De Treffer 2010-2011 - 2011-03-20

 • Published on
  28-Mar-2016

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • Beste leden en sponsorsVoorzitterP.J. ter Horst

  t06-46090221ehterhorst@boko.nl

  SecretarisP.P. van Rooij

  t020- 6951294eppvrooij@hetnet.nl

  PenningmeesterR. Stallinga

  t020-6004332ersab@xs4all.nl

  JeugdcommissieVacant

  Contributie-donatieRABOBANK 39.35.09.214

  LedenadministratiePostbus 189

  1110 AD Diemen

  KantinebeheerderM.C. Bekker

  t020-6954106emarc.bekker@hotmail.com

  Redactie clubblad M.E. Post

  emep1@upcmail.nl

  Alle correspondentiebetreffende

  de ledenadministratiesturen naar:sv Diemen

  LedenadministratiePostbus 189

  1110 AD Diemen

  DeTreffer

  Clubblad van de sportvereniging DiemenOpgericht 16 juli 1931Postbus 189 - 1110 AD Diemen020-6992048 svdiemen@hetnet.nl

  Jaargang 77 nr. 1520 maart 2011

  In 2010 ging Nederland naar de stembus om een nieuwe re-gering te kiezen. Nu ga ik u hier niet lastig vallen met de kleur waarvoor u gekozen hebt maar met een opkomst van 75,4% van 12 miljoen stemgerechtigde Nederlanders laat toch een groot deel zijn stem verloren gaanDit bleek ook uit de opkomst voor de provinciale verkiezin-gen van dit jaar, weliswaar hoger dan bij de verkiezingen daarvoor, maar toch slechts 55.9 % van de 12 miljoen stem-gerechtigden.Nederlanders zijn notoire betweters, hebben een duidelijke mening en vertellen graag hoe alles anders moet.Als er dan n moment is om iets te veranderen is het tijdens verkiezingen. Hier kan je door middel van je stem invloed uitoefenen.

  Dit brengt mij op het onderwerp van dit voorwoord: De algemene ledenvergadering op 23 mei a.s.

  Van onze secretaris verneem ik dat er op deze avonden soms maar 30 personen zijn, op een ledenaantal van bijna 1000 is dit een trieste zaak.Ik spreek regelmatig mensen binnen de vereniging die vinden dat bepaalde zaken anders geregeld moeten worden en dan denk ik: kom naar die algemene ledenver-gadering en laat je stem horen!Zeker nu wij voorstellen willen doen waarbij de eerder neergelegde visie: waar staat sv Diemen in 2014 en wat is daarvoor nodig de rode draad zal vormen. Wat voor consequenties heeft deze visie voor de club en haar leden?Bestuur en commissies zijn nu druk bezig met de voorbereiding van deze vergade-ring en ik wil hier graag de wens uitspreken voor een grote opkomst.

  De algemene ledenvergadering op 23 mei is d mogelijkheid om uw stem te laten horen, laat deze kans dus niet verloren gaan.

  Graag zie ik u terug op deze vergadering.

  Afsluiten wil ik met een bijzonder voorval. Tijdens de warming-up van ons 1e team voor de wedstrijd tegen Baarn van vorige week zondag kreeg n van onze spelers het voor elkaar een regenpijp van onze kantine aan flarden te schieten. Op zich een prestatie want waar mik je dan op?Veel mensen zal het niet opgevallen zijn, maar nog geen 10 minuten later stond onze Abdell op zijn ladder om de regenpijp te repareren. Voorzitter, de diameter is niet goed en daarom kan ik hem nu niet repareren, maar maandag haal ik bij de Gamma een nieuwe, vertelde hij mij later in de gang.Grote klasse Abdell en bedankt voor je snelle inzet

  Ik wens u heel veel sportplezier. Hans ter Horst

  voorzitter

 • nr. 15 20 maart 2011 2 svDiemenDeTreffer

  Goed geregeld door RSBS

  Hypotheekrentes nu v.a.

  Starters-, zelfstandigen- en ZZPers hypotheken.

  2e hypotheek tot 100.000,-

  zonder dekking/taxatie.

  Belastingaangifte v.a. 24,95.

  RRJoop Geesinkweg 701, 1096 AZ Amsterdam Tel: 020 - 4 16 26 56 E-mail: info@rsbs.nl

  www.rsbs.nl

  Topsponsor FC Volendam Hoofdsponsor SV Diemen

  Direct persoonlijk contact met gekwali ceerde nancieel adviseurs.

  Lenen tegen de laagste rente? Kijk op www.rsbs.nl.

  Vrijblijvend en

  kosteloos advies!

  Keuze uit meer dan 50 aanbieders waaronder:

  Heeft u al een aanbieding van iemand anders? Vraag gerust bij ons een second opinion.

  Bel of meldt u aan via onze website www.rsbs.nl voor een afspraak.

  Alle soorten verzekeringen, zowel particulier als zakelijk.

  2,9%

  5,3%nuv.a.

  4,9%nuv.a.

  www.rsbs.nl

 • nr. 15 20 maart 2011 3 svDiemenDeTreffer

  Officile mededelingenProcedure overschrijving van sv Diemen naar een andere vereniging

  Senioren en junioren die overschrijving wensen, dienen als volgt te handelen: Overschrijvingsformulier bij het secretariaat van de nieuwe vereniging afhalen en de daarvoor bestem-

  de rubrieken volledig laten invullen. Zelf uw eigen deel van het overschrijvingsformulier volledig invullen. U overtuigen bij sv Diemen dat de contributie en KNVB boetes over het seizoen 2010-2011 zijn be-

  taald. Uw wedstrijdkleding inleveren bij de kledingcommissie (zie hiervoor clubblad De Treffer) en een bewijs

  hiervan vragen. Uw spelerspas zelf op vragen bij uw elftalleider of de wedstrijdcordinator Het volledig ingevulde overschrijvingsformulier + een kopie van het kledingbewijs en een aan u zelf ge-

  adresseerde enveloppe voorzien van een postzegel voor 31 mei 2011 zenden naar: sv Diemen, Ledenadministratie, Postbus 189, 1110 AD DIEMEN. De ledenadministratie van sv Diemen vult de benodigde rubrieken op het ontvangen formulier in, en

  zendt bovengenoemde bescheiden per omgaande aan U retour. Mits u natuurlijk heeft voldaan aan alle voorwaarden.

