Dh 20140618

 • View
  220

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTOS SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

  H A L D E R B E R G S EMIDWEEKEDITIE18 JUNI 2014WEEK 25

  U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

  O P L A G E : 13 . 5 0 0T O T A L E O P L A G E Z E E L A N D

  E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

  THUIS IN DE REGIO

  Volg ons via twitter: @H_bergseBode

  DOOR VERA DE GEUS

  CDA Halderberge vraagt gedeputeerde Ruud van Heugten verkeersmaatregelen te treffen voor de N640 tussen Hoeven en Oudenbosch. Wederom hebben enkele verkeerson-gevallen plaatsgevonden, waarbij het gelukkig bleef bij blikschade en lichte verwondingen. Het is een kwestie van wachten, tot er een zwaar verkeerson-geval plaats vindt, aldus CDAer Ad van Tetering die hoopt dat Van Heugten in ge-

  sprek gaat met de gemeente Halderberge om te komen tot maatregelen die de ver-keersveiligheid verbeteren.

  KomgrensCDA laat Van Heugten weten dat er re-cent weer drie zware verkeersongevallen hebben plaatsgevonden. Gelukkig bleef de schade beperkt tot inke blikschade en diverse gewonden, aldus de politieke partij in de brief. Door de aanleg van de rondweg om Oudenbosch zal het type verkeer wijzigen van voornamelijk lokaal

  verkeer naar regionaal verkeer. Wij zijn er van overtuigd dat dit tot gevolg heeft dat de verkeersintensiteit ink zal toenemen. Datzelfde geldt voor de rijsnelheden. Re-den voor ons om aan te dringen op maat-regelen. Het CDA pleit voor het plaatsen van snelheids itsers. Ook wil men dat de komgrens van Hoeven opgerekt wordt tot en met de benzinepomp aan de Sint Bernardusstraat. Tenslotte oppert men het idee om een rotonde aan te brengen op de kruising Gors / Oude Antwerpse Postbaan.

  Vraag om snelheids itsers N640Het is wachten op een zwaar verkeersongeval

  HOEVEN - Plaats snelheids itsers, rek de komgrens van Hoeven op tot en met de benzinepomp en leg een rotonde aan bij de kruising Gors / Oude Antwerpse Postbaan. Dat zegt het CDA tegen gedeputeerde Ruud van Heugten. Volgens hen is het een kwestie van wachten totdat er een zwaar ongeluk gebeurt.

  INLOOPPUNT KBO EN SURPLUS LOOPT NIET

  HALDERBERGE - De inwoners van Hal-derberge leverde in 2013 gemiddeld 6,4 kilo aan e-waste af aan Wecycle. Onder e-waste vallen afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige verlichting. Landelijk ligt het gemiddelde op 4,5 kilo per inwoner. Dat blijkt uit de benchmark naar de afgifte van e-waste. De gemeen-ten hebben in 2013 in totaal 75 miljoen kilo e-waste afgegeven aan Wecycle. Het Bra-bantse gemiddelde bedroeg 4,9 kilo. De afgifte is 6 procent lager dan in 2012. De economische crisis speelt hierbij een rol: er werden minder apparaten verkocht en minder afgedankt. In Zeeland worden de meeste apparaten ingeleverd.

  Halderberge levertveel e-waste in

  HALDERBERGE - Het college heeft het Uitvoeringsprogramma Sport 2014 vast-gesteld. Hierin staan onder andere de ambitie om nog meer inwoners van Hal-derberge aan het sport te krijgen of te houden. Ook dit jaar worden Halderbergse sportverenigingen door de gemeente uit-genodigd deel te nemen aan een diverse cursussen, kinderen kunnen weer kennis-maken met sportverenigingen via Sjors Sportief. Om lokaal sporten en bewegen voor senioren te stimuleren is er een actu-eel en zo compleet mogelijk overzicht van het sport- en beweegaanbod in Halderber-ge voor 50-plussers samengesteld. Ook de sportfunctionarissen blijven aan de slag.

  Halderberge blijft inzetten op sport

  OUD GASTEL - Voor de 98e keer gaat er een bedevaart vanuit Roosendaal naar Kevelaer. Dit is n van de oudste bede-vaartplaatsen van Maria in Europa. Keve-laer ligt net over de Duitse grens bij Venlo. Al vanaf 1642 trekken pelgrims hierheen. In Roosendaal gebeurt dit al vanaf 1904. Tot 30 juli hebt u de gelegenheid u op te geven voor de bedevaart naar Kevelaer vanuit Roosendaal en omgeving. De twee-daagse tocht is op dinsdag 19 en woens-dag 20 augustus, de ndaagse tocht is op woensdag 20 augustus. Inlichtingen en aanmelden bij: J.Voeten, Vierschaarstraat 4, 4751 RP Oud Gastel, tel. 0165-313099 of via E: ceijnden@gmail.com.

