Đêm giữa ban ngày

 • View
  225

 • Download
  8

Embed Size (px)

Transcript

 • 2

  V Th Hin

  m

  gia

  ban

  ngy

 • 3

  Ti tng cun sch ny cho:

  Nhng ngi con ca t Vit

  cng hin i mnh cho mt nc Vit Nam

  c lp, t do v dn ch.

  Hng hn cha ti,

  v nhng ngi cng sn

  cht bi tay cc ng ch ca h.

  M ti,

  ngi dy ti sng khng ci u.

  V ti,

  ngi cng chia s

  v vn khn kh trong nhng nm thng en ti ca i ti.

  Cc bn t ca ti,

  cng sn cng nh khng cng sn.

  Cc th h sau ti,

  hy vng h s khng bao gi phi sng nh ti sng,

  di bt c gng cm chuyn ch no.

 • 4

  T bch

  Ba mi nm tri qua k t khi min Bc Vit Nam n ra mt

  v n ln, cho n nay vn cn l chuyn kh hiu i vi nhiu ngi.

  Trong nhn dn, v n ny c tn nm na l v Xt li chng

  ng. Tn chnh thc ca n t ai c bit, k c cc ng vin cng sn,

  l V n t chc chng ng, chng Nh nc ta, i theo ch ngha xt li

  hin i v lm tnh bo cho nc ngoi1. y l tn bi kch ln nht trong

  hng ng nhng ngi cng sn Vit Nam, t nh cch mng lo thnh

  sut i u tranh cho c lp dn tc, cho ti a tr va lt lng m trong

  nn c lp ginh c2.

  Trong v n ny ng3 cm quyn bt chp lut php do chnh mnh

  t ra xung tay h ngc, giam cm v lu y nhiu nm khng xt x

  nhng ngi c quan im chnh tr bt ng. Nm trong phm vi trn p

  ca v n do Ban t chc Trung ng ng khi xng cn phi k rt

  nhiu cn b, ng vin c lin quan trc tip hoc gin tip vi nhng

  ngi b bt. Ngoi ra, mt s dn thng cng b ng nhn tin chp cho

  1 Mi ti nm 1995 ti mi c bit tn gi chnh thc ca v n nh bc th ca ng Nguyn Trung Thnh, nguyn V trng V bo v ng vo thi k , ngy 3.2.1995, gi B Chnh tr ng cng sn Vit Nam. Trong bc th ny ng Thnh yu cu gii oan cho hn 30 ng ch b bt v b x l. Tnh ring s ngi b bt khng thi vt qu con s do ng Thnh a ra. C l trong bc th ny ng Thnh ch ni ti nhng ngi l ng vin. 2 C th ni, sau nhng sai lm, oan tri rng ri trong Ci cch rung t v Chnh n t chc (1956), th y l v n oan sai ln nht trong lch s ng ta, xt v qui m, tnh cht. V c th ni khng ngoa, y l v n oan sai ln nht trong hng ng nhng ngi yu nc Vit Nam ca th k XX (trch th ca ng L Hng H, nguyn Chnh vn phng, V trng V tng hp B Ni v trong thi gian xy ra v n, gi cho Ban chp hnh Trung ng ng cng sn Vit Nam kha VII, ngy 18.7.1995, v v nhm xt li chng ng). 3 Trong cc ti liu chnh thc Vit Nam, t ng c vit hoa ch ng cng sn Vit Nam vi ngha tn sng. Trong cun sch ny n cng c vit hoa nh vy cho tin, cho vn tt, ch khng hm ngha .

 • 5

  ci m xt li hin i x l. Tt tt b nht chung vo mt r, b

  ng trng pht bng nhiu cch khc nhau, vi mc khc nhau.

  B bt nm 1967, nhng ngi t khng c n, cn gi l t x l

  ni b, ti nm 1973 mi ln lt c th.

  Cha ht, sau su nm giam cm, h cn phi chu nhng nm lu

  y bit x v qun thc ti gia.

  Tng chng v n n y l kt thc, nhng khng phi.

  Ngi cui cng trong s t nhn c ng ban cho n sng x l

  ni b mi ti tn thng Chn nm 1976 mi c ra khi cng nh t.

  Ngi t y l k vit nhng dng ny.

  ng ngc nhin l sau nhiu nm im lng ng s, ni theo cch

  ca nguyn tng b th Nguyn Vn Linh, nhng ban lnh o ng k tip

  nhau tnh t thi tng b th L Dun tr i, vn khng khng khng nh

  ng ca h ng trong cch x l v n, rng nhng k vi phm lut php

  (ca ng v ch ca ng m thi) xng ng chu nhng n hnh l ra

  phi nng hn nhng n hnh m ng nhn t ban cho.

