De Treffer 2010-2011 - 2011-03-20

  • Published on
    28-Mar-2016

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

<ul><li><p>Beste leden en sponsorsVoorzitterP.J. ter Horst</p><p>t06-46090221ehterhorst@boko.nl</p><p> SecretarisP.P. van Rooij</p><p>t020- 6951294eppvrooij@hetnet.nl</p><p>PenningmeesterR. Stallinga</p><p>t020-6004332ersab@xs4all.nl</p><p>JeugdcommissieVacant</p><p>Contributie-donatieRABOBANK 39.35.09.214</p><p>LedenadministratiePostbus 189</p><p>1110 AD Diemen</p><p>KantinebeheerderM.C. Bekker</p><p>t020-6954106emarc.bekker@hotmail.com</p><p>Redactie clubblad M.E. Post</p><p>emep1@upcmail.nl</p><p>Alle correspondentiebetreffende</p><p>de ledenadministratiesturen naar:sv Diemen</p><p>LedenadministratiePostbus 189</p><p>1110 AD Diemen</p><p>DeTreffer</p><p>Clubblad van de sportvereniging DiemenOpgericht 16 juli 1931Postbus 189 - 1110 AD Diemen020-6992048 svdiemen@hetnet.nl</p><p>Jaargang 77 nr. 1520 maart 2011</p><p>In 2010 ging Nederland naar de stembus om een nieuwe re-gering te kiezen. Nu ga ik u hier niet lastig vallen met de kleur waarvoor u gekozen hebt maar met een opkomst van 75,4% van 12 miljoen stemgerechtigde Nederlanders laat toch een groot deel zijn stem verloren gaanDit bleek ook uit de opkomst voor de provinciale verkiezin-gen van dit jaar, weliswaar hoger dan bij de verkiezingen daarvoor, maar toch slechts 55.9 % van de 12 miljoen stem-gerechtigden.Nederlanders zijn notoire betweters, hebben een duidelijke mening en vertellen graag hoe alles anders moet.Als er dan n moment is om iets te veranderen is het tijdens verkiezingen. Hier kan je door middel van je stem invloed uitoefenen.</p><p>Dit brengt mij op het onderwerp van dit voorwoord: De algemene ledenvergadering op 23 mei a.s.</p><p>Van onze secretaris verneem ik dat er op deze avonden soms maar 30 personen zijn, op een ledenaantal van bijna 1000 is dit een trieste zaak.Ik spreek regelmatig mensen binnen de vereniging die vinden dat bepaalde zaken anders geregeld moeten worden en dan denk ik: kom naar die algemene ledenver-gadering en laat je stem horen!Zeker nu wij voorstellen willen doen waarbij de eerder neergelegde visie: waar staat sv Diemen in 2014 en wat is daarvoor nodig de rode draad zal vormen. Wat voor consequenties heeft deze visie voor de club en haar leden?Bestuur en commissies zijn nu druk bezig met de voorbereiding van deze vergade-ring en ik wil hier graag de wens uitspreken voor een grote opkomst.</p><p>De algemene ledenvergadering op 23 mei is d mogelijkheid om uw stem te laten horen, laat deze kans dus niet verloren gaan.</p><p>Graag zie ik u terug op deze vergadering.</p><p>Afsluiten wil ik met een bijzonder voorval. Tijdens de warming-up van ons 1e team voor de wedstrijd tegen Baarn van vorige week zondag kreeg n van onze spelers het voor elkaar een regenpijp van onze kantine aan flarden te schieten. Op zich een prestatie want waar mik je dan op?Veel mensen zal het niet opgevallen zijn, maar nog geen 10 minuten later stond onze Abdell op zijn ladder om de regenpijp te repareren. Voorzitter, de diameter is niet goed en daarom kan ik hem nu niet repareren, maar maandag haal ik bij de Gamma een nieuwe, vertelde hij mij later in de gang.Grote klasse Abdell en bedankt voor je snelle inzet</p><p>Ik wens u heel veel sportplezier. Hans ter Horst</p><p>voorzitter</p></li><li><p> nr. 15 20 maart 2011 2 svDiemenDeTreffer </p><p>Goed geregeld door RSBS</p><p>Hypotheekrentes nu v.a. </p><p>Starters-, zelfstandigen- en ZZPers hypotheken.</p><p>2e hypotheek tot 100.000,- </p><p>zonder dekking/taxatie.</p><p>Belastingaangifte v.a. 24,95.</p><p>RRJoop Geesinkweg 701, 1096 AZ Amsterdam Tel: 020 - 4 16 26 56 E-mail: info@rsbs.nl </p><p>www.rsbs.nl</p><p>Topsponsor FC Volendam Hoofdsponsor SV Diemen</p><p>Direct persoonlijk contact met gekwali ceerde nancieel adviseurs.</p><p>Lenen tegen de laagste rente? Kijk op www.rsbs.nl. </p><p>Vrijblijvend en </p><p>kosteloos advies!