DK Betjeningsvejledning GB User manual DE ... User manual DE ... PL Instrukcja obsługi. 2 ... Advarsel,…

  • Published on
    08-Jun-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p> El-Tex 2000 </p><p>Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark 18.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk </p><p>DK Betjeningsvejledning GB User manual DE Bedienungsanleitung F Manuel d'utilisation PL Instrukcja obsugi </p></li><li><p>2 </p><p>Advarselssymboler / Warnings Symbols / Warnzeichen / symbole ostrzegawcze </p><p>Ls betjeningsvejlednin-gen fr brug af maskinen </p><p>Read the user manual be-fore start using the ma-</p><p>chine. </p><p>Bitte lesen Sie das Benut-zerhandbuch, bevor Sie </p><p>den Maschinen in Betrieb nehmen. </p><p>Vr agtpgivende ved dette symbol Pay attention to this symbol </p><p>Seid vor diesem Symbol vorsichtig </p><p>Advarsel, kraftig maskine Warning power full machine Gefahr, Krftig Maschine </p><p>Pas p fdderne! Lad dem ikke komme tt </p><p>p de roterende knive </p><p>Be careful about your feet. Do not let them come close </p><p>to the rotating blades. </p><p>Sei vorsichtig mit deinen Fen. Lassen Sie sie nicht in die Nhe die rotierenden </p><p>Messer kommen </p><p>Hold tilskuere 5 m vk fra frseren </p><p>Keep bystanders 5 m away from tiller </p><p>Halten Sie Zuschauer 5 m entfernt von Der Maschine </p><p>Trk altid stikket ud ved vedligeholdelse </p><p>Always unplug the power cord during maintenance </p><p>Ziehen Sie immer das Netzkabel whrend der </p><p>Wartung </p><p> / Symboles d'avertissement / Symbole ostrzegawcze </p><p>Lire les instructions d'utili-sation avant d'utiliser la </p><p>machine </p><p>Przed uyciem urzdzenia przeczytaj instrukcj </p><p>obsugi </p><p>Faites attention ce sym-bole </p><p>Zwr uwag na ten sym-bol </p><p>! </p><p>Attention. Machine puis-sante </p><p>Ostrzeenie. Potna mas-zyna </p><p> ! </p><p>Prenez soin de vos jambes! Ne les laissez pas ap-</p><p>procher des couteaux ro-tatifs </p><p>Uwaaj na nogi! Nie pozwl im zblia si </p><p>do noy obrotowych </p><p>, </p><p>5 </p><p>garder les spectateurs une distance de scurit de </p><p>5 mtres </p><p>Utrzymuj widzw w be-zpiecznej odlegoci 5 met-</p><p>rw </p><p>Dbranchez toujours la fiche pour la maintenance </p><p>Zawsze odcz wtyczk do konserwacji </p></li><li><p>3 </p><p>1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter ........................................................................................................ 3 3. Identifikation ..................................................................................................................... 5 4. Opsamling af maskinen ................................................................................................... 6 5. Opstart af maskinen ......................................................................................................... 7 6. Knive ................................................................................................................................ 7 8. Vedligeholdelse og opbevaring ........................................................................................ 8 9. Fejlfinding ........................................................................................................................ 8 10. Specifikationer ............................................................................................................... 8 CE Overensstemmelseserklring ..................................................................................... 