Dizalice topline CK VS1 - menea.hr ?· 5 Princip rada kompresijske dizalice topline Dizalica topline posreduje u prijenosu topline izmeđudva toplinska spremnika: niskotemperaturnog, kojem se

 • View
  225

 • Download
  8

Embed Size (px)

Transcript

 • Fakultet strojarstva i brodogradnje Fakultet strojarstva i brodogradnje SveuSveuiliilita u Zagrebu ta u Zagrebu

  dr.sc. Vladimir SOLDO, izv.prof.

  DIZALICDIZALICE E TOPLINETOPLINE

  akovec, 27.02.2013.

  Radionica u okviru projekta IR-OVE

  Mogunost suradnje izmeu istraivakih institucija i poduzea u razvijanju i koritenju tehnologija s podruja OIE

  2

  1. UVOD

  2. UINKOVITOST KOMPRESIJSKIH DIZALICA TOPLINE

  3. IZVORI TOPLINE ZA DIZALICE TOPLINE

  3.1 Zrak kao izvor topline

  3.2 Solarna dizalica topline

  3.3 Podzemna voda kao izvor topline

  3.4 Morska voda kao izvor topline

  3.5 Geotermalne dizalice topline

  Test termikog odziva tla (TRT test)

  4. PRORAUN DIZALICE TOPLINE ZRAK-VODA (HRN EN 15316-4-2)

  5. ZAKLJUAK

  SADRSADRAJAJ

  Radionica u okviru projekta IR-OVE, akovec, 27.02.2013.

 • 3

  1. UVOD

  Primjena dizalica topline u svrhu grijanja u Europi je poela 1939. godine, kada je u Zrichuizvedeno postrojenje za grijanje Gradske vijenice, izvor energije je bila rijena voda, ureaj je i danas u pogonu.

  U Lukom terminalu u Splitu 1979. godine ugraena je jedna od prvih domaih dizalica topline uinka grijanja 2x375 kW (45C/40C), te uinka hlaenja 600 kW (12C/7C). Ureaj je proizvela splitska tvrtka Termofriz. Koristila se za grijanje/hlaenje putnikog terminala, a koristila je morsku vodu kao toplinski spremnik.

  Europska smjernica Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council on thepromotion of the use of energy from renewable sources svrstava dizalice topline u obnovljive izvoreenergije u ovisnosti o minimalnoj vrijednosti sezonskog toplinskog mnoitelja (Seasonal PerformanceFactor).

  Dizalice topline primjenjuju se u svim veliinama, od onih najmanjih za grijanje stanova, pa sve do sustava koji slue za grijanje itavih naselja niskotemperaturni sustavi grijanja

  Radionica u okviru projekta IR-OVE, akovec, 27.02.2013.

  4

  Broj instaliranih dizalica topline povezanih s tlom u EU zakljuno s 2010.

  (Izvor 11th EurObserv'ER Report)

  12.61112.6111.014.4361.014.436UkupnoUkupno43434.0304.030MaarskaMaarska

  25,725,72.0002.000SlovaSlovakaka5050350350GrGrkaka

  20,620,6543543BugarskaBugarska41,541,52.2212.221LitvaLitva54,854,83.9483.948SlovenijaSlovenija91,891,86.3826.382EstonijaEstonija15715713.08513.085BelgijaBelgija23123112.35712.357ItalijaItalija19719713.34913.349eekaka

  202,7202,711.65811.658IrskaIrska239,1239,118.39018.390Velika BritanijaVelika Britanija25725719.32019.320PoljskaPoljska16016020.00020.000DanskaDanska74574529.30629.306NizozemskaNizozemska

  729,5729,561.80861.808AustrijaAustrija1671,31671,3151.938151.938FrancuskaFrancuska1113111360.24660.246FinskaFinska25702570205.150205.150NjemaNjemakaka40054005378.311378.311vedskavedska

  Instalirani Instalirani uuinak, inak, MWMWthth

  Broj DTBroj DTZemljaZemlja

  Radionica u okviru projekta IR-OVE, akovec, 27.02.2013.

