DOSAR FINAL Documente Firme

  • Published on
    08-Aug-2015

  • View
    376

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>1.INFIINTARE PUNCT DE LUCRU SRL Doc necesare: -hotararea AGA/decizia asociatului unic; -acte identitate asociati; -dovezile privind detinerea punctului de lucru (contract de comodat, inchiriere, proprietate)+act de proprietate; -(bloc):acord vecini(de la Reg. Com.)+acord asociatia de proprietari(stampila). Mod de lucru: -conceperea si redactarea crerii de inregistrare; -conceperea si redactarea actului de detinere a punctului de lucru, in situatia in care acesta nu este in proprietatea societatii; -hot. AGA/decizia asociatului unic; -completarea declaratieitip pe propria raspundere model1, 2 sau 3. PFA/II Doc necesare: -act de identitate; -dovezile privind detinerea punctului de lucru (contract de comodat, inchiriere, proprietate) +act de proprietate; =certificatul constatator de avize emis de reg. Com. pt punctul de lucrul. -(bloc):acord vecini(de la Reg Com)+acord asoc. de proprietari(stampila). Mod de lucru: -conceperea si redactarea crerii de inregistrare; -conceperea si redactarea actului de detinere a punctului de lucru, in situatia in care acesta nu este in proprietatea societatii; -completarea declaratieitip pe propria raspundere model1, 2 sau 3. IF Doc necesare: -act de identitate; -dovezile privind detinerea punctului de lucru (contract de comodat, inchiriere, proprietate) +act de proprietate; =certificatul constatator de avize emis de reg. Com. pt punctul de lucrul. -(bloc):acord vecini(de la Reg. Com.)+acord asociatia de proprietari(stampila). Mod de lucru: -conceperea si redactarea crerii de inregistrare; -conceperea si redactarea actului de detinere a punctului de lucru, in situatia in care acesta nu este in proprietatea societatii; -completarea declaratieitip pe propria raspundere model1, 2 sau 3.</p> <p>1</p> <p>2.PRELUNGIRE PUNCT DE SRL Doc necesare: -act aditional de prelungire contract sau un nou contract; -(bloc):acord vecini(de la Reg. Com.)+acord asociatia de proprietari(stampila). Mod de lucru: -redactarea contractului de inchiriere/comodat sau a actului aditional ; -redactarea Hot. AGA ; PFA / II</p> <p>LUCRU IF Doc necesare: -act aditional de prelungire contract sau un nou contract; -(bloc):acord vecini(de la Reg. Com.)+acord asociatia de proprietari(stampila). Mod de lucru: -redactarea cererii de inregistrare ; -redactarea contractului de inchiriere/comodat sau a actului aditional ;</p> <p>Doc necesare: -act aditional de prelungire contract sau un nou contract; -(bloc):acord vecini(de la Reg. Com.)+acord asociatia de proprietari(stampila). Mod de lucru: -redactarea cererii de inregistrare ; -redactarea contractului de inchiriere/comodat sau a actului aditional ;</p> <p>2</p> <p>SRL Doc necesare: -hotararea AGA/decizia asociatului unic; -acte identitate asociati; -dovezile privind detinerea punctului de lucru (contract de comodat, inchiriere, proprietate)+act de proprietate; -(bloc):acord vecini(de la Reg. Com.)+acord asociatia de proprietari(stampila). Mod de lucru: -conceperea si redactarea crerii de inregistrare; -conceperea si redactarea actului de detinere a punctului de lucru, in situatia in care acesta nu este in proprietatea societatii; -hot. AGA/decizia asociatului unic; -completarea declaratieitip pe propria raspundere model1, 2 sau 3.</p> <p>3. RADIERE PUNCT DE LUCRU PFA / II Doc necesare: -act de identitate; -dovezile privind detinerea punctului de lucru (contract de comodat, inchiriere, proprietate) +act de proprietate; =certificatul constatator de avize emis de reg. Com. pt punctul de lucrul. Mod de lucru: -redactarea cererii de inregistrare ;</p> <p>IF Doc necesare: -act de identitate; -dovezile privind detinerea punctului de lucru (contract de comodat, inchiriere, proprietate) +act de proprietate; =certificatul constatator de avize emis de reg. Com. pt punctul de lucrul; -actul aditional la acordul de constituiere al IF-ului. -procura de reprezentare pentru unul dintre membrii IF-ului. Mod de lucru: -redactarea cererii de inregistrare ; -redactarea actului aditional la acordul de constituire al IF-ului; -redactarea procurii de reprezentare.