  Trong chn nm t, ti ch lm c mt vic c ch cho bn thn v

  cho nhng ngi m ti thng yu l gi t c o nh v ch ngha cng

  sn c t v nh l thin ng di th.

  S nhn li i mnh cng nh s quan st s phn ca ng bo

  trong nhng nh t ti i qua mang li cho ti ci nhn tnh to khng

  ring i vi nhng hnh ng phi nhn ca nhng vua cha mi, m c

  mt th ch x hi trong con ngi d mun d khng u nh mt

  mnh.

  Cun sch m bn ang cm trong tay l mt phn nhng quan st

  ca ti, mt phn nhng suy ngh ca ti v ci x hi kh hiu m s mnh

  an bi cho ti sng trong lng n.

  X hi ny l kh hiu, bi v cn c nhng g ti bit, n khi sinh

  t nhng mun rt tt p, bt u bi nhng con ngi lng thin.

  Cng cn c nhng g ti bit, ti dm oan chc rng trc kia, khi mi

  nhp vo dng chy khng bao gi ngng ca cuc cch mng gii phng

  dn tc, h khng h p nhng mu xu xa.

 • 6

  Trong s bin dng ca nhng ngi cng sn, trong s tha ha ca

  h, ci g l tc nhn - ch thuyt m h theo nho nn con ngi h

  thnh ra nh th hay chnh h t bin i tr li nguyn hnh, cho ng

  vi bn th do tri t to ra, hay l c hai ci ng thi, ti khng r.

  Cun sch ny ch l mt cht nh sng soi ri vo mt v n c th

  nhng mang tnh i din cho mt thi k cai tr ca ng cng sn, mt

  mnh gng con phn nh mt s mt t ngi bit n ca x hi min Bc

  Vit Nam.

  L ci nhn t pha ngi trong cuc, mi hi c u mang tnh ch

  quan. Nhng, cng li vi t cch hi c, n vn l bng chng ng c

  ch , cho d ch l bng chng t mt pha. Ti c gng, trong chng mc

  c th, a ra bng chng ca ti v v n ni trn, v v ci x hi trong

  n xy ra, bng ngi bt cng bng.

  Trong cun sch ny ch c s tht theo cch m ti hiu. Hnh thc

  vn hc m tc gi s dng trong cun sch ch va cho bc tranh s

  kin khng thnh qu t nht. Vn hc ch thc khng c ch ni y.

  V mc ch cun sch gii hn trong mt v n, cho nn n khng

  th l cun sch ni v ch lao t Vit Nam. ni v nh t Vit

  Nam cn mt cun sch khc. M l mt ti ng c ch , ch t

  cng l mt s quan tm khng th thiu i vi s phn ng loi trong

  mt na th k.

  Qu kh s chng c ch cho ai bi s hi tng n thun. Qu kh

  ch c ch khi con ngi ly n lm ci m suy ngm, rt ra trong lng

  nhng s kin ca n bi hc cho tng lai.

  Cun sch ny khng phi l li ln n mt x hi nay mai s tri

  vo qu kh.

  Ti khng dm t cho mnh mc ch buc ti. Ch v lch s

  thng c s lp li, cho nn ti mun ging ln hi chung cnh bo.

  Ti cng khng th ng vai ngi buc ti, khng nn yu cu ti

  ng vai , bi trong ci x hi c miu t ti khng n thun l nn

  nhn. V mt no , trong chng mc no , ti cn l th phm.

 • 7

  Ti vit v ti khng th ni ln ting ni ca mnh. Ti quan nim

  k khng dm ni khng trc ti c l k ng la vi ti c.

  V sau ht, theo cch biu t ca nh vn Nga Prishvine, ti ch l

  mt ci l trong hng triu ci l ca cy i, v ni v mt ci l th cng

  l ni v nhng ci l khc. S phn ti c ni n trong cun sch ny

  cng l s phn ca nhiu ngi cng th h.

  Xin hy coi cun sch ny l li sm hi trc ng bo ca cha ti

  nay khng cn. N c thc hin theo li trn tri ca Ngi.

  Cun sch ny l mt vng hoa mun, mt nn hng thm t ln

  m nhng nn nhn xu s ca mt thi k en ti, nhng con ngi bt

  hnh khng ch c n ngy cuc i lp li s cng bng cho h.

