De PSV Supporter maart 2016

  • Published on
    26-Jul-2016

  • View
    217

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Officile uitgave van de Supportersvereniging PSV

Transcript

<ul><li><p>SEIZOEN 15 | 16Maandblad van de Supportersvereniging PSV</p><p>NR 07 MRT /2016</p><p>SUPPORTER SNAPSHOTSANDRS GUARDADO INSUPPORTERSHOME</p><p>SLIMSTE MENS ERIC SMITAMSTERDAMSE ECONOMISTPROMOTOR VAN PSV</p><p>LUCIANONARSINGH</p><p>PSVSUPPORTER</p><p>DE</p><p>RECHTSBUITEN VECHT VOOR VORMBEHOUD</p><p>supver psv mrt16 v3.qxp_psv 08-03-16 09:41 Pagina 1</p></li><li><p>Van Ede &amp; Partners laat jou weer stralen</p><p>Van Ede &amp; Partners</p><p>Marieke probeerde zich aan te passen aan haar baan, in plaats van andersom. Dankzij Van Ede &amp; Partners heeft ze geleerd weer naar haar hart te luisteren en voor zichzelf te kiezen. </p><p>De verhalen van hun ambassadeurs, zoals ze bij van Van Ede &amp; Partners hun ex-clinten noemen, spreken voor zich. Op de website van het bureau voor outplacement en loopbaanbegeleiding zijn er daarom enkele verzameld. Verhalen van mensen die na een outplacement- of loopbaanbegeleidingstraject weer weten wie ze zijn en wat ze te bieden hebben vanuit hun talent. Verhalen van mensen die hun bestemming hebben gevonden, mensen die weer stralen. </p><p>In je kracht komenStuk voor stuk heel persoonlijke verhalen. Maar een rode draad is er zeker te ontdekken. De mensen die bij ons komen, hebben vaak de wens weer in hun kracht te komen. Hoe succesvol ze in de ogen van vele anderen ook zijn. Ze functioneren niet goed meer omdat dat wat hun hoofd hen vertelt, niet meer in lijn is met de boodschap die hun hart hen </p><p>ingeeft, legt directeur/zelfstandig coach Wim van Golstein Brouwers van Van Ede &amp; Partners in Eindhoven uit. Wij werken voornamelijk met clinten voor wie hun loopbaanvraagstuk van groot strategisch belang is. </p><p>Ze komen naar ons om te herbronnen, hun eigenheid terug te vinden. En om dat te bereiken, bieden wij ze diverse tools. Een Hoorn des overvloeds noemde een clint het ooit. Een vergelijking die ik graag overneem want ons programma om clinten naar een nieuwe bestemming te begeleiden is breed en diep tegelijk.</p><p>Natuurlijk bieden we n-op-n-sessies om te ontdekken wat iemand daadwerkelijk drijft en wat voor bestemming daarbij zou kunnen passen. Maar we bieden ook groepstrainingen, workshops en presentaties. Wanneer je weet wie je bent en wat je te bieden hebt, moet je immers de weg naar buiten nog nemen. En daarbij helpen we door bijvoorbeeld onze sterke community van onder meer voormalige clinten in te zetten. Samen zorgen we ervoor dat onze clinten hun persoonlijke </p><p>propositie op vrijwel iedere plek kunnen toetsen n benutten</p><p>Careers that matterEen begeleidingstraject verloopt bij Van Ede &amp; Partners altijd binnen de muren van een veilig thuis waar clinten zichzelf kunnen zijn. Wat Van Golstein Brouwers betreft een noodzakelijke voorwaarde om op zoek te kunnen gaan naar je diepere drijfveren en van daaruit te doen wat er daadwerkelijk toe doet. De fi losofi e van Van Ede &amp; Partners is niet voor niets: careers that matter. </p><p>We zijn in deze zoektocht, op deze reis, een gesprekspartner voor clinten. Niet door met ze mee te praten, maar juist door ze een spiegel voor te houden. Door te zeggen wat we vinden, zonder te kwetsen of te oordelen, legt hij uit. En dat werkt bevrijdend, is mijn ervaring. Ik zie mensen weer zichzelf worden. Ogen gaan weer glinsteren. Steeds weer een uniek moment. Het moment waarop je je realiseert dat iemand zijn evenwicht, eigenheid en aanbod heeft teruggevonden. Dat iemand klaar is om de toekomst weer aan te gaan. Klaar om te stralen.