De PSV Supporter augustus 2013

  • Published on
    28-Mar-2016

  • View
    241

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Uitgave van de Supportersvereniging PSV

Transcript

<ul><li><p>SEIZOEN 13 | 14Maandblad van de Supportersvereniging PSV</p><p>PSVSUPPORTER</p><p>DE</p><p>NR 1 AUG /2013</p><p>&gt; PROMINENTEN SUPPORTERSVERENIGING OVER JUBILEUM&gt; EXCLUSIEF: TOPMAN DE JONG GEEFT VISIE OVER BAND TUSSEN PHILIPS EN PSV&gt; BURGEMEESTER VAN GIJZEL OVER PSV EN EINDHOVEN</p><p>100 JAAR SUPPORTER VAN PSVINTERVIEWS: WILLY VAN DER KUIJLEN BERRY VAN AERLE</p><p>RONALD WATERREUS KEES PLOEGSMA</p><p>JUBILEUMSPECIAL</p><p>supver psv aug13 def_Opmaak 1 06-08-13 14:24 Pagina 1</p></li><li><p>L I E S H O U T H O L L A N D</p><p>Wij trappen alvast afvoor de volgende 100 jaar!</p><p>Bavaria feliciteert PSV met haar 100-jarig jubileum!</p><p>X50902_Bavaria_PSV_adv_Glossy.indd 1 24-07-13 13:370106390.pdf 1 29-7-2013 10:12:29psv ads.indd 2 6-8-2013 14:20:54</p></li><li><p>ZIJLIJNCOMMENTAAR</p><p>DE PSV SUPPORTER | 55e JAARGANG | NR 1 | AUGUSTUS 2013 WWW.SUPVER-PSV.NL</p><p>3</p><p>De PSV Supporter. Officieel orgaan van deSupportersvereniging PSV te Eindhoven.</p><p>HOOFDREDACTEUR:Peter VosEINDREDACTEUR:Ronald BerkhofREDACTIECOMMISSIE:Peter Luijten, Ad SchreudersREDACTIE-ADRES:Postbus 171, 5600 AD Eindhoven.Tel.: 040-2574782E-mail: clubblad@supver-psv.nlGiro: 3095611, Bank: 860680142(beiden ten name van Supportersvereniging PSV).</p><p>Adreswijzigingen doorgeven via:ledenadministratie@supver-psv.nlBEZOEKADRES:Frederiklaan 10A (bij ingang 11)REDACTEUREN:Anne Beks, Georgo Gruijters, Jonathan vanMelle, Nol van de Laar, Peter Visser, Peter Vos,Remco Faasen, Stan Schrijen, Stijn Slaats, TedGijsel, Wil van den Heuvel.</p><p>SUPPORTERSVERENIgINg (INgANg 11):Openingstijden: woensdag en vrijdag van12.00 tot 17.00 uur en voor thuis-wedstrijden van PSV.</p><p>SUPPORTERSHOME (INgANg 25):Geopend voor en na de thuiswedstrijden vanPSV.</p><p>TELEFOONNUMMERS:Supportershome: 040-2505605Supver PSV: 040-2574782Internet: www.supver-psv.nlE-mail: info@supver-psv.nl</p><p>UITgEVER:</p><p>Postbus 10153300 BA DordrechtTel. 078 639 70 70www.zpress.nl</p><p>ACQUISITIE:ZPRESS SportMichel Bezemer078 639 70 70</p><p>FOTOgRAFIE:Fotopersbureau John ClaessensT. 06 53 327 670, www.fotojc.nl</p><p>ONTWERP &amp; VORMgEVINg:New Vision BV, HelmondT. 088 - 01 02 700, info@newvision.nl</p><p>DRUK:Van der Weij BV, Hilversum</p><p>OPLAgE: 13.000 ex.</p><p>VOLgENDE UITgAVE:Uiterlijk 14 september 2013INLEVEREN KOPIJ:uiterlijk 30 augustus 2013</p><p>Plaatsing van artikelen en ingezonden stuk-ken in dit blad, houdt niet in, dat deze hetstandpunt van het bestuur en/of redactieweergeven. Gehele of gedeeltelijke overnamevan het gepubliceerde in dit blad is, behou-dens toestemming van de redactie,NIET toegestaan 2013.</p><p>COLOFON55e JAARGANG NR. 1 / AUG 2013</p><p>We zouden duizenden paginas kunnen schrij-</p><p>ven en honderden uren praatprogrammas</p><p>kunnen vullen over het honderdjarige PSV.