 • 5

  Princip rada kompresijske dizalice topline

  Dizalica topline posreduje u prijenosu topline izmeu dvatoplinska spremnika: niskotemperaturnog, kojem se toplina (energija) odvodi, tevisokotemperaturnog, kojem se ta toplina (energija) dovodi auveana je za energiju kompresije.

  Sustav dizalice topline sastoji se od tri kruga:

  - kruga izvora topline,- kruga radne tvari,- kruga ponora topline.

  Pkomp

  kondisp

  kond = isp + Pkomp

  Radionica u okviru projekta IR-OVE, akovec, 27.02.2013.

  6

  Split klima ureaj Split klima ureaj

  HLAENJE

  Faktor hlaenja split-klima ureaja:Primjer.:isp = 3500 W, PEL = 1084 W(Thl = 27 C, Tok = 35 C; HRN EN 14511)

  23,310843500

  EL

  isphl

  PEER

  GRIJANJEToplinski mnoitelj egr dizalice topline:

  Primjer:kond = 3850 W, PEL = 1067 W(Tgr = 20 C, Tok = 7 C)

  61,310673850

  EL

  kondgr

  PCOP

  Radionica u okviru projekta IR-OVE, akovec, 27.02.2013.

  Prekretni proces: hlaenje - grijanje

 • 7

  COP i SPF dizlice topline

  Toplinski mnoitelj (COP) ili faktor grijanja dizalice topline definiran je izrazom:

  komp

  kondgr )( P

  COP

  Godinji toplinski mnoitelj gr,G (Sesonal performance factor - SPF) dizalice topline koristi se za proraun i dimenzioniranje sustava grijanja. Rauna se preko sljedeeg izraza:

  QGR godinja potrebna toplinska energija za grijanje prostora, kWhQPTV godinja potrebna toplinska energija za zagrijavanje PTV-a, kWhEsust - ukupna godinja el. energija utroena na pogon kompresora, pumpi, ventilatora, pomonog grijaa, te sustava odleivanja isparivaa, kWh

  godsust

  godPTVGR

  E

  QQSPF

  Radionica u okviru projekta IR-OVE, akovec, 27.02.2013.

  8

  Aneks VII RES direktive:

  RES direktiva 2009/28/EC: Promotion of the use of energy from renewable sources

  el*,SPF1151

  Dizalice topline se svrstavaju u obnovljive izvore energije ako je:

  el elektrina uinkovitost

  % 6565088211

  usable

  RES

  ,

  ,QE

  Obnovljivi dio toplinske energije:

  Za el = 0,4 88,2SPF

  SPF*QE 11usableRES

  Obnovljivi dio toplinske energije ERES kWh:

  Radionica u okviru projekta IR-OVE, akovec, 27.02.2013.

 • 9

  3. IZVORI TOPLINE ZA DIZALICE TOPLINE3. IZVORI TOPLINE ZA DIZALICE TOPLINE

  3.1 3.1 OkoliOkolinjinji zrak kao izvor toplinezrak kao izvor topline

  Najvei i najpristupaniji ogrjevni spremnik topline za dizalice topline predstavlja okolinji zrak.Loa strana zraka kao izvora topline su varijacije njegove temperature, to znatno utjee na toplinski mnoitelj dizalice topline. Smanjivanjem temperature okoline smanjuje se toplinski mnoitelj i ogrjevni uinak dizalice topline.

  U veini sluajeva obavezna primjena dodatnog izvora grijanja (ekonomian rad do ok = -7 C). Naslage leda najvee pri temperaturi zraka oko 0 C.

  Radionica u okviru projekta IR-OVE, akovec, 27.02.2013.

  10

  3.2 SOLARNA DIZALICA TOPLINE

  Izrada modela mobilne solarne dizalice topline

  Osnovne komponente: - hermetiki kompresor- spiralni kondenzator u spremniku

  volumena 300 l- elektroniki ekspanzijski ventil- ispariva/neostakljeni solarni kolektor

  Mjerna oprema: - protokomjer radne tvari R134a- osjetnici temperature- petvarai tlaka (pi i pk)- mjerilo el. snage kompresora- piranometar

  - frekvencijski pretvara

  Radionica u okviru projekta IR-OVE, akovec, 27.02.2013.

