DODATKI DO ŻYWNOŚCI

  • View
    55

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

DODATKI DO YWNOCI. Chemiczne dodatki do ywnoci. To zwizki chemiczne doczone do ywnoci(najczciej w liczbie od kilku do kilkunastu) w celu stworzenia wraenia smaku, zapachu podobnego do naturalnego, zmiany jej konsystencji i koloru oraz przeduenia terminu wanoci do spoycia. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

DODATKI DO YWNOCI

DODATKI DO YWNOCITo zwizki chemiczne doczone do ywnoci(najczciej w liczbie od kilku do kilkunastu) w celu stworzenia wraenia smaku, zapachu podobnego do naturalnego, zmiany jej konsystencji i koloru oraz przeduenia terminu wanoci do spoycia.Chemiczne dodatki do ywnociKompozycje smakowo-zapachowe, zwane czsto mieszankami aromatyzujcymi,Barwniki do ywnoci (organiczne naturalne, syntetyczne identyczne z naturalnymi, organiczne syntetyczne, nieorganiczne syntetyczne, barwniki pochodzenia mineralnego),Emulgatory, zagstniki, rodki spulchniajce i inne zmieniajce konsystencj ywnoci,Konserwanty, przeciwutleniacze, stabilizatory czyli zwizki przeduajce trwao produktw.Chemiczne dodatki mona podzieli na:NATURALNE pochodzenia bezporednio z produktw naturalnychIDENTYCZNE Z NATURALNYMI syntezowane przez czowieka, o identycznej strukturze chemicznej do zwizkw naturalnychSZTUCZNE syntezowane przez czowieka i o strukturze nie odpowiadajcej adnym zwizkom wystpujcym naturalnie.Dodatki dzieli si na:Gdy na opakowaniach spotkamy napis sztucznie barwione i aromatyzowane oznacza to, e do zabarwienia i aromatyzacji produktu zostay uyte zwizki otrzymane na drodze syntetycznej i e te zwizki mog posiada inn struktur ni te wystpujce naturalnie.ni5Syntetyczne dodatki do ywnoci s czsto bezpieczniejsze w uyciu od tych wyodrbnianych z produktw naturalnych.Przecitny czowiek spoywa ok. 2 kg tych produktw w cigu roku.Wszystkie dodatki z Listy E s przebadane i uwaane za wzgldnie bezpieczne w uyciu, przez wyspecjalizowane instytucje Unii Europejskiej.Szkodliwo:Masowe stosowanie i spoywanie takich produktw przez ludzi wywouje czsto alergie.

Jeden z podstawowych zagroe:

Taka ywno z definicji nie powinna zawiera w swoim skadzie adnych chemicznych dodatkw!W Wielkiej Brytanii istniej specjalne organizacje, ktre kontroluj produkcje tego rodzaju ywnoci i daje uczciwym producentom prawo do umieszczania odpowiedniego znaku na opakowaniu.Produkowanie tzw. zdrowej ywnoci

Rne logo dotyczce zdrowej ywnoci:

W Unii Europejskiej istnieje tzw. Lista E, na ktrej zgromadzone s wszystkie dodatki do ywnoci, uznane na jej obszarze za bezpieczne w uyciu.Zwizki na tej licie posiadaj oznaczenia kodowe zaczynajce si liter E, np. zamiast chemicznej nazwy benzoesan sodu podaje si symbol E211.Aktualnie na licie znajduj si przeszo 2000 rnych zwizkw. Lista EIstnieje technologiczna konieczno jego uyciaNie suy on do wprowadzenia w bd konsumenta Udowodniono, e jego uycie nie stanowi ryzyka dla zdrowia konsumenta Dodatek do ywnoci moe by dopisany do listy, wtedy gdy:100-109 cienie110-119 orane120-129 czerwienie130-139 bkity i fiolety140-149 zielenie150-159 brzy i czernie160-199 zoto i inne koloryZakresy numerw Listy E100-199BARWNIKI200-209 sorbiniany210-219 benzoesany220-229 siarczany(IV)230-239 fenole i mrwczany240-259 azotany260-269 octany270-279 mleczany280-289 propaniany290-299 inne konserwanty200-299KONSERWANTY

300-305 witamina C306-309 witamina E310-319 galusany320-329 mleczany330-339 cytryniany i winiany340-349 fosforany350-359 jabczany360-369 bursztyniany370-399 inne przeciwutleniacze300-399PRZECIWUTLENIACZE I REGULATORY KWASOWOCI

400-409 alginiany410-419 gumy naturalne420-429 inna naturalne rodki430-439 zw. Glikolu polietylenowego440-449 naturalne emulgatory450-459 fosforany460-469 zwizki celulozy470-489 kw. tuszczowe i ich pochodne490-499 inne rodki syntetyczne400-499ZAGSZCZACZE, STABILIZATORY I EMULGATORY500-509 mineralne kwasy i zasady510-519 chlorki & siarczany (VI)520-529 siarczany(VI) & wodorotlenki530-549 zwizki metali alkalicznych550-559 krzemiany570-579 stearyniany i glukoniany580-599 inne regulatory kwasowoci i rodki przeciwzbrylajce500-599REHULATORY pH I RODKI PRZECIWZBRYLAJCE (SPULCHNIACZE)

620-629 glutaminiany630-639 inozyniany640-649 inne wzmacniacze smaku i zapachu600-699WZMACNIACZE SMAKU I ZAPACHU700-799ANTYBIOTYKI900-909 woski910-919 syntetyczne glazury920-929 ulepszacze930-949 gazy do pakowania950-969 sztuczne rodki sodzce990-999 rodki pianotwrcze900-999RNE1000-1599DODATKOWE ZWIZKI CHEMICZNE (NP.ROZPUSZCZALNIKI)Zwizki chemiczne niepasujce do adnej z wyej wymienionych grup.Prezentacje wykonaa:Martyna Andrzejak