Dort hafta sunu_2

  • Published on
    01-Jun-2015

  • View
    955

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li> 1. GRSEL TASARIM VE MATERYAL TASARIMI Mehmet Bar HORZUM</li></ul> <p> 2. retim Durumlarn Planlama </p> <ul><li>Giri </li></ul> <ul><li>Sunu </li></ul> <ul><li>Altrma </li></ul> <ul><li>Geri Bildirim </li></ul> <ul><li>Deerlendirme </li></ul> <p> 3. Giri Etkinliklerini Planlama </p> <ul><li>rencilerin ilgisini ekme </li></ul> <ul><li>Motivasyonu salama </li></ul> <ul><li>Hedeflerden haberdar etme </li></ul> <ul><li>Giri davranlarn saptama </li></ul> <ul><li>Yeni ve eski renmeler arasnda iliki kurma </li></ul> <p>Bunlar Nasl Yapabiliriz? 4. Sunuyu Planlama </p> <ul><li>Ar Bilgiden Kanma </li></ul> <ul><li>Dersin zetini Yapma </li></ul> <ul><li>Tekrar </li></ul> <ul><li>Kolaydan zora sralama </li></ul> <ul><li>Genelleme yapma (Farkl altrma ve rnekler) </li></ul> <ul><li>Dikkatleri ekme (nemli noktalara vurgu) </li></ul> <p> 5. Altrma ve Geri Bildirim Planlama </p> <ul><li>Uygulanmayan bir davran kolay unutulur, </li></ul> <ul><li>Geri Bildirin </li></ul> <ul><li>Kapsaml olmaldr, </li></ul> <ul><li>Belirgin olmaldr, </li></ul> <ul><li>Dzeltici olmaldr, </li></ul> <ul><li>Annda verilmelidir, </li></ul> <ul><li>Pekitirici olmaldr </li></ul> <p> 6. Deerlendirmeyi Planlama </p> <ul><li>retimden nce, annda ve sonra davranlar llecek mi? Nasl? </li></ul> <p> 7. Ara-Gere Kavramlar </p> <ul><li>Ara-gere : retme, renme etkinliklerinde kullandmz yardmc kaynaklar ara-gere ikilisinden oluur.</li></ul> <ul><li>Ara : Daha ok mekanik nitelikteki yardmc olup; gereci sunmada vazgeilmez gedir. rnek: Tepegz, bilgisayar, televizyon </li></ul> <ul><li>Gere ; daha ok yazl basl nitelikteki yardmc olup, aracn vazgeilmez gesidir. rnek: Tepegz asetat, bilgisayar ve televizyon programlar </li></ul> <p>Ara Gerelerin Eitimdeki nemi Nedir? 8. Ara Gerelerin EitimdekiYeri ve nemi </p> <ul><li>oklu renme ortam salarlar (Duyu Organlar), </li></ul> <ul><li>rencilerin bireysel ihtiyalarn karlamalarna yardmc olur (renme Stilleri), </li></ul> <ul><li>Dikkat ekerler (Grsel-iitsel unsurlar ierme), </li></ul> <ul><li>Hatrlamay kolaylatrrlar (Pavio),</li></ul> <ul><li>Soyut kavramlar somutlatrrlar (Atom resmi),</li></ul> <p> 9. Ara Gerelerin EitimdekiYeri ve nemi </p> <ul><li>Zamandan tasarruf salarlar (Bir resim bin kelimeye bedeldir) </li></ul> <ul><li>Gvenli gzlem yapma imkan salarlar (Sanal Ortamlarda Deney), </li></ul> <ul><li>Tekrar kullanlabilirler, </li></ul> <ul><li>erii basitletirerek anlalmasn kolaylatrr, </li></ul> <p> 10. Seimi Etkileyen Faktrler retim hedefleri Ara gere zellikleri retmenin tutumu,becerisi v.b. Yntem seimi Ara gere seimi (Son karar) renen zellikleri -renme stilleri, becerileri v.b retim ortam -klandrma, byklk,renci says 11. Aralarn Snflamas </p> <ul><li>Yanstlmayan Aralar </li></ul> <ul><li>Yanstlan Aralar </li></ul> <ul><li><ul><li>Grsel </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Grsel-itsel </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Etkileimli </li></ul></li></ul> <p> 12. Yanstlmayan Aralar </p> <ul><li>Gerek eya, Nesneler, Basl Materyaller (Kitap, Ders Notu, vb.) </li></ul> <ul><li>Grseller (Resim, izim, Grafik, Posterler, ema, izgi Film) </li></ul> <ul><li>Gsterim Alanlar (Kara Tahta, Beyaz Tahta, Kopya Tahtas, Blten Tahtas, Dner Levha) </li></ul> <p> 13. Yanstlan Aralar </p> <ul><li>Grsel Teknolojiler </li></ul> <ul><li><ul><li>Tepegz </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Data Projektr </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Slayt ve Opak Projektr </li></ul></li></ul> <ul><li>Grsel ve itsel Teknolojiler </li></ul> <ul><li><ul><li>Televizyon </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Video </li></ul></li></ul> <ul><li>Etkileimli Teknolojiler </li></ul> <ul><li><ul><li>Bilgisayar </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>nternet </li></ul></li></ul> <p> 14. Grseller </p> <ul><li>Grseller fikirlerin somutlamasn salar. </li></ul> <ul><li>Dikkat ekme, odaklanmalarn salama, duygusal cevaplar salayarak rencileri motive eder. </li></ul> <ul><li>Anlalmas zor olan bilgileri basitletirir. </li></ul> <ul><li>Zamandan ve paradan tasarruf salar </li></ul> <p> 15. rendiklerimizin; %83 %11 %3,5 %1,5 %1 16. 17. 18. GRSEL OKURYAZARLIK </p> <ul><li>Grsel mesajlarn doru olarak yorumlanmas ve byle mesajlarn oluturulmas yeteneinin renilmesini ifade eder. </li></ul> <ul><li>Grsel okuryazarl iki temel yaklam yoluyla gelitirilebilir. Bunlar; girdi ve kt stratejileridir.</li></ul> <p> 19. GRD STRATEJLER </p> <ul><li>Grsel analiz becerileri yoluyla grsel mesajlar okuma veya kod zmede rencilere yardm eder.</li></ul> <ul><li>Grselleri yorumlama</li></ul> <ul><li>Geliim Etkisi (Ya) </li></ul> <ul><li>Kltrel Etki (Sosyoekonomik Dzey, Yerleim Yeri) </li></ul> <ul><li>Grsel Tercihler </li></ul> <p> 20. IKTI STRATEJLER </p> <ul><li>rencilere grsel oluturma veya kodlamada yardmc olur.</li></ul> <p> 21. yi Tasarlanm Materyalin zellikleri </p> <ul><li>Tasarm ilke ve eleri dikkate alnarak tasarlanm olma.</li></ul> <ul><li>Anlatlacaklar hakknda aklk salama. </li></ul> <ul><li>Kolay kullanlabilir ve gncellenebilir olma. </li></ul> <ul><li>letilecek mesaj doru anlayabilmek ve yorumlayabilmek iin gerekli olan abay azaltma. </li></ul> <p> 22. yi Tasarlanm Materyalin zellikleri </p> <ul><li>zleyenlerin mesaja aktif olarak odaklanmasn arttrmal </li></ul> <ul><li>Materyal iinde bulunan tm unsurlar uyumlu ve tutarl olmal. </li></ul> <ul><li>Mesajn en nemli parasna dikkati ekmeli. </li></ul> <p> 23. GRSEL TASARIM </p> <ul><li>Tasarm eleri </li></ul> <ul><li>Tasarm lkeleri </li></ul> <p> 24. Tasarm eleri </p> <ul><li>izgi </li></ul> <ul><li>Alan </li></ul> <ul><li>ekil </li></ul> <ul><li>Boyut </li></ul> <ul><li>Doku </li></ul> <ul><li>Renk </li></ul> <p> 25. ZG </p> <ul><li>izgi ;gz, belirli bir alanda ya da bir alan etrafnda, hareket ettirerek dikkatleri eken tek boyutlu bir aratr. </li></ul> <p> 26. ZGLER </p> <ul><li>Grafik eleri kullanld yer ve kullan biimine gre farkl alglanr. izgi asndan dnldnde yatay, dikey ve eik izgilerin farkl alglanacaktr. </li></ul> <p> 27. ZG </p> <ul><li>Yatay izgi </li></ul> <ul><li><ul><li>Derinlik,</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Hareketsizlik </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Sakinlik </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>rn.: Ufuk, Cadde, Deniz </li></ul></li></ul> <p> 28. ZG </p> <ul><li>Dikey izgi </li></ul> <ul><li><ul><li>G,</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Kuvvet </li></ul></li></ul> <ul><li>Kegen izgi </li></ul> <ul><li><ul><li>Hareket </li></ul></li></ul> <p> 29. Gllk etkisi Hareket etkisi Sabitlik ve Duraanlk etkisi 30. ZG </p> <ul><li>izgiler ayn zamanda ruh halini de yanstr. </li></ul> <ul><li>Kaln izgi daha etkilidir. </li></ul> <ul><li>Birbirine yakn noktalar dikkat eker </li></ul> <ul><li>Hatrlama asndan kolay ve etkilidirler. </li></ul> <p> 31. ZG </p> <ul><li>Nesneleri Blmek ve Birletirmek, </li></ul> <ul><li>Fikir, kavram veya sre basamaklarn blme, </li></ul> <ul><li>Nesne veya fikirleri kolayca grselletirme amacyla kullanlrlar. </li></ul> <p> 32. EKL ve Form </p> <ul><li>ekil;bir yzey zerinde oluturulan iki boyutlu biimdir.</li></ul> <ul><li>Form;kullanlan biimlerin birbirine gre yerleimidir. </li></ul> <p> 33. EKL ekil evresindeki nesneyi sarmaktadr. 34. EKL </p> <ul><li>Farkl ekillerden btn oluturma </li></ul> <ul><li>Farkl ekillerle dikkat ekme </li></ul> <ul><li>Temel dzeyde bilgi detaya yer vermeme amacyla kullanlr. </li></ul> <p> 35. Olumlu ve olumsuz ekiller </p> <ul><li>Olumlu ekiller; istenerek kullanlan ekilleri ifade eder. </li></ul> <ul><li>Olumsuz ekiller; ekillerin etrafndaki olumsuz boluklar ifade eder. </li></ul> <ul><li>retim materyallerinde olumlu ve olumsuz ekillere dikkat etmek gerekir. </li></ul> <p> 36. Olumlu ve olumsuz ekiller 37. ALAN </p> <ul><li>Alan</li></ul> <ul><li><ul><li>alma evresi </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Grseli oluturan evreyi ifade eder. </li></ul></li></ul> <ul><li>Ak Alan </li></ul> <ul><li>Kapal Alan </li></ul> <p> 38. ALAN </p> <ul><li>Ak Alan </li></ul> <ul><li><ul><li>Kullanm alan dnda kalan yerlerdir.