Đề thi Vi xử lý

 • Published on
  12-Dec-2015

 • View
  3

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tng hp cu hi vn p mn VXL

Transcript

 • B mn k thut o v Tin hc cng nghipMn thi :k thut vi x lL thuyt1. a) Trnh by kin trc v nguyn l hot ng ca my tnh theo Von Neumann. Nu vai tr ca CPU v b nh trong h. b) Nu c ch m nh CPU c th thc hin lnh mt cch tun t.

 • B mn k thut o v Tin hc cng nghipMn thi :k thut vi x lL thuyt2. a) Trnh by kin trc v nguyn l hot ng ca my tnh theo Von Neumann. Ni r v sao CPU c th truy nhp theo a ch. b) Nu nguyn l m nh CPU c th thc hin lnh r nhnh c iu kin.

 • B mn k thut o v Tin hc cng nghipMn thi :k thut vi x lL thuyt3. a) Trnh by kin trc v nguyn l hot ng ca my tnh theo Von Neumann. Nu r v sao c th ni chung bus s liu trong h. b) Bn hiu th no khi CPU truy nhp cng vo ra nh mt nh, hay truy nhp nh nh cng vo ra ?

 • B mn k thut o v Tin hc cng nghipMn thi :k thut vi x lL thuyt4. a) Trnh by kin trc v nguyn l hot ng ca my tnh theo Von Neumann. b) Bng cch no CPU c th truy nhp ti cc phn t khc nhau thng qua cc a ch khc nhau ?

 • B mn k thut o v Tin hc cng nghipMn thi :k thut vi x lL thuyt5. a) M t chi tit hot ng thc hin mt lnh ca CPU. b) Minh ha trng hp truy nhp trc tip.MOV R0, 50H

 • B mn k thut o v Tin hc cng nghipMn thi :k thut vi x lL thuyt6. a) M t chi tit hot ng thc hin mt lnh ca CPU. b) Minh ha trng hp c ton hng ch gin tip qua thanh ghi.ADD A, @R0

 • B mn k thut o v Tin hc cng nghipMn thi :k thut vi x lL thuyt7. a) M t chi tit hot ng thc hin mt lnh ca CPU. b) M t chi tit trng hp c ton hng ch tc th.MOV A,#50H

 • B mn k thut o v Tin hc cng nghipMn thi :k thut vi x lL thuyt8. a) M t chi tit hot ng thc hin mt lnh ca CPU. b) Minh ha trng hp c ton hng ch thanh ghi.SUBB A,R7

 • B mn k thut o v Tin hc cng nghipMn thi :k thut vi x lL thuyt9. a) Nu c ch ngt trong h vi x l, mc ch, gii php ct gi v khi phc trng thi ? b) Trnh by cch xc nh ngun bo ngt bng phn mm.

 • B mn k thut o v Tin hc cng nghipMn thi :k thut vi x lL thuyt10. a) Nu c ch ngt trong h vi x l, u im, khuyt im ca c ch ny ? b) Trnh by cch xc nh ngun bo ngt bng phn cng.

 • B mn k thut o v Tin hc cng nghipMn thi :k thut vi x lL thuyt11. a) Ngn xp : vai tr v hot ng ca n. b) Liu c tn ti h vi x l hot ng m khng cn ngn xp khng ? Gii thch ?

 • B mn k thut o v Tin hc cng nghipMn thi :k thut vi x lL thuyt12. a) V lc hot ng ca vi x l k t lc RESET. b) Vect reset v vect ngt c th trng nhau khng ? Gii thch ? c) Nu s cn thit ca ngt NMI (ngt khng che).

 • B mn k thut o v Tin hc cng nghipMn thi :k thut vi x lL thuyt13. a) Kin trc phn cng ca h vi x l. b) Vai tr ca mch gii m a ch. c) Bng cch no CPU c th trao i c vi cc thit b ngoi vi ?

 • B mn k thut o v Tin hc cng nghipMn thi :k thut vi x lL thuyt14. a) Trnh by phng thc iu khin vo ra bng chng trnh, iu khin y l iu khin g ? b) Nu u khuyt im ca phng thc ny.

 • B mn k thut o v Tin hc cng nghipMn thi :k thut vi x lL thuyt15. a) Trnh by phng thc iu khin vo ra bng ngt. b) Nu u khuyt im ca phng thc ny, nu s ging nhau v khc nhau so vi phng thc iu khin bng chng trnh ?

 • B mn k thut o v Tin hc cng nghipMn thi :k thut vi x lL thuyt16. a) Trnh by phng thc iu khin vo ra bng truy nhp trc tip b nh. b) Nu u khuyt im ca phng thc ny, im khc chnh so vi hai phng php kia l g ?