42 2. Sikkerhedsforskrifter Klargring </p><p> Placer ikke hnder og fdder i nrheden af eller under roterende dele. Ls denne brugsanvisning grundigt. Srg for at lre de forskellige kontrolfunktio-ner, indstillinger og hndtag p udstyret at kende. Find ud af, hvordan du standser enheden, og kontroller, at du ved, hvordan nds-toppet virker. Lad aldrig brn eller personer, der ikke har lst denne brugsanvisning, bruge ma-skinen. Bemrk, at der kan vre lokale bestemmelser, der indeholder begrns-ninger for operatrens alder. Hvis du fler dig utilpas, eller hvis du har indtaget alkohol eller medicin, br du ikke betjene maskinen. Inspicer altid maskinen fr brug. Kontroller, at der ikke er slidte eller beskadigede dele. Udskift slidte eller beskadigede dele og skruer stvis for at opretholde ligevgt. Operatren er ansvarlig for andre personers sikkerhed. Benyt aldrig maskinen i nrheden af brn eller dyr. Operatren vil blive holdt ansvarlig for eventuelle ulykker, eller hvis der opstr farer for andre personer og deres ejendom. </p><p>Registrering af produkt / Reservedele Registrer dit produkt online p Mit Texas. Mit Texas findes p www.texas.dk Efter registrering kan Texas give dig en endnu bedre service. Nr du har registreret dit produkt, srger Texas for at tilknytte relevant information til produktet ssom reservedels-tegning, manual, fejlfinding m.m. Derudover kan Texas kontakte dig med relevant infor-mation vedrrende dit produkt. Reservedelstegning over alle Texas produkter findes p vores hjemmeside www.texas.dk. Finder du selv varenumre, giver det en hurtigere ekspedition. Reservedele kan kbes online p www.texas.dk eller kontakt din nrmeste forhandler. Du finder forhandlerliste p www.texas.dk </p></li><li><p>4 </p><p> Inspicer grundigt det omrde, hvor udstyret skal anvendes, og fjern eventuelle fremmedlegemer. Vr opmrksom p mulige farer ved arbejde p vanskelig jord, f.eks. meget stenet eller hrd jord. Det er pkrvet at bre stvler med skridsikre sler og stlkappe. Undg at bre lstsiddende tj. </p><p> Betjening </p><p> Start altid motoren fra sikkerhedszonen. Forlad ikke sikkerhedszonen under betjening af maskinen, hvis det er ndvendigt at forlade sikkerhedszonen, skal motoren slukkes, fr zonen forlades. Stop straks motoren ved kontakt med et fremmedlegeme og inspicer maskinen grundigt for skader. Reparer skaden, fr du fortstter. Hvis maskinen begynder at vibrere unormalt, skal du stoppe motoren og undersge rsagen med det samme. Vibrationer er normalt et tegn p skader. St altid maskinen i frigear, sluk motoren, nr enheden efterlades uden opsyn. Sluk altid motoren og kontroller, at alle bevgelige dele er standset helt fr udfrel-se af reparationer, justeringer eller eftersyn. Udvis yderste forsigtighed ved arbejde p skrninger. Betjen aldrig maskinen i hurtigt tempo. Undlad at overbelaste maskinens kapacitet ved fx at forsge at kre den for strkt. Undlad at kre med passagerer. Tillad aldrig tilskuere at opholde sig foran enheden. Frakobl altid knivene, nr de ikke er i brug. Srg for at betjene maskinen i dagslys eller i fuldt oplyste omrder Srg for godt fodfste og hold godt fast i hndtagene. G, lb aldrig. Undlad at betjene udstyret med bare fdder eller ifrt sandaler. Udvis yderste forsigtighed ved ndring af retning p skrninger Forsg aldrig at foretage justeringer, nr motoren krer. Udvis yderste forsigtighed, nr du skubber eller trkker maskinen baglns </p><p> Vedligeholdelse og opbevaring </p><p> Stop motoren ved udfrelse af vedligeholdelsesarbejde og rengring, ved udskiftning af vrktj og under transport p andre mder end ved egen kraft. Kontroller jvnligt, at alle skruer og mtrikker sidder fast. Stram igen om ndvendigt. Motoren skal vre helt afklet fr opbevaring inden dre eller ved overdkning. Hvis maskinen ikke er i brug i en periode, henvises til instrukserne i denne brugs-anvisning. Vedligehold eller udskift sikkerheds- og instruktionsmrkater efter behov. Brug kun originale reservedele eller tilbehr. Hvis der ikke anvendes originale dele eller tilbehr, bortfalder garantien. </p></li><li><p>5 </p><p>Diverse Gearene leveres smurte. Srg dog for, at alt er smurt korrekt fr hver brug. Fabriksmonterede styreanordninger, f.eks. koblingskabler monteret p hndtaget, m ikke fjernes eller blotlgges. Kontroller, at maskinen str