</p><p>Keuze uit meer dan 50 aanbieders waaronder:</p><p>Heeft u al een aanbieding van iemand anders? Vraag gerust bij ons een second opinion.</p><p>Bel of meldt u aan via onze website www.rsbs.nl voor een afspraak.</p><p>Alle soorten verzekeringen, zowel particulier als zakelijk.</p><p>2,9%</p><p>5,3%nuv.a.</p><p>4,9%nuv.a.</p><p>www.rsbs.nl</p></li><li><p> nr. 15 20 maart 2011 3 svDiemenDeTreffer </p><p>Officile mededelingenProcedure overschrijving van sv Diemen naar een andere vereniging</p><p>Senioren en junioren die overschrijving wensen, dienen als volgt te handelen: Overschrijvingsformulier bij het secretariaat van de nieuwe vereniging afhalen en de daarvoor bestem-</p><p>de rubrieken volledig laten invullen. Zelf uw eigen deel van het overschrijvingsformulier volledig invullen. U overtuigen bij sv Diemen dat de contributie en KNVB boetes over het seizoen 2010-2011 zijn be-</p><p>taald. Uw wedstrijdkleding inleveren bij de kledingcommissie (zie hiervoor clubblad De Treffer) en een bewijs </p><p>hiervan vragen. Uw spelerspas zelf op vragen bij uw elftalleider of de wedstrijdcordinator Het volledig ingevulde overschrijvingsformulier + een kopie van het kledingbewijs en een aan u zelf ge-</p><p>adresseerde enveloppe voorzien van een postzegel voor 31 mei 2011 zenden naar: sv Diemen, Ledenadministratie, Postbus 189, 1110 AD DIEMEN. De ledenadministratie van sv Diemen vult de benodigde rubrieken op het ontvangen formulier in, en </p><p>zendt bovengenoemde bescheiden per omgaande aan U retour. Mits u natuurlijk heeft voldaan aan alle voorwaarden.</p><p> Na ontvangst dient de betrokkene, het overschrijvingsformulier en de spelerspas zo spoedig moge-lijk aan het secretariaat van de nieuwe vereniging te geven. De nieuwe vereniging is verantwoordelijk voor tijdige verzending naar de KNVB.</p><p> Overschrijvingsformulieren welke niet volgens bovenstaande procedure zijn aangeleverd, worden niet in behandeling genomen.</p><p>Pupillen die overschrijving wensen, dienen als volgt te handelen: Zij dienen een gele verklaring speelgerechtigheid pupillen op een donderdagavond bij het dagelijks </p><p>bestuur van sv Diemen af te halen en de daarvoor bestemde rubrieken te laten invullen. Voor de pupillen E en F is een spelerspas niet van toepassing. Verder dienen zij te handelen als boven.</p><p>Om het u extra gemakkelijk te maken organiseert het bestuur op do 26 mei, di 31 mei en do 9 juni zo-genaamde extra overschrijvingsavonden in de kantine van sv Diemen van 19.30 uur tot 21.00 uur.Hierbij is iemand van de Ledenadministratie, de Contributieadministratie, de Jeugdcommissie en de Kle-dingcommissie aanwezig. Het gehele overschrijvingspakket kan dan in n keer worden afgehandeld bij sv Diemen. Wel dient u zelf de spelerspas eerst op te halen bij de elftalleider of de wedstrijdcordinator. Verder bent u zelf verantwoordelijk voor het vervolg.1. Procedure beindiging lidmaatschapLeden die hun lidmaatschap via de ledenadministratie wensen te beindigen, dienen dit voor 29 mei 2011 aanstaande uitsluitend schriftelijk te melden aan:sv Diemen, Ledenadministratie, Postbus 189, 1110 AD DIEMEN.U dient zich te overtuigen dat: de contributie en KNVB boetes over het seizoen 2010-2011 zijn betaald. Uw wedstrijdkleding is ingeleverd bij de kledingcommissie en een bewijs hiervan vragen. Uw spelerspas zelf op te vragen bij uw elftalleider of de wedstrijdcordinator (voor de toekomst wan-</p><p>neer u weer wil gaan spelen). Bij de schriftelijke opzegging moet een kopie van het kledingbewijs zijn bijgesloten.</p><p>Om het ook u gemakkelijk te maken organiseert het bestuur op do 26 mei, di 31 mei en do 9 juni zo-genaamde extra overschrijvingsavonden in de kantine van sv Diemen van 19.30 uur tot 21.00 uur waarop u het lidmaatschap kunt beindigen door inlevering van het afmeldingsformulier, de wedstrijdkleding en controle van de contributiebetaling.