De PSV Supporter november 2013

  • Published on
    13-Mar-2016

  • View
    223

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Uitgave van de Supportersvereniging PSV

Transcript

<ul><li><p>SEIZOEN 13 | 14Maandblad van de Supportersvereniging PSV</p><p>PSVSUPPORTER</p><p>DE</p><p>NR 4 NOV /2013</p><p>JEROEN ZOETNUCHTER OP NUMMER 1 </p><p>KOOS KLUIJTMANS"IK KOOS PSV" </p><p>EUROPA LEAGUEFROM ODESSA WITH LOVE </p><p>supver psv nov13_Opmaak 1 05-11-13 10:21 Pagina 1</p></li><li><p>Een optimaal functionerende ICT-omgeving is voor elke </p><p>organisatie van belang. Deels wordt dit bepaald door </p><p>de juiste hardware en software, maar nog veel meer </p><p>door het op een juiste manier beheren en onderhouden </p><p>van uw ICT-omgeving. </p><p>AXIANS heeft een private cloud waardoor organisaties en </p><p>haar gebruikers zorgeloos kunnen werken en verzekerd</p><p>zijn van een up-to-date omgeving. Hierin kunt u uw </p><p>eigen virtuele server laten draaien of uw complete ICT-</p><p>omgeving plaatsen. </p><p>Welke keuze u ook maakt u betaalt alleen voor datgene </p><p>wat u gebruikt. Zo heeft u altijd inzicht in uw kosten.</p><p>Meer weten? Bel 040 - 250 20 30.</p><p>The human value in ICT Solutions.</p><p>Uw eigen exibele,</p><p>gebruiksvriendelijke en </p><p>overzichtelijke ICT-omgeving.</p><p>www.axianscloud.nl</p><p>0111050.pdf 1 14-10-2013 14:35:39</p></li><li><p>DE PSV SUPPORTER | 55e JAARGANG | NR 4 | NOVEMBER 2013 WWW.SUPVER-PSV.NL</p><p>3</p><p>De PSV Supporter. Officieel orgaan van deSupportersvereniging PSV te Eindhoven.</p><p>HOOFDREDACTEUR:Peter VosEINDREDACTEUR:Ronald BerkhofREDACTIECOMMISSIE:Peter Luijten, Ad SchreudersREDACTIE-ADRES:Postbus 171, 5600 AD Eindhoven.Tel.: 040-2574782E-mail: clubblad@supver-psv.nlGiro: 3095611, Bank: 860680142(beiden ten name van Supportersvereniging PSV).</p><p>Adreswijzigingen doorgeven via:ledenadministratie@supver-psv.nlBEZOEKADRES:Frederiklaan 10A (bij ingang 11)REDACTEUREN:Anne Beks, Georgo Gruijters, Jonathan vanMelle, Nol van de Laar, Peter Visser, Peter Vos,Remco Faasen, Stan Schrijen, Stijn Slaats, TedGijsel, Wil van den Heuvel.</p><p>SUPPORTERSVERENIGING (INGANG 11):Openingstijden: woensdag en vrijdag van12.00 tot 17.00 uur en voor thuiswed-strijden van PSV.</p><p>SUPPORTERSHOME (INGANG 25):Geopend voor en na de thuiswedstrijdenvan PSV.</p><p>TELEFOONNUMMERS:Supportershome: 040-2505605Supver PSV: 040-2574782Internet: www.supver-psv.nlE-mail: info@supver-psv.nl</p><p>UITGEVER:</p><p>Postbus 10153300 BA DordrechtTel. 078 639 70 70www.zpress.nl</p><p>ACQUISITIE:ZPRESS SportMichel Bezemer078 639 70 70</p><p>FOTOGRAFIE:Fotopersbureau John ClaessensT. 06 53 327 670, www.fotojc.nl</p><p>ONTWERP &amp; VORMGEVING:New Vision BV, HelmondT. 088 - 01 02 700, info@newvision.nl</p><p>DRUK:Van der Weij BV, Hilversum</p><p>OPLAGE: 13.000 ex.</p><p>VOLGENDE UITGAVE:14 december 2013INLEVEREN KOPIJ:uiterlijk 29 november 2013</p><p>Plaatsing van artikelen en ingezonden stuk-ken in dit blad, houdt niet in, dat deze hetstandpunt van het bestuur en/of redactieweergeven. Gehele of gedeeltelijke overnamevan het gepubliceerde in dit blad is, behou-dens toestemming van de redactie,NIET toegestaan 2013.