 • B mn k thut o v Tin hc cng nghipMn thi :k thut vi x lL thuyt17. a) Trnh by nguyn l hot ng ca cng vo khng i thoi, c i thoi. b) V biu thi gian ca cc tn hiu handshaking STB, IBF,...

 • B mn k thut o v Tin hc cng nghipMn thi :k thut vi x lL thuyt18. a) Trnh by nguyn l hot ng ca cng ra n gin, c i thoi. b) V biu thi gian ca cc tn hiu handshaking ACK, OBF,...

 • B mn k thut o v Tin hc cng nghipMn thi :k thut vi x lL thuyt19. a) Trnh by nguyn l hot ng ca cng ra Read-back, tc dng ca cng ny ? b) Trnh by nguyn l hot ng ca cng vo ra c iu khin hng: theo nhm 8 bit, theo tng bit.

 • B mn k thut o v Tin hc cng nghipMn thi :k thut vi x lL thuyt20. a) Vo ra ni tip : nh ngha, mc ch, nguyn l, ch , phng thc, nhp truyn. b) C th dng cng song song vo ra ni tip c khng ? Gii thch ?

 • B mn k thut o v Tin hc cng nghipMn thi :k thut vi x lL thuyt21. a) Trnh by v cng vo ra ni tip trong h MCS-51 ? b) Hy trnh by r cch s dng bit Parity trong trng hp ny ?

 • B mn k thut o v Tin hc cng nghipMn thi :k thut vi x lL thuyt22. a) Vo ra ni tip d b : nh ngha, mc ch, phng php ng b. b) Nu mt hn ch ca chun RS232C, cch khc phc ?

 • B mn k thut o v Tin hc cng nghipMn thi :k thut vi x lL thuyt23. a) Mch thi gian trong h vi x l : cng dng, cu trc, hot ng v ghp ni vi h vi x l. b) Nu s dng mch thi gian m s kin th ta phi lm g ? Nu s khc bit gia mch thi gian v mch m ?

 • B mn k thut o v Tin hc cng nghipMn thi :k thut vi x lL thuyt24. a) Mch thi gian trong h MCS-51 ca Intel : m t cc thanh ghi lin quan. b) Cc ch hot ng v ng dng ca cc ch . c) S dng ngt vi mch thi gian th no ?

 • B mn k thut o v Tin hc cng nghipMn thi :k thut vi x lL thuyt25. a) Trnh by k thut qut gii m phm. b) C th dng k thut ny xc nh m ca hai phm cng nhn khng ? Gii thch ?c) Nu dng k thut ny theo cch iu khin bng ngt c c khng ? Gii thch ?

 • B mn k thut o v Tin hc cng nghipMn thi :k thut vi x lL thuyt26. a) Trnh by k thut o dy gii m phm. b) C th dng k thut ny xc nh m ca hai phm cng nhn khng ? Gii thch ?c) K thut ny thch hp vi phng thc iu khin no ? Gii thch ?

 • B mn k thut o v Tin hc cng nghipMn thi :k thut vi x lL thuyt27. a) Nu cc phng php c th ghp ni gia vi x l v hin th LED 7 thanh nhiu ch s. b) Bng cch no ta c th iu khin LED hay bng si t sng dn v ti dn ?

 • B mn k thut o v Tin hc cng nghipMn thi :k thut vi x lL thuyt28. a) Hy m t cc cch ghp ni gia vi x l v ADC iu khin bng chng trnh v bng ngt. b) Nu cch ghp ni gia MCS-51 v ADC0800. Bit rng ADC0800 c cc tn hiu iu khin: bt u chuyn i - SOC, kt thc chuyn i - EOC v cho php a s liu ra - OE.

 • B mn k thut o v Tin hc cng nghipMn thi :k thut vi x lL thuyt29. a) Hy trnh by v t chc b nh trong h MCS-51 ? b) Bng cch no h 8051 truy nhp c nhiu nh c chung a ch ? (trong/ngoi/SFR)

 • B mn k thut o v Tin hc cng nghipMn thi :k thut vi x lL thuyt30. a) Trnh by kin trc v nguyn l hot ng ca my tnh theo Von Neumann. b) Kin trc Harvard ca MCS-51 c im g khc bit so vi nguyn l trn ?

 • B mn k thut o v Tin hc cng nghipMn thi :k thut vi x l

  L thuyt

  31. a) Hy trnh by cc bc cn thit mt yu cu v ngt t INT0 ca h MCS-51 c th xy ra. b) Hy lp trnh ngt T0 c mc u tin cao hn INT0.

