dmZDK d ^D Z^d:'7Z7b^/Es/ - ?· dmzdk -d ^d z^d:'7z7b^/es/ 14

  • Published on
    02-Sep-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>TRMOB-TESMER STAJA GR SINAVI 14 EKM 2017 - SAAT: 14.00 </p><p>KTAPIK TR </p><p> ADI : </p><p> SOYADI : </p><p>T.C. KMLK NO : </p><p> SINAV SALON NO : SIRA NO: </p><p>DKKAT! Aadaki uyarlar mutlaka okuyunuz. GENEL AIKLAMA </p><p>1. Bu soru kitapndaki snav konular unlardr: Snav Konusu Soru Says GENEL KLTR VE GENEL YETENEK 20 </p><p>Trke, Matematik, Atatrk lkeleri ve nklap Tarihi ALAN BLGS 100 </p><p>MUHASEBE Finansal Muhasebe, Muhasebe Standartlar, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Denetim </p><p>EKONOM ve MALYE HUKUK </p><p>Meslek Hukuku, ve Sosyal Gvenlik Hukuku, Vergi Hukuku, Ticaret Hukuku, Borlar Hukuku </p><p>2. Adnz, Soyadnz, TC Kimlik No, Snav Salon No ve Sra No bilgilerinizi yukardaki ilgili alanlara yaznz. TC Kimlik Numaranz, kitapk trnz ve snav salon numaranz Optik Cevap Kadnza iaretlemeyi unutmaynz. </p><p>3. Bu soru kitapnda yer alan 120 adet soru iin toplam cevaplama sresi 150 dakikadr. </p><p>4. Cevaplamaya istediiniz sorudan balayabilirsiniz. Cevaplarnz, optik cevap kadnda ayn numaral cevap yerine iaretlemeyi unutmaynz. Soru kitapna yaplan iaretlemeler dikkate alnmayacaktr. </p><p>5. Bu kitapktaki her sorunun sadece bir doru cevab vardr. Bir soru iin birden ok cevap yeri iaretlenmise o soru yanl cevaplanm saylacaktr. </p><p>6. Yanl cevaplarnzn doru cevaplarnza bir etkisi olmayacaktr. Bu nedenle size en doru grnen seenei iaretlemeniz yararnza olabilir. </p><p>7. Cevap kadna yazacanz her trl yazda ve yaplacak btn iaretlemelerde kurun kalem kullannz. aretlemenizi cevap yerinin dna tarmaynz. Tkenmez veya mrekkepli kalem kullanmaynz. </p><p>8. aretlediiniz bir cevab deitirmek istediinizde, silme ilemini ok iyi yapmanz gerektiini unutmaynz. </p><p>9. Optik Cevap Kadnz buruturmaynz, katlamaynz ve zerine gereksiz hibir iaret koymaynz. </p><p>10. Kitapnzn sayfalarndaki bo yerleri msvedde iin kullanabilirsiniz. </p><p>11. Snavda uyulacak dier kurallar bu kitapn arka kapanda belirtilmitir. </p><p> Ankara niversitesi Snav Ynetim Merkezi (ASYM) tarafndan hazrlanm olan bu snav sorularnn her hakk sakldr. Hangi amala olursa olsun, sorularn tamamnn veya bir ksmnn ASYMnin yazl izni olmadan kopya edilmesi, fotorafnn ekilmesi, herhangi bir yolla oaltlmas, yaymlanmas ya da kullanlmas yasaktr. Bu yasaa uymayanlar gerekli cezai sorumluluu ve sorularn hazrlanmasndaki mali klfeti peinen kabullenmi saylr. </p><p>A </p><p>TRKYE SERBEST MUHASEBEC MAL MAVRLER VE YEMNL MAL MAVRLER </p><p>TEMEL ETM VE STAJ MERKEZ </p></li><li><p>TRMOB - TESMER STAJA GR SINAVI 14 Ekim 2017 </p><p> A </p><p> 1 Dier sayfaya geiniz. </p><p>1. Yollad rapor, biim olarak ayn Sinann raporuna I II benziyor: Ayn satr aralklar, ayn paragraf III balar, eminim yazldklar daktilo bile ayndr. IV V Yukardaki cmlede numaralanm szcklerden hangisi yalnzca ekim eki almtr? </p><p>A) I B) II C) III D) IV E) V </p><p>2. Sana dn bir tepeden baktm aziz stanbul! Grmedim gezmediim, sevmediim hibir yer. mrm olduka gnl tahtna keyfince kurul! Sade bir semtini sevmek bile bir mre deer. </p><p>Yukardaki dizelerde aadaki ses olaylarndan hangisi yoktur? </p><p>A) nl dmesi B) nl deimesi </p><p>C) nsz yumuamas D) nsz tremesi </p><p>E) nsz benzemesi </p><p>3. Sofray hazrlamakla megul olan gen kzlar ilerini sessizce grrken, yemein bana geecek olan kadn, yumuak terlikleriyle ses karmamaya gayret gstererek ilerliyordu. </p><p>Yukardaki cmlede temel cmlenin znesi aadakilerden hangisidir? </p><p>A) ilerini sessizce gren gen kzlar </p><p>B) sofray hazrlamakla megul olan gen kzlar </p><p>C) ses karmaya gayret gsteren gen kzlar </p><p>D) yemein bana geecek olan kadn </p><p>E) krmz, yumuak terlikli kadn </p><p>4. (I) Sabahki maviliinden eser kalmamt, hatta yle koyuydu ki mor bile denebilirdi denize. (II) Suya baknca, yakamozlarn krmz paracklarn ve gnein yapt garip prltlar grd. (III) Bir yandan da oltasna bir gz att, bozuldu mu yoksa hl salam m diye. (IV) Dier tarafa bakt ve orda da yakamozlar grp sevindi, balk var demekti bu. (V) Gne iyice ykseldiinden suda prltlar yapyordu; hava iyi olacakt, karann stndeki ak renkli bulutlardan da zaten belliydi. </p><p>Yukardaki numaralanm cmlelerle ilgili aadakilerden hangisi yanltr? </p><p>A) III. cmlede olaslk zerinde durulmutur. </p><p>B) V. cmlede neden-sonu ilikisi vardr. </p><p>C) I. cmlede karlatrma yaplmtr. </p><p>D) IV. cmlede karm sz konusudur. </p><p>E) II. cmlede azmsama sz konusudur. </p><p> 5. p, , t, k sreksiz sert nszleriyle biten szckler nlyle </p><p>balayan ek aldklarnda bu nszler yumuayarak b, c, d, ye dnr. </p><p>Aadakilerden hangisinde yukardaki aklamaya uymayan bir szck vardr? </p><p>A) Kanad krk kular gibi kaldm. </p><p>B) Bu aacn glgesi hepimize yeter. </p><p>C) Ba masann zerine brakm. </p><p>D) Kazancna gre zor bir i semisin. </p><p>E) Bu size olan gvenimin kantdr. </p><p>6. Aadakilerin hangisinde bir szckte hem nl dmesi hem de nsz benzemesi vardr? </p><p>A) Sisler Bulvar'nda seni kaybettim. </p><p>B) Yukarda bulutlar yryordu. </p><p>C) Dokunsanz alayacaktm. </p><p>D) Terk edilmi bir ocuk gibiydim. </p><p>E) Sokak lambalar ksryordu. </p><p> 7. ()zmir zerine dnyada bir ehir daha yoktur()() diyorlar() </p><p>Yukardaki boluklara srasyla aadaki noktalama iaretlerinden hangisi getirilmelidir? </p><p>A) ()()(,)(.) B) ()(;)(!)