</p><p>COLOFON55e JAARGANG NR. 4 / NOV 2013</p><p>Vaak kwam de teller niet veel hoger dan</p><p>15.000 toeschouwers. Als dat nu gebeurt,</p><p>bijvoorbeeld bij de wedstrijden in de poule-</p><p>fase van de Europa League, is het groot</p><p>nieuws. In die jaren was het heel gewoon.</p><p>Tijden veranderen.</p><p>Wat niet verandert is de liefde voor de club.</p><p>Vanaf het moment dat ik als manneke van</p><p>11 jaar mijn opwachting maakte in het</p><p>stadion, was ik verkocht. Onvoorwaardelijk.</p><p>De matige prestaties in die eerste jaren deden</p><p>daar niks aan af. Als ik mijn ogen dicht doe en</p><p>terug denk aan die tijd, dan voel ik weer de</p><p>opwinding van de aanblik van die reusachtige</p><p>lichtmasten die steeds dichterbij kwamen.</p><p>En het geluid van het stadion wat steeds</p><p>harder klonk, begeleid door de prachtige stem</p><p>van Jan Hunting.</p><p>De magere jaren gingen over in een gouden</p><p>periode dankzij boegbeelden als Jacques Ruts,</p><p>Harry van Raaij, Kees Ploegsma en Guus Hid-</p><p>dink. Met de successen kwamen er ook meer</p><p>fans naar het stadion. Succes-supporters?</p><p>Ik denk het niet, want vanaf die tijd zijn</p><p>ze eigenlijk nooit meer weggegaan want</p><p>PSV verkoopt stabiel een heel hoog aantal</p><p>seizoenkaarten. Ook die gloriejaren gingen</p><p>voorbij. En later kwamen er weer nieuwe.</p><p>Want een voetbalclub kent ook een cyclus van</p><p>goede en slechte tijden. In welke tijd we</p><p>nu zitten kunnen we pas achteraf beoordelen.</p><p>Zitten we aan de vooravond van een nieuwe</p><p>periode van succes of glijden we in spor-</p><p>tief opzicht verder af in de lijn van de afge-</p><p>lopen jaren? Het antwoord ligt verscholen in</p><p>de toekomst.</p><p>Ik hoop natuurlijk op het eerste. Maar ik besef</p><p>ook wel dat we misschien geduld moeten</p><p>hebben met een jonge ploeg die nog een</p><p>grote mate van wisselvalligheid aan de dag</p><p>legt. Ik hoop ook dat het vooral weer over</p><p>voetbal gaat. En wat minder over begrippen</p><p>als saneren, transferbalans, toegevoegde</p><p>waarde, grondtransacties en dergelijke. Na-</p><p>tuurlijk moet PSV bedrijfsmatig werken maar</p><p>ook beleefd worden als een club. En daarin is</p><p>zeker nog winst te behalen.</p><p>Maar ongeacht de resultaten weet ik zeker:</p><p>we blijven de club trouw. Want supporter ben</p><p>je door dik en dun.</p><p>Met rood-witte groet,</p><p>Harrie Timmermans</p><p>Mijn eerste seizoenkaart had ik voor het seizoen 82-83.Het waren nou niet bepaald de zeven vette jaren waarinde club zich bevond. Na het geweldige succesjaar 1978was PSV afgegleden naar het niveau van een sta-biele subtopper. Dat was ook te merken aan de publiekebelangstelling.</p><p>VISIE VAN DE VOORZITTER</p><p>Door dik en dun</p><p> Harrie Timmermans John Claessens</p><p>supver psv nov13_Opmaak 1 05-11-13 10:21 Pagina 3</p><p>Een optimaal functionerende ICT-omgeving is voor elke </p><p>organisatie van belang. Deels wordt dit bepaald door </p><p>de juiste hardware en software, maar nog veel meer </p><p>door het op een juiste manier beheren en onderhouden </p><p>van uw ICT-omgeving. </p><p>AXIANS heeft een private cloud waardoor organisaties en </p><p>haar gebruikers zorgeloos kunnen werken en verzekerd</p><p>zijn van een up-to-date omgeving. Hierin kunt u uw </p><p>eigen virtuele server laten draaien of uw complete ICT-</p><p>omgeving plaatsen. </p><p>Welke keuze u ook maakt u betaalt alleen voor datgene </p><p>wat u gebruikt. Zo heeft u altijd inzicht in uw kosten.