De PSV Supporter december 2014

  • Published on
    06-Apr-2016

  • View
    221

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Officile uitgave van de Supportersvereniging PSV

Transcript

<ul><li><p>SEIZOEN 14 | 15Maandblad van de Supportersvereniging PSV</p><p>PSVSUPPORTER</p><p>DE</p><p>NR 5 DEC / 2014</p><p>SPELMAKER VECHT VOOR PLAATS BIJ BASISELFTAL</p><p>EUROPA LEAGUEREPORTAGE VOETBALSTADATHENE EN HOOLIGANS GATE 13</p><p>THIJS SLEGERSCLUBWATCHERVOETBAL INTERNATIONALZELF GEANALYSEERD </p><p>ADAM MAHERKERSTPUZZEL:</p><p>WIN EEN VOETBALREIS</p><p>NAAR BIJV.</p><p>FC BARCELONA! </p><p>supver psv dec14_Opmaak 1 09-12-14 12:49 Pagina 1</p></li><li><p>Een optimaal functionerende ICT-omgeving is voor elke </p><p>organisatie van belang. Deels wordt dit bepaald door </p><p>de juiste hardware en software, maar nog veel meer </p><p>door het op een juiste manier beheren en onderhouden </p><p>van uw ICT-omgeving. </p><p>AXIANS heeft een private cloud waardoor organisaties en </p><p>haar gebruikers zorgeloos kunnen werken en verzekerd</p><p>zijn van een up-to-date omgeving. Hierin kunt u uw </p><p>eigen virtuele server laten draaien of uw complete ICT-</p><p>omgeving plaatsen. </p><p>Welke keuze u ook maakt u betaalt alleen voor datgene </p><p>wat u gebruikt. Zo heeft u altijd inzicht in uw kosten.</p><p>Meer weten? Bel 040 - 250 20 30.</p><p>The human value in ICT Solutions.</p><p>Uw eigen exibele,</p><p>gebruiksvriendelijke en </p><p>overzichtelijke ICT-omgeving.</p><p>www.axianscloud.nl</p><p>0128833.pdf 1 18-11-2014 14:33:30ads.indd 2 9-12-2014 14:54:32</p></li><li><p>DE PSV SUPPORTER | 56e JAARGANG | NR 5 | DECEMBER 2014 WWW.SUPVER-PSV.NL</p><p>De PSV Supporter. Officieel orgaan van deSupportersvereniging PSV te Eindhoven.</p><p>HOOFDREDACTEUR:Peter VosEINDREDACTEUR:Ronald BerkhofREDACTIECOMMISSIE:Peter Luijten, Ad SchreudersREDACTIE-ADRES:Postbus 171, 5600 AD Eindhoven.Tel.: 040-2574782E-mail: clubblad@supver-psv.nlBANKNUMMERS: ING: NL63 INGB 0003 0956 11,ABN: NL68 ABNA 0860 6801 42(beiden ten name van Supportersvereniging PSV).</p><p>Adreswijzigingen doorgeven via:ledenadministratie@supver-psv.nlBEZOEKADRES:Frederiklaan 10A (bij ingang 11)REDACTEUREN: Anne Beks, Remco Faasen, TedGijsel, Georgo Gruijters, Wil van den Heuvel,Jonathan van Melle, Nol van de Laar, StanSchrijen, Stijn Slaats, Peter Visser, Diana Vos,Peter Vos, Franciska Salazar .SUPPORTERSVERENIGING (INGANG 11):Openingstijden: Op afspraak via 040-2574782en voor thuiswedstrijden van PSV.SUPPORTERSHOME (INGANG 25):Geopend voor en na de thuiswedstrijdenvan PSV.</p><p>TELEFOONNUMMERS:Supportershome: 040-2505605Supver PSV: 040-2574782Internet: www.supver-psv.nlE-mail: info@supver-psv.nl</p><p>UITGEVER:</p><p>Postbus 10153300 BA DordrechtTel. 078 639 70 70www.zpress.nl</p><p>ACQUISITIE:ZPRESS SportMichel Bezemer, Jesper van den BergAlexander Deckers 078 639 70 70</p><p>FOTOGRAFIE:Fotopersbureau John ClaessensT. 06 53 327 670, www.fotojc.nl</p><p>ONTWERP &amp; VORMGEVING:New Vision BV, HelmondT. 088 - 01 02 700, info@newvision.nl</p><p>DRUK:Van der Weij BV, Hilversum</p><p>OPLAGE: 13.000 ex.VOLGENDE UITGAVE:17 februari 2015INLEVEREN KOPIJ:uiterlijk 30 januari 2015</p><p>Plaatsing van artikelen en ingezonden stuk-ken in dit blad, houdt niet in, dat deze hetstandpunt van het bestuur en/of redactieweergeven. Gehele of gedeeltelijke overnamevan het gepubliceerde in dit blad is, behou-dens toestemming van de redactie,NIET toegestaan 2014.