() C) ()()(!)(:) </p><p>D) ()(!)()(.) E) ()(,)()(.) </p><p>GENEL KLTR VE GENEL YETENEK </p></li><li><p>TRMOB - TESMER STAJA GR SINAVI 14 Ekim 2017 </p><p> A </p><p> 2 Dier sayfaya geiniz. </p><p>8. || | | = </p><p>eitsizliinin zm kmesi aadakilerden hangisine eittir? </p><p>A) {1,2} B) {-3} C) {6} </p><p>D) {-3,1,2,6} E) {-3,6} </p><p>9. T=1.3+2.5+3.7+...+10.21 </p><p>toplamnda her terimin birinci arpan birer artrldnda T toplam ne kadar artar? </p><p>A) 116 B) 120 C) 124 D) 136 E) 140 </p><p>10. . . </p><p>ileminin sonucu katr? </p><p>A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45 </p><p> 11. = = </p><p>olduuna gre +</p><p> ileminin sonucu katr? </p><p>A) 3</p><p>8 B) </p><p>2</p><p>5 C) </p><p>3</p><p>2 D) </p><p>5</p><p>2 E) </p><p>8</p><p>3 </p><p>12. (6/a)=(b/2)=(3/c) </p><p>olduuna gre a(b+(1/c)) ifadesinin deeri katr? </p><p>A) 9 B) 11 C) 12 D) 14 E) 15 </p><p> 13. ( ) . ( + ) + ( ) . ( ) = </p><p>Eitliini salayan x reel (gerel) saylarnn toplam katr? </p><p>A) 3 B) 7</p><p>2 C) 4 D) </p><p>9</p><p>2 E) 5 </p><p>14. x ve y pozitif tam saylardr. </p><p>=</p><p>= olduuna gre + ifadesi </p><p>aadakilerden hangisine eittir? </p><p>A) k B) 3k C) 6k D) 8k E) 11k </p><p>15. (,)</p><p>(,) ileminin sonucu katr? </p><p>A) 0,4 B) 1,6 C) 2 D) 4 E) 16 </p></li><li><p>TRMOB - TESMER STAJA GR SINAVI 14 Ekim 2017 </p><p> A </p><p> 3 Dier sayfaya geiniz. </p><p>16. Yeni Trk Devletinin snrlarn belirleyen, varln ve bamszln d dnyaya kabul ettiren antlama aadakilerden hangisidir? </p><p>A) Lozan Antlamas B) Gmr Antlamas </p><p>C) Moskova Antlamas D) Sevr Antlamas </p><p>E) Ankara Antlamas </p><p>17. ttihat ve Terakki Cemiyetinin bir siyasal partiye dnerek etkili olduu dnem aadakilerden hangisidir? </p><p>A) Tanzimat Dnemi </p><p>B) Nizam- Cedit Dnemi </p><p>C) II. Abdlhamit Dnemi </p><p>D) kinci Merutiyet Dnemi </p><p>E) Lale Devri </p><p>18. Mill Mcadele dneminde TBMM Hkmeti ile Osmanl Hkmetinin ayr ayr organlar olarak birlikte katldklar konferans aadakilerden hangisidir? </p><p>A) Lozan Bar Konferans </p><p>B) Paris Bar Konferans </p><p>C) San Remo Konferans </p><p>D) Londra Konferans </p><p>E) Mudanya Konferans </p><p>19. Mustafa Kemal Atatrk, aadaki grevlerin hangisine bir st makamn atamas sonucu getirilmitir? </p><p>A) Bakomutanlk </p><p>B) Dokuzuncu Ordu Mfettilii </p><p>C) Heyet-i Temsiliye Bakanl </p><p>D) Cumhurbakanl </p><p>E) TBMM Bakanl </p><p> 20. Aadakilerden hangisi Atatrk dneminde </p><p>(1923-1938) yllar arasnda alan eitim kurumlarndan biri deildir? </p><p>A) Gazi