</p> <p>3</p> <p>4. SCHIMBARE OBIECT PRINCIPAL DE ACTIVITATE SRL Doc necesare: -certificatul de inregistrare in original-se va depune in dosar ; -actul constitutiv al societatii la zi. Mod de lucru: -cerere de inregistrare ; -actul modificator al actului constitutiv(Hot. AGA, decizia asociatului unic) -actul constitutiv actualizat. PFA / II Doc necesare: -certificatul de inregistrare in original-se va depune in dosar ; Mod de lucru: -redactarea cererii de inregistrare ; -declaratie model 1,2 sau 3. IF Doc necesare: -certificatul de inregistrare in original-se va depune in dosar ; -actul de constitutire al intreprinderii familiale actualizat; -procura de reprezentare; -actul aditional la actul de constituire. Mod de lucru: -redactarea cererii de inregistrare ; -actul de constituire actualizat ; -actul modificator al actului de constituire -redactarea procurii de reprezentare.</p> <p>4</p> <p>5. ADAUGARE ACTIVITATE CAEN SRL Doc necesare: -certificatul de inregistrare in original ; -actul constitutiv al societatii la zi. Mod de lucru: -redactarea cererii de inregistrare ; -redactarea contractului de inchiriere/comodat sau a actului aditional actualizat; -redactarea Hot. AGA ; PFA / II Doc necesare: -certificatul de inregistrarecopie; - copie CI titular ; -dovezile privind detinerea punctului de lucru (contract de comodat, inchiriere, proprietate) +act de proprietate; =certificatul constatator de avize emis de reg. Com. pt punctul de lucrul. Mod de lucru: -redactarea cererii de inregistrare ; -redactarea contractului de inchiriere/comodat sau a actului aditional ; -declaratie model 1, 2 sau 3. IF Doc necesare: -certificatul de inregistrare in original ; -actul de constituire al IFului la zi. Mod de lucru: -redactarea cererii de inregistrare ; -redactarea actului modificator al actului de constituire; -actul de constituire actualizat; -procura de reprezentare.</p> <p>5</p> <p>6. SCHIMBARE SEDIU SOCIAL SRL IN JUDET:DOC. NECESARE: -actul constitutiv al societatii la zi; -acte identitate asociati; -dovezile privind detinerea sediului; -(bloc):acord vecini(de la Reg. Com.)+acord asociatia de proprietari(stampila); -certificatul de inregistrare in original. MOD DE LUCRU: -redactarea cererii de inregistrare; -redactarea si atestarea actului de detinere a sediului( in situatia in care acesta nu este in proprietatea societatii); -hotararea AGA; -completarea declaratiei tip pe propria raspundere model 1 sau model 2; -conceperea si redactarea actului constitutiv actualizat;</p> <p>IN ALT JUDET: schimbarea sediului social in alt judet presupune radierea firmei din Registrul Comertului de la vechiul sediu social si inreg firmei in Reg. Com. de la noul sediu.DOC. NECESARE: -acte identitate asociati; -dovada verificarii disponibilitatii si a rezervarii firmei si/sau a emblemei; - actul constitutiv al societatii la zi; -dovezile privind detinerea sediului; -(bloc):acord vecini(de la Reg. Com.)+acord asociatia de proprietari(stampila); -certificatul de inregistrare in original. MOD DE LUCRU: -redactarea cererii de inregistrare; -obtinerea dovezii privind disponibilitatea si a rezervarii firmei; -redactarea si atestarea actului de detinere a sediului( in situatia in care acesta nu este in proprietatea societatii); -hotararea AGA; -completarea declaratiei tip pe propria raspundere model 1 sau model 2; -conceperea si redactarea actului constitutiv actualizat;</p> <p>6</p> <p>7. SCHIMBARE SEDIU PROFESIONAL PFA/II SI IF PFA / II Doc necesare: -acte identitate; -dovezile privind detinerea punctului de lucru (contract de comodat, inchiriere, proprietate)+act de proprietate; -(bloc):acord vecini(de la Reg. Com.)