  Na ontvangst dient de betrokkene, het overschrijvingsformulier en de spelerspas zo spoedig moge-lijk aan het secretariaat van de nieuwe vereniging te geven. De nieuwe vereniging is verantwoordelijk voor tijdige verzending naar de KNVB.

  Overschrijvingsformulieren welke niet volgens bovenstaande procedure zijn aangeleverd, worden niet in behandeling genomen.

  Pupillen die overschrijving wensen, dienen als volgt te handelen: Zij dienen een gele verklaring speelgerechtigheid pupillen op een donderdagavond bij het dagelijks

  bestuur van sv Diemen af te halen en de daarvoor bestemde rubrieken te laten invullen. Voor de pupillen E en F is een spelerspas niet van toepassing. Verder dienen zij te handelen als boven.

  Om het u extra gemakkelijk te maken organiseert het bestuur op do 26 mei, di 31 mei en do 9 juni zo-genaamde extra overschrijvingsavonden in de kantine van sv Diemen van 19.30 uur tot 21.00 uur.Hierbij is iemand van de Ledenadministratie, de Contributieadministratie, de Jeugdcommissie en de Kle-dingcommissie aanwezig. Het gehele overschrijvingspakket kan dan in n keer worden afgehandeld bij sv Diemen. Wel dient u zelf de spelerspas eerst op te halen bij de elftalleider of de wedstrijdcordinator. Verder bent u zelf verantwoordelijk voor het vervolg.1. Procedure beindiging lidmaatschapLeden die hun lidmaatschap via de ledenadministratie wensen te beindigen, dienen dit voor 29 mei 2011 aanstaande uitsluitend schriftelijk te melden aan:sv Diemen, Ledenadministratie, Postbus 189, 1110 AD DIEMEN.U dient zich te overtuigen dat: de contributie en KNVB boetes over het seizoen 2010-2011 zijn betaald. Uw wedstrijdkleding is ingeleverd bij de kledingcommissie en een bewijs hiervan vragen. Uw spelerspas zelf op te vragen bij uw elftalleider of de wedstrijdcordinator (voor de toekomst wan-

  neer u weer wil gaan spelen). Bij de schriftelijke opzegging moet een kopie van het kledingbewijs zijn bijgesloten.

  Om het ook u gemakkelijk te maken organiseert het bestuur op do 26 mei, di 31 mei en do 9 juni zo-genaamde extra overschrijvingsavonden in de kantine van sv Diemen van 19.30 uur tot 21.00 uur waarop u het lidmaatschap kunt beindigen door inlevering van het afmeldingsformulier, de wedstrijdkleding en controle van de contributiebetaling.

  Leden die na 31 mei aanstaande opzeggen dienen rekening te houden met het betalen van extra te ma-ken kosten zowel van administratieve als van organisatorische aard.Indien uw lidmaatschap niet voor 31 mei 2011 is opgezegd gaan wij uit van stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap, met alle voorwaarden daaraan verbonden.

 • nr. 15 20 maart 2011 4 svDiemenDeTreffer

  U kunt een standaard afmeldingsformulier downloaden van de website www.svdiemen.nl Opzeggingen mondeling of per e-mail worden niet geaccepteerd.

  De secretaris

  Interne overschrijving binnen sv Diemen, seizoen 2010-2011Na 31 mei is de grote van ronde opzeggingen en overschrijvingen van en naar sv Diemen gerealiseerd. De ledenadministratie is dan hard bezig de resultaten te verwerken.Er is echter een groep waaraan nog geen aandacht is besteed;De groep die intern binnen sv Diemen wil overschrijven naar een andere afdeling.Dus bijvoorbeeld van de zondag senioren naar de zaterdag senioren of andersom. De 2e jaar A- junioren gaan automatisch over naar de zondagafdeling maar er kunnen ook A- junioren zijn die naar de zaterdagafdeling willen gaan.Hoe nu te handelen: Stuur een mail naar de ledenadministratie mep1@upcmail.nl of een briefje naar postbus 189, 1110 AD

  Diemen ter attentie van de ledenadministratie, met vermelding van je plannen; Dit kunnen we dan invoeren in de KNVB ledenadministratie Sportlink; Stel de wedstrijdsecretaris van de afdeling die je gaat verlaten en de wedstrijdsecretaris waar je naar

  toe gaat telefonisch in kennis van je voornemen. Zij kunnen hier dan rekening mee houden bij de team-indelingen.

  De secretaris

  ZomertijdIn de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 maart, gaat de zomertijd in.

  U dient dan de klok n uur vooruit te zetten. Niet vergeten.

  Inleveren kopij clubblad!

  Het volgende clubblad komt uit op zondag 3 april.U kunt uw verslagen van wedstrijden, gespeeld in het weekend van

  26/27 maart inleveren t/m woensdag 30 maart 20.00 uur.Verslagen van wedstrijden gespeeld in het weekend van 2/3 april

  kunt u inleveren t/m zondag 3 april, 20.00 uur.Lever uw verslagen zo spoedig mogelijk in.

  U kunt uw verslag ALLEEN per e-mail, insturen naar:

  me