Musiki Muallim Mektebi </p><p>B) Ky Enstitleri </p><p>C) Dil ve Tarih-Corafya Fakltesi </p><p>D) stanbul niversitesi </p><p>E) Millet Mektepleri </p><p>21. </p><p>300 BANKA KREDLER 780 FNANSMAN GDERLER </p><p>102 BANKALAR </p><p>450.000 35.000 </p><p>485.000 </p><p>Yukardaki kayt aadaki ilemlerden hangisine aittir? </p><p>A) Bankadaki kredi hesabndan, ayn bankadaki ticari mevduat hesabna yaplan virman </p><p>B) Bankadaki ticari mevduat hesabna faiz tahakkuku </p><p>C) Bankada ticari mevduat hesab atrlmas </p><p>D) Bankaya olan kredi borcunun faiziyle birlikte denmesi </p><p>E) Bankann senetli alaca tahsil etmesi </p><p> 22. Dnem sonlar itibaryla gereklemi olmasna </p><p>ramen henz nakden veya hesaben tahsil edilebilir duruma gelmeyen gelirlerin muhasebeletirilmesinde aadaki hesaplardan hangisinin bor tarafna kayt yaplr? </p><p>A) Faiz Gelirleri </p><p>B) Gelecek Yllara Ait Gelirler </p><p>C) Gelecek Aylara Ait Gelirler </p><p>D) Dier Olaan Gelir ve Krlar </p><p>E) Gelir Tahakkuklar </p><p>23. letmede dnem sonundaki bilgiler yledir: </p><p>Dnemba Varlklar 400.000 Dnemsonu Varlklar 550.000 Dnemba Borlar 250.000 Dnemsonu zsermayesi 200.000 </p><p>Yukardaki bilgilere gre, dnem kr tutar ile dnemsonu borlar tutar srasyla aadakilerden hangisidir? </p><p>A) 150.000 kr; 150.000 dnemsonu borlar </p><p>B) 200.000 kr; 250.000 dnemsonu borlar </p><p>C) 100.000 kr; 200.000 dnemsonu borlar </p><p>D) 50.000 kr; 350.000 dnemsonu borlar </p><p>E) 300.000 kr; 150.000 dnemsonu borlar </p><p>ALAN BLGS </p></li><li><p>TRMOB - TESMER STAJA GR SINAVI 14 Ekim 2017 </p><p> A </p><p> 4 Dier sayfaya geiniz. </p><p>24. Stoklarn srekli envanter yntemine gre izleyen bir iletme dnem iinde 100.000 lik mal alm, 60.000 lik sat yapm, satlar zerinden de %10 iskonto gerekletirmitir. </p><p>Dnemba mal mevcudu 10.000 , satlan ticari mallarn maliyeti 50.000 olduuna gre, iletmenin yl sonunda Ticari Mallar hesabnn kalan ka dir? </p><p>A) 40.000 B) 50.000 C) 54.000 </p><p>D) 60.000 E) 66.000 </p><p>25. Bir anonim irkette, kr datm srecinde 250.000 net krdan Trk Ticaret Kanunu gereince 50.000 , ana szleme gereince 40.000 ve genel kurul karar uyarnca da 10.000 yedek ayrldktan sonra, kalan tutarn ortaklara datlmasna karar verilmitir. </p><p>Kr datmna ilikin yaplacak muhasebe kaydyla ilgili aadaki hesaplardan hangisinin kullanm dorudur? (Vergiler dikkate alnmayacaktr.) </p><p>A) Olaanst Yedekler hesab 10.000 alacaklandrlr. </p><p>B) Gemi Yllar Krlar hesab 250.000 alacaklandrlr. </p><p>C) zel Fonlar hesab 40.000 alacaklandrlr. </p><p>D) Yasal Yedekler hesab 50.000 borlandrlr. </p><p>E) Dnem Net Kr hesab 250.000 