ders bilgi

  • Published on
    28-Nov-2014

  • View
    401

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

<ul><li><p>T.C.MLL ETM BAKANLII</p><p>M E G E PMESLEK ETM VE RETM SSTEMNN</p><p>GLENDRLMES PROJES</p><p>BLM TEKNOLOJLER ALANI</p><p>AIK KAYNAK LETM SSTEM</p><p>DERS BLG FORMU</p></li><li><p>DERS BLG FORMU</p><p>Dersin Ad AIK KAYNAK LETM SSTEMAlan Biliim Teknolojileri</p><p>Meslek/Dal A letmenlii, Bilgisayar Teknik Servisi, Web ProgramclDersin Okutulaca Snf / nerilen Yl 11. snf</p><p>nerilen Sre</p><p>Haftada 3 ders saati</p><p>Yetitirilmek istenen meslek eleman, okuldaki donanm ve blgesel zellikler gz nne alnarak zmre karar ile modl havuzundan modl seilerek ders sresi belirlenir.</p><p>Dersin AmacBu ders ile gncel ak kaynak kodlu iletim sistemlerinin kurulumunu gerekletirerek, ynetim ilemlerini yapabilecektir.</p><p>Dersin Tanm Bu ders ak kaynak kodlu iletim sistemlerinin tantld derstir.</p><p>Dersin n Koullar Bu dersin nkoulu bulunmamaktadr.</p><p>Ders ile Kazandrlacak Yeterlikler</p><p>1. Ak Kaynak letim Sistemi-1 modl ile ak kaynak kodlu iletim sisteminin kurulumunu ve temel ayarlarn yapmak </p><p>2. Ak Kaynak letim Sistemi-2 modl ile ak kaynak kodlu iletim sisteminin aralarn kullanmak</p><p>3. Ak Kaynak letim Sistemi-3 modl ile Ak kaynak kodlu iletim sisteminin ynetimini gerekletirmek</p><p>Dersin erii</p><p>Bu ders,1. Ak kaynak kodlu iletim sisteminin kurulumunu ve temel </p><p>ayarlarn yapmak 2. Ak kaynak kodlu iletim sisteminin aralarn kullanmak3. Ak kaynak kodlu iletim sisteminin ynetimini </p><p>gerekletirmekkonularn iermektedir.</p><p>Yntem ve Teknikler</p><p>Bu derste anlatm, gstererek yaptrma, problem zme, beyin frtnas, renci rn dosyas, soru-cevap, grup almas, uygulamal alma, proje almas; iletmelerde gzlem yapma, aratrma, yenilikleri takip etme, internet ortamnda aratrma yapma vb. yntem ve teknikler uygulanabilir. </p><p>Eitim retim Ortam ve Donatm</p><p>Ortam : Biliim Teknolojileri Laboratuar, iletme ortamDonatm : Ak kaynak kodlu iletim sistemi, projeksiyon, bilgisayar</p><p>lme ve Deerlendirme 1. Her faaliyet sonunda kazanlan beceriler llmelidir.2. Her modln sonunda kazanlan yeterlikler llmelidir.3. Dersin sonunda snf geme ynetmeliine gre lme ve </p><p>deerlendirme yaplacaktr.</p></li><li><p>retmen ve Eitici Bu dersi, teknik-eitim fakltelerinin Bilgisayar retmenlii ve elektronik-haberleme retmenlii alanlarna uygun programlarndan mezun retmenler vermelidir.</p><p>birlii Yaplacak Kurum ve Kurulular</p><p>rencinin konuyla ilgili olarak iletiim, aratrma-gzlem, uygulama yapabilecei; dier alan retmenleri, niversiteler, sosyal ortaklar, sivil toplum kurulular, evrede bulunan iletmeler, zel, kamu kurum ve kurululardr.