Den store blå - Elektrikeruddannelsen

  • Published on
    09-Feb-2017

  • View
    235

  • Download
    15

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Elektrikeruddannelsen</p><p>Den Store Bl</p><p>GF H1 H2 H3 H4</p><p>Installationsteknik: 4 r</p><p>Styrings- og regule-ringsteknik: 4 1/2 r </p><p>Kommunikations-teknik: 4 1/2 r</p><p>Bygnings-automatik: 4 r</p><p>Elmontr: 2 1/2 r</p><p>Udgivet af:</p></li><li><p>E l e k t r i k e r u d d a n n e l s e n 2 0 0 8</p><p>1</p><p>IndledningDen 1. juli 2008 trdte bekendtgrelsen om uddannelserne i den erhvervsfaglige fl-lesindgang Strm, styring og it i kraft og dermed en tilpasset og tidssvarende elektri-keruddannelse. </p><p>Umiddelbart syner ndringerne i uddannelsen ikke af meget. De enkelte specialer har fortsat de samme navne, og lngden er der heller ikke ndret ved. Gr man deri-mod et skridt lngere ned i beskrivelsen, sker der nogle vsentlige ndringer, bde i forhold til uddannelsens indhold og hvordan den er beskrevet. For at nvne et par af de strste ndringer i uddannelsen, s er netvrksteknik, bde med kobber, fiber og trdlst, blevet obligatorisk for alle specialer sammen med en skrpelse af kendska-bet til energioptimering, energirammer og bygningsreglementet. Du vil i bogen kunne se de vsentligste ndringer under beskrivelsen af de enkelte specialer. </p><p>Ud over en lang rkke tilpasninger i det tekniske indhold, har der vret fokuseret p elektrikernes grundlggende kompetencer som fx mleteknik, fejlfinding og arbejds-tilrettelggelse. Det er vigtigt, at en elektriker ikke udelukkende har hje tekniske kompetencer, men ogs er en dygtig hndvrker. </p><p>Det er ikke kun elektrikeruddannelsen, der er blevet tilpasset. Beskrivelsessystemet omkring uddannelsen har ogs gennemget en rkke strukturelle ndringer. En af de vsentligste ndringer er, at der ikke lngere findes en bekendtgrelse for hver uddannelse - kun en bekendtgrelse for hver erhvervsfaglig fllesindgang. Du finder elektrikeruddannelsen under bilag 3 i bekendtgrelsen for indgangen Strm, styring og it. ndringerne har bl.a. betydet, at muligheden for at beskrive konkrete fag, som understtter undervisningen i grundforlbet, er faldet bort. Der er i stedet indfrt et obligatorisk grundforlbsprojekt og tilhrende prve. Det har ogs betydet at place-ringen af konkrete fag i hovedforlbets skoleperioder, som hovedtrk, ikke har vret muligt. </p><p>Derfor har det faglige udvalg valgt at sammenstte denne bog - for at synliggre for-ventningerne til udannelsens indhold p de enkelte skoleperioder. Til inspiration for organisationernes tillidsfolk og for dem, der har elektrikeruddannelsen som arbejds-omrde i det daglige. </p><p>Med den nye elektrikeruddannelse vil branchen st strkt og kunne imdekomme den teknologiske udvikling samt den stigende fokusering p anvendelsen af vores energiressourcer.</p><p>Med venlig hilsen</p><p>Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen</p><p>Dansk El-Forbund og TEKNIQ </p></li><li><p>2</p><p>Indhold</p><p>Elektrikeruddannelsens struktur ..........................................................................................................4</p><p>Grundforlbet ........................................................................................................................................5Bekendtgrelsen 2005 til inspiration for grundforlbet .................................................................6Grundforlbspakker ..............................................................................................................................9Det afsluttende projekt og grundforlbsprven ............................................................................... 11</p><p>Installationsteknik - skolefag .............................................................................................................14Installationsteknik praktikml i virksomheden ...............................................................................25Installationsteknik de vsentligste ndringer ..............................................................................28</p><p>Styrings- og reguleringsteknik - skolefag ..........................................................................................29Styrings- og reguleringsteknik praktikml i virksomheden ..........................................................41Styrings- og reguleringsteknik de vsentligste ndringer .........................................................44</p><p>Kommunikationsteknik - skolefag ......................................................................................................45Kommunikationsteknik praktikml i virksomheden.......................................................................58Kommunikationsteknik de vsentligste ndringer ......................................................................61</p><p>Bygningsautomatik - skolefag ............................................................................................................62Bygningsautomatik praktikml i virksomheden ............................................................................75Bygningsautomatik de vsentligste ndringer ............................................................................78</p><p>Elmontr - skolefag .............................................................................................................................79Elmontr