</p><p>Parklaan 42A | 5613 BG Eindhoven | Telefoon 040 245 72 20 | www.vanede.nl | Twitter: @VanEde_Partners</p><p>Tijdens het outplacementtraject bij Van Ede &amp; Partners viel er bij Hans een last van zijn schouders. Nieuwe kansen begonnen te gloren aan de horizon. Hij leerde opnieuw netwerken en een sollicitatiegesprek voeren.</p><p>0164311.pdf 1 2-3-2016 14:32:07</p></li><li><p>DE PSV SUPPORTER | 57e JAARGANG | NR 07 | MAART 2016 WWW.SUPVER-PSV.NL</p><p>De PSV Supporter. Officieel orgaan van deSupportersvereniging PSV te Eindhoven.</p><p>HOOFDREDACTEUR:Peter VosEINDREDACTEUR:Ronald BerkhofREDACTIECOMMISSIE:Peter Luijten, Ad SchreudersREDACTIE-ADRES:Postbus 171, 5600 AD Eindhoven.Tel.: 040-2574782E-mail: clubblad@supver-psv.nlBANKNUMMERS: ING: NL63 INGB 0003 0956 11,ABN:NL68 ABNA 0860 6801 42(beiden ten name van Supportersvereniging PSV).</p><p>Adreswijzigingen doorgeven via:ledenadministratie@supver-psv.nlBEZOEKADRES:Frederiklaan 10A (bij ingang 11)REDACTEUREN: Anne Beks, Remco Faasen,Ted Gijsel, Georgo Gruijters, Wil van denHeuvel, Nol van de Laar, Stan Schrijen,Stijn Slaats, Peter Visser, Diana Vos, Peter Vos,Franciska Salazar .SUppORTERSvERENIGING (INGANG 11):Openingstijden: Op afspraak via 040-2574782en voor thuiswedstrijden van PSV.SUppORTERSHOME (INGANG 25):Geopend voor en na de thuiswedstrijdenvan PSV.</p><p>TELEFOONNUMMERS:Supportershome: 040-2505605Supver PSV: 040-2574782Internet: www.supver-psv.nlE-mail: info@supver-psv.nl</p><p>UITGEvER:</p><p>Postbus 10153300 BA DordrechtTel. 078 639 70 70www.zpress.nl</p><p>ACQUISITIE:ZPRESS Sport</p><p>FOTOGRAFIE:Fotopersbureau John ClaessensT. 06 53 327 670, www.fotojc.nl</p><p>ONTWERp &amp; vORMGEvING:New Vision BV, HelmondT. 088 - 01 02 700, info@newvision.nl</p><p>DRUK:Van der Weij BV, Hilversum</p><p>OpLAGE: 13.000 ex.vOLGENDE UITGAvE:12 april 2016INLEvEREN KOpIJ:Uiterlijk 25 maart 2016</p><p>Plaatsing van artikelen en ingezonden stuk-ken in dit blad, houdt niet in, dat deze hetstandpunt van het bestuur en/of redactieweergeven. Gehele of gedeeltelijke overnamevan het gepubliceerde in dit blad is, behou-dens toestemming van de redactie,NIET toegestaan 2016.</p><p>COLOFON57e JAARGANG NR. 07 / MRT 2016</p><p>In de aanloop naar de wedstrijd mocht ik bij</p><p>diverse media mijn licht laten schijnen over de</p><p>rol van onze supporters. In mijn interview met</p><p>Jaap Stam van de Volkskrant zei ik: We schie-</p><p>ten ze er niet zelf in maar we creren zon</p><p>klimaat dat ze erin geschopt worden. Tegen</p><p>Atletico werd weliswaar niet gescoord maar</p><p>de massale steun van het publiek leek wel een</p><p>onzichtbare extra verdediger waardoor in</p><p>ondertal een gelijkspel uit het vuur werd</p><p>gesleept. Wat nou bioscooppubliek?