Kerja Projek Matematik Tambahan Negeri Perak: viewKerja Projek Matematik Tambahan Negeri Perak: Panduan Guru Last modified by DJPNPRKCAWSPAHISHAM Company Sektor Pengurusan

  • Published on
    07-Mar-2018

  • View
    224

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

<p>Kerja Projek Matematik Tambahan Negeri Perak: Panduan Guru</p> <p>Kerja Projek Matematik Tambahan Negeri Perak: Panduan Guru 2015</p> <p>LEMBARAN KERJA 1</p> <p>Reka bentuk perlu memenuhi kriteria yang berikut:</p> <p>(i)dibuat pada kertas A4 </p> <p>(ii)berdasarkan pelbagai jenis segi tiga</p> <p>(iii)berwarna</p> <p>(iv)dengan perkataan Selamat Hari Jadi</p> <p>LEMBARAN KERJA 2</p> <p>*Sebarang konjektur yang sesuai dalam bentuk hubungan di antara jumlah panjang dua sisi dengan panjang sisi yang satu lagi sebuah segi tiga. </p> <p>*Cadangan contoh Jadual 1 yang dibina dengan menggunakan MS EXCELL:</p> <p>a</p> <p>b</p> <p>c</p> <p>Bilangan segi tiga yang boleh dibentuk</p> <p>a+b</p> <p>c</p> <p>a+c</p> <p>b</p> <p>b+c</p> <p>a</p> <p>*Jadual 1 mesti menunjukkan 20 gabungan nilai a, b dan c dengan 14 gabungan menghasilkan segi tiga.</p> <p>*Membuat kesimpulan tentang konjektur dengan menganalisis data dalam Jadual 1. </p> <p>*Bukti a &lt; b + c, b &lt; a + c dan c &lt; a + b dengan menggunakan fakta kos 1.</p> <p>LEMBARAN KERJA 3</p> <p>Dapatan mesti menunjukkan satu segi tiga unik sahaja yang boleh dibina untuk Kes 2 : SAS.</p> <p>LEMBARAN KERJA 4</p> <p>*Dapatan mesti menunjukkan bilangan segi tiga yang mungkin ialah 0, 1 or 2.</p> <p>*Cadangan kesimpulan:</p> <p>Syarat</p> <p>Bilangan segi tiga yang mungkin</p> <p>c &lt; b sin C</p> <p>0</p> <p>c = b sin C</p> <p>1</p> <p>b sin C &lt; c &lt; b</p> <p>2</p> <p>c b</p> <p>1</p> <p>LEMBARAN KERJA 5</p> <p>1.Petua kos dan buktinya</p> <p>2.Pelajar menggunakan petua kos sahaja untuk dapat jawapan berikut:</p> <p>(a) P = 24.15 / 24 9 , Q = 54.9 / 54 54, R = 100.95 / 100 57</p> <p>(b)AB = 10.82 cm, A = 46.10 / 46 6 , B = 73.90 / 7354</p> <p>3.Menggunakan petua kos dan rumus s = j untuk dapat jawapan AC = 10.52 cm.</p> <p>LEMBARAN KERJA 6</p> <p>1.Petua sin dan buktinya</p> <p>2.Pelajar menggunakan petua sin sahaja untuk dapat jawapan berikut:</p> <p>(a) B = 46.42 / 4625 , A = 58.58 / 58 35 , BC =7.068 cm</p> <p>(b) P = 129.53 / 129 32 , R = 10.47 / 1028 , PQ = 1.414 cm</p> <p>3.Menggunakan petua sin dan rumus s = j untuk dapat jawapan = 2.50 rad.</p> <p>LEMBARAN KERJA 7</p> <p>1.Luas segi tiga = ab Sin C dan penerbitannya.</p> <p>2.Kes 1 : SAS(a)20 cm2(b)20.84 cm2</p> <p>Kes 2 : SSS9.922 cm2</p> <p>Kes 3 : SSA(a)9.254 cm2(b)47.33 cm2 or 9.08 cm2</p> <p>3.Menggunakan petua sin dan rumus L = j 2 untuk dapat jawapan 92.52 cm2</p> <p>LEMBARAN KERJA 8</p> <p>1.Tidak mungkin </p> <p>Panjang sisi segi itu = 6 cm, 10 cm, 3 cm and 6 + 3 &lt; 10</p> <p>2.Tidak mungkin</p> <p>AC = 7 cm . Oleh itu, panjang dawai mesti 20cm. Dawai sepanjang 19 cm adalah pendek 1 cm.</p> <p>3.Tidak mungkin</p> <p>Ukuran itu akan memberi sin RPQ &gt; 1.</p> <p>4.Tidak mungkin</p> <p>Jarak terpendek di antara L dan M = 80 sin 40o = 5.96 km</p> <p>5.Tidak mungkin</p> <p>Cadangan kaedah:</p> <p>1.Menyelesaikan persamaan serentak dan mendapati punca nyata tidak wujud.</p> <p>2.Menunjukkan luas maksimum ialah 6.25 km2 dan nilai ini adalah kurang daripada 6.5 km2 yang dihasratkan dengan menggunakan</p> <p>(a)kaedah algebra,</p> <p>(b)pembezaan.</p> <p>LEMBARAN KERJA 9</p> <p>(a)Menyelesaikan 3 ketaksmaan yang dibentuk daripada a, a + d dan a + 2d untuk dapat syarat a &lt; d &lt; a </p> <p>(b)Menyelesaikan 3 ketaksmaan yang dibentuk daripada a, ar and ar2 untuk dapat syarat 0.618 &lt; r &lt; 1.618</p> <p>Membina sebarang contoh yang sesuai untuk setiap kes.</p> <p>LEMBARAN KERJA 10</p> <p>(a)AC = 70 m</p> <p>(b)(i)Ambiguiti dalam segi tiga ACD</p> <p>4 266.61 1 968.78 = 2 297.83 m2</p> <p>(ii)</p> <p>Aruns tanah</p> <p>Abils tanah</p> <p>LEMBARAN KERJA 11</p> <p>Refleksi kreatif digalakkan: peta minda, puisi, lagu, persembahan powerpoint </p> <p> JPN PERAKMuka surat 4</p>

Recommended

View more >