Den store blå - Elektrikeruddannelsen

Embed Size (px)

Text of Den store blå - Elektrikeruddannelsen

 • Elektrikeruddannelsen

  Den Store Bl

  GF H1 H2 H3 H4

  Installationsteknik: 4 r

  Styrings- og regule-ringsteknik: 4 1/2 r

  Kommunikations-teknik: 4 1/2 r

  Bygnings-automatik: 4 r

  Elmontr: 2 1/2 r

  Udgivet af:

 • E l e k t r i k e r u d d a n n e l s e n 2 0 0 8

  1

  IndledningDen 1. juli 2008 trdte bekendtgrelsen om uddannelserne i den erhvervsfaglige fl-lesindgang Strm, styring og it i kraft og dermed en tilpasset og tidssvarende elektri-keruddannelse.

  Umiddelbart syner ndringerne i uddannelsen ikke af meget. De enkelte specialer har fortsat de samme navne, og lngden er der heller ikke ndret ved. Gr man deri-mod et skridt lngere ned i beskrivelsen, sker der nogle vsentlige ndringer, bde i forhold til uddannelsens indhold og hvordan den er beskrevet. For at nvne et par af de strste ndringer i uddannelsen, s er netvrksteknik, bde med kobber, fiber og trdlst, blevet obligatorisk for alle specialer sammen med en skrpelse af kendska-bet til energioptimering, energirammer og bygningsreglementet. Du vil i bogen kunne se de vsentligste ndringer under beskrivelsen af de enkelte specialer.

  Ud over en lang rkke tilpasninger i det tekniske indhold, har der vret fokuseret p elektrikernes grundlggende kompetencer som fx mleteknik, fejlfinding og arbejds-tilrettelggelse. Det er vigtigt, at en elektriker ikke udelukkende har hje tekniske kompetencer, men ogs er en dygtig hndvrker.

  Det er ikke kun elektrikeruddannelsen, der er blevet tilpasset. Beskrivelsessystemet omkring uddannelsen har ogs gennemget en rkke strukturelle ndringer. En af de vsentligste ndringer er, at der ikke lngere findes en bekendtgrelse for hver uddannelse - kun en bekendtgrelse for hver erhvervsfaglig fllesindgang. Du finder elektrikeruddannelsen under bilag 3 i bekendtgrelsen for indgangen Strm, styring og it. ndringerne har bl.a. betydet, at muligheden for at beskrive konkrete fag, som understtter undervisningen i grundforlbet, er faldet bort. Der er i stedet indfrt et obligatorisk grundforlbsprojekt og tilhrende prve. Det har ogs betydet at place-ringen af konkrete fag i hovedforlbets skoleperioder, som hovedtrk, ikke har vret muligt.

  Derfor har det faglige udvalg valgt at sammenstte denne bog - for at synliggre for-ventningerne til udannelsens indhold p de enkelte skoleperioder. Til inspiration for organisationernes tillidsfolk og for dem, der har elektrikeruddannelsen som arbejds-omrde i det daglige.

  Med den nye elektrikeruddannelse vil branchen st strkt og kunne imdekomme den teknologiske udvikling samt den stigende fokusering p anvendelsen af vores energiressourcer.

  Med venlig hilsen

  Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen

  Dansk El-Forbund og TEKNIQ

 • 2

  Indhold

  Elektrikeruddannelsens struktur ..........................................................................................................4

  Grundforlbet ........................................................................................................................................5Bekendtgrelsen 2005 til inspiration for grundforlbet .................................................................6Grundforlbspakker ..............................................................................................................................9Det afsluttende projekt og grundforlbsprven ............................................................................... 11

  Installationsteknik - skolefag .............................................................................................................14Installationsteknik praktikml i virksomheden ...............................................................................25Installationsteknik de vsentligste ndringer ..............................................................................28

  Styrings- og reguleringsteknik - skolefag ..........................................................................................29Styrings- og reguleringsteknik praktikml i virksomheden ..........................................................41Styrings- og reguleringsteknik de vsentligste ndringer .........................................................44

  Kommunikationsteknik - skolefag ......................................................................................................45Kommunikationsteknik praktikml i virksomheden.......................................................................58Kommunikationsteknik de vsentligste ndringer ......................................................................61

  Bygningsautomatik - skolefag ............................................................................................................62Bygningsautomatik praktikml i virksomheden ............................................................................75Bygningsautomatik de vsentligste ndringer ............................................................................78

  Elmontr - skolefag .............................................................................................................................79Elmontr praktikml i virksomheden .............................................................................................87Elmontr de vsentligste ndringer ............................................................................................89

  Valgfag ..................................................................................................................................................90

  Studie- og erhvervsrettet pbygning og valgfri specialefag principper .....................................92

  De lokale uddannelsesudvalg (LUU) ..................................................................................................93

  Skuemestre .........................................................................................................................................94

  Svendeprven ......................................................................................................................................95

 • E l e k t r i k e r u d d a n n e l s e n 2 0 0 8

  3

  Svendebrevet .......................................................................................................................................96

  Medaljer ...............................................................................................................................................96

  De fire uddannelsesniveauer ..............................................................................................................97

  7-trinsskalaen ......................................................................................................................................98

  Lokale undervisningsplaner ...............................................................................................................99

  Projektrapport hvad er det? ..........................................................................................................104

  Portfolie Hvad er det? .....................................................................................................................106

  Grdehjde (krav til eleven for at pbegynde hovedforlbet) .....................................................107

  Overgangsordning.............................................................................................................................107

  Samarbejdsaftaler vedr. udbud af specialer ...................................................................................108

  Lovgivningen overblik ....................................................................................................................109

  Bekendtgrelse af lov om erhvervsuddannelser LBK nr. 1244 ...................................................... 110

  Bekendtgrelse om erhvervsuddannelser BEK Nr.1518 (Hovedbekendtgrelsen) ......................126

  Bekendtgrelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fllesindgangStrm, styring og it - BEK 138 ..........................................................................................................150

  Bilag 3 - elektrikeruddannelsen .......................................................................................................152

  Bekendtgrelse om grundfag og centralt udarbejdedevalgfag i erhvervsuddannelserne ....................................................................................................156

  Kontaktoplysninger Det faglige udvalg .......................................................................................184

  Egne notater .......................................................................................................................................185

 • 4

  Elektrikeruddannelsens struktur

  GF H1 H2 H3 H4

  20 uger

  10 uger

  8 uger 7 uger 8 uger

  10 uger 8 uger 10 uger

  10 uger 8 uger 10 uger

  8 uger 7 uger 8 uger

  9 uger 10 uger

  Installationsteknik: 4 r

  Styrings- og reguleringsteknik: 4 1/2 r

  Kommunikations-teknik: 4 1/2 r

  Bygnings-automatik: 4 r

  Elmontr: 2 1/2 r

  Valgfrie specialefag - 2 ugerPraktikperioder i virksomheden Alle farvede felter er teori-perioder p teknisk skole

  Start i virksomhed, eller start p teknisk skole

 • E l e k t r i k e r u d d a n n e l s e n 2 0 0 8

  5

  Grundforlbet Grundforlbet er det omrde, som har gennemget de strste ndringer rent beskrivelsesmssigt, men mindst rent fagligt. Grundforlbet er nu udelukkende beskrevet med kompetence-ml uden omrdefag til at understtte undervisningens indhold. Det skal derfor prciseres, at det faglige udvalgs forventninger til grundforlbets faglige niveau og indhold er det samme so