</p><p>Maar als tijdschrift is ons podium beperkt en</p><p>geven we u een korte dwarsdoorsnede van dit</p><p>jubileum. De club is voor iedereen met een</p><p>PSV-hart een waarde in het leven en voor</p><p>de een veel groter als voor de ander. Van de</p><p>begintijd weet bijna niemand meer iets na te</p><p>vertellen. We zijn in de archieven gedoken en</p><p>hebben op zwart-wit fotos gemaakte herin-</p><p>neren. Drommen met mannen, gekleed in</p><p>stofjas en gleufhoed, dikke sigaren rokend en</p><p>kijkend naar het jonge PSV van voor de</p><p>Tweede Wereldoorlog. Toch hebben we in het</p><p>magazine twee mensen van 100 die nog iets</p><p>persoonlijks over die tijd kunnen vertellen. </p><p>Al veel meer mensen herinneren zich de</p><p>topjaren 1978 en 1988. Onder andere oud-</p><p>manager Kees Ploegsma neemt u mee naar</p><p>jaren, die wellicht al vervaagd zijn naar het</p><p>achterste van uw geheugen. En de meesten</p><p>van ons mijmeren over de tijd van de Cham-</p><p>pions League wedstrijden en het zingen van</p><p>het lied: Eens per jaar wordt PSV kampioen. </p><p>Bijna iedereen in deze uitgave roept erover en</p><p>in ons hart verlangen we naar minstens een</p><p>herhaling van die periode. En dan de namen.</p><p>Natuurlijk de voetballers: Coen Dillen, Willy</p><p>van der Kuijlen, Romario da Souza Faria,</p><p>Ronaldo da Lima dos Santos, Luc Nilis, Ruud</p><p>van Nistelrooij en ga zo maar door. Maar ook</p><p>de trainers: Bram Appel, Kees Rijvers, Guus</p><p>Hiddink, Erik Gerets en Dick Advocaat. En niet</p><p>te vergeten rasechte PSV-ers als: Anton Phi-</p><p>lips, Harrie van Raaij, Guus Meeuwis en vele</p><p>anderen. Het schrijven van boeken doet</p><p>nog een tekort aan alle namen die ik niet</p><p>genoemd heb. Honderd jaar PSV vult een</p><p>encyclopedie van ongekende lengte.</p><p>Uw naam mag daarin ook niet ontbreken.</p><p>PSV is niet de club van een geldschietende</p><p>multinational. PSV is ook niet de club van</p><p>een wereldwijze toptrainer. PSV is de club</p><p>van ons allemaal. Honderd jaar rood en wit,</p><p>honderd jaar balen en juichen, honderd jaar:</p><p>supporter van PSV!</p><p>Ik wens u veel leesplezier en veel</p><p>o, ja! momenten Proost!</p><p>Voor u ligt een dubbeldik nummer van de PSV Supporter met de hoogstactuele titel 100 jaar supporter van PSV. Het kan vriend en vijand niet meerontgaan zijn dat Eindhovens voetbaltrots een prachtige mijlpaal heeft bereikt.Duizenden supporters vieren dit jubileum op een unieke manier; iedere fanbeleeft PSV persoonlijk. De PSV Supporter geeft u een aantal verrassendeinvalshoeken hoe de club wordt beleefd: gisteren, vandaag en ook morgen.</p><p>100 JAARSUPPORTER</p><p>VAN PSV</p><p>Peter Vos</p><p>Hoofdredacteur De PSV Supporter</p><p>Email: peter@supver-psv.nl</p><p>supver psv aug13 def_Opmaak 1 06-08-13 14:24 Pagina 3</p></li><li><p>Bij Schakenraad Advocaten trekt u aan het langste eind. Zowel voor Familierecht, Arbeidsrecht, Letselschade en Incasso.</p><p>Kortste eind of langste eind? Schakenraad Advocaten!</p><p>Schakenraad Advocaten</p><p>Postbus 2350</p><p>5600 CJ Eindhoven</p><p>T: (040) 244 76 08</p><p>F: (040) 244 88 75</p><p>E: info@schakenraad.nl</p><p>W: www.schakenraad.nl</p><p>0106534.pdf 1 25-7-2013 9:32:25psv ads.indd 4 6-8-2013 14:20:58</p></li><li><p>508InterviewWilly van der Kuijlen</p><p>14InterviewRob van Gijzel</p><p>34InterviewHans de JongCEO Philips Benelux</p><p>43AfscheidMark van Bommel</p><p>DE PSV SUPPORTER | 55e JAARGANG | NR 1 | AUGUSTUS 2013 WWW.SUPVER-PSV.NL</p><p>ZijlijncommentaarRubriek03Supporterswereld PSVMededelingen06Visie van de voorzitterHerinneringen07Ad SchreudersInterview