  Tc gi

  1

  L mng Thin cha Ging Sinh nm 1967 ti H Ni chng ha

  hn mt s no nhit thng c. Qu na s dn s tn khi thnh ph.

  Ngi li phn nhiu l cn b nhn vin cc c quan Trung ng v a

  phng, dn qun t v, cng vi mt s dn thng v l do ny hay l do

  khc khng th i c. Ph x mt i v sm ut. Nhiu nh ng im m.

  Bn trn mi en cc cng th c thi thuc a, trn cc nc nh cao

  tng mi xy, tua ta nng i lin trung lin ngc ln tri xanh nhit i.

  Va h l ch hm tr n c nhn lm bng ng cng.

  Chin tranh thc s cha do bc trn ba mi su ph phng,

  nhng bng en ca n trm ln mi ngi m dng thanh bnh ca kinh

  thnh Thng Long c knh.

  Trong ph vng nhng ngi li, phn ln thuc lp tui tr, qun

  o gn gng, dng tt bt, cm ci i st tng, khu AK trn vai. Phng

 • 8

  vin AFP H Ni nhn xt: H Ni bnh thn v nhanh chng ha nhp

  vi np sng thi chin, d cho bn kia Thi Bnh Dng Lu Nm gc

  cha vi v tuyn b chin tranh vi nc Vit Nam cng sn.

  H Ni sn sng chng tr.

  Ngi H Ni lm vic, n ng, yu ng, sinh con ci trong

  bu khng kh cng thng chc chc li v ra bi ting n ca mi c sng

  ln nh r ln tng t mi khi my bay M bay ngang; trong ting c pht

  thanh vin quen thuc vang vang trn cc ph vng ng bo ch ! ng

  bo ch ! My bay ch cch H Ni ba mi cy s! My bay ch cch

  H Ni hai mi cy s! My bay ch cch H Ni mi lm cy s!;

  di nhng vt khi trng mng manh ca tn la t i khng SAM-1,

  SAM-24... vun vt k ch ln tri xanh nhit i.

  Cuc xung t v trang ti min Nam vi mt bn l qun du kch

  do H Ni t chc v ym tr, v mt bn l chnh quyn Si Gn c M

  ng h v mi mt, bt u bng nhng trn nh l t t u thp nin 60

  mau chng ln ln thnh ni chin, hiu theo ngha nhng ngi sng v

  cht trn chin trng u l ngi Vit.

  S c mt ngy cng ng o ca cc lc lng v trang M nhm

  bo v chnh quyn Vit Nam Cng ho bin cuc ni chin thnh chin

  tranh Vit-M, v thc cht l cuc i u gia hai phe cng sn v t bn

  th gii. Trong bi cnh chin tranh lnh ton cu, cuc chin tranh nng

  Vit Nam cn ko thm mt s quc gia vo l la ca n, ha hn mt s

  dai dng khng bit khi no mi kt thc.

  Trn lnh th min Bc Vit Nam cuc giao tranh c o v d di

  cha tng c gia bu tri v mt t, bt u t nm 1965, l s pht trin

  tt yu ca cuc chin tranh cc b n. Bng nhng trn khng tp t, rt

  c lit, khng ngng ngh, tng thng th 36 ca Hip chng quc Hoa K

  quyt tm bt H Ni phi qu gi trc sc mnh ca v kh5.

  4 Nhng tn la do Lin X sn xut. 5 L.B. Johnson (1908-1973) cho rng M c th chin thng trong mt thi gian ngn. Bt u m rng cuc chin tranh cn gii hn trong phm vi min Nam Vit Nam bng cch nm bom min Bc Vit Nam vo cui nm 1965. Hu qu ca nhn nh ny l ng Johnson to ra nhng kh khn cho chnh mnh trong cng v tng thng Hoa K, ri v cuc chin Vit Nam m ng phi rt khi chnh trng vo thng 3.1968.

 • 9

  m trc, ngi H Ni th pho nh nhm nghe gia lao xao

  sng in i gn i xa tin cc bn tham chin trn bn o ng Dng

  tha thun c vi nhau mt ngy ngng bn nhn k nim Cha

  Kirixit ra i. L mng Thin Cha Ging sinh 1967 n vi H Ni nh

  mt ngy ha bnh bt ng, mt ngy khng bnh thng trong cuc chin,

  khng phi nh n ngi m nh n Cha.

  Thnh ph yn tnh nh th cha bao gi n yn tnh nh th.

  T sng sm khng c ci bo ng. Ch c ting loa oang oang