 • 11

  Izvedeni prototipa ureaja u radu

  Ispitni sustav u radu, 28.04.2012.

  Temposjetnik

  Kondenzatorgrija

  Spremnik potrone tople vode

  Radionica u okviru projekta IR-OVE, akovec, 27.02.2013.

  12

  Promjena temperature radne tvari u pojedinim tokama procesa za vrijeme rada ureaja,te promjena temperature vode u spremniku(termopar smjeten na visini 90 cm od dna spremnika), 19.05.2012.

  REZULTATI MJERENJA

  Radionica u okviru projekta IR-OVE, akovec, 27.02.2013.

 • 13

  3.3 Podzemna voda kao izvor topline

  Nadlene institucije postavljaju visoke zahtjeveza izvedbu i rad dizalica topline s podzemnimvodama:- izrada hidrogeoloke preliminarne studije,- radove smiju izvoditi iskljuivo ovlateniizvoai,- visoki zahtjevi za izradu bunara i filtracijskogsloja,- iskoritene podzemne vode moraju se utisnutinatrag u podzemlje,- povrinska zatitna kolona i poklopac za zatitu od povrinskih voda i kie,- bunari se ne smiju izvoditi na cestama, ulazima ili parkiralinim prostorima,- omoguiti pristup za kontrolu bunara.

  Protok pumpe za vodu proraunava se na temperaturnu razliku vode na isparivau od 3 5 C.

  Radionica u okviru projekta IR-OVE, akovec, 27.02.2013.

  14

  Naselja uz mora, jezera i rijeke imaju izvor topline u mnogim sluajevima pristupaan i

  jeftin. Takve se vode mogu uobiajeno koristiti pri temperaturama veim od +4C.

  3.43.4 Morska voda kao izvor topline

  Radionica u okviru projekta IR-OVE, akovec, 27.02.2013.

  Pojednostavljeni shematski prikaz dizalice topline s morem kao izvorom topline,hotel Le Mridien Lav, Split.

 • 15

  3.4 Tlo kao izvor topline horizontalna izvedba izmjenjivaa

  Zemlja je kao izvor topline povoljna jer ve u malim dubinama ima prilino konstantnutemperaturu (713 C na dubini 2 m). Izmjenjiva topline se u tlo moe poloiti u obliku snopa vodoravnih cijevi na dubini od 1,2 do 1,5 m, s meusobnim razmakom cijevi od 0,5 do 1 m, ovisno o sastavu i vrsti tla. Promjer PE cijevi iznosi 25 ili 32 mm.Duina jedne izmjenjivake sekcije iznosi do 100 m.Uinak: 15 do 35 W/m2 (VDI 4640).

  Regeneracija toplinskog izvora dogaa se zahvaljujui Sunevom zraenju,kii ili rosi. 20-25Suho glinasto tlo

  30-35Tlo s podzemnom vodom25-30Mokro glinasto tlo

  15-20Mokro pjeano tlo10-15Suho pjeano tlo

  Specifini uinak, W/m2Vrsta tla

  16

  Geotermalna dizalica topline na FSB-uBIT 100 m dubine

  3

  2

  1

  1 - uteg

  2 - U cijev

  3 - obujmica

  Popreni presjek buotine

  324

  4 - ispuna

  152 mm115

  Toplinskasonda sutegom

  32

  Tlo kao izvor topline vertikalna izvedba izmjenjivaa

  Radionica u okviru projekta IR-OVE, akovec, 27.02.2013.

 • 17

  Nedirnuta temperatura tla po visini buotineZagreb, Ivana Luia 5

  Na dubini 1,5 i 5 metara primjetan je utjecaj okolinje temperature na temperaturu tla. Od 10 do 50 metara temperatura tla pada, da bi nakon 50 metara dubine, temperatura rasla sve do 100 m.Temperatura tla na dubini 100 m je 15,2C. .

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140

  160

  180

  200

  220

  240

  260

  8 9 10 11

  Dep

  th [m

  ]

  Temperature [C]

  Nedirnuta temperatura tla, Stochkolm