Đồ án WSN Phần nhiệt độ cảm biến

  • View
    38

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Cng ngh cm bin

Transcript

PowerPoint Presentation

III. THIT K MNG WSN O NHIT 1

8 KB EPROM bn trong. 128 Byte RAM ni. Port xut /nhp I/O 8 bit. Giao tip ni tip. 64 Kb vng nh m ngoi 64 Kb vng nh d liu ngoi. X l Boolean (hot ng trn bit n). 210 v tr nh c th nh v bit. 4 s cho hot ng nhn hoc chia.AT89S52III. THIT K MNG WSN O NHIT 2

S khi :AT89S52III. THIT K MNG WSN O NHIT 3Cc ng vo b dao ng X1, X2:Cc ng tn hiu iu khin :Ng tn hiu PSEN (Program store enable)Ng tn hiu EA\(External Access)Ng tn hiu RST (Reset)AT89S52III. THIT K MNG WSN O NHIT 4T chc b nh :

AT89S52III. THIT K MNG WSN O NHIT NRF24L01

NRF24L01 l mt chip thu pht 2.4GHz Bng tn hot ng ISM rng 2.400 - 2.4835GHzHot ng thng qua mt giao din ngoi vi ni tip(SPI)

6III. THIT K MNG WSN O NHIT Tnh nngRadioTruyn phtNhnB tng hp RFTng cng ShockBurst Qun l nng lngGiao tip my chNRF24L01III. THIT K MNG WSN O NHIT

S khi ca nRF24L01NRF24L01III. THIT K MNG WSN O NHIT Ch h pCh chDuy tr cc gi tr c sn t cc SPI NRF24L01 v hiu ha vi mc tiu th hin ti ti thiuSPI c th c kch hot.Gim thiu tiu th trung bnh hin tiNRF24L01 chuyn t TX hoc RX mode sang khi CE mc thp .Cc ch hot ng :NRF24L01III. THIT K MNG WSN O NHIT TX mode RX mode Ch hot ng tch ccNRF24L01 l thit b nhnC tn hiu nhn din sng mang NRF24L01 pht i mt gi tinNRF24L01 tn ti trong ch TX n khi kt thc truyn mt gi hin tiKhng NRF24L01 trong ch TX hn 4ms ti mt thi im.NRF24L0110III. THIT K MNG WSN O NHIT

CM BIN DS18B2011III. THIT K MNG WSN O NHIT phn gii 9-12 Tnh nng :Hot ng vi in p t 3 - 5.5V mt chiu v c th c cp thng qua ng dn d liu.Di o nhit -55oC n 125oC, mc 0,5oCNhiu u o c th c ni trn mt busCM BIN DS18B2012Mi cm bin c mt m nh danh duy nht 64 bit cha trong b nh ROM trn chip, gi tr nh phn c khc bng tia lazeDng tiu th ti ch ngh cc nh. Thi gian ly mu v bin i thnh s nhanh, khng qu 200 ms. III. THIT K MNG WSN O NHIT Tnh nng :CM BIN DS18B2013