documente tipizate

  • Published on
    03-Jul-2015

  • View
    196

  • Download
    9

Embed Size (px)

Transcript

<p>UnitateaU OP PAD</p> <p>NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE Nr.Numar document Data Z L A Cod furnizor Cod primitor Factura dispoz livr aviz exp Cont Nr pozitii creditor</p> <p>Subsemnatii , membri ai comisiei de receptie , am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de din cu vagonul / auto nr. constatandu- se urmatoarele : comanda Pret Valoare Pret vanzare Adaos TVA cumparare cu adaos % col fara TVA col 5 x 5x19% col65 6% 7 8</p> <p>documente insotitoare</p> <p>Denumire produs</p> <p>Cod</p> <p>U/M</p> <p>Cantitate</p> <p>Valori Pret vanzare cu La pret de La pret de La pret vanzare vanzare TVA cump fara fara TVA cu TVA col 7 x TVA col col 4 x col col 4 x 19% 4x col 5 7 col 99 10 11 12</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>COMISIA DE RECEPTIE Data</p> <p>Nume</p> <p>Prenume</p> <p>Semnatura</p> <p>Val TVA la furnizor total col 8 Val TVA la vanz col 12-col 11 Val adaos comercial col 11 -10</p> <p>( Unitatea ) Magazia Cod Data Document Numar Fel</p> <p>FISA DE MAGAZIE</p> <p>Pagina..</p> <p>( Unitatea ) Magazia</p> <p>FISA DE MAGAZIE</p> <p>Pagina..</p> <p>Materialul ( produsul), sort, calitate, marca,profil,dimensiune U/M Pret unitar</p> <p>Materialul ( produsul), sort, calitate, marca,profil,dimensiune U/M Pret unitar Data si semnatura de control</p> <p>Intrari</p> <p>Iesiri</p> <p>Stoc</p> <p>Data si semnatura de control Data</p> <p>Cod Document Numar Fel</p> <p>Intrari</p> <p>Iesiri</p> <p>Stoc</p> <p>UNITATEA . PRODUS /LUCRARE( COMANDA ). REPER.NR DENUMIREA PIESEI ..NORMA Data eliberarii Nr doc Ziua Luna Anul DENUMIREA MATERIALULUI inclusiv sort,marca, profil,dimensiune Conform normei tehnice Inlocuitor Data si semnatura Cod predator Cod primitor Nr comanda Cod produs</p> <p>Buc lansate BON DE CONSUM Cont debitor Cantitatea eliberata Pretul unitar Valoare a</p> <p>Cont Cantitatea creditor necesara</p> <p>Cod</p> <p>U.M.</p> <p>Sef compartiment</p> <p>Gestionar</p> <p>Primitor</p> <p>UNITATEA . PRODUS /LUCRARE( COMANDA ). REPER.NR DENUMIREA PIESEI ..NORMA Data eliberarii Nr doc Ziua Luna Anul DENUMIREA MATERIALULUI inclusiv sort,marca, profil,dimensiune Conform normei tehnice Inlocuitor Data si semnatura Cod predator Cod primitor Nr comanda Cod produs</p> <p>Buc lansate BON DE CONSUM Cont debitor Cantitatea eliberata Pretul unitar Valoare a</p> <p>Cont Cantitatea creditor necesara</p> <p>Cod</p> <p>U.M.</p> <p>Sef compartiment</p> <p>Gestionar</p> <p>Primitor</p> <p>UNITATEA . PRODUS /LUCRARE( COMANDA ). REPER.NR DENUMIREA PIESEI ..NORMA Data eliberarii Nr doc Ziua Luna Anul DENUMIREA MATERIALULUI inclusiv sort,marca, profil,dimensiune Conform normei tehnice Inlocuitor Data si semnatura Cod predator Cod primitor Nr comanda Cod produs</p> <p>Buc lansate BON DE CONSUM Cont debitor Cantitatea eliberata Pretul unitar Valoare a</p> <p>Cont Cantitatea creditor necesara</p> <p>Cod</p> <p>U.M.</p> <p>Sef compartiment</p> <p>Gestionar</p> <p>Primitor</p> <p>Unitatea. Codul fiscal . Nr de inmatriculare de la Registrul Comertului /anul.. CHITANTA nr. Sediul ( localitate, str, nr).. .. Data Judetul Am primit de la Adresa .. Suma de .adica Reprezentand .. Casier</p> <p>Unitatea. Codul fiscal . Nr de inmatriculare de la Registrul Comertului /anul.. CHITANTA nr. Sediul ( localitate, str, nr).. .. Data Judetul Am primit de la Adresa .. Suma de .adica Reprezentand .. Casier</p> <p>Unitatea. Codul fiscal . Nr de inmatriculare de la Registrul Comertului /anul.. CHITANTA nr. Sediul ( localitate, str, nr).. .. Data Judetul Am primit de la Adresa .. Suma de .adica Reprezentand .. Casier</p> <p>Societatea comerciala .