</p><p>Ook een ander vooroordeel kan wat mij be-</p><p>treft naar de prullenbak: famous for no tra-</p><p>velling. Ik moet toegeven: ik heb ook wel eens</p><p>in Friesland op een uitvak gestaan waar plaats</p><p>was voor nog veel meer fans. Maar de afgelo-</p><p>pen jaren moeten we steeds vaker mensen te-</p><p>leurstellen omdat het vak is uitverkocht.</p><p>Voor Europese wedstrijden vliegen de kaarten</p><p>helemaal als een malle de deur uit. Er was al</p><p>een ware run voor de wedstrijd in Manchester</p><p>maar de belangstelling voor Madrid brak alle</p><p>records. Binnen 3 minuten vlogen de laatste</p><p>vrije kaarten de deur uit.</p><p>Goed nieuws maar toch blijft er wat te wen-</p><p>sen. Want voetbalsupporters komen niet</p><p>alleen positief in het nieuws. Ik ben daar hel-</p><p>der in: gedrag wat niet door de beugel kan</p><p>moet worden aangepakt. En liefst niet met</p><p>fluwelen handschoentjes en gepamper. Waar</p><p>ik echter moeite mee heb, is dat het wan-</p><p>gedrag van enkelen de beeldvorming van allen</p><p>besmeurd. En dat niet alleen. Het leidt tot vrij-</p><p>heidsbeperkende maatregelen. Om de haver-</p><p>klap worden combi-regelingen opgelegd en</p><p>andere drempels opgelegd. Ik zie mijn oude</p><p>gymleraar weer voor me: De hele klas een</p><p>extra rondje om het veld omdat Harrie de hoe-</p><p>ken heeft afgesneden. Mijn klasgenoten</p><p>baalden van mij maar ook van de leraar.</p><p>Ik baal ook van mensen die zich misdragen.</p><p>Maar ik baal ook van autoriteiten die de mak-</p><p>kelijkste weg kiezen en normale supporters in</p><p>de kou zetten. Hier ligt nog een uitdaging. Hoe</p><p>zorgen we ervoor dat goed gedrag beloond</p><p>wordt. Hoe krijgen we vertrouwen en experi-</p><p>menteerruimte? Het zal best een proces van</p><p>de lange adem worden. Maar zelfs de langste</p><p>reis begint met de eerste stap.</p><p>Met rood-witte groet,</p><p>Harrie Timmermans</p><p>Wat een geweldige Champions League-avond was het tegen Atletico Madrid.Zo eentje die je over tien jaar nog steeds meteen voor de geest kunt halen.Geweldig kan zelfs legendarisch worden wanneer achteraf blijkt dat daarmeede basis werd gelegd voor kwalificatie voor de kwartfinales. Maar dat weetik nog niet als ik dit schrijf.</p><p>VISIE VAN DE VOORZITTER</p><p>Vertrouwen enexperimenteerruimte</p><p> Harrie Timmermans</p><p>3</p><p>supver psv mrt16 v3.qxp_psv 08-03-16 09:41 Pagina 3</p><p>Van Ede &amp; Partners laat jou weer stralen</p><p>Van Ede &amp; Partners</p><p>Marieke probeerde zich aan te passen aan haar baan, in plaats van andersom. Dankzij Van Ede &amp; Partners heeft ze geleerd weer naar haar hart te luisteren en voor zichzelf te kiezen. </p><p>De verhalen van hun ambassadeurs, zoals ze bij van Van Ede &amp; Partners hun ex-clinten noemen, spreken voor zich. Op de website van het bureau voor outplacement en loopbaanbegeleiding zijn er daarom enkele verzameld. Verhalen van mensen die na een outplacement- of loopbaanbegeleidingstraject weer weten wie ze zijn en wat ze te bieden hebben vanuit hun talent. Verhalen van mensen die hun bestemming hebben gevonden, mensen die weer stralen. </p><p>In je kracht komenStuk voor stuk heel persoonlijke verhalen. Maar een rode draad is er zeker te ontdekken. De mensen die bij ons komen, hebben vaak de wens weer in hun kracht te komen. Hoe succesvol ze in de ogen van vele anderen ook zijn. Ze