><p>Op onze website www.supver-psv.nl volgt spoedig meer info!</p><p>PRESENTEERT:</p><p>PSV SUPPORTERS-FEEST 2015</p><p> MET MEDEWERKING VAN DE PSV-SELECTIE </p><p>supver psv apr15_Opmaak 1 07-04-15 11:43 Pagina 6</p></li><li><p> POSTBUS 171</p><p>Onze condoleances gaan uit naar:</p><p> Familie Bom bij het overlijden van de heer L.M.P. Bom.</p><p>7</p><p> BESTUURSMEDEDELINGEN</p><p>Wijzigingen ledenadministratie</p><p>Adreswijzigingen doorgeven via ledenadministratie@supver-psv.nl</p><p>of schriftelijk via ons postadres (Supportersvereniging PSV, T.a.v.</p><p>ledenadministratie, Postbus 171, 5600 AD Eindhoven). Leden die</p><p>hun lidmaatschap niet wensen voort te zetten dienen dit tijdig (vr</p><p>1 juli 2015) aan ons door te geven via ledenadministratie@supver-</p><p>psv.nl of via ons postadres. Telefonisch worden geen opzeggingen</p><p>aangenomen. Met ingang van het seizoen 2015-2016 is men dan</p><p>geen lid meer. </p><p>De PSV Supporter Digitaal</p><p>Op dit moment wordt op elk adres n uitgave van ons clubblad</p><p>De PSV Supporter bezorgd. In een digitaler wordend tijdperk kun-</p><p>nen wij begrijpen dat er leden zijn die de uitgave online wensen te</p><p>lezen en niet meer op papier thuis wensen te ontvangen. Digitale</p><p>verspreiding levert een besparing op van porto- en drukkosten. In-</p><p>dien jij je clubblad niet meer per post wenst te ontvangen en digitaal</p><p>wenst te lezen, stuur ons dan een e-mail naar ledenadministratie@</p><p>supver-psv.nl met je gegevens (naam, adres, woonplaats en lidnum-</p><p>mer). Vermeld in het onderwerp digitale versie clubblad. </p><p>VERHOGING CONTRIBUTIE </p><p>Afgelopen december is er tijdens de Algemene Leden-</p><p>vergadering van de Supportersvereniging PSV besloten</p><p>dat de contributie verhoogd zal worden met 2,25. Dit bete-</p><p>kent het volgende:</p><p>Seizoen 2014-2015 2015-2016</p><p>Normaal lidmaatschap 22,75 25,00</p><p>Seizoen Club Cardhouder 18,25 20,50</p><p>Gezinslid 16,00 18,25</p><p>Bovenstaande prijzen worden gehanteerd bij betaling via</p><p>automatische incasso. Indien je geen incasso hebt afgegeven</p><p>wordt er 1,60 administratiekosten in rekening gebracht.</p><p>Wij streven ernaar om de incasso begin juni plaats te laten</p><p>vinden. Ook zal er voor aanvang seizoen 2015-2016 een</p><p>nieuwe Supporters Club Card verstuurd worden. Deze zal</p><p>meerdere jaren geldig zijn.</p><p>Supporterswereld PSV</p><p>VERSCHIJNING MEI UITGAVEDE PSV SUPPORTER</p><p>Verschijning mei uitgave...</p></li></ul>