Supporter10Berry van AarleInterview Speler14ger van OsInterview Supporter16Ronald WaterreusInterview Speler20Harrie TimmermansInterview Supporter22Uit een Rood Wit HartColumn31PosterPSV-selectie 2013-201440EeuwfeestBoordevol Europese souvenirs46PSV 100 jaar1913-201354100 jarige PSV supporterMarietje Schriks-Ettema59100 jarige PSV supporterJo van Hooff-van Denderen61Wel en Wee 100 jaarSpecial62Historie van de Otten CupWil van den Heuvel72Wel en Wee van PSVRubriek74Supportertjes van de maandIngezonden78Supporters onder elkaarIngezonden78</p><p>50InterviewKees Ploegsma</p><p>Inhoud</p><p>supver psv aug13 def_Opmaak 1 06-08-13 14:24 Pagina 5</p></li><li><p>DE PSV SUPPORTER | 55e JAARGANG | NR 1 | AUGUSTUS 2013</p><p>Supporterswereld PSV</p><p>6</p><p> POSTBUS 171</p><p>Onze condoleances gaan uit naar: </p><p> Familie Van der Heijden bij het overlijden vande heer P.J.B. van der Heijden;</p><p> Familie Herps bij het overlijden vande heer J. Herps;</p><p> Familie Lekkerkerker bij het overlijden vande heer M. Lekkerkerker;</p><p> Familie Linders bij het overlijden vande heer P.J.H. Linders;</p><p> Familie Witjens bij het overlijden vande heer C.J.M. Witjens. </p><p>1/4ADVERTENTIE</p><p> BESTUURSMEDEDELINGEN</p><p>Wijzigingen ledenadministratieAdreswijzigingen doorgeven via ledenadministratie@supver-psv.nl of schriftelijk via ons postadres (Supportersvereniging PSV,T.a.v. ledenadministratie, Postbus 171, 5600 AD Eindhoven). Ledendie hun lidmaatschap niet wensen voort te zetten dienen dit tijdig(vr 1 juli 2014) aan ons door te geven via ledenadministratie@supver-psv.nl of via ons postadres. Telefonisch worden geen op-zeggingen aangenomen. Met ingang van het seizoen 2014-2015is men dan geen lid meer. </p><p>E-mailadressenTeneinde onze dienstverlening aan de leden nog verder te optima-liseren, is het belangrijk dat ons secretariaat over uw e-mailadresbeschikt. Indien wij niet over uw e-mailadres beschikken ofuw e-mailadres is gewijzigd, kunt u dit aan ons doorgeven vialedenadministratie@supver-psv.nl of schriftelijk via ons postadres. </p><p>Clubcard De huidige clubcard wordt meerdere jaren gebruikt. Telkens doorbetaling van de contributie zal deze voor het nieuwe seizoen ge-activeerd worden. Wij verzoeken onze leden de clubcard na afloopvan het seizoen derhalve goed te bewaren. Bij vermissing of defectkan tegen betaling een duplicaat worden verkregen. </p><p> DE PSV SUPPORTER DIGITAAL</p><p>Op dit moment wordt op elk adres n uitgave van ons clubblad DePSV Supporter bezorgd. In een digitaler wordend tijdperk kunnenwij begrijpen dat er leden zijn die de uitgave online wensen te lezen enniet meer op papier thuis wensen te ontvangen. Vanaf augustus 2013zal er ook een digitale versie van ons clubblad op de website geplaatstgaan worden. Digitale plaatsing levert een besparing op van porto- endrukkosten. Indien jij je clubblad niet meer per post wenst te ontvan-gen en digitaal wenst te lezen, stuur ons dan een e-mail naar ledenad-ministratie@supver-psv.nl met je gegevens (naam, adres, woonplaats).Vermeld in het onderwerp digitale versie clubblad. </p><p>Wil jij ook mascotte zijn?Op dit moment hebben wij voldoende mascottes om het eerste deel van het seizoen 2013-2014 door te komenmaar ook in de tweede helft van het seizoen en in de toekomst willen wij kunnen putten uit voldoende