functioneren niet goed meer omdat dat wat hun hoofd hen vertelt, niet meer in lijn is met de boodschap die hun hart hen </p><p>ingeeft, legt directeur/zelfstandig coach Wim van Golstein Brouwers van Van Ede &amp; Partners in Eindhoven uit. Wij werken voornamelijk met clinten voor wie hun loopbaanvraagstuk van groot strategisch belang is. </p><p>Ze komen naar ons om te herbronnen, hun eigenheid terug te vinden. En om dat te bereiken, bieden wij ze diverse tools. Een Hoorn des overvloeds noemde een clint het ooit. Een vergelijking die ik graag overneem want ons programma om clinten naar een nieuwe bestemming te begeleiden is breed en diep tegelijk.</p><p>Natuurlijk bieden we n-op-n-sessies om te ontdekken wat iemand daadwerkelijk drijft en wat voor bestemming daarbij zou kunnen passen. Maar we bieden ook groepstrainingen, workshops en presentaties. Wanneer je weet wie je bent en wat je te bieden hebt, moet je immers de weg naar buiten nog nemen. En daarbij helpen we door bijvoorbeeld onze sterke community van onder meer voormalige clinten in te zetten. Samen zorgen we ervoor dat onze clinten hun persoonlijke </p><p>propositie op vrijwel iedere plek kunnen toetsen n benutten</p><p>Careers that matterEen begeleidingstraject verloopt bij Van Ede &amp; Partners altijd binnen de muren van een veilig thuis waar clinten zichzelf kunnen zijn. Wat Van Golstein Brouwers betreft een noodzakelijke voorwaarde om op zoek te kunnen gaan naar je diepere drijfveren en van daaruit te doen wat er daadwerkelijk toe doet. De fi losofi e van Van Ede &amp; Partners is niet voor niets: careers that matter. </p><p>We zijn in deze zoektocht, op deze reis, een gesprekspartner voor clinten. Niet door met ze mee te praten, maar juist door ze een spiegel voor te houden. Door te zeggen wat we vinden, zonder te kwetsen of te oordelen, legt hij uit. En dat werkt bevrijdend, is mijn ervaring. Ik zie mensen weer zichzelf worden. Ogen gaan weer glinsteren. Steeds weer een uniek moment. Het moment waarop je je realiseert dat iemand zijn evenwicht, eigenheid en aanbod heeft teruggevonden. Dat iemand klaar is om de toekomst weer aan te gaan. Klaar om te stralen.</p><p>Parklaan 42A | 5613 BG Eindhoven | Telefoon 040 245 72 20 | www.vanede.nl | Twitter: @VanEde_Partners</p><p>Tijdens het outplacementtraject bij Van Ede &amp; Partners viel er bij Hans een last van zijn schouders. Nieuwe kansen begonnen te gloren aan de horizon. Hij leerde opnieuw netwerken en een sollicitatiegesprek voeren.</p><p>0164311.pdf 1 2-3-2016 14:32:07</p></li><li><p>Projectbouwmarkt en Tuincentrum | hornbach.nl</p><p>hornbach.nlVolg ons op: </p><p>Gisteren het voordeligst,vandaag het voordeligst,</p><p>morgen het voordeligst.</p><p>Ontdek HORNBACH.</p><p>Alt d delaagste pr s.</p><p>Afgesproken:</p><p>Zandstraat 15, 5683 PL Best Ma. t/m vr. 07.00 - 21.00 uur, za. 08.00 - 18.00 uur.</p><p>Projectbouwmarkt en Tuincentrum | hornbach.nl</p><p>hornbach.nlVolg ons op: </p><p>Gisteren het voordeligst,vandaag het voordeligst,</p><p>morgen het voordeligst.</p><p>Ontdek HORNBACH.</p><p>Alt d delaagste pr s.</p><p>Afgesproken:</p><p>Zandstraat 15, 5683 PL Best Ma. t/m vr. 07.00 - 21.00 uur, za. 08.00 - 18.00 uur.