+acord asociatia de proprietari(stampila); -certificatul de inregistrare in original-se va depune in dosar; Mod de lucru: -redactarea cererii de inregistrare ; -redactarea si atestarea actului de detinere a sediului, in situatia in care acesta nu este in proprietatea societatii; -declaratie model 1 sau 2. IF Doc necesare: -acte identitate; -dovezile privind detinerea punctului de lucru (contract de comodat, inchiriere, proprietate)+act de proprietate; -(bloc):acord vecini(de la Reg. Com.)+acord asociatia de proprietari(stampila); -certificatul de inregistrare in original-se va depune in dosar; Mod de lucru: -redactarea cererii de inregistrare ; -actul aditional la acordul de constituire si procura de reprezentare; -redactarea si atestarea actului de detinere a sediului, in situatia in care acesta nu este in proprietatea societatii; -declaratie model 1 sau 2.</p> <p>7</p> <p>8. AUTORIZARE OBIECT DE ACTIVITATE CAEN DIN STATUT SRL Doc necesare: -cerere de inregistrare; -declaratie pe propria raspundere pentru autorizarea obectelor de activitate dorite. 9. RECODIFICARE OBIECT DE ACTIVITATE SRL Doc necesare: - certificatul de inregistrare in original; - imputernicire speciala, avocationala pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale in acest sens ; Mod de lucru: -cerere de actualizare; -actul constitutiv actualizat.</p> <p>10. CESIUNE INTERNA PARTI SOCIALE SRLDiviziunile de capital social, numite pari sociale, nu sunt, in principiu, transmisibile. Ca exceptie, pot fi transmise asociatilor, prin decizia adunarii generale, in cazul clauzei de continuitate cu succesorii sau chiar tertilor, dar cu condiia obinerii acordului a din capitalul social pentru cesiunea partilor sociale. Procesul de transfer urmeaza, in principal, urmatorii pasi: - incheierea unui contract/hotarare AGA de cesiune de parti sociale; - actualizarea actului constitutiv; - inregistrarea modificarii in registrul comertului.</p> <p>Doc necesare: -acte identitate asociati; -actul constitutiv al societatii la zi;</p> <p>8</p> <p>- daca potrivit actelor de cesiune de parti sociale s-au obtinut castiguri de catre cedentul persoana fizica din vanzarea partilor sociale/actiunilor, castiguri determinate ca diferenta pozitiva intre pretul de vanzare si valoarea nominala/pretul de cumparare, se vor depune si documentele de plata a impozitului pe venit. Mod de lucru: - completarea cererii de inregistrare in Registrul Comertului; - Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor/ Decizia Asociatului Unic/Actul aditional la actul constitutiv; - conceperea si redactarea contractului de cesiune de parti sociale; - conceperea si redactarea actului constitutiv actualizat cu modificarile rezultate in urma cesiunii. In acest act aditional / hotarare AGA sau decizie asociat unic modificator se vor redacta urmatoarele mentiuni: - radierea punctelor de lucru (sedii secundare), daca e cazul - retragerea asociatilor din asociere / din asociere si administrare, dupa caz - retragerea administratorilor numiti din administrare ( cei care nu au calitate de asociat sau asociat unic), daca e cazul - cooptarea celorlalti asociati - numirea unui nou administrator - cesiune parti sociale - se vor mentiona date despre capitalul social, participarea la profit, beneficii si pierderi, procent capital social - se va declara faptul ca noii asociati au luat la cunostinta de situatia financiar - contabila a firmei si ca preiau atat activul cat si pasivul, o formulare detaliata 3 Se completeaza cererea de inregistrare. Se anuleaza vechiul act constitutiv si se rescrie un nou act constitutiv pe numele noilor asociati.