</p><p>COLOFON56e JAARGANG NR. 5 / DEC 2014</p><p>In de catacomben was het volgens Toon Ger-</p><p>brands een complete chaos. Die kreeg echter</p><p>geen vat op hem. Nuchter, misschien zelfs wel</p><p>een tikje geamuseerd bekijk hij het gedoe om</p><p>hem heen. Met als hilarisch hoogtepunt de</p><p>mannetjes die getooid met bladblazers het</p><p>veld probeerden droog te blazen terwijl de</p><p>regen met bakken uit de lucht bleef vallen.</p><p>De innerlijke rust van Toon Gerbrands was</p><p>misschien ook wel ingegeven door de ge-</p><p>dachte dat de regen voor PSV een soort gered</p><p>door de gong was. Letterlijk een geschenk uit</p><p>de hemel. Want nu kreeg de ploeg een her-</p><p>kansing onder betere omstandigheden.</p><p>Estoril bracht me in gedachten terug naar</p><p>2 mei 1993. Op die dag werd ook een wed-</p><p>strijd van PSV gestaakt. En in alles was die</p><p>dag het spiegelbeeld van de gebeurtenissen</p><p>in Portugal. Het was de eindfase van de com-</p><p>petitie en PSV ging als koploper op bezoek bij</p><p>FC Dordrecht. Bij rust leidde de ploeg met 0-1</p><p>door een doelpunt van Gerald Vanenburg.</p><p>Ook toen was er chaos in de rust. Niet door re-</p><p>genval maar door een bommelding. De uit-</p><p>komst van het overleg tussen politie en het</p><p>bestuur van Dordrecht was dat het stadion</p><p>ontruimd moest worden. Daar waar Toon Ger-</p><p>brands jaren later rustig bleef, kwam bij de</p><p>toenmalige voorzitter de stoom uit zijn oren:</p><p>Jacques Ruts was woedend. Hij sprak meteen</p><p>over competitievervalsing en over het wij-</p><p>ken voor terreur. En hintte op de herkomst</p><p>van de bommelding: Rotterdam. Want Feyen-</p><p>oord was de enig overgebleven concurrent</p><p>voor de titel.</p><p>Op 19 mei 1993 werd de tweede helft uit-</p><p>gespeeld. Met kunst en vliegwerk wist PSV</p><p>nog net met 2-2 gelijk te spelen. De voorbode</p><p>voor het verspelen van de landstitel dat jaar.</p><p>Het lijkt erop alsof Jacques Ruts die conse-</p><p>quentie direct voorvoelde.</p><p>Ruts was onze voorzitter in de meest roem-</p><p>ruchte periode van onze club. Maar die had</p><p>nog roemruchter kunnen zijn als deze bizarre</p><p>gebeurtenis geen roet in het eten had ge-</p><p>gooid. Dan was PSV in 8 jaar tijd 7 keer kam-</p><p>pioen geweest. Eigenlijk zelfs 8 keer achter</p><p>elkaar. Want als de KNVB eerder was begon-</p><p>nen met de invoering van het 3-punten sys-</p><p>teem was niet Ajax maar PSV in 1990</p><p>kampioen geweest. Jacques Ruts kennende</p><p>als een fanatieke en vurige PSVer baalt er op</p><p>een onbewaakt moment nog steeds van.</p><p>Met rood-witte groet,</p><p>Harrie Timmermans.</p><p>De UEFA had in Estoril wel heel veel tijd nodig om uiteindelijk te beslissen datde wedstrijd gestaakt moest worden. Terwijl iedereen op zijn klompenkon aanvoelen dat het veld onbespeelbaar was, was er koortsachtig overlegtussen van alles en iedereen aan de gang.</p><p>VISIE VAN DE VOORZITTER</p><p>Jacques Rutswas woedend</p><p> Harrie Timmermans John Claessens</p><p>3</p><p>supver psv dec14_Opmaak 1 09-12-14 12:49 Pagina 3</p></li><li><p> hulp is...