ordentligt fast under transport p en ladvogn osv. </p><p> Bortskaffelse af elektriske produkter m ikke ske sammen med almindeligt husholdningsaffald. Elektriske produkter skal medbringes til det lokale genbrugscenter og bortskaffes p korrekt vis der. 3. Identifikation </p><p>1. Aktiveringsgreb 2. Sikkerhedsknap 3. Stikdse 4. Koblingshndtag 5. Motor 6. Kabelholdere 7. Knive 8. Kofanger 9. Justering for stttehjul </p></li><li><p>6 </p><p>4. Opsamling af maskinen </p><p>Monter understyr, med brddebolt, skive, fjederskive, mtrik og overstyret med stlbolt. skive, blgeskive, mtrik.. Monter kabelholder, som vist p overstyret </p><p>Monter tvrstang p styr fastgr i beslag. Efterspnd koblingskabel Spnd med uret- Lsner </p><p>kablet. Spnd mod uret- Strammer </p><p>kablet. </p><p>Monter kofanger med stlbolt og skive, fjederskive og mtrik p fronten af havefrseren. </p><p>Monter stttehjul. Stttehjulene kan justeres til det nskede ved brug af splitbolt og fjedersplit. </p></li><li><p>7 </p><p>5. Opstart af maskinen </p><p>1. Tilslut strm og srg for at ledningen er placeret korrekt i ledningsholderen. 2. Start maskinen ved frst at trykke sikkerhedsknappen A ind og dernst trkke </p><p>hndtaget B ind mod styret. Nr maskinen er startet kan knap A slippes. 3. Aktivere koblingsgrebet for at start knivene. </p><p> Maskinen standses ved at slippe begge hndtag. Gode rd Start frst motoren nr maskinen er p arbejdsomrdet. Hold altid godt fast i maskinen med begge hnder. Kontroller, at forlngerkablet er bag dig, s du ikke skrer det over. Knivene vil f maskinen til at kre fremad. Lad knivene langsomt snke sig i jorden. Husk at justere hjulbjlen inden brug. Nr der skal frses dybt - er den mest effektive m-de frst at lade knivene kre maskinen en armlngde fremad. Trk s maskinen tilbage mod dig selv. Kr derefter frem igen. Knivene skal altid kre med hjeste hastighed. Srg for, at de ikke overbelastes Hvis knivene graver sig ned, kan maskinen rokkes fra side til side samtidig med at du holder mindre igen, hvorved den igen kommer fri</p><p>6. Knive Hvis knivene slides eller knkker, kan de skiftes. Manglende vedligeholdelse af knivene medfrer drlige resultater ved frsning eller overlastning af motoren. Brug altid handsker, nr du arbejder nr ved knivene. Knivene kan kun skiftes som hele knivst. Ved skift af helt knivst, fjernes frst den yderste lsesplit, og de yderste knive fjernes, derefter den inderste lsesplit og de inderste knive fjernes (fig. 6). 7. Smring Gearet er smurt fra fabrikkens side og skal ikke eftersmres. </p></li><li><p>8. Vedligeholdelse og opbevaring Efter hver brug br maskinen renses fuldstndigt for grs og jord. Hvis maskinen ikke skal benyttes i en lngere periode skal alle metaldele indsmres i fedt for at undg korrosion og rust. </p><p> Brug kun originale reservedele </p><p> 9. Fejlfinding Problem rsag Lsning Motoren starter ikke Ingen strm Check strmforsyningen og kabler </p><p>Defekt sikkerhedsknap Kontakt autoriseret vrksted Overophedningsbeskyttelsen ivrksat? </p><p>a. Kr med mindre dybde b. Fjern evt. blokeringer c. Jorden er for hrd. ndre arbejdsdybden og kr langsomt frem og tilbage flere gange Afvent genstart i 15 min </p><p>Unormal stj Knive blokeret Sluk maskinen og afvent totalt stop. Fjern blokering. </p><p>Manglende smring Kontakt autoriseret forhandler Lse bolte, mtrikker eller sikkerhedsudstyr </p><p>Fastspnd. Kontakt autoriseret vrksted, hvis stjen fortstter </p><p>Unormale vibrationer Knivene delagte eller slidte Udskift eller kontakt autoriseret vrksted </p><p>Arbejdsdybde for stor Anvend korrekt arbejdsdybde Drlig udfrelse af frsningen </p><p>Arbejdsdybden for lav Anvend korrekt arbejdsdybde Slidte knive Udskift eller kontakt autoriseret </p><p>vrksted 10. Specifikationer </p><p>Model El-Tex 2000 Strmforsyning 230 Volt - 50 Hz Strmforbrug 2000 Watt Arbejdsbredde 450 mm Max. arbejdsdybde 260 mm Lydtryksniveau LpA 75,6 dB (A) Lydeffektniveau LwA 96 dB(A) Vibration ahw </p></li><li><p>1. Table of Contents 2. Safety precautions ........................................................................................................... 