</p></li><li><p>MODL BLG SAYFASI </p><p>ALAN ADI : Biliim Teknolojileri</p><p>MESLEK : A letmenlii</p><p>DERS ADI : Ak Kaynak letim Sistemi</p><p>MODL ADI : AIK KAYNAK LETM SSTEM-1</p><p>KODU : </p><p>SRE : 40 / 32</p><p>N KOUL : </p><p>AIKLAMA : Laboratuar ortamnda uygulamal olarak yaplmaldr.</p><p>GENEL AMA : renci bu modl ile gerekli ortam salandnda ak kaynak kodlu iletim sisteminin kurulumunu ve temel ayarlarn yapabilecektir.</p><p>AMALAR</p><p>renci;</p><p>1. Ak kaynak kodlu iletim sisteminin kurulumunu gerekletirebilecektir.2. letim sistemi temel masast ilemlerini yapabilecektir.3. letim sisteminin dosya ilemlerini yapabilecektir.4. letim sistemi temel aralarn kullanarak dzenlemeler yapabilecektir.5. letim sistemi temel a ayarlarn yapabilecektir.6. letim sistemi ortam iin internet balantsn oluturabilecektir.</p></li><li><p>ERK</p><p>A. AIK KAYNAK KODLU LETM SSTEM YAPISI1. Temel Kavramlar</p><p>a. letim Sistemib. Ak Kaynak Kodlu Yazlmc. GNU Genel Kamu Lisans (GPL)</p><p>2. UNIX Tarihesi ve Geliimia. Unixin Oluumub. Linuxun Ortaya k</p><p>3. Ak Kaynak Kodlu letim Sistemi Kurulumua. Linux Trlerib. Kuruluma Hazrlkc. Sistem Kurulumud. Disk Blmlendirme ve Biimlendirmee. Sistem Yneticisif. Kullanc Eklemeg. Sistem Ykleyicisih. Kurulumun Tamamlanmas</p><p>B. TEMEL MASAST KAVRAMLARI VE LEMLER1. X-Window</p><p>a. KDE Masast Ortam2. Sisteme Giri3. Temel Masast Ayarlar4. Masast Bileenleri</p><p>a. Panelb. Pardus Mensc. Uygulama Dmelerid. Programcklare. Grev ubuuf. Masast Simgelerig. Masastne Simge Eklemeh. Pencereleri. Masast Arkaplann Deitirmej. eitli Ayarlar</p><p>5. Masast Ksayollar6. Sistemden k</p><p>a. Bilgisayar Kapatma</p><p>C. DOSYA SSTEM ve ALIMA MANTII1. Dosya Sistemi</p><p>a. Dosya Tipleri ve Dosyalarn Snflandrlmas2. Dizin Hiyerarisi</p><p>a. Balama ve Ayrma Kavramlarb. Kk Dizini</p></li><li><p>3. Dosya ve Dizin lemleria. Dosya Yneticisi: Konquerorb. Pardusta Komutlarla almakc. Temel Dosya ve Dizin lem Komutlar</p><p>4. Temel Yazc lemleria. Pardusta Yazc Tantm</p><p>5. Temel Arivleme ve Yedekleme Komutlar</p><p>D. AIK KAYNAK LETM SSTEM TEMEL ARALARI VE UYGULAMALARI1. Hesap Makinesi2. Ofis Uygulamalar: OpenOffice.org</p><p>a. OpenOffice.org'un zellikleri3. OpenOffice.org Writer: Kelime lemci Editr</p><p>a. Ara ubuklar ve Menlerb. alma Alanc. Alt Ara ubuu ve Bilgi Aland. Biemler ve Biimlendirme Penceresie. zelletirmef. alma sayfasg. Sayfa zelliklerih. Alan Eklemei. st bilgi ve Alt bilgi eklemej. Resim eklemek. Yaz tipi zelliklerini belirlemel. Biemlerle almak</p><p>4. OpenOffice.org Calc: Hesap Tablosu Programa. Kullanmb. levler ve Forml Eklemec. Aralk tanmlamad. Hcre, Satr ve