digitalna elektronika

 • Published on
  15-Jan-2016

 • View
  72

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

digitalna elektronika

Transcript

 • FAKULTET TEHNIKIH NAUKA DEPARTMAN ZA ENERGETIKU, ELEKTRONIKU I TELEKOMUNIKACIJE KATEDRA ZA ELEKTRONIKU NOVI SAD TRG DOSITEJA OBRADOVIA 6 h ttp://www.elektronika.uns.ac.rs email: kel@uns.ac.rs

  +

  _

  (021) 485 2558

  DIGITALNA ELEKTRONIKA osnovne strukovne studije obnovljivi izvori elektrine energije

  Fakultet tehnikih nauka Novi Sad Katedra za elektroniku septembar 2011. mr Milan Nikoli

 • Digitalna elektronika Osnovne strukovne studije: Obnovljivi izvori elektrine energije

  Katedra za elektroniku Sadraj

  Sadraj: 1. Uvod ............................................................................................................................................................... 1 2. Brojni sistemi.................................................................................................................................................. 2

  2.1. Decimalni brojni sistem....................................................................................................................... 2 2.2. Binarni brojni sistem ........................................................................................................................... 3 2.3. Heksadecimalni brojni sistem.............................................................................................................. 3 2.4. Konverzije izmeu razliitih brojnih sistema ...................................................................................... 4

  3. Bulova algebra................................................................................................................................................ 6 3.1. Logike operacije ................................................................................................................................ 6 3.2. Zakoni i teoreme.................................................................................................................................. 7 3.3. Bulove funkcije ................................................................................................................................... 7 3.4. Logike kapije ..................................................................................................................................... 9

  4. Kombinacione mree .................................................................................................................................... 10 4.1. Sinteza i analiza Bulovih funkcija ..................................................................................................... 10 4.2. Minimizacija Bulovih funkcija .......................................................................................................... 11 4.3. Metoda saimanja.............................................................................................................................. 11 4.4. Karnoove mape.................................................................................................................................. 12 4.5. Dvostepene logike mree................................................................................................................. 15 4.6. Multiplekser....................................................................................................................................... 18

  4.6.1. Reavanje Bulovih funkcija pomou multipleksera...................................................................... 19 4.6.2. Proirenje kapaciteta multipleksera .............................................................................................. 20

  4.7. Demultiplekser .................................................................................................................................. 22 4.7.1. Proirenje kapaciteta demultipleksera........................................................................................... 23 4.7.2. Primer primene multipleksera i demultipleksera .......................................................................... 24

  4.8. Koderi................................................................................................................................................ 25 4.9. Dekoderi ............................................................................................................................................ 27 4.10. Konvertori kda................................................................................................................................. 27 4.11. Aritmetika kola ................................................................................................................................ 29

  4.11.1. Sabirai ......................................................................................................................................... 29 4.11.2. Komparatori.................................................................................................................................. 30

  4.12. Programabilna logika kola ............................................................................................................... 31 4.12.1. PAL logiko kolo.......................................................................................................................... 31 4.12.2. PLA logiko kolo.......................................................................................................................... 33 4.12.3. CPLD i FPGA kola ....................................................................................................................... 34

  4.13. Vremenski parametri logikih kola ................................................................................................... 34 5. Sekvencijalne mree ..................................................................................................................................... 36

  5.1. Leevi ................................................................................................................................................ 37 5.2. Flip-flopovi........................................................................................................................................ 39

  5.2.1. SR flip-flop ................................................................................................................................... 39 5.2.2. D flip-flop ..................................................................................................................................... 41 5.2.3. T flip-flop ..................................................................................................................................... 42 5.2.4. JK flip-flop.................................................................................................................................... 42 5.2.5. Konverzije flip-flopova................................................................................................................. 43 5.2.6. Dodatni ulazi flip-flopova............................................................................................................. 44 5.2.7. Vremenski parametri flip-flopova................................................................................................. 44

  5.3. Automati ............................................................................................................................................ 45 5.3.1. Sinteza automata ........................................................................................................................... 46 5.3.2. Grafiki prikaz automata .............................................................................................................. 46

  5.4. Asinhroni brojai ............................................................................................................................... 47 5.4.1. Binarni brojai .............................................................................................................................. 48 5.4.2. Brojai sa skraenim ciklusom ..................................................................................................... 49

  5.5. Sinhroni brojai ................................................................................................................................. 51 5.5.1. Binarni brojai .............................................................................................................................. 51 5.5.2. Brojai sa skraenim ciklusom ..................................................................................................... 54

 • Digitalna elektronika Osnovne strukovne studije: Obnovljivi izvori elektrine energije

  Katedra za elektroniku Sadraj

  5.5.3. Brojai sa nepravilnim brojanjem................................................................................................. 55 5.5.4. Kruni broja ................................................................................................................................ 56 5.5.5. Donsonov broja ......................................................................................................................... 59 5.5.6. Generiki broja............................................................................................................................ 60 5.5.7. Presetabilni brojai ....................................................................................................................... 60

  5.6. Registri .............................................................................................................................................. 62 5.6.1. Paralelni registri............................................................................................................................ 62 5.6.2. Pomeraki registri .............................................................

Recommended

View more >