</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Resim, grafik, yaz vb. ile dolu olmayan yerleri ifade eder. </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Kompozisyonun bir paras </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Karmaklk ve kalabalk duygusunu giderme </li></ul></li></ul> <p> 39. ALAN </p> <ul><li>Kapal Alan </li></ul> <ul><li><ul><li>Kullanlan alanlar ifade eder. </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Resim, grafik, yaz vb. ile dolu olan alanlardr. </li></ul></li></ul> <ul><li>Grseldeki kompozisyonun bir parasdrlar. </li></ul> <p> 40. ALAN </p> <ul><li> Kural Teknii </li></ul> <ul><li><ul><li>Grseldeki alann 3 satr </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>3 stuna blnmesini ifade eder. </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>En nemli para sol st kedir. </li></ul></li></ul> <p> 41. 42. BOYUT </p> <ul><li>Grecelidir. </li></ul> <ul><li>evreleyen cisimlerden etkilenir </li></ul> <ul><li>Dikdrtgen (Masa, Bina) </li></ul> <ul><li>Ak ve parlak ekiller daha byk alglanr </li></ul> <ul><li>Boyuta tasarmda bo alana gre karar verilir </li></ul> <ul><li>Nesne hakkndaki bilgi sunar. </li></ul> <p> 43. DOKU </p> <ul><li>Doku iki boyuta nc boyut katar. </li></ul> <ul><li>Dikkat ekmek </li></ul> <ul><li>Btnl artrmak </li></ul> <ul><li>Hissetmeyi artrmak amacyla kullanlr. </li></ul> <ul><li>retim materyalinin hazrlanmasnda kullanlacak malzemenin zelliine bal olarak deiiklik gsterir. </li></ul> <p> 44. DOKU 45. 46. 47. RENK </p> <ul><li>Uygun renk seimleri; grsel tasarm gelitirir ve ayr bir hava/nem kazandrr, dikkat uyarr ve grsel etki yapar. </li></ul> <p> 48. RENK 49. RENK </p> <ul><li>Renkler alglama zerinde etki olutururlar. </li></ul> <ul><li>Grsele canllk katarak, nemli noktalar ve bilgiler zerinde dikkati toplar. </li></ul> <ul><li>Benzerlik ve farkllklarn ortaya koyulmasn salar ve grntnn gerekliini artrr. </li></ul> <p> 50. 51. RENK </p> <ul><li>Farkl renklerin kullanmnn algya etkisi </li></ul> <ul><li>Cinsiyet </li></ul> <ul><li>Ya </li></ul> <ul><li>evre </li></ul> <p> 52. Sar ,mavi ,pembe gibi renklerin pastel tonlarn daha ok semektedirler. Mavi ,yeil ,bordo ve bunlarn canl tonlarn seerken CNSYET 53. YA </p> <ul><li>Kk ya gruplar iin parlak renkleri, </li></ul> <ul><li>Byk yalar iin pastel tonlar kullanrz.</li></ul> <ul><li>Her iki ya grubu iin kontrast oluturulmak amacyla parlak renklerin kullanlmas etkili olacaktr. </li></ul> <p> 54. RENK 55. EVRE </p> <ul><li>Yeil vemavi gibi renkler bozkr</li></ul> <ul><li>Scak renkler ormanlk blgelerde yaayanlar zerinde daha etkili olmaktadr. </li></ul> <p> 56. RENK </p> <ul><li>Gerek renkler seerek grntnn gerekliini arttrmak. </li></ul> <ul><li>nemli veya ayrnt bilgileri vurgulamak</li></ul> <ul><li>stenilen duygusal etkiyi oluturmak </li></ul> <ul><li>Zeminde okunmay etkiler. </li></ul> <p> 57. </p> <ul><li>OKUNAKLI </li></ul> <ul><li>OKUNAKLI </li></ul> <p> 58. </p> <ul><li>OKUNAKLI </li></ul> <p> 59. OKUNAKLI 60. OKUNAKLI 61. OKUNAKLI 62. YAZILARIN OKUNMASI </p> <ul><li>Yazlarn okunmasnda sadece renk etkili deildir. Rengin yannda </li></ul> <ul><li>Yaz Tipi </li></ul> <ul><li>Yaz