praktikml i virksomheden .............................................................................................87Elmontr de vsentligste ndringer ............................................................................................89</p><p>Valgfag ..................................................................................................................................................90</p><p>Studie- og erhvervsrettet pbygning og valgfri specialefag principper .....................................92</p><p>De lokale uddannelsesudvalg (LUU) ..................................................................................................93</p><p>Skuemestre .........................................................................................................................................94</p><p>Svendeprven ......................................................................................................................................95</p></li><li><p>E l e k t r i k e r u d d a n n e l s e n 2 0 0 8</p><p>3</p><p>Svendebrevet .......................................................................................................................................96</p><p>Medaljer ...............................................................................................................................................96</p><p>De fire uddannelsesniveauer ..............................................................................................................97</p><p>7-trinsskalaen ......................................................................................................................................98</p><p>Lokale undervisningsplaner ...............................................................................................................99</p><p>Projektrapport hvad er det? ..........................................................................................................104</p><p>Portfolie Hvad er det? .....................................................................................................................106</p><p>Grdehjde (krav til eleven for at pbegynde hovedforlbet) .....................................................107</p><p>Overgangsordning.............................................................................................................................107</p><p>Samarbejdsaftaler vedr. udbud af specialer ...................................................................................108</p><p>Lovgivningen overblik ....................................................................................................................109</p><p>Bekendtgrelse af lov om erhvervsuddannelser LBK nr. 1244 ...................................................... 110</p><p>Bekendtgrelse om erhvervsuddannelser BEK Nr.1518 (Hovedbekendtgrelsen) ......................126</p><p>Bekendtgrelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fllesindgangStrm, styring og it - BEK 138 ..........................................................................................................150</p><p>Bilag 3 - elektrikeruddannelsen .......................................................................................................152</p><p>Bekendtgrelse om grundfag og centralt udarbejdedevalgfag i erhvervsuddannelserne ....................................................................................................156</p><p>Kontaktoplysninger Det faglige udvalg .......................................................................................184</p><p>Egne notater .......................................................................................................................................185</p></li><li><p>4</p><p>Elektrikeruddannelsens struktur</p><p>GF H1 H2 H3 H4</p><p>20 uger</p><p>10 uger</p><p>8 uger 7 uger 8 uger</p><p>10 uger 8 uger 10 uger</p><p>10 uger 8 uger 10 uger</p><p>8 uger 7 uger 8 uger</p><p>9 uger 10 uger</p><p>Installationsteknik: 4 r</p><p>Styrings- og reguleringsteknik: 4 1/2 r</p><p>Kommunikations-teknik: 4 1/2 r</p><p>Bygnings-automatik: 4 r</p><p>Elmontr: 2 1/2 r</p><p>Valgfrie specialefag - 2 ugerPraktikperioder i virksomheden Alle farvede felter er teori-perioder p teknisk skole</p><p>Start i virksomhed, eller start p teknisk skole </p></li><li><p>E l e k t r i k e r u d d a n n e l s e n 2 0 0 8</p><p>5</p><p>Grundforlbet Grundforlbet er det omrde, som har gennemget de strste ndringer rent beskrivelsesmssigt, men mindst rent fagligt. Grundforlbet er nu udelukkende beskrevet med kompetence-ml uden omrdefag til at understtte undervisningens indhold. Det skal derfor prciseres, at det faglige udvalgs forventninger til grundforlbets faglige niveau og indhold er det samme som efter elektrikerbekendtgrelsen af 2005. Der er ligeledes en forventning til, at de flles kompetenceml for hele indgangen i grundforlbet - i s hj grad som muligt - bliver mlrettet elektrikeruddannelsen.