  98e bedevaartnaar Kevelaer

  KLEINERE STIJGING

  WATERSCHAPSLASTEN

  OUD GASTEL - Halderberge juicht voor Oranje! De 5-1 overwinning op Spanje zorgde ook in de HalderbergSe huizen en horecagelegen-heden voor euforie en een uitgelaten stemming. Vanavond, woensdag 18 juni, speelt Nederland om 18.00 uur tegen Australi. Als deze wedstrijd gewonnen wordt, is de Nederlandse ploeg verzekerd van een plekje in de achtste finale. FOTO BERT SAHARI / S IMAGE

  HALDERBERGE - Wethouder Jean-Pierre Schouw van Etten-Leur is de nieuwe voor-zitter van het dagelijks bestuur van de WVS-groep. Schouw werd vorige week gekozen nieuwe praeses van de organi-satie. Plaatsvervangend voorzitter van de WVS-groep werd Hans Verbraak, wethou-der van de gemeente Roosendaal. Door de politieke verschuivingen na de gemeente-raadsverkiezingen wijzigden het algemeen en dagelijks bestuur van de zorgverlenende instantie de afgelopen tijd. De WVS-groep is de sociale werkvoorziening van negen gemeenten in West-Brabant en heeft als taak werk te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

  Schouw nieuwe voorzitter WVS-groep

  OUDENBOSCH - De organisatie van de jaarlijkse zeepkistenrace van wijkver-eniging Albano in Oudenbosch ziet zich genoodzaakt om de editie van dit jaar te schrappen. De zeepkistenrace was ge-pland om zondag 22 juni, maar men laat nu weten dat het evenement geen doorgang zal vinden. Na een lange voorbereiding en een noodkreet is helaas gebleken dat we niet genoeg mensen enthousiast hebben kunnen maken om zich aan te melden, laat de organisatie teleurgesteld weten. Wij beseffen dat we hiermee onze spon-soren, deelnemers en vrijwilligers teleur-stellen. Hen bedanken wij bedanken voor het vertrouwen van de afgelopen 5 jaar.

  Albano zet streep door zeepkistenrace

  HALDERBERGE - Brabanders maken de meeste ongevallen. Dat blijkt uit het on-derzoek van CED, het bedrijf dat namens de verzekeringsmaatschappijen schades afhandelt. Per 1.000 bewoners worden er in Brabant 81,5 schades gemeld. Limburg volgt met 71,5 schades per 1.000 inwo-ners. In Zeeland zijn de minste ongevallen: 36 meldingen per 1.000 inwoners. Per jaar handelt CED een miljoen schadeclaims af met een schadelast van 2,5 miljard euro. CED heeft geen verklaring in de verschil-len tussen de provincies. Uit de meldingen is geen oorzaak te vinden. CED registreert wel hoe vaak iemand zijn auto total-loss rijdt. Daarin gaat Groningen aan kop.

  Brabanders grootstebrokkenpiloten

  HALDERBERGE - Een Halderbergse onder-nemer wenst niet meer met de gemeente in gesprek te gaan over de proefplaatsing van een pasfoto-automaat in de hal van het gemeentehuis. Hij is boos en vreest voor inkomstenderving. Volgens het ge-meentebestuur beraadt hij zich dan ook over vervolgstappen. Ook een andere ondernemer heeft zijn ongenoegen geuit. Heb hebben we gevraagd met ons mee te denken, aldus B&W. De automaat staat er zes maanden, daarna wordt er geva-lueerd. Men kijkt hoeveel klanten gebruik maken van de extra dienstverlening en hoe de service wordt ervaren. Aan de hand daarvan wordt besloten of hij blijft staan.

  Ondernemer boos over foto-automaat

  HALDERBERGE - De Brandweer Midden- en West-Brabant vraagt aandacht voor de oranje versieringen in cafs, huizen, win-kels en straten. De versieringen zijn vaak van brandbaar materiaal wat gevaarlijke situaties op kan leveren. Met eenvoudige maatregelen verloopt een feestje brand-veilig. De brandweer geeft daarvoor tips. Aangeraden wordt om versieringen niet in aanraking te laten komen met verlichting en warm wordende apparaten, slingers op te hangen met ijzerdraad en, onbescha-digde verlengsnoeren te gebruiken. Bij het bakken van snacks is het aan te bevelen een goed passende deksel in de buurt te houden om een oliebrand snel te blussen.

  Brandweer: kijk uit met versieringen

  DOOR VERA DE GEUS

  Op 5 november vorig jaar werd het tank-station aan de Molenstraat in Ouden-bosch rond de klok van 20.15 uur overval-len. De medewerker van tankstation Texaco werd opgeschrikt door drie gemaskerde mannen die onder bedreiging van een vuurwapen de inhoud van de kassa eis-ten. De 32-jarige Rotterdam die in maart werd opgepakt was betrokken bij deze over-val evenals bij de overval op een bedrijf aan de Industrieweg op 13 december en

  de overval op een ander tankstation aan de Rooseveltstraat op zaterdag 11 mei. Tegelijkertijd werd er een 19-jarige man uit Oudenbosch aangehouden. Hij wordt alleen verdacht van de overval op een tankstation aan de Molenstraat.

  Internationaal gezochtHet politieonderzoek leidde de maanden daarna echter naar nog vier overvallers, namelijk een 31-jarige man en een 33-ja-rige man, beiden zonder vaste woon- of verblijfplaats. Verder wees alles tevens een 27-jarige man uit Tilburg en een 41-jarige man uit Rotterdam.

  De politie signaleerde deze mannen inter-nationaal. Tijdens diverse politiecontroles werden de mannen een voor een aange-houden. Drie mannen werden gepakt bij controles in Rotterdam en een bij een controle is Dusseldorf in Duitsland. Ze werden naar het politiecellencomplex Mijkenbroek in Breda overgebracht. Daar werden ze voor hun aandeel aan de tand gevoeld. Met de aanhouding van de 33-jarige man op zondagochtend denkt de politie alle ver-dachten van deze drie overvallen te heb-ben aangehouden. De zes mannen zitten allen nog vast.

  Overvallen Oudenbosch opgelostPoli t ie arresteert zes overval lers voor dr ie zaken

  OUDENBOSCH - De drie gewapende overvallen die in de loop van vorig jaar in Oudenbosch zijn gepleegd zijn opgelost. De politie heeft de afgelopen periode maar liefst zes verdachten in deze zaak ge