Tipi Boyutu </li></ul> <ul><li>Yaznn Yazlmasnda byk kk yazlma </li></ul> <ul><li>Satrlar arasndaki bolukta okumay etkiler. </li></ul> <p> 63. YAZI TP </p> <ul><li>Hangisi Daha Okunakl? </li></ul> <ul><li>Hangisi Daha Okunakl? </li></ul> <ul><li>Hangisi Daha Okunakl? </li></ul> <ul><li>Hangisi Daha Okunakl? </li></ul> <ul><li>Hangisi Daha Okunakl? </li></ul> <ul><li>Hangisi Daha Okunakl? </li></ul> <ul><li>Hangisi Daha Okunakl? </li></ul> <p> 64. YAZI TP BOYUTU </p> <ul><li>Hangisi Daha Okunakl? </li></ul> <ul><li>Hangisi Daha Okunakl? </li></ul> <ul><li>Hangisi Daha Okunakl? </li></ul> <ul><li>Hangisi Daha Okunakl? </li></ul> <ul><li>Hangisi Daha Okunakl? </li></ul> <ul><li>Hangisi Daha Okunakl? </li></ul> <ul><li>Hangisi Daha Okunakl? </li></ul> <p> 65. Paragraf Aral </p> <ul><li>Simetrik denge, ayna grnts dengesidir. Yani grnt ortadan ikiye blndnde bir taraf dier tarafn ayna grnts dibi olmasdr. </li></ul> <ul><li>Simetrik denge, ayna grnts dengesidir. Yani grnt ortadan ikiye blndnde bir taraf dier tarafn ayna grnts dibi olmasdr. </li></ul> <ul><li>Simetrik denge, ayna grnts dengesidir. Yani grnt ortadan ikiye blndnde bir taraf dier tarafn ayna grnts dibi olmasdr. </li></ul> <p> 66. Tasarm lkeleri </p> <ul><li>Btnlk </li></ul> <ul><li>Denge </li></ul> <ul><li>Vurgu </li></ul> <ul><li>Hizalama </li></ul> <ul><li>Yaknlk </li></ul> <p> 67. BTNLK </p> <ul><li>Bir grnm oluturan bileenlerin birbiriyle ilikisidir.</li></ul> <ul><li>Btnlk sayfada konuyla ilgili tm unsurlarn yer almasn ifade eder. </li></ul> <ul><li>Bir alana ok fazla ey sdrmak yanltr. </li></ul> <p> 68. BTNLK </p> <ul><li>Grsel elemanlar ve bunlarn fonksiyonlar arasndaki iliki btnl oluturur. Her bir grsel unsur, bir mesaj iletmedeki fonksiyonu gz nne alnarak yerletirilmelidir. </li></ul> <p> 69. BTNLK 70. DENGE </p> <ul><li>Dikey ve yatay eksende eit oranda yer alma. </li></ul> <ul><li>Simetrik veya formal denge </li></ul> <ul><li>Bilgiyi annda yakalayabilmek iin asimetrik veya informal tasarmlarda kullanlabilir. </li></ul> <p> 71. DENGE </p> <ul><li>Denge, objenin gz tarafndan alglanan arl ile ilgilidir. retim materyalleri zerinde denge, yatay ve dikey eksenin her iki tarafna objelerin eit olarak datlmas ile oluturulur. stenilen amaca ynelik olarak objelerin btnne yerleimi ile denge veya dengesizlik etkisi yaratlabilir.</li></ul> <p> 72. DENGE 73. DENGE NASIL SALANIR </p> <ul><li>Terazide denge nasl gerekleir?</li></ul> <ul><li>Eer nesneler eit arlktaysa bunlar dengede demektir.</li></ul> <ul><li>Eer bir tarafta birka kk para varsa dier tarafta byk bir nesne olduunda dengede olabilir.</li></ul> <p> 74. DENGE NASIL SALANIR </p> <ul><li>Grsel dengesi de bu yollarla gerekleir.