DIETETYKA - studia licencjackie II ?· Żywienie człowieka. T.1. PWN Dietetyka praktyczna i diety niekonwencjonalne…

  • Published on
    27-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>DIETETYKA - studia licencjackie </p> <p>II ROK </p> <p>Prawo w ochronie zdrowia </p> <p>1.Podzioch S.: Prawo zdrowia publicznego. Zdrowie i Zarzdzanie </p> <p>2.Nestorowicz M.: Prawo medyczne. </p> <p>3.Lipiski A.: Podstawy prawne ochrony zdrowia. </p> <p>Ekonomika w ochronie zdrowia </p> <p>1.Barr N.: Ekonomika polityki spoecznej. AE Pozna </p> <p>2.Chwierut S.(red.): Elementy zarzdzania finansowego w ochronie zdrowia. </p> <p>3.Getzen T.: Ekonomika zdrowia. PWN </p> <p>4.Golinowska S.: Polityka spoeczna pastwa w gospodarce rynkowej. PWN </p> <p>5.Whitfield M.(red.): Zarzdzanie w opiece zdrowotnej. Vesalius </p> <p>Kliniczny zarys chorb </p> <p>1.Uszyski M.: Propedeutyka medycyny klinicznej i zdrowia publicznego. Bydgoszcz </p> <p>2..Gutt R.W.: Propedeutyka medycyny. PZWL </p> <p>3.Krawczyski M.: Propedeutyka pediatrii. PZWL </p> <p>4.Szumowski W.: Propedeutyka lekarska czyli propedeutyka medycyny oglna. AM Krakw </p> <p>5.Niedzielski J.(red.): Propedeutyka chirurgii. AM d </p> <p>Dietetyka pediatryczna </p> <p>1.Szotowa W.: ywienie dzieci zdrowych. </p> <p>2.Grnicki B.: ywienie dzieci chorych i zdrowych. PZWL </p> <p>3.Ciborowska H.: Dietetyka. </p> <p>4. Krawczyski M.(red.): ywienie dzieci w zdrowiu i chorobie. Wydawnictwo Help-Med </p> <p>5. Wo H.: ywienie dzieci. PZWL </p> <p>ywienie ludzi starszych </p> <p>Jarosz M.: ywienie osb w wieku starszym : porady lekarzy i dietetykw. II </p> <p>ywienie w zdrowiu i chorobie </p> <p>1.Grzymisawski M.(red.): ywienie czowieka zdrowego i chorego. T. 2. PWN </p> <p>1.Gawcki J.(red.): ywienie czowieka. Podstawy nauki o ywieniu.T.1/2. PWN </p> <p>2.Zawistowska Z.: ywienie dietetyczne w rnych chorobach. </p> <p>3.Ciborowska H.: Dietetyka. PZWL </p> <p>4.Ziemlaski S.: Normy ywienia czowieka. PZWL </p> <p>5.Gertig H.: Bromatologia. PZWL </p> <p>6.Hasik J.(red.): ywienie czowieka. T.1. PWN </p> <p>Dietetyka praktyczna i diety niekonwencjonalne </p> <p>Mikrobiologia oglna i ywnoci </p> <p>1.Burbianka M.: Mikrobiologia ywnoci. PZWL </p> <p>2.Heczko P.B.(red.): Mikrobiologia. Podrcznik dla pielgniarek... PZWL </p> <p>3.Zaremba M.: Mikrobiologia lekarska. PZWL </p> <p>Edukacja ywieniowa </p> <p>Analiza i ocena jakoci ywnoci </p> <p>Komunikowanie si z pacjentem </p> <p>1.Krajewska-Kuak E.(red.): Komunikowanie interpersonalne w pielgniarstwie. Czelej </p> <p>2.Berne E.: W co graj ludzie. PWN </p> <p>3.Gordon T.: Pacjent jako partner. PAX </p> <p>4.Rathus S.: Psychologia wspczesna. GWP </p> <p>5.Santorski J.(red.): ABC pomocy psychologicznej, Gdask </p> <p>6.Motyka M.: Komunikacja terapeutyczna w opiece oglnomedycznej. WUJ </p> <p>7.Gordon T.: Rozmawia z pacjentem. </p> <p>Zarys chirurgii z elementami ywienia </p> <p>Ochrona wasnoci intelektualnej </p>