</p><p> meer dan een zetje in de goede richting </p><p>Schakenraad advocatenNachtegaallaan 10-12, 5611 CV Eindhoven(040) 244 76 08 info@schakenraad.nl - www.schakenraad.nl</p><p>0122669.pdf 1 18-11-2014 15:37:14ads.indd 4 9-12-2014 14:54:35</p></li><li><p>Thijs SlegersInterview clubwatcher PSV 22PuzzelKerstpuzzel 201426</p><p>Wel en Wee van PSVRubriek33Supportertjes van de maandSupporters onder elkaar38</p><p>ZijnlijncommentaarRubriek05</p><p>Visie van de VoorzitterRubriek03</p><p>Inhoud</p><p>Europa LeagueReportage Athene 14</p><p>Uit een Rood / Wit hartColumn13</p><p>Supporterswereld PSVRubriek07</p><p>ZIJLIJNCOMMENTAAR</p><p>5</p><p>DE PSV SUPPORTER | 56e JAARGANG | NR 5 | DECEMBER 2014 WWW.SUPVER-PSV.NL</p><p>Eindelijk is het zover: PSV en de Supportersvereniging gaan nauwer samen-werken op het gebied van het lidmaatschap en de bijbehorende voordelen.Het initiatief ONS PSV van de club en de diensten die de Supporters-vereniging PSV biedt lijken erg op elkaar en dat geeft veel verwarringbij mensen die PSV een warm hart toedragen. In 2015 moet de integratieeen feit zijn.</p><p>Peter VosHoofdredacteur De PSV Supporter</p><p>Email: peter@supver-psv.nl</p><p>ONS PSV en Supporters-vereniging PSV gaan samen</p><p>Samen zijn, is samen lachen, samen huilen, zong Willeke Alberti jaren geleden in een van</p><p>haar levensliedjes. Een open deur zou je zeggen, maar in de praktijk blijkt dit moeilijker dan</p><p>gedacht. Sinds het ontstaan van de supportersvereniging in 1920 is er een haat-liefde ver-</p><p>houding geweest met de club. De oudste fanclub van Nederland probeert de club te steunen</p><p>waar het kan, maar ook kritiek te leveren als het moet. Met name het laatste is door de jaren</p><p>heen door de club als storend ervaren in de relatie. Op zich logisch, je wilt als clubleiding</p><p>soms een pad inslaan en daar snelle stappen inmaken, en een kritische beer op de weg werkt</p><p>dan alleen maar vertragend. Toch hebben club en vereniging een jarenlange band, het ene</p><p>jaar wat hechter dan het andere. De laatste jaren verkoelde de relatie door de commercile</p><p>boost aan activiteiten bij de club. De marketing afdeling van PSV is geprofessionaliseerd en</p><p>draait op volle toeren. Een broodnodige zet van de club om een begroting te blijven halen,</p><p>die nodig is om in Europese subtop en Nederlandse top te kunnen blijven spelen. De opmars</p><p>van de PSV commercie bleek op sommige vlakken een regelrechte bedreiging voor enkele</p><p>activiteiten van de Supportersvereniging te zijn. Met name de verkoop van fanartikelen</p><p>kwam onder druk te staan, waardoor de vereniging met pijn in het hart de winkel twee jaar</p><p>geleden deed sluiten. De sluiting betekende geen begin van het einde voor de supportersclub.</p><p>De basis: het belang van de PSV supporter dienen en vertegenwoordigen naar de club staat</p><p>fier overeind. Onder andere door het uitgeven van een magazine wat u nu in handen heeft</p><p>en een online podium voor de mening van de fan. Het verzorgen van reizen naar uitwedstrij-</p><p>den is ook een dienst die de vereniging levert, die door de supporters op prijs wordt gesteld.