</li></ul> <ul><li>Ayn zamanda grsel dengede sadece nesnelerin byklnden deil ayn zamanda onlarn parlakl veya koyuluu, grsel arlk terimlerinden de etkilenmektedir. </li></ul> <p> 75. DENGE BMLER </p> <ul><li>Simetrik (Formal) Denge </li></ul> <ul><li>Asimetrik (Informal) Denge </li></ul> <p> 76. SMETRK DENGE </p> <ul><li>Ayna grnts dengesidir.</li></ul> <ul><li>Grnt ortadan ikiye blndnde bir taraf dier tarafn ayna grnts gibi olmasdr.</li></ul> <ul><li>Sayfann tam ortasna en stten en alta doru bir izgi izildiinde ekrann bir tarafndaki nesnelerin tamam ekrann dier tarafnda da ayna aksi gibi yer almaldr (Bunlar zde nesneler olmayabilir ancak nesnelerin says, rengi ve dier unsurlar benzer olmaldr. Bazen bunlar tamamen zde olabilir). </li></ul> <p> 77. SMETRK DENGE 78. reticiler ncl tketiciler Birincil tketiciler kincil tketiciler Ekosistemde enerji ak Ayrtrclar 79. ASMETRK DENGE </p> <ul><li>Bir tarafta birka kk nesne, dier tarafta bunlarn byk bir nesne ile dengelendii durumda </li></ul> <ul><li>Kk nesnelerin byk nesnelerden ekrann merkezinden daha uzaa yerletirildii durumda meydana gelir.</li></ul> <ul><li>Ayn zamanda koyu maddelerin birka ak madde ile dengelenmesine ihtiya duyulabilir.</li></ul> <p> 80. ASMETRK DENGE 81. ASMETRK DENGE </p> <ul><li>Geliigzel ve daha az planlanm gibi grnse de kullanm daha zordur.</li></ul> <ul><li>Tasarmcnn birbirinden farkl byklkte ve renkte nesneler kullanmas bunlarn dengede olup olmamasn srekli ve dikkatlice kontrol etmesi gerektirir.</li></ul> <ul><li>Dengesiz bir ekran veya sayfa gerginlik hissi oluturur. </li></ul> <p> 82. ASMETRK DENGE 83. ASMETRK DENGE </p> <ul><li>Renk,</li></ul> <ul><li>Deer,</li></ul> <ul><li>ekil,</li></ul> <ul><li>Pozisyon,</li></ul> <ul><li>Doku ve</li></ul> <ul><li>Bak yn olmak zere dikkat edilmesi gereken bileenler bulunmaktadr.</li></ul> <p> 84. Renklerin Asimetrik Dengesi </p> <ul><li>Gzlerimiz renklerle odaklandrlr.</li></ul> <ul><li>Kk alanlardaki canl renkler byk alanlardaki daha ntr renklerle dengelenerek kullanlabilir.</li></ul> <ul><li>Resimde solda yer alan parlak krmz etek daha byk olan ntr pembe elbise ile dengelenmitir. </li></ul> <p> 85. Deerlerin Asimetrik Dengesi </p> <ul><li>Grsellerde deer nesnelerin parlakl veya koyuluunu ifade eder.</li></ul> <ul><li>Siyaha kar beyaz, griye kar beyazdan daha gl kartla sahiptir.</li></ul> <ul><li>Bu iki rengin dengesi iin daha gl deere sahip olan siyahn gri alandan daha az olmas gerekir. </li></ul> <p> 86. ekillerin Asimetrik Dengesi </p> <ul><li>ok detayl olmayan byk dz alanlar, ok fazla olmayan dzensiz ekilli nesnelerle dengelenebilir.</li></ul> <ul><li>nk gz daha karmak ekillere odaklanr.</li></ul> <ul><li>Dans daha dzenli ve dz alanda dururken bulunduu alan kk dzensiz bir alanla dengelenmitir. </li></ul> <p> 87. Konumlarn Asimetrik Dengesi </p> <ul><li>Denge iin, arl ok alan nesneler merkeze yakn noktada yer alrken dk arla sahip nesneler merkezden uzak noktada yer almaldr.</li></ul> <ul><li>Bu nesnelerin konumlar bakmndan temel zelliktir.