</p><p>Meer weten? Bel 040 - 250 20 30.</p><p>The human value in ICT Solutions.</p><p>Uw eigen exibele,</p><p>gebruiksvriendelijke en </p><p>overzichtelijke ICT-omgeving.</p><p>www.axianscloud.nl</p><p>0111050.pdf 1 14-10-2013 14:35:39</p></li><li><p>Bij Schakenraad Advocaten trekt u aan het langste eind. Zowel voor Familierecht, Arbeidsrecht, Letselschade en Incasso.</p><p>Kortste eind of langste eind? Schakenraad Advocaten!</p><p>Schakenraad Advocaten</p><p>Postbus 2350</p><p>5600 CJ Eindhoven</p><p>T: (040) 244 76 08</p><p>F: (040) 244 88 75</p><p>E: info@schakenraad.nl</p><p>W: www.schakenraad.nl</p><p>0114845.pdf 1 30-10-2013 15:11:40</p></li><li><p>Jeroen ZoetInterview speler10Uit een Rood / Wit hartColumn15</p><p>Europa LeagueHoofdprijs of troostprijs?19</p><p>Koos Kluijtmansinterview supporter24Wel en Wee van PSVRubriek27Supportertjes van de maandIngezonden30Supporters onder elkaarIngezonden30</p><p>ZijnlijncommentaarRubriek05</p><p>Visie van de VoorzitterRubriek03</p><p>Inhoud</p><p>15000 km per jaar voor onze clubInterview supporters17</p><p>Supporterswereld PSVRubriek07</p><p>ZIJLIJNCOMMENTAAR</p><p>5</p><p>DE PSV SUPPORTER | 55e JAARGANG | NR 4 | NOVEMBER 2013 WWW.SUPVER-PSV.NL</p><p>Het startmoment van dit idee is misschien</p><p>niet helemaal ideaal. PSV worstelt zich door</p><p>de uitwedstrijden van de vaderlandse com-</p><p>petitie met zuinig voetbal en op het moment</p><p>van schrijven heb ik een negatief beeld van</p><p>PSV in mijn hersens geprent. De uitwedstrijd</p><p>tegen Dinamo Zagreb in de Europa League</p><p>ligt vers in het geheugen. Gelukkig hebben</p><p>maar ongeveer 70 mensen de moeite kun-</p><p>nen nemen om naar het stadion in de Kroa-</p><p>tische hoofdstad te gaan. Het decor van het</p><p>lege stadion die avond paste precies bij het</p><p>niveau en beleving van deze groepswedstrijd.</p><p>Ik kan met niet herinneren dat ik zon drama-</p><p>tisch slechte wedstrijd heb gezien. Hopelijk</p><p>blijft dit duel in het geheugen staan als</p><p>slechtste wedstrijd ooit en gaat daar nooit meer een wedstrijd uit de toekomst overheen.</p><p>Gelukkig zitten boven deze herinneringen talloze positieve beelden van PSV. Naast alle kam-</p><p>pioenschappen en mooie momenten komt voor mij n moment altijd bovendrijven: het</p><p>doelpunt van Mateja Kezman tegen Manchester United in de Champions League groepsfase</p><p>van het seizoen 2000-2001. Ik had het geluk dichtbij het doel te zitten, waar de Servir op af</p><p>stormde. De energie van de kanonskogel, die Kezman op het doel van de arme Raymond van</p><p>der Gouw afvuurde en de ontlading in het stadion, die daarna volgde is voor mij onvergetelijk.</p><p>Heerlijk: het grote Manchester United, wat door deze derde PSV goal in de wedstrijd definitief</p><p>op de knien ging in het Philips Stadiondat was en is kippenvel! Heb jij ook een speciaal</p><p>moment, waar je een glimlach van krijgt als je terugdenkt aan die ene wedstrijd? Of heb je</p><p>een ander moment buiten een stadion, maar met PSV meegemaakt wat onvergetelijk is?