9 3. Identification ................................................................................................................... 11 4. Assembly ....................................................................................................................... 12 5. Starting machine ............................................................................................................ 13 6. Blade .............................................................................................................................. 13 7. Lubrication ..................................................................................................................... 14 8. Maintenance and storage .............................................................................................. 14 9. Troubleshooting ............................................................................................................. 14 10. Specifications ............................................................................................................... 14 EC Certificate of conformity ............................................................................................... 42 2. Safety precautions Setup </p><p> Do not put hands or feet near or under rotating parts. Read this manual carefully. Make sure that you are familiar with the different controls, settings and handles of the equipment. Know how to stop the unit and ensure that you are familiar with emergency stop. Never allow children or people unfamiliar with these instructions to use the machine. Note, that local regulations can restrict the age of the operator. If you feel unwell, tired or have consumed alcohol or drugs, do not operate the machine. Always inspect the machine before usage Ensure that no parts are worn or dam-aged. Replace worn out or damaged elements and bolts in sets to preserve balance. The operator of the machine is responsible for peoples safety. Never use the machine near children or animals. The operator of the machine is held liable for any accidents or hazards to other people and their property. Thoroughly inspect the area, where the equipment is to be used, if necessary remove any foreign objects. Beware of hazards, while working on difficult soil hence; extremely stony or hard soil. Boots with non-slip soles with steel jacket is required. Avoid loose-fitting clothes. </p><p> Operation </p><p> Always start the engine from safety zone. Do not leave the safety zone while operating the machine, if it is necessary to leave the safety zone, turn off the engine before leaving the zone. After striking a foreign object, stop the engine immediatel and inspect the machine thoroughly for damage. Repair the damage before continuing </p></li><li><p> If the machine should start to vibrate abnormally, stop the engine and check immediately for the cause. Vibration is generally a warning of damage. Always disengage the levers, turn off the engine, when the unit is left unattended. Always turn off the engine and ensure that all moving parts have come to a complete stop before making any repairs, adjustments, or inspections. Exercise extreme caution when operating on slopes. Never operate the machine at a fast pace. Do not overload machine capacity by attempting to work at too fast a rate. Do not carry passengers. Never allow any bystanders in front of unit. Always disengage the blades, if not in use. Only operate the machine at daylight or in fully illuminated areas Ensure a stable foothold and always keep a firm hold on the handles. Always walk, never run. Do not operate the equiment when barefoot or wearing sandals. Exercise extreme caution when c...</p></li></ul>