Digital marketing - Viral Marketing - marketing lan truyen

  • Published on
    09-May-2015

  • View
    3.106

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Viral Marketing m t chin thut khuyn khch mt c nhn no lan truyn mt ni dung tip th, qung co n nhng ngi khc, to ra mt tim nng pht trin theo hm m s lan truyn v nh hng ca mt thng ip nh nhng con vi rt

Transcript

  • 1. Ging nh cch thc lan truyn ca mt con virus. Hnh thcqung co ny btu t gi thuyt mt khch hng lun k chongi khc nghe v sn phm hoc dich v ca bn m khchhng cm thy hi lng khi s dng. Viral Marketing m t chin thut khuyn khch mt c nhn no lan truyn mt ni dung tip th, qung co n nhng ngikhc, to ra mt tim nng pht trin theo hm m s lantruyn v nh hng ca mt thng ip nh nhng con vi rt

2. Cc chin dch nh vy li dng vo s nhn rngnhanh chng lm bngn mt thng ip nhng ngn, hng triu ln. Nhng to ra mt chindch Viral Marketing chiu qu th tht s khngd cht no, bn cn philm cho virus ca mnhl duy nht, li cun, nphi mang tnh c nhn vc truyn i bng scng tc i bn cng cli 3. 18% qung co trn tivi to ra mt t l hon vn u t kh quan. 84% cc chin dch B2B mang li mc doanh thu ngy cng thp. 100% vic u t thm vo qung co ch to ra thm 1% - 2%doanh thu. 14% ngi tiu dng tin vo qung co. V 69% ngi tiu dng thch cng ngh ngn chn qung co 4. T cc s liu bit ni ny cho chng ta nhn thy rng: Tip th v qung cotruyn thng ngy cng tr nn ln xn, khng ng tin cy; km hiu qu, chi phcao hn m t l hon vn u t li thp. Mt trit l n gin l: ...bt k mt chinlt Marketing tn tin bac no m khng to ra tin cho bn u l mt chin dchMarketing ph tin bc (Kirk Cheyfitz, CEO, Story Worldwide); v km theo cc nh nghin cu cng pht hin ra mt iu th v: trungbnh th mt ngi c: 11 - 12 mi quan h mt thit, khong 150 mi quan h xhi, v t 500 n 1500 cc quan h lng lo khc Chnh v vy, m cc nh kinht tm ra mt gii php mi cho ngnh tip th hin nay v n dn dn khngnh c sc mnh ca mnh Sc mnh ca Word Of Mouth Marketing. 5. Nh vy th tng cng c truyn ti thng ip ng vai tr khquan trng, s dng tng tt, cng c ph hp, hnh thc trnhby c cht lng s gp phn ng k vo thnh cng ca chindch. Ngun pht tn ca thng ip cng ng vai tr quan trng. 6. Nu ngun pht tn l t nhng ngi, nhng tchc c tm nh hng d lun nh cc tbo, trang tin ng ngi xem, hot blogger, ch cctrang mng x hi nhiu bn b trong friendlist, admin/mod hay cc thnh vin c uy tn ccdin n th s d dng kch thch s quan tm td lun. Cn nu thng ip c tung ra bi mtngi bnh thng khng c g gy ch th cngc th thnh cng, nhng s phi n lc nhiu hn. Nhc li cho cc bn mt v d, "hin tng" ThyTop c gii thiu ln u tin bi Hot bloggerOnlyU, sau c Knh 14 - mt trang tin l cithu ht nhiu thnh phn tui teen truy cp - ngthm mt bi gii thiu, v th l c ta ni nh cnt . Hay hin tng my nc nng Kangaroo bin tuca on qung co ny xut hin di nhiu hnhthc v lan truyn nhanh chng trn mng. 7. in hnh l qung co ca my xay sinh t hiu Blendtec, chuyndng my xay vn cc thit b ni ting