</p><p>Individuel kompetencevurderingEleverne p grundforlbet skal inden for de frste 14 dage p skolen gennemg en individuel kompetencevurdering. Dette skal afdkke, om eleven skal have merit, skal gennemfre grundforlbet p normal tid (20 uger), om der er behov for ekstra undervisning, eller om der skal tilbydes eleven undervis-ning p et hjere niveau, sledes at frafaldet kan minimeres for bde de meget dygtige og for dem, som skal have lidt ekstra hjlp. </p><p>Er der indget en uddannelsesaftale fr grundforlbets afslutning, og grundforlbet afkortes eller forlnges, skal der udarbejdes et tillg til uddannelsesaftalen.</p><p>Se ogs afsnittet Grundforlbspakker.</p><p>Grundfag:1) Grundkursus i frstehjlp og elementr brandbekm-</p><p>pelse (0,5 uge). </p><p>2) Informationsteknologi, niveau F (2 uger).</p><p>3) Matematik, niveau F (2 uger - glder dog ikke for elmon-tren).</p><p>Flles kompetenceml for hele indgangen(Fra Bekendtgrelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fllesindgang Strm, styring og it BEK 138)</p><p> 4. De flles kompetenceml, eleverne skal opfylde for at begynde p skoleundervisningen i et hovedforlb inden for fl-lesindgangen, er flgende: </p><p>1) Eleven kan udvlge og anvende hensigtsmssige mate-rialer, komponenter, vrktjer, mleinstrumenter, udstyr og maskiner til udfrelse af enkle, faglige arbejdsopgaver inden for indgangens uddannelser. </p><p>2) Eleven kan anvende den tekniske dokumentation, som er relevant for indgangens uddannelser i forbindelse med udfrelse af jobomrdernes arbejdsopgaver. </p><p>3) Eleven kan udfre sine arbejdsopgaver sikkerheds- og miljmssigt forsvarligt i henhold til gldende regler. </p><p>4) Eleven har kendskab til servicebegrebet, kundepsykologi og de afgrende faktorer i forhold til at udfre en god kundeservice, svel internt som eksternt. </p><p>5) Eleven har kendskab til egen rolle i virksomhedsorgani-sationer, som er relevante for indgangens uddannelser, herunder samarbejde med forskellige faggrupper og betydningen af at vre fleksibel og udfre kvalitetssik-ring af eget arbejde i relation til indgangens uddannelser. </p><p>6) Eleven kan under vejledning udfre struktureret fejlfin-ding p relevante kredslb og lse enkle opgaver inden for vedligehold og betjening. </p><p>7) Eleven har kendskab til arbejdstilrettelggelse og plan-lgning. </p><p>Kompetenceml, kun for elektrikere(Fra Bekendtgrelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fllesindgang Strm, styring og it BEK 138 - bilag 3)</p><p>3.1. De srlige kompetenceml, eleverne skal opfylde for at pbegynde p uddannelsens hovedforlb, er, at eleverne:</p><p>1. under vejledning kan udfre strk- og svagstrmsin-stallationer samt tele-datainstallationer i bygninger hndvrksmssigt korrekt, herunder vlge og anvende elmateriel efter fabrikantens anvisninger under hensyntagen til elsikkerhed, milj og sikkerhed p arbejdspladsen,</p><p>2. under vejledning kan tilslutte 1- og 3-fasede brugs-genstande og motorer p baggrund af kendskab til de mest almindelige elektromekaniske reler og tidsreler, </p><p>3. kan anvende dokumentation til at udfre mindre reltekniske opgaver samt tegne simple kreds-skemaer og eldiagrammer under hensyntagen til gldende love og regler,</p><p>4. kan udfre relevante eltekniske beregninger, herun-der anvende matematiske og eltekniske grundbegre-ber til beregning af spnding, strm og effekt,</p><p>5. under vejledning kan foretage tilslutning til elforsy-ningsnettet, p baggrund af kendskab til produktion, transmission og distribution af elektrisk energi samt forsyningsnettets opbygning, </p><p>6. kan foretage eftersyn og afprvning fr idriftst-ning af elinstallationen samt foretage mlinger p installationer og kredslb med forskellige former for belastninger,</p><p>7. kan anvende gldende love og regler, herunder strkstrmsbekendtgrelsen vedrrende lysinstal-lationer og installation af brugsgenstande i boliger,</p><p>8. under vejleding kan anvende digitale og analoge kredslb samt logiske komponenter,</p><p>9. kan skabe sikkerhed for personer, husdyr og ejendom mod de farer og skader, som kan opst ved normalbrug af elektriske installationer, herunder chokstrmme og hje temperaturer.</p></li><li><p>6</p><p>Bekendtgrelsen 2005 til inspirationTil inspiration har vi p de flgende sider indsat omrdefag og de uddannelsesrettede omrdefag fra bekendtgrelsen om grundforlb i erhvervsuddannelserne samt vejledningen til elektrikerbekendtgrelsen af 2005. </p><p>Det faglige udvalgs forventning til grundforlbet er, at eleverne efter Bekendtgrelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fllesindgang Strm, styring og it BEK 138, opnr stort set de samme kompetencer som efter bekendtgrelsen til elektriker af 2005.</p><p>Uddannelsesrettede omrdefag:</p><p>Installations- og elektroteknik (Bekendtgrelsen 2005)</p><p>Niveau Begynder og rutine</p><p>Varighed 8,0 uger</p><p>Ml og vrige rammer Niveau: Begynder</p><p>- Eleven kan installere stikledning, mlerafstning og gruppetavle, tilslutte tilhrende kabler og ledninger i spndingslse anlg samt installere forskriftsmssig beskyttelse mod direkte og indirekte berring.</p><p>- Eleven opnr grundlggende kendskab til dioder, ensrettere og transistorers virkemde og kan udfre enkle beregninger p disse.</p><p>- Eleven opnr kendskab til induktion, magnetisme, frembringelse af vekselstrm og forstr begreberne elektromotorisk kraft, frekvens, tilsyneladende- , aktiv- og reaktiv effekt, cosinus til phi, arbejde og virkningsgrad og kan udfre enkle beregninger p disse. </p><p>- Eleven kan foretage beregninger p induktive modstande og simple belas...</p></li></ul>