</p><p>En de huidige relatie tussen voorzitter Harrie Timmermans en algemeen directeur van PSV</p><p>Toon Gerbrands is constructief. PSV en de Supportersvereniging PSV zetten nu een volgende</p><p>stap in het verbeteren van de samenwerking. Vanaf volgend jaar worden het lidmaatschap</p><p>van ONS PSV en de officile supportersvereniging gentegreerd, waarmee een eerder ge-</p><p>maakte overeenkomst tussen beide partijen verder invulling krijgt. Met het lidmaatschap</p><p>voor de fan geeft PSV waardering aan de jarenlange inzet van de supportersvereniging, zon-</p><p>der dat de identiteit verloren hoeft te gaan. Het samengevoegde lidmaatschap is bedoeld</p><p>voor alle supporters die PSV een warm hart toedragen. Door de integratie krijgen leden vele</p><p>voordelen, waaronder een Supporters Club Card, voorrang op tickets bij thuisduels, korting</p><p>op busreizen naar uitwedstrijden in de Eredivisie, het clubblad van de Supportersvereniging</p><p>PSV en korting bij de PSV FANstore. Met deze stap is de supporter de winnaar! De vereniging</p><p>blijft onafhankelijk en positief kritisch, maar biedt vanaf komend jaar samen met PSV meer</p><p>voordelen op zowel wedstrijden als artikels van de club. Samen lachen en samen huilen is</p><p>weer een stuk natuurlijker geworden.</p><p>Wilt u uw mening geven over de samenwerking tussen de supportersvereniging en PSV? Stuur</p><p>een email naar clubblad@supver-psv.nl Wij stellen uw mening altijd op prijs!</p><p>Adam MaherInterview speler08</p><p>Supporters SnapshotsRubriek31</p><p>Europa LeagueReportage Gate 1318</p><p>supver psv dec14_Opmaak 1 09-12-14 12:49 Pagina 5</p></li><li><p>GRATIS</p><p>naast de deurP</p><p>Kijk voor meer informatie en aanbiedingen op </p><p>onze website.</p><p>Openingstijden: dinsdag t/m donderdag 09.00 - 18.00 u. Vrijdag 09.00 - 21.00 u, </p><p>zaterdag 09.00 - 17.00 u.www.audiotvcentrum.nl</p><p>Panasonic TX-50AS650-127cm Full HD LED-1200Hz IPS Scherm-Full Smart, My Home Screen-Swipe &amp; Share, WIFI</p><p>Muziek proeven bij Audio TV CentrumKom naar onze demodagen!</p><p>Demodagen 20 &amp; 21 december Bowers &amp; Wilkins en Mutrox </p><p>(soundproof solutions)</p><p>Inclusief wijn proeverij van PROWINES Bij besteding vanaf 200,- een fles wijn naar keuze.</p><p>Demodagen 12 &amp; 13 december </p><p>Focal, NAD, DALI </p><p>Doorlopende demonstraties door de fabrikanten. </p><p>Inclusief wijn proeverij van PROWINES. Bij besteding vanaf 200,- een fles wijn naar keuze.</p><p>e 999,-Nu met inruil van uw oude werkende tv, </p><p>niet ouder dan 5 jaar:</p><p> e 599,-Geen inruil? Ander model? Kom naar de winkel voor </p><p>een passende offerte!</p><p>BESTE PRIJS</p><p>van Nederlanden omstreken!</p><p>GRATIS</p><p>naast de deurP</p><p>Kijk voor meer informatie en aanbiedingen op </p><p>onze website.</p><p>Openingstijden: dinsdag t/m donderdag 09.00 - 18.00 u. Vrijdag 09.00 - 21.00 u, </p><p>zaterdag 09.00 - 17.00 u.www.audiotvcentrum.nl</p><p>Panasonic TX-50AS650-127cm Full HD LED-1200Hz IPS Scherm-Full Smart, My Home Screen-Swipe &amp; Share, WIFI</p><p>Muziek proeven bij Audio TV CentrumKom naar onze demodagen!</p><p>Demodagen 20 &amp; 21 december Bowers &amp; Wilkins en Mutrox </p><p>(soundproof solutions)</p><p>Inclusief wijn proeverij van PROWINES Bij besteding vanaf 200,- een fles wijn naar keuze.</p><p>Demodagen 12 &amp; 13 december </p><p>Focal, NAD, DALI </p><p>Doorlopende demonstraties door de fabrikanten. </p><p>Inclusief wijn proeverij van PROWINES. Bij besteding vanaf 200,- een fles wijn naar keuze.</p><p>e 999,-Nu met inruil van uw oude werkende tv, </p><p>niet ouder dan 5 jaar:</p><p> e 599,-Geen inruil? Ander model? Kom naar de winkel voor </p><p>een passende offerte!</p><p>BESTE PRIJS</p><p>van Nederlanden omstreken!