DECA SA SPECIFIČNIM POTREBAMA ZA TRANSFUZIJOM

  • Published on
    17-Mar-2016

  • View
    69

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

DECA SA SPECIFINIM POTREBAMA ZA TRANSFUZIJOM. Lidija Dokmanovi Sluba za hematologiju i onkologiju Univerzitetska deja klinika, Beograd. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije i Republika struna komisija za transfuziologiju Pomo EU Nacionalnoj slubi transfuzije - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<ul><li><p>DECA SA SPECIFINIM POTREBAMA ZA TRANSFUZIJOMLidija Dokmanovi</p><p>Sluba za hematologiju i onkologijuUniverzitetska deja klinika, Beograd</p></li><li><p>Ministarstvo zdravlja Republike Srbije i Republika struna komisija za transfuziologiju Pomo EU Nacionalnoj slubi transfuzijeRukovodilac projekta Evropska agencija za rekonstrukciju: </p><p>Vodii za transfuziju krvi i krvnih produkata 2005.</p><p>Napredak u klinikoj pedijatrijskoj praksi:Neonatalna intenzivna negaKardiohirurgija i EKMOTransplantacija kotane sri i solidnih organaSavremeno leenje hemoglobinopatija i maligniteta</p><p>Reevaluacija sadanje transfuzijske prakse i dopuna vodia:Transfuzija dece sa specifinim potrebama(nivo dokaza C; stepen preporuke IV)</p></li><li><p>Ministarstvo zdravlja Republike Srbije i Republika struna komisija za transfuziologiju Pomo EU Nacionalnoj slubi transfuzijeRukovodilac projekta Evropska agencija za rekonstrukciju: </p><p>Vodii za transfuziju krvi i krvnih produkata 2005.</p><p>Napredak u klinikoj pedijatrijskoj praksi:Neonatalna intenzivna negaSavremeno leenje maligniteta i hemoglobinopatijaTransplantacija kotane sri i organaKardiohirurgija i EKMO</p><p>Reevaluacija sadanje transfuzijske prakse i dopuna vodia:Transfuzija dece sa specifinim potrebama</p></li><li><p>Ministarstvo zdravlja Republike Srbije i Republika struna komisija za transfuziologiju Pomo EU Nacionalnoj slubi transfuzijeRukovodilac projekta Evropska agencija za rekonstrukciju: </p><p>Vodii za transfuziju krvi i krvnih produkata 2005.</p><p>Napredak u klinikoj pedijatrijskoj praksi:Neonatalna intenzivna negaSavremeno leenje hemoglobinopatija i malignitetaTransplantacija kotane sri i solidnih organaKardiohirurgija i EKMO</p><p>Reevaluacija sadanje transfuzijske prakse i dopuna vodia</p></li><li><p>Nivo dokazaADokazi iz meta analiza multicentrinih, dobro dizajniranih kontrolisanih studija; randomizirane studije visoke pouzdanostiBDokazi iz najmanje jedne, dobro dizajnirane eksperimentalne studije; randomizirane studije niske pouzdanostiCKonsenzus eksperata</p></li><li><p>AgendaPREPORUKE ZA TRANSFUZIJA:</p><p>Antenatalni i neonatali uzrast</p><p>Hemoglobinopatije</p><p>Maligniteti, transplantacija matinih elija hematopoeze (TMH) i aplastina anemija (AA)</p><p>Kardiohirurgija i ekstrakorporalna membranska oksigenacija (EKMO)</p></li><li><p>Intrauterina transfuzijaIndikacijeKorekcija fetalne anemije aloimunizacija (najznaajniji RhD, Kell i Rhc)fetalna parvovirus infekcijaKorekcija fetalne aloimunske trombocitopenije</p></li><li><p>Cilj IUTPrevencija/terapija fetalnog hidropsa</p><p>Gestacioni uzrast optimalan za preivljavanje (36-37NG) sa to manje intervencija</p><p> Cilj se postie:to kasnije transfuzije ali pre hidropsamaksimalni interval izmeu transfuzija naveeg mogueg volumena</p></li><li>Eritrociti za IUTO ili ABO identina sa fetusom (ako je poznata) i RhD neg.Kell neg. da se smanji dodatni rizik od maternalne