</p> <p>REGISTRUL-JURNAL</p> <p>Nr pagina</p> <p>Nr Data inregistrarii crt</p> <p>Documentul</p> <p>Explicatii</p> <p>Simboluri conturi</p> <p>Sume</p> <p>Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare</p> <p>Intocmit</p> <p>Aprobat</p> <p>.. UNITATEA</p> <p>Depus decontul numarul si data .. UNITATEA Ordin de deplasare ( delegatie ) nr D-l ( na ) </p> <p>Ordin de deplasare ( delegatie ) nr D-l ( na ) </p> <p>avand functia de avand functia de este delegat pentru este delegat pentru la .. .. .. Durata deplasariila .. Se legitimeaza cu Data Sosit * Plecat * Cu ( fara cazare ) Stampila unitatii si semnatura Sosit * Plecat * Cu ( fara cazare ) Stampila unitatii si semnatura Sosit * Plecat * Cu ( fara cazare ) Stampila unitatii si semnatura Sosit * Plecat * Cu ( fara cazare ) Stampila unitatii si semnatura la .. .. .. Durata deplasariila .. Se legitimeaza cu Data Sosit * Plecat * Cu ( fara cazare ) Stampila unitatii si semnatura Sosit * Plecat * Cu ( fara cazare ) Stampila unitatii si semnatura Sosit * Plecat * Cu ( fara cazare ) Stampila unitatii si semnatura Sosit * Plecat * Cu ( fara cazare ) Stampila unitatii si semnatura</p> <p>*) Se va completa ziua , luna , anul si ora . Ziua si ora plecarii .. vans spre decontare.. A Ziua si ora sosirii Primit la plecare.. lei Data depunerii decontului Primit in timpul deplasariilei Penalizari calculate .. TOTAL .lei CHELTUIELI EFECTUATE CONFORM DOCUMENTELOR ANEXATE Felul actului si emitentul Nr si data actului Suma</p> <p>*) Se va completa ziua , luna , anul si ora . Ziua si ora plecarii .. Avans spre decontare.. Ziua si ora sosirii Primit la plecare.. lei Data depunerii decontului Primit in timpul deplasariilei Penalizari calculate .. TOTAL .lei CHELTUIELI EFECTUATE CONFORM DOCUMENTELOR ANEXATE Felul actului si emitentul Nr si data actului Suma</p> <p>TOTAL CHELTUIELI Diferenta de restituit s-a depus Diferenta de primit /restituit lei . cu chitanta nr..din </p> <p>TOTAL CHELTUIELI Diferenta de restituit s-a depus Diferenta de primit /restituit lei . cu chitanta nr..din </p> <p>conducator control fin Semnatura unitate preventiv</p> <p>Sef Verificat decont compartim conducato control fin Verificat decont Sef ent Titular avans Semnatura r unitate preventiv compartiment</p> <p>Titular avans</p> <p>ORDIN DE PLATA PLATITOR Cod de identificare fiscala Cod IBAN platitor De la BENEFICIAR Cod de identificare fiscala Adresa Cod IBAN beneficiar La Nr de evidenta a platii Reprezentand ORDIN DE PLATA PLATITOR Cod de identificare fiscala Cod IBAN platitor De la BENEFICIAR Cod de identificare fiscala Adresa Cod IBAN beneficiar La Nr de evidenta a platii Reprezentand</p> <p>Nr</p> <p>PLATITI PRIMIREA , ACCEPTAREA .. .. SEMNATURA Tipul transferului Normal Data emiterii Semnatura si stampila platitorului</p> <p>LEI</p> <p>Adresa</p> <p>Codul BIC</p> <p>L.S. Urgent L.S.</p> <p>EXPNr</p> <p>PLATITI PRIMIREA , ACCEPTAREA .. .. SEMNATURA Tipul transferului Normal Data emiterii Semnatura si stampila platitorului</p> <p>LEI</p> <p>Adresa</p> <p>Codul BIC</p> <p>L.S. Urgent L.S.</p> <p>EXP ORDIN DE PLATA PLATITOR Cod de identificare fiscala Cod IBAN platitor De la BENEFICIAR Cod de identificare fiscala Adresa Cod IBAN beneficiar La Nr de evidenta a platii Reprezentand Codul BIC Tipul transferului Normal Data emiterii Semnatura si stampila platitorului EXP Urgent L.S.Nr</p> <p>PLATITI PRIMIREA , ACCEPTAREA .. .. SEMNATURA</p> <p>LEI</p> <p>Adresa</p> <p>L.S.</p> <p>Unitatea ..