nh iPhone, iPod, my gameWii... lm ra nhng video qung co "c nht v nh 8. Tiu chun viral ttXy dng c ni dung viral tt cn rt nhiu yut t lc xy dng ni dung, chun b knh thngtin, i tng, thit k ni dung ti lc vn hnh, cpnht... Nhng yu t cn bn nh gi mt viraltt l:1. To d lun trong cng ng online2. Thu ht comment nhiu3. Google Seach v tr top4. Ni dung hay v forward cho nhau5. Truyn ti ng thng ip6. iu quan trng l click vo web mnh tng hit 9. Nh th ny chng hn Hin tiKo to link => ko to user click web viralCh t ta cho ging cho ging campaignTo link hnh dn n websiteCh n ta, link 1 v th 1 user bnh thng post tin 10. C ch TUNG HNGTung Hng 11. C ch CH NG LM NGI XEM Text PR - FacebookKhi post trn Facebook c bn b trong friends list thng bo v cComment on Yahoo 360 Post comment trn blog din vin/ ca s hoc bloger ni s c friends list quan tm c 12. S dng knh Google SearchGoogle Search Dng cm t thng dng searchGoogle d tm Vatgia.comTn dng knh thng tin rao vt y thng tin v Google pht hin search 13. Ngy nay, hn 2/3 dn s th giis hu in thoi di ng(TD).Thng k ca trang mng x hiFacebook cho thy mt na trongs 500 triu thnh vin ca hthng xuyn truy cp vo trang tcc thit b di ng. Nhm nginy cng hot ng tch cc trnFacebook hn gp i so vinhng ngi khng s dng. Th trng qung co trn TDang bc vo thi k hong kimca mnh cn i vi cc doanhnghip va v nh, y l mt hnhthc tip th va tn km t chi phva em li hiu qu bt ng. 14. Ngun: Tp on Nielsen 6/2010 6/2010, Vit Nam c 140triu thu bao di ng 80% ngi dng di ng lun gi my bn mnh 45% ngi Vit thng xuyn dng TD nhn tin 15. Qung b SMS gi n ngay tngthu bao, tng chic my inthoi ca khch hng mc tiu Tin nhn SMS l thng ip mangtnh c nhn trn 75% nginhn u c tin nhn Qung b SMS tit kim chi phv mang li hiu qu u t hnnhiu loi hnh qung co khc Qung b SMS c th gi cn ng thi hng trm nghn nhng triu thu bao Tip cn nhm khch hng cth: theo tui, gii tnh, ni c trv thi im 16. Bn c tin ni nngqung co trn truyn hnh?Qung co bo? Bn c bit baonhiu ngi s c, min Nam th90% l khng ri y!Email trn ngp hp th, emailqung co ca bn s i v u? SMS Marketing? C ai cha xem SMS m xa i khng? Ti thiu l phi xem ai gi d xem xa! 17. Hu nh 100% khch hng tim nng khi nhn c tin nhnu c qua (d m xem ri mi xa!!!). 91% s khng xa SMS trc khi c v 71% SMS s lu li 69% s ngi c SMS s gi n thng hiu th hin trong SMShoc click vo website trong tin nhn. Tc ng khc: k/hng sau khi nhn c SMS thng c xuhng ch ng chn sn phm c qung co trong SMS 18. Qu nhiu hnh thc truyn thng(truyn hnh, bo ch, internet,billboard, activation v.v) ? Chi ph truyn thng qu cao (70triu/spot qung co 30) ? Phn khc khch hng qu a dng? Khch hng t cn tp trung vo mtphng tin truyn thng na? Th trng qu rng nn truynthng b hn ch? Sng trong mt mi trng trn ngpthng tin, khch hng d dng bqua nhng mu qung co cadoanh nghip? Tng tc truyn thng mt chius khin khch hng nhanh chngqun i sn phm/dch v ca DN ? 