</p> <p>9</p> <p>4. Noul administrator va da specimen de semnatura si o declaratie cu privire la acceptarea mandatului; LA NOTAR asociatii vor declara ca indeplinesc conditiile de intrare in SRL (asociat / asociat si administrator), declaratie administrator cu privire la acceptare mandat; Intai se redacteaza partial dosarul, se depune actul aditional modificator la Registrul Comertului pt a se publica la Monitorul Oficial (dosar cu cerer depunere si mentionare acte de la Registru, ca la dizolvare si radiere societate) si dupa 30 zile se depune restul dosarului mergandu-se pe cererea pt modificari, cererea tip a Registrului Comertului, operand astfel transmiterea partilor sociale. Dosarul cu actul aditional modificator se depune la Registrul Comertului unde isi are sediul societatea, urmand sa fie semnat de DIRECTOR si actul aditional/ hotarrae sau decizie asociat uniuc publicat la Monitorul Oficial. Dosarul se depune de dvs sau apelati la o firma. 11. CESIUNE EXTERNA PARTI SOCIALE SRLCesiunea de parti sociale este o operatiune juridica constand in transmiterea printr-un contract de cesiune a partilor sociale catre una sau mai multe persoane, asociate deja in societate sau straine de aceasta, care dobandesc astfel calitatea de asociati. Transmitatorul poarta denumirea de cedent, iar dobanditorul poarta denumirea de cesionar. Contractul de cesiune parti sociale va trebui sa cuprinda inserat o clauza prin care se va stabili valoarea la care se face cesiunea (respectiv se va mentiona daca cesiunea de parti sociale are loc la valoarea nominala a partilor sociale sau la o alta valoare stabilita de catre parti). In situatia in care din cesiunea de parti sociale se inregistreaza un castig, se datoreaza impozit de 16% de catre dobanditor, calculat la diferenta pozitiva dintre pretul de vanzare si valoarea nominala a partilor sociale, prevazuta in actul constitutiv.</p> <p>Doc necesare: - acte identitate asociati si cesionar; - actul constitutiv al societatii la zi; - daca potrivit actelor de cesiune s-au obtinut castiguri de catre cedentul persoana fizica din vanzarea partilor sociale/actiunilor, castiguri determinate ca diferenta pozitiva intre pretul de vanzare si valoarea nominala/pretul de cumparare, se vor depune si documentele de plata a impozitului pe venit.</p> <p>10</p> <p>Mod de lucru: - completarea cererii de inregistrare in Registrul Comertului; - Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor/ Decizia Asociatului Unic/Actul aditional la actul constitutiv; - redactarea declaratiilor date pe proprie raspundere de catre asociatul unic/ noii asociati; - conceperea si redactarea actului constitutiv actualizat cu modificarile rezultate in urma cesiunii.FOARTE IMPORTANT! ! ! In cazul in care societatea are datorii fata de terti sau fata de bugetul de stat, Administratia financiara va fi notificata si vor formula opozitie la cesiune. Opozitia poate fi ridicata prin hotarare judecatoreasca dupa achitarea obligatiilor de plata. In cazul in care exista datorii, va rugam sa ne contactati pentru o varianta alternativa.</p> <p>12. MAJORARE CAPITAL SOCIAL PRIN DEPUNERE LA BANCA SRL Doc necesare: - acte de identitate asociati; - actul constitutiv al societatii la zi; - dovezile privind efectuarea varsamintelor aporturilor la capitalul social - extras de banca. Mod de lucru: - Cerere de inregistrare (original); - Actul modificator al actului constitutiv (hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor decizia asociatului unic/decizia Consiliului de administratie/directoratului, original); - Actul constitutiv actualizat.</p> <p>11</p> <p>13. MAJORARE CAPITAL SOCIAL PRIN APORT IN NUMERAR ASOCIAT(I) SRL Doc necesare: - acte de identitate asociati; - actul constitutiv al societatii la zi; - dovezile privind efectuarea varsamintelor aporturilor...</p>