Dil Eğitiminin Temel Kavramları - 2. Baskı ?cı / Pasif / Edilgin Kelime Hazinesi ..... 9 Alofon ... Ezber

 • Published on
  09-Mar-2018

 • View
  216

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • vii

  NDEKLER

  - A -

  Abartma (Mbalaa)............................................................................................................ 1 Ak Bilgi ............................................................................................................................... 1 Ak Oturum ........................................................................................................................ 2 Aforizma ............................................................................................................................... 2 Arlk .................................................................................................................................... 2 Az / ive / Lehe ............................................................................................................. 3 Akc Okuma ........................................................................................................................ 3 Akc Yazma ......................................................................................................................... 4 Akclk .................................................................................................................................. 4 Ak emas ........................................................................................................................... 5 Aksan ..................................................................................................................................... 6 Aksiyon ................................................................................................................................. 6 Akson .................................................................................................................................... 7 Akustik Ses Bilimi ................................................................................................................ 7 Aleksi ..................................................................................................................................... 7 Alettrisma .............................................................................................................................. 8 Alfabe .................................................................................................................................... 8 Alg Genilii ........................................................................................................................ 8 Alc / Pasif / Edilgin Kelime Hazinesi ........................................................................... 9 Alofon ................................................................................................................................... 9 Alt Anlamllk ..................................................................................................................... 10 Alt apkal Dnme Teknii ......................................................................................... 10 Ama ve Kazanm ............................................................................................................. 11 Amallk ............................................................................................................................. 11 Amigdala ............................................................................................................................. 12 Ana Dil ................................................................................................................................ 12 Ana Dili ............................................................................................................................... 13 Ana Dili retimi .............................................................................................................. 13 Ana Duygu .......................................................................................................................... 14 Ana Dnce ...................................................................................................................... 14 Anahtar Kelime .................................................................................................................. 14 Analiz ................................................................................................................................... 15 Analiz Basama Sorusu ................................................................................................... 15

 • viii

  Ansal (Epizodik) Bellek ................................................................................................... 16 Anlam .................................................................................................................................. 16 Anlam Analizi Teknii ...................................................................................................... 17 Anlam Deeri ..................................................................................................................... 18 Anlam Haritas ................................................................................................................... 19 Anlam Kurma .................................................................................................................... 20 Anlama ve Anlamlama ...................................................................................................... 20 Anlama Becerileri .............................................................................................................. 21 Anlamsal (Semantik) Bellek ............................................................................................. 21 Anlamsal Alan .................................................................................................................... 23 Anlat ................................................................................................................................... 23 Anlatm Biimleri ............................................................................................................... 24 Anlatma Becerileri ............................................................................................................. 25 Anlatma Yntemi .............................................................................................................. 25 Ara Disiplin ........................................................................................................................ 26 Ara ...................................................................................................................................... 27 Argo ..................................................................................................................................... 27 Artiklasyon (Eklemleme) Bozukluu ........................................................................... 28 Asperger Sendromu .......................................................................................................... 28 Atlama ................................................................................................................................. 29 Atlayarak Okuma ............................................................................................................... 29 Ayrtrc Dinleme ............................................................................................................ 30

  - B -

  Badaklk (Cohesion) ..................................................................................................... 31 Badatrma / Metafor ..................................................................................................... 32 Baml Biimbirim ............................................................................................................ 34 Bamsz Biimbirim ......................................................................................................... 34 Bamsz Okuma ............................................................................................................... 34 Bamsz Yazma ................................................................................................................. 35 Balam ................................................................................................................................. 35 Balk Kl Teknii .......................................................................................................... 36 Beceri ve Yetenek .............................................................................................................. 36 Beden Dili ........................................................................................................................... 37 Bellek ................................................................................................................................... 38 Benmerkezci Dnme (Egosantrizm) .......................................................................... 40 Benzetme ............................................................................................................................ 42 Betimleyici Yazma ............................................................................................................. 43 Beyin Frtnas .................................................................................................................... 43 Beyin Temelli renme ................................................................................................... 44 BIO Stratejisi ...................................................................................................................... 45 Bildiriim ............................................................................................................................. 46 Bilgi ...................................................................................................................................... 46

 • ix

  Bilgi Basama Sorusu ....................................................................................................... 47 Bilgi in Dinleme ............................................................................................................. 48 Bilgiyi leme Modeli ......................................................................................................... 48 Bilgi Trleri ......................................................................................................................... 50 Bilgilendiricilik.................................................................................................................... 50 Bili ...................................................................................................................................... 51 Bilisel Alan Basamaklar .................................................................................................. 51 Bilisel Dil Yaklam ......................................................................................................... 53 Bilisel Geliim ................................................................................................................... 54 Bitiik Eik Yaz ................................................................................................................ 54 Bloom Yntemi / Tam renme Modeli ..................................................................... 54 Boumlama / Eklemleme ................................................................................................ 55 Broca Alan ......................................................................................................................... 55 Bulu Yoluyla renme ................................................................................................... 57 Bkmllk ........................................................................................................................ 57 Brn Olgular / Parast Birimler .............................................................................. 57 Btnden Paraya Yaklam ............................................................................................ 58 Btnsel Beyin Modeli ...................................................................................................... 58

  - C -

  Cluster Teknii (Kmeleme / Salkm Oluturma) ....................................................... 61 Cmle zmleme Yntemi ........................................................................................... 61

  - -

  armsal Anlam / Tasarmlar ..................................................................................... 63 atma ................................................................................................................................ 64 ocuk Edebiyat................................................................................................................. 64 oklu Zek Kuram .......................................................................................................... 65 oktan Semeli Testler ..................................................................................................... 65 zmleme ve Birleim Yntemi ................................................................................... 66

  - D -

  Davran Deiiklii .......................................................................................................... 67 Davran Yaklam .......................................................................................................... 67 Deerlendirme ................................................................................................................... 68 Deerler ............................................................................................................................... 68 Deitirim ........................................................................................................................... 69 Deklaratif Bellek / Ak Bellek ....................................................................................... 69 Deklaratif Olmayan (rtk) Bellek ................................................................................ 69 Demagoji ............................................................................................................................. 70 Dendrit ................................................................................................................................ 71 Deneme ............................................................................................................................... 71 Dengeleme .......................................................................................................................... 71

 • x

  Dereceli Puanlama Anahtar (RUBRC) ........................................................................ 72 Derin Yap ve Yzey Yap ............................................................................................... 73 Derinlik ............................................................................................................................... 73 Ders Kitab ..................