mas-cottes. Je kunt mascotte worden bij een thuiswedstrijd van PSV als je tussen de 7 en 12 jaar oud bent en jezelfof iemand bij je thuis (bijvoorbeeld je ouders, broer of zus) lid is van de Supportersvereniging PSV. De Suppor-tersvereniging PSV heeft per wedstrijd namelijk n mascotte! Heb je interesse? Vul dan het formulier in op onzewebsite, te vinden onder het onderdeel Seizoen 2013-2014 en vervolgens het kopje mascotte. Voor vragen en/ofopmerkingen kun je altijd per e-mail contact met ons opnemen via mascotte@supver-psv.nl</p><p>supver psv aug13 80p_Opmaak 1 06-08-13 11:13 Pagina 6</p><p>0108854.pdf 1 6-8-2013 12:22:39</p><p>psv ads.indd 6 6-8-2013 14:21:00</p></li><li><p>Maar of ze iets nieuws zullen bevatten,</p><p>valt te betwijfelen. De officile geschiedenis</p><p>is al vaker beschreven. Van de oprichting</p><p>in 1913, de keuze van de clubkleuren, de link</p><p>met Philips tot en met de laatste landstitel in</p><p>2008 ( jeetje, wat klinkt dat lang geleden,</p><p>zo voelt het trouwens ook). Met waarschijn-</p><p>lijk een dik hoofdstuk over 1988 en ook 2005</p><p>zal flink aan de orde komen. Evenals het</p><p>wonder van 2007.</p><p>Hoe groot of hoe dik het boek ook zal zijn, het</p><p>is slechts een topje van de ijsberg. Dat ge-</p><p>deelte van de geschiedenis wat voor iedereen</p><p>zichtbaar is. Maar wat zich onder het water-</p><p>oppervlak bevindt, is niet alleen veel om-</p><p>vangrijker, het is ook het fundament van</p><p>onze club. Ik heb het over de herinneringen</p><p>van de supporters aan 100 jaar rood-witte</p><p>geschiedenis. Natuurlijk gaan die vaak over</p><p>de successen maar er is zoveel meer. Grote en</p><p>kleine verhalen.</p><p>Uit mijn eigen gedachten diep ik zo de eerste</p><p>ontmoeting met een PSV-speler op. Dat was</p><p>Adrie Koster. Als manneke van een jaar of 9,</p><p>gaf hij me voor een wedstrijd in het Philips</p><p>Stadion een handtekening. In mijn zenuwen</p><p>kon ik geen papiertje vinden en toen zette hij</p><p>zijn krabbel op mijn hand.</p><p>Waarschijnlijk zullen Romario, Ronaldo, Nilis,</p><p>Kezman en Van Nistelrooij alle aandacht krij-</p><p>gen als spitsen van PSV maar mijn idool was</p><p>toch echt Jurrie Koolhof. Het feit dat hij bij</p><p>mij in het dorp woonde en altijd toegankelijk</p><p>was voor jochies zoals ik die bij hem thuis</p><p>aanbelden voor een handtekening, zal daar</p><p>zeker aan bijgedragen hebben. Maar ik ben</p><p>er ook van overtuigd dat hij naar de top was</p><p>doorgestoten als een afgescheurde knieband</p><p>geen roet in het eten had gegooid.</p><p>Denkend aan PSV zie ik me in gedachten</p><p>weer rijden met mijn vrouw op weg naar het</p><p>ziekenhuis voor de geboorte van ons eerste</p><p>kind. Tussen de ween door kregen we flinke</p><p>discussie over de naam voor een jongetje. Ik</p><p>was in de veronderstelling dat we overeen-</p><p>stemming hadden over Bjrn, genspireerd</p><p>op Van der Doelen. Bij nader inzien kreeg</p><p>mijn vrouw twijfels. Het werd een meisje.</p><p>Mijn eerste uitwedstrijd. Tegen Ajax in De</p><p>Meer. Mijn moeder die me een zakje boter-</p><p>hammen mee gaf alsof het een schoolreisje</p><p>betrof. Het was maar goed dat ze niet wist</p><p>dat het daar aardig los kon gaan. Met een</p><p>ontvangstcomit in Diemen wat vuilnisbak-</p><p>ken van flats naar beneden gooide. De eerste</p><p>buitenlandse reis. Naar Belgie, Frankrijk en</p><p>Engeland. De huldigingen op het Stadhuis-</p><p>plein. De trainingen op De Herdgang. Zo kan</p><p>ik nog wel even doorgaan.