 • B mn k thut o v Tin hc cng nghipMn thi :k thut vi x l

  L thuyt32.a) Hy trnh by v bus ca h vi x l ?b) Ghp ni vi MCS-51 theo cng v bus khc nhau th no ?c) Bn hy cho bit nhng kin trc bus m bn bit ?

 • B mn k thut o v Tin hc cng nghipMn thi :k thut vi x lBi tp1. Vit chng trnh con cng hai s 4 byte. Hai s hng u trong b nh, kt qu ct vo s hng u. Ch : byte MSB c ct ti c a ch nh.

 • B mn k thut o v Tin hc cng nghipMn thi :k thut vi x lBi tp2. Hon thin chng trnh con o du n byte trong b nh (n
 • B mn k thut o v Tin hc cng nghipMn thi :k thut vi x lBi tp3. Vit chng trnh nhn thanh ghi R0 vi mt s 2 byte trong b nh. Nu thay R0 bng DPTR, hy trnh bay hng gii quyt.

 • B mn k thut o v Tin hc cng nghipMn thi :k thut vi x lBi tp4. Vit chng trnh con dch mt s m byte, n v tr theo cch ca lnh RL.

 • B mn k thut o v Tin hc cng nghipMn thi :k thut vi x lBi tp5. Vit chng trnh con tnh gi tr trung bnh ca 10 s mt byte.

 • B mn k thut o v Tin hc cng nghipMn thi :k thut vi x lBi tp6. Vit chng trnh tm s ln lp ca mt byte cho trc ( trong B) trong n byte ca b nh vi R1 = a ch u, R2 = di.

 • B mn k thut o v Tin hc cng nghipMn thi :k thut vi x lBi tp7. Vit chng trnh to 10 xung, tn s bt k pht ra t bit 0 v bit 1 ca cng P0 ca MCS-51. Xung ch pht ra trong khi bit P1.1 bng 0.

 • B mn k thut o v Tin hc cng nghipMn thi :k thut vi x lBi tp8. Vit chng trnh xo n byte trong b nh ngoi. a ch bt u t 8000HPhn bit khi n
 • B mn k thut o v Tin hc cng nghipMn thi :k thut vi x lBi tp9. Vit chng trnh con i n s BCD trong b nh ngoi t a ch 4000H sang 2n byte dng ASCII ct t a ch 6000H.

 • B mn k thut o v Tin hc cng nghipMn thi :k thut vi x lBi tp10. Vit chng trnh con c 16 byte t ADC, ct vo b nh bt u bi R0.c s liu khi bit 0 ca thanh ghi trng thi ADC_Status bng 1 (Ready). Bit s phi xo bng phn mm.

 • B mn k thut o v Tin hc cng nghipMn thi :k thut vi x lBi tp11. Vit chng trnh con cng 10 s BCD. Kt qu cng dng ASCII.;input : R1 -> a ch u; R3 -> di;Output: R0 -> kt qu

 • B mn k thut o v Tin hc cng nghipMn thi :k thut vi x lBi tp12. Vit chng trnh con o v tr hai na byte ca n nh tr bi DPTR.;input : DPTR -> nh; R3 = n;thanh ghi thay i : khng

 • B mn k thut o v Tin hc cng nghipMn thi :k thut vi x lBi tp13. Vit chng trnh con to byte checksum ca n byte trong b nh (n nh, R2, R3 -> di (R3=byte cao);output: byte checksum trong A;thanh ghi thay i : khng

 • B mn k thut o v Tin hc cng nghipMn thi :k thut vi x lBi tp14. Vit chng trnh iu khin c 10 byte t cng P1 ca MCS-51 theo ch c i thoi (P0.1=IBF: bo trng thi sn sng, P0.2=STB: xung thp phi tr li sau khi c). S liu c c ct vo b nh tr bi DPTR.

 • B mn k thut o v Tin hc cng nghipMn thi :k thut vi x lBi tp15. Vit chng trnh trn MCS-51 c th nhn mt chui k t t cng ni tip bt u bi k t #STX, kt thc bi #EOT, chui k t c ct vo b nh tr bi DPTR. Ch kim tra tnh sn sng ca s liu.

 • B mn k thut o v Tin hc cng nghipMn thi :k thut vi x lBi tp16. iu khin mch Timer 0 to ngt to xung vung 50 Hz ti bit P1.5. Thch anh ca h MCS-51 c tn s 12 MHz.

 • B mn k thut o v Tin hc cng nghipMn thi :k thut vi x lBi tp17. Vit chng trnh tm a ch offset ca mt s mt byte (trong B) cho trc trong min nh a ch