izoimunizacijeIAT kompatibilni sa majinim serumom</li><li><p>Trombociti za IUTO RhD negativniAferezniOzraeni1-5mL/min (rizik od cirkulatorne staze i asistolije) </p></li><li><p>Neonatalna transfuzijaEksangvinotransfuzija</p><p>Transfuzija uobiajenog volumenom</p></li><li>Specifikacija krvi i procedure 1Cela krv - Hct 0,35-0,45 nakon ET Hb</li><li><p>Specifikacija krvi i procedure 2</p><p>pH krvnog produkta je oko 7 ali ne doprinosi acidozi! Acidoza je rezultat komorbiditeta (sepsa, hipovolemija, hipoksija)Zagrejana do sobne temperature (nivo dokaza C)</p></li><li><p>Specifikacija krvi i procedure 3CMV seronegativnaOzraena i data 24h nakon zraenja ako je prethodila IUT ako ne dovodi do odlaganja procedure za ET </p></li><li><p>Transfuzija malog volumena (1020 mL/kg)</p><p>Indikacije 0. - 4. mesec</p></li><li><p>Indikacije za transfuziju trombocita 0.- 4. mesec</p></li><li><p>Preporuka!Davanje produkata od jednog davaoca:deljenje jedinice krvi (35 dana)afereznih trombocita (5 dana)</p></li><li><p>Preporuka!Svaka neonatalna jedinica treba da ima svoje indikacije za transfuziju Ako se potuju indikacije smanjuje se broj transfuzija (nivo dokazaA, Ib)</p></li><li><p>HemogobinopatijeTalasemija majorAnemija srpastih elija</p></li><li><p>Talasemija majorPreporuka hipertransfuziju: (nivo dokaza B;IIa)Odravanje srednjeg Hb od 120g/LPretransfuzioni Hb 90-100g/LHelacija nakon 10. transfuzije ili kada je feritin 1000g/LVakcinacija protiv hepatitisa B</p></li><li><p>Maligne bolesti, TMH, AADeca sa malignitetom i AA su kandidati za TMH!</p></li><li><p>Indikacije za transfuziju eritrocitaNema kontrolisanih studija o indikacijamaKlinika procenaopte stanje+/- krvarenje+/- znaci hematolokog oporavkaDete sa aplazijom kotane sriHb 7g/dL + simptomi anemije</p></li><li>Indikacije za transfuziju trombocitaBez vodia zasnovanog na dokazima</li><li><p>Zraenje krvnih produkata2 nedelje pre i tokom kondicioniranja za sve tipove TMHAlogena TMHAutologna: tri meseca posle, 6 meseci posle TBISCID - godinu dana posle TMH7d pre prikupljanja autolognih MH (kotane sri ili periferne krvi)Hodkinova bolest tokom i posle terapije kad je mogua GvHD Tokom terapija fludarabinom i 2g posle ili do potpunog oporavka celularnog imunitetaKada se koriste krvni produkti od roaka</p></li><li><p>Eritrociti u TMHABO i Rh kompatibilni, Rh(-) ako je donor bio Rh(-)Deleukocitirani i ozraeniABO nekompatibilni donorO dok se detektuju ABO antitela i dok DAT ne bude negativan, potom donorova krvna grupa</p></li><li><p>Trombociti u TMHABO kompatibilniABO nekompatibilni donor, primaoeve krvne grupe do konverzije u u primaoevu krvnu grupu i gubitka ABO anti tela na donorovu krvnu grupu, potom donorove krvne grupe.Rh-D kompatibilni. Rh-D negativne devojice obavezno, deaci poeljnoRh-D negativni kad su bilo primalac, bilo davalac Rh-D negativni10-15mL/kg koncentrovani trombociti za decu do 15kgAferezni za decu &gt;15kg</p></li><li>Kardiohirurgija, EKMOEritrociti za kardiohirurgiju </li><li><p>Preporuka! (C) : Zraenje produkata za dokazan Di George sindrom dizmorfinu decu sa trunkusom ili prekidom luka aorte kod kojih se sumnja Di George</p></li><li><p>EKMOPreporuke:Krv stara do 5dOdravanje Hct oko 0,35 smanjuje rizik od tromboze (Ib)Odravanje broja trombocita od 100x109/L</p></li><li><p> Zakljuak Svaka sluba u pedijatrijskoj ustanovi tercijernog nivoa treba da ima preporuke za transfuziju u decu sa specifinim potrebama</p></li></ul>