</p><p>Dat geldt natuurlijk voor ons allemaal. De ge-</p><p>schiedenis van PSV kan onmogelijk vastge-</p><p>legd worden in een of twee boeken. De</p><p>geschiedenis van PSV bevindt zich in de hoof-</p><p>den en harten van ons allemaal. Samen en</p><p>Trots.</p><p>Met rood-witte groet,</p><p>Harrie Timmermans</p><p>Ter gelegenheid van het 100-jarigbestaan van onze club verschijnenbinnenkort een tweetal jubileum-boeken. PSV brengt zelf een boek opde markt wat geschreven is door Je-roen van den Berk, iemand die zijnsporen heeft verdiend als schrijverover PSV. Ook Kick uitgevers pakt uitmet een boek zo groot als een stoep-tegel. Als echte verzamelaar is hetvoor mij geen vraag of ik die boekenga aanschaffen. Die moeten bij mijin de kast komen te staan.</p><p>7</p><p>Herinneringen</p><p>WWW.SUPVER-PSV.NL</p><p>VISIE VAN DE VOORZITTER</p><p> Harrie Timmermans John Claessens</p><p>supver psv aug13 def_Opmaak 1 06-08-13 14:24 Pagina 7</p></li><li><p>WILLY VAN DER KUIJLENAMBASSADEUR VAN PSV</p><p>Koffie of cappuccino?, vraagt de serveerster aan de 66-jarige Willy</p><p>van der Kuijlen. Nee gewone koffie, ik kom maar gewoon uit Hel-</p><p>mond h, lacht Skiete Willy. Daar liegt hij niet mee, maar de vedette</p><p>uit Helmond is wel de man die PSV onder meer drie landstitels en de</p><p>UEFA Cup bezorgde.</p><p>De opmerking tekent zijn bescheiden houding. Ondanks dat er een</p><p>levensgroot standbeeld van Van der Kuijlen voor het Philips Stadion</p><p>staat, er vorig jaar een vuistdikke biografie over hem verscheen en hij</p><p>voor altijd Mister PSV zal zijn, is er geen spoortje van enige arrogantie</p><p>te ontdekken.</p><p>Van der Kuijlen is net terug uit Zweden, waar hij op een jeugdtoernooi</p><p>mogelijke versterkingen voor PSV bekeek. Hij zit op de tribune voor</p><p>zowel junioren als voetballers die direct een aanwinst zouden kunnen</p><p>zijn voor het eerste elftal.</p><p>Vervlogen tijden</p><p>Vroeger zaten de mensen voor hemzelf in het stadion. Naast de suc-</p><p>cessen op het veld was de sfeer in de groep ook uitstekend,</p><p>vertelt Van der Kuijlen: We hebben een hele leuke tijd gehad.</p><p>Dat kwam ook omdat we met allemaal jongens uit de buurt speel-</p><p>den. Na de wedstrijd gingen we op stap in bijvoorbeeld Budel</p><p>of Den Bosch, waar enkele jongens vandaan kwamen en dat</p><p>was hartstikke gezellig. Ondertussen scoorde de alltime topscoorder</p><p>van de eredivisie goal na goal. Gevraagd naar het mooiste</p><p>exemplaar van dat duizelingwekkend aantal doelpunten hoeft</p><p>Hij was jeugdtrainer, assistent-trainer, spitsentraineren is nu nog altijd internationaal scout. Maar bovenalwas Willy van der Kuijlen achttien jaar lang sterspelervan het vaandelteam van PSV. In 528 competitiewed-strijden scoorde Skiete Willy 308 doelpunten. Hoe washet voetbal in die tijd? Wat doet hij nu? Hoe kijkt hijnaar het huidige voetbal? Een gesprek met Mister PSV. </p><p> Stan Schrijen John Claessens</p><p>8</p><p>DE PSV SUPPORTER | 55e JAARGANG | NR 1 | AUGUSTUS 2013</p><p>Interviewspeler</p><p>WE MOGEN MET ZIJN ALLEN HEEL TROTS ZIJN OP 100 JAAR PSV</p><p>sup...</p></li></ul>