19. Khuyn khch khch hngng k vo danh schnhn tin nhn. V phamnh, bn c th d dngng k vi cc nh cungcp dch v tin nhn theonhm n gin, tin linh eztexting.com haymotomessage.com. Bncng nn gi tin nhn nkhch hng nh k hngtun 20. Tin nhn Thng hiu (SMS Brandname) l phngthc gi SMS hin th tiu tin nhn SMS(sender) l tn thng hiu/ cng ty m ai cngc m khng s spam. 21. Khi khch hng gh thm trang web ca cng ty, bn hy khuynkhch h ng k lm thnh vin hoc nhn a ch email nhnthng tin qua TD. Sau khi gi mail cho khch hng, bn cng nnc mt s hot ng nh thng qua email gi coupon hoc m s khch hng tham gia cc chng trnh khuyn mi 22. Chn a ch website vo tin nhn cho khch hng hoc km m QR (in thoi c m QR ly ng dn sau t ng m trnhduyt). Bn cng nn iu chnh ni dung v ng dn trn websitesao cho khch hng d xem t TD. 23. Sng to cc ng dng dng trn TD v cho php khch hng tiv dng min ph. Thng qua nhng ng dng ny bn c th truynti thng ip v sn phm v dch v n khch hng. 24. Camera, wifi v GPS l nhngyu t khng th thiu ca mtchic TD hin i. Hy khuynkhch khch hng tn dng nhngchc nng ny. V d, nu khchhng dng TD chp nh snphm v email cho bn th h snhn c phiu gim gi. Ngoi ra, sau khi khch hng sdng mt trong nhng knhqung co va k trn, bn cgi tin nhn, email tr li kmtheo thng ip qung co. 25. thi im hin ti, hu ht cc DN VN u c website, tuy nhin aphn DN sau khi thit k web u khng bit bt u th no lmDigital Marketing. Mt trong nhng yu t quyt nh thnh cng camt k hoch Digital Marketing l phn tch. Bn cn phn tch r th trng v phn khckhch hng ca bn u? Bn cn xc nh ng khch hng tim nng cabn v phn tch nhng hnh vi c th ca h. Ngoi ra bn cng nn dnh mt t thi gian phn tch i th cnh tranh chnh 26. Doanh nghip cn xc nh r mc tiu ca mnh khi bt u tham gia voDigital Marketing, mc tiu cng r rng v c th s gip Doanh nghipc mt nh hng r rng cho k hoch ca mnh. Ngoi ra mc tiu cth cn gip cho Doanh nghip d dng tin hnh o lng v phn tchhiu qu ca k hoch Digital Marketing Mt s mc tiu trong k hoch Digital Marketing: Xy dng nhn bit thng hiu qua Internet Thu thp d liu khch hng & khch hng tim nng Xy dng cng ng khch hng thn thit, trungthnh Doanh thu t Internet k vng 27. Sau khi phn tch v xc nh mc tiu c th,vic tip theo ca bn l ln k hoch DigitalMarketing. K hoch cng chi tit th bn d dngqun l v hiu qu cng cao. Cc tiu ch cn cxc nh r trong bn k hoch: Thng ip v i tng tip nhn qung co Ngn sch Thi gian chy chin dch Hiu qu mong mun thu c sau chin dch. Nhng ri ro c th gp 28. Vi tng mc tiu khc nhau, Doanh nghip c thp dng tng cng c thc hin mt cch hiuqu SEO (Search Engine Marketing) Qung co Google (Google Adwords) Social Media Marketing: Facebook Marketing, BlogMarketing... Email Marketing Mobile Marketing 29. Mt trong nhng u th vt tri ca DigitalMarketing so vi Marketing truyn thng l khnng o lng cc tt da trn nhng con s thngk c th. ng thi bn c th d dng iu chnh k hochDigital Marketing trong qu trnh thc hin tiu ha hiu qu k hoch Digital Marketing cabn