</p><p>Projectbouwmarkt en Tuincentrum | hornbach.nl</p><p>hornbach.nlVolg ons op: </p><p>Gisteren het voordeligst,vandaag het voordeligst,</p><p>morgen het voordeligst.</p><p>Ontdek HORNBACH.</p><p>Alt d delaagste pr s.</p><p>Afgesproken:</p><p>Zandstraat 15, 5683 PL Best Ma. t/m vr. 07.00 - 21.00 uur, za. 08.00 - 18.00 uur.</p><p>Projectbouwmarkt en Tuincentrum | hornbach.nl</p><p>hornbach.nlVolg ons op: </p><p>Gisteren het voordeligst,vandaag het voordeligst,</p><p>morgen het voordeligst.</p><p>Ontdek HORNBACH.</p><p>Alt d delaagste pr s.</p><p>Afgesproken:</p><p>Zandstraat 15, 5683 PL Best Ma. t/m vr. 07.00 - 21.00 uur, za. 08.00 - 18.00 uur.</p><p>Projectbouwmarkt en Tuincentrum | hornbach.nl</p><p>hornbach.nlVolg ons op: </p><p>Gisteren het voordeligst,vandaag het voordeligst,</p><p>morgen het voordeligst.</p><p>Ontdek HORNBACH.</p><p>Alt d delaagste pr s.</p><p>Afgesproken:</p><p>Zandstraat 15, 5683 PL Best Ma. t/m vr. 07.00 - 21.00 uur, za. 08.00 - 18.00 uur.Elke zondag open 12.00 - 17.00 uur.</p><p>0149556.pdf 1 4-3-2016 12:44:57</p></li><li><p>ZijnlijncommentaarRubriek05</p><p>visie van de voorzitterRubriek03</p><p>Inhoud</p><p>Uit een Rood-Wit HartRubriek17</p><p>Supporterswereld pSvRubriek07</p><p>5</p><p>Luciano NarsinghInterview10</p><p>Geflitst in het SupportershomeSnapshots25Wel en Wee van pSvRubriek27Supportertjes van de maandSupporters onder elkaar30</p><p>ZIJLIJNCOMMENTAAR</p><p>DE PSV SUPPORTER | 57e JAARGANG | NR 07 | MAART 2016 WWW.SUPVER-PSV.NL</p><p>Peter Vos</p><p>Hoofdredacteur De PSV Supporter</p><p>Email: peter@supver-psv.nl</p><p>(Voetbal)geweld Dit seizoen steekt een negatief fenomeen in de voetballerij weer eensde kop op: voetbalgeweld. Traditioneel zijn de fans van Ajax en Feyen-oord met deze verwerpelijke hobby bezig, maar af en toe kunnen wij erbij pSv ook wat van. De KNvB beraadt zich nu over een verscherping vande voetbalwet. Maar is dit nu iets nieuws?</p><p>PSV gaat de zes weken van zenuwen in: wordt</p><p>het een middelmatig of wordt het een topsei-</p><p>zoen? Begin maart is dat nog moeilijk te zeggen,</p><p>omdat de concurrentie de Eindhovenaren het</p><p>flink lastig maakt. Op dit moment gaat het he-</p><p>laas ook over de randzaken van het voetbal. Nu</p><p>PSV goed draait is er in Eindhoven weinig stress,</p><p>maar bij verschillende Nederlandse clubs weet</p><p>een groep fans zich niet meer te beheersen.</p><p>Oerwoudgeluiden bij Riechedly Bazoer, bedrei-</p><p>gingen bij Marko Vejinovi en de verwensingenvoor Kenneth Vermeer zijn een paar concrete</p><p>voorbeelden van de recente oogst in het voetbalgeweld. Persoonlijk vind ik ondeugend zijn</p><p>niet altijd verkeerd, maar verzin dan echt iets leuks! Bij Bazoer: wat moeten de donkere spelers</p><p>van je eigen club wel niet denken? Bij Vejinovi: wat heeft zijn gezin nu met zijn voetbalspelte maken? Bij Vermeer: een NSB-er die bij een Jodenclub gevoetbald heeft, wat voor een</p><p>domme grap is dat?* Het zijn allemaal ongecontroleerde vormen van agressie. Nu zijn we</p><p>weer wakker geschud, maar of het nu echt nieuws van de bovenste plank is? Al jaren steekt</p><p>voetbalgeweld de kop op en vooral waar de prestaties ondermaats zijn of rivalen elkaar tref-</p><p>fen. Voetbal is en blijft een podium waarop met name mannen hun oergevoelens kunnen</p><p>laten gaan. Of beter gezegd: denke...</p></li></ul>