</p><p>Laat het ons weten en wij gaan er mee aan de slag! Onze fotograaf John Claessens heeft een</p><p>vernieuwde beeldbank, waar duizenden fotos uit de historie van PSV op te vinden zijn. Kijk</p><p>eens op deze website: www.fotojc.nl en de kans is groot dat jouw fotomoment in deze da-</p><p>tabase te vinden is! In dit nummer trappen we af met Koos Kluijtmans, ondernemer en al</p><p>jaren een trouwe PSV fan uit Oisterwijk met zijn moment: de acties van Kenneth Brylle tegen</p><p>FC Utrecht keeper Jan-Willem van Ede in 1985.</p><p>Veel leesplezier en ik ben benieuwd naar jouw fotomoment!</p><p>PS: Wilt u uw fotomoment delen met de redactie van de PSV Supporter? Stuur dan een email</p><p>naar peter@supver-psv.nl met een korte omschrijving van dat moment, de fotocode die bij</p><p>uw foto op www.fotojc.nl staat en uw contactgegevens. Wellicht staat u met uw verhaal in</p><p>n van de komende edities van De PSV Supporter!</p><p>Iedereen heeft in zijn geheugen een paar beelden, die onvergetelijk zijn. Hetmoment dat je je kind voor het eerst ziet, de geweldige vakantie met jevrienden of een onvergetelijk avondje uit met je nieuwe liefde. Als PSV Sup-porter hebben we natuurlijk ook beelden van onvergetelijke voetbalmo-menten in het geheugen. Vanaf nu gaan we in dit magazine daar extraaandacht aan besteden.</p><p>Peter VosHoofdredacteur De PSV Supporter</p><p>Email: peter@supver-psv.nl</p><p>Jouw PSV fotomoment</p><p>supver psv nov13_Opmaak 1 05-11-13 10:21 Pagina 5</p></li><li><p>ADC GuntlisbergenMispelhoefstraat 395651 GK Eindhoven(N2 Afrit 29) F facebook.com/adcguntlisbergen </p><p>T 040-2064166E info@adcnl.nlI www.adcnl .nl</p><p>Adv_ADC_190x135mm_Opmaak 1 29-10-13 14:43 Pagina 1</p><p>0114613.pdf 1 30-10-2013 11:22:26</p><p>Bent u die natuurliefhebbers en rustzoekers?</p><p>Wij hebben de mooiste vakantiehuizen! Op zoek naar een landelijk gelegen vakantie </p><p>huis in de countryside in Europa o.a. Engeland, Ierland, Noorwegen, Zweden, Denemarken, </p><p>Frankrijk, Spanje, Itali, Hongarije en Duitsland (maar zeker ook elders in Europa?).</p><p>Boek nu al voor de 2014 vakantie!</p><p>Bel 010 - 714 43 20 of ga naar www.greenwood.nl</p><p>0114628.pdf 1 4-11-2013 10:34:26</p></li><li><p>7DE PSV SUPPORTER | 55e JAARGANG | NR 4 | NOVEMBER 2013 WWW.SUPVER-PSV.NL</p><p>Vrijdagavond 11 oktober vierde Chapter East Light haar jaarlijkse</p><p>feestavond. De locatie was, net als vorig jaar, t Kooykershuus in</p><p>Vriezenveen (in de buurt van Almelo). Deze avond begint een traditie</p><p>te worden voor alle PSV supporters, wonend in het oosten van Ne-</p><p>derland. Zoals elk jaar is deze avond gekoppeld aan een interland-</p><p>weekend. PSV speelt niet, dus alle tijd om lekker feest te vieren.</p><p>De mannen van Chapter East Light hadden de zaal zo ingericht dat</p><p>iedere PSV supporter zich hier thuis voelde. Traditiegetrouw is de</p><p>wedstrijd van het Nederlands elftal te zien op een groot scherm.</p><p>Nadat om 20:00 uur de deuren open gaan, druppelen de mensen</p><p>binnen. Het bier begint rijkelijk te vloeien, en de gezellige stemming</p><p>laat dan ook niet lang op zich wachten. Terwijl de spitsen van het</p><p>Nederlands elftal hun vizier op scherp hebben (8-1 overwinning),</p><p>lopen de Oosterlingen weer volop in de polonaise.