borlandrlr. </p><p>26. Bir iletme, 10 yllna kiralad bronun stma sistemini 15.000 harcama yaparak yenilemitir. Ayrca, burada kullanlmak zere 4.000 ye bro malzemesi alm, boyanmas iin de 1.000 deme yaplmtr. Harcamalarn tamam iin nakden deme yaplmtr. </p><p>Buna gre, yaplacak muhasebe kaydnda aadaki hesaplardan hangisinin kullanm dorudur? </p><p>(KDV ihmal edilecektir.) </p><p>A) zel Maliyetler hesab 20.000 borlandrlr. </p><p>B) zel Maliyetler hesab 15.000 borlandrlr. </p><p>C) Genel Ynetim Giderleri hesab 5.000 borlandrlr. </p><p>D) zel Maliyetler hesab 19.000 borlandrlr. </p><p>E) Binalar hesab 15.000 borlandrlr. </p><p>27. Gelir ve gider hesaplar ile ilgili aadakilerden hangisi yanltr? </p><p>A) Gelir ve gider hesaplar kesin mizanda kalan vermezler. </p><p>B) Dnem iinde gider hesaplarnn alacak tarafna sadece kaytlarn dzeltilmesi amacyla kayt yaplr. </p><p>C) Gelir ve gider hesaplar kalanlar izleyen dneme devredilemezler. </p><p>D) Dnem sonunda gelir hesaplar kalanlar Dnem Net Kr veya Zarar hesabnn alacana devredilerek kapatlr. </p><p>E) Gelir hesaplarnda dnem ii ilk kayt daima alacak tarafna yaplr. </p><p>28. letme, 01.11.2016 tarihinde yapt 35.000 lik sat karlnda alcdan 01.02.2017 vadeli 10.000 $lk senet alm ve ilgili hesaba kaydetmitir. 31.12.2016 tarihinde kur 1$ = 3,00 olarak belirlenmitir. </p><p>Buna gre, iletmenin 31.12.2016 tarihinde yapaca deerleme kaydyla ilgili aadaki hesaplardan hangisinin kullanm dorudur? </p><p>A) Alacak Senetleri hesab 30.000 alacaklandrlr. </p><p>B) Alacak Senetleri hesab 5.000 alacaklandrlr. </p><p>C) Kambiyo Krlar hesab 5.000 alacaklandrlr. </p><p>D) Kambiyo Zararlar hesab 5.000 alacaklandrlr. </p><p>E) Alacak Senetleri hesab 30.000 borlandrlr. </p><p>29. letme, 2016 ylnda aktifine ald 60.000 kaytl deerli ve 4 yl ekonomik mr olan makineye ilgili ylda azalan bakiyeler yntemine gre amortisman ayrdktan sonra 2017 yl sonunda eit tutarlar yntemine gemitir. </p><p>Buna gre, 2017 yl sonunda ayrlacak amortisman ka dir? </p><p>A) 7.500 B) 10.000 C) 15.000 </p><p>D) 20.000 E) 30.000 </p></li><li><p>TRMOB - TESMER STAJA GR SINAVI 14 Ekim 2017 </p><p> A </p><p> 5 Dier sayfaya geiniz. </p><p>30. Kesin mizan ile ilgili aadakilerden hangisi yanltr? </p><p>A) Kalanlar stunu iletmenin dnem sonu bilanosunu gsterir. </p><p>B) Aktifi dzenleyici hesaplar alacak kalan verir. </p><p>C) Sonu hesaplar kalan vermez. </p><p>D) Maliyet hesaplar kalan vermez. </p><p>E) Dnem ii kapanan hesaplar yer almaz. </p><p>31. Bir iletmenin zsermayesi 2017 yl banda 180.000 , sonunda ise 200.000 olarak hesaplanmtr. letme sahibi, 2017 yl iinde sermayeye 40.000 ekleme yapm, 10.000 de ekmitir. </p><p>Buna