</p> <p>REGISTRU DE CASANr act de Nr anexa casa Report / Sold ziua precedenta Nr crt</p> <p>Data Ziua Luna Anul</p> <p>Contul casa</p> <p>Explicatii</p> <p>Incasari</p> <p>Plati</p> <p>Simbol cont corespondent</p> <p>De reportat pagina / TOTAL CASIER</p> <p>X COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL</p> <p>Voi plati beneficiarului</p> <p>BILET LA ORDIN</p> <p>Data emiterii Locul emiterii Scadenta Locul platii</p> <p>VAZUT La data .. De emitent. Semnatura emitentului L.S.</p> <p>Emis in exemplare Stipulat. suma de moneda ( in litere )</p> <p>AVALIZAT de . pentru.. Semnatura L.S.</p> <p>lui . valoarea reprezinta. EMITENT . Adresa Semnatura emitentului Cod fiscal.. Cont nr . Deschis la .. L.S.</p> <p>Voi plati beneficiarului</p> <p>BILET LA ORDIN</p> <p>Data emiterii</p> <p>VAZUT De emitent.</p> <p>Emis in exemplare Stipulat. suma de moneda ( in litere )</p> <p>Scadenta Locul platii</p> <p>Semnatura emitentului</p> <p>L.S.</p> <p>AVALIZAT de . pentru.. Semnatura L.S.</p> <p>lui . valoarea reprezinta. EMITENT . Adresa Semnatura emitentului Cod fiscal.. Cont nr . Deschis la .. L.S. Data emiterii Locul emiterii Scadenta Locul platii</p> <p>VAZUT La data .. De emitent. Semnatura emitentului L.S.</p> <p>Voi plati beneficiarului</p> <p>Emis in exemplare</p> <p>BILET LA ORDIN</p> <p>Stipulat. suma de moneda ( in litere )</p> <p>AVALIZAT de . pentru.. Semnatura L.S.</p> <p>lui . valoarea reprezinta. EMITENT . Adresa Semnatura emitentului Cod fiscal.. Cont nr . Deschis la .. L.S.</p> <p>Semnatura</p> <p>L.S.</p> <p>FISA SINTETICA SAHDenumirea contului FURNIZORI Nr din registrul jurnal Data Explicatii inregistrarii Simbol cont 401 Suma Debit Credit Simboluri conturi corespondente Nr pagina</p> <p>Intocmit</p> <p>Verificat</p> <p>TOTAL</p> <p>FISA MIJLOCULUI FIXNr inventar. Nr document. Valoare inventar. Amortizare lunara.. Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice</p> <p>Grupa.. Codul de clasificare Data darii in folosinta Anul Luna Data amortizarii complete Anul Luna Durata normala de functionare Cota de amortizare..%</p> <p>Operatiile care privesc miscarea , Nr cresterea sau inventar Document diminuarea mijlocului fix</p> <p>Debit</p> <p>Credit</p> <p>Sold</p> <p>Accesorii</p> <p>FISA MIJLOCULUI FIXNr inventar. Nr document. Valoare inventar. Amortizare lunara.. Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice</p> <p>Grupa.. Codul de clasificare Data darii in folosinta Anul Luna Data amortizarii complete Anul Luna Durata normala de functionare Cota de amortizare..%</p> <p>Operatiile care privesc miscarea , Nr cresterea sau inventar Document diminuarea mijlocului fix</p> <p>Debit</p> <p>Credit</p> <p>Sold</p> <p>Accesorii</p> <p>FISA MIJLOCULUI FIXNr inventar. Nr document. Valoare inventar. Amortizare lunara.. Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice</p> <p>Grupa.. Codul de clasificare Data darii in folosinta Anul Luna Data amortizarii complete Anul Luna Durata normala de functionare Cota de amortizare..%</p> <p>Operatiile care privesc miscarea , Nr cresterea sau inventar Document diminuarea mijlocului fix</p> <p>Debit</p> <p>Credit</p> <p>Sold</p> <p>Accesorii</p> <p>Furnizor .. (denumire si forma juridica ) Nr de inmatriculare in Registrul Comertului / anul Nr de inregistrare fiscala. Sediul ( localitatea , str, nr). Judetul . Contul Banca. Capital social.. TVA</p> <p>Serie nr Cumparator (denumire si forma juridica) Nr de inmatriculare in Registrul Comertului/ anul Nr de inregistrare fiscala Sediul ( localitatea, str , nr) . Judetul . Contul Banca</p> <p>FACTURA FISCALANr facturii . Data ( ziua , luna , anul) Nr avizului de insotire a marfii . Denumire a produselor si serviciilor 1</p> <p>Nr crt</p> <p>U.M.