</p><p> BESTUURSMEDEDELINGEN</p><p>Wijzigingen ledenadministratieAdreswijzigingen doorgeven via ledenadministratie@supver-psv.nlof schriftelijk via ons postadres (Supportersvereniging PSV, T.a.v.ledenadministratie, Postbus 171, 5600 AD Eindhoven). </p><p>Leden die hun lidmaatschap niet wensen voort te zetten dienendit tijdig (vr 1 juli 2014) aan ons door te geven via ledenadministra-tie@supver-psv.nl of via ons postadres. Telefonisch worden geen op-zeggingen aangenomen. Met ingang van het seizoen 2014-2015 ismen dan geen lid meer. </p><p>E-mailadressenTeneinde onze dienstverlening aan de leden nog verder te optimali-seren, is het belangrijk dat ons secretariaat over uw e-mailadresbeschikt. Indien wij niet over uw e-mailadres beschikken ofuw e-mailadres is gewijzigd, kunt u dit aan ons doorgeven vialedenadministratie@supver-psv.nl of schriftelijk via ons postadres</p><p>Clubcard De huidige clubcard wordt meerdere jaren gebruikt. Telkens doorbetaling van de contributie zal deze voor het nieuwe seizoengeactiveerd worden. Wij verzoeken onze leden de clubcard na afloopvan het seizoen derhalve goed te bewaren. Bij vermissing of defectkan tegen betaling een duplicaat worden verkregen. </p><p> FEESTAVOND CHAPTER EAST LIGHT</p><p>Zoals iedereen gewend is van Chapter East Light, wordt er ook deze</p><p>avond weer een loterij gehouden. De hoofdprijs van deze verloting is</p><p>een gedragen PSV shirt van Jan Vennegoor of Hesselink. Maar ook een</p><p>(door de selectie) gesigneerde PSV bal, kaartjes voor de wedstrijd</p><p>PSV-FC Twente, Zuivelhoeve pakketten en vele andere prijzen,</p><p>zijn tijdens deze loting te winnen. Terwijl onze barman, de alom</p><p>bekende Dirk Kuyt, iedereen voorziet van de hapjes en de drankjes,</p><p>wordt er volop gedanst op de muzikale klanken van, de in Twente zeer</p><p>bekende, DJ Nadir. Een smet op de avond was de afwezigheid</p><p>van onze Special Guest Berry van Aerle. Hij moest om werkzaam-</p><p>heden helaas afzeggen. Maar, Berry, volgend jaar nodigen we je graag</p><p>weer uit. Want dat deze feestavond een vaste prik gaat worden in de</p><p>agenda van Chapter East Light, dat staat vast. </p><p>Supporterswereld PSV</p><p>supver psv nov13_Opmaak 1 05-11-13 10:21 Pagina 7</p></li><li><p>NIEUW geopend in Eindhoven!</p><p>Hermanus Boexstraat 26 | 5611 AJ Eindhoven</p><p>KerKstraat 10 | 5611 GJ eindhoventel. 040 - 737 02 98 | www.smEAgol.nl</p><p>0114214.pdf 1 29-10-2013 11:15:32</p><p>We zijn een gezellig restaurant waarbij een uitstekende keuken en wijnkaart worden gecombineerd met een ongedwongen huiselijke sfeer. </p><p>U kunt bij ons terecht voor LUNCH en DINER. Zowel la carte eten als gebruik maken van het menu TANTE KEES behoort tot de mogelijkheden. Tevens bieden wij u de mogelijkheid om uit onze la carte kaart zelf een 4 of 5 gangen menu samen te stellen. Ook uw persoonlijke en / of dieet wensen kunnen in overleg met de keuken toegepast worden.</p><p>Indien u geen vlees of vis eet, bestaat natuurlijk de mogelijkheid om in overleg met de keuken een vegetarisch gerecht te bestellen.</p><p>We hopen u binnenkort te mogen verwelkomen in onze zaak. Sven van den Beuken, Kees van Amelsvoort en team.</p><p>Gestelsestraat 217 | 5654 AL Eindhoven | 040 - 3681102 www.tantekees.nl | info@tantekees.nl</p><p>0114269.pdf 1 4-11-2013 16:07:52</p><p>SUSHI &amp; GRILL restaurant</p><p>All you can eat</p><p>HAVENSINGEL 7 - S-HERTOGENBOSCHTel. 073-6106888 - www.sakana.nl</p><p>Lunch: 19,00 p.p.Kind 4-10 jaar 10,30</p><p>Diner:Ma. t/m wo.: 23,30 p.pDo. t/m zo.: 25,30 p.p. Kind 4-10 jaar 15,30 p.p.</p><p>Openingstijden:Ma. 13.00 -...</p></li></ul>