gre, iletmenin 2017 yl ticari kr veya zarar ka dir? </p><p>A) 30.000 kr B) 30.000 zarar </p><p>C) 10.000 kr D) 10.000 zarar </p><p>E) 20.000 kr </p><p> 32. Tekdzen Muhasebe Sistemi, hem bilano hem de gelir </p><p>tablosunda Dier bal altnda yer alan bir kalem tutarnn ait olduu grup toplamnn %20sini amas durumunda, bu kalemin ayr bir balk altnda ayrca gsterileceini ngrmtr. </p><p>Bu ifade hangi muhasebe temel kavramna ilikindir? </p><p>A) nemlilik B) letmenin Sreklilii </p><p>C) htiyatllk D) zn ncelii </p><p>E) Tam Aklama </p><p>33. Bir iletmenin 2016 yl sonu itibaryla baz bilgileri aadaki gibidir: </p><p>Sermaye 40.000 denmemi Sermaye 15.000 Dnem Kr 27.500 Gemi Yllar Zararlar 2.500 Ayrlm Yedek Akeler 3.000 </p><p>Buna gre, iletmenin ayraca I. Tertip Yasal Yedek Ake aadakilerden hangisidir? </p><p>A) 1.250 B) 1.375 C) 1.500 </p><p>D) 2.000 E) 2.750 </p><p> 34. letme 5 yl vadeli 100.000 nominal deerli tahvilleri </p><p>95.000 bedelle ihra etmitir. hra ilemine araclk eden banka tahvillerin tamamn sattn ve tutar iletmenin ayn bankadaki mevduat hesabna yatrdn bildirmitir. </p><p>Buna gre, ilemin muhasebe kayd aadakilerden hangisidir? </p><p>A) </p><p>405 IKARILMI TAHVLLER 102 BANKALAR </p><p>100.000 100.000 </p><p>B) </p><p>102 BANKALAR 308 MENKUL KIYMETLER HRA FARKI </p><p> 305 IKARILMI BONOLAR VE SENETLER </p><p>95.000 5.000 </p><p> 100.000 </p><p>C) </p><p>102 BANKALAR 408 MENKUL KIYMETLER HRA </p><p>FARKI 405 IKARILMI TAHVLLER </p><p>100.000 </p><p> 5.000 95.000 </p><p>D) </p><p>102 BANKALAR 408 MENKUL KIYMETLER iHRA FARKI 405 IKARILMI TAHVLLER </p><p>95.000 5.000 </p><p> 100.000 </p><p>E) </p><p>102 BANKALAR 405 IKARILMI TAHVLLER </p><p>100.000 </p><p> 100.000 </p></li><li><p>TRMOB - TESMER STAJA GR SINAVI 14 Ekim 2017 </p><p> A </p><p> 6 Dier sayfaya geiniz. </p><p>35. Bir iletme, i yerinde meydana gelebilecek risklere kar iyeri sigortas yapmtr. Sigorta poliesi 365 gnlktr ve toplam primi 1.200 dir. deme banka havalesiyle yaplmtr. Polienin balang tarihi 01.12.2016dr. </p><p>Buna gre, iletme 01.12.2016 tarihinde aadaki muhasebe kaytlarndan hangisini yapmaldr? </p><p>A) </p><p>280 GELECEK YILLARA AT GDERLER 102 BANKALAR </p><p>1.200 </p><p> 1.200 </p><p>B) </p><p>180 GELECEK AYLARA AT GDERLER 102 BANKALAR </p><p>1.200 </p><p> 1.200 </p><p>C) </p><p>180 GELECEK AYLARA AT GDERLER 280 GELECEK YILLARA AT GDERLER 102 BANKALAR </p><p>600 600 </p><p> 1.200 </p><p>D) </p><p>770 GENEL YNETM GDERLER 103 VERLEN EKLER VE </p><p>DEME EMRLER </p><p>1.200 </p><p>1.200 </p><p>E) </p><p>180 GELECEK AYLARA AT GDERLER 280 GELECEK AYLARA AT </p><p>GDERLER </p><p>1.200 </p><p>1...</p></li></ul>