</p><p>0135163.pdf 1 9-12-2014 9:10:50</p><p>scholengemeenschap voor:</p><p>gymnasium, atheneum, havo en mavo</p><p>Gecertifi ceerde Cultuurprofi elschool, econasium en Topsport Talentschool (LOOT)</p><p>09.30 uur tot 13.00 uur</p><p>Open DagRoostenlaan 296, 5644 BS Eindhoventel: 040 - 211 60 90www.sintjoriscollege.info</p><p>24 januari 2015</p><p>SJC_OD2014_adv_PSV_FC_190x135mm_301014.indd 1 30/10/14 09:180136110.pdf 1 27-11-2014 13:29:22</p><p>ads.indd 6 9-12-2014 14:54:36</p></li><li><p> TOON GERBRANDS KOMT BELOFTE NA</p><p>Op de Forumavond, gehouden 23 september jongstleden, van de</p><p>Supportersvereniging werd aan Toon Gerbrands de vraag gesteld</p><p>hoe hij het langslepende "hoofdpijndossier" van de integratie van</p><p>ONS PSV in de Supportersvereniging ging oplossen. Hij beloofde</p><p>zich grondig in het dossier te verdiepen en nog voor het einde van</p><p>het jaar met duidelijkheid te komen. Toon Gerbrands is die</p><p>belofte nagekomen, zelfs ruim voor het beloofde tijdstip. ONS</p><p>PSV wordt gentegreerd in de Supportersvereniging PSV.</p><p>Per 1 juli 2015 worden de activiteiten van ONS PSV gentegreerd</p><p>in de Supportersvereniging PSV. Ieder lid van ONS PSV is van harte</p><p>welkom bij de Supportersvereniging PSV!</p><p>De voordelen die je bij de Supportersvereniging PSV ontvangt zijn</p><p>grotendeels gelijk als die van ONS PSV:</p><p> Een Supporters Club Card waarmee je de mogelijkheid</p><p>hebt kaarten te kopen voor zowel thuis- als uitwedstrijden.</p><p> Voorrang op kaarten voor thuiswedstrijden in de Eredivisie</p><p> 10,- korting op busreizen naar uitwedstrijden in de Eredivisie </p><p> 10 keer per jaar het clubblad van de Supportersvereniging PSV</p><p> 10% korting bij de PSV FANstore</p><p> Iedere thuiswedstrijd een meet &amp; greet met spelers in</p><p>het Supportershome</p><p> Jaarlijks een supportersfeest met aanwezigheid van</p><p>de PSV-selectie</p><p> Kans op deelname aan bijzondere PSV-activiteiten</p><p> Kans op 2 gratis toegangskaarten voor een</p><p>thuiswedstrijd van PSV</p><p>De schuingedrukte voordelen zijn de voordelen die je als lid van</p><p>de Supportersvereniging PSV extra krijgt ten opzichte van je lid-</p><p>maatschap bij ONS PSV. Huidige leden van de Supportersvereni-</p><p>ging PSV krijgen uiteraard ook al deze voordelen. </p><p>Als lid van de Supportersvereniging PSV krijg je vanaf nu, met</p><p>jouw supportersclubcard, dezelfde voorrang op kaartjes van thuis-</p><p>wedstrijden van PSV als leden van ONS PSV! Over verdere voorde-</p><p>len houden we je de komende tijd op de hoogte.</p><p>Iedere PSV fan is welkom!</p><p>Als lid van de Supportersvereniging PSV ben je lid van de grootste</p><p>en meest betrokken Supportersvereniging bij PSV. Een vereniging</p><p>die regelmatig overleg voert met PSV in het belang van de PSV</p><p>fans. Waarbij we dus ook luisteren naar jouw mening. Onze me-</p><p>dewerkers en vrijwilligers staan altijd voor je klaar. </p><p>Supporterswereld PSV</p><p> DE PSV SUPPORTER DIGITAAL</p><p>Op dit moment wordt op elk adres n uitgave van ons</p><p>clubblad De PSV Supporter bezorgd. In een digitaler wor-</p><p>dend tijdperk kunnen wij begrijpen dat er leden zijn die de</p><p>uitgave online wensen te lezen en niet meer op papier thuis</p><p>wensen te ontvangen. Digitale verspreiding levert een...</p></li></ul>