</p><p>Leden die na 31 mei aanstaande opzeggen dienen rekening te houden met het betalen van extra te ma-ken kosten zowel van administratieve als van organisatorische aard.Indien uw lidmaatschap niet voor 31 mei 2011 is opgezegd gaan wij uit van stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap, met alle voorwaarden daaraan verbonden.</p></li><li><p> nr. 15 20 maart 2011 4 svDiemenDeTreffer </p><p> U kunt een standaard afmeldingsformulier downloaden van de website www.svdiemen.nl Opzeggingen mondeling of per e-mail worden niet geaccepteerd.</p><p>De secretaris</p><p>Interne overschrijving binnen sv Diemen, seizoen 2010-2011Na 31 mei is de grote van ronde opzeggingen en overschrijvingen van en naar sv Diemen gerealiseerd. De ledenadministratie is dan hard bezig de resultaten te verwerken.Er is echter een groep waaraan nog geen aandacht is besteed;De groep die intern binnen sv Diemen wil overschrijven naar een andere afdeling.Dus bijvoorbeeld van de zondag senioren naar de zaterdag senioren of andersom. De 2e jaar A- junioren gaan automatisch over naar de zondagafdeling maar er kunnen ook A- junioren zijn die naar de zaterdagafdeling willen gaan.Hoe nu te handelen: Stuur een mail naar de ledenadministratie mep1@upcmail.nl of een briefje naar postbus 189, 1110 AD </p><p>Diemen ter attentie van de ledenadministratie, met vermelding van je plannen; Dit kunnen we dan invoeren in de KNVB ledenadministratie Sportlink; Stel de wedstrijdsecretaris van de afdeling die je gaat verlaten en de wedstrijdsecretaris waar je naar </p><p>toe gaat telefonisch in kennis van je voornemen. Zij kunnen hier dan rekening mee houden bij de team-indelingen.</p><p>De secretaris</p><p>ZomertijdIn de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 maart, gaat de zomertijd in.</p><p>U dient dan de klok n uur vooruit te zetten. Niet vergeten.</p><p>Inleveren kopij clubblad!</p><p>Het volgende clubblad komt uit op zondag 3 april.U kunt uw verslagen van wedstrijden, gespeeld in het weekend van</p><p>26/27 maart inleveren t/m woensdag 30 maart 20.00 uur.Verslagen van wedstrijden gespeeld in het weekend van 2/3 april</p><p>kunt u inleveren t/m zondag 3 april, 20.00 uur.Lever uw verslagen zo spoedig mogelijk in.</p><p>U kunt uw verslag ALLEEN per e-mail, insturen naar:</p><p>mep1@upcmail.nl</p><p>Verslagen die op een ANDERE MANIER of TE LAAT worden ingeleverd, worden NIET geplaatst!!!</p></li><li><p> nr. 15 20 maart 2011 5 svDiemenDeTreffer </p><p> Jeugdtreffer WedstrijdcordinatorenCordinator A-junioren Paul Smit coordinator_A@svdiemen.nlCordinator B-junioren Chiel Simons coordinator_B@svdiemen.nlCordinator C-junioren Eric Frederikstadt coordinator_C@svdiemen.nlCordinator D-pupillen Pieter Buis coordinator_D@svdiemen.nlCordinator E-pupillen Simon Ilcken coordinator_E@svdiemen.nlCordinator F-pupillen Ed van Bentum coordinator_F@svdiemen.nlWedstrijdsecretariaat jeugd Elly Oudshoorn wedstrijdsecretariaat_jeugd@svdiemen.nlMeisjesvoetbal Menno Golsteijn svdiemen-damesmeisjes@hotmail.com</p><p>sv Diemen C1 Ouderkerk C1 7-2 13 maartVandaag kwam Ouderkerk op bezoek, waar voor de winterstop nog met 2-1 van werd verloren. Destijds waren de teams eigenlijk wel gelijkwaardig, vandaag was Diemen veel sterker. Anthony was met 6 goals de uitblinker van de wedstrijd. Het werd 1-0 doordat de bal voor zijn voeten kwam in de 16 meter en hij haalde maar meteen uit. Daarna was er een grote kans voor Emmanuel, maar zijn schot ging over. De 2-0 was weer van Anthony nadat hij na een knappe solo zichzelf vrij had gespeeld en laag in de hoek kon schieten. Het lukte Emmanuel wel om de 3-0 te scoren. Na goed storen bij de verdediging van Ouderkerk verovert hij de bal en rondt koelbloedig af. Daarna nam Anthony het heft weer in handen. Met een prima steekpass van Tijs op Anthony, die passeerde zijn directe tegenstander la Messi met een wippertje en rondde laag in de hoek af (4-0). Tja, hoe lang speelt Anthony nog voor svDiemen? Die jongen is niet te be-houden