</li></ul> <ul><li>Bazen sayfann bir blmndeki byk unsurlar sayfann dier tarafnda kk nesneler uzak bir noktada konumlanmaldr.</li></ul> <ul><li>Bu asimetrik denge asndan en fazla ustalk gerektiren biimdir. Burada kaldracn denge iin konumlanmas ele alnabilir. </li></ul> <p> 88. Konumlarn Asimetrik Dengesi 89. Dokularn Asimetrik Dengesi </p> <ul><li>lgi ekici dokular ieren kk alanlar, dokusuz grnen veya daha yumuak alanlarla dengelenebilir. </li></ul> <ul><li>Gzler bir resimdeki unsurlarn nasl dzenlendiine bal olarak nemli noktalara odaklanabilir.</li></ul> <ul><li>Eer bir resimdeki insanlar belli bir noktaya bakarlarsa resme bakanlarda oraya odaklanrlar.</li></ul> <p> 90. Dokularn Asimetrik Dengesi 91. Dokularn Asimetrik Dengesi </p> <ul><li>Resimdeki gen veya oklar gibi unsurlar resimdeki nemli noktalar vurgulamak iin kullanlrlar. Ancak bunlarda dengede olmas gerekir.</li></ul> <ul><li>Danslarn gaz na odaklanmay salad ortaya ktr. </li></ul> <p> 92. Dokularn Asimetrik Dengesi 93. Radyal Denge </p> <ul><li>Dengenin nc ekli radyal dengedir.</li></ul> <ul><li>Tm unsurlar dairesel eklin merkezinden yaylmaktadr.</li></ul> <ul><li>Grnte olduka kolaydr.</li></ul> <ul><li>Gz merkeze odaklama nemlidir. </li></ul> <p> 94. VURGU </p> <ul><li>eyi dikkat ve ilgi merkezi haline getirmek iin kullanlabilecek teknikler; </li></ul> <ul><li><ul><li>Parlak renkler kullanmak </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Yn gsteren aralar semek </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Boyut fark yaratmak </li></ul></li></ul> <p> 95. 96. VURGU </p> <ul><li>Vurgunun btne baskn olmas gereklidir.</li></ul> <ul><li>retim materyalinin can alc noktasdr.</li></ul> <ul><li>Dikkat ekmek istediiniz nokta olarak tasarlanmaldr.</li></ul> <ul><li>En ilgi ekici nokta olarak tasarlanp en nemli unsurlar yerletirilebilir.</li></ul> <p> 97. 98. VURGU EKLLER </p> <ul><li>Ztlk</li></ul> <ul><li>Yaltm </li></ul> <ul><li>Yerleim</li></ul> <p> 99. Ztlk Yoluyla Vurgulama</p> <ul><li>Zeminde bulunan byk figrler, </li></ul> <ul><li>Yatay figrlerin daha sk kullanld durumlarda dikey figrler, </li></ul> <ul><li>Dzensiz ekiller arasnda geometrik bir ekil, </li></ul> <ul><li>Birok element koyu renkli ise ak bir renk dikkati ekecek niteliktedir. </li></ul> <p> 100. 101. Yaltm Yoluyla Vurgulama</p> <ul><li>Grseldeki birok element gruplanm olarak yan yana duruyorsa kendi bana tek olarak duran bir element dikkat ekici olarak kullanlabilir. </li></ul> <p> 102. Yerleim Yoluyla Vurgulama</p> <ul><li>Bir grselin tam ortasnda yer alan bir nesne odak noktas olarak alglanr. Grseller tasarlanrken byle bir odak noktas kullanlabilir. </li></ul> <p> 103. Hizalama </p> <ul><li>nsanlar dikey veya yatay olarak hizalanan resimleri/btnleri, hizalanmayanlara gre daha dzenli olarak alglarlar. </li></ul> <ul><li>Dzenli bilgiler daha ko