Stun eklemee. Stun Genilii ve Satr Yksekliini Belirlemef. Otomatik Biimlendirmeyi Kullanmag. Calc'a izelge ekleme</p><p>5. OpenOffice.org Impress: Sunum programa. alma alan ve grnmlerb. Resim ve ekil Eklemec. Dzenlerle alma</p><p>E. TEMEL A PROGRAMLARI VE A AYARLARI1. A Konfigrasyon Dosyalar ve Scriptleri</p><p>a. /etc/sysconfig/network Dosyasb. /etc/sysconfig/network-scripts Dizinic. IP Adresi zc Ayarlard. DNS Ayarlarnn Yaplmas ( /etc/resolv.conf Dosyas)</p><p>2. Temel A Komutlar ve Programlar</p></li><li><p>a. Telnet Komutub. Ftp Komutuc. Nslookup Komutud. Whois Komutue. Netstat Komutuf. Arp Komutug. Ping Komutuh. Traceroute Komutu</p><p>3. Temel E-posta ve Haber Grubu Aralara. KMailb. Kmail Hesap Ayarlarc. Yaplan Ayarlarn Test Edilmesi</p><p>4. A Ayarlar ve A Programlara. Ethernet Kart le Balantb. Kablosuz Balant</p><p>F. NTERNET BALANTISI1. Modem Ayarlar2. A Taraycs</p><p>KONULARKonu </p><p>Alanlarnn Arlklar (%)</p><p>Ak Kaynak letim Sistemi Yaps 10Temel Masast Kavramlar ve lemleri 20</p><p>Dosya Sistemi ve alma Mant 20</p><p>Ak Kaynak letim Sistemi Temel Aralar ve Uygulamalar 20</p><p>Temel A Programlar ve A Ayarlar 20</p><p>nternet Balants 10</p><p>TOPLAM 100</p></li><li><p>LEM ANALZ FORMU</p><p>MESLEN ADI : Web Programcl : Ak kaynak kodlu (AKK) iletim sistemini kullanmak</p><p>LEM NO : 1 LEMN ADI : Ak kaynak kodlu iletim sistemini kurmak</p><p>YETERLKLER : AKK letim Sisteminin kurulumunu ve temel ayarlarn yapmak</p><p>ORTAM (Ara-Gere, Ekipman ve Koullar) : AKK iletim sistemini altrabilecek yeterlikte bilgisayar, internet balants</p><p>LEMN STANDARTI : </p><p>LEM BASAMAKLARI BLG BECER TAVIR</p><p>1. letim sistemini kurmak2. Masast sistemini belirlemek3. Sistem ayarlarn yapmak</p><p>AIK KAYNAKLETM SSTEM YAPISI1. Ak kaynak iletim sisteminin tarihesi ve geliimi 2. Ak kaynak iletim sisteminin kurulumu 3. Masast sistemleri 4. Temel kavramlar (pencere,fontlar,klavye ayarlar vs.)</p><p>1. htiyaca uygun iletim sistemini belirlemek</p><p>2. AKK iletim sistemi kurulum ayarlarn yapmak</p><p>3. Masast ayarlarn yapmak4. Sistem ayarlarn yapmak</p><p>1. Detaylara zen gstermek2. Drst olmak3. nsan ilikilerine zen gstermek4. disiplinine sahip olmak5. Planl ve organize olmak6. Sabrl olmak7. Sorumluluk sahibi olmak8. Yeniliklere ak olmak9. Zaman iyi kullanmak10. Meslei ile ilgili etik deerlere </p><p>sahip olma</p><p>NOT: lemi renme Sresi : 3 saat Meslek Elemannn lemi Yapt Sre : 2 saat</p><p>8</p></li><li><p>LEM ANALZ FORMU</p><p>MESLEN ADI : Web Programcl : Ak kaynak kodlu iletim sistemini kullanmak</p><p>LEM NO : 2 LEMN ADI : Temel masast ilemlerini yapmak</p><p>YETERLKLER : AKK letim Sisteminin kurulumunu ve temel ayarlarn