voor Diemen. Wat een uitzonderlijke voetbalkwaliteiten heeft hij zeg, geweldig gewoon. Zijn doel-puntgemiddelde over de laatste 6 wedstrijden is maar liefst 4! Dat zijn inderdaad 24 goals! Als ik hoofd-scout van fc Utrecht was, dan wist ik het wel. Daarna pakte Ouderkerk het stokje over van Diemen en kon 2x scoren. De eerste keer uit een kopbal na een hoge bal en de tweede keer na een eigen doelpunt van n van de beste verdedigers van de C1 (u weet wel, die kanjer die vorige keer ook al een eigen doelpunt maakte tegen Ouderkerk, maar ik zal zijn naam ditmaal niet noemen om hem te beschermen; hij hoeft zich er ook niet voor te schamen, en al helemaal niet als je er zelf 7 inschopt bij de tegenstander). Voor de rust stelde Anthony de marge wederom veilig door de 5-2 te maken nadat hij knap de keeper omspeelde en uit een lastige hoek binnen schoot.Na rust kwam Diemen meteen weer goed uit de startblokken. Al na 20 sec. had Antha alweer gescoord vanaf de 16 meterlijn (6-2). Een paar minuten later had Dave een geweldige uittrap die voor de voeten van Anthony kwam. Hij haalde uit en de keeper kon de bal niet meer keren (7-2). Er was een schot van Jeroen op de lat en Ilias kreeg een gele kaart na een te grove charge. Dave had nog een prima redding op een counter van Ouderkerk. Uit een voorzet van Nidal kon Marwan de bal net niet binnenkoppen, hoewel hij een prachtige duik maakte. Later moest Anthony uitvallen wegens kramp en dat gemis werd meteen gevoeld. Diemen speelde de wedstrijd verder tactisch uit en nam geen risicos meer. AFC het volgende slachtoffer?Filmpje: http://youtu.be/Ju0KWGp0LTs</p><p>Martin</p><p>sv Diemen D1 Hollandia D1 0-7 12 maartOpa Ben complimenteerde mij vanochtend met de altijd positief getinte stuk-jes die ik wekelijks aan de redactie van De Treffer aflever. Om vandaag weer aan de verwachtingen te voldoen wordt de lat wel erg hoog gelegd, want de uitslag was bedroevend. Op zoek dan maar naar de vrolijke noten en mooie momenten.Het weer was lekker, weer helemaal lente, en we speelden een gelijkwaardi-ge eerste helft. Wel eigenlijk al veel te snel een tegengoal waardoor we bijna de hele wedstrijd op achterstand stonden. Maar goed, veel strijd en lange tijd toch zicht op de toen verdiende gelijkmaker.Ook in de tweede helft was het verschil niet al te groot en duurde het zeker 10 minuten tot Hollandia afstand nam. Fraai uit een vrije trap en direct de 0-3 erachteraan. Game Over op dat moment, alleen nog wel wat tijd om te spelen. De goals die Hollandia daarin scoorde waren mooi. Hoog onhoud-baar van ver in het doel. In de laatste minuut volgde nog een in mijn ogen </p><p>Nacht 26/27 maart</p></li><li><p> nr. 15 20 maart 2011 6 svDiemenDeTreffer </p><p>Oproep - hulp gezocht bij het paastoernooi op 23 en 25 april In het Paasweekend (zaterdag 23 en maandag 25 april) organiseert sv Diemen zoals elk jaar een een F-, E- en D-pupillen toernooi. Wij zijn al druk bezig met het uitnodigen van verenigingen om mee te doen. Voor en tijdens het toernooi moet er ook van alles georganiseerd worden. Ik zoek mensen die willen helpen met* organisatie van de Tombola/loterij * meedenken over en organiseren van activiteiten rondom het toernooi Help je mee? Stuur dan een reactie naar Elly Oudshoorn via:wedstrijdsecretariaat_jeugd@svdiemen.nl </p><p>onterecht doelpunt. Maar de scheids die letterlijk niet uit de middencirkel is geweest, gunde Hollandia haar zevenklapper en Diemen had het nakijken.Tsja, wat er verder aan toe te voegen? Nog 5 competitiewedstrijden en dus kans op 15 punten om een stap naar boven te maken, zullen we maar optimistisch zeggen. Om dit te bereiken zullen we wel met zijn ALLEN er voor 100% voor moeten gaan. Spelers, (groot-) ouders, staf en bestuur. Om zicht te houden op het kleine kansje van handhaving is dit broodnodig, zullen jullie begrijpen.</p><p>Edwin van den Berg</p><p>sv Diemen D4 - GeuzenMiddenmeer D2 1-6 12 maartIn een v...</p></li></ul>