</p> <p>Cantitate</p> <p>Pret unitar Valoarea (fara TVA) -lei4 5</p> <p>Valoarea TVA -lei6</p> <p>0</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>Semnatura si stampila furnizorului</p> <p>Date privind expeditia TOTAL Numele delegatului.. Buletin/cartea de identitateTOTAL de plata Seria.Nr ..eliberat . 6) (col 5 +col Mijlocul de transport nr Expeditia s-a efectuat in prezenta noastra la data de .ora</p> <p>X</p> <p>Semnaturile</p> <p>BALANTA DE VERIFICARESimbol cont Denumire cont Solduri initialeDebitoare Creditoare Debitoare</p> <p>RulajeCreditoare</p> <p>Solduri finaleDebitoare</p> <p>TOTAL</p> <p>BALANTA DE VERIFICARESimbol cont Denumire cont Solduri initialeDebitoare Creditoare Debitoare</p> <p>RulajeCreditoare</p> <p>Solduri finaleDebitoare</p> <p>TOTAL</p> <p>Solduri finaleCreditoare</p> <p>Solduri finaleCreditoare</p> <p>MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Seria T.S. 7320911 TREZORERIA FOAIE DE VARSAMANT NR. .</p> <p>Data</p> <p>S-a primit de la . pentru cod fiscal/CNP suma de lei (in cifre )..(in litere) .. reprezentand : MONETAR COD CONT SUMA LEI BUCATI BILETE BANCA x500 x200 x100 x50 x10 x5 x1 TOTAL VERIFICAT SERVICIUL CONTROL SI EVIDENTA VENITURILOR L.S. DATA.</p> <p>MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Seria T.S. 7320911 TREZORERIA FOAIE DE VARSAMANT NR. .</p> <p>Data</p> <p>S-a primit de la . pentru cod fiscal/CNP suma de lei (in cifre )..(in litere) .. reprezentand : MONETAR COD CONT SUMA LEI BUCATI BILETE BANCA x500 x200 x100 x50</p> <p>x10 x5 x1 TOTAL VERIFICAT SERVICIUL CONTROL SI EVIDENTA VENITURILOR L.S. DATA.</p> <p>Regim special </p> <p>.</p> <p> .. MONETAR LEI</p> <p>CASIER , .L.S.</p> <p>Regim special </p> <p>.</p> <p> .. MONETAR LEI</p> <p>CASIER , .L.S.</p> <p>CARTEA MARED C D C D C</p> <p>D</p> <p>C</p> <p>D</p> <p>C</p> <p>D</p> <p>C</p> <p>D</p> <p>C</p> <p>D</p> <p>C</p> <p>D</p> <p>C</p> <p>D</p> <p>C</p> <p>D</p> <p>C</p> <p>D</p> <p>C</p> <p>D</p> <p>C</p> <p>D</p> <p>C</p> <p>D</p> <p>C</p> <p>D</p> <p>C</p> <p>D</p> <p>C</p> <p>D</p> <p>C</p> <p>D</p> <p>C</p> <p>D</p> <p>C</p> <p>D</p> <p>C</p> <p>D</p> <p>C</p> <p>D</p> <p>C</p> <p>D</p> <p>C</p> <p>D</p> <p>C</p> <p>D</p> <p>C</p> <p>D</p> <p>C</p> <p>D</p> <p>C</p> <p>Furnizor .. (denumire si forma juridica ) Nr de inmatriculare in Registrul Comertului / anul Nr de inregistrare fiscala. Sediul ( localitatea , str, nr). Judetul . Contul Banca. Capital social.. TVA Nr facturii . Data ( ziua , luna , anul) Nr avizului de insotire a marfii . Denumirea produselor si serviciilor 1</p> <p>Serie nr Cumparator (denumire si forma juridica) Nr de inmatriculare in Registrul Comertului/ anul Nr de inregistrare fiscala Sediul ( localitatea, str , nr) . Judetul . Contul Banca</p> <p>FACTURA FISCALA</p> <p>Nr crt 0</p> <p>U.M. 2</p> <p>Cantitate 3</p> <p>Pret unitar Valoarea (fara TVA) -lei4 5</p> <p>Valoarea TVA -lei6</p> <p>Semnatura si stampila furnizorului</p> <p>Date privind expeditia TOTAL Numele delegatului.. Buletin/cartea de identitate TOTAL de plata Seria.Nr ..eliberat .(col 5 +col 6) Mijlocul de transport nr Expeditia s-a efectuat in prezenta noastra la data de .ora Semnaturile</p> <p>X</p> <p>ATELIER/SECTIE ____________________</p> <p>APROBAT DIRECTOR PRODUCTIE</p> <p>RAPORT DE LUCRUluna anul </p> <p>Nr.crt.</p> <p>Denumire produs/lucrare</p> <p>Comanda</p> <p>UM Cantitate NT(ore/buc)</p> <p>NT total</p> <p>NP</p> <p>SEF ATELIER</p> <p>MAISTRU</p> <p>VERIFICAT</p> <p>Serv.TEHNIC</p>