yapmak</p><p>ORTAM (Ara-Gere, Ekipman ve Koullar) : AKK iletim sistemini altrabilecek yeterlikte bilgisayar, internet balants</p><p>LEMN STANDARTI : </p><p>LEM BASAMAKLARI BLG BECER TAVIR</p><p>1. Sistem aln yapmak2. Temel masast ayarlarn </p><p>yapmak3. Masast bileenlerini </p><p>kullanmak ve dzenlemek4. Sistem kapann yapmak</p><p>TEMEL MASAST LEMLER1. X-Window2. Sisteme Giri3. Temel Masast Ayarlar5. Masast Bileenleri6. Masast Ksayollar7. Sistemden k</p><p>1. Masast ilem komutlarn kullanmak</p><p>2. Masast ynetimini gerekletirmek</p><p>3. Temel masast ilemlerini gerekletirmek</p><p>1. Detaylara zen gstermek2. Drst olmak3. nsan ilikilerine zen gstermek4. disiplinine sahip olmak5. Planl ve organize olmak6. Sabrl olmak7. Sorumluluk sahibi olmak8. Yeniliklere ak olmak9. Zaman iyi kullanmak10. Meslei ile ilgili etik deerlere </p><p>sahip olma</p><p>NOT: lemi renme Sresi : 4 saat Meslek Elemannn lemi Yapt Sre : 2 saat</p><p>9</p></li><li><p>LEM ANALZ FORMU</p><p>MESLEN ADI : Web Programcl : Ak kaynak kodlu iletim sistemini kullanmak</p><p>LEM NO : 3 LEMN ADI : Dosya ilemlerini yapmak</p><p>YETERLKLER : AKK letim Sisteminin kurulumunu ve temel ayarlarn yapmak</p><p>ORTAM (Ara-Gere, Ekipman ve Koullar) : AKK iletim sistemini altrabilecek yeterlikte bilgisayar, internet balants</p><p>LEMN STANDARTI : </p><p>LEM BASAMAKLARI BLG BECER TAVIR</p><p>1. Temel dosya ilem komutlarn kullanmak</p><p>2. Temel yazc ilemlerini gerekletirmek</p><p>3. Arivleme ve yedekleme komutlarn kullanmak</p><p>AIK KAYNAK LETM SSTEM DOSYA SSTEM VE DOSYA LEMLER 1.Dosya tipleri ve dosyalarn snflandrlmas 2.Dizin hiyerarisi 3.Temel dosya ilem komutlar 4.Temel yazc ilemleri5.Temel arivleme ve yedekleme komutlar</p><p>4. Dosya ilem komutlarn kullanmak</p><p>5. Dizin ynetimini gerekletirmek</p><p>6. Temel yazc ilemlerini gerekletirmek</p><p>7. Arivleme ve yedekleme komutlarn kullanmak</p><p>11. Detaylara zen gstermek12. Drst olmak13. nsan ilikilerine zen gstermek14. disiplinine sahip olmak15. Planl ve organize olmak16. Sabrl olmak17. Sorumluluk sahibi olmak18. Yeniliklere ak olmak19. Zaman iyi kullanmak20. Meslei ile ilgili etik deerlere </p><p>sahip olma</p><p>NOT: lemi renme Sresi : 4 saat Meslek Elemannn lemi Yapt Sre : 2 saat</p><p>10</p></li><li><p>LEM ANALZ FORMU</p><p>MESLEN ADI : Web Programcl : Ak kaynak kodlu iletim sistemini kullanmak</p><p>LEM NO : 4 LEMN ADI : Temel aralar kullanmak ve uygulamalar yapmak</p><p>YETERLKLER : AKK letim Sisteminin kurulumunu ve temel ayarlarn yapmak</p><p>ORTAM (Ara-Gere, Ekipman ve Koullar) : AKK iletim sistemini altrabilecek yeterlikte bilgisayar, internet balants</p><p>LEMN STANDARTI : </p><p>LEM BASAMAKLARI BLG BECER TAVIR</p><p>1. Hesap makinesini kullanmak2. Kelime ilemci editr ile belgeler </p><p>hazrlamak ve dzenlemek3. Hesap tablosu program ile tablo ve </p><p>izelgelere hazrlayarak dzenlemek4. Sunumlar hazrlamak ve dzenlemek</p><p>TEMEL ARALAR VE UYGULAMALAR1. Kelime ilemci editr 2. Hesap tablosu program3. Sunum hazrlama program</p><p>1. Kelime ilemci editrn kullanmak</p><p>2. Hesap tablosu programn kullanmak</p><p>3. Sunum hazrlama programn kullanmak</p><p>1. Detaylara zen gstermek2. Drst olmak3. nsan ilikilerine zen gstermek4. disiplinine sahip olmak5. Planl ve organize olmak6. Sabrl olmak7. Sorumluluk sahibi olmak8. Yeniliklere ak olmak9. Zaman iyi kullanmak10. Meslei ile ilgili etik deerlere </p><p>sahip olma</p><p>NOT: lemi renme Sresi : 8 saat Meslek Elemannn lemi Yapt Sre : 4 saat</p><p>11</p></li><li><p>LEM ANALZ FORMU</p><p>MESLEN ADI : Web Programcl : Ak kaynak kodlu iletim sistemini kullanmak</p><p>LEM NO : 5 LEMN ADI : A ayarlarn yapmak</p><p>YETERLKLER : AKK letim Sisteminin kurulumunu ve temel ayarlarn yapmak</p><p>ORTAM (Ara-Gere, Ekipman ve Koullar) : AKK iletim sistemini altrabilecek yeterlikte bilgisayar, internet balants</p><p>LEMN STANDARTI : </p><p>LEM BASAMAKLARI BLG BECER TAVIR</p><p>1. Temel a programlarn kurmak2. A ayarlarn dzenlemek3. A komutlarn kullanmak4. Temel e-posta ve haber grubu </p><p>aralarn kullanmak </p><p>TEMEL A PROGRAMLARI VE A AYARLARI 1. A konfigrasyon dosyalar ve scriptleri 2. Temel a komutlar 3. Temel e-posta ve haber grubu aralar</p><p>4. A programlarn kurmak5. A ayarlarn dzenlemek6. A komutlarn kullanmak7. Temel e-posta ve haber grubu </p><p>aralarn kullanmak</p><p>11. Detaylara zen gstermek12. Drst olmak13. nsan ilikilerine zen gstermek14. disiplinine sahip olmak15. Planl ve organize olmak16. Sabrl olmak17. Sorumluluk sahibi olmak18. Yeniliklere ak olmak19. Zaman iyi kullanmak20. Meslei ile ilgili etik deerlere </p><p>sahip olma</p><p>NOT: lemi renme Sresi : 3 saat Meslek Elemannn lemi Yapt Sre : 1 saat</p><p>12</p></li><li><p>LEM ANALZ FORMU</p><p>MESLEN ADI : Web Programcl : Ak kaynak kodlu iletim sistemini kullanmak</p><p>LEM NO : 6 LEMN ADI : Internet balantsn oluturmak</p><p>YETERLKLER : AKK letim Sisteminin kurulumunu ve temel ayarlarn yapmak</p><p>ORTAM (Ara-Gere, Ekipman ve Koullar) : AKK iletim sistemini altrabilecek yeterlikte bilgisayar, internet balants</p><p>LEMN STANDARTI : </p><p>LEM BASAMAKLARI BLG BECER TAVIR</p><p>1. Modem ayarlarn yapmak2. Balant trlerini ayarlamak</p><p>NTERNET BALANTISI 1. Modem Ayarlar2. Balant Trleri</p><p>1. Modem ayarlarn yapmak2. Balant trlerini ayarlamak</p><p>1. Detaylara zen gstermek2. Drst olmak3. nsan ilikilerine zen gstermek4. disiplinine sahip olmak5. Planl ve organize olmak6. Sabrl olmak7. Sorumluluk sahibi olmak8. Yeniliklere ak olmak9. Zaman iyi kullanmak10. Meslei ile ilgili etik deerlere </p><p>sahip olma</p><p>NOT: lemi renme Sresi : 2 saat Meslek Elemannn lemi Yapt Sre : 1 saat</p><p>13</p></li><li><p>MODL BLG SAYFASI </p><p>ALAN ADI : Biliim Teknolojileri</p><p>MESLEK : A letmenlii</p><p>DERS ADI : Ak Kaynak letim Sistemi</p><p>MODL ADI : AIK KAYNAK LETM SSTEM-2</p><p>KODU : </p><p>SRE : 40 / 32</p><p>N KOUL : Ak Kaynak letim Sistemi-1 modln baarm olmak</p><p>AIKLAMA : Laboratuar ortamnda uygulamal olarak yaplmaldr.</p><p>GENEL AMA : </p><p>renci bu modl ile gerekli ortam salandnda ak kaynak kodlu iletim sisteminin temel aralarn kullanabilecektir.</p><p>AMALAR</p><p>renci;</p><p>1. Kullanc ve grup ilemlerini yapabilecektir. 2. Editrleri kullanabilecektir. 3. Program kurulumu, gncelleme, kaldrma ilemlerini gerekletirebilecektir.</p><p>14</p></li><li><p>ERK</p><p>A. TEMEL KULLANICI VE GRUP LEMLER 1. Kullanc ve Grup Kavramlar</p><p>a. Kullanc Hesabi. Sistem Yneticisi</p><p>ii. Kullanc Hesaplarnn Tutulmasb. Grup Hesab</p><p>2. Temel Kullanc ve Grup lemleri ( oluturmak, silmek, deitirmek) a. Kullanc Oluturmab. Kullanc Silmec. Kullanc Seeneklerini Gncellemed. Kullanc Oturumue. Grup Oluturmaf. Grup Silmeg. Grup Yaplandrma</p><p>3. Kullanc ve Grup HaklarB. AIK KAYNAK LETM SSTEM EDTRLER</p><p>2. Ak Kaynak letim Sistemi Editrleri ve Kullanma. VIMb. Nanoc. KWrited. Kate</p><p>C. PROGRAM KURMA VE GNCELLEME1. Program Kurma</p><p>a. Paket Yneticisib. Kaynak Paket ve kili Paketc. Paket Depolard. Program Kurulumue. Depo Ekleme ve Kaldrma lemleri</p><p>2. Program Kaldrma3. Program Gncelleme</p><p>KONULARKonu </p><p>Alanlarnn Arlklar (%)</p><p>Temel kullanc ve grup ilemleri 30</p><p>Ak kaynak iletim sistemi editrleri 40</p><p>Program kurma ve gncelleme 30</p><p>TOPLAM 100</p><p>15</p></li><li><p>LEM ANALZ FORMU</p><p>MESLEN ADI : Web Programcl : AKK letim Sistemini Kullanmak</p><p>LEM NO : 1 LEMN ADI : Kullanc ve grup ilemlerini yapmak</p><p>YETERLKLER : Ak kaynak kodlu iletim sisteminin aralarn kullanmak</p><p>ORTAM (Ara-Gere, Ekipman ve Koullar) : AKK iletim sistemini altrabilecek yeterlikte bilgisayar, internet balants</p><p>LEMN STANDARTI : </p><p>LEM BASAMAKLARI BLG BECER TAVIR</p><p>1. Kullanc oluturmak2. Grup oluturmak3. Varolan kullancy silmek4. Kullanc deitirmek</p><p>TEMEL KULLANICI VE GRUP LEMLER 1. Kullanc ve Grup Kavramlar 2. Temel Kullanc ve Grup lemleri ( oluturmak, silmek, deitirmek)</p><p>1. Kullanc ve gruplara